H» 41 «ft IT Q) Uj it Aanbieding Tropicana Korting op grimeren Februari 1995 Verrassingscoupon Indrukwekkend concert Handel Van Beek is weer open NUMM Rectificatie Recreatiecentrum Schuttersveld geeft korting Scherp cabaret in de Scheg Vrolijke Cubaanse dansles Bachvereniging in de Laurenskerk Mekka voor kunstschilders Gratis koffie Euromast Achtste NIVON- vakantiebeurs De Gebroeders Flint LA MAMA Zone 5300: Origineel stripblad Museum Hillesluis The Lion King met 50% korting Mededelingen Midden in Crooswijk ligt het prachtige, nog gloednieuwe recreatiecentrum Schuttersveld. Het centrum bestaat uit een zwembad, twee sportzalen, een fit- nessruimte, meerdere zonnebanken en een grote recreatieruimte, waar ook feesten worden georganiseerd. Rotterdampashouders betalen in 1995 3,60 in plaats van 4,50 om baantjes te trekken in het 25-meter bad en kun- nen dan ook nog van de glijbaan roetsjen. Bedenk verder dat in het zwembad een aantal eenpersoonsbub- belbaden zijn, die apart kunnen wor den bezocht. Bovendien kan je van de zomer bij het zwembad buiten zitten, want er is een patio. Fitnessruimte Schuttersveld beschikt over een mooie fitnessruimte vol apparaten. Elke mid- dag van 15.00 - 17.00 uur en zaterdag van 10.00 - 12.00 uur wordt hier zelf- standig getraind. Rotterdampashou ders krijgen tot juni een gigantische korting. Pashouders kunnen voor 2,25 in plaats van 4,25 hun spieren trainen. Doen dus! Recreatiecentrum Schuttersveld Crooswijksestraat 93 tel. 4114869. Tropicana's aanbieding voor het week end voor 1995 staat verkeerd op bon 35 van Kompas. De tarieven voor door de week en de informatie op pagina 74 van Kompas zijn wel correct. Daarom voor de duidelijkheid: op doordeweekse da- gen betalen volwassenen 5 gulden voor 4 uur zwemmen, kinderen 2,50 (t/m 12 jaar). In het weekend en vakanties be talen volwassenen 7,50 en kinderen 5,- (t/m 12 jaar). De normale prijzen zijn/17,50,/13,-of/10,-. Wie al een tijdje niet meer naar Tropi cana is geweest, moet echt weer eens gaan. Sinds juni heeft Tropicana een gigantische 200-meter lange glijbaan. De Rainbowflash maakt enorm veel kronkels, waarna je uiteindelijk in het (verwarmde) buitenbad belandt. Lek- ker sensationeel. Zo'n geweldige kor ting laat je niet aan je neus voorbij- gaan. Tropicana Maasboulevard 100 tel. 4020700 Heeft u binnenkort een huwelijksfeest, gekostumeerd bal of vrijgezel- lenparty? EOS-visagie geeft komend jaar tien procent korting op het aanbrengen van bruidsmake-up en grimeren voor particulieren. Achter de schermen zijn Peter en Wil- ma Fok van EOS visagie zeer bekend. Elk jaar verzorgen ze de make-up van het Zomercarnaval en op menig brade- rie schminken ze kinderen. Peter en Wilma Fok van EOS visagie vinden gri meren een van de leukste dingen om te doen. „Voor een betrekkelijk klein be- drag, kunnen mensen totaal verande- ren. EOS visagie verzorgt ook bruidsmake- up. Peter Fok: „Door onze hulp tijdens en voorafgaand aan de dag, dragen we bij aan een perfecte dag. Tijdens een proef make-up nemen we de wensen op. Op de dag zelf komt de visagiste aan huis." Wilt u zelf het aanbrengen van make up verbeteren, kies dan voor de cursus persoonlijke make-up (voor twee perso- nen). In drie avonden krijgt u allerhan- de persoonlijke aanwijzingen. Rotter dampashouders betalen 350 in plaats van 410. Dit is inclusief cursusmap en materiaalgebruik. EOS visagie Meezenbroekstraat 46 tel. 47918 34 (tot 21.00 uur) I MAX De aanbieding in het cafe van het IMAX Waterstad Theater is een kop koffie, thee, een glas cola, fanta of Seven-up voor/2,-zoalsvermeld op pag. 79 van