Lancia K bijzondere schone Volvo zoekt ambitieuze automobilisten m/v. VOLVO LANCIA dealer Lancia Kappa Stijlvol dieselen met Volvo J Im Volvo 400 v.a32.995,- Komelis Speelmanstraat 1B 3131 BEVIaardingen Telefoon: 010 - 46017 80 Fax: 010 - 460 29 80 Technische gegevens Lancia en Granturismo "WILHELMINA - GARAGE" VLAARDINGEN NETTENBOETSTERSTRAAT 7, VLAARDINGEN, TEL: 010-4601946 Uw Lancia dealer voor de regio Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Maasland! Technische gegevens: Nieuwe Volvo middenklasser Z'n motorenvarianten, de Volvo-Lines en stellig ook de 440/460-uitstraling spreken ambitieuze automobilisten aan. En ook dames weten z'n karakter te waarderen. Herkent u zich in dit profiel? Wij staan klaar voor uw persoonlijke reactie. bewijst het. Betrouwbaar mttmM &-atrr. si Interieur Eigenlijk had u altijd al volvo willen rijden. Consumentenprijs incl. BTW,excl. 565,- kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden. Kappa 2.0 LE 20V 5 cil., 59.950,- Nu met 75.000 km gratis onderhoud en tot 48 mnd. 120.000 km garantie. Meer km 4,9 cent max. 120.000 km. Leaseprijs v.a. f 1429,- 20.000 km 48 mnd. Informeer naar de servicepasvoorwaarden! Schamen Naverbrander Veiligheid Het nieuwe topmodel van Lan cia, de K (ontleend aan het Griekse alfabet, uit te spreken als Kappa) doet eigenlijk een beetje Duits aan. Op het eerste gezicht ontbreken de verwachte Latijnse tierelantijnen, want de Italianen hebben gekozen voor een uiter- mate rustige vormgeving. Toch is deze auto bijzonder: hoe langer je er naar kijkt, hoe mooier hij wordt. Het lijnenspel is mag- nifiek, de lichte rondingen zeer karaktervol. De voorkant oogt dankzij de fraaie grille en de roy- ale koplampen zeer eigenzinnig, de achterzijde is wat gewoner. Die mag er ook zeker zijn. Stijl en raffinement zijn twee belang- rijke kenmerken van deze Lancia Kappa (zoals we voor uw gemak maar zullen blijven schrijven, we zijn tenslotte geen Grieken). Lancia mikt met deze auto met name op beoefenaren van de vrije beroepen. zoals advocaten en arisen. Zij worden geacht mensen te zijn die zich graag on- derscheiden met een stijlvolle maar niet te uitbundige automo- biel. Aan die typering voldoet de Kappa, dat moge duidelijk zijn. De bouwers van de auto hebben vakwerk afgeleverd. Het is dus niet nodig om te melden dat nare piepjes en kreuntjes uit het on- derhuidse zo goed passen bij het karakter van eep Italiaanse vol- bloed. Nee hoor, de Kappa beant- woordt duidelijk aan de normen die we anno 1995 stellen aan kwaliteit. Bij het sportieve imago van Lan cia passen natuurlijk sportieve motoren. Kopers kunnen kiezen uit een kwartet krachtbronnen die in elk geval aan die omschrijving voldoen: een 2,4 liter vijfcilinder turbodiesel, twee vijfcilinders van 2,0 en 2,4 liter en de 3,0 liter V6, het absolute topmodel. De opgegeven karakteristieken hou- den voor allemaal een mooie be- lofte in. Onder Nederlandse omstandig- heden hebben we op de eerste plaats de 2,0 liter versie geduren- de wat korte testritten flink aan de tand gevoeld. Die 2,0 liter is verkrijgbaar met twee handge- schakelde transmissies, waarbij de vijfde versnelling is bedoeld als overdrive dan wel powerdrive (dus een echte versnelling). In ons land mag je nu eenmaal niet harder dan 120 km/uur, en dan voldoet deze transmissie uitste- kend. De sportievere rijder kan natuurlijk altijd voor de power- drive kiezen. Het behoeft geen betoog dat de Kappa voortreffe- lijke rijkarakteristieken heeft. Bij hoge en lage snelheden is het een zeer prettige reisgenoot, die tij- dens de afgelegde testkilometers m* De Lancia Kappa wordt gekenmerkt door een opmerkelijk strakke afwerking. Gelukkig ontbreken aan die bin- nenkant de protserig aandoende liflafjes die de vroegere Lancia's een beetje op kermisattracties de- den lijken. Met name van het dashboard hebben de ontwerpers iets heel moois weten te maken. De instrumenten zijn verpakt in een origineel vormgegeven pa- neel, in de forse middenconsole domineert zeer prominent een in- focenter. De Lancia