De nationale woonbeurs Binnenhuis MERKTAPIJT! - 40% is heel gewoon... IhI^smos ckZuidfifjter Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul deze bon in... Theater De Teerstoof m pi Cursus Handig in Huis 'Alles tonen wat wonen praktischer, modieuzeren comfortabeler maakt' Hi V 11^ e Met uw Valentijn- wens in de MaasposT Auguste Rodin Improvisatie in de jazz- muziek Mellow Dance Party mm® Wat kost uw merktapijt bij Cosmos amem mtsiw, ROTTERDAM Ahoy' Rotterdam opent aanstaand weekend voor de 29ste maal haar deuren voor de nationale woonmanifestatie Binnen huis. Na de grote internatio- nale vakbeurzen - Keulen, Parijs, Milaan - is Binnenhuis in de Benelux de eerste beurs waar nu ook de consumenten al het meubelmoois uit bin- nen- en buitenland te zien krijgen. mam It als wij gaan rekenen bent u pas echt voordelig uit! ISib/flhlll TAPIJTGORDIJNEN U ZIET HET GOED KOMPLETE EIKEN SLAAPKAMER als het om wonen gaat I' Ik wil een voordelig (proef) abonne- d)LoH ment op het Rotterdams Dagblad. Bezorgt u mij het Rotterdams Dagblad 4 weken vrijblljvend op proef, Ik betaal hiervoor de halve prijs: 12,95 j Noteert u mij voor een abonnement op het Rotterdams Dagblad. j 1 De eerste twee weken zijn gratis, daama betaal tk 28,55 per maand via automatische betaling. Bank/gironummer: ij j Handtekening: JL WOENSDAG 1 FEBRUARI 1995 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.53 MaasposT <PChs ao« De dames 'Hoek van Holland' op het Kleinkunstfestiva! in De Teerstoof. (foto: Maruschka Kraal) In Theater De Teerstoof in Schiedam kunt u van zaterdag 4 tot en met zaterdag 11 februari de vol- gende voorstellingen bezoeken. Zaterdag 4 februari 'Postbank Kleinkunstfestival Drie jonge kleinkunst-talenten ma- ken zich op voor het concours om de Wim Sonneveldprijs dat in maart 1995 zal worden gehouden. Een avond Postbank Kleinkunst festival bestaat uit drie optredens (solisten en groepen) van elk een half uur. Volgens de pers is dit fes tival momenteel het meest interes- sante kleinkunstevenement'. Wel- licht bent u een van de mensen die over zo'n drie jaar kanzeggen: „Ik heb die cabaretier al jaren gelden zien optreden, in de Teerstoof in Schiedam. Toen hoefde je nog niet drie uur in de rij te staan om een kaartje te bemachtigen". Als u houdt van het nemen van risico's, moet u deze avond zeker in de Teerstoof zijn. Aanvang: 20.30Prijs: fl. 18,- Vrijdag 10 februari Marco Hupkes Het Genadeloze Geslacht' Jeroen Brouwer 'Quark '(dubbelvoorstelling) In 'Het Genadeloze Geslacht' zet Marco Hupkes mannen en vrou- wen, maar vooral zichzelf in zijn hemd. Zijn er nog taboes? De kij- ker wordt meegenomen in een doolhof van relaties op zoek naar het geluk. 'Fasten your seatbells' voor de absurdistische zin en onzin van 'Het Genadeloze Geslacht'. In 'Quark' vraagt Jeroen Brouwer zich het volgende af: is eigen haar goud waard? Hoeveel zonnestel- sels passen er in een pepermuntje? Dragen pantoffeldiertjes kaplaar- zen? Is er huiswerk na de dood? Deze en andere pragende levens- vragen worden behandeld in 'Quark'. 