Moorlag's Maintainers; smaakvol aperitief tijdens Postbank kleinkunstfestival Tegels verven? INFO - DA6/T\ SEnittBMEEmnBmt gratis J □I "a heeft het laagste prijspeil HePerlanP! MaasposT VAM LOIEMIEM Projectteam PvdA moet afdeling nieuwe stijl vormgeven Nieuw winkelcentrum in Schiedam MaasposT REDUCTIEB0N SCHIEDAM POSTER Artoteek viert eerste lustrum Burgemeester op verjaar- dagsbezoek bij 101-jarige Judo- toernooi 18.80 SUCUT- en CEZCNDhEICS CENTRUM MaasposT KORT Ruilbeurs Rommelmarkt Klaverjassen Boekeleggers SCHIEDAM SCHIEDAM Dat succes mooi kan zijn, maar tevens een rem voor de creativiteit kan Stephen Moorlag, tien jaar lang contra-bassist en muzikaal leider van het suc- cesvolle duo Bob en Bert, volledig beamen. Begonnen als straatmuzikanten met een mix van 40'er jaren mu- ziek en komische sketches, stroomde het duo in korte tijd door naar het grote cir cuit. Toen na diverse optre- dens voor radio en TV en het uitbrengen van een plaat de tijd gekomen was dat het duo voor de vierde of vijfde keer gevraagd werd bij een- zelfde gelegenheid, kwam het besef dat het misschien tijd werd voor iets anders. Jive Herr Musiker Geen levend voorbeeld VERFfi* WAND Specialist in designvloeren Permanente expositie van meer dan 400 soorten wand- en vloertegels, siergrind en linoleumvloeren. ITAL CERAMICA Vierhavenstraat 19 - Rotterdam tel.: 476 20 54 Deze bon geeft recht op een reductie van maximaal twee keer een rijksdaaiderb\\ aankoopvan een 'Schiedam-poster Brandersstad'. Beide posters, die van de Korenbeurs en die van het Zakkendragershuisje, zijn te koop, bij het inleveren van deze bon, voor de gereduceerde prijs van vijf gulden per stuk. JL stichting j wv schiedam i buitenhavenweg 9 3113 BC Schiedam o^ln te leveren bij de VW Schiedam. ZIE REDAKTIE g MAANDEN) PORTE Wegens de enorme drukte konden wij tijdens de opening heiaas niet iedereen volledige informatie geven. Daarom stellen wij alsnog in gelegenheid met ons nieuwe centrum kennis te maken en van de speciale aanbieding te profiteren. B De koffie staat klaar lECHNOGyM Graaf Florisstr. 62 Schiedam Tel.: 010-4733677 BAS VAN DER HESJDEN Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk WOENSDAG 1 FEBRUARI 1995 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.52 SCHIEDAM In het activiteiten- seizoen 1995 gaat in De Blauwe Brug weer een cursus Bonsai voor beginners van start. De cursus om- vat vijf lessen en vindt iedere woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur plaats. De eerste les start op 22 februari. De kosten voor deelname zijn fl. 60,- inclusief cur- susmateriaal en bonsaiboompje. Bij de cursus is los een prachtig boek vol informatie en foto's te verkrijgen voor maar fl. 25,-. Be- langstellenden kunnen voor infor matie en aanmelding terecht bij de receptie van De Blauwe Brug, tel. 4701049 op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur. SCHIEDAM In Dienstencen- trum De 4 Molens wordt op zon- dag 12 februari wederom een ruil beurs georganiseerd voor jong en oud. De te ruilen objecten kunnen varieren van munten, prentbrief- kaarten, eerste-dag-enveloppen tot stripboeken en telefoonkaarten. De toegang zal natuurlijk weer gratis zijn en ook zal de mogelijkheid be- staan de goederen gratis te laten taxeren. Het Dienstencentrum is gevestigd aan de Nieuwe Damlaan 766 en de aanvang is 13.30 uur. SCHIEDAM Zondag 12 fe bruari is er in Kluphuis Oost weer een rommelmarkt met zo'n zestig tafels van 11.00 tot 16.00 uur. En- kele plaatsen zijn echter nog te huur voor mensen die zelf enige gebruikte spullen willen verkppen. Een tafel van 120 bij 60 cm. kost een tientje. Dit bedrag