Herrie en waterschade; het is een ramp" Gedeelte Schiedams partij- bestuur PVDA treedt af KORT Wereldwinkel vraagt steun MaasposT Thuiszorg start cursus voorvrijwilligers Vrouwenkoor geeft jubileumconcert MaasposT MiQ|]®5J®0S) FM 106.7 en kabel 96.1 Programma Krattendief Brandersfeesten 1994: Bewoonster Bachplein: Inbraak in sportkantine Klantenbinding Aanhouding autodieven KERKDIENSTEN SCHIEDAM SCIIIKDAM - De elfde Brandersfeesten zijn be- gonnen. Zaterdag 17 Sep tember verklaarde burge- meester R. Scheeres de feesten voor geopend en gaf tevens het startsein voor het alom bekende wa tersportweekend. Nog nooit in de historie van de Brandersfeesten heeft dit weekend haar naam 7,0- veel eer aangedaan. De re- gen stortte zaterdag van begin tot einde onophou- delijk uit de hemel. Slechts de verlichte gondelvaart was door de weergoden ecu beter lot beschoren en kan dan 00k beschouwd worden als een waar licht- puntje. Braderie Vechtsport „SCHIEDAM - „Een ramp is het. Herrie, waterschade, geen ingang naar je eigen kelder en geen parkeerplaats',' zegt een bewoonster aan het Bachplein over de bouw- werkzaamheden aan haar flat. Onder curatele Ruimte Bijna elke wijk in Schiedam kent wel een eigen klubhuis of wijkcentrum. Naast veel gezelligheid en informatie bieden de ze centra ook vele cursussen en activiteiten. voor een volledig programtna kan men terecht bij klubhuis of bibliotheek, hier volgt alvast een greep uit het aanbod. Kralenboompjes Pergamano Beatballet De Blauwe Brug Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstad en wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Woensdag21 September 1994 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.52 SCHIEDAM - De predikbeurten voor zondag 25 September 1994 van de Ilervormde Gemeente Schiedam. -Opstandingskerk. Burg.Honnelage Gretelaan. Aanvang 10.00 uur Ds.G de Lang. Dienst van Schrift en Tafel. -Grote kerk. Lange Kerkstraat I Aanvang 10.00 uur Ds.I I Onderstal Aanvang 17.00 yur Ds.H v.d.Post -Bethelkapel.NieuweMaasstraat Aanvang 10.00 uur Ds.D.C.IIouwelingen-Verdonk Maandag tot en met vrijdag 7.00-9.00 Ochtendmagazine Aad van der Wei 9.00-12.00 Koffieprogramma Mar co Donkersloot 12.00-14.00 Lunchradio Sissi Oost- veen 14.00-16.00 Muziekmuseum Rob van der I leiden 16.00-18.00 Schiedams Nieuws Chrit Wilshaus Woensdag 18.00-20.00Muzikale Massage Aad Ouwencel en Arie van Wingerden Donderdag 18.00-19.00 Non-stop Mu/.iek Mi- cha Ingenkamp 19.00-21.00 Jazz Melodies Jaap Wapenaar 21.00-22.00 Groove Garden Menno Sprang Vrijdag 18.00-20.00 Marokkaans Program ma Hassan Aissati 20.00-22.00 Turks Programtna Hu- seyen Cayir Mu/.iek Micha Ingenkamp 10.00-12.00 Passage 12 Jan Willem de Boer en Laurette Lankester 12.00-14.00 Muzikale Omloop I Pe ter Voorburg 14.00-16.00 Mu/.ikale Omloop II Lennard de Bles 16.00-17.00 Mu/.ikale Afloop Ste fan de Ruiter/Paul de Jongh 17.00— 18.00 Sport Jan Eels en Henk Groenewegen Zondag 9.00-10.00 Kinderradio Chrit Wils haus 10.00-11.00 5 Kwarder in 1 uurBas Barendregt 11.00-12.00 Goedemorgen Schiedam Paul de Jongh 12.00-14.00 Muzikale Omloop I Ed van Dommelen 14.00-16.00 Muzikale Omloop II Jalande van der Zee en Stefan de Ruiter 16.00-18.00 Sport Patrick de Boer 18.00-19.00 Gospel Channel Mijr- cello Stewart 19.00-20.00 Koers Mies den Hartog 20.00-21.00 De Klassieken Cees van Giezen SCHIEDAM Een 23-jarige man uit Rotterdam werd vrijdagavond op de Jan van Riebeeckweg aange- houden. Op de fiets vervoerde hij kratten met lege flesjes. Toen hij de politie zag, vluchtte hij de bosjes in, maar kon toch worden aangehou- den. Het bleek een oude bekende te zijn van de politie. MaasstaD