St MaasposT Rotterdams Dagbiad 2 weken gratis...? Vul deze bon in... Theater de Teerstoof Theater de Schuurkerk Veel variatie tijdens de finale Schiedamse Miss gooit hoge ogen bij Pepsi-verkiezing Amnesty Toneelstuk 'Intermezzo' Cezanne en Turner ik wil een voordelig (proef) abonne- y ment op het Rotterdam* Dagbiad. VLAARDINGEN Emily Antonic werd afgelopen zon- dagavond winnares van het Vlaardings Songfestival. Met haar vertolking van het num- mer 'I've got the music in mp' imponeerde zij de jury dermate dat Emily als beste kandidaat uit de bus kwam. Op de tweede en derde plaats eindigden respectievelijk Bi- anca van Ooijen en Juan Kus- mus. Laatstgenoemde werd tevens de trotse bezitter van de Waterweg FM trofee. Spook Talent Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam U Bezorgt u mij het Rotterdams Dagbiad 4 weken vrijblijvend op proef. Ik betaal hiervoor de halve prijs: 12,95. Noteert u mij voor een kwarfaalabonnement op het Rotterdams Dagbiad De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal ik/ 28,55 per maand via automatische betaling. Naam: V Adres: Postcode: Plaats: Bank/gironummer: Handtekening: Woensdag 29 maart 1995 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.54 TCus Een overzicht van de voorstellingen in Theater de Teerstoof Harry Sacksioni (Foto: Dick Frederiks). Harry Sacksioni Lopend Vuur Een heel intiem concert van Harry Sacksioni. Het publiek zit een avond oog in oog met een begena- digd en veelzijdig artiest. Omringd door een zevental gitaren spelt Sacksioni oude, recente en nieuwe composities van eigen hand. Hij zorgt met zijn gitaarspel en zijn 'beroemde en beruchte verbaliteit' voor veel sfeer en een muzikaal hoogstaande avond vol verrassin- gen. Theater de Teerstoof, vrijdag 31 maart en zaterdag 1 april, 20.30 uur. Prijs fl. 18,- Clownstheater Confetti de wielrijder is het het fietspad. Voor de lafaard is het het hazepad. Voor het NCRV-lid het kerkepad, voor Carmiggelt het kronkelpad en voor de voetzoeker het voetpad. Vincent Bijlo zit in elk geval op het juiste pad. „Bijlo is bovenal een begaafd conferencier en daar- bij een van de weinigen die een ho- ge dosis politiek, maatschappelijk en persoonlijk engagement in zijn voorstelling verpakt", aldus een Clownstheater Confetti speelt 'Ontwaakt'. Ontwaakt (jeugdvoorstelling) In deze voorstelling die speciaal is gemaakt voor kleuters ligt Confetti te slapen in zijn hangmat. Als hij wakker wordt, blijkt het al erg laat te zijn. Hij moet die middag een voorstelling spelen en daarvoor moet hij nog oefenen. Als dan blijkt dat de dirigent ook nog ziek is, weet Confetti zich geen raad. Hoe moet dat nou? Wat moet hij doen? Hij kleedt zich maar alvast aan en schminkt zich tot een echte clown. In plaats van de dirigent probeert hij de kinderen in te scha- kelen. Als dat lukt krijgt hij weer meer zelfvertrouwen en oefent nog even zijn jongleeract. 'Ontwaakt' is een voorstelling waarin het pu bliek de clown ziet ontstaan. Zaterdag 1 april; Theater de Teer stoof, zaterdag 1 april 14.00 uur. Prijs fl.7,50. Leeftijd: 3 t/m 7 jaar. Vincent Bijlo Het Pad van Fortuin Voor de transportondernemer is de snelweg het pad van fortuin, voor Vincent Bijlo (Foto: Frans Schellekens). recensie. Theater de Teerstoof, vrijdag 7 en zaterdag 8 april, 20.30 uur. Prijs fl. 18,- Stichting Project Oliver Twist Onder professionele leiding bren- gen 32 amateurs (20 jongeren tus- sen 13 en 20 en 12 volwassenen) de musical Oliver Twist in Theater de Teerstoof. Oliver is een wees die uit het weeshuis vlucht als de directeur van het weeshuis hem wil verkopen. Na allerlei avonturen loop het met Oliver uiteindelijk heel goed af. Theater de Teerstoof, woensdag 5 april, 19.30 uur. Prijs fl. 14,40/ fl. 12,50 (familievoorstelling voor alle leeftijden, 65-plussers en kin deren tot 12 jaar betalen 12,50). Kaarten reserveren bij Stichting Project, tel.015-140152. Limonade Leescafe met Beatrijs Nolet Deze maand in theater de Teer stoof de kinderboekschrijfster Beatrijs Nolet. Zij leest voor uit ei gen werk, geeft antwoord op vra- gen en gaat samen met de kinderen een boekje maken. Ook speelt zij toneel met de kinderen. Er wordt limonade geschonken en de limo- nade-ober komt met hapjes rond. Theater de Teerstoof, zaterdag 8 april, 14.00 uur. Prijs fl.7,50. Leef tijd van 5 tot 11 jaar. MAASSLUIS Een overzicht van de voorstellingen in Theater de Schuurkerk in Maassluis. Jeugdtheater Burrp Klatergoud Theatergroep Burrp speelt de voorstelling 'Klatergoud'. De koningin in dit verhaal is erg verwend. Droomt ze van een lucht- ballon, dan wil zij die luchtballon, precies dezelfde als waar ze van droomde. Dan, plotseling op een dag hoort ze in haar tuin een vogel fluiten. Maar hoe hard de lakei ook zoekt met zijn net, de vogel is te horen, maar te vangen is hij niet. Deze leuke en spannende voorstel ling zorgt er voor dat de kinderen een toneelmiddag van hoog allure beleven. De grote belangstelling voor de kindervoorstellingen in de voorverkoop zorgt er voor dat er nog maar enkele kaarten te verkrij- gen zijn. Wacht niet te lang want vol is vol! Theater de Schuurkerk, woensdag 5 april, 14.00 uur. Toe- gang fl.6,- voor kinderen, fl.7,50 voor volwassenen. Jeugdtheater voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Jeroen van Merwijk legt het nog een keer uit Dat Jeroen van Merwijk tot de elite behoort in het cabaretwereldje is genoegzaam bekend. Over zijn programma's van de afgelopen ja- ren waren uitspraken van de pers lovend. Een greep uit de recensies: Jeroen van Merwijk is veelzijdig, hij is taalvaardig, intelligent, muzi kaal, gevoelig en gek. Hij is een topper in eigen eenmansdivisie. Je roen van Merwijk is een grote naam in de top van het cabaret, maar na al die jarenlange triomfen te hebben gevierd in de Nederland- se theaters, vindt hij het genoeg. Een nieuwe uitdaging wacht! Met tevredenheid kijkt hij terug op de afgelopen jaren! Toch wil Van Merwijk ons niet met lege*handen achterlaten. Op de afscheidsavond legt hij het nog een keer uit. Zorg dat u dit niet mist, deze avond van hoog cabaretgehalte! Jeroen van Merwijk heeft zo veel succes met dit programma dat Theater Neder- land er op heeft aangedrongen om door te gaan en niet te gaan stop- pen. Zoveel talent en kwaliteit mag niet verloren gaan. Bezoekers van Theater Schuurkerk gaan een ge- weldige avond tegemoet en tegen de thuisblijvers kan gezegd wor- den: weer een kans gemist om mooi, leuk en gezellig theater mee te maken. Jeroen van Merwijk (Foto: Wiep van Apeldoorn). Theater de Schuurkerk, zaterdag 8 april, 20.30 uur. Toegang fl. 15,-. Toegangskaarten voor de voorstel lingen in de Schuurkerk zijn vanaf heden verkrijgbaar aan de infor- matiebalie van het stadhuis. De in- formatiebalie is elke woensdag ge- opend van 08.30 tot 17.00 uur. Te- lefonisch zijn kaarten te reserveren in het theater, tel.no. 01899-13700. Emily Antonic winnares Vlaardings Songfestival Voorafgaand aan de finale van het songfestival in de Stadsgehoorzaal werd de finale van het miniplay- backfestival gehouden. De presen- tatie was de gehele zondag in han- den van zangeres Rita Young. Eer- der op de dag had de voorronde plaatsgevonden en daar waren acht kandidaatjes van overgebleven. Zij streden zondagavond om de eerste plaats. Een deskundige jury be- staande uit elf leden beoordeelde de kinderen op gelijkenis, play back en showelement. De volgorde van de deelnemers was vooraf be- paald door loting. Heel vertederend