Onverwachte prestaties Cuore Uw exclusieve Charade Toscana inclusief vele voordelen bij ons klaar DAIHATSU AUTO BEUMER De Renault Laguna Diesel, degelijk en duurzaam ft De klant centraal, de auto optimaal RENAULT uw Renault - dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-143133 KK Vlaardingen. Tel. (010) 4353533 m Technische gegevens: Zuinige Daihatsu's sinds 1958 Speciale prijs voor snelle beslissers: i De Charade van Technische gegevens: Laguna en de toekomst r it, --.il 5 mf' Drie cilinder Zoemtoon Verbruik Nieuwe Daihatsu Wegligging RENAULT LAGUNA Een droomkans op een speciale Charade met zeer compleet accessoire-pakket en veel voor- deel. Van buiten: Peacock Blue metallic-lak (ook op de bumpers en spiegels), zij-bescherm- strips, wis/was-installatie op de achterruit, ruitewissers met interval voor, getint glas, antenne en brede banden. Van binnen: digitaal klokje, toerenteller, speakers, gescheiden neerklapbare achterbank en luxe Toscana-bekleding. In beperkt aantal verkrijgbaar met 3 of 5 deuren. Niet twijfelen, maar direct langskomen voor een proefrit. Alleen dan kunt u profiteren! DAIHATSU Gewillig si Verbruik Een eerste blik in de documenta- tie van de nieuwe Daihatsu Cuore levert weinig imponerende gege- vens op. De motor telt drie cilin- ders en heeft daarbij een inhoud van 847 cm Het vermogen komt tot 32 kW/44 pk. Zulke cij- fers horen eerder bij een motor- fiets dan bij een auto. Maar al tij- dens de eerste testkilometers overtuigde de Cuore ons van zijn kunnen. Hij bleek zelfs onver- wacht snel en deed, keer op keer, zijn best beter te presteren dan de fabrikant opgeeft. De driecilinder motor maakt een vrij hoog geluid, zonder echt luidruchtig te worden. Dat bevalt ons wel, want zo kun je de presta ties maximaal benutten zonder dat het gaat irriteren. Hoe gretig de motor draait, valt op bij het nemen van een haakse bocht. Even het gaspedaal te diep indrukken, betekent dat het bin- nenste voorwiel doorslipt. Je merkt verder nauwelijks dat de Daihatsu niet zoveel pk's heeft. Dankzij het lage gewicht van 636 kilo heeft de motor geen moeite extra snelheid te maken. Sterker nog: hoe meer toeren de kracht- bron maakt des te soepeler hij draait. Bij een uitstapje naar Duitsland bleek hoe snel de Cuore is. Be- vrijd van snelheidslimieten lieten we de teugels van de 3,3 meter lange Daihatsu helemaal vieren. Al vlug wees de witte naald van de snelheidsmeter meer dan 140 km/uur aan. De fabriek geeft zelf 135 km/uur op als topsnelheid. De wijzer kroop echter verder en passeerde ook de grens van 160 km/uur, die tevens de hoogste aanduiding op de snelheidsmeter is. Maar de Cuore had nog meer energie en de naald kroop lang- zaam uit het zicht. Terwijl we op hoge snelheid voortsuizen, is het in de Cuore zeker niet luidruchtig. Uiteraard laat de motor zich horen. maar wind- en bandengeluid vallen enorm mee. De kleine auto voelt ook niet wiebelig aan en volgt netjes de opgegeven koers. Na enkele kilometers doen we het rustiger aan om het verbruik niet op te jagen. We hebben een prel- tige indruk van de prestaties. Het is een lekker rap ding. Een kleine onoplettendheid be- zorgde ons wat ongemak. Na een rit lieten we per ongeluk de ver- lichting branden. De meeste au to's waarschuwen de bestuurder met een zoemtoon wanneer deze de lichten laat branden. De Cuore doet dit niet. De accu was in een paar uur tijd leeg. Hoewel de Life Style de meest luxueuze versie is, zagen we dat er ook geen klokje in zat en dat de buitenspiegels niet van binnenuit te verstellen Daihatsu Cuore: een lekker rap ding. De kleine Cuore voelt niet wiebelig aan. zijn. Dat laatste vonden we min der hinderlijk dan het eerste. Maar verder biedt de compacte Daihatsu wel alles wat we wen- sen zoals ruitewissers met inter