'Quark' bevat spanning, humor volslagen gestoordheid en een wetenschappelijk verantwoord einde. Veel vragen te beantwoor- den dus, in deze dubbelvoorstel ling in Theater de Teerstoof. Aanvang: 20.30 Prijs: fl. 18,- Zaterdag 11 februari Hester Macrander 'Vragen om Moeilijkheden Speciaal voor AOW-ers, WAO- ers, bijstandtrekkers, buitenlan- ders, dertigers, twee-verdieners en zelfs voor sportliefhebbers: Vra gen om Moeilijkheden! Ditnieuwe programma van Hester Macrander werd door de pers zeer goed ont- vangen: ..Onverwachte invalshoe- ken, nuchtere relativering en een ruime hoeveelheid grappen" (V.N.); ..Met dit derde programma slaagt Macrandermet glans" (Noordhol. Dagblad); ,.Een vol- dragen programma, zonder zwak- ke momenten" (Telegraaf); „een "komediante met een groeiend overwicht op de zaal" (NRC). Dit zijn nog maar enkele citaten uit de lovende persberichten over het derde programma van Hester Ma crander. waarin zij. gewapend met veel humor actuele onderwerpen te lijf gaat. Ze staat stil bij de voors en tegens van een outplacementbu- ro en vertelt ons de voordelen van het dragen van een hoofddoekje. Conferences, losse grappen, stand- up comedy, enfin, elk kleinkunst- middel wordt benut. Aanvang: 20.30; Prijs: fl. 18,- 'Alles tonen wat het wonen prakti scher. modieuzer en comfortabeler maakt' is de doelstelling waarmee de woonmanifestatie Binnenhuis zich in bijna dertig jaar ontwikkeld heeft tot het nationale platform voor de introductie van de nieuws- te internationale woonvormen. Het merendeel van de ruim tweehon- derd exposanten op de beurs zijn woninginrichters, waardoor het meubelaanbod en de variatie aan interieurstijlen op Binnenhuis '95 weer groter is dan voorgaande ja ren. Vroege bezoekers van de in ternationale woonmanifestatie wacht een muzikale verrassing. In de entree staat een versteende Jo- hann Strauss sr. precies zoals hij ook in Wenen als standbeeld ver- eeuwigd is. Op het officiele ope- ningsuur - vrijdag 3 februari om 11.00 uur 's morgens - komt het standbeeld tot leven. Bijgestaan door enkele uit het niets opduiken- de 'Stehgeiger' nodigt hij met zijn Radetskymars en een meeslepende vertolking van de door hem ge- componeerde walsen het Binnen- huis-publiek van het eerste uur uit hem over de beurs te volgen. Het is niet toevallig dat Binnenhuis '95 in Weense stijl van start gaat. De woonbeurs krijgt dit jaar een extra dimensie door een fascine- rende expositie van projecten van de Weense architect Friedensrich Hundertwasser. 'Een vreemde kijk op wonen' heet de Hundertwasser- expositie die, behalve tinetallen af- beeldingen. bovendien twaalf bouwkundige projecten in de vorm van grote kleurrijke keramiek-ma- quettes presenteert. 'Iedere rechte lijn is goddeloos', zo luidt een van de curieuze credo's van de vormgever Hundertwasser. Op al zijn creaties is inderdaad geen enkele rechte lijn te beken- nen. Dat hij zijn credo ook altijd heeft hooggehouden bij de vorm- Dit jaar zijn er ook veel exdusieve inzendingen, zoals bijvoorbeeld Nuance Binnenhuisarchitectuurmet dezeslaapkamerinrichting. geving van een aantal intussen we- reldberoemde bouwwerken, maakt hem in de internationale architec- tuurwereld tot een 'omstreden fi- guur'. Zijn geboortestad Wenen dankt er enkele spectaculaire ge- bouwen aan, waaronder het won- dermooie KunstHausWien. Geen topmerk op meubelgebied of Binnenhuis '95 presenteert er de nieuwe collecties of bijzondere de tails van, met ook dit jaar weer vol- op interessante noviteiten. De toonaangevende Nederlandse meubelfabrikant Leolux heeft de introductie van een verrassend nieuw model zitbank op Binnen huis '95 toevertrouwd aan Fa. Metz Woninginrichting. Het gaat om het model Mincio naar een, baanbrekend concept van de Ne derlandse meubelontwerper Hugo de Ruiter. De Stichting Goed In- dustrieel Ontwerp heeft het model al bekroond om de orginaliteit, maar ook om de gebruikswaarde, de kwaliteit van toegepaste materi- alen en het comfort. Hout is het enige materiaal dat is verwerkt