was het optreden van de 4-jarige Roxanne Riedijk en de 5-jarige Nicky de Roo. Sa men speelden zij een scene uit 'The Phantom of the Opera'. Het tweetal deed het zo ontzettend leuk. dat zij later ook als tweede zouden eindigen. „Ik ben nog steeds een beetje verliefd op dat spook," zou journalist en voorzit- ter van de jury Rein Wolters later bekennen. De act van Dirk en Vin cent als 'Guns n' Roses' deed ook veel stof opwaaien. Uitgedost als zanger Axl Rose en gitarist Slash renden, sprongen en gleden zij over het podium heen. Helaas en eigenlijk onterecht mochten zij uit eindelijk niet plaatsnemen op het VLAARDINGEN Een over zicht van de voorstellingen in de Vlaardingse Stadsgehoorzaal Het Groot Niet Te Vermijden Dans/Show Orkest (Foto: Henk-Jan Kamerbeek). Het Groot Niet Te vermijden Dans/Show Orkest Glorious Surrender Volgens de heren zelf: Avondvul- lend muziektheater-spektakel van de meest succesvolle Nederlndse theaterband aller tijden'. Ze gaan dan ook als een wervelwind door diverse stromingen in de muziek- geschiedenis. Ze verzorgen zelf hun nationale en internationale gastoptredens. En ze verrassen met Rotterdamse humor en visuele ef- fecten. Groots feest met vijf maf- ketels. Zaterdag 1 april, Grote zaal, 20.15 uur. Toegang fl.35,-/fl.30,-, kor- tingspassen fl.30,- Theatergroep Potdoosie Ajasses Dotje en Lotje spelen ook nog an- dere rollen. Nicht Allison uit Ame- rika komt op bezoek. Ze is sjiek en houdt van lekkere luchtjes. Maar waar woont haar nicht? Op de vuil- nisbelt! Dat geeft me een gedoe.... Woensdag 5 april, Jeugdtheater, 14.00 uur. Vanaf 4 jaar Einde ca. 15.00 uur. Toegang fl.8,-, kortingspassen fl.6,50. erepodium. Na een gastoptreden van Valerie Jacobs met een liedje uit 'De kleine zeemeermin' werd de finale verder afgewerkt. Veel succes had Kevin Brouwer als Marco Borsato. Kevin zou zondag helemaal niet meedoen, maar door een afzegging van een kandidaatje, was Kevin toch van de partij. En niet voor niets, want hij behaalde de derde plaats met natuurlijk het nummer 'Dromen zijn bedrog'. Het laatste optreden van de mi- niplaybackshow was afkomstig van Patrick en Juliette den Ouden uit Pernis. Zij traden op als John Travolta en Olivia Newton-John en de jury oordeelde dat zij als eer- sten eindigden. Directeur van de Stadsgehoorzaal, Marten Putman, was zo onder de indruk van twee optredens, dat hij spontaan twee extra prijzen uit- reikte. Roxanne en Nicky en Pa trick en Juliette kregen een waar- debon om naar een aantal jeugd voorstelling van de Stadsgehoor zaal te gaan. Na een korte pauze en een optre den van het duo 'Levante' was het tijdstip voor de finale van het songfestival aangebroken. De spits werd afgebeten door Sandra Burg- houwt. Zij was als reserve-kandi- daat toch doorgedrongen tot de fi nale. Tijdens de voorronde van vo- rige week dinsdag zong zij het swingende nummer 'I will survi ve'. Helaas moest zij, getergd door zweepslag, een ander, rustiger nummer uitkiezen. Zij had geko- zen voor het langzame 'It must ha ve been love' van Roxette en haar stem leek een stuk beter tot zijn recht te komen. Als tweede ver- zorgde Emily Antonic een optre den. De 18-jarige zangeres zou door de jury als beste songfestiva- lact betiteld worden. Indrukwekkend was het optreden van Bianca van Ooijen met een ontzettend moeilijk nummer uit 'The Phantom of the Opera'. Zo dacht ook Marten Putman erover, want hij vond dat zij de wisseltro- fee voor het grootste talent in ont- vangst mocht nemen. Tevens ein- digde Bianca, met slechts een half puntje meer dan blueszanger Juan Kusmus, op de tweede plaats. Na de verschijning van de negen kandidaten op het podium ging de jury in beraad. Om het publiek in de tussentijd te amuseren trad het