val en getint glas. Het interieur is bovendien leuk vormgegeven. Details als fraai gestileerde venti- latie-openingen en mooi beklede deurpanelen zorgen ervoor dat de inzittenden niets te wensen over hebben. Na onze snelle rit in Duitsland waren we bang voor een extra hoog verbruik. Maar dat viel reu- ze mee. Zelfs wanneer het uiters- te gevraagd wordt, gaat elke liter brandstof nog vijftien kilometer mee. In de praktijk moet dan een verbruik van 1:20 zeker haalbaar zijn. De Cuore Basic staat voor 15.495 gulden in de prijslijst, de wat luxere Life Style kost 2.000 gulden meer. Gezien de rijpresta- ties, het comfort en ook nog het lage verbruik is de Cuore wel zeer scherp geprijsd. Samen met de nieuwe Cuore pre- senteerde Daihatsu begin dit jaar de Valra. Het is een fris en zeer monter gestileerde sedan, die qua formaat tussen de Charade en de grotere Applause invalt. Aardig is dat de prijzen meer in de buurt van de Charade liggen. De Valera heeft een soepele 1.5i zestienkleppen motor die 66 kW/ 90 pk levert. Voor de compacte Daihatsu is dat een fors vermo gen, Voelbaar geestdriftig komt hij uit de startblokken en snelt bijna in een adem door naar zijn top van 170 km/uur. Dat gaat lek ker. Hij maakt daarbij beslist niet veel geluid, zodat je gauw sneller rijdt dan je denkt. De wegligging ondersteunt het dynamische rijkarakter optimaal. De vier wielen zijn onafhankelijk geveerd en het remsysteem ver- traagt alsof er een anker wordt uitgegooid. Hij slorpt een zestal liters benzine per honderd kilo meter. De Valera 1.5i SG staat voor 26.995 bij de Daihatsu dea ler, terwijl de luxere SR driedui- zend gulden meer kost. Motor: 847 cm1 Vermogen: 32 kW/44 pk. Acceleratie: 17,6 sec van 0- 100 km/uur. Topsnelheid: 135 km/uur. Verbruik: 5 ltr/100 km. Gewicht: 636 kilo. Daihatsu Motor Company dateert uit 1907. Maar het duurde ruim 50 jaar voordat de fabrikant van verbrandingsmotoren zelf met een auto kwam. In 1958 zag de Daihatsu Bee het levenslicht. De Compagno uit 1963 is de eerste in serie gemaakte Daihatsu. Zijn krachtbron meet 797 cm3. Voor die tijd was het vermogen van 41 pk opmerkelijk hoog. In 1967 wordt Toyota mede-eigenaar van Daihatsu. De verkoop van de eerste Cuore (1976) betekende voor de fabri kant een grote doorbraak. De 600 cm3 tweecilinder is ontzettend zuinig. Ook nu nog valt de Cuore op door zijn lage verbruik. In- middels is het modelprogramma van Daihatsu behoorlijk ge- groeid. Naast de Cuore zijn er de Charade, Valera en Applause. De Feroza en Rocky zijn twee com pacte en zeer populaire terrein- wagens van Daihatsu. D0RZ0 EEN EIGENMANIER VANLEVEN PRIJZEN INCLUSIEF BTW/8PM, EXCLUSIEF KOSTEN RIJKLAAR MAKEN EN VERWIJDERINGSBIJDRAGE. SE&O. SHOWROOM: WESTVEST 14 SCHIEDAM TEL. 010-4261483 WERKPLAATS: NIEUWE HAVEN 281, SCHIEDAM TEL. 010-4264546 t OFFICIELE DAIHATSU- DEALER VOOR SCHIEDAM e.o. AL MEER DAN 30 JAAR 'N VERTROUWD ADRES De Franse hebben een reputatie op te houden waar het gaat om dieselmotoren. In het land van stokbrood, wijn en kaas zijn niet voor niets vier tot vijf van elke tien verkochte auto's uitgerust met een dieselmotor. Ze zijn po- pulair vanwege hun lage verbruik en de, in verhouding tot benzine, gunstige brandstofprijs. Dit in ogenschouw genomen is het ei- genlijk wel een beetje verwon- derlijk dat Renault bijna een jaar na de introductie van de Laguna pas met -een dieselversie op de proppen komt. Zeker als je je be- denkt dat zo' n zelfontbrander een must is als je ook in de zakelijke markt goed wilt meekomen. Wij voelden deze populaire mid- denklasser eens nauwkeurig aan de tand. Bij het starten worden wij er weer eens aan herinnerd dat de tijd van lang voorgloeien allang voorbij is. De auto start vlot en tokkelt er lustig op los. De eerste meters heeft de Laguna duidelijk