Radio Modern getroffen door enorme brand Knus tafelen bij Chez Pierre MaasposT MaasposT KORT Vrij zijn over de grenzen Nieuwe tennnisbanen voor Los Bigotes MaasposT dedankt de kiezers voor hurt steun. Een van de beste orkesten van Nederland Ooievaarspaal geplaatst op Nationale Boomfeestdag FM 106.7 en kabel 96.1 Mishandeling KERKDIENSTEN SCHIEDAM SCHIEDAM Zaterdag 1 april zal het inloopconcert in de Grote Kerk verzorgd worden door Kees Passchier op kooror- gel en Aad Verhey. De aanvang is 15.00 uur en de toegang is gratis. Voorjaar in de heemtuin Lustrumconcert Windkracht 10 ALGEMEEN SCHIEDAM #f OUDEREN VLAARDINGEN VERBOND MAASSLUIS Wordt nu lid en bel voor meer informatie. 010-426 25 33 010-474 04 85 ieuwe gerechten SCHIEDAM Er zit mu ziek in Schiedam. Menigeen kon dit al tijdens het Drum- band- en majorettencon- cours ervaren dat onlangs in Sporthal Margiet werd ge houden: in een sterk bezet veld wisten de Schiedamse deelnemers verreweg en met een schijnbaar gemak de meeste prijzen binnen te sle- pen. Maar ook op Harmo- niegebied blijkt Schiedam nog meer dan gemiddeld ta lent te herbergen. Harmo- nie-orkest Wilton Fijenoord, het orkest dat dit jaar precies 70 jaar bestaat, is namelijk door de Koninklijke Neder landse Federatie voor Mu- ziekverenigingen (KNF) uitgenodigd deel te nemen aan het Nationaal Topcon cours dat op 27 mei in Arn- hem zal worden georgani- seerd. Voor dit concours, dat bij liefhebbers bekend staat als de 'creme-de-la- creme' op fanfare- en har- moniegebied, zijn de vier beste orkesten van Neder land uitgenodigd. De Bond heeft deze orkesten gekozen op grond van de uitstekende concoursresultaten die zij behaald hebben tijdens een erkend concours in 1994. Apotheosis Monument Kijkopstad en wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Kijkopstaden wijk Woensdag 29 maart 1995 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.52 Programma Zaterdag: 9-10 Non-stop muziek - Micha In- genkamp; 10-12 Passage 12 - Jan Willem de Boer en Laurette Lan- kester; 12-14 Muzikale Omloop - Peter Voorburg; 14-16 Muzikale Omloop - Lennard de Bles; 16-17 Muzikale Omloop - Aad van der Wei; 17-18 Schiedam Sport - Henk Groenewegen; 18-20 Top 25 - Paul de Jongh. Zondag: 9-10 Kinderradio - Chrit Wilshaus; 10-11 5 Kwartier in 1 Uur - Bas Barendregt; 11-12 Goedemorgen Schiedam - Paul de Jongh; 12-14 Muzikale Omloop - Ed van Dom- melen; 14-16 Muzikale Omloop - Rob van der Heiden; 16-18 Sport - Patrick de Boer en Fred van Aken; 18-19 Non-stop muziek - Saskia Hemmes; 19-20 KOERS - Mies den Hartog; 20-21 De Klassieken - Cees van Giezen. Donderdag; 19-21 Jazz Melodies - Jaap Wape- naar; 21-22 Groove Garden - Men- no Sprong. Vrijdag: 18-20 Marokkaans Programma - Hassan Aissati e.a.; 20-22 Turks Programma - Huseyin Cayir e.a. SCHIEDAM De predikbeurten voor zondag 2 april. Hervormde gemeente Schiedam Opstandingskerk. Burg, Honnela- ge Gretelaan Aanvang: 10.00 uur mevr. ds. M.H. de Lang Grote Kerk, Lange Kerkstraat Aanvang: 10.00 uur ds. N.J.M. Hoogendijk Aanvang: 17.00 uur Ds.A. Jonker Bethelkapel. Nieuwe Maasstraat Aanvang: 10.00 uur Ds.A.J. Lamping (Rotterdam) Gereformeerde Kerk De Ark Aanvang: 10.00 uur Ds. A.N. Verheul Magnalia Dei Kerk Aanvang: 10.00 uur Hr. A.F. Ruijl Grote Kerk Aanvang: 19.00 uur Muzikaal avondgebed VrijzinnigeGeloofsgemeenschap NPB Schiedam NPB Schiedam aanvang 10.30 uur ds. D. Koster Hervormde Evangelisatie op Ge reformeerde grondslag Gilde College Aanvang: 10.00 uur Ds. G.C. de Jong SCHIEDAM Door een 26-jari- ge