Kappa biedt ook ontzettend veel ruimte. Zowel voor- als achterin kunnen volwassenen uitstekend zitten. De toegenomen lengte ten op- zichte van de Thema werpt hier- bij zijn vruchten af, dat is duide lijk. Hoe langer je naar de Kappa kijkt, hoe mooier hij wordt. een zeer betrouwbare indruk maakte. Het topmodel zou je gerust kun nen omschrijven als een wildver- scheurend beest, dat je goed in bedwang moet kunnen houden. Mensen wier verstand in de rech- tervoet zit en niet in het hoofd kunnen deze auto maar beter la- ten staan. Hij valt best rustig te besturen, maar geeft geen krimp als je het onderste uit de kan wil halen. Overigens kennen we deze V6 ook al uit de Alfa 164. Fiat, waaronder Alfa, Lancia en Fiat vallen, probeert kosten te bespa- ren door ontwikkelingen te com- bineren. Wel zijn voor de Lancia Kappa de onderlinge verhoudin- gen gewijzigd. zodat de motor toch een eigen karakter heeft. Je hoeft in elk geval minder te scha- kelen dan in de Alfa 164. Overi gens moet voor meer vermogen wel flink worden betaald: de prij- zen variren van een kleine 60.000 tot ruim 97.000 gulden. Laten we tot slot het interieur eens nauwkeurig onder de loep nemen. Eerst openen we de roy- ale deur en dan: surprise! Want hier hebben de Italiaanse desig ners een topprestatie geleverd. Motor: 1.998 cm Vermogen: 107 kW/145 pk bij 6.100 t.p.m. Max. koppel:185 Nm bij 4.500 t.p.m. Acceleratie:0-100 km/uur: 9,8 sec Topsnelheid:205 km/uur Gem. Verbruik:7,4 ltr/100 km Lancia ontwikkelt auto's op het zogenaamde Granturismo-con- cept. Daarmee worden auto's be doeld die veel sportieve eigen- schappen combineren met luxe, nlaar die ook nog eens een eigen stijl uitstralen. De eerste Grantu- rismo verscheen aan het begin van de jaren vijftig, de Lancia Aurelia B20 GT. De Italiaanse producent bestaat Sinds het begin van deze eeuw: de eerste Lancia kwam in 1906 op de markt. Het bedrijf is opge- richt door Vincenco Lancia, een man die oog had voor nieuwe ontwikkelingen. Zo was in 1922 de Lambda een van de eerste au to's met een zelfdragende carros- serie en had de Theta in 1914 de primeur met de standaard voor- ziene elektrische verlichting en een starter! Vormgeving en stijl zijn altijd belangrijke kenmerken geweest van de Lancia's. Na Vincenco's dood in 1937 zette zijn zoon Gianni het bedrijf met veel succes voort. Maar in de ja ren zestig kwam Lancia in de fi- nanciele problemen. Dankzij overname door Fiat bleef het merk toch bestaan, al leidde het in de jaren zeventig een tamelijk onopvallend bestaan. Sinds de ja ren tachtig werkt Lancia echter weer aan een eigen gezicht, met de bedoeling de bovenkant van de automarkt te bewerken. Het merk is vrijwel in elk segment vertegenwoordigd. Op jaarbasis worden nog altijd meer dan 200.000 Lancia's verkocht, waarvan het merendeel gewoon in Italie blijft. Nu ligt echter weer meer nadruk op export. WILHELMINA GARAGE WATERWEG - WX4.04 AUTOBEDRIJF LAR De Volvo 460 is de sedanuitvoe- ring van de populaire Volvo 440. Hij is aan de achterzijde negen centimeter langer en heeft door de andere vorm een totaal andere uitstraling, meer gedistingeerd en chic. Onze testauto is de Volvo 460 1.9 Turbodiesel. We kunnen nu alvast verklappen dat deze Volvo veel reiscomfort biedt te- gen wel heel bescheiden brand- stof kosten. Vanaf de eerste minuut dat we met de auto op pad zijn. hebben we het gevoel hem al jaren te kennen. Helemaal op ons gemak gloeien we de dieselmotor voor. waarna we starten. De motor heeft zeker geen ochtendhumeur en met een bescheiden diesel ge- knor leggen we de eerste kilome ters af. Het zouden heel zuinige kilometers worden. zo bleek la ter. Is de motor eenmaal lekker op bedrijfstemperaluur. dan ver- dwijnt het typische dieselgeluid helemaal naar de achtergrond. In alle rust en stilte zoeven we zo over de wegen en kunnen pomp na pomp overslaan. wel zo'n dui- zend kilometer achtereen. Uiterlijk heeft de 460 veel weg van de stoere grote broer ge- naamd 850. zeker van de voorzij- de gezien. Dit komt onder andere door de vooruitstekende