duo 'Jan en John' op. Een half uur- tje later dan gepland werden de prijzen van 1.000, 500 en 250 gul- den aan de prijswinnaars overhan- digd. Jurylid Rik Reijnart maakte bekend dat de Waterweg FM tro fee ging naar Juan Kusmus. Hij had de meeste stemmen gekregen van de luisteraars van de locale omroep voor Vlaardingen en Maassluis. Tot slot bedankte gast- vrouw Rita Young alle kandidaten, juryleden en sponsors en kreeg ie- dereen een bosje bloemen. In zaal de Harmonie kon na afloop ieder- een meedoen aan een karaokefeest. Over de voortzetting van het song festival moet nog worden gespro- ken. maar de positieve readies van iedereen doen vermoeden dat in 1996 gewoon weer een Vlaardings Song- en Miniplaybackfestival plaatsvindt. SISSIOOSTVEEN Basterd Doodgewoon Snel. shockerend, slapstickmatisch cabaret. Een helft van het duo is permanent ontroostbaar. de ander is de chronische optimist, onge- neeslijk vrolijk. Samen vragen ze zich af: Ben ik uit liefde verwerkt? Doet doodgaan pijn? En dergelij- ke. Hierna heeft het publiek ten- minste weer zin in morgen. En misschien weerzin in overmorgen. Maar dat kunnen ze niet garande- ren. wood en Broadway. Maar achter de schermen eenzaam en depres- sief. Een succesverhaal met bittere ondertoon. Vrijdag 7 april, Grote Zaal; 20.15 uur. Toegang fl.30,-,fl.25,-, kor tingspassen fl.25,-. Hoofdstad Operette Die Lustige Witwe Basterd speelt Doodgewoon (Foto: Frits Falkenhagen). Donderdag 6 april, Harmonie, 20.30 uur. Toegang fl. 17.50, kor tingspassen fl. 12,50. Willem Nijholt, Gerrie van der Klei, e.a. You're the Top Willem Nijholt is Cole Porter (Foto: Frans van Heiningen). Muzikale theatershow over Cole Porter, geregisseerd door Jos Thie. Porter was een componist en tekst- dichter met het vermogen tijdloze muziek te schrijven. Zoals 'I've Got You Under My Skin' en 'Any thing Goes'. Hij was succesvol en geliefd in de society van Holly- Die Lustige Witwe door de Hofodstad Operette (Foto: Peter Korniss). Deze operette van Frans Lehar be hoort tot de absolute hoogtepunten van het genre. Met het 'Viljalied' en 'Lippen Schweigen'. In Parijs leidt een jonge rijke weduwe een vrolijk leven. Haar landgenoot, de Pontevedrese gezant in Parijs, ziet dit met lede ogen aan. Want als de weduwe een Fransman huwt, gaat haar rijkdom voor haar vaderland verloren. de gezant smeedt een plannetje. Zaterdag 8 april, Grote Zaal, 20.15 uur. Toegang fl.42,50/fl.37,50, kortingspassen 37,50. Stadsgehoorzaal Vlaardingen 'Het verrassendste theater in de Rijnmond' Kassa:43 40 500, kantoor 43 40 399. Telefax 46 04 225, postgiro 497 09 50 t.n.v. Stadsgehoorzaal Vlaardingen. Kassa geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 uur tot 15.00 uur en een uur voor aanvang de voorstellingen. van Andreea Brand, tweede van links in de bovenste re finalistes en Jacques d'Ancona. ij, samen met de tien ande- SCHIEDAM Het 16-jarige fo- tomodel Andreea Brand uit Schiedam heeft tijdens een miss- verkiezing in het Brabantse Some- ren die was uitgeschreven door de Amerikaanse colagigant Pepsi, bij- zonder hoge ogen gegooid. Een jury bestaande uit niemand minder dan Jacques d'Ancona, Jeroen van Inkel en Miss-Nederland '94 Josca Bom, waren zelfs dermate van de Schiedamse onder de indruk dat zij haar een tweede plaats in de halve finale toekenden. In de finale, waarin de tien mooisten met elkaar de strijd aangingen om de felbe- geerde titel, werd zij uiteindelijk vijfde. De miss is zelf bijzonder te- vreden met deze niet geringe pres- tatie. ,,Ik heb mijn kansen op een ereplaats een beetje verspeeld door mijn vrijetijdskleding die bij de jury niet in de smaak viel. Dat was wel jammer omdat later bleek dat ik bij de badpakken een van de hoogste scores