moet vooraf worden voldaan. De rommelmarkt is met name niet bedoeld voor pro- fessionele handelaren. De entree van de rommelmarkt is gratis. De deelnemers mogen om 10.00 uur naar binnen om de tafel in te rich- ten. Het Kluphuis is gevestigd aan de Galileistraat 86, tel. 4735435. SCHIEDAM -Ook dit jaar wordt er elke maandagavond weer een gezellige klaverjasavond georgani seerd in Kluphuis Oost. De avond vangt om 20.00 uur aan en de kos ten zijn fl. 2,50. SCHIEDAM - Wie kent ze niet, die stroken papier, karton of leer om aan te geven waar je bent ge- bleven in je boek: de boekelegger. Van 1 februari tot en met 25 fe bruari is in, de hoofdbibliotheek. Lange Haven 131, een tentoonstel- ling over dit onderwerp te zien. De tentoonstelling geeft een beknopt overzicht van de vele soorten boe keleggers die er in de loop der tijd zijn gemaakt. De eerste losse blad- wijzers verschenen halverwege de vorige eeuw en werden veelal zelf gemaakt. Later werd de boekeleg ger als reclame-object verspreid. Tegenwoordig is het een geliefd verzamelobject. MaasstaD weekbladen KANTOOR: Over de Vesten 3 3116 AD Schiedam Postbus 373 3100 AJ Schiedam Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. MANAGER: W. J. de Kok Telefoon 010-4004291 COMMERCIE: Telefoon 010-4738322 Telefax 010-4731589 VERTEGEi WOORDIGERS: H. TheeuwR- is Prive 010-41 "184 R. de Hoog Prive 010-4663>. "1 I. Ruijgrok Prive 01751-12382 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IMA/P advertenties tot maandag 16.00 uur VERKOOPLEIDER: C. Kersbergen Telefoon 010-4004264 ACCOUNT MANAGER: L. B. van IJzerloo Prive 010-4708702 REDAKTIE: Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 chef-redakteur L.M. Hartman Telefoon: 010-4004491 Redactie: M. Heijnen Telefoon: 010-4004484 FOTOGRAFIE: en voor fotobestellingen Willem de Bie Media Produkties Pelgrimsstraat 5b 3029 BH Rotterdam 010-4774010 010-4778066 INZENDTERMIJN REDAKTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Nederlandse Dagbladunie b.v. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur „Wanneer je op een zeker mo ment een bepaalde top hebt be- reikt, kun je jezelf alleen nog maar herhalen of terugvallen. Wij hebben daarom besloten om als duo te stoppen en nieuwe uitda- gingen aan te gaan. Je moet ten- slotte geen Cocktailtrio worden" aldus Moorlag. Intussen heeft de zanger/gitarist zich helemaal ge- stort op de in Nederland vrij on- bekende Jive en trekt hij met zijn nieuwe formatie Moorlag's Maintainers Europa door in een oude brandweerwagen. Zaterdag 4 februari zal het Schiedamse pu bliek kennis kunnen maken met de verrassende vocale jazzklan- ken van de groep tijdens het Post- bank Kleinkunstfestival in theater De Teerstoof. Wat Jive nu precies in theorie is, heeft Moorlag ook moeten op- zoeken, hoewel hij er met de Maintainers al maanden uiting aan geeft. Het blijkt vocale jazz uit de 30er, 40er jaren te zijn, waarbij de leadzang door snaarin- strumenten wordt begeleid terwijl de backingvocals de blazerssectie imiteren. „In feite is het dus ge- woon zwarte muziek die geboren is uit geldnood. Zwarte jazzmusi- ci hadden destijds geen geld om naast de snaarinstrumenten ook nog eens blaasinstrumenten aan te schaffen. Daarom imiteerden ze dat geluid maar met hun mond", legt Moorlag uit. De gro te uitdaging die zich bij dit soort muziek voordoet is dat men bij Moorlag's Maintainers, vlnr: het componeren ervan geen be- lemmering heeft van de bij de witte muziek zo heilig geachte muziektheorie. Moeten bij witte muziek de noten altijd theoretisch kloppen, bij zwarte muzieksoor- ten, maar bijvoorbeeld ook bij zi- geunermuziek, gaat het