Rustig dieselen met BMW Rover 620Di echte duursporter HYunoni HET NIEUWE WERELDIVIERK AUTOBEDRIJF C. VAN HERNEN NU HALEN, OKTOBER 1995 BETALEN o> HYunoni Pelicar Technische gegevens: Reputatie opgebouwd Technische gegevens Rover springlevend KALFSBEEK HEEFT OOK EEN ZAKENAUT0 IN GEZINSVERPAKKING. Kalfsbeek bv Ruim 20 jaar dealer. Ruim 20 jaar kwaliteit in service en onderhoud. Molendijk 22 - Rockanje - tel. 01814 - 1981 Zacht snorrend Geen rookpluim mwwtS Compact Evenknie Comfort Veiligheid PC. Hooftlaan 11, Maassluis. Telefoon: 01899-19588. Nieuwe Haven 233, Schiedam. Telefoon: 010-4731155. Kerklaan 65-67, Wateringen. Telefoon: 01742-93580. BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG. HYUNDAI BOUWJAAR OVERIGE MERKEN BOUWJAAR Met de bouw van dieselmotoren heeft BMW in relatief korte tijd naam gemaakt. Nog geen vijftien jaar geleden bracht de Duitse producent zijn eerste diesel uit, een zescilinder turbomotor die werd gemonteerd in de toenmali- ge 524td. De krachtbron is in- middels tot voile wasdom geko- men. Geperfectioneerde nazaten zijn te vinden in onder meer de 325tds en de 525tds, maar ook in auto's van andere merken, zoals de Opel Omega en sinds kort de Range Rover. Om aan de groeiende vraag naar zuinige dieselmotoren in de mid- denklasse te beantwoorden, heeft BMW nu ook een viercilinder turbodiesel ontwikkeld. Hij drijft de 318tds aan. De nieuwe kracht bron is afgeleid van de zescilin-' der en heeft dan ook voor een deel dezelfde componenten. De dieselmotor heeft een inhoud van nagenoeg 1.7 liter, maar is op de markt gebracht als 318tds. Het staat zo raar, vindt BMW, om tussen de al jarenlang bekende 316 en 318 een 317 diesel uit te brengen. Verwend als we zijn met het zacht snorrende geluid van de zescilinder diesels van BMW, klinkt het getokkel van een vier cilinder wat houterig. Het lijkt niet te horen bij de sportief ge- lijnde carrosserie van de 3-serie. In de auto dringt daarentegen niet veel motorgeluid door. Welbeschouwd is het een van de stillere diesels die er op dit mo ment op de markt zijn. Zeker als hij eenmaal op toeren is, valt de geluidsproduktie absoluut mee. De gemonteerde turbo zorgt er- voor dat de 318tds toch redelijk vlot van zijn plek gaat, hoewel het natuurlijk geen echte sprinter is. Het duurt 14.5 seconden voor de snelheidsnaald van de 1.265 kilo zware auto uit stilstand de 100 bereikt. Het is geen auto voor iemand. die van opschieten houdt. Die doet er goed aan naar andere, snellere produkten van BMW om te zien. BMW heeft de diesel wel zuinig gemaakt: een brandstofverbruik van 5,9 liter per honderd kilome ter is natuurlijk een aardige pres- tatie. Je moet er dan wel een re delijk ingetogen rijstijl op na houden. De toepassing van moderne tech- nieken, zoals uitlaatgas-recircu- latie en katalysator, garanderen dat de motor voldoet aan strenge hedendaagse milieu-eisen. Na de gebruikelijke voorgloeitijd van De 3-serie biedt verrassend veel ruimte. De BMW 318tds is een vlot gelijnde auto met een prettig laag brandstofverbruik. enkele seconden, komt er in elk geval geen zichtbare rookpluim uit de uitlaat. zelfs niet bij een koude motor. De BMW heeft overigens een strakke, voorspelbare weglig- ging. In dit opzicht verschilt de viercilinder diesel eigenlijk niet van de andere uitvoeringen in de 3-serie. De besturing is bekrach- tigd en