24?5 29V x) 379 ?2|9 1286 799 Uj Saredro wordt baken voor kritische consument Te huur aangeboden in Hellevoetsluis Mantelschelp 47 Woonvereniging Volkshuisvestmg '2Va<%>t ec6t yoed, aoy ecAt yoecCAoafi o& '*22 HIFI GROTE SCHOONMAAK BIJ FOTOKLEIN... FOTO VIDEO AUDI *!i MEISJES UNI JACK 104 t/m 164 ^9f NU VOOR JONGENS NYLON JACK 104 t/m 164 NU VOOR NU VOOR 91 FILIALEN TEL. INLICHTINGEN 01804 19177 Nieuwe drogisterij-organisatie Samcawerkende Reform Drogisten WOONVERENIGING VOLKSHUIS VESTING \A9 register AO prijs register b>RUS 199 249 259 259 149L J KG/STIR^" JWfl ™ON,i0,t 899 fpZr*80^ 9991 - '522 1999 1399 2699 1699 999 1799 1999 1599 rPHILIPS^Tpn6«A t Screen B,rkHiBA EST- Voorkeuzez-nde-s TURTLE speelfilm I REGISTERPRIJS ^olo^suwgkSnfiiai 799 599 -o"wo,Mr;^rmbrhbu,s 4400 BEEK De nieuwe vakorganisa- tie Saredro - Samenwerkende Re- formhuizen en Drogisterijen - werd zaterdag 28 januari in Beek bij Zevenaar onder grote belang- stelling officieel gei'ntroduceerd. Een samenwerkingsverband. dat moet uilgroeien tot maximaal vijf- honderd zorgvuldig geselecteerde detaillisten. In samenwerking met de fabrieken gaat Saredro een ei- gen produktenpakket aanbieden. Daarbij zal kwaliteit tegen een be- taalbare prijs," gekoppeld aan een gedegen advies, centraal komen te staan. In de drogisterij-branche vinden jaarlijks de meeste produktintro- dukties plaats. Volgens een aantal vooraanstaande reformhuizen en drogisterijen ziet zowel de consu ment als de detaillist zo onderhand door de bomen het bos niet meer. Zo zijn er in ons land al meer dan vijftig verschillende knoflookpre- paraten verkrijgbaar. die in prijs oplopen van vier tot maar liefst vijftig gulden. Voor de consument wordt het steeds moeilijker om uit dit enorme aanbod het juiste pro- dukt te selecteren. „Wij zien voorlichting en advies als onze belangrijkste taak. Daar- om hebben wij met een aantal fa- brikanten een serie produkten ont- wikkeld, waarvan wij in ieder ge- val weten dat ze aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen en ook echt werken op het aangegeven in- dicatiegebied. Dat houdt tevens in. dat wij de consument nog beter kunnen adviseren. omdat wij vol- ledig achter deze produkten kun nen gaan staan". aldus een woord- voerder van Saredro. De door Saredro geselecteerde produkten worden onder eigen auspicien geproduceerd en zijn al- leen verkrijgbaar bij de vijfhon- derd deelnemende zaken. ..Als de naam Saredro op het etiket wordt vermeld, dan weet de consu ment dat men het produkt gerust kan aanschaffen. De kwaliteit wordt door ons gegarandeerd en de prijs is betaalbaar", vat de zegs- man de belangrijkste Saredro- doelstelling samen. Maar een ge degen advies, een