Kompas. Op coupon 43 van IMAX staat per abuis 1,- vermeki. Bibliotheek Ridderkerk In Kompas staan per abuis de tarie ven van bibliotheek Ridderkerk van 1993. De tarieven voor 1995 zijn: 14 t/m 17-jarigen: 12,50. Met Rot- terdampas/ 6,25 18 t/m 22-jarigen: 25,-. Met Rotter- dampas 12,50 vanaf 23 jaar: 37,50. Met Rotter- dampas/18,75. Massage Balanspraktijk De aanbieding van Massage Ba lanspraktijk is eenmalig. Dit in te- genstelling tot wat in Kompas staat vermeld. Recreatiecentrum Schuttersveld geeft in 1995 twee interessante kortin- gen. Rotterdampashouders krijgen 90 cent korting op het vrij zwemmen en tot juli 2,- korting op fitness. Schrijf dit op, want Kompas heeft zwembad Schuttersveld vergeten te vermelden. Met alle cursussen die starten en de voorjaarsvakantie in aantocht loont het de moeite om de Rotterdampas aan te schaffen. Wilt u gratis infor matie, vul dan de bon hiernaast in en u ontvangt een folder thuis. „Iedereen heeft de Rotterdampas", vertelt een medewerker van het buurt- huis Centrum Pendrecht. „Want door de Rotterdampas zijn onze cursussen betaalbaar." Club- en buurthuizen ge- ven Rotterdampashouders op veel acti- viteiten 35 procent korting. Pendrecht geeft bijvoorbeeld korting op conditie- training, handarbeid, judo, bridge en sjoelen. Als ik vraag naar de activitei- ten van Clubhuis De Loods in Hoog- vliet, vertelt een medewerker dat ze net met een groep ouderen door Kompas aan het bladeren is „om te kijken wat we dit jaar allemaal met korting kun nen gaan doen." Ook De Loods heeft veel cursussen op het programma staan; van jazzballet tot en met de kin- derkookclub. Nieuw is de cursus patchwork. Ook bij Kuub 3, de Vrije Academie als Open Ateliers gaan in februari veel cur sussen van start. Zij geven 60,- kor ting. Een avondje uit Met de Rotterdampas is een avondje uit een stuk goedkoper. Ga bijvoor beeld naar Luxor, waar Tineke Schou- ten deze maand terug is met de voor- stelling 'AH you need is lach' of geniet met je pas van het jubileumconcert van Benny Neyman. Zuidplein heeft in fe bruari meerdere aantrekkelijke voor- stellingen op het programma staan. Wat denkt u bijvoorbeeld van Bloed- link, een muzikale theatertriller? Liever naar de film? Ga dan naar het IMAX-theater. Imax draait sinds kort speelfilms. Voorlopig draait de hit The Lion King en Pulp Fiction, met John Travolta. De Rotterdampas geeft door de week 7,50 en op zaterdag 5,- kor ting. Wijkaccommodaties geven 25 procent korting op de voorstellingen. Hierdoor kunt u in de Romeynshof op 12 februari voor slechts 2,60's middags genieten van de liederen van de Rotterdammer Harry Jan Bus. Of ga op 25 februari naar de muziekvoorstelling van Maar- ten Peters voor 11,25. Geen geld voor een avond uit. Met de Rotterdampas kunt u gratis naar de gemeentelijke musea. Tot 12 maart kunt u in het Maritiem Museum naar de tentoonstelling Halen en Bren- gen. Bent u meer in mode gei'nteres- seerd, ga dan naar het Schielandhuis. Daar zijn deze maand meerdere ten toonstelling over kleding. In het Mu seum van Volkenkunde is vanaf 11 fe bruari de tentoonstelling 'Indonesia in wording', met foto's van Cas Oorthuys en Charles Breijer, te zien. Kinderactiviteiten Gaat u in de voorjaarsvakantie een dag- je op stap, vergeet uw pas dan niet. Met de Rotterdampas krijgt u korting bij Blijdorp, Euromast en Spido. Voor kin deren is de Ontdekhoek leuk en het Plaswijckpark een aanrader. Tijdens de vakantie zijn er diverse activiteiten in het Maritiem Museum. Het program ma is binnenkort bekend. En als u met de RET reist, vergeet dan niet dat u bij inlevering van een