nodig om wakker te worden. Als de Renault eenmaal warm is, rijdt hij heerlijk. De die- sel is weliswaar geen race-mon ster maar wel in staat tot hoge kruissnelheden. Daarbij straalt het comfort aan alle kanten van de auto. Fijne stoelen en een dui delijk instrumentarium, de Lagu na steekt goed in elkaar. De reden dat Renault bijna een jaar extra nodig heeft gehad om na de benzine Laguna met een diesel versie te komen, zit 'm in de ontwikkeling van een geheel nieuwe dieselmotor. Het bijzon- dere van de op zichzelf weinig bijzondere 2,2 liter viercilinder is het aantal kleppen. De Laguna beschikt over drie kleppen per ci linder (twee inlaat, een uitlaat). Dat heeft als voordeel dat de mo tor rustig loopt. Al rijdend is dat goed merkbaar, de dieselrumoer is keurig onderdrukt. Slechts een rustig geknor is ergens ver op de achtergrond hoorbaar. Zelfs als het gaspedaal helemaal wordt in- gedrukt, blijft het opmerkelijk rustig in de wagen. Ook wind en banden geluiden zijn keurig ge- dempt. De Laguna presteert uitstekend. Het maximum vermogen van 61 kW/85 pk is daarbij niet zo inte- ressant alswel het koppel, de kracht van de auto. Tussen 1.500 en 4.000 toeren per minuut is al- tijd 95 procent van het maximum koppel van 142 Nm voorhanden. Dit vertaalt zich in een zeer ge- willige krachtbron die weinig De Renault Laguna is er nu ook met een levendige en stille 2,2 liter twaalf kleppen dieselmotor. mm De Laguna doet het goed, zowel prive als zakelijk. schakelen vergt. Ook aan de ac celeratie van de Laguna man- keert helemaal niks. Van 0 naar 100 kilometer per uur in zo'n 15 seconden is een knappe prestatie voor een diesel zonder turbo met een rijklaar gewicht van 1.335 ki logram. Gedurende de test kunnen we bij na niet wachten om de auto af te tanken en het gemiddelde ver bruik te berekenen. Renault be- weert dat de Laguna gemiddeld zo'n 6,6 liter per honderd kilo meter verbruikt. Dat is voor een auto van dit kaliber zonder meer zuinig. Als de 66 liter tank einde- lijk een beetje leeg begint te ra- ken en we een pompstation aan kunnen doen zijn we dan ook ui- terst nieuwsgierig naar het resul- taat. Maakt de Laguna waar wat zijn schepper belooft? Reken maar! Wij noteerden een gemid deld verbruik dat zelfs nog lager is dan de fabrikant aangeeft. On- danks een sportieve rijstijl ver- bruikten wij slechts 6,2 liter per 100 kilometer. Na een week kunnen we rustig concluderen dat de middenklasse er met de Renault Laguna diesel een geduchte concurrent bijge- kregen heeft. De auto is compleet met zaken als centrale portierver- grendeling, afstandsbediening en standaard stuurbekrachtiging op de eenvoudigste uitvoering, de RN. In deze vorm kost de auto 44.350 gulden. De luxere RT, onder meer uitgerust met elek- trisch te bedienen buitenspiegels en zijruiten, komt op 47.550 gul den. Motor: 2.188 cm Vermogen: 61 kW/85 pk. Acceleratie: 15,3 sec van 0- 100 km/uur. Topsnelheid: 175 km/uur. Gem. verbruik: 6,6 ltr/100 km. Gewicht: 1.335 kilo. De Laguna is voor Renault een belangrijke auto. De Franse au- toproducent heeft dan ook al aangekondigd dat er naast de 2.2 diesej nog een aantal interessante Laguna's in de coulissen staan. Allen gereed om in de loop van dit en begin volgend jaar hun de- buut te maken. Op heel korte ter- mijn zal als eerste de Laguna 2 li ter zestienklepper aan het gamma worden toegevoegd. Ongetwij- feld een sportieveling die vooral een jong publiek zal aanspreken. De volgende onthulling is de La guna Break. Deze stationwagen zal zich in het najaar aan het pu bliek voorstellen. Ten slotte heeft Renault van de Laguna diesel ook een turbo-va? riant beloofd. Deze snelle en wel- licht nog zuinigere diesel staat op het programma voor begin 1996.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 19