Preventiedag bij politie „Graveren een kleine moeite en voorkomt hoop ellende" Jeugdvoorstelling van Rik Rikken MERKTAPIJT! - 40% is heel gewoon... 8 GOLFLESSEN ,f 195,- Zondagsschrijvers in nieuw seizoen X MaasposT Prijs-infolijn 4126180 COSMOS CV-KETEL S MaasposT KORT 'Nachtelijk' Kinder- boekenweekfeest MaasposT 106.7 en kabel 96.1 Programma Inbraken Open dag in dierenasiel "De Hollandsche Vlag" In De Blauwe Brug Fearless in Filmhuis v als wij gaan rekenen bent upas echt voordelig uit! Woensdag 5 oktober 1994 SCHIEDAM - Voor'de Lan- delijke Asieldag van zater dag 1 oktober had het Schiedamse dierentehuis 'De Hargahoeve' nog een leuke verrassing in petto. Na maanden verbouwen, puin ruimen en weer opbouwen was de enorme verbouwing van het dierentehuis dan toch eindelijk gereed geko- men. Met drie slagen in een uit piepschuim opgetrokken muur, luidde burgemeester R. Scheeres weer een nieu we fase in, in het ruim 37-ja- rige bestaan van' De Harga hoeve' en was de officiele heropening een feit. Dieren- liefhebbers konden vervol- gens nog tot 15.00 uur hun ogen de kost geven in het werkelijk schitterend ver- bouwde complex en deden dat dan ook in grote getalen, zodat de open dag met recht een enorm succes genoemd kan worden. Afzien Hoofdrol MaasstaD weekbladen SCHIEDAM Kijkdag Vis- en Vleesspecialiteiten Restaurant v/h Koperen Kap nu onder NIEUWE DIREKTIE in historisch centrum van Vlaardingen aan de Oosthavenkade 29 3134 NW Vlaardingen. Tel. (010) 435 15 95 "Voor een gezellig vriendelijk geprijsd etentje". Driegangen 07 cf\ keuzemenuv.aOf aOVI (Dagelijks geopend, behalve ma. di.) Voorlichting TAPIJT GORDIJNEN 2 maanden gratis oefenen VAILLANT VCW 240 XE CV-KETEL MET WARM WATERV00RZIENING I BINNEN 5 DAGEN WERKEND GEINSTALLEERD I I I VAN DER MOEZEL I SCHIEDAM Naast de landelijke collecteweek van de Dier- enbescherming worden er in Schiedam regelmatig andere eve- nementenweken georganiseerd door diverse instellingen. Het aardige van dit soort weken is dat er wat dieper op het thema kan worden ingegaan en dat er een scala van activiteiten uit voortvloeit. In oktober staan er dan ook weer de nodige punten op de evenementenagenda. Thurlede Willibrordusschool Evenementenweek V\\V op rtnri cn ffljlj Kijl' op cTnrf on igJE Fiji' op c-lori on wijl' Fiji" op on wijl' rijl^opc-lorf onwijF rfjl'opsterfQnwijf' rijl'opsterfonwijf' MAASPUM SCHIEDAM AC(.5. Maandag tot en met vrijdag 7.00-9.00 Ochtendmagazine Aad van der Wei 9.00-12.00 Koffieprogramma Mar co Donkersloot 12.00-14.00 Lunchradio Sissi Oost- veen 14.00-16.00 Muziekmuseum Rob van der Heiden 6.00-18.00 Schiedams Nieuws Ohrit Wilshaus Voensdag 8.00-20.00 Muzikale Massage Aad j )uweneel_en Arie van Wingerden Donderdag 18.00-19.00 Non-stop Muziek Mi- cha Ingenkamp 19.00-21.00 Jazz Melodies Jaap Wapenaar 21.00-22.00 Groove Garden Menno Sprong Vrijdag 18.00-20.00 Marokkaans Program ma Hassan Aissati 20.00-22.00 Turks Programma Hu- seyen Cayir Zaterdag 9.00-10.00Non-stopMuziekMicha Ingenkamp 10.00-12.00 Passage 12JanWillem de Boer en Laurette Lankester 12.00-14.00 Muzikale Omloop I Pe ter Voorburg 14.00-16.00 Muzikale Omloop II _ennard de Bles 16.00-17.00 Muzikale Afloop Ste fan de Ruiter/Paul de Jongh 17.00-18.00 Sport Jan Fels en Henk jroenewegen Sondag J.00-10.00 Kinderradio Chrit Wils- taus 10.00-11.005 Kwartier in 1 uurBas 3arendregt 11.00-12.00 Goedemorgen Schiedam Paul de Jongh 12.00-14.00 Muzikale Omloop I Ed van Dommelen 14.00-16.00 Muzikale Omloop II lalande van der Zee