goede voorlich ting en een uitstekende service vindt de nieuwe organisatie net zo belangrijk. De Saredro-zaken zullen straks duidelijk herkenbaar zijn aan het opvallende beeldmerk op winkel- deur en etalageruit. Daarnaast gaat de organisatie veel aandacht beste- den aan de voorlichting over haar exclusieve produkten aan het pu- bliek. De omvangrijke campagnes in de regionale bladen. de dames- bladen en op de televisie zullen hoofdzakelijk gericht zijn op het medisch-wetenschappelijke facet van de produkten. die door Saredro zelf uit het omvangrijke aanbod worden geselecteerd. ..Saredro gaat meer duidelijkheid scheppen in deze ondoorzichtige markt. Zowel de consument als de detaillist worden steeds kritischer. Men slikt niet meer zomaar alles, wat er over bepaalde produkten in de bladen wordt geschreven. Men wil weten wat men inneemt of op de huid smeert. De oprichting van Saredro is dan ook niet meer dan een logische stap, omdat een goede voorlichting en een gedegen ad vies de eerste taak is van een goede drogist of reformwinkelier", aldus de Saredro-zegsman tot slot. Eengezinswoning. Ind.: entree, woonkamer met open keuken. le verd.: 3 slaapkamers, badkamer. 2everd.: 1 slaapkamer. In de achtertuin een losse berging. De woning is geheel voorzien van dubbele beglazing. Huurprijs is inclusief servicekosten 890,26 per maand. Voorwaarden zijn om deze woning te huren een inkomen van /3.000,00 netto per maand. Voor informatie kunt u bellen met Mw. van Dam, telefoonnummer 01883-31137. Bruggehoofd 1 (bij het winkelcentrum de Struytse Hoeck) Postbus 1100,3220 BC Hellevoetsluis. Fax.: 01993-19007 MINOLTA DYNAX 500 SI 35-80MM SA Zeer qevoelig autolocussysteem Diverse belichtingsstanden Keuze uit 5 onderwerppro- gramma's Automatisch filmlransport /hlmgevo* ligheidsinstelling Elektronische lftQQ zeltontspanner/gestuurde sluiler REGISTER PRIJS 8X21 COMPACTKIJKER 8x Vergroting 21m^O j*. ARISTONA2SB33 tD#ckMacro Instelbaar oculatr Universeel gebrutk Inclusief LCD afstandsbedienmg LUXON BXSO Von 129 Voor 99 Opnnmpriji MINOLTA 7X33EZ Von 299 Voor 199 Opnnmpnp MINOLTA 1X40X1 Von 549 Voor 499 Oprvmpnp MINOLTA 5X21 EZ Von 299 Voor 249 Opnnmprip MINOLTA BX23 POCKfT Von 499 Voor 439 Oprwrnpm - MINOLTA 7X42 Von 999 Voor 899 Oprvmpnp NIKON 7X20 CP Von 369 Voor 299 Oprvimprip NIKON BX23 CP 2Z9 Von 399 Voor 339 Optvmpri, ,,r* ri NIKON SPOTTTNGSCOPE ZOXC OO Von 999 Voor 799 Oprvimpnp X2 OLYMPUS BX2APC Van 399 Voor 249 Oprvimpnp OLYMPUS 10X24 PC Von 349 Voor 299 Oprvmprijs PSNTAX 10X24 UCP Van 349 Vocf 289 Oprvimprijs PSNTAX BXAO PCP Van 499 Voor 399 Opnnmpnp SPLSND BXAO PAST POCUS Van 229 Voor 189 Opruimprip [fCONICA BIG MINI Volautomatisch Actiev. autofocusAutomah- sche