nauwkeurig. De moderne wielophanging draagt daaraan stellig een steentje bij. De auto mag dan zuinig met de brandstof omspringen, de be- stuurder voelt zich niet misdeeld. Centrale portiervergrendeling is bijvoorbeeld standaard evenals elektrisch van binnenuit te ver- stellen buitenspiegels. De auto is ook uitgerust met een airbag in het stuurwiel en abs op de rem- men is standaard. Op het vlak van veiligheid laat BMW dus weinig te wensen over. Handig is de in hoogte verstelba- re bestuurdersstoel. Zowel korte als lange mensen kunnen zich daardoor een verantwoorde zit- positie aanmeten. De gedrongen vorm van de 3-serie suggereert dat de binnenruimte wat te wen- sen over kan laten. Het tegendeel is echter waar. De auto biedt ver rassend veel leefruimte. Op de achterbank heb je als volwassene van gemiddelde lengte in elk ge val geen opgesloten gevoel. BMW zal de viercilinder turbo- dieselmotorstraks eveneens in de 3-serie compact gaan leveren. Het gaat hier om een model, dat vorig jaar aan het gamma is toe- gevoegd. Het is een auto met twee grote portieren en een ach- terklep. Met de compact boekt BMW inmiddels heel wat succes. De voor dit merk betrekkelijk la- ge prijs is hiervoor zeker verant- woordelijk. Zo kost de 316i com pact 44.950 gulden. De 318 tds komt trouwens op 58.950 gulden. Motor: 1.665 cm3 Vermogen: 66 kW/90 pk. Acceleratie: 14,5 sec van 0-100 km/uur. Topsnelheid: 183 km/uur. Gem. verbruik: 5,9 ltr/100 km. Gewicht: 1.265 kilo. BMW heeft inmiddels een be- hoorlijke reputatie op dieselge- bied. In 1983 introduceerde het merk een 2,5 liter zescilinder die sel. Bij de motorenfabriek van Steyr in Oostenrijk zijn sindsdien al meer dan 400.000 exemplaren geproduceerd. De krachtbron be- wijst inmiddels ook zijn diensten in de Range Rover en de Opel Omega. BMW gebruikt hem zelf voor de 3- en dc 5-serie. Jaguar is gei'nteresseerd om dezelfde diesel te plaatsen in de nieuwe XJS, maar dat ziet BMW vooralsnog niet zitten. Hieruit blijkt maar weer eens dat de Duitse produ cent technisch volmaakte pro dukten kan leveren. Vanuit zijn achtergrond als vliegtuigprodu- cent heeft BMW oog voor innovatieve constructies, die te- gelijk een hoge mate van be- trouwbaarheid bieden. Daarnaast heeft het merk een sportief imago weten op te bouwen door tal van race-succes- sen. WATERWEG - WX4.06 De Rover 620Di springt uitermate zuinig met de brandstof om. Na een week sturen staat het als een paal boven water: de kracht van de Rover 620Di (diesel) ligt op lange afstanden. Het is een echte snelwegvreter, die pas uit de verf komt als de motor op be- drijfstemperatuur is. Dan ontpopt de viercilinder 2,0 liter diesel - door Rover zelf ontwikkeld - zich tot een soepele krachtbron. De prestaties doen nauwelijks onder voor de benzineversie 620i. Het voorgaande betekent trou wens niet dat de Rover 620Di een slechte koude starter is. Integen- deel, de bij een diesel gebruikelij ke voorgloeitijd bedraagt slechts enkele seconden. Direct komt de krachtbron vervolgens tot leven na een draai aan de contactsleu- tel. Alleen is de motor net een tik- keltje rumoeriger en minder kwiek dan wanneer hij warm is. Rover maakt gebruik van een dieselkrachtbron met directe brandstofinspuiting. Zonder op de technische details in te gaan: het levert een wat lager verbruik op dan bij de andere variant, de indirecte inspuiting. In