weekbladen KANTOOR: Westblaak 180 3012 KN Rotterdam Postbus 1685 3000 BR Rotterdam Telefoon 010-4004400 Telefax 010-4182986/4128449 (commercie) Telefax 010-4116454 (redaktie) Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. MANAGER: W. J. de Kok Telefoon 010-4004291 VERTEGENWOORDIGER: H. Theeuwkens Prive 010-4115184 R. de Hoog Prive 010-4663691 I. Ruijgrok Prive 01751-12382 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur VERKOOPLEIDER: C. Kersbergen Prive 070-3864264 ACCOUNT MANAGER: L. B. van IJzerloo Privb 010-4708702 REDAKTIE: Telefoon: 010-4004400 Telefax: 010-4116454 chef-redakteur L.M. Hartman Prive 010-4522293 Redactie: L.G.H. van derSande Prive 010-4225277 FOTOGRAFIE: en voor fotobestellingen Willem de Bie Media Produkties Pelgrimsstraat 5B 3029 BH Rotterdam 010-4774010 010-4778066 INZENDTERMIJN REDAKTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Nederlandse Dagbladunie b.v. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur Watersportweekend valt bijna in het water 7.0 zonnig als de feesten vorig jaar begonnen en eindigden. /.o triest zag het er dit jaar uit. Het regende, het bleef regenen en er leek geen einde aan te komen. De organisa- toren en deelnemers van het water sportweekend, doorgewinterd als zij zijn, trachtten erdesalniettemin het beste van te maken. Alle spelcn gingen door, zij het in gewijzigde of verkorte vorm. Bij de Apenbrug ging het er dit jaar niet om droog' aan de overkant te komen, want dat zou door de stortregen zelfs de beste klauteraar niet zijn gelukt, maar om in ieder geval boven het water te blijven. De vlottenraces werden in versneld tempo afge- werkt. Jammer was dat slechts een handjevol Schiedammers hun sportieve stadsgenoten kwamen aanmoedigen, want de sportieve prestaties waren er niet minder om. De braderie in het centrum bestond deze keer uit een enkel verdwaald kraampje in de Lange Kerkstraat of Hoogstraat. Enkele doorzetters hadden toch de gok gewaagd: „Je hebt 200 gulden betaald en die probeer je dan maar terug te ver- dienen, dan =mag je echt je handen diphtknijpeii, aldus een van hen. Ook de Coca-cola springschans Het Brandersfeest had een bijzonder natte start. bleef leeg. Dit jaar geen spektakel en amusement van de rode cola- duivels. Na een op het eerste ge- zicht totaal verloren dag, klaarde het 's avonds dan toch eindelijk een beetje op. De verlichte gondel vaart. met weer mooiere, origine- lere en grotere schepen, hield het boven verwachting droog. Er was duidelijk minder belangstelling dan vorig jaar, maar een toch nog onverwacht groot aantal mensen had de weg naar de Lange Haven weten te vinden en werd hiervoor ruimschoots beloond. De inzen- dingen waren weer van een uiter- mate hoog artistiek en visueel ni veau en er was voor iedereen ge- noeg plaats om alles goed te kun- nen*zien. Iedere boot tsmatuurlijk een juweel op zich maar, zoals al- tijd, kan er. maar een de mooiste zijn. Dit jaar was dit weer de crea- tie van watersportvereniging De Nieuwe Waterweg. Met een (net) echt Japans drakenschip, zo goed als authentieke bemanning en niu- ziek die perfect en op de juiste maat werd meegeslagen, wisten ze de jury voor zich te winnen. De zondag gaf een vrolijker beeld te zien. Dankzij het meer dan aar- dige weer was het ouderwets druk in het historische centrum. De strijd om de Branderscup kreeg nu wel veel bijval van het publiek en werd zo op een waardige manier afgesloten. Het Zeekadettencorps Schiedam ging, na een uitermate zwaar parcours, met de Cup naar huis. De finale van het Nederlands Kampioenschap Trxtcktrekken, op het holletje bij de Hoogstraat, was spannender dan ooit