'Zachte' turbodiesel in Astra Maxima QX rijdtwerelds BMW 740i: niets meer aan verbeteren 4 TREFPUNT VOOR i KALFSBEEK autotest Laser Sport Alto Wave Favorit First Million DV JF Pech onderweg Technische gegevens: BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG Hetzelfde Bfi Klein formaat Brommen m Twee katalysatoren Perfectie MaasstaD M£YW7934 •J BMW gaat uit van de stelling dat auto- rijden een plezierige ervaring moet zijn. Aan deze opvatting kunt u elke BMW toetsen. Van de 316i tot en met de 850i. Het bewijs leveren wij u graag gfa tijdens een proefrit \&9 KALFSBEEK SCHIEDAM BV, NIEUWE HAVEN 233, 3117 AB SCHIEDAM, TEL: 010-4731155 KALFSBEEK MAASSLUIS BV, P.C. Hooftlaan 11 3141 AB MAASSLUIS, TEL.: 01899 -19588 KALFSBEEK WATERINGEN BV, KERKLAAN 65-67, 2291 CE WATERINGEN, TEL.: 01742 - 93580 Woensdag 5 oktober 1994 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.55 A I TSSiirnaaC De nieuwe grille zorgt voor een moderner uiterlijk bij de Astra. En van de opmerkelijkste wijzigin- gen van de Opel Astra voor het nieuwe modeljaar is de komst van een tweede 1,7 liter turbodiesel mo tor. Opel levert immers al jaren een bijna even grote turbodiesel van het Japanse Isuzu in zowel de Astra als de Vectra. De Japanse Isuzumotor blijft ge- woon leverbaar. De nieuwe kracht- bron introduceert Opel onder de naam 'soft turbodiesel". Hij komt in de plaats van de 1,7 liter dieselmo- tor zonder turbo, die Opel ooit zelf heeftontwikkeld. De kreet 'soft turbodiesel' vraagt om nadere uitleg. Door een klein formaat turbo te monteren, kan al vanaf lage toerentallen extra (turbo) druk worden opgebouwd. Het maximale vermogen wordt welis- waar niet zo hoog, daar staat wel te- genover dat vanaf lagere toerental len veel trekkracht voor handen is. Saab past min of meer hetzelfde principe toe in de 'low pressure tur- bomotoren'. Niet geheel toevallig is Saab, net als Opel, een dochter van General Motors. Een ander bijko- mend voordeel is de mogelijkheid deze diesel te voorzien van een ka- talysator. Daarmee neemt Opel een voorschot op de toekomstige mi- lieu-eisen. Het vermogen van de soft turbodie sel komt op 50 kW/68 pk bij onge- veer 5.500 toeren per minuut. Het koppel bedraagt 132 Nm bij 2.400 toeren per minuut. Volgens Opel verbruikt de Astra 5,9 liter diesel brandstof per honderd kilometer. Ter vergelijking: de turbodiesel van Isuzu heeft een vermogen van 60kW/82 pk, terwijl het koppel 168 Nm bij 2.400 toeren per minuut be draagt. We maken kennis met de soft turbo diesel in een witte Astra Stationwa- gon. De auto oogt door de nieuwe grille net even sierlijker dan voor- heen. Verder is het van binnen en van buiten de Astra zoals die al ja ren in ons land te koop is. Het voorgloeien vergt een paar tellen, waarna de motor kan worden ge- start. Bij de meeste turbodiesels is het zo, dat je kunt voelen wanneer de turbo aan het werk gaat. De motor begint gretiger te draaien en de auto ver- snelt veel gemakkelijker. Deze 'tur- bo-effecten' blijven bij deze Astra uit. Nauwelijks merkbaar doet het apparaat zijn werk. De Opel komt vlot weg. Zeker in de eerste drie versnellingen reageert de Astra le- vendig op het gaspedaal. Daarbij is het klassieke dieselgeluid alleen op de achtergrond hoorbaar. Staat de auto in de vijfde versnel- ling, dan vergt een versnelling van honderd naar honderdtwintig kilo meter per uur het nodige geduld van de bestuurder. Wordt het gaspedaal heel diep ingetrapt, dan begint de motor licht te brommen en kruipt de naald van de snelheidsmeter lang- zaam omhoog. De Astra met de nieuwe turbodiesel motor kost 32.250 