had. Maar de wed- strijd was goed georganiseerd en het was heel gezellig, dus ik ben gewoon dik tevreden met mijn vijfde plaats". Andreea Brand die overigens nog gewoon HAVO- scholiere is, is momenteel weer hard aan het werk aan haar model- lencarriere. Na enkele teleurstel- lende ervaringen bij corrupte miss- verkiezingen lastte zij onlangs een kleine rustpauze in om even op adem te komen en het vertrouwen in de verkiezingen terug te krijgen. De rust heeft haar goed gedaan, gezien de vele aanbiedingen die de miss sindsdien gekregen heeft. On langs vloog zij in opdracht van MCC Modellenbureau uit Amster dam nog naar het zonnige Miami. De foto's die in deze tropische om- geving zijn gemaakt zullen ge- bruikt worden voor een kalender. SCHIEDAM Tessie en Roel willen d.m.v. een ver- jongingsinstituut snel rijk worden. Het gaat waar schijnlijk lukken, want er is veel belangstelling voor, de ene groep na de andere komt en gaat en de mensen zijn dik tevreden. Piet en Marie zijn ook gekomen, Piet krijgt het weekje met zijn vrouw cadeau voor zijn verjaardag, veel trek heeft ie er niet in, en vooral niet in het eten wat er is. Ailemaa) rauwkost, Manon vindt het geweldig en doet overal aan mee, net als Sandra. Jan Hein gaat zijn eigen weg want hij weet hoe het er in z'n instituut aan toegaat. Ook Fred, een beroemd fo- tograaf, is aanwezig met zijn eeuwige Fototoestel. Als Ir- ma Hollander verschijnt, de journaliste van een dames- blad en erg wantrouwend, ontstaat er deining in de tent. Deze uitvoering zal plaatsvinden op 1 april in de aula van Scholengemeen- schap Spieringshoek, v.d. Brugghenlaan 2-6, te Schiedam. Toegangskaarten a fl.10,- zijn te verkrijgen bij de ingang van de zaal of on der de volgende telefoon- nummers: 010-4267199. 010-4737078 en 010- 4266408. De zaal is open om 19.30 uur en de voorstelling begint om 20.00 uur. Na de uitvoering is er bal na met levende muziek. VLAARDINGEN In Cul tured Centrum Hollandia aan de Oosthavenkade 42 is nog tot 3 april de tentoon- stelling 'Werken naar Ce zanne en Turner in aquarel' te zien. De werken zijn ge maakt door cursisten van de vervolgcursus aquarelleren van de Vrije Academie. In deze eursus is uitgegaan van schilders waarvan de aqua- reltechniek een belangrijk deel van hun oeuvre vormt. Voor de werken op deze ten- toonstelling zijn de aquarei- len van Paul Cezanne en William Turner de inspira- tiebron. Het biedt de moge- lijkheid klassieke onderwer- pen als stilleven en land- schap vanuit een andere in- valshoek te benaderen. VLAARDINGEN Met het oog op de vele herden- kingsactiviteiten die dit jaar zullen plaatsvinden en van- wege de aandacht die orga- nisaties als Amnesty dit jaar besteden aan de problema- tiek van vrouwen, heeft de Theatergroep van Amnesty International het stuk "Etty Hillesum* ingestudeerd, dat te zien zal zijn op 12 april in de Harmonie. Etty Hillesum was een joodse vrouw die gedurende de oorlogsjaren een dagboek heeft bijgehou- den. Pas begin jaren '80 werd dit dagboek onder de titel 'Het verstoorde leven' uitgegeven. Haar werk heeft op veel mensen grote indruk gemaakt. De voorstelling begint om 20.30 uur en de toegang is fl.10,- inclusief een kopje koffie. De organisatie van deze avond is in handen van het Platform Ander Vlaar dingen i.s.m. Amnesty Inter national Vlaardingen. Kaar ten zijn verkrijgbaar bij: Boekhuis Den Draak, Veer- plein 33, De Wereldwinkel, Hoogstraat 39, of telefonisch reserveren bij Nelleke van der Luit, tel. 4349551 of Ine- ke Nieuwstraten tel. 4340078 TelefOOn. (i.v.m.controlebezorging) j Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: j3^tterdam^D^gb!ad,AnjwoordjiummeMJi79,_3000 VB Rotterdam T029 J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 27