man werd aangifte gedaan van mishandeling. Hij liep zaterdag- nacht omstreeks 03.00 uur op het Rubensplein en werd daar door 2 onbekende mannen aangesproken en vervolgens afgetuigd. Hij moet zich onder behandeling van een arts stellen. MaasstaD weekbladen KANTOOR: Over de Vesten 3a Postbus 373 3100 AJ Schiedam Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. MANAGER: W. J. de Kok Telefoon 010-4004291 COMMERCIE: Telefoon 010-4738322 Telefax 010-4731589 VERTEGENWOORDIGERS: H. Theeuwkens Prive 010-4115184 R. de Hoog Prive 010-4663691 I. Ruijgrok Prive 01751-12382 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IMA/P advertenties tot maandag 16.00 uur ACCOUNT MANAGER: L. B. van IJzerloo Telefoon 010-4004472 Prive 010-4708702 REDAKTIE: Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Redaktie: M. Heijnen Telefoon: 010-4004484 Chef-redakteur LM. Hartman Telefoon: 010-4004491 FOTOGRAFIE: en voor fotobestellingen Willem de Bie Media Produkties Pelgrimsstraat 5b 3029 BH Rotterdam 010-4774010 010-4778066 INZENDTERMIJN REDAKTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Nederlandse Dagbladunie b.v. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur SCHIEDAM De voormalige bistro 'De Koffiemolen' aan de Rotterdamsedijk heeft onder het toeziend oog van de nieuwe eige- naar Pieter Rijnsdorp een ingrij- pende verbouwing en naamsveran- dering ondergaan. Drie maanden geleden nam Rijns dorp de bistro over en besloot di- rekt zijn ideeen over hoe een ge- zellige en knusse bistro er uit hoort te zien in de praktijk te brengen. ,.Het restaurantgedeelte heb ik wat kleiner gemaakt, zodat het een stuk intiemer is geworden. De keuken die voorheen open was heb ik af- gesloten en er is een zeer gezellige bar geinstalleerd", aldus de kers- verse eigenaar. Het culinaire genot bij Chez Pierre, de huidige naam van de zaak, is er echter geenszins minder om ge worden. Voor uiteenlopende deli catessen als een pannekoek, een portie sate of een Boerenschotel kan men er de gehele week terecht. Een zekere naam heeft de bistro in de drie maanden van haar bestaan reeds verworven op het gebied van SCHIEDAM - De heemtuinexcur- siegidsen Petro Bakker en Siert Gerritsen nemen de deelnemers aan de heemtuinexcursie van zon dag 2 april mee naar de eerste spo- ren van de lente. De beplanting in de heemtuin heeft weinig geleden onder de vorst en de sneeuw van de afgelopen winter. Planten als de Winteraconiet, het Speenkruid en het Lenteklokje staan al volop te bloeien. Zij zijn kennelijk in staat zichzelf tegen de kou te bescher- men. Tijdens de excursie wordt duidelijk hoe ze dit doen. Aan het eind van de winter gaat er ook al een aantal bomen, waaronder de Wilg, Els en Populier, bloeien. De Hazelaar is nog vroeger. /.ij staat nu al in bloei. Omdat er in deze pe- riode nog maar weinig insekten zijn, maken deze bomen voor de bestuiving gebruik van de wind. Bovengenoemde en andere we- tenswaardigheden kan men zondag tijdens de wandeling vernemen. De wandeling is gratis en begint om 14.00 uur bij de ingang van de heemtuin in het Prinses Beatrix- park. Men kan deze vinden aan het verlengde van het Duivenpad in Kethel-Oost. S HIEDAM - Zaterdag 1 april zal in de Grote Kerk te Maassluis een bijzonder concert plaatsvinden. Het is een niet-alledaagse combi- natie van orgel, pauken en blaasor- kest. Uitvoerenden zijn het regio- nale blaasorkest Windkracht 10 onder leiding van Anton van Oos- ten, organist Jaap Kroonenburg en de slagwerker Joachim Lubberts. Kroonenburg