belicbtirrg met correctiemogel,|kheden njQQ 1 LCD-display Mm Veel flitsmogelijkbeden REGISTER PRIJS CANON SOS lOOOPN body 35 80mm zoom Van 1099 Voor 899 Oprvimpnp CANON SOS 100 y 28-80mm zoomtens ,011 2199 Voor 1899 Opruimprip LUXON SUPSH TOO complete reflex Vgn 399 Voor 299 Oprvmpnp MINOLTA X300S body met 23-70mm Xfcmlen, Van 699 V&rVW Opnnmpnp MINOLTA SP XI body Van 699 Voor 599 Oprvimpnp MINOLTA 2X1 body met 35-80mm zoomlens Von 999 Voor 899 Opnjimprip MINOLTA 3X1 body met 35-80mm zoomlens Van 1099 Voor 899 Oprvimpnp MINOLTA 5X1 body Von 1199 Voor 1099 Opnnmpnp MINOLTA SIVA ZOOM 70EX me' 35"70mm oTw rbrv',e Nouw-keuri- ge belichhng Volaulomatische flilser I met rodeogervreducfie REGISTER PRIJS I SONY TR 750 d,9lta'e zoom I PRIJS MINOLTA 7X1 OO v^l599 Voor 1399 Opruunprip MINOLTA 9X1 - COO Van 2999 Voor 2699 Oprurmpri,s NIKON PAOIX orm body 35-800 zoom lent J* yy Von 1199 Voor 999 Opnj>mpn,s Van 1099 Voor 9*59 Opn»mpn}l NIKON PBOIS lOOO VoflflW Vow 1699 Opmimpnis WYx NIKON P30 ff X/) body met 35-80mm zoomlens 4y Von 1999 Voor 1499 Opruimpo,* PSNTAXZIO V nno body me' .'8-80mm zoomlens riyy Van 1499 Voor 1299 Opruimpnp W PSNTAX Z20 ff gyr* body me' 35-80mm zoomtens yy Von 1499 Voor 1399 Opnnmpnp MM** PSNTAX Z1 J399 body 'l799 Voor 1599 Opanmprtp JVC HR-J30S l buttle klopV™3 VW TSPeC Dr'Ve '"dex L;d;otor- «GISTER I PRIJS >ppen Voriabei TOor beeld w'c2x Molor2°°m, HiFr-stereo geluid /-eer compact PUJI DL 33 oulomaliscke compoc' Hitter Von 179 Voor 159 Oprmmpn/s PUJI DL 25 ootomoot Hitter Van 169 Voor 149 Op uimprijs PUJI DL lOOO oulolocus. zoomcompoct Von 499 Voor 399 Oprvmpriji PUJI DL 330 zoomcompoct. Hitter Von 599 Voor 499 Opnj/mp-i/s PUJI CLSAKSHOT PLUS auiomool. Ilrtter Von 149 Voor 129 OprjUnprijs HA KINO MINI AP oulolocus. (litter compocr Von 229 Voor 199 Oprwmprip HA KINO VISION ZOOM zoomtens. Hltser Van 249 Voor 199 Oprurmpri,t KONtCA BM 20 ootomoot, Hitter Von 249 Voor 169 Oprwmpr^ MINOLTA MtMOAr MAKt* ootomoot. flilser Von 129 Voor 99 Oprwmpn,i MINOLTA PKO ZOOM t zoomcompoct Hitter Von J49 Voor 369 Oprwmpop 4 MINOLTA 90SX 90mm zoomcompocr J Von 699 Voor 599 Oprvrmprip MINOLTA 133SX i 35mm zoomcompoct Van 999 Voor 899 Oprwmpri,s A MINOLTA PPtOD 20S unieke comero Von 799 Voor 699 Oprvmpnp NIKON ZOOM 100 4 zoomcompoct litter Von 599 Voor 499 Oprvmprm NIKON ZOOM 300 zeer compocte zoomcamera Van 699 Voor 599 Opnjimpnp NIKON TW ZOOM 103 105 mm zoom. Hitter Von 1199 Voor 799 Opnnmpnji NIKON AP bOO zeer compocte uiteoenng, ouoiocus Van 599 Voor 449 Oprwmprip NIKON AW 35 spaNMDleidichl. ft Her Von 399 Voor 349 Optvimpriii NIKON W 33 oulolocus. (litter Von 399 Voor 299 Opn/rmpnp NIKON APAOO Oulolocus. Hitter Von 399 Voor 299 