gulden, wat on- geveer gelijk is aan de prijs van de verdwenen 1.7D. De sterkere 1.7 TD van Isuzu komt op 35.650 gul den. Chrysler betreedt met Neon middenklasse Het Amerikaanse Chrysler staat vanouds bekend als producent van grote en tamelijk luxe automobie- len. Met de Neon lijkt'het merk een traditie te doorbreken. Het is een heuse middenklasser van Europese afmetingen. Een auto die in Europa coneurrenten ontmoet als de Opel Vectra. de Ford Mondeo en de Re nault Laguna. De Neon zal dus heel wat in zijn mars moeten hebben. De Nederlandse Chrysler importeur verwacht jaarlijks zo'n 750 Neons te verkopen. De auto is alleen ver- krijgbaar als vierdeurs sedan met een 2,0 liter, viercilinder zestien- kleppen motor. In Amerika is de Neon ook als tweedeurs coup ver- krijgbaar. De auto doet niet erg Amerikaans aan en is niet groot. Eerder oogt hij bescheiden. Een leuk maar weinig functioneel detail is het ontbreken van portierstijlen of raamlijsten, bij zowel voor- als ach- terramen. De Neon biedt zowel voor- als ach- terin voldoende ruimte.' Chrysler gaat er zelfs prat op dat 96 procent van de bevolking in de Neon past. De stoelen zijn dan ook verschuif- baar over een lengte van 22 centi meter. De kofferbak blijft hierbij niet achter en kan genoeg bagage bergen. Al rijdend blijkt al snel dat de Neon niet naar de Amerikaanse smaak is gemaakt. De vering is stug, de mo tor draait graag hoog in de toeren en het stuur voelt bepaald niet vaag aan. Allemaal kwalificaties, die in de regel bij Europese auto's zijn te vinden. In slechts 8,8 seconden staat de wijzer van de kilometer teller al op 100 km/uur. De top van 200 km/ uur zal de auto ongetwijfeld kunnen halen. Afhankelijk van de uitvoering kost de handgeschakelde Neon 37.995 of 41.995 gulden. De SE. de goed- koopste, beschikt standaard over twee airbags, stuurbekrachtiging en schijfremmen rondom. De duurdere LE heeft daarbij nog centrale deur- vergrendeling, elektrische raambe- diening, een neerklapbare achter- bank, een in hoogte verstelbare stuurkolom. in kleur meegespoten bumpers en in hoogte verstelbare veiligheidsgordels De Neon LE automaat moet 43.295 gulden kosten. Dat betekent een bij- betaling van 1300 gulden en dat is weinig voor de luxe van een auto- matische transmissie. Airconditio- ning vraagt op de SE uitvoering om een meerprijs van 3.110 en op de LE uitvoering van 3.845 gulden. Het ABS-remsysteem komt voor Chrysler Neon, een Amerikaan met Europese trekjes. beide uitvoeringen op 3.110 gulden. De Neon is in zijn klasse geen prijs- breker. Het is echter wel een hele complete, keurig afgewerkte auto die goede prestaties levert en bij- zonder plezierig stuurt. Slechts en- kele details herinneren aan de Ame rikaanse komaf. Zo is de lichtscha- kelaar op het dashboard een knots van een draaiknop. Chrysler zegt met de Neon te mik- ken op de beter opgeleide dertiger met een boven modaal inkomen en een middelmatige interesse in au to's. Iemand die hecht aan uitstra- ling, veiligheid en 'value for mon ey'. Wie zich hierin herkent kan zich vanaf half november bij n van de inmiddels 33 dealers van Chrys ler melden. Dan staat de Neon in de showroom. De Cefiro is het zusie van de Europese Maxima QX en de Amerikaanse Infiniti J30. Daarmee heeft Nissan in het topsegment een wereldauto gelanceerd. (Foto: HSP) De Maxima QX, waarmee Nissan vaste voet aan de grond wil zetten in het topsegment van de Europese au- tomarkt, is officieel voor het eerst te bewonderen tijdens de Autosalon in Parijs begin oktober. De auto zal echter pas volgend jaar in Neder- land te koop zijn. Wij