tevoren. Het team van De Bruin wist in 1.03 mi- nuten de zware truck, die de firma Binde transportgratis ter beschik- king had gesteld. de streep over te treeken en mocht zich daarmee Kampioen van Nederland noemen. Henk de Bruin, de Schiedamse ca fe-crack die sinds jaar en dag hoofdorganisator is van dit spier- bundelfestijn, was na afloop uiter mate tevreden over het verloop van het kampioenschap '94, Toen hij in 1981 begon met een wed- strijdje trucktrekken onder een groepje vrienden en bekenden, had hij niet durven dromen dat het nog eens zo'n groot en geliefd evene- ment zou worden. Dit jaar wist hij weer meer en sterkere ploegen te strikken, mede door de hulp van co-organisatoren cafe De Stal. Klein Thalia en De Dam, zodat er op het scherpst van de snede gest- reden werd. Naast deze succesvol- le onderdelen viel het geringe aan- bod van de sportdemonstraties des te meer tegen. Slechts de Sport Ge- handicapten, de Bowling en de Reddingsbrigade hadden de inoei- te genomen hun sport te promoten. Een oploopje vormde zich nog wel rand de vechtsportdemonstraties van Sportinstituut Schiedam, die meer dan de moeite waard waren. Het optreden van de band Fast Food, op het overdekte podium bij De Unie, vormde weer een gepaste afsluiting van het eerste weekend Blunders feesten,#een weekend van uitersten. KARIN VAN DER KNAAP Mevrouw Suvaal woont op de vijf- de etage van flat 2 en is het onge- mak van het bouwen van een pen thouse op de tiende etage spuugzat. Dinsdag 13 September kwam de re- gen in de keuken, de meterkast en het toilet langs de muren naar bene- den, vanwege een gat in het dak. Ik heb herhaaldelijk de woningbouw- vereniging gebeld, maar die geeft de schuld aan Dura, de maatschap- pij die het penthouse bouwt. Alsje Dura belt, geven ze de schuld aan de woningbouwvereniging of raden je aan met de opzichter van de bouw- keet te gaan praten'. Flat 2 is verleden jaar gerenoveerd en in januari heeft mevrouw Suvaal heel haar woning opnieuw geverfd en behangen. De waterschade van dinsdag heeft op drie muren geel- bruine vlekken achtergelaten, die geen van de betrokken partijen wil vergoeden.' Er is nog niemand geweest- om de schade te bepalen en er heeft nog niemand gebeld om over schadever- goeding te praten',' zegt mevrouw Suvaal. Ze begrijpt dat de hekken rond de bouwkeet die de ingang naar haar kelder versperren en veroorzaken dat ze haar auto nergens kan parke- ren, noodzakelijke ergernissen zijn. Ik snap alleen niet waarom ze steeds dezelfde fouten maken. Ze renove- ren en verbouwen vijf flats en van alle bewoners krijgen ze dezelfde klaehten, maar ze blijven maar gooien met betonplaten zodat je in je stoel zit te trillen, ze blijven gaten in het dak maken waardoor de regen naar binnen stroomt, ze willen ge- woon niet luisteren'. Vandaar dat twee bewoners op de achtste etage een brief opgesteld hebben waarin Dura als onprofes- sioneel bestempeld wordt. De be woners vragen dat Dura voouzorg- maatregelen treft 0111 verdere schade te voorkomen en alle schade, nu en in de toekomst, vergoedt. De brief is in de flat gecirculeerd en bijna alle bewoners hebben hun handtekening gezet. Deze brief is gisteren (dins dag 20 September) op een bestuurs- vergadering van de bewonersver- eniging voorgelegd, in de hoop dat zij de woningbouwvereniging kun- nen overtuigen van de ernst van de zaak. Toch zijn niet alle bewoners onte- vreden over de klachtenhantering van de woningbouwvereniging. Een bewoonster op de zevende etage heeft wel degelijk gehoor gekregen van de Dura en de woningbouwver eniging na haar klaehten over wa terschade.' Zaterdagmiddag stroomde het water letterlijk