in een nieuw ecologische verantwoord meubelprogramma uit Scandinavie. Alle meubelen zijn vervaardigd van massief gre- terieurs. Opvallend is dit jaar de toename van inzendingen waar zeer exclusieve interieurs worden gepresenteerd. Nunace Binnen- huisarchitectuur, woninginrichter die de liefhebbers van traditioneel vervaardigde meubelen bedient. heeft dit jaar een op de natuur afge- stemde beursstand ingericht, een oase van rust op de drukke beurs. Eenzelfde exclusiviteit straalt ook de inzending van de Suikertuin uit. een Rotterdamse inrichter die door harmonieus diverse stijlen te com- bineren, complete interieurs cre- eert waarin zeldzaam antiek meu- bilair het piece de milieu vormt. Exclusief woonnieuws is er voorts bij exposanten als Divano Diva- ni, Bergers Interieurs en Jeantique. Elders in de krant leest u meer over de nieuwste woonvormen in alle meubelstijlen op Binnenhuis '95. Binnenhuis '95 wordt gehouden van vrijdag 3 tot en met zondag 12 februari. Openingstijden: dagelijks 11.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 22.30 uur; zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Toegangsp rijzenvol wassenen fl. 14,-; senioren f 65+)fl.l2-; kinderen tot en met 12 jaar fl. 7,-; Gezinskaarten (2 volwassenen 2 kinderen: fl.32,- SUZANNE MEREMA Combo presenteert de orthopedische kinderstoel 'de Pallone'. nen en gemonteerd met massief beuken scharnieren, schroeven, hang- en sluitwerk. De planken worden geijragen door houten pen- nen en zelfs de magneetsluiting is vervangen door een houten alter- natief. Dit ecologische meubelpro gramma wordt uitgebracht door Woonstelling Scandinavische Meubelen. Uit Duitsland komt een spectacu- lair kindermeubel dat aan alle ver- keerde zitgewoonten een eind maakt. De Pallone is een orthope dische stoel met een grote luchtge- vulde bal als zitgedeelte. De bal zit veilig ingeklemd in een doordach- te buisconstructie en kan dus niet wegrollen, maar is wel in hoogte en hardheid verstelbaar. De kinde ren houden alle bewegingsvrij- heid. zitten 'dynamisch-actief' waardoor verkeerde zithoudingen en overbelasting worden verme- den. Het ludieke ontwerp en de vrolijke kleuren maken de Pallone nog eens extra aantrekkelijk voor de jeugdige be-zitters". Combo, leverancier van interieursystemen in 's Hertogenbosch, presenteert dit meubelprimeurtje op Binnen huis '95. De gezamenlijke meubelexposan- ten op Binnenhuis '95 komen aan elke woonwens tegemoet, van hoogst luxueuze tot betaalbare in- Binnenhuis '95presenteert eenoverzichtstentoonstelling van de eigenzinnige architect Hundertwasser. mam H VLAARDINGEN In de Stads- gehoorzaal zijn van donderdag 2 februari tot vrijdag 10 februari de volgende voorstellingen te zien. Donderdag 2 februari Noord Nederlands toneel 'Suiker' Hugo Claus baseerde 'Suiker' op zijn gelijknamige novelle, waarin hij zijn ervaringen verwerkt die hij in 1947 opdeed toen hij in een sui- kerfabriek in Noord-Frankrijk werkte. In de voorstelling van het Noord Nederlands Toneel uit Groningen spelen onder meer Peter Tuinman en Kiki Classen mee in deze klas- sieker uit het Nederlandse toneel- repertoire. Grote zaal: 20.15 uur. Toegangfl. 30,-; fl. 25,-; kortingspassen fl 25,- Een driegangen theaterdiner vooraf woensdag t/m zaterdag om 17.30 uur) kostfl. 