Opn/mpr,,s PSNTAX 90WB oulolocus spotvoterdrchl Von 899 Voor 749 OpuHnprip PSNTAX SSPIO oulolocus. Hitter Von 599 Voor 499 Optvimpriii PSNTAX SSPIO W zoomcompoct Van 699 Voor 649 Oprvimpnp RICOH BZ900 zoomcompoct Hitter Von 599 Voor 499 Optvimprip RICOH BZ TOOO zoomcompoct. Hitter Van 699 Voor 599 Optwmpnn SAMSUNG ZOOM 11SO zoomcompoct Hitter Von 699 Voor 649 Oprvimpnii YASHtCA TA met Zeiss obteclie* Von 549 Voor 499 Oprvimpnp I GRUNDIG LC 435=SONY TR 350 j 8mm systeem 1 Ox motor zoom Lichtgevoe- S ligheid 2 Lux Max speelduur 90 min. Ful- Ulrange autofocus Automatische witbalans/dia- f frogma Ind. diverse accessoires REGISTER PRIJS AKAJ VSO&O Von 999 Voor 899 Oprv^npnp AKAI VS OZA PDC PDC tCDob Von 999 Voor 899 Oprvimpnp AKAI VSP 1010 Moo toqe recorder Von 1699 Voor 1499 Oprvimpnp ARISTONA 3SB22 •Ui-sie«eo -Von 1299 Voor 999 Oprvimpnp 1ARISTONA 2SB32 Turbo dnve Von 899 Voor 699 Oprvimpnp AUSTONA 2SB41 Turbo drive o b Van 849 Voor 679 Oprvimpnp ARISTONA 6SBA7 Hifr PDC. ShowView Von 1445 Voor 1099 Oprvimpnp ORUNDtG OV A70 SVMS Montage H.fi Von 2799 Vort 2299 Oprvimpnp GRUNDIG GV A30 Hifi Stereo. PDC Von 1999 Voor 1499 Oprvimprijs GRUNDIG GV A20 3 koppen. PDC Von 1199 Voor 999 Opruimprip GRUNDIG GVS2B0 S VHS HiFi. montoge Von 4999 Voor 3999 Oprvimpnp 4 HITACHI VTTBSO HiFi 4 happen oudro dub Van 1499 Voor 1 199 OpnMnpnp HITACHI VTf 773 HiFi montage Van 1999 Voor 1799 Opruimprip HITACHI VTM 920 LCD o b go to Van 999 Voor 799 Oprvimpnp HITACHI VTM 331 3 koppen koppenreiniging Voor 899 Opruimprip JVC HRS 6900 4 SVHS, HiFi. montoge. PDC Van 3499 Voor 2999 Oprvimpnii A JVC HRJ 215 ShowVtew Von 999 Voor 799 Oprvimpnp JVCHRJ61B HiFi Show View Von 1499 Voor 1399 Oprvimpnp I PANASONIC NV HD 100 HtFi-slereo i Voor 1499 Opruimprip 1 PHILIPS VR 231 Turbo drive, o b Von 799 Voor 649 Oprvimpnp PHILIPS VHR 9AB VHS montoge recorder J Von 2499 Voor 2199 Oprvimpnp I SONY SLVS70 HiFi PDC Von 1499 I - SONY SLV SBO MiFi PDC. ShowView Von 1699 Voor 1599 Oprvimpnp SAMSUNG VXK 306 2 koppen o b Van 699 Voor 599 Oprvimpnp SAMSUNG VXK 370 HiFi o b Von 999 Voor 899 Oprvimpnp SHARP VCH B7 HiFi-ste«eo Von 1499 Voor 1199 Oprvimpnp y 1299 oprvimprip CANON S 250 Von 2499 voor 999 Oprvimpnp CANON I POO von 2799 Voor 2499 Oprvimpnp 2^2^ CANON UC 2 249t Von 3499 Voor 2999 Opruimprip GRUNDIG LC 233 .PANASONIC NV 57 Oj99 Von 3499 Voor 2899 Oprvimpnp GRUNDIG LC AOO .PANASONIC NV AI 1 OW Von 1999 Voor 1499 Oprvimpnp M GRUNDIG LC 320 .PANASONIC NVR SO OOU Von 2499 Voor 299 Oprvimprijs M GRUNDIG LC BBS JR^M% .SONY TR 2000 2499 Von 3499 Voor 2999 Oprvimpnp HITACHI VMH 3B 24TT Von 3299 Voor 2999 Oprvimpnp w HITACHI VMH 70 O/L 99 Van 3299 Voor 2999 Oprvmpr.p JVC OR AX60 1499 Von 2299 Voor 