HEALTH SUN t I IN ONZE AMBACHTELIJKE SLAGERIJ SPETTER-AANBIEDING! BLANKE VARKENSFILET HEEL KILO vanZ0/9S voor SPETTER-AANBIEDING! RUNDER STOOFLAPJES HEEL KILO van voor SPETTER-AANBIEDING! ROOMSCHNITZELS van £39 voor SPETTER-AANB1ED1NG1 200 GRAM van A.S. ZATERDAG EN Zondag Zaal Middelhuyse Uw valentijnswens in vocrama de MaasposT BEKENDMAKING Nr. 94.04803/94.04804 iL 1 ITEGEN inlevering VAN DE GEW00N DE BE5TE AANBIEDING Technics Keyboard SX-KN 500 AANBIEDING Yamaha Keyboard PSR-180 AANBIEDING Yamaha Keyboard PSR-5700 VERK00P-HUURK00P-VERHUUR-INRUIL 30% KORTING van de borst FUN GEKRUID WAAMEtm m mijn hart. \Sr /7]ebent% deallerliefste poppedijnl^i WOENSDAG 1 FEBRUARI 1995 Schiedam "i Nieuw in doos, incl. adapter - VerkoopprijsJ 1.4"5t' Nieuw in doos Verkoopprijs-J A A",- (Het keyboard waar Stef Meerder op speelt op zijn dubbel C.D.) Dft_ Verkoopprijs.J 4.o"5." Na de verkoop altijd een degelijke uitleg uan uw instrument en blijvende instruktie Ng ORGELS KEYBOARDS DIGIT. PIANO S 's-Gravelandseweg 620 - Schiedam Tel.: 010-4734366 Koopauond: donderdag uan 19.00 tot 21.00 uur BRUININGSAPPARATUUR UW ADRES VOOR VERANTWOORD ZONNEN dealer van: - Cleosun - Alisun-Sunvision - Elegance Sun - Beauty Skin - Philips OPRUIMING DIVERSE SHOWROOM MODELLEN VAN TOPMERKEN TOT 5RUININGSLAMPEI0 tegen zeer I J sdierpe prijzen! NIEUW ALPHA SUN (model '95) Bel voor informatie: 010-4183927 Uitweg 68 HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND Nederland Waterland Delfland Uw eigen luxe vokantie-appartemenf. Probleemloos aan de trekhaak. Snel en simpel op te zetten. Nu alle modelled met gratis attessoires t.w.v. f 980 Natuurlijk bij uw vouwwagen-specialist... Rekreatie St. Corridor zkt. gemotiv. vrijwilligers met lev. erv. voormin.20uurp/w. Werk begel.enonk.verg.aanw. Taken: zaken voorde opvang ex-psych, patienten regelen (gespr. voeren, prakt. zaken e.d.). Mannen met erv. in hulpv. hebben een pre. Voor info: 010-462 21 07, do. 2/2 en ma. 6/2. y BOVENSTAANDE AANBIEDINGEN ZIJN ALLEEN GELDIG IN ONZE FILIALEN VAN BAERLESTRAAT EN AFROL IN VLAARDINGEN, FILIAAL BROERSVELD IN SCHIEDAM EN IN ONS FILIAAL PINKSTRAAT ROTTERDAM T/M ZATERDAG 4 FEBRUARI. ST. REM* Broersvest 64 - 66 Schiedam tel 010-4269515 0SLDI0 wegens vele aanvragen voor '95 en96 houden we weer van 14.00 tot 16.00 uur in Koninginnelaan 403, Vlaardingen-Holy voor: bruiloften, recepties, party's, buffetten, enz. enz. Ruime dansvloer, grote parkeerruimte, unieke entourage 010-4747400 leVEEL5 Valentijnswensen moeten uiterlijk maandag 6 februari bij ons binnen zijn. MaasposT, Postbus 373,3100 AJ Schiedam. XQ7.03 Termijnbetaling mogelijk a I v. a. 35- per ma and 24 lamps combinatie, hogedruk gezichtsbruiner body cooler, compl. 2999.- (beperkte voorraad) Tevens verhuur von verrijdbare zonnehemels met 10 Philips Cleo snelbruinlampen. (hoek Kleiweg tegenover de Gouden Snor) Vrjjdagavorid koopavond Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland maken be- kend dat gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Hol- land bij besluiten van 9 januari 1995, nummers DWM 89273/89910, hebben goedgekeurd.de besluiten van de verenigde vergadering van Delfland van 24 november 1994, nummers 94.04803 en 94.04804, tot respectievelijk vaststelling van de Kostentoedelingsverordening Delfland 1995 ende Omslagklassenverordening Delfland 1995. Gelet op de artikelen 73 en 74 van de Waterschapswet tre- den de besluiten in werking met ingang van 1 januari 1995 (Kostentoedelingsverordening Delfland 1995) en de eerste dag volgende op deze bekendmaking (Omslagklassenver ordening Delfland 1995). Met ingang van 3 februari 1995 tot 4 mei 1995 liggen de besluiten voor een ieder ter inzage ter secretarie van Delf land, Phoenixstraat 32 te Delft, tijdens kantooruren van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur. Af- schriften van de besluiten tot vaststelling van deze veror- deningen zijn tegen betaling van de kosten verkrijgbaarter secretarie van het hoogheemraadschap. Delft, 1 februari 1995. Dijkgraaf en hoogheemraden voornoemd, drs. P. Zevenbergen, dijkgraaf. mr. B.J. Douwes, secretaris-rentmeester. Pascaiweg 115 - Rotterdam-Lombardijen - Tel.: 010 - 43 25 2t 1 V IRPRUS VERIAAGD! )3>li)3 lad qo oil>: u Kj-. y BAS VAN HEUDEN has ft het laagste prijspeil van ReierM! R00DK0KSNDS ffir"*' -I T/M 4-z-^ OPEN HUIS A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 11