coupon 5,- korting krijgt op een strippenkaart. Ja. ik wil informatie over de Rotterdampas. Naam/voorletters Straat huisnr. Postcode woonplaats Doe de coupon in een envelop- pe (een postzegel is niet nodig) en stuur dit naar: Antwoord- nummer 566, 3000 VB Rotter dam. Zoals elk jaar kunt u met de Rotter dampas eenmalig gratis de Euromast op. Bovendien kunt u daar niet alleen van het uitzicht genieten, maar ook van een gratis kopje koffie. In Kompas staat alleen de gratis toegang vermeld, maar als u met coupon 31 naar de Euro mast gaat, is de koffie gratis! Zaterdag 4 februari organiseert de NI- VON de jaarlijkse vakantie- en recre- atiebeurs. Rotterdampashouders heb- ben gratis toegang. Op deze beurs kunt u uiteenlopende in formatie krijgen over recreatie in bin- nen- en buitenland, natuur- en cultuur- reizen, jongerenvakanties. De beurs in- formeert over recreatie in en rond Rot terdam, archeologische wandel- en fietspaden in Nederland en het buiten land. Dit jaar nemen 22 organisaties aan de beurs deel. Onder andere Gilde Rotter dam, Fietsersbond ENFN, IVN Zuid- Holland, Groenservice Zuid-Holland, Natuur- en recratieschap De Holland- sche Biesbosch, Nederlandse Milieu- groep Alpen, Stichting De Croosboot en Vereniging Natuurmonumenten. De beurs is geopend van 11.00 tot 17.00 uur en wordt gehouden in het NIVON- centrum aan de Dirk Smitstraat 76, tel. 41188 24. Het NIVON-centrum is te bereiken met bus 38 en tramlijn 6 (halte Noord- erbrug). De entree bedraagt 2,50. NI- VON-leden en Rotterdampashouders, en kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. De Rotterdampas is te koop voor/10,-,/25,- en 120,- bij uw deelgemeente, het RIC en bij de afdeling Burgerzaken in het stadhuis aan de Coolsingel. De Rotterdamse Schouw- burg zoekt elke maand voor pashouders een bij- zondere voorstelling uit die u met extra korting kunt bijwonen. 40% korting voor Rotter dampashouders Al jaren staat het muziektheatergezel- schap De Gebroeders Flint voor een aanstekelijke mix van absurde acts, hu mor en melodramatische muziek. Ter- wijl hun straattheater gebaseerd is op absurde en tragi-komische situaties uit het 'dagelijks' leven, brengen De Ge broeders Flint in hun zaalproducties li- terair materiaal tot nieuw leven. Zo was eerder het oeuvre van Slauer- hoff, Nescio en Nijhoff het uitgangs- punt. Ditmaal staan meerdere schrij- vers genoteerd als inspiratiebron: voor de nieuwe voorstelling LA MAMA werd een selectie gemaakt uit werk van Mar- tinus Nijhoff, Hugo Claus, Willem Els- schot, M. Vasalis, Adriaan Morrien en Rene de Clerque. De fragmenten heb ben met elkaar gemeen dat ze gevoe- lens verwoorden over de verhouding tot 'de moeder': van geborgenheid en liefde tot bemoeizucht en irritatie. Regie: Wim Meuwissen. Compositie: Paul Prenen. Met Stef van den Eijnden, Felix Strategier, Fran Waller Zeper. Muziek Rob Boonzajer (o.m. accor- deon, viool, banjo), Wim Selles (o.m. gi- taar, piano, zang). Rotterdamse Schouwburg do 9 februari, Kleine Zaal, 20.30 uur prijs: 18,- Met Rotterdampas 10,80. Een leuke aanbieding voor Rotter dampashouders die van humor hou- den. Wie zich tussen februari en april abonneert op het nieuwe tijdschrift Zone 5300, krijgt vier gulden korting. Dit betekent een jaar lang strips lezen voor 38,- in plaats van 42,-. Zone 5300 bevat elke maand 52 pagi nal realistische, humoristische en avontuurlijke strips. Ook muziek, film, tv, (straat)theater, tentoonstellingen, trends en randverschijnselen komen in Zone 5300 aan bod. De Rotterdamse striptekenaars Robert van der Kroft (Claire, Sjors en Sjimmie) en Tonio van