MaasstaD weekbladen In rap tempo verschijnen modellen die gebouwd zijn om de leuke kanten van het autorijden te onderstrepen Terugkeer ROTTERDAM - De autowereld bruist van energie. Ineens begrijpen fabrikanten dat zij bijzondere auto's nodig hebben om hun merk iets aparts mee te geven. Op de markt verschijnen in rap tempo modellen die alleen maar zijn gebouwd om de leuke kanten van het autorijden te onderstrepen. Die auto's zullen waarschijnlijk nooit in groten getale worden verkocht, maar ze dragen wel bij aan een emotionele beleving van het merk. In gewoon Nederlands: ze maken het merk aantrekkelijker. En daar gaat het na tuurlijk ook om, want we willen niet dat het wegbeeld wordt bepaald door grijze muizen. Strenge eisen Meer ogen Aansprekend Verbazen Springlevend UTOJOURNAAL fabrikant nu aan de weg timmert kun je ook niet gewoon noemen. Zelf bepalen hoe je auto er zal uit- zien, de auto als maatpak, kortom, het individu krijgt weer de ruimte. Datzelfde Mercedes-Benz komt in 1996 met de SI.K-roadster, ook al geen voertuig voor de doorsnee automobilist. Tja, en dan is voor de liefhebber de terugkeer van de MG natuurlijk een fantastische belevenis. Op de Salon van Geneve is het doek ge- trokken van deze nieuwe Britse ro adster, die met de toevoeging F door het leven zal gaan. MG geldt als het meest succesvolle sportwa- genmerk uit de geschiedenis. Hon- derdduizenden zijn er gemaakt, maar ja, met de neergang van de Britse auto-industrie ging het merk toch verloren. Nu heeft Rover het nieuw leven ingeblazen, waarbij wel met de tijd is meegegaan. De MGF is technisch van een geheel andere orde dan zijn roemruchte voorgangers. Maar gebleven is de uitstraling, het kleurrijke, het char- mante dat in autoland lange tijd blijkbaar zo moeilijk gerealiseerd kon worden. De MGF is daarbij een echte rijdersauto: gekozen is voor een middenmotor met achter- wielaandrijving. Dat duidt op puur rijgenot, zonder concessies. Daar- voor verdient Rover een pluim. Het merk is trouwens sosieso op- vallend bezig. De Britse fabrikant heeft daarbij wel de steun van Honda nodig gehad en mag dan nu onder de vlag van BMW verder varen, het is een feit dat Rover de modellen een eigen Brits gezicht heeft gegeven. Een vleugje chique, een snufje eigenzinnigheid en een toefje historie zijn voldoende om de kwalitatief goede produkten een eigen gezicht te geven. Dat heet karakter. Rover vaart er wel bij, want in binnen- eri buitenland stijgt de afzet. Ook Renault meldt zich aan het front met een bijzondere auto. On der de (Franse) naam Speeder heeft het merk een prototype laten zien van de nieuwe roadster, waar- mee volgend jaar zelfs zal worden geraced. Redactie: Marc Bolier Willem Jan Oosterveld Wim Otten Henri Stolwijk De auto mag weer mooi Dit klinkt wellicht wat vreemd, maar het is toch echt een nieuwe trend. Jarenlang moesten fabrikan ten vooral allerlei rationele argu- menten aanvoeren om hun produk ten te verdedigen tegen aanvallen van buitenaf. Nieuwe auto's dien- den op de eerste plaats veiliger en zuiniger te zijn dan hun voorgan gers. Voor opvallende ontwerpen bestond niet al te veel belangstel- ling, het 'doe maar gewoon dan doe je gek genoeg' vierde hoogtij. Soms gebeurde dat tegen beter we- ten in. Er zijn heel wat ingenieurs in de autobranche, die prive bena- drukken dat balken in de portieren niet per definitie meer bescher- ming bieden bij botsingen van op- zij dan auto's zonder die balken. Maar de publieke opinie verlangt dat dergelijke balken aanwezig zijn. Dus wordt er naar buiten toe veel nadruk op gelegd. Het is ontegenzeggelijk een feit dat alle auto's vandaag de dag qua vei- ligheid aan zeer strenge eisen vol- doen. Ook op milieugebied is een geweldige vooruitgang gereali seerd, moderne auto's beantwoor- den ruimschoots aan de eisen die de overheid ten aanzien van de uit- stoot van gevaarlijke stoffen stelt. Elke nieuwe auto is beter dan zijn voorganger. Daarmee is er niets nieuws onder de zon, want dat is al zo sinds aan het einde van de vori- ge eeuw de eerste voertuigen met een verbrandingsmotor werden ge- signaleerd. Die ontwikkeling zal ook niet stop- pen zoals bijvoorbeeld de lean bum van Toyota bewijst. We heb ben het hier over een extreem zui- nige motor, die aangeeft dat ener- giegebruik de warme belangstel- ling