en Stefan de Ruiter 16.00-18.00 Sport Patrick de Boer 18.00-19.00 Gospel Channel Mar- cello Stewart 19.00-20.00 Koers Mies den Hartog 20.00-21.00 De Klassieken Cees van Giezen SCHIEDAM In de nacht van vrijdag op zaterdag werd ingebro- ken in een aantal tuinhuisjes in Thurlede (aan de Parkweg). Negen eigenaars kwamen aangifte doen. Er werd buitgemaakt: gereedschap, snoep, RCR, verrekijker, barbecue en boeken. Burgemeester luidt nieuwe fase Hargahoeve in Om 10.30 uur was het dan zover. Burgemeester Scheeres, tevens voorzitter van de Landelijke Dier- enbescherming, was bereid gevon- den de officiele heropening voor zijn rekening te nemen. Na een voorwoord van Edzo Ebbens, voorzitter van de Dierenbescher- ming Schiedam, had hij slechts drie slagen nodig om het tehuis let- terlijk en figuurlijk te openen. Sinds de vestiging van het tehuis aan de Sportlaan in 1977 was er nog niet zo ingrijpend verbouwd. Het eeuwige geldgebrek waar een dierentehuis nu eenmaal. helaas, mee te kampen heeft zal hier zeker een oorzaak van zijn geweest. De jaarlijkse bijdrage van de gemeen- te van ruim een ton, schenkingen van stichting 'Vrienden van de Hargahoeve', geld uit het katten- en hondenadoptieplan en bijdra- gen uit de jaarlijkse collecte blij- ken maar net voldoende om de be- groting jaarlijks rond te krijgen. Met een forse mokerslag opende burgemeester Scheeres het vernieuwde dierenasiel. Dat opvang van dieren in nood een uitermate kostbare zaak is. moge derhalve duidelijk zijn. Jarenlang kwam het groot onderhoud van de boerderij dan ook op een wat lager pitje te staan, ter gunste van de di- rekte verzorging van de dieren. De afgelopen jaren werd het dierente huis van tijd tot tijd wel blij verrast met enkele legaten van overleden dierenliefhebbers die De Harga hoeve een warm hart hadden toe- gedragen. Met dit geld en diverse andere schenkingen kon dan dit jaar eindelijk begonnen worden met de zo broodnodige verbou wing. Het is voor personeel en dieren even afzien geweest, maar het re- sultaat mag er dan ook zijn. De enigszins knullige entree is ver- dwenen en heeft plaatsgemaakt voor een ruime en overzichtelijke balie en ontvangstruimte. In een licht en opgeruimd vertrek kunnen vanaf vandaag mensen ontvangen worden die van plan zijn zich te ontfermen over een hond of kat uit het asiel. Foto's en brieven aan de muur laten de succes-story's zien van kansarme dieren die via De Hargahoeve een veilig thuis heb- ben gevonden. Ook aan de katten- en hondenverblijven is het nodige vertimmerd. In een tijd waarin opvang 'pur sang' niet meer voldoende is en men landelijk wil werken aan een wat warmere en meer dierlievende opvang, is de omvang van en be- wegingsruimte in een hok van groot belang. Van twee hokken werd er een groot hok gemaakt. de speelplaats werd aangepast en de keuken ingrijpend veranderd. Sinds enige tijd beschikt De Har gahoeve dan ook over een proffes- ionele trimtafel en bad voor de honden. De keukens werden ge- scheiden en gemoderniseerd en voor de katten werd een heerlijk buitenverblijf, inclusief klimmate- rialen, gebouwd. Het geheel kreeg een fris likje verf en in de gang werd door kunstenares Inez Perrei- ra een oogstrelende landschilde- ring aangebracht met allerlei die ren. Dit kunstwerk werd op de openingsdag dan ook niet zonder enige trots aangeboden door Hans Jonkers. voorzitter van Stichting Vrienden van de Hargahoeve, die het geld hiervoor ter beschikking had gesteld. Natuurlijk was er deze dag een hoofdrol weggelegd