langs de keukenmuur, in de meterkast en in het toilet naar be- neden. Heel mijn vloerbedekking was nat',' zegt mevrouw Hirt. Ik heb om 18.00 uur de woningbouwver eniging gebeld, kreeg van een ant- woordapparaat een ander nummer om te bellen en kreeg daar ook weer een antwoordapparaat, waarop ik mijn naam en adres heb ingespro- ken'. Niet lang erna werd mevrouw Hirt teruggcbeld. En niet lang daarna stonderi er twee mensen voor haar deur om de schade te bepalen. Alsof dat niet goed genoeg was, kwam er om 20.15 uur nog eens iemand langs om naar de schade te kijken." Ik heb dus helemaal niets te klagen over de behandeling van de Dura en de woningbouwvereniging. Ze zijn zelfs op een zaterdagavond nog langs geweest',' zegt mevrouw Hirt. Alles is nu zonder vlekken opge- droogd en ik eis geen schadever- goeding'. SCHIEDAM Een gedeelte van het bestuur van de PVI)A-afde- ling in Schiedam is afgelopen maandag afgetreden. Het betreft de voorzitter, de penningmeester en een aigenteen bestuurslid. Dit naar aanleiding van de 'lijmpo- ging' van partijvoorzitter Rotten berg. Zijn hulp was ingeschakeld om het conflict op te lossen tussen het Schiedamse afdelingsbestuur en een aantal afgetreden fractiele- den Brouwer, Hoogeveen, Sant- kalden en Stadhouders). Het voorstel van Rottenberg is om een projcctgroep aan te stellen, be- staande uit deskundigen van buiten Schiedam. Een van de taken van de ze projectgroep is om een goed functionerende Schiedamse afde- ling van de PVDA op poten te zet- ten. Een afdeling waarin de door de PVDA gepropageerde bestuurlijke en sociale vernieuwing vorm krijgt. De klassieke structuren moeten worden losgelaten. De 'Internationale' heeft het er al over: sterft gij oude vormen en gedach- teii. Op deze manier zou Schiedam de proeftuin worden waar een nieuw soort samenwerking ge- kweekt kan worden. Volgens Brou wer zouden hierdoor de leden die het nu laten afweten vanwege het weerzinwekkende gedrag van een kieine groep weer bereikt kunnen worden. Brouwer heeft samen met de plaatselijk bestuursvoorzitter Mennink een gesprek met Rotten berg gehad. Brouwer vertelt ook dat 'Amsterdam' de vier opgestapte raadsleden heeft gevraagd hun te- rugkomen in de Raad te heroverwe- geii. Brouwer heeft hier goede hoop op. Uiteraard moet er dan nog wel met de fractie gesproken worden. Op dit moment zit ik in een soort in- terimfase; ik heb mijn besluit om op te stappen vooralsnog opgeschort, maar moet eerst alles helder op een rij hebben. De brief om mijn opstap- pen definitief te annuleren is de deur nog niet uit'.' Het Schiedamse afdelingsbestuur stond in het begin positief tegenover het idee van Rottenberg om deskun- digheid van buitenaf in te schake- len. ..Deskundigheid van buitenaf kan nooit kwaad zei Mennink, de afgetreden voorzitter. Hij is princi pled niet tegen de projectgroep. Maar het bestuur zou alle bevoegd- heden moeten afdragen aan de pro jectgroep. „Op zo'n manier sta je als bestuur onder curatele. aldus Mennink. De projectgroep zou tot de zomervakantie aanblijven om zowel het bestuur als de fractie kri- tisch te volgen en bij te staan. Voor drie bestuursleden reden om op te stappen. Te meer daar door partij voorzitter Rottenberg bemiddeling als mogelijke oplossing voor het conflict werd afgewezen. Mennink vindt dit vreemd, deze mogelijkheid staat immers in de partijreglemen- ten. Door de secretaris van het afde lingsbestuur, Dielemans, werd zelfs gesproken over bndemocratiscli. Brouwer, fractievoorzitter, vindt dit volstrekte on/in. De partijvoorzitter is op een democratische manier ge- kozen. Dit is gewoon een kwestie van verantwoordelijkheid nemen'.' Een