veel meer om de intentie van de noot binnen een akkoord. Combinaties van een fis en een bes worden hier niet angstvallig vermeden. maar juist opgezocht en uitgebuit. Slechts enkele maanden waren er nodig om Europa in de greep van de oude jazz te krijgen, getuige het geweldige succes dat de band, die naast Stephen Moorlag be- staat uit contra-bassist Andre van Son en mandolinespeler Jeroen Jongsma, in vele Europese steden heeft. Moorlag zelf blijft er echter alles- zins nuchter onder. Hoewel hij zeker geen type is dat graag klaagt, bekent hij wel dat het hem soms stoort dat artiesten in Ne derland nog steeds gezien worden als welwillende hobbyisten: „Men beseft hier nog steeds niet dat je als muzikant gewoon als ie- der ander mens dagenlang hard moet studeren en werken om een produkt te maken en je brood te Stephan Moorlag, Jeroen Jongsma en Andre van Son. verdienen. Men ziet alleen het op- treden en denkt dat je de rest van de week maar wat loopt te luieren of zo. In Duitsland is dat bijvoor beeld heel anders. Daar begrijpt men hoe intensief dit vak is en wordt je dan ook aangesproken met 'Herr Musiker'." Het verzorgen van het eigen ma nagement bleek voor de groep op den duur bijvoorbeeld een te tijd- rovende bezigheid naast het mu- siceren en optreden. „De telefoon stond niet stil en we kwamen niet meer aan ons eigenlijke werk toe. Wanneer je zelfs in de auto nog boekingen zit te regelen wordt het tijd voor een agent", verzucht Moorlag. Intussen heeft de band een agent aangetrokken voor de Benelux en is men in onderhan- deling met iemand voor Duits land. Om een indruk van de muziek te geven laat Moorlag spontaan een video-opname zien van een op treden van de band tijdens De Pa rade die in een loeiheet Utrecht afgelopen zomer plaatshad. Wat direkt opvalt is de perfecte balans die de leden tussen elkaar en in de muziek weten te vinden. Er wordt dan ook heel wat gerepeteerd, al moet er wat repetitieruimte be- treft nogal eens geimproviseerd worden. Wie in Duitsland besluit te overnachten in een hotel moet niet raar opkijken wanneer hij daar Moorlag's Maintainers in de sauna ziet opduiken met contra- bas, gitaar en mandoline. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat de band deze ruimte kreeg toegewezen als oefenruimte. Een ander aspect waar de band de per fecte balans tussen muziek en au- thentieke sfeer heeft weten te tref- fen is de kleding. Zo bijzonder als de zogenaamde Zoo-suites eruit zien, zo buitengewoon interessant is het verhaal erachter. De pakken met hoge, wijde broeken en lan ge, grote Colberts werden welis- waar tot circa 1940 gemaakt, maar de coupures ervan zijn nooit bewaard gebleven. Bij kostuum- ontwerper Costhea te Brussel durfde men het aan het pak naar oude foto's weer te ontwerpen en op patroon te zetten. De uitvoe- ring in stof uit Ierland werd ver- volgens gerealiseerd in het Utrechtse atelier Pieters en Van Dusseldorp. Het speuren naar dingen in het verleden en deze in een eigentijds jasje gieten is iets waar de band onherroepelijk veel mee te maken krijgt. Ook ideeen voor nieuw repertoire worden de musici niet in de schoot gewor- pen, maar moeten komen van zeeroude 78-toeren platen. „Daar komen de ideeen voor de melodie vandaan, waar ik vervolgens de arrangementen op baseer. Het blijft natuurlijk altijd een hele klus om alles zo authentiek mo- gelijk te maken, er lopen tenslotte geen levende voorbeelden meer rond aan wie ik kan vragen hoe hij vroeger te werk ging", stelt Moorlag vast. Op de vraag wat het publiek tenslotte op het Post- bank Kleinkunstfestival van de band kan verwachten antwoordt moorlag beslist: „Een heel andere aanpak van Jazz; akoestisch en confronterend. Door het gebruik van zenders lopen wij gewoon tussen het publiek, waardoor men wat direkter bij ons en onze mu ziek betrokken kan raken." Na een wat meewarige blik ant woordt de leider beslist:,, Ja, ik weet dat zenders tamelijk modern zijn voor onze oude muziek, maar we zijn natuurlijk wel met de tijd meegegaan. Als je zo'n dixie- landband ziet spelen met die hoedjes en pakjes dan is dat vaak zo oubollig. Door gebruik te ma ken van moderne techniek haal je het oubollige eraf en krijg je het beste uit twee tijdperken." Met de juiste verfcombi- natie zijn tegels en kunststof keukens in een actuele kleur te beschil- deren, vochtbestendig en krasvast! Biichner Multiprimer, B vanaf 375 cc Op de Dam in Schiedam 010 - 426 61 92 Het wordt vakwerk met Verf Wand Wij leggen op alle soorten ondervloeren! AANBIEDING (zolangde voorraad strekt!) 40 rr>2 vloertegels 33 x 44 of 40 x 40. 2 Groeps vloerverwarming. Kompleetaangesloten en gelegd incl. materiaal 3.650,- Idem 40 m2 vloertegels 33 x 33 of 30 x 30 3.350,- SCHIEDAM Een aantal maan den geleden heeft de ledenverga- dering van de PvdA besloten de kans aan te grijpen om de afdeling te maken tot een open ontmoe- tingsplaats van mensen die een be- tere samenleving willen en daar gezamenlijk plannen voor willen maken. Er is toen besloten een pro jectteam in te stellen met als op- dracht de afdeling nieuwe stijl vorm te geven. De afgelopen pe- riode heeft het projectteam, dat be- staat uit Joke de Haan, Herman Noordegraaf, Daaf Olyslager, Chris Zijdeveld, Peter Groeneweg, Erik Sloot, Annelies Spork en Ria de Waal, zich gericht op het ont- wikkelen van die plannen. Zij zul- len een doorlichting van de stad Schiedam organiseren, een project waarmee inmiddels ervaring is op- gedaan in steden als Eindhoven en Enschede. Deze doorlichting moet uitlopen op een tweedaags werk- bezoek van bewindspersonen, Ka- merleden en leden van het lande- lijk partijbestuur aan Schiedam in juni 1995. Inmiddels heeft de frac- tie zich achter het plan gezet. Op 10 januari vond een brain- stormvergadering plaats met het afdelingsbestuur en de fractie. Doel daarvan was om inhoudelijke thema's te invemtariseren die van belang zijn voor Schiedam en idee en te verzamelen om deze thema's aan de orde te stellen tijdens het werkbezoek. Zo werd duidelijk dat rond het cluster 'werk en scholing' in ieder geval een bezoek gebracht moet worden aan de bedrijfsscho- len die Schiedam rijk is. Het clus ter 'samenlevingsopbouw' noopt tot diverse werkbezoeken, zoals aan de wijk Nieuwland. De histori- sche stadskern zal ook in de schijn- werpers worden geplaatst, waarbij met'name de woonfunctie van de stadskern aan de orde komt. Daar- naast zullen rond thema's als mi lieu en jongerenproblematiek bij- eenkomsten worden georgani seerd. 'Schiedam bij nacht' zal vorm krijgen in werkbezoeken aan organisaties die 24 uur per dag be- drijvig zijn. Elk thema zal worden uitgewerkt door een werkgroepje, waarvoor de PvdA de komende weken vele leden telefonisch zal benaderen. Naast de werkgroepen zal het projectteam als coordinatie- groep alle plannen en bijeenkom- sten in een totaalplan van het twee daags werkbezoek vertalen. Ook zal er een publiciteitsplan ontwik- keld moeten worden. Op woens- dag 22 februari zal het projectteam het plan 'Doorlichting van de stad Schiedam' presenteren tijdens de afdelingsvergadering. daarbij zal tevens de financiele dekking van het plan aan de orde komen. De kinderen mochten zelf een kunstwerk uitzoeken. SCHIEDAM De Artoteek Schiedam bestond 26 januari pre cies vijf jaar. Dit