voor de die ren. Beheerster Margreet Witte wist mee te delen dat het met de plaatsing van honden de laatste tijd gelukkig erg goed is gegaan. De hokken zijn desalniettemin nog steeds gevuld met enige honden die dolgraag in een gezellig huis verder zouden willen. Aandoenlijk was het blonde bastaard afstands- hondje dat naar het asiel was ge- bracht omdat de eigenaar dacht een labradorpup in huis te hebben, maar het hondje een bastaard bleek te zijn. Zonder enige twijfel zullen er in Schiedam mensen zijn die dit leuke hondje een warm onderdak kunnen verschaffen. De katten vormen daarentegen een steeds groter probleem. Alle hokken zit- ten vol en er blijkt de laatste tijd weinig animo te zijn voor een asielkat. Gelukkig mocht het stel zich op de open dag verheugen in een grote belangstelling van het publiek, waaruit hopelijk enige plaatsingen zullen voortvloeien. Er zijn bin- nen- en buitenkatten, moeders met zonen en gewoon oude theemut- sen. Op de kaartjes aan de hokken zijn de karaktereigenschappen van de betreffende poes of kater te le- zen. Voor elk gezin is er dus wel een geschikte poes of kat te vinden in De Hargahoeve. Een asieldier is door de prima faciliteiten en zorg al lang niet zielig meer. De verzor ging van de dieren is opperbest en er wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de eisen die men te- genwoordig stelt aan moderne asielen. Hoe fijn en nodig het ook is dat de dieren in nood verblijven in een modern dierentehuis met al le nodige faciliteiten, het liefste verblijft een hond of kat natuurlijk gewoon in een gezellig huis, waar het niet de aandacht hoeft te delen met tientallen anderen. Een bezoek aan De Hargahoeve is daarom om twee redenen meer dan de moeite waard. Allereerst om eens te kijken hoeveel tijd en toe- wijding er gestopt wordt in het die- renasielwerk en natuurlijk naar het prachtig verbouwde complex zelf. Ten tweede om, na wijs beraad, het Jiuishouden te verrijken met een lieve kat of hond, waar De Hargahoeve vol mee zit. KARIN VAN DER KNAAP SCHIEDAM - Zaterdag 8 oktober staat op bureau Bijdorpplein weer de halfjaarlijkse preventiedag op het programma. Van 10.00 tot 16.00 uur staan de deuren van het bureau weer wijd open voor iedereen die gratis zijn fiets, autoradio of vide- orecorder wil laten graveren. Ook KANTOOR: Westblaak 180 3012 KN Rotterdam Postbus 1685 3000 BR Rotterdam Telefoon 010-4004400 Telefax 010-4128449 (commercie) Telefax 010-4116454 (redaktie) Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. MANAGER: W. J. de Kok Telefoon 010-4004291 VERTEGENWOORDIGER: H. Theeuwkens Prive 010-4115184 R. de Hoog Prive 010-4663691 I. Ruijgrok Prive 01751-12382 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur VERKOOPLEIDER: C. Kersbergen Telefoon 010-4004288 ACCOUNT MANAGER: L. B. van IJzerloo Prive 010-4708702 REDAKTIE: Telefoon: 010-4004400 Telefax: 010-4116454 chef-redakteur L.M. Hartman Prive 010-4522293 Redactie: L.G.H. van der Sande Prive 010-4225277 FOTOGRAFIE: en voor fotobestellingen Willem de Bie Media Produkties Pelgrimsstraat 5B 3029 BH Rotterdam 010-4774010 010t4778066 INZENDTERMIJN REDAKTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Nederlandse Dagbladunie b.v. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur voor advies op maat kan men deze dag terecht bij deskundige politie- mensen. Brigadier H.v.d.Velden:'' Merken, merken, merken..., we kunnen er niet genoeg aandacht aan besteden en het voorkomt zo'n hoop ellende'. Per uur worden er in Nederland al- leen al meer dan honderd fietsen ge- stolen. In Schiedam zijn dat er 5,3 per dag. Wanneer de fietsen ge- merkt zijn, kunnen deze vaak bin- nen afzienbare tijd bij de eigenaar terug worden bezorgd. Toch zijn nog veel te weinig mensen van dit feit doordrongen en puilt de opslag- ruimte van de politie nog geregeld uit. In 1993 ontstond dan ook het idee een preventiedag voor de bur gers te organiseren. Brigadier H. v.d. Velden bedacht een plan om gedupeerden tegemoet te komen, goede voorlichting te verstrekken en tegelijk een goed doel te steunen. Op een gegeven moment ontving hij van de garagebeheerder van de politie het bericht dat de opslag- ruimte te klein werd voor het enor me aantal teruggevonden fietsen. De fietsen waren niet voorzien van een postcode, zodat ze niet terug ge- bracht konden worden bij de recht- matige eigenaar. Het idee voor een kijkdag werd zo geboren. Maar tij- dens de kijkdagen konden nog te weinig fietsen terug bezorgd wor den. Wat dan te doen met die hon- derden overgebleven fietsen? Van der Velden kwam met de oplossing. Hij vatte het plan op de fietsen aan te bieden voor verkoop. Bij andere korpsen gaan ze naar de opkoper en het geld verdwijnt in de een of an dere onvoorziene post'.' „Wij komen de mensen die benadeeld zijn tege moet door ze een fiets aan te bieden voor ca.Fl.50-, de opbrengsten ge ven wij vervolgens weg aan een goed doel." De kijkdag, onderdeel van de pre ventiedag, bleek een groot succes. „We hebben hier zelfs meegemaakt dat een vrouw hier ter plekke hui- lend neerstortte bij haar teruggevon den fiets." „Ze had deze met dub- beltjes en stuivers bij elkaar gewerkt en was dus dolgelukkig dat ze hem terug had." De fiets is toen direkt voorzien van een postcode om her- haling te voorkomen. Het belang van een goed gemerkte fiets is enorm. De politie is daardoor in staat complete inbraken op te los- sen. Dief met fiets wordt aangehou- den, postcode wordt nagetrokken, daar blijkt juist een inbraak te zijn gepleegd, inbraak opgelost. De voorbeelden van het nut van grave ren zijn legio. Tijdens de preventie dag kan men dan ook bij de politie zijn fiets gratis laten graveren. Di verse fietshandelaren in Schiedam steunen de politie hierin en doen mee met de gratis-graveer-actie. Maar niet alleen fietsen kunnen ge- graveerd worden. Autoradio's, vi- deorecorders, camera's en paarde- zadels. Alles wat maar enigszins voorzien kan worden van een post code kan zaterdag worden meege- nomen naar het Bijdorpplein. Het graveren van autoruiten heeft de po litie uitbesteed aan een deskundig bedrijf. Voor het gereduceerde be- drag van Fl. 10,- kan men de auto la ten merken. Van zeker een verzeke- ringsmaatschappij is al bekend dat zij geen eigen risico berekenen bij autodiefstal, mits de autoruiten zijn voorzien van het kenteken. De auto wordt door deze leine behandeling een aanmerkelijk minder gewilde buit. Natuurlijk staat er deze dag ook een voorlichtingskraam opgesteld, want voorkomen is altijd nog beter dan genezen. De door de Consumenten- bond goed bevonden fietssloten, modellen voor ramen en deuren en de vakantiekaart zijn hier de gehele dag te bezichtigen. De politie is daarbij natuurlijk altijd bereid infor- matie te verschaffen over haar' Ad vies op maat'. Dit advies houdt in dat men een afspraak met de politie maakt voor een bezoek aan huis. De inspekteur bespreekt vervolgens met de bewoners de beste manier van beveiliging. Dat een goede be- veiliging noodzaak is