A tadsgehoorzaal Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul deze bon in Theater de Schuurkerk Theater de Teerstoof 'N Premieretheater biedt cabaretiers kans om te groeien Film Fico Lezing over DadaVsme Podium SCHIEDAM - Toen een jeugdsocieteit destijds ruimte vond in gebouw 'Sursum Corda', het huidige onderko- men van theater De Teer stoof, werd hen meteen dui delijk gemaakt dat het om tij- delijke huisvesting ging en dat de kans bestond dat men er op korte termijn weer uit zou moeten; het pand aan de Nieuwstraat stond namelijk te koop. Even leek het erop of de societeit met de enigs- zins desperate naam 'Quo Usque Tandem' Hoe lang nog?) even snel zou verdwij- nen als zij was gekomen toen het pand in 1969 werd ver- kocht. De koper, een fonds met charitatief-sociale doel- stelling, gaf het pand echter in gebruik aan de uit de so cieteit voortgekomen stich- ting De Teerstoof, waardoor zich in het pand het theater kon ontwikkelen, zoals men dat nu kent. J ik wii een voordelig (proef) abonne- het Rotterdams Dagblad. T029! Woensdag 18januari 1995 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.53 MaasposT CPCus Het Volk met de voorstelling 'Nooit meer dansen'. MAASSLUIS - Een overzicht van de voorstellingen in Theater de Schuurkerk op donderdag 19 en zaterdag 21 januari Het Volk Nooit meer dansen Er is weinig in het Nederlandse theaterleven zo oerleuk als een voorstelling van toneelgroep Het Volk. 'Nooit meer dansen' is een theater kraker waarin alle drie de toneelspelers schitteren. 'Nooit meer dansen' is geen dansvoorstel- ling. wel een klein juweel van ab surd realisme. 'Nooit meer dansen' gaat over twee medewerkers van zelfmoordbureau Nirwana en den- ken graag mee met hun suicidale clientele, maar het zelfmoord-sce- nario dat hun nieuwste klant heeft bedacht gaat zelfs hun te ver. Hij. Meneer de Ridder. van beroep handelsreiziger, wil in een crema torium voor vrienden en bekenden de dans van de stervende zwaan opvoeren en op het moment-supre me zelfmoord plegen. Met koffie en cake na afloop. Nooit meer dan sen is een waanzinnige voorstel ling van namaak realisme en ont- hutsende onderwerpen. One Night Hot Music met Hans Visser Friends SCHIEDAM Een overzicht van de voorstellingen in Theater de Teerstoof op 20 en 21 januari. Rick Lorenzo Dros Doon Doe In 1993 ontving Rick Lorenzo Dros voor zijn programma 'Bloe Moen' de publieksprijs tijdens het Amsterdamse Kleinkunst-festival en won hij bovendien de Werf- theaterprijs als meest veelbeloven- de artiest 1993. Met zijn program ma 'Doon Doe' vervolgt Rick Lo renzo, die van beroep cartoonist en tekstschrijver is, zijn ingeslagen weg en schetst hij in venijnige lied- jes, puntige statements en felle knallen en scenes zijn verwarrende wereld vol tegenstrijdigheden. Het ene moment is hij fel en bot. Het volgende moment slaat hij als een dadai'stisch paard op hoi en schetst hij een vreemde cartooneske we reld vol stripfiguren. Doe of Doon Doe? That's the question. Een mengeling van betrokkenheid en het 'ver van mijn bed' gevoel. Vrijdag 20 januari. aanvang 20.30 uur. prijs fl. 18,-. Pas fl.15,- Margreet Greve Groene vingers, blauwe ogen In deze poppentheatervoorstelling voordejeugd speelt Margreet Gre ve het verhaal van een hele oude vrouw en een heel jong meisje. Sa- nten zorgen zij goed voor hun Groentenland. Alles bloeit en groeit en ze zijn erg gelukkig. Plot- seling komt er een heel erg gemeen persoon die dat Groentenland wil kopen. en die hele gemene dingen doet om zijn zin te krijgen. De ou de vrouw en het jonge meisje we- ten niet wat ze moeten doen en vra- gen hulp aan hun vriend, de tuin- man van Bloemenland. Maar zal die nog wel op tijd komen om met zijn Groene Vingers het groenten land van het oude vrouwtje en het meisje met de Blauwe Ogen te red den? En als hij op tijd is. hoe zal hij het land dan redden? Zaterdag 21 januari, aanvang 14.00 uur, prijs