zal het Garrels orgel bespelen dat in 1732 werd ge- bouwd en in 1978 geheel is geres- taureerd. De werken die ten gehore zullen worden gebracht zijn origi- nele stukken die gecomponeerd zijn voor orgel, pauken en symfo- nisch blaasorkest.Tijdens het con cert zal het orkest tevens een pri- meur voor Nederland ten gehore brengen: 'Handel in the Strand' van Percy Grainger, het concert begint om 20.00 uur en de kerk is vanaf 19.30 uur open. De toe- gangsprijs is fl. 10,—. Kaarten aan de kerk of in de voorverkoop bij mu- ziekhandel Allegro aan de Noord- vliet. SCHIEDAM In de laatste avond van de cyclus 'Bezinning of bevrijding' op maandag 3 april wordt gekeken naar vrijheid in het buitenland. De vragen die gesteld worden zijn 'Welke zorgelijke ont- wikkelingen zijn er in het wereld- gebeuren en wat kunnen we doen om verder te werken aan bevrij ding? Wat gebeurt er en hoe is dat mogelijk? Welke factoren spelen een rol, die het mogelijk maken dat individuen of groepen mensen steeds weer macht over anderen uitoefenen, zonder enig respect voor een mensenleven?' Kunnen we vanuit onze comfortabcle Ne derlandse situatie van achter de open haard, daar iets zinnigs over zeggen? En hebben wij, als gewo- ne inwoners van Schiedam, moge- lijkheden daar wezenlijk iets aan te doen. De spreker maandag 30 april is J. van Reenen van Amnesty Interna tional, een organisatie die boven politieke partijen verheven is, maar tegelijk heel direct met de wereldproblemen geconfronteerd wordt. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het ge- bouw van de NPB aan de Westvest 90-92 (tegenover de Walvismolen) Alle belangstellenden zijn wel- kom. Er wordt een vrije bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten. de zeer diverse en immer voordelig geprijste week- en dagschotels, waarvan de prijzen liggen tussen de fl. 12,50 en fl. 16,50. Bij alle ge1 rechten van de kaart krijgt men standaard twee soorten groentert en ruim voldoende friet of gebak-\ ken aardappelen. Jubilerend Wilton-Fijenoord naar Nationaal Topconcours SCHIEDAM In het bijzijn van ruim 250 schoolkinderen, wethouder Hafkamp en Gedeputeerde van Zuid-Holland de heer Van der Vlist, is door de Hoofdafdeling Groenvoorziening en Natuur op woensdag 22 maart een ooievaarspaal geplaatst in landschapspark Park Kethel. Het plaatsen van de paal was een aktic in het kader van de Nationale Boom feestdag, die dit jaar het thema 'Grenzeloos bomen' meekreeg. Het plaat sen van een paal voor ooievaars op een Boomfeestdag moet dan ook juist uit dit thema worden begrepen: ooievaars zijn trekvogels die zich niks van landsgrenzen aantrekken, zij trekken verschillende grenzen over. In deze tijd keren de ooievaars terug uit het zuiden. De ooievaarspaal is dan ook geplaatst om ooievaars, die reeds in de omgeving waren gesignaleerd, een extra broedgelegenheid te geven. Na het plaatsen van de ooievaarspaal werden er door verschillende kinderen een zelfgemaakte ooievaar als symbool naast de paal gezet. Ter afsluiting werd er onder begeleiding van Kermit de Kikker, een enorme hoeveelheid ballonnen opgelaten. Na de feestelijke plaatsing van de ooievaarspaal, werd er door de kinderen direkt een aanvang gemaakt met het aantrekkelijk maken van de leefomgeving van de ooievaars. Zo werden de wilgen in de buurt netjes geknot en werd het zwerfvuil opgeruimd. Ook zijn er houtrillen gemaakt van de afgezaag- de wilgentakken. Door deze takken in elkaar te steken en op te stapelen is er voor vogels en egels een geliefde