grille. Diefamilie-overeenkomstdateert van een kleine tweejaar geleden. toen de 400-Serie door Volvo werd opgefrist. Omdat de Volvo- ingenieurs toch bezig waren, werd meteen de binnenzijde van de auto gewijzigd. De bedie- ningsknoppen van accessoires en de ventilatie en verwarming wer- den vernieuwd. De stoelen zitten beter dan ooit tevoren. Dat komt omdat we niet alleen de hoogte van de stoel exact kunnen instel- len, maar ook de hellingshoek van de zitting. In de praktijk zit een licht achterover hellende stoel heel prettig. Het stuur laat zich ook netjes in hoogte verstel- len. zodat iedereen in deze auto een prettige zithouding kan vin- den. De dieselmotor - met een inhoud van exact 1870 cm - heeft een tur bo. De prestaties liggen dankzij de toepassing van dit apparaat op het niveau van een auto met een benzinemotor. De 66 kW/90 pk zijn goed voor een top van 175 km/uur. Een sprintje tot 100 km/ uur legt de stevige Volvo verras- send kwiek af. Na 11.8 seconden bereikt de auto vanuit stilstand deze snelheid. Dat zijn cijfers waarvoor de diesel zich niet hoeft te schamen. lnvoegen op de snel- weg? Een lichte druk op het gas- pedaal vertaalt zich in een vlot oplopende snelheid. De tijd dat er een lange aanloop nodig was om De stijlvolle Volvo 460 rijdt stevig door met de turbo diesel motor Van voren lijkt de Volvo 460 sterk op de grotere 850. extra vaart te maken, ligt al weer heel ver achter ons. Gelukkig maar. De fabriek meldt dat de 460 op de snelweg (bij 120 km/uur) maar 5,8 liter diesel per honderd kilometer tot zich neemt. Bij 90 km/uur is het zelfs maar vier liter. Na de testperiode bleek de motor ruim zes liter per honderd kilo meter te verbruiken. Wie heel kalm het gaspedaal beroert zou op een voile tank (60 liter) wel eens meer dan duizend kilometer kunnen afleggen. Om de uitlaat- gassen optimaal te reinigen heeft Volvo in het uitlaatsysteem een naverbrander en een katalysator opgenomen. Roet en schadelijke bestanddelen zijn zo geminimali- seerd. Het merk Volvo is bijna syno- niem voor veiligheid. Onze test auto had bijvoorheeld standaard een airbag. De gordels zijn ver- der voorzien van zogenaamde gordelspanners. Bij een aanrij ding worden de veiligheidsgordel zodoende extra strak getrokken. De 460 heeft ook het Side Impact Protection System (SIPS). Bij een aanrijding in.de Hank wordt de botsenergie opgevangen door verstevigingen die over de hele breedte van de auto lopen. In de deuren zitten onzichtbaar buis- vormige profielen en energie ab- sorberende blokken. Dat zijn pa- nelen met een soon honingraat- structuur, die geleidelijk vervor- men bij een aanrijding. De 460 1.9 Turbo diesel is een ui- terst prettige reisgezel gebleken. Snel en geruisloos nam hij ons al le kilometers mee. zonder daar- voor extra diesel te verlangen. Goedkoop is de solide Volvo ook weer niet. Hij staat in de prijslijst voor 45.200 gulden. Daarmee is hij maar enkele honderden gul den duurder dan de 440 met de- zelfde motor. De goedkoopste Volvo 460 kost met 36.800 gul den. Motor: 1.870 cm Vermogen: 66 kW/90 pk. Acceleratie: 11,8 sec van 0- 100 km/uur. Topsnelheid: 174 km/uur. Gem. verbruik: 5,8 ltr/100 km. Gewicht: 1060 kilo. Van Volvo kennen we sinds 1988 de goed verkopende 400- serie. die zich in de middenklasse staande houdt. Het daaropvol- gende model is de Volvo 850. een vefcl groter model, dat ook qua prijs niet edit aansluit op de 400-serie. Nog dit jaar zal Volvo een model presenteren dat tussen deze 400-serie en de 850 past, wij denken logischerwijs aan een model met de aanduiding600-se- rie. Voorlopig noemt Volvo de auto nog V40. De nieuwe Volvo wordt in ons land gemaakt. in de fabriek waar ook de nieuwe Mitsubishi Caris- ma uit rolt. Beide modellen heb ben technisch nogal wat overeen- komsten. Hierdoor zijn de hoge ontwikkelings- en produktiekos- ten verdeeld over twee modellen. wat gunstiger is voor de verkoop- prijs. Van beide modellen zal de Nederlandse fabriek NedCar er 100.000 per jaar maken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 24