fl.7,50 Hans Visser Friends One Night Hot Music Na 12 l/2jaarmuzikaal succes met de Nederlandse groep Flairck, heeft Hans Visser 'Visser Friends' opgericht. Vier muzikan- ten en een zangeres zorgen voor een reis door de geschiedenis van de Amerikaanse muziek. In 'One night hot music' neemt Hans Visser Friends het publiek mee op een muzikale reis naar de 'roots' van de zwarte muziek, de workshops en spirituals van de sla- ven. We verplaatsen ons naar het broeierige zuiden van de Verenig- de Staten tijdens de lange jaren van slavernij. Via de evoluerende zwarte muziek komen we dan on- vermijdelijk bij de Motown te- recht. Samen met haar 'funk-bro thers' trekt Marian Rolle, de uit Florida afkomstige zangeres van Visser Friends, een vat Motown- klassiekers open. Alle bekende nummers passeren de revue. Met een swingend slotstuk eindigt deze 'educatieve' reis naar de wortels van alle muziek. waarin Visser Friends duidelijk maakt hoeveel de populaire muziek te danken heeft aan de slaven op de plantages. Want daar ligt de oorsprong van alle soul, swingbeat en hip hop die we tegenwoordig horen. Al met al is Hans Visser Friends voor de liefhebbers van 'zwarte muziek' een aanrader. Zaterdag 21 januari, aanvang 20.30, prijs fl. 18,-, Pas fl. 15,- 'Veel van de grote namen zijn hier begonnen' Kaarten voor deze voorstelling op donderdag 19 januari kosten fl.17.50. Djazzlin Op zaterdag 21 januari staat Djazz lin in Theater de Schuurkerk. Al meer dan 25 jaar Djazzlin voor klasse, veelzijdigheid en smaak- makend muzikaal entertainment. Djazzlin staat onder leiding van Ben Vrauwdeunt, een musicus die garant staat voor een heerlijk stuk muziek. Een Swingavond is voor degenen die kwaliteit op het ge- bied van lekker in het gehoor lig- gende jazz zullen weten te waarde- ren. Dansen op deze avond is be- slist niet verboden. Toegangskaar- ten van fl. 10,- zijn vanaf heden verkrijgbaar. Kaarten voor de voorstellingen in de Theater de Schuurkerk zijn ver krijgbaar bij de Informatiebalie van het stadhuis. De Informatieba lie is elke werkdag geopend vanaf 08.30 uur tot 17.00 uur. Telefo- nisch zijn kaarten te bestellen bij het theater tussen 12.00 uur en 14.00 uur, tel01899-13700. Thea ter de Schuurkerk is te vinden aan het Schuurhof 142 te Maassluis. De jaren als societeit en de verbou- wing van de zolder tot huidig thea ter, grotendeels door de leden zelf uitgevoerd, zijn naar alle waar- schijnlijkheid elementen geweest die het beeld en de sfeer van thea ter De Teerstoof al in een vroeg stadium hebben bepaald. Ondanks het feit dat het intieme theater zo'n tien jaar geleden samenging met 'grote broer' Passage theater in de Stichting Schledamse Theaters, bleef het theater toch altijd die in- formele en gezellige sfeer houden waar het bekend om staat. Deborah Lens, interim managing director van het theater kan zich vinden in het geschetste beeld. „Wij staan bekend als een theater waar je na de voorstelling nog even gezellig kunt borrelen of napraten. Het is vaak niet alleen de voorstelling waar men voor komt, maar ook de gezellige foyer. Wij doen er dan ook veel aan om het de gasten zo goed mogelijk naar de zin te ma- ken. Met simpele dingen kun je wat dat betreft al heel wat berei- ken; muziek in de pauze en na de voorstelling, wat gratis stukjes kaas en worst, dat soort dingen." Doordat het theater aan niet meer dan 104 mensen plaats kan bieden. trekt het vooral artiesten aan die aan het begin van hun loopbaan staan of die een try-out willen doen in een wat kleinere zaal. Theater De Teerstoof blijkt op dit punt al menig maal de rol van 'talent- scout' te hebben vervuld. Een rela- tief zeer groot aantal cabaretiers, waaronder grote namen als Freek de Jonge en Bram Vermeulen, Hans Liberg en Youp van't Hek, zijn eens in het theater aan de Schiedamse Nieuwstraat begon nen. Ook bij de recente finale van het Camarettenfestival '94 bleek de Teerstoof haar