1999 Opnvmpnp ~JT ,U„ 1799 PANASON NVS7B Von 3499 Voor 2999 Oprvimpnp PANASON NVR30 Van 2499 Voor 1999 Oprvimprijs SONY TR ISO Van 1699 Voor 1399 Opruimprip SONY TR 550 Van 2599 Voor 1999 Oprvimpnp SONY TR 650 Van 2999 Voor 1999 Oprvimprip SONY SC 3 Van 2799 Voor 2499 Opruimprip SHARP VCA 30 Van 2499 Voor 1699 Oprvimpnp ^C^u'ef Srolied TeieVrksl Eunvoudige bediening dankzij ™nub.s.unng Inclusiet atslandsbediening k REGISTER 1 PRIJS edientng Tuner Dubbel J PHIUPS/MAGNAVOX MIDISET versterker met 2x25 Watt muziekvermogen jgeschikt voor fM-slereo, MG en LG onlvangsl fcassetledeck met synchro copy tunche - Platen- *OQ speler Inclusief twee-weg luidspreker bo»en_ -I I REGISTER J PRIJS H Bijpassende cd spnlnr 199 FUJI SUPBR O 10O 24 OPN. V 2 Voor '9 95 Oprvimprip KODAK SKTAR 100 360PN. O/J 2 Voor 39 95 Optvvnpr.p RJ VHS RtlNIGSR O Von 19 95 Oprvimpnp f FUJI P3-90SHQ 1 f Von 19 95 Oprvmpnp f FUJI 3,SHU Ij4 10 Voor 19 95 Optvmpr. m m f UNIVtRSfU DISCHARGtR OQ 1 iron 49 95 Oprvimpnp f SONY MDR OOS 1A 1 ran '9 95 Oprvimpnp 7 SONY PS 90HGD H7 'oor Oprvimprip f AOtA CT 100 36 OAU JO5 f WISSiUJJST 20X23 f A oor 20 Opnnmpnp PHILIPS HOOFDTFUFOON £Z Q y 99 Opnnmpnp VARTA PEN-LITE ACCU'S Oplaadbare batterijen 750 mAh 25% I Meer energie Tot 1000 keer oplaodboar I 2 5TUK5 4 0 Jt 95 REGISTERPRIJS r 1 100 ISO 36 Opnomsn I 2 STUKS REGISTERPR'JS AKAI MX 92 HiFi mmisei. met boxen Von 1099 Voor 899 Opnnmpnp ARISTONA TS 6902 mini hiHsel met boxen Van 899 Voor 699 Oprvimpnp ROSE ACOUSTIMASS 3 subwoolersei Van 1499 Voor 1299 Oprvimprijs GRUNDIO M10 mmisei. goede cons lest Van 1199 Voor 999 Opruimprip JAMOSW20 oeltef subwoolersyWeem Von 599 Voor 399 Opnnmpnp JAMO ART zeei plotte speaker per sluk Von 399 Voor 299 Opruimprip PANASONIC SCCHAO minisel coss. cd. boxen Van 1499 Oprvimpnp PHILIPS AS 640 HiFi rredisel. 5cd w.sseloo' met boxen Van 1099 Voor 999 Oprvimpnp PHRJRSDCC 130 portable dec spete- Von 1099 Voor 999 Oprvmpnp PHUJPS/MAONAVOA 33» mmisei met boxen Von 649 Voor 599 Oprvmpnp Oprvmpnp Von 0«V voor jv-r Lsppviiiiyii* PNHJPS/MAONAVOX Van 699 Voor 649 Oprvmpnp PtONtlR J10 midisei. dubbeldeck cd speler Von 999 Voor 899 Oprvmpnp PIONEER N23 m,nisei 2x25W, .boxen 25 p si VAn 899 Voor 799 Opnnmpnp PtONltR N30 minisei 2«50W.nc!' Von 1099 Voor 89 PIONEER N70 mm,set 2x70W Van 1199 Voor 999 Oprvmpnp PIONEER NIOO mmisei, 2xl00W mcl boxen Van 1499 Voor 1399 Opruimprip SHERWOOD P77R mmisei. mcl Bose oc3 Van 2799 Voor 1999 Oprvimprip SONY MHC 550 mini HiFisef ind boxen Van 999 Voor 799 Oprvimpnp SONY MHC 650 mini HiFisel. Ind boxen Von 1099 Voor 899 Oprvmpnp SONY MHC2900 mini HiFisel. mcl boxen Von 1599 Voor 139' SONY MHC 33 mimsei cd wisselooi mclusiel boxe Von 1399 Voor