lustrum is voor de Artoteek genoeg reden om er een heel jaar bij stil te staan. Om te be- ginnen heeft de Artoteek zijn di- rekte buren uitgenodigd voor een feestje. De basisscholen Kethel, De Troubadour en De Notenkra- ker, alle gevestigd aan het Bach- plein, nemen deel aan speciaal pro ject van vier weken. In totaal brachten zo'n 75 kinderen tussen de 8 en 12 jaar donderdag 26 en vrijdag 27 januari een bezoek aan de jarige Artoteek. Daar kozen de leerlingen, verdeeld over drie groepen, elk een kunstwerk uit dat ze mooi vonden. Van het kunst werk werd vervolgens een schets gemaakt. Onder leiding van de Schiedamse kunstenares Yvon Koopman werd deze schets weer verwerkt in een kunstwerk van 20 bij 20 centimeter. De kunstenares zal de schetsen samenvoegen tot drie grote kunstwerken die in maart 1995 geexposeerd zullen worden. SCHIEDAM Burgemeester Scheeres moest maandag 30 janua ri een bijzondere verjaardagsvisite afleggen. In Huize Spaland be- zocht hij die dag mevrouw van Wijk - Groeneveld die de gedenk- waardige leeftijd van 101 jaar be- reikte. Hoewel haar hoge leeftijd anders zou doen vermoeden, is mevrouw van Wijk nog steeds in redelijk goede gezondheid. Een beroep heeft mevrouw naast dat van huisvrouw nooit uitgeoefend al stond zij altijd haar man terzijde in hun zelfstandige schildersbedrijf te Kethel. Dit bedrijf is later door hun zoon overgenomen, maar die is inmiddels ook ruim de pensioen- gerechtigde leeftijd gepasseerd. Daarnaast zijn mevrouw van Wijk en haar man nog enige tijd koster geweest in de hervormde Kerk van Kethel. De bijzondere mijlpaal werd in de beslotenheid van de fa- miliekring gevierd. SCHIEDAM Binnenkort star- ten de bouwwerkzaamheden van de Ahold Vastgoed ontwikkeling in het winkelcentrum Hof van Spa- land te Schiedam. Deze uitbreiding van het centrum omvat onder an dere een Albert Heijn supermarkt van 2.400 m2 bruto vloeropper- vlakte. Aangrenzend aan de nieu we supermarkt is circa 1.100 m2 winkelruimte beschikbaar voor kleinere winkels waarvan inmid dels enkele units verhuurd zijn, on der andere aan een slijterij van Gall Gall. Voor de overige winkel- ruimten wordt gedacht aan een in- vulling met branches die aanvul- lend zijn op de reeds aanwezige winkels in het centrum. Boven de nieuwe supermarkt ko- men twee parkeerlagen met een ca- paciteit van circa 160 auto's, die door middel van twee liften en trappen rechtstreeks vanuit het winkelcentrum bereikbaar zijn. Gedurende de bouw is Albert He ijn tijdelijk gehuisvest in een leeg- gekomen pand tegenover de toe- komstige nieuwe winkel en be- schikt Gall Gall over een nood- winkel op het plein ernaast. De nieuwbouw sluit aan op het be- staande winkelcentrum dat tegelij- kertijd met de uitbreiding wordt gerenoveerd, het gehele winkel centrum zal dan ook op dezelfde wijze worden overkapt en bestraat. Het streven is, om het project in het voorjaar van 1996 op te leveren. SCHIEDAM Bij Sportin- stituut Peter Lagerwaard wordt zaterdag een groot kro- kustoernooi georganiseerd. Aan het toernooi wordf deel- genomen door zes scholen uit de regio. In totaal hebben ruim 180 deelnmers inge- schreven. Voor dit individueel judo-toernooi ligt goud, zilver en brons te wachten voor de drie beste deelnemers. De prijzen worden uitgereikt door een vertegenwoordiger van de Budo Bond Nederland. Na af- loop ontvangen alle deelne mers een herinneringsmedail- le van het toernooi dat zater dag 4 februari begint om tien uur *s morgens aan de Lange Haven 41. HIER KUNTUUWAUT0 PARKEREN EN STAAT DE PENDELBUS OP U BROERSVELD 68 - 70 S BAS VAN DER HEU

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 3