goede neus voor kwaliteit nog niet te zijn verloren. „De winnende groep, 'De natte narren' had ik al maanden voor de finale geboekt voor een voorstel ling in ons theater", aldus Lens. Ook op het gebied van jeugd- voortellingen kent De Teerstoof een lange traditie. Was het vroeger vooral poppentheater, tegenwoor dig komen er op de zaterdagmid- dag tal van kleinkunstdisciplines aan bod waaronder veel muziek en dans. Doordat de jeugdvoorstellin- gen gedoneerd worden door het VSB-fonds is men elke week in staat veel artistieke kwaliteit aan de jeugd te bieden. Het Limonade- lees-cafe dat op stapel staat en het Jeugd Theaterfestival zullen in de toekomst nog meer kinderen in staat stellen op een leuke en ont- spannen manier kennis te maken met het theater. Zolang het nieuwe theater aan het Emmaplein nog op zich laat wach- ten, moet theater De Teerstooof de culturele kar in Schiedam zelfstan- dig trekken. Hoewel men voor de overbruggingsperiode eigenlijk op zoek was naar een grote ruimte om de aktiviteiten van het Passage- theater in op te vangen, heeft men toch besloten voor onbepaalde tijd met een theater door te gaan. „Het bleek gewoon onmogelijk een gro te ruimte te vinden die aan alle ei- sen voldeed. We hebben toen be sloten voorlopig alleen door te gaan met De Teerstoof. maar het programma moest dan wel uitge- breid worden", licht Lens toe. „Artiesten die eigenlijk alleen nog maar voor grote zalen staan, heb ben we gevraagd toch nog een keertje Teerstoof te doen en vele zeiden gelukkig ja. Hans Dorre- stein en Paul Haenen hebben dus dit seizoen gewoon weer voor hon- derd mensen gespeeld, dat wil toch wel wat zeggen." Het besluit een zo volledig mogelijk aanbod te creeren leidde tevens tot contacten met het Luxortheater in Rotter dam. Ondanks de grote verschillen bleken de theaters toch zoveel overeenkomsten te hebben dat er gezamenlijk een compleet pro gramma werd samengesteld. Om de naam van premieretheater waar te blijven maken. doet De Teerstoof regelmatig onderzoek naar publiek, wensen en ontwikke- lingen op theatergebied. Resulta- ten hiervan leverden talloze toe- komstplannen op, waarmee het theater zich in de nabije toekomst zal presenteren. „De theatertrips naar The Phantom en The Chip pendales zijn hieruit bijvoorbeeld al ontstaan. Het is geweldig inspi- rerend wanneer je merkt dat derge- lijke dingen zo goed aanslaan bij het publiek", vertelt Danielle Her mans, pr medewerker van de Teer stoof. „Het leek ons een leuk idee om voor het komende Postbank Kleinkunstfestival een buffet aan te bieden. Het was een gok, maar een maand voor aanvang blijkt het al bijna geheel uitverkocht te zijn." Ook de introductie van een comedytrain zal niet lang meer op zich laten wachten. ,,Er zijn inmid- dels contacten gelegd met enkele stand-up comedians in Amster dam. Deze vorm van cabaret past volgens mij perfect bij ons theater en ik vind dan ook dat het op korte termijn gerealiseerd moet kunnen worden", is Lens weer aan het woord. ..Jarenlang was De Teer stoof het ondergeschoven kindje op het Schiedamse theatergebied. Nu realiseert men zich pas de wer- kelijke betekenis van het theater voor de stad en wil men het zoveel mogelijk in die oude intieme staat terugbrengen." Alle voile zalen en complimenten van bezoekers ten spijt kreeg de interim managing di rector Deborah Lens onlangs bij een bezoekje aan De Diligence pas echt het idee aan het hoofd van een bijzondere onderneming te staan. „Ik stond in de garderobe om mijn jas te pakken toen ik achter mij ie- mand hoorde zeggen 'het was heel gezellig maar we moeten nu ook echt weer een keertje naar De Teerstoof gaan'." Karin van der Knaap VLAARDINGEN Een overicht van de voorstellingen van de Vlaardingse Stadsgehoorzaal in de periode van donderdag 19 januari tot en met woensdag 25 januari. Stichting de Verwarring Grand Cabaret Culinair Voor, tijdens en na een uitgebreid diner amuseren