meer persoonlijke reden van Mennink voor zijn aftreden, is dat hij denkt op deze manier ruimte te scheppen in de politiek. Vooral nu de coalitie onder druk staat. Groen- Links, D'66 en de WD hebben al gezegd zich op hun positie te bera- den. „Ik wil de kans verkleinen dat onze wethouder onder druk kom't', aldus de afgetreden bestuursvoor zitter van de PVDA- SCHIEDAM Een ander helpen en tegelijkertijd jezelf ontplooien, dat kan via vrijwilligerswerk. Trek de stoute schoenen aan en wordt ac- tief als vrijwilliger bij De Oproep- centrale Nieuwe Waterweg-Noord. Binnenkort start de cursus voor nieuwe vrijwilligers en de cursus terminate thuiszorg. De Oproepcentrale biedt hulp aan de vaak zwaar belaste partners of verzorgenden van thuiswonende dementerende ouderen, langdurig zieken en gehandicapten en patien- ten in de laatste levensfase. De vrij williger neemt op een vast adres voor een paar uur per week de zorg over en is vooral geruststellend aan- wezig. Het vrijwilligersprojeet is een sa- SCHIEDAM Een CD-speler en een versterker werden weggenomen uit een voetbalkantine aan de Thur- ledeweg. De daders hadden een ruit van een deur vernield om binnen te komen. De inbraak vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag vorige week. SCHIEDAM In het ABC-com plex aan de Lange Kerkstraat wordt op een hele bijzondere manier ge- daan aan klantenbinding. Verschil- lende keren zaten vorige week in het nieuwe complex mensen vast in de lift. Vrijdagmiddag werden maar liefst tien mensen bevrijd door de brandweer. nienwerkingsverband tussen de Stichting Verpleeghuizen Nieuwe Waterweg-Noord, het RIAGG, de Thuiszorg en het Maatschappelijk Werk in de regio. Wat heeft het vrijwilligers o.a. te bieden? Zinvolle contacten bij men- sen die hulp hard nodig hebben; on- dersteuning en samenwerking met beroepskrachten; diverse cursussen en contactbijeenkomsten in het ver- pleeghuis. Wat wordt er van de vrijwilliger verwacht? Geen speciale deskun digheid. Vrijwilligers benutten bij deze taak hun levenservaring, intu- itie en gezonde verstand. Motivatie en de tijd om op een vaste dag in de week enige uren beschikbaar te zijn voor een adres in de eigen woon- plaats, dat is belangrijk. Belangstellenden kunnen contact opnemen met mevr. A.G. de Jong, bureau De Oproepcentrale, gehuis- vest in DrieMaasStede, tel. 010- 4278199/4278177. SCHIEDAM Zaterdagmiddag zagen agenten dat een Mercedes- personenauto in de Dr. Zamenhof stond. Het kenteken werd nage- vraagd en de auto bleek als gestolen te zijn opgegeven in Spijkenisse. Na een poosje te hebben gepost, stapten er drie mannen in de auto; twee uit Rozenburg (34 en 26 jaar) en een uit Vlaardingen (29 jaar). De mannen en de auto zijn overgebracht naar Spijkenisse. In kluphuis Oost gaat eind Septem ber de curcus Kralenboompjes van start. In een blok van 6 lessen worden van kieine kralen bloemstukjes, waterle- lies, bonsaiboompjes en andcre soorten btoemen en boompjes ge- maakt. Het is een leuke hobby en ie dereen kan het. De lessen zijn op woensdagmorgen van 09.30 tot 11.00 uur en kosten F1.25,-. Meer informatie is te verkrijgen bij klup huis Oost, Galileistraat 86, tel.4735435. De cursus Pergamano van kluphuis Oost is op maandagmorgen van 09.30 tot 11.00 uur. Bij pergamano wordt gewerkt met perkamentpa- pier. Iedereen die beschikt over een gezonde dosis geduld en doorzet- tingsvermogen kan met deze tech- niek mooie wenskaarten of andere decoraties maken. De cursus bestaat uit tien lessen van anderhalf uur en kostF1.25,-. Beatballet is optreden, laten zien wat je kan. Sylvia Kooijman-Da- nicn besteedt tijdens haar lessen in klubhuis Zuid