Vlugt (Barwoel) zijn de initiatiefne- mers van het nieuwe tijdschrift. Zone 5300 wil een podium zijn voor een nieu we generatie (strip)tekenaars en schrij- vers. En zoals elke Rotterdammer weet, verwijst de naam naar een zone van de RET. En wel die voor hartje Rot terdam. Zone 5300 is in de betere boekhandel te koop. Een los nummer kost /3,95. Wil je een abonnement, bel dan tel. 4255626. Zaterdag 18 februari is het oratorium Theodora van Handel in de Lau renskerk te horen. Dit is een fantastische aanbieding voor Rotterdam pashouders die van klassieke muziek houden. Tegen inlevering van ver rassingscoupon 1 en op vertoon van de Rotterdampas betaalt u slechts f 25,- in plaats van 45,-. De componist Georg Friedrich Handel is voornamelijk bekend door de mu- ziekstukken The Messiah en Watermu- sic. Aan het eind van zijn leven heeft Handel echter ook een aantal muzikale drama's voor koor en orkest (zgn. orato- Vorig jaar is Van Beek twee maanden dicht geweest. Maar sinds de- cember staan de deuren in de Teilingerstraat weer wagenwijd open. Om dit onder de aandacht te brengen, geeft Van Beek Rotterdampashouders in de maanden februari en maart 20 procent korting op alle artikelen, exclusief de aanbiedingen. Vanaf april krijgen pashouders als vanouds 10 procent korting. Van Beek heeft zich gespecialiseerd in materialen voor kunstschilders en te- kenaars. Vandaar een nieuwe naam. Dit is veranderd in het korte en krachti- ge 'Van Beek Art Supplies'. „We zijn een mekka voor iedereen die tekent of schildert. In onze overzichtelijke win- kel van 500 vierkante meter verkopen we diverse soorten en merken verf- en tekenmaterialen", vertelt directeur Nip. „Bovendien hebben we ook een lijstenmakerij." Zoekt u dus aquarel-, acryl- of olieverf, ga dan naar Van Beek. Van Beek Art Supplies Teilingerstraat 130 tel. 4661177. ria) geschreven, die minder vaak wor den gebracht. Om ook eens zo'n min der bekend muziekstuk onder de aan dacht te brengen, speelt de Nederland se Bachvereniging dit jaar het impo- sante oratorium Theodora. Dramatisch verhaal Handels Theodora speelt zich af tijdens de christenvervolging in het Romeinse keizerrijk. Hoofdpersonen zijn The odora, die zich tot het Christendom heeft bekeerd en haar minnaar, de Ro meinse officier Didymus. In verband met haar geloof weigert Theodora de Romeinse goden te aanbidden. Dit brengt Theodora en haar geliefde in een moeilijk pakket, hetgeen ze uitein delijk met de dood bekopen. Zeergeslaagd Uit zijn brieven weten we dat Handel zelf zeer tevreden Was over dit oratori um. Hij vond het koorstuk 'He saw the lovely youth' zelfs de meest geslaagde koorcompositie, die hij ooit had ge schreven. Het koor en orkest van de Nederlandse Bachvereniging spelen in de Laurens kerk onder leiding van (vaste) dirigent Jos van Veldhoven. Sopraan Nancy Ar- genta zingt de rol van Theodora, de alt Derek Lee Ragin haar minnaar Didymus. Laurenskerk, zaterdag 18 februari, aanvang 20.15 uur. Op vertoon'van de Rotterdampas en tegen inlevering van verrassingscoupon nr. 1 betaalt u voor het concert 25,- in plaats van 45,-. Kaarten zijn te koop bij de VW, tel. 06-340 340 65 (50 ct p/m) en de Lau renskerk tel. 413 09 00. Onder de titel 'Multiculturele Kunst- manifestatie' toont Museum Hillesluis tot 12 februari het werk van kunste- naars uit de regio Rotterdam. Centraal in deze tentoonstelling staat de invloed van het multiculturele Rotterdam op de kunstenaars. Het thema is 'Rotter dam als smeltkroes van culturen'. Rotterdampashouders krijgen 2,50 korting op de catalogus van deze ten toonstelling en betalen hierdoor