en een hoop ellende voorkomt spreekt voor zich. Het aantal inbraken in en diefstallen uit wonongen is enorm. Van januari tot en met begin oktober zijn al 541 gevallen bekend. Veel mensen gaan nog steeds van huis zonder een lich- tje aan te laten'. Hoge schuttingen, open ramen, het komt helaas nog veel te vaak voor. aldus brigadier Van der Velden. Gezien de grote bezoekersaantallen van de preven- tiedagen in 1993 en begin dit jaar, verwacht de politie weer veel men- sen te kunnen begroeten as. zater dag. Dat de politie erg begaan is met een goede voorlichting en het bie den van hulp moge wel blijken uit het feit dat de politiemensen die za terdag klaarstaan. hier uit eigen be- weging een vrije dag voor opgeven. Van der Velden: Ik hoop zaterdag weer een hoop mensen blij te kun nen maken. Met deze service van de politie-Schiedam blijkt toch maar weer dat de politie toch de beste vriend is. De preventiedag is open van 10.00-16.00 uur. Graveren van fietsen, cassetterecorders, etc. is gratis. Auto's kost Fl. 10,-. Verkoop van fietsen, alleen aan gedupeerden van diefstal. woensdag 12 oktober. SCHIEDAM - Poppenspeler Rik Rikken van de stichting Pentagram zal zaterdag 8 oktober om 14.00 uur de kindervoorstelling 'Naar beren- eiland' spelen in theater de Teer- stoof. Het is een reisverhaal voor kinderen vanaf zes jaar en vertelt over kapiteins en matrozen, beren en dolfijnen, een schip en een ei- land. Kapitein Bob woont in een kist die bij nader inzien een boot blijkt te zijn. Hij wordt vanuit zijn benarde positie bevrijd door Peter, die op bezoek is bij zijn tante. Peter wil hem helpen en ze gaan samen op reis. Aan boord van de boot bele- ven kapitein Bob en matroos Peter de spannendste avonturen. De aan- vang is om 14.00 uur en de toegang is Fl.7,50 Levering door heel Nederland Coolsinqel 60 3011 AE Rotterdam Beursgebouw 'el. 010 - 4126180 Fax 010 - 4126157 TIJDELIJK MET GRATIS ONDERHOUDSKONTRAKT Vaillant Park Schinkelshoek - Zuidbuurt 79 Vlaardingen West - Tel. 010-4602139 Lange levensduur binnenwerk voorzien van een legering van chroomstaal en titaan elektronische ontsteking geruis- arme brander automatische ontluchter ingebouwde ventilator thermisch get- soleerde urtbrandruimte eenjarig onder- houdskontrakt GRATIS prijs incl BTW I I FORTUNAWEG 8 SCHIEDAM I technisch installatieburo I SCHIEDAM - Het centrum Thurle de blijft enthousiast doorgaan met hun succesformule. Naast de inmid- dels bekende zaken blijven ze ook nieuwe activiteiten ontplooien, die ook voor niet-bewoners van het Woon- en Zorgcentrum toeganke- lijk zijn. Op de woensdagmiddagen 12 en 26 oktober wordt het bekende spel bingo gespeeld. De entree is FI.2,50 inclusief een kopje koffie of thee. De aanvang is 14.00 uur. Op woensdag 19 oktober is er een op- treden van diverse artiesten. De en tree bedraagt eveneens Fl.2,50 en de aanvang is om 14.00 uur. Iedere donderdagmiddag is er spelletjes- middag vanaf 14.00 uur. Allerhande gezelschapsspelen worden georga niseerd zoals biljarten en kaarten. De entree hiervoor is gratis. Een maal per maand wordt er op veler verzoek een avondvullend pro gramma gepresenteerd. Op donder dag 19.30 uur wordt het eerste pro gramma in deze reeks verzorgd door ensemble 'Entre Act', met me- dewerking" van de tenor Jan Wan der. Entree is Fl.2,50. Op zondag- middag 14.00 uur is er dan tenslotte nog een pianoconcert met quatre- mains. Entree wederom Fl.2,50. SCHIEDAM - Vanaf 26 September staat de Willibrordusschool in het teken van