een stel wazige droogkloten het publiek. De Ver warring steekt de draak met alles wat zo vanzelfsprekend is. Zij stip- pen alledaagse onderwerpen aan als de macht maar zeker ook de on- macht van werknemers, de ver- strooide professor, een 'vrolijk' huwelijk, de sexuele kloof, de dienstreis, het gehoorapparaat en meer van die herkenbare misver- standen. De woordenstrijd wordt met lekker veel vaart en fascinatie gebracht, volgestopt met zelfspot en humor. Lekker onderuit zakken, eten en geamuseerd worden is het motto op donderdag 19 januari om 19.30 uur in de harmonie. Andre Manuel Alles moet weg Cabaret van niks, geen verhaal, on- behoorlijk gitaarspel, slordige aan- kleding. Kortom: alles wat we ge- wend zijn van Andre Manuel. Ver- geleken met zijn vorige drie pro- gramma's is dit nog goedkoper. De totale uitverkoop van een aanstor- mend jeugdig talent. De pers vond hem 'een fantasievol ontregelaar, die het publiek laat wankelen met zijn ongezouten maatschappijkri- tiek'. Donderdag 19 januari,Grote Zaal, 20.15 uur. Toegang fl.20,-/fl. 15; kortingspassen fl. 15,-. De Gigantjes Jive Alive II Mieke en haar vijf mannen zijn springlevend. En hun muziek ook. Zo'n halve eeuw geleden terug klonk de pre-Elvis rock in de Ame rikaanse dance halls. Nu oogst die- zelfde muziek groot succes in thea ters. De Gigantjes geven het bo vendien een flink entertain- mentgehalte mee. Een hommage aan een van de levendigste vormen van rhythm blues. Dat is 'Jive Alive II'. Vrijdag 20 januari, Grote Zaal. 20.15 uur. Toegang fl.25,-/fl.20,-. kortingspassen fl.20,-. De Aristokatten Deze overbekende tekenfilm (deze versie is Nederlands gesproken) van Walt Disney gaat over de Poes Hertogin en haar drie kindjes. De butler Edgar, jaloers op de erfge- namen van de bazin, probeert hen te laten verdwijnen. Eerst probeert hij ze te verdrinken. daarna pro beert hij ze zelfs te laten verdwa- len. Maar dan zijn er O'Malley, de avontuurlijke straatkat, en de muis Roquefort, de swingende Jazz-kat- ten die alles weer tot een goed ein- de brengen. Zondag 22 januari, Filmzaal, 15.00 uur. Einde ca. 16.25 uur. Toegang fl.8,-, kortingspassen fl.6,50 (vanaf vier jaar). Piccolotheater II Campiello Dit uit 1756 daterende toneelstuk gaat over gewone mensen zoals we die nog dagelijks op straat en op het plein kunnen tegenkomen. Eenvoudige mensen en decadente adel bepalen het straatbeeld. Druk met kletsen, ruzien en roddelen. De climax is het zoeken naar geschikte mannen'voor de vrije dochters. Maar ook de moeders fluiten hun deuntjes mee. De pers was ronduit lovend over deze voorstelling: 'enorme speelvreugde en discipli ne, aanstekelijk elan', 'verrukkelij- ke vertoning', 'grote levendigheid, gepassioneerde speelstijl'. Zaterdag 21 januari, Harmonie, 14.00 uur en 20.30 uur. Toegang's middags fl. 12,50, kortingspassen fl. 10,-. Toegangs avonds fl. 17,50, kortingspassen fl. 12,50. Chinese Golden Dragon Acrobats and Magicians Spannende acrobatiek, wervelende drakenpara- des en ver- rassende evenwichts- kunsten. Het gezelschap uit Taipei voert het al- lemaal uit met achte- loos gemak, gratie en per- fectie. Verbluffende toeren wor den afgewisseld met romantische taferelen en komisch mimespel. Voeg daarbij de fabelachtig mooie kostuums in uitbundige kleuren. En het wordt een lust voor het oog. Zaterdag 21 januari. Grote Zaal, 15.00 uur en 20.15 uur. Toegang's middags fl.20,-, kortingspassen 15,00. Toegang 's avonds fl.25,-, kortingspassen fl.20,-. Amsterdams Gitaar Trio en Eu- ridice Kwartet Een bijzondere combinatie van gi- taartrio en strijkkwartet. Het reper toire is even bijzonder. Het Am sterdams Gitaar Trio is al bekend vanwege hun bewerkingen van klassieke (orkest)stukken voor gi taar. Hun opname van Vivaldi's 'De Vier Jaargetijden' werd reeds bekroond met een Edison. Het trio heeft nu opnames gemaakt van concertwerken van Bach samen met het Euridice Kwartet. Dit pro gramma komt in plaats van eerdere aankondigingen. Zondag 22 januari, Grote Zaal. 15.00 uur. Toegang fl.25,-,fl.20,- .kortingspassen fl.20.