kregen de ge- legenheid het zusje van deze Maxi ma QX, de Cefiro, aan de tand te voelen in de omgeving van Tokio. In vergelijking met de Japanse Cefi ro verschilt de Europese Maxima QX nauwelijks. De bumpers zijn wat anders en het stuur zit rechts, omdat de Japanners net als in Enge- land aan de linkerkant van de weg rijden. Speciaal voor Europa is te- vens een grille ontwikkeld in de vorm van de vleugels van een vo- gel. Die zal het gezicht vormen voor alle toekomstige Nissan personen- auto's. Technisch zijn de auto's gelijk, waarmee dus duidelijk is dat Nissan nu ook beschikt over zijn eigen we reldauto. In Japan brengt Nissan de auto met drie motorvarianten, van 2,0, 2,5 en 3,0 liter. Europa krijgt al leen de 2,0 en de 3,0 liter. In alle ge- vallen gaat het om V6 versies, die in een motorenfabriek in Iwaki wor den gebouwd. De zogenaamde VQ motor is gebaseerd op een nieuw concept en grotendeels gemaakt van aluminium. De VQ motor weegt 166 kg, hetgeen een gewichtsbespa- ring betekent van ongeveer twintig procent ten opzichte van conventio- nele motoren. Nog een klein verschil tussen de di verse landen: vanwege de milieu-ei- sen worden voor de Europese markt twee katalysatoren gemonteerd, waar in Japan volstaan kan worden met een exemplaar. Dus beschikt de Cefiro op papier over iets meer ver mogen dan zijn Europese en Ameri kaanse bloedverwant. De 3,0 liter V6 levert 220 pk. We zijn ervan overtuigd dat de papieren gegevens kloppen als we het gaspe daal heel even wat dieper intrappen dan wettelijk op de drukke wegen rond Tokio toegestaan is. De naald van de snelheidsmeter schiet ra- zendsnel omhoog als het toerental naar het maximum van 6.400 toeren per minuut schiet en de zuigers en kleppen hun werk op topcapaciteit doen. In het drukke Japanse verkeer komt de auto dus moeiteloos mee, hetgeen straks in Europa niet anders zal zijn. De Cefiro kleeft aan de weg dankzij de nieuw ontwikkelde wielophanging. Vooral de construc- tie achter is bijzonder: een combina- tie van een starre achteras met corri- gerende draagarmen die ervoor zorgen dat de wielen onder alle om- standigheden de meest gunstige po- sitie houden en zo dus optimale grip bieden. Met de Maxima QX de letters staan voor Quality Excellence) hoopt Nissan te scoren in het topsegment van de Europese automarkt. „Wij denken per maand 1.500 exempla- ren naar Europa te verschepen", voorspelt Atsushi Fujii. als general manager ondermeer verantwoorde- lijk voor de marketing van de nieu- weling. In Nederland denkt de im porteur op jaarbasis zeshonderd exemplaren van de Maxima QX te kunnen slijten, voor het merendeel uitgerust met de 2,0 liter zescilinder motor. De verwachtingen worden ingege- ven door de concurrerende manier waarop de auto in de markt zal wor den gezet: de 2,0 liter V6, standaard voorzien van een dubbele airbag en airconditioning, gaat rond de 55.000 gulden kosten. Met een scherp prijsbeleid wil Nissan het verloren marktaandeel de komende jaren zien terug te winnen. De ADAC, een van Duitslands grootste pech hulpdiensten en de zuster van de ANWB. heeft zijn jaarlijkse pechstatistieken over 1994 gepubliceerd. Aan de hand van de statistieken heeft de ADAC een top tien samengesteld per klasse van auto's. Degene met de minste problemen kwam op de eerste plaats terecht. In de categorie kleine auto's staat de Toyota Starlet op een eerste plek met de minste pechnoteringen op de voet gevolgd door de Nissan Micra en Ford Fiesta. Voor de klei ne middenklassers ziet de top drie er als volgt uit. Mazda 323 dan de Mit subishi Colt en op de derde plaats de Toyota