geniet van de autofabrikanten. Dat geldt ook ten aanzien van het milieu: Volkswagen heeft niet voor niets zeer recent een opdracht ter waarde van een miljard pond gegeven voor de levering van een nieuw type injectoren voor diesel- motoren. Die kunnen daarmee in de toekomst nog veel zuiniger en dus schoner worden dan thans al het geval is. Maar hoe leuk het voor echte technici ook is dat Toyota de su- perschone lean bum-motor heeft ontwikkeld en dat Volkswagen nieuwe injectoren bestelt, de door snee autoliefhebber zal toch meer enthousiasme tonen voor de nieu we Lexus, de Celica Convertible, de vijfdeurs FunCruiser en de Su per Supra. Het betreft hier zeker niet de meest verkochte modellen van de Japanse producent, maar het zijn wel produkten die het hart een beetje sneller doen kloppen. Omdat ze elk op hun eigen manier bijzonder zijn. Dat raakt ons in het ons hart. Tekenend voor het veran- derende denken is trouwens ook de komst van een groot aantal ruimte- wagens: na Peugeot, Lancia, Ci troen en Fiat brengen in de loop van dit jaar ook Volkswagen, Ford en Seat een dergelijk gemeen- schappelijk ontwikkeld voertuig op de markt. Honda heeft nu de Shuttle. Mitsubishi breidde de ei gen lijn onlangs uit met de Space Gear. Chrysler komt eind van dit jaar met een nieuwe Voyager, Mercedes-Benz gaat zijn eigen va riant bouwen in Spanje. Ruimtewagens zijn per definitie auto's die de leuke kanten van het leven benadrukken, omdat ze zo multifunctioneel zijn. Ook Nissan wil het leuke aan autorijden bena drukken: de vernieuwde Terrano II wordt ineens getoond als een voer tuig waarmee onbekende paden betreden kunnen worden. Geen moeilijk verhaal over een als per- sonenauto rijdende terreinwagen, maar gewoon een beresterke alles- kunner waarmee je hardstikke prettige dingen kunt ondernemen. Terreinwagens zijn in, de afzet zal de komende jaren fors groeien. Kijk vooral eens naar een aanspre- kende exoot als Ferrari: het is ge- wpon leuk om de opvolger van de F40 te bekijken. Die is heel simpel F50 gedoopt, maar is in alle op- zichten veel mooier en spectacu- lairder dan zijn voorganger. Toch waren we daar jaren geleden al zo over te spreken. Nog zo'n legendarisch merk, Rol ls-Royce, laat monden openvallen van verbazing met de werkelijk schitterende open versie van de Bentley Continental R. Het zal voor de meesten van ons bij dro- men blijven. want aan dit meester- werk hangt in ons land een prijs- kaartje met een bedrag van een tonnetje of negen. Maar daar ligt niemand wakker van. Noch de schaarse gelukkigen die een van de weinige beschikbare wagens kun nen kopen, noch de velen die er nooit aan toe zullen komen. Want we genieten toch allemaal van de fraaie donkerblauwe 'Azure', die als opvolger van de fameuze Cor- niche te boek staat. Porsche, waarschijnlijk's werelds meest bekende automerk, blijft ook verbazen. De nieuwste loot aan de stam heet de 911 Turbo. Die beschikt over maar liefst 400 paar- dekrachten. Van de tien exempla- ren die de Nederlandse importeur krijgt zijn er bij voorbaat al negen verkocht. De Boxster van Porsche, die medio 1996 beschikbaar moet komen, is evenmin bestemd voor mensen met een normaal gevulde portemonnee. Maar geeft wel ons aller leven meer kleur, omdat de aanblik ervan nu eenmaal gratis is. Het argument dat bijzonder altijd extreem duur moet zijn gaat zeker niet altijd op. Want ook in meer betaalbare segmenten van de auto- markt zal een keur aan interessante modellen de markt bereiken. De aansprekende Opel Tigra, waarvan er inmiddels al een paar honderd in ons land rondrijden, kun je in dit verband als een aangenaam voor- proefje beschouwen. Neem Fiat, de Italiaanse gigant die de afgelopen jaren zoveel ellende heeft moeten verwerken maar in middels weer springlevend is. Met modellen als de Coupe Fiat, de Barchetta en de Alfa's Spider en GTV tonen de Italianen dat roem ruchte tijden niet tot het verleden behoren. Dit zijn voertuigen met een ziel, die hun merken nieuwe roem verschaffen. BMW, toch al geen aanhanger van het alledaagse, komt nog dit jaar met een roadster. Concurrent Mercedes-Benz komt binnen en- kele jaren met de Swatch, een entree in een voor dit merk nieuw segment. Trou wens, het modulaire "V, voertuig waarmee de zijn

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 17