I 199 Oprvmprijs SONY D109 midi HiFisel. mcl boxensei Von 999 Voor 799 Opnnmpnp SONY MHC 3BOO mm. Hilisel compleei met boxen Van 2299 Voor 1599 Oprvmpnp SONY MHC 4 GOO mini HiFiseh met boxen Van 2199 Voor I SONY D190 midisei, compleei met boxen Von 899 Voor 799 Oprvmpnp TECHNICS IMPACT BOA ARISTONA 32TAB310 55cm. sleteo tetetekji Von 1499 Voor 1099 Oprvmpnp ARISTONA 63TA3211 63cm, sleteo block! ne-s Van 2099 Voor 1699 Oprvmpnp ARISTONA S2ZZ3SB3 55cm teletekji a b Von 1099 Voor 999 Oprvmpnp ARISTONA 51TA1B60 51cm leletekst. o b Von 999 Voor 799 Opruimprip AKAI CT1013F I 2v/220r Van 999 Voor 799 Oprvmpnp DAEWOO DTT2193 55cm stereo leleieks' Von 999 Voor 899 Oprvmpnp GRUNDIO P37-6BO 37cm. teleleksi Von 699 Voor 599 Opruimprip GRUNDIO ST35-330 55cm stereo teleleksi Van 1499 Voor 999 Opnnmpnp i IMPERIAL 5 5 CM A55cm teleiekii Byon 799 Voor 699 Oprvimprijs PHILIPS 1BPT136A 37cm. o b Van 699 Voor 599 Oprvmpnp •37CM •INCLUSIEF AFST.BED. I DOxen 1399 Oprvimpnp BESTC KOOP UIT CONS. G/DS •63CM •STEREO •TELETEKST I AR/SFOA/4 63TA4411 I REGI$TERpR|jS I ARISTONA 37 KV 1212 I Portable kleurenfelevisie Weegt I slechts 12 kg 40 Voorkeuzezen- I dors On Screen Display Sieepti mer In zwart of parelwit QP Ind. afstandsbediening W Jr I REGISTER PREJS fNiun I4AA333A I "ihe book* Iv. Irooi mode! Von 999 Voor 899 Oprvimpnp PHILIPS 2BST27B0 70cm. sleteo teteteks' Von 2299 Voor 1999 Oprvimpoh PHILIPS 21PT701 Motchlrne. 55cm sleteo Von 1999 Voor 1699 Opnnmpriji SONY KVM IBOO 37cm, o b Van 799 Voor 649 Oprvimpnp SONY KVX 2301 63cm. stereo, lelelebi Von 1999 Voor I 799 Oprvimprijs SONY KVP 23B1 63cm. Dolby Pro logic Von 2999 Voor 2699 Oprvmprijs SHARP DY 3731 37cm. o b teleleksi Van 699 Voor 599 Oprvimpnp SAMSUNG CB 3331A 37cm. o b Van 599 Voor 499 Opnnmpnp SAMSUNG CB 5031AT 51cm leleteksl a b Van *99 Voor 699 Opnnmpnp TELEFUNKEN P1SOMW 40cm teleleksi a b Von 799 Voor 699 Opnnmpnp •Gouda: Markt 63 •Gouda: W.C. Bloemendaal •Hoogvliet: Binnenban 91* •Klaaswaal: Molendijk 22 •Middelharnis: W.C. D'n Diek •Nieuwerkerk aan den IJssel: Dorrestein 19 Numansdorp: Voorstraat 51 •Oud-Beijerland: Molendijk 30, Rotterdam-Centrum: Karel Doormanstraat 333 Rotterdam-Oosterhof: Poolsterstraat 43 Rotterdam-Schiebroek: Peppelweg 109 Rotterdam-IJsselmonde: Keizerswaard 40 •Spijkenisse: Stadhuispassage 1 1 •Spijkenisse: 't Pateau 27 Aanbiedingen go/dsn zoiang de voorraad slrekl Prijswijzigmgsn er, zel- of tekstlouten voorbehou den A lie voorgoande aanbiedingen en ohie, komen mel deze a dverlenlie le »ervolle n Afbeeldingen kunnen ofwijken FotoKlein filiaal Oosterhof heeft geen audio apparatuur FotoKlein -Klaaswaal 1499 Opnnmpriji

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 10