Corolla. In de middenklasse neemt de Mazda 626 met weinig problemen een eerste plek in, daar- na volgen de Mercedes 190 diesel en de Toyota Carina. Bij de exclu- sieve auto's staan aan de top de Mercedes 200/300 diesel, BMW 5 serie en Mercedes 200/500. Een zacht gezoem zwelt aan tot een bariton met het stijgen van het mo- tortoerental. Het geluid van de dik- ke 4,0 liter achtcilinder krachtbron klinkt als muziek in de oren. Nim- rner hard, maar wel heel beschaafd aanwezig. Verder lijkt niets de se rene rust in de BMW 740i te versto- ren. Eens te meer blijkt dat het Duit- se merk in staat is heehcomfortabele auto's te bouwen met net even dat sportieve accent op de achtergrond. Rijden met een 740i is niet de minst plezierige bezigheid. Dat moge dui delijk zijn. We hadden de beschik- king over een Executive versie met alle mogelijke luxe, waardoor de prijs bijna 200.000 gulden bedraagt. Je wilt dan als bestuurder van zo'n kostbare wagen eigenlijk nauwe lijks iets te wensen over hebben. Met deze BMW heb je dat gevoel. Alles is tot in perfectie verfijnd. De vorige 7-serie bood aLgeweldig veel rijgenoegen. de nieuwe doet dat nog meer. Daarbij oogt het uiterlijk net even wat strakker en gestroomlijn- der. Windgeruis is tlink wegge- werkt. Zo is in geluid nauwelijks verschil te merken tussen 120 km/ uur of bijvoorbeeld 170 km/uur. De standaard cruise-control om de snel- heid te fixeren op een legaal gange- tje is dan ook wel zo prettig om het risico van fikse boetes nog enigs- zins te beteugelen. De verfijning van techniek is goed merkbaar aan de automatische ver- snellingsbak, die maar liefst vijf trappen kent. Of hij nu bij een laag of een hoog toerental schakelt. in al le gevallen gebeurt dat zortder enige schok. Je hoort alleen de klankkleur van het motorgeluid veranderen, terwijl de auto doorgaat alsof het een tolletje is aan een afwikkelend elastiek. Met de nieuwe 7-serie heeft BMW een sterke troef in handen in het luxueuze topsegment. BMW heeft de 7-serie, zoals dat zo fraai heet. in zijn geheel opnieuw ontworpen. Het heeft geleid tot een veel stijvere car- rosserie, hetgeen natuurlijk het comfort zeer ten goede komt. De technici zijn er bovendien in ge- slaagd om het onderstel aanzienlijk te verbeteren. Het gevolg is dat de BMW 740i over voortreffelijke rij- karakteristieken beschikt. De achtcilinder 4,0 liter motor ont- wikkelt een maximum vermogen van 210 Kw/286 pk. Door het ge- wicht van rond de 1900 kilo is de auto voor het gevoel geen sprinter, maar hij bereikt niettemin in een knappe 7 secondet^de 100 km/uur. De toenemenjm strijd om de gun- sten van de kMnt, ook in dit seg ment, heeft ertoe geleid dat de fabri- kanten de auto's beter uitrusten dan ooit tevoren. Standaard geeft BMW nu alle topmodellen ondermeer een airconditioning, een radio/cassette- speler met zes luidsprekers, houten panelen in het interieur, een airbag, een multifunctioneel stuurwiel met bedieningsknoppen voor het volu me van de radio en het zoeken naar een zender alsmede cruise-control mee. In de achterruit zit bovendien een extra antenne. voor een optima le ontvangst. We zitten in comfortabel beige leer, omgeven door wortelnotehout op dashboard en portieren. Een ambi ance, die past bij een topmodel en zeker in deze prijsklasse. De stoelen kennen tal van verstelmogelijkhe- den. Alles gaat elektrisch, waarbij het zelfs mogelijk is drie verschil- lende zitposities in een geheugen op te slaan. Een druk op de knop is dan voldoende om de 'persoonlijke set ting' op te roepen. De BMW 740i kost 173.200 gul den. De door ons geteste Executive komt