veel aandacht aan de houding, het gebruik van de spieren en het overbrengen van gevoelens in de dans. In 1995 wil sylvia met haar groep ook weer meedoen aan de wedstrijd van de Kunstbende in Rotterdam en optreden tijdens het Maasboulevardfeest. Iedereen tus sen de 15 en 22 jaar kan op dc dins- dagavond van 19.00 tot 20.00 uur een kijkje komen nemen in klubhuis Zuid of contact opnemen met Ma- rieke Thiescheffer, tel.4267297. Een hele maand sportief bezig zijn kost slechts Fl. 12,50. In wijkcentrum De Blauwe Brug gaan deze week weer diverse cur sussen van start. Vanaf woensdag- avond 21 September verzorgt John van Uffelen vier weken lang de cur sus Verzorging Japanse miniboom- pjes Bonsai', belangstellenden kun nen hiervoor van 19.30 tot 21.00 uur terecht in de Bovenzaal. de kos ten bedragen Fl.40,-(inch boompje). Dezelfde avond vangt de cursus Kunstgeschiedenis incl.praktijk' weer aan. Kunstlielhebbers worden om 19.30 uur in Vergaderruimte 3 verwacht voor een bijna drie uurdu- rende sessie. Kosten:Fl. 120,- voor tien lessen. Donderdag 22 September van 09.00 tot 11.00 uur staat de cursus Bloem- schikken weer op het programma. in crea-ruimte 2 brengt mevrouw Krabbendam een ieder weer de kunst van het bloemschikken bij voor slechts Fl.7,50 (incl.materiaal, zonder bloemen). Meer informatie is te verkrijgen bij de receptie van De Blauwe Brug, tel.4701049 of op telefoonnummer 4739575. SCHIEDAM Het Schiedams Vrouwenkoor geeft ter gelegenheid van het 45-jarig dirigente-jubileum van Ria Borgmeijer een concert op vrijdag 7 oktober in Kerkgebouw de Ark, Hargplein 101. Aanvang van het concert 20.00 uur. Het Schiedams Vrouwenkoor dat volgend najaar het 50-jarig bestaan van het koor zal vieren vindt dat aan dit bijzondere lustrum niet zo maar voorbij mag worden gegaan. 45 jaar dirigente van dit koor is toch wel een unieke gebeurtenis. Medewerking aan dit concert wordt gegeven door Christo Lelie - pianist en het bekende Jeugdkoor Vivace uit Zwijndrecht o.l.v. Margaret de Swart. Dit Jeugdkoor bestaat uit-ca. 40 jongelui van 13 t/t 20 jaar en doen regelmatig mce aan koorfesti- vtris op irHerwnhooaaf niveau- Ook maakte het koor diverse concertrei- zen naar Polen, Italie en Oostenrijk. Het Schiedams Vrouwenkoor heeft onder leiding van Ria Borgmeijer een grote staat van dienst. Een re- cencent schreef eens: Wie de pro- grammaboekjes van de concerten van Ria Borgmeijer naast elkaar legt, konit tot de conclusie, dat zij een nog nauwelijks te evenaren por- tie muziekkunst met haar koren in- studeert, die de toehoorders met be- wondering vervult. Het Schiedams Vrouwenkoor is dan ook zeer ver- heugd, dat het reeds 45 jaar onder de bezielende leiding van Ria Borg meijer heeft mogen musiceren. Ria Borgmeijer werd is s Gravenha- ge geboren. In 1939 behaalde zij het einddiploma gymnasium aan het s Gravenhaags Christelijk Gymnasi um. In datzelfde jaar besloot zij pia- niste te worden. Haar leermeester was Jos Vranken, destijds dirigent van de Nederl. Opera Groep. Bij de ze groep deed Ria Borgmeijer als repetitor de nodige ervaring op in het begeleiden van koren en solis- ten. Al spoedig werd zij hier inge schakeld als '2e dirigent waardoor bij haar de lust ontwaakte eigen ko ren te leiden. Terwijl zij verder piano-en theorie- lessen volgde bij Jaap Callenbach. Geza'Frid en Sem Dresden, voltooi- de zij haar opleiding koordirectie bij Jos Vranken. Tijdens haar muzikale opleiding behaalde zij ook het di ploma M.O. duits, welk vak zij do- ceerde aan het Conservatorium te Rotterdam. In 1949 kwam de artistieke leiding van hot Schiedams Vrouwenkoor in handen van Ria Borgmeijer. Haar bekwame