slechts 2,50. Als u zeker wilt zijn van een catalogus, bel dan eerst even met het museum. Museum Hillesluis Riederlaan 200 tel. 4198698 De volgende Paspartout verschijnt: 1 maart in De MaasstaD en 2 maart in het Rotterdams Dagblad. Wie van cabaret houdt, moet vrijdag 17 februari naar Wijkaccommodatie De Scheg gaan. Op vertoon van de Rotter dampas kunt u voor maar 5,- een try- out van het aanstormend talent Vin cent Bijlo zien. Bijlo heeft de laatste ja ren verschillende cabaretprijzen ge- wonnen. Sinds twee jaar toert hij door het land. Recensenten zijn lovend over de voor stellingen van Bijlo. Hij wordt om- schreven als een ouderwets, zeer taal- gevoelig cabaretier die scherpe grap- pen op topniveau maakt. Zo schreef Trouw: „Bijlo is een begaafd conferen- cier, die een hoge dosis politiek, maat- schappelijk en persoonlijk engage ment in zijn voorstelling verpakt." In de Scheg speelt Bijlo zijn nieuwe voorstelling 'Het Pad van Voortuin'. Een voorstelling over rechte en minder rechte paden. 17 februari, aanvang 20.15 uur De Scheg Ambachtsplein41 tel. 4563993 In Muziekcentrum Matrix start woensdag 22 februari de cursus Cu baanse dans. Als je altijd al de Salsa, Mambo, Rumba eo Merengue had willen leren, grijp dan nu je kans. Rotterdampashouders betalen 150,- m plaats van 200,- voor 12 lessen. De Cubaanse dansleraar Ulisses Cobas van de Dance School Rincon Cubano geeft al jaren les in de Cubaanse dans. Sinds vorig jaar ook in Rotterdam. Co bas heeft de dans geleerd van zijn ou- ders, die ze weer van zijn voorouders hebben geleerd. Bovendien heeft hij een jarenlange opleiding achter de rug. „Salsa is goed voor iedereen", beweert Cobas. „Het is een andere manier van bewegen. Door het Cubaanse ritme komt de vrolijkheid naar boven." Wie ooit in Cuba is geweest, heeft dit waar- schijnlijk al ervaren. De Cubaanse dan- sen worden zowel los als in paren ge- danst. Het maakt dus niet uit of je al leen of met z'n tweeen naar de lessen komt. De lessen worden in Nederlands gegeven. Wil je zien of je het leuk vind, ga dan eerst een avond kijken. Dance School Rincon Cubano Vanaf woensdag 22 februari 19.30 - 20.30 uur: beginners 20.30 - 21.30 uur: gevorderden 21.30 - 22.30 uur: vergevorderden in Muziekcentrum Matrix, Maurits- straat 16 tel. 4791275 Film Festival Tot 3 februari kunt u nog naar het film- festival. De Rotterdampas geeft 5,- korting op een dagkaart en 25,- op een paspartout. Natuurmuseum In verband met een verbouwing is het Natuurmuseum gesloten. In juni gaan de deuren van het museum weer open. Jeronimos gesloten Restaurant Jeronimos is vanaf heden gesloten. De aanbieding in Kompas komt daarmee te vervallen. Huishoudbeurs (29 mei-9 april) Voordelig naar de Huishoudbeurs? Let op de volgende Paspartout. Snelle Vliet en de Rotterdampas heb ben een voordelige dagtocht naar de Huishoudbeurs. WOENSDAG 1 FEBRUARI 1995 Foto: Rick Keus Foto: Rick Keus Colofon Paspartout is een uitgave van het project Rotterdampas. Het ver- schijnt 10 x per jaar elke eerste donderdag van de maand in het Rotterdams Dagblad en elke woensdag ervoor in Maasstad Weekbladen. Redactie-adres: Rotterdampas, Postbus 1024, 3000 BA Rotterdam. Informatie: tussen 10.00 -12.00 uur 06-8998877 (40 ct. p/m). COMBINATIE - CX9.03 Ga de Rotterdampas kopen! In het Imax draait t/m woensdag 8 februa ri de filmhit The Lion King'. Rotterdam pashouders betalen op vertoon van de pas 7,50 i.p.v. 15,- op doordeweekse da- gen. Op zaterdag is de korting f 5,- i.p.v. 7,50. (Bezoekt u het Imax-cafe let dan op de rectificatie).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 13