spoken, monsters, draken en vampiers. Het project De' Boe- kenkist' zal zich dan namelijk meester over de school maken. Het is een project met en over boeken die gaan over het thema 'Nacht- '.Voor groep 1 en 2 is het subthema 'Slapen gaan'. De boeken die ge- bruikt worden gaan voornantelijk over rituelen bij het slapen gaan, maar ook over angst voor donker en de nacht. Groep 3 en 4 hebben als subthema 'Avonturen in de nacht", Groep 5 en 6 'Griezelen met spo ken, heksen en vampiers'. Bij het subthema van de groepen 7 en 8, 'Op pad in de nacht, zal het niet al leen gaan over griezels maar ook over nachtdieren en dingen die al leen gebeuren onder de dekking van de nacht, zoals vluchten en inbre- ken. Het project wordt gezamenlijk afgesloten op de laatste vrijdagmid- dag voor de herfstvakantie met een boekenbal. De kinderen komen dan verkleed naar school en zullen stuk- jes opvoeren voor de ouders. SCHIEDAM - Op initiatief van en kele actieve leden van de Neder- lands Hervormde Gemeente Kethel en Spaland. is er een evenementen week georganiseerd. Deze zal wor den gehouden van dinsdag 11 tot en met zaterdag 15 oktober. Het doel van deze week is de ondersteuning van het kerkewerk. Dit zal gebeuren op twee manieren. Allereerst is de week bedoeld om de sociale contac- ten binnen de gemeente te stimule- ren. Ten tweede is het bedoeld om geld in te zamelen voor het kerke werk. Op 11 oktober zal er in de Dorpskerk een Gospelavond gehou den worden. Op deze avond zullen de 'New Life Singers' uit Schiedam en 'Double Sound' uit Dordrecht optreden. Aanvang is 20.00 uur. Op woensdagmiddag 12 oktober is er de soosmiddag voor ouderenin de Rank. Misschien is dit voor niet- soosleden de gelegenheid eens te komen kijken hoe gezellig het daar is. 13 oktober zal er tenslotte een to- neelavond worden georganiseerd in de Rank. De toegangsprijs is Fl.7,50 en de aanvang is 20.00 uur. De eve nementenweek zal worden afgeslo ten met het Rankfestijn op zaterdag 15 oktober. Om 10.oo uur zullen de deuren van de Rank geopend wor den waarna er de gehele dag van al les te doen zal zijn. Enkele keren zal er die dag een veiling worden ge houden van aangeboden spullen. Een lijst van veilingartikelen zal in de zaal worden uitgereikt. De ver- rassingspakketjes, bekend van het Oranjefeest, zijn natuurlijk ook ver- krijgbaar. Deze pakketjes kosten slechts Fl.2,50. SCHIEDAM Op 9 oktober be- ginnen de zondagsschrijvers in Schiedam aan het nieuwe seizoen. Mensen uit Schiedam, maar ook uit Vlaardingen. Maassluis, Rotterdam en zelfs uit Den Haag treffen elkaar dan weer elke tweede zondag van de maand om zelf geschreven ver- halen en gedichten voor te lezen en te bespreken. Dat kan in de kring en als men dat wilt vanaf het podium. Ook worden er nieuwtjes over schrijfwedstrijden en mogelijkhe- den voor publikatie uitgewisseld. Het vorige seizoen is voorzichtig begonnen met het behandelen van thema's zoals symboliek in gedich ten en dialogen. Dit jaar wordt hier- mee doorgegaan. Zondag 9 oktober zal Bela Bergen een inleiding geven over podium- presentatie. Zij zal ons vertellen hoe om te gaan met faalangst en hoe tot de nodige rust te komen om ons op de tekst te kunnen concentreren. Het is geen cursus microfoontech- niek of spreekvaardigheid, maar het aanleren van een innerlijke hou- ding. De kosten van deze middag f 150,- worden gedeeld dus: hoe meer aanwezigen, hoe goedkoper. Iedereen die schrijven als hobby heeft kan zondag 9 oktober vanaf 14.00 u terecht bij het Filmhuis