leiding, verantwoorde programmakeuze en haar grote ga ve muzikale intenties over te bren- gen, hebben er belangrijk toe bijge- dragen het Schiedams Vrouwen koor die goede plaats in het niuziek- leven te bezorgen/ Componisten als Henk Badirigs, Geza Frid, Marius Monnikendam, Kors Monster, Johanna Bordewijk- Roepman schreven werken voor haar en haar koren, terwijl Bohuslav Maitinu haar eerste uitvoering van zijn Cantate voor Vrouwenkoor toe- vertrouwde. Concertreizen werden gemaakt naar Doptmunt. Wenen, Wiesbaden, Praag, Llangollen - Wales. Londen, Essiingen, en Innsbruck, waarbij als hoogtepunten de deelname aan het Internatinaal Muziekfestival in Llangollen, waar het Schiedams Vrouwenkoor de 2e prijs behaalde en het Internationaal Koorfestival in Innsbruck, waas het koor het predi- kaat zeer goed ontving, wat uitein- delijk de vierde plaats op de alge- mene ranglijst opleverde. Tevens werd deelgenomen aan de Regionale Koordagen in Leiden, en aan de Nederlandse Koordagen in de Doelen te Rotterdam met een programma van hedendaagse mu- ziek, terwijl het koor ook meewerk- te aan een eerste uitvoering van Li- tania van Hans Kox tijdens het In ternationaal Koorfestival in het Ca sino te s Hertogenbosch. Ook fungeerde Ria Borgmeijer bij de radio-omroepen e.d, koorfesti- vals als jurylid. Het Schiedams Vrouwenkoor hoopt dat het concert van 7 oktober a.s. wederom een hoogtepunt zal zijn in de carriere van de dirigente. Uitgevoerd worden o.a. Choral Hymns van Gustav Hoist, korte reli- gieuze werken, negro sprituals, drie songs uit de West Side Story. De toegangsprijs voor dit concert bedraag 10,voor 65+ en CJP- houders 8,50. Kaartverkoop bij de leden en op de avond van het concert vanaf 19.15 uur in de kerk. SCHIEDAM Gedurende de hele maand September vraagt Wereld winkel Schiedam de steun van zo- veel tnogelijk consumenten voor de actie 'Europa open voor eerlijke koffie', een pakket voorstellen van Wereldwinkels in Europa aan het Europees Parlement. De Wereldwinkeliers vragen hun klanten een oproep te ondertekenen om maatregelen te nemen voor rechtvaardige koffieprijzen ten gun- ste van koffieboeren in ontwikke- lingslanden. Door het plaatsen van een handtekening in een zogeheten 'bonenboek' ondersteunt men de volgende voorstellen. Miniumprijzen voor de import van koffie op de Europese markt. Door de lage prijzen op de wereld- markt leven veel koffieboeren in ar- moede. Miniumprijzen, die de kof- fieproducenten een redeltjk inko- men garanderen, moeten daarin ver- andering brengen. *Afschaffing van de importtarieven op koffie. *Miniunilonen voor daglonere en koffieplukkers op de plantages Vele miljoenen koffieplukkers lij- den een rechteloos en onzeker be staan. Er is zelfs sprake van onder- voeding en schrijnende armoede. Door hogerc koffieprijzen kunnen zij een miniuminkomen verwerven en kunnen hun arbeidsomstandighe- den worden verbeterd. De klant in de Wereldwinkel kiezen uit tien verschillende soorten koffie; rood-z i 1 ver-,ofgoudmerk-,biologi - sche of cafeinevrije koffie. allemaal met het bekende Max Havelaar- keurtnerk, de garantie voor eerlijke handei door rechtstreekse inkoop. een goede prijs en steun aan de kof fieboeren. Tijdens de actiemaand krijgt iedere klant een gratis kop koffie aangebo- den. Tevens wordt er een koffie- brunch georganiseerd en is Euro- parlementarier Peter Pax uitgeno- digd (beide op nader te bepalen da ta). De wereldwinkel is te vinden aan de Lange Achterweg 14 op het pleintje halverwege de Hoogstraat. Telefoon: tijdens openingsuren: 010-2731385 Buiten openingstijden: 010— 4730602

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 3