-. De Paardenkathedraal Krekel en Mier Het is zomer. Krekel feest en zingt en springt. Hij denkt niet aan de dag van morgen. Terwijl Mier al over de winter piekert. En warme spullen en eten verzamelt. Dan komt de natte herfst. Dan de koude winter. Mier zit in zijn knusse huis. Maar verveelt hij zich daar niet? En Krekel, hoe redt deze feestneus zich? Krekel en Mier is een voor stelling voor kinderen vanaf 4 jaar. Woensdag 25 januari, Jeugdthea- ter, 14.00 uur, einde circa 15.00 Toegang fl.6,50. fl.8,-, kortingspassen Stadsgehoorzaal Vlaardingen. Schiedamseweg 51. 3134 BB Vlaardingen. Kassa is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00-15.00 uur en een uur voor aanvang, tel.4340500. SCHIEDAM In het film- huis draait vrijdag 20 ja nuari de film L'Odeur de la papaya verte. Prachtige beelden vormen de grote kracht van deze unieke pro- duktie waarin een blik in de Vietnamese culturele keu- ken wordt gegund. Het Filmhuis is gevestigd in ge bouw De Teerstoof, Nieuw straat 12. De zaal gaat open om 20.30 uur. De aanvang van de film is 21.30 uur. De toegang is fl.5,-. VLAARDINGEN - De Fico verzorgt op zaterdag 21 ja nuari weer een aantal film- voorstellingen voor de jeugd. In de Ichtuskerk (Van Maerlantlaan) en in de Vredeskerk (Olmendreef) draait de film 'The Flintsto- nes'. In de Ichtuskerk begint de voorstelling om 13.00 uur; in de Vredeskerk zijn er twee voorstellingen om res- pectievelijk 10.30 en 14.00 uur. VLAARDINGEN Vrij dag 13 januari 1995 wordt door de Vrije Academie de derde uit de reeks van vijf lezingen over de Franse kunst en cultuur gegeven. deze lezing zal geheel in het teken staan van het Dadai's- me. De lezing begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Dada betekent in het Roe- meens Ja Ja, in het Frans stokpaard. In Duitsland duidt de term op slome nai- viteit en verslaafdheid aan voortplanting, en kinderwa- gen. Wat Dada wilde was zijn stem verheffen tegen de burgerlijkheid, het confor- misme, het expressionisme en vooral de eerste wereld- oorlog. Dada wilde een tota le omwenteling in de kunst en ging dan ook geen enkel middel uit de weg om het kunstwerk van zij aureool te beroven. Een bekend voor- beeld is de Mona Lisa met snor en sik van Marcel Duchamp. Het dadai'sme werd ook wel betiteld als an- ti-kunst. De lezing zal worden gehou- den door Sylvia Hagers, kunsthistorica en als docen- te kunst en cultuur verbon- den aan de Vrije Academie. Kaarten kosten 5,-- en zij voor aanvang aan de zaal verkrijgbaar. Een abonnement voor alle lezingen is voor 20,-- ver krijgbaar bij de administra- tie van de Vrije Academie. De Vrije Academie is ge- huisvest in het Hollandia ge bouw, Oosthavenkade 42 te Vlaardingen Tel. 010 - 435 62 25. SCHIEDAM In cafe Po dium staat zaterdag 21 ja nuari de Nederlandse for- matie Hangman Jury op de biihne. Hangman Jury is een band uit Rotterdam en om- streken bestaande uit vier professionele muzikanten en twee oogverblindende zan- geressen. Sinds 1992 heeft de band rondgehangen op de meeste podia in het Ne derlandse clubcircuit. de groep speelt een gevarieerd programma, van stevige rocknummers tot zwoele ballads en onvervalste coun try, duidelijk bei'nvloed door The Black Crowes en john Mellencamp. het optreden van hangman jury in Po dium begint om 22.00 uur. Bezorgt u mij het Rotterdams Dagblad 4 weken vrijblijvend op proef. Ik betaal hiervoor de halve prijs; 12,95 Noteert u mij voor een abomtement op het Rotterdams Dagblad. De eerste twee weken zijn gratis, daama betaal Ik 28,55 per maand via automatische betaling. Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: ...m.contole&ezorging) Bank/gironummer: Handtekenlng: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad, Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 9