35,-. Vrijdag 3 februari Mark van de Veerdonk Odysseus op kostschool .In zijn vierde debuutcabaret hangt Van de Veerdonk de held uit voor een immens filmdoek. Maar wie was Odysseus ook al weer? En in welke film precies? Was hij niet op terugreis van een zwaarbevochten voorstelling? Inderdaad. En toen sloeg het noodlot toe. Cyclopen, koninginnen en Nana Mouskouri kruisen zijn pad. Zal hij ooit nog thuiskomen? Grote zaal: 20.15 uur. Toegang fl. 20,-: fl 15,-: kortingspassen fl. 15,- Een driegangen theaterdiner vooraf woensdag t/m zaterdag om 17.30 uur) kost f 35,-. Zaterdag 4 februari Gebroeders Flint 'La Mama' liefde zijn mensonvriendelijke vis- jes. Een griezelig gezellige film voor iedereen vanaf zeven jaar. Jeugdtheater, aanvang 14.00 uur. Toegang: fl. 8,-, kortingspassen fl. 6,-. Donderdag 9 februari Rob de Nijs 'De Duvel is Oud' Met deze titel trekt Rob de Nijs ook dit jaar weer voile zalen. De oude duvel is tijdens deze tournee geenszins aan zijn eind. Hij blijkt springlevend. De Nijs maakt klei- ne eilandjes van romantiek in een spetterende gloednieuwe show. Vers van de pen zingt hij onder 'Hou me vast' en 'Ga weg', een paradox die hem het beste typeert. Grote zaal, 20.15 uur. Toegang fl. 45,- fl. 40,-; kortingspassen fl. 40,-. Een driegangen theaterdiner vooral kost fl. 35,-. Vrijdag 10 februari Johannes Kemkens 'Titaantjes Nescio's werk staat op veel litera- tuurlijsten. En nu dan ook op to neel. Vorig seizoen bracht solo-ac- teur Kemkens 'De Uitvreter' van Nescio. 'Titaantjes is het logische gevolg. Hierin bouwt Kemkens verder aan het personage Koekeb- akker. Deze kantoorbediende en schrijver blikt terug op zijn vier vrienden en op de teloorgang van de jeugdidealen die ze deelden. Harmonie, aanvang 14.00 uur. Toegangfl. 15,-; kortjngpassen fl. 10,-. Een driegangendiner na af- loop kost fl. 35,-. De Stadsgehoorzaal Vlaardingen bevindt zich aan de Schiedamse- weg 51 in Vlaardingen. De kassa is geopend van 10.00 tot 15.00 uur en een uur voor aanvang van de voorstelling. Het telefoon- nummer voor reserveringen is 010-434 05 00. alle merken van b.v. Desso, Bergoss, Louis de Poortere, Parade, Bonaparte, Bewe, enz, enz. 1 wA 1m Coolsingel 60 3011 AE Rotterdam Coolsingel 60 3011 AE Rotterdam t/o de Bijenkorf Fax 010 - 4126157 SCHIEDAM Zelf reparaties kunnen verrichten in en om het huis is niet alleen voordelig maar ook gemakkelijk. Klubhuis Zuid uit Schiedam organiseert daarom de cursus 'Handig in Huis' De cursus bestaat uit twee delen. Bij elk blok staan twee vragen cen- traal: hoe steek ik het een en ander in elkaar? En: tot hoever kan ik als leek gaan voordat ik er een vak- man bij roep. Tenslotte staat vei- ligheid voorop. 'La Mama' 'La Mama' is een theatrale lofzang op het wezen dat ons van de wieg tot het graf achtervolgt. De voor stelling past in de traditie van de Gebroeders Flint om literair mate riaal te bewerken, maar heeft met deze produktie een breder kader. Zowel. proza als poezie van meer- dere schrijvers (w.o. Willem Els- schot, Peskens en Johhny van Doom) vormen de inspiratiebron om de haat-liefde verhouding te- genover de moeder theatraal vorm te geven. Muziek in de vorm van operafrag- menten, chansons en een enkele smartlap bepalen de sfeer. De Ge broeders Flint brengt visueel aan trekkelijk theater, dat zich met live-muziek. mime en humor, in een fysieke speelstijl richt op een breed publiek. Grote Zaal: 20.15 uur. Toegangfl 25,-: fl. 20,-: kortingspassen fl. 20,-. Een driegangen theaterdiner vooraf (woensdag t/m zaterdag om 17.30 uurkost f35,-. Woensdag 8 februari Speelfilm Nederlands ondertiteld) 'The Adams Family Wie kent ze niet, de griezelige fa- milie Adams, met hun wonderlijke voorkeuren. Moeder is dol op planten, vooral vleesetende. Grootmoeder houdt wel heel