de prak- tijk bracht de 620Di ons gemid- deld op een liter dieselolie bijna twintig kilometer ver. Gezien het formaat van de auto en het ge wicht van net boven de 1.300 kg is dat zuinig. Bijzonder indrukwekkend is de acceleratie dankzij de geweldige maximale trekkracht van de die sel. die al bij een relatief laag toe- rental vrijkomt. Terugschakelen is in elk geval zelden nodig. Met zijn prijs van nog net geen 50.000 gulden is de 620Di niet echt de goedkoopste in zijn seg ment. Daarentegen krijg je wel een auto met uitstraling. De pro- minente grille en het sierlijke chromen randje rond portierra- men en nummerplaat achter ge- ven de Rover een grandeur, die je doet denken aan de vroegere pro dukten van deze Britse autopro- ducent. De vorm van het dashboard en de knoppen en bedieningshendels zijn vrijwel identiek aan die in de Honda Accord, met welk model de Rover 600 onder meer ook de bodemplaat deelt. Het vloeit voort uit de samenwerking met Honda. Maar alsje dat niet weet, dan valt dat niet direct op. De Britten heb- ben met wat traditionele versie- ringen toch een heel eigen sfeer weten te creren. Het ne'tte wortel- notehouten inlegstuk op het dashboard,is daarvan een voor- beeld. De rest doet de kleurstel- ling. In onze testauto waren dat diverse chique grijstinten, die prima passen bij de fraaie robijn- rode metallic lak van de auto. Sa- men met British racing green is dit de meeste verkochte kleur in de 600-serie. Het is een behoorlijk comfortabe- le auto. De stoelen zijn wel wat laag geplaatst maar dat went spoedig. Temeer. omdat het zicht random goed is en zodoende de contouren van de carrosserie zijn te overzien. De stuurbekrachti- ging assisteert prominent. Geluk- kig maar. want de dieselmotor zorgt voor een behoorlijk ge wicht op de voorwielen. Zonder bekrachtiging zou het een heel gesjor zijn bij het inparkeren. De ruimte voorin is geweldig. De bestuurdersstoel kan zover naar achteren. dat wij niet eens meer met de voeten de pedalen kunnen indrukken. Met een lichaams- lengte van 1,82 meter is dat be- paald opmerkelijk. Er zijn maar weinig middenklassers waarbij dat lukt. Op de achterbank zullen lange mensen wellicht wat wei nig hoofdruimte bespeuren. Standaard zit er een airbag in het stuurwiel. Dat is overigens ook in hoogte verstelbaar. Voorts zijn beschermende balken in de por tieren gemonteerd. De Rover is wat veiligheid betreft bij de tijd. Standaard zijn zaken als centrale portiervergrendeling en elek trisch te bedienen ramen voor. Het is daarmee een luxe uitgerus- te auto. Dat laatste past in de filosofie van Rover. Het merk heeft een chique en luxe inborst. Dat is ook tegen- woordig nog in de produkten te- rug te vinden. Behalve de 620Di is het gamma onlangs uitgebreid met een sportief gelijnde station- wagon op basis van de 400-serie: de Tourer. Voor de liefhebber van open rijden. die niet al te duur uit wil zijn, is de nieuwe Rover 114 cabriolet een idee. De Rover 620Di kost overigens 49.490 gulden. Motor: 1.994 cm' Vermogen: 77 kW/105pk. Acceleratie: 11,6 sec van 0-100 km/uur. Topsnelheid: 185 km/uur. Gem. verbruik: 5,1 ltr/100 km. Gewicht: 1.300 kilo. De uitstraling van de produkten van het Britse merk is nog immer 'royal class'. Veel van de auto-industrie in Groot-Brittannie is in de loop der jaren verloren gegaan. Merken als'Morris en Austin, voor