in Schiedam, Nieuwstraat 12. SCHIEDAM Op 12 oktober vindt in wijkcentrum De Blauwe Brug, Bachplein 590, van 13.30 - 16.15 uur het Kinderboekenweek- feest 1994 plaats. Evenals voorgaande jaren wordt dit festijn georganiseerd door De Openbare Bibliotheek Schiedam, de Schiedamse boekhandelaren Mercurius en Van Leeuwen en Stichting De Blauwe Brug. De festiviteit is bestemd voor kinde ren van 4 tot 9 jaar. Iedereen die naar het boekenfeest wil komen, moet in het bezit zijn van een (gra tis) toegangskaart. Deze kan vanaf 5 oktober a.s. afgehaald worden aan de receptie van het wijkcentrum. Tijdens het feest vinden allerlei ak- tiviteiten plaats die in het teken staan van het landelijk thema van de Kinderboekenweek: Nacht. Na een verrassende opening zal de schrijver Arend van Dam een span- nend nachtverhaal vertellen dat als uitgangspunt dient voor de aktivitei- ten die daarna plaats vinden: - 'nachtmuziek' maken met de La- tijns Amerikaanse muziekgroep 'Victor Jara' - luisteren naar nog meernachtver- halen' van de schrijver Arend van Dam - griezelige maskers maken - griezelbeesten van 'waardeloos' materiaal maken met SCRAP - sprookjes en schimmen maken - 'droom'dansen met Barbara Fleischmann. Ter afsluiting van het feest zal de muziekgroep Victor Jara een spette- rend optreden verzorgen. Gedurende de gehele middag wor den in een boekenkraam in de hal van het wijkcentrum boeken van Arend van Dam (voorzien van een handtekening van de schrijver) en andere leuke (kinderboekenweek) boeken te koop aangeboden. Kaart aan de receptie van De Blau we Brug vanaf woensdag 5 oktober tot 12 oktober 12.00 uur, Een kaart geeft recht op het deelnemen aan twee van de bovengenoemde aktivi- teiten. De keuze voorde aktiviteiten moet gemaakt worden bij het vooraf afhalen van de kaarten. De receptie van De Blauwe Brug is geopend op werkdagen van 9.00- 12.30 uur en van 13.00-17,00 uur. Voor meer informatie: Jeugdbiblio- theek, Wilma Lems of Matty Ter- wiel. Tel. 4 26 65 66. SCHIEDAM Vrijdag 7 oktober wordt in het Filmhuis Schiedam de film Fearless gedraaid van regisseur Peter Weir. Hoewel 'Witness' nog steeds de film is van regisseur Peter Weir, is 'Fearless' toch zeker een goede tweede. We zijn Jeff Fearless Bridges in een sterke rol als man die een vliegtuigongeluk overleeft en na deze ramp een nieuwe persoon- lijkheid aanneemt. Na het ongeluk verzwelgt hij on- middelijk een bak aardbeien. lets waar hij eerder een zware allergi- sche reactie op vertoonde. Als hij dit overleeft begint hij zich te be- moeien met het leven van een van zijn medepassagiers, de jonge Carla (Isabella Rosselini), die een kind heeft verloren en met een enorm schuldcomplex worstelt. Intussen wil zijn echtgenote haar oude, suffe man wel weer terug. Oorzaak van dit alles is dat Jeff ver- moedt dat hij onsterfelijk is gewor- den na het vliegtuigongeluk. De film wordt dan ook steeds meer doorsneden met beelden van de vliegreis, tot de aangrijpende cli max. Een scene die u niet licht zult vergeten: het meest angstwekkende en ,realistische vliegtuigongeluk uit de geschiedenis van de cinemato- grafie. De kans dat u deze film zult zien tijdens een transatlantische vlucht is dan ook vrij klein. Aanvang 21.30 uue, het Filmhuis is open vanaf 20.30 uur. Toegang voor donateurs f5,-; donateur wor den kost f7,50 per seizoen, inclusief eerste film. Het Filmhuis is te vin den in Gebouw "De Teerstoof", Nieuwstraat 12.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1994 | | pagina 3