uit bij 199.700 gulden. De 730i, voorzien van een 3.0 liter achtcilinder motor, begint in de prijslijst bij 149.500 gulden. Een tijdloze vormgeving ~""W740t kenmerkt de BM De achtcilinder krachtbron met een inhoud van 4,0 liter. Motor: 3.982 cm3 Vermogen: 210 kW/286 pk. Acceleratie: 6,9 sec van 0-100 km/uur. Topsnelheid: 250 km/uur. Gem. verbruik: 14 ltr/100 km. Gewicht: 1865 kilo. De comfortabele en sportieve Escort Laser Sport is qua accessoires iets veranderd. Met name om aan de wensen van de klanten tegemoet te komen. Voor deze vlotte verschijning zorgen onder andere de stan daard lichtmetalen velgen met brede banden. Maar ook het interieur kent sportieve kanten. zoals de toerenteller en de bekleding. Getint glas en een kantelbare bestuurdersstoel maken de auto nog comforta- beler. De Escort Laser Sport is er in twee uitvoeringen: met een 44 kW/60 pk motor voor 28.490 gulden of met een motor van 66 kw/90 pk voor 30.990 gulden. Met de Suzuki Alto GLS Wave duurt de zomer net iets langer. Deze kleinste telg uit de Suzuki-familie kent een aantrekkelijk pakket acces soires. Zo is de Wave uitgerust met een schuif-/kanteldak. wielsier- doppen, een stuur met kunstleer en matten met het wave logo. De prijs komt op exact 15.995 gulden. Het hele pakket aan extra's, met een waarde van boven de 1.000 gulden, kost voor de koper dan maar 500 gulden. Van de Skoda Favorit zijn sinds de introductie in 1987 al meer dan een miljoen exemplaren geproduceerd. Om dit te vieren heeft Skoda een actiemodel ontwikkeld. de Favorit First Million. De auto is geba seerd op de Favorit GLXi met 1,3 liter motor. Hij beschikt over leuke extra's. Om het de dieven moeilijk te maken is een elektronische start- blokkering gemonteerd. Voor een aangenaam vertoeven in de auto is een autoradio/CD-speler ingebouwd, met speakers en antenne. Voor deze extra's en de vrolijke wieldop betaalt de koper maar 495 gulden extra. Daarmee komt de Skoda op een prijs net boven de 22.000 gul den. I Overal in de wereld gaan de dingen steeds meer op elkaar lijken. Smaken smelten samen. Zo zag je tot voor een aantal ja ren geleden bijvoorbeeld in Ja pan tal van bijzonder gestileer- de auto's, die absoluut nooit naar Europa kwamen. Dat be- trof vooral zogenaamde mini- cars, kleine auto's met motoren van minder dan 600 cm3. Van wege belastingtechnische rede- nen genoten die in het land van de Rijzende Zon een enornte populariteit. Maar die financile voordelen zijn grotendeels ver dwenen. Dus kopen de Japan ners nu massaal grote auto's. Vanwege de schaalvoordelen bij de produktie gaat het daar bij steeds vaker om modellen die technisch gelijk zijn aan de in Europa en de Verenigde Sta- ten verkochte versies. Een iets ander design, aangepast aan de lokale smaak, zorgt weliswaar voor enig uiterlijk onderscheid maar daar blijft het ook bij. Recent heb ik in Japan kennis gemaakt met de Nissan Cefiro, een auto die bij ons de naant Maxima QX krijgt. Het belang- rijkste onderscheid is de plaats van het stuurwiel. Het staat rechts in de auto, simpelweg omdat Japanners links rijden. Met die Cefiro ben ik door een Japanse McDrive gereden. Dan ervaar je de voordelen van de oprukkende gelijkenis. Want hoewel de Japanse karakters voor mij onleesbaar zijn. kon ik gevaarloos een bestelling plaatsen. Hamburgers en friet- jes zijn namelijk precies eender van smaak en uitvoering als in ons land bij dat soort restau rants. Hetgeen ik na diverse onduidelijk samengestelde maaltijden werkeiijk als een voordeel beschouwde. Henri Stoiwijk t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 17