velen bekend van de typische Mini, be- staan alleen nog in de herinne- ring. Het compacte autootje is er geiukkig nog wel. Rover levert hem nu. Dit merk heeft dankzij de technologische samenwerking met Honda het hoofd boven wa ter weten te houden. En hoe, in 1994 heeft Rover alleen al in Ne- derland zestig procent meer au to's verkocht dan het jaar daar- voor, Het succes zit hem in de kwaliteit van de produkten en de bijzondere uitstraling. Ook een roemrucht merk als MG wordt onder de vleugels gekoesterd. Het was te zien op de autoshow in Genve, waar Rover een open tweezitter presenteerde onder de naam MGF. De British Heritage' is springle vend. Wat maakt een auto tot zakenauto? Belangrijk is natuurlijk de zuinigheid. Zakenauto's rijden name- lijk wat af. Dus zou het prettig zijn als er 'n 4-cilinder turbodieselmotor in zit. En dat hij met voile tank een actieradius heeft van ruim 1100 kilometer. Bovendien moet de motor krachtig en be- trouwbaar zijn. En een beetje stilte kan ook geen kwaad. Zodat U niet voortdurend het idee heeft dat de motor draait. U moet natuurlijk comfortabel kunnen zitten. En ruim. Een zakenauto moet weinig onderhoud be- hoeven. Al was het maar omdat u hem geen dag kunt missen. En ten slotte spreekt het voor zich dat de zakenauto uiterst veilig moet zijn. Rest de vraag: moet dp zakenauto er per se uitzien als een zakenauto? Nee, liever niet zelfs. Dachten wij. Want u moet het gevoel hebben dat uw werk uw hobby is. Bovendien is het soms ook weekend. Dan wilt u misschien even niet aan werk denken, maar bij voorbeeld aan uw andere hobby: uw gezin. Welnu, daarom hebben wij voor u de zaken auto in gezinsverpakking: de BMW 318tds (vanaf f 58.950,-). De prijs is inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Leaseprijs vanaf f 1.788,- per maand op basis van Full Operational Lease, exclusief BTW en brand stof, bij 50.000 km per jaar met een looptijd van 36 maanden (bron: BMW Lease). Wijzigingen voorbehouden. Hyundai Sonata 2.0 GLEMi 1 995 Hyundai Sonata 2.0 GLS1990 Hyundai Lantra 1.6 GLS inj1 99192, 93 Hyundai Lantra 1.6 GLS inj1995 Hyundai Lantra 1.5 GLS inj1 992, 93 Hyundai Scoupe 1.5 GTI1990, 9192 Hyundai Scoupe 1.5 GSI1 990, 9192 Hyundai Exel 1.5 GLS inj1990, 9192, 94 Hyundai Esprit 3-drs HB1 987, 88, 89, 90 BMW 3161986 Citroen BX Stationcar Diesel1 989 Citroen BX 1.41986, 87 Chevrolet Blazer VAM uitv1987 Fiat Panda 1000 CI1987, 89, 92 Ford Sierra 2.0 GTI Sedan1992 Ford Sierra 2.0 CL Sedan1988 Ford Escort1987, 88, 89 Honda Jazz1 985 Lancia Dedra 1.6 inj1 990 Lancia Dedra 1.8 inj1991 Lancia Y10H.B1989 Mazda 626 H.B1989 Mazda 626 H.B. Diesel1986 Mazda MX3 1.8 inj 24 Valve1 993 Mitsubishi Galant1 986 Mitsubishi Lancer1 984, 89 Nissan Sunny Coupe 1983,88 Opel Kadett H.B. 1.4 inj. 1989 Opel Kadett Sedan 1988 Opel Ascona 2.0 GTI Sport1987 Opel Corsa TR1986 Peugeot 205 1986, 87 Peugeot 3091986, 87, 88 Peugeot 305 Stationcar 1 985 Porsche 924 Coupe1 983 Rover 220 Turbo Coupe1 983 Rover 214 SI 16V 5-ars1990, 91 Rover 21 6 Sprint1 989 Rover 1 14 GTA1992 Rover 2.0 inj. Estate1 991 Toyota Corolla autom1 989 Toyota Corolla H.B. autom1987 Toyota Starlet autom1987 VW Golf HB 1989 VW Polo1987 Officieel Hyundai-dealer voor Schiedam Overschieseweg 150 Schiedam-Spaanse Polder Tel: 010-415 14 1 1 HET NIEUWE WERELDMERK

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 26