erg veel van dampende stoofpot met ingewanden. De zoon verzorgt met Het tweede onderdeel behandelt de heilige koe: de auto. Naast een the- oriegedeelte is er aandacht voor goed onderhoud. goedkoop rijden en pech onderweg. De kosten vopr het eerste onderdeel bedragen fl. 35,- per persoon. Voor onderdeel twee wordt fl. 20,- gevraagd. De cursus vindt plaats op woensdag- avond van 19.30 tot 22.30 uur in Klubhuis Zuid, Dwarsstraat 42 in Schiedam en begint op 15 februari. Voor inlichtingen en informatie: bel Annelies de Groot, Klubhuis Zuid, telefoon 426 72 97. SCHIEDAM Over bijna twee weken is het Valentijn. Valentijnsdag is een dag waarop je elkaar kan ver- rassen met een kleine atten- tie een wens of iets anders. Soms anoniem soms ook openlijk. MaasposT geeft lezers de mogelijkheid elkaar te ver- rassen met een fijne wens voor een ander. Volgende week publiceert MaasposT de wensen van de Maas- posT-lezers voor oma, uw geliefde, uw kleinkind of uw buurman. Uw wens kan gestuurd wor den naar: MaasposT, Post- bus 373, 3100 AJ Schiedam. Uiterlijk op maandag 6 fe bruari moet uw inzending ont- vangen zijn. VLAARDINGEN De Vrije Academie organiseert op vrijdag 3 februari de vierde uit de reeks van vijf lezingen over de Franse kunst en cultuur. Deze le- zing zal in het teken staan van Auguste Rodin. De le- zing begint oni 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Auguste Rodin is een van de grote vernieuwers in de beeldhouwkunst. Onvoltooi- heid was een van zijn esthe- tische principes. De lezing zal worden gehou den door Sylvia Hagers, kunsthistorica en als docen- te kunst en cultuur verbon- den aan de Vrije Academie. Kaarten kosten fl. 5,- en zijn voor de aanvang aan de zaal verkrijgbaar. De Vrije Aca demie is gehuisvest in het Hollandia gebouw, Oostha- venkade 42 te Vlaardingen Tel: 010-4356225. SCHIEDAM - In de maan- den januari en februari loopt bij de NPB-Schiedam de cyclus 'Bevrijdende klan- ken'. Hierin staat de relatie tussen muziek en religieuze inspiratie centraal. Elke mu- zieksoort heeft zijn eigen zeggingskracht en kan reli- gieus aanspreken. In drie avonden wordt aandacht ge- schonken aan religieuze in spiratie bij klassieke, jazz en popmuziek. Elke avond be staat uit een lezing afgewis- seld door live muziek. Op donderdag 2 februari ver zorgt Dennis Schaart met zijn jazzcombo een avond over inspiratie bij jazzmu- ziek. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehou den in het gebouw van de NPB aan de Westvest 90 - 92. Alle belangstellenden zijn welkom. Er wordt een vrije bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten. MAASLAND Liefheb bers van lekkere dance mu ziek kunnen vrijdag 4 fe bruari hun 'ritmische hart' ophalen in Vlietzicht te Maasland. Om 21.00 uur be gint daar een Mellow Dance Party, waarbij Mellow-Mu sic-Minded Deejay 'Explo sion'' de beste dancehits draait. Veeal bekende mellow hits uit de Mego top 50 zullen te horen zijn. Voor trendy mellow liefhebbers en Dance-Fans een must! ledikant 140x200 cm 2 nachtkastjes toilettafel met Spiegel linnenkast 3 of 4 deurs met of zonder Spiegel magazijnpri s Nu van 1998,- voor Hootdweg 18 Capelle aan den IJssel, Tel 010-4518844 Hillelaan 30-39 lo rnelroslation Ri|nhaven Rotterdam-Zuid. Tel 010-4852273 Naam: j Adres: j Postcode: Plaats: Telefoon: (Lv.m conlole berorging) j Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: C ^Rotterdams Dagblad, Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam. T029

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 9