nestplaats ontstaan. SCHIEDAM Tennisvereniging Los Bigotes, in de volksmond gewoon de Snorren genaamd. vierde zondag 26 maart een feestje op het sportpark in het Sterrenbos. Daar werden de tennisbanen van de nieuwe baansoort Canada Tenn in gebruik genomen en alvast stilgestaan bij de viering van het 45-jarig bestaan dit jaar. De opening van de Canada Tenn banen werd opgeluisterd door het hijsen van de nieuwe clubvlag die is ontworpen door twee jeugdleden van de Snorren. De eigenaar heeft daarnaast zelf een aantal zeer aardige nieuwe en verrassende gerechten bedacht die alleen bij Chez Pierre te verkrijgen zijn. ,.De Houthakkerssteak blijkt enorm aan te slaan en ook de schnitzel a la Pierre die in de oven met kaas wordt gegratineerd kan ik een ieder aanbevelen", aldus Rijnsdorp. De keuken van Chez Pierre kan dus het beste omschre- ven worden als internationaal. ver- nieuwend en zeer betaalbaar en niet, zoals de naam zou doen ver- moeden, Frans georienteerd. „Chez Pierre vond ik wel iets ge- zelligs uitstralen en dat is nu net waar het in de bistro om draait", licht de eigenaar tot slot toe. Harmonie-orkest Wilton-Feije- noord zal tijdens het concours uit- komen in de zogenaamde Vaan- delafdeling. de hoogst mogelijke afdeling voor muziekverenigin- gen. Dit niveau werd reeds in 1956 bereikt en sindsdien gepro- logeerd door immer uitmuntende resultaten. Het is dan ook zeker niet de eerste keer dat Wilton- Feijenoord voor het Nationaal Topconcours is uitgenodigd. „Wij zijn al meerdere keren gese- lecteerd en gevraagd voor dit concours. Niet altijd zijn wij daarentegen in staat geweest po- sitief te reageren omdat deelname toch wel behoorlijk wat kosten met zich meebrengt", legt voor- zitter Wouters uit. Omdat de har- monie dit jaar haar 70-jarig be staan viert, vond men het echter hoog tijd weer eens mee te doen aan een zo bijzonder evenement als het Topconcours. Daarnaast was men het ook weer min of meer verplicht. „De Bond stelt de eis dat een orkest een keer per vijf jaar mee moet doen. Doen ze dat niet. dan ligt onherroepelijk de- gradatie in het verschiet", aldus Wouters. Het werk dat de Harmonie tijdens het concours ten gehore zal bren gen is een stuk van de Praagse componist Karel Husa. Het werk is gekozen uit het Klein of Groot Repertorium dat een aantal wer ken bevat die speciaal zijn voor- geschreven voor de Vaandelafde- ling. Wat de titel 'Apotheosis of this Earth' al doet vermoeden, blijkt inderdaad waar te zijn: het stuk is een zeker niet alledaagse mengeling van alle mogelijke muziekinstrumenten. In het eerste deel wil men muzikaal verbeel- den dat er vanuit het heelal naar de aarde wordt gekeken. Het tweede deel handelt over het klappen van de aarde, waarna in deel drie uiteindelijk een link wordt gelegd met de reele dage- lijkse situatie: we moeten oppas- sen. anders gaat de wereld ten on der. „Een van de redenen om juist dit stuk ten gehore te brengen is dat het nu precies 25 jaar geleden is dat Husa dit meesterwerk com- poneerde. Daarnaast is het een onderwerp dat heden ten dage nog altijd aktueel is", legt Wou ters uit. Doordat er zoveel verschillende instrumenten nodig zijn en met name veel slagwerk, is het stuk tot op heden slechts twee keer eerder uitgevoerd. „Ja, ook wij hebben natuurlijk niet een kast vol slagwerkers waar we er een aantal uit kunnen trekken. Ons orkest telt 57 leden en die bespe len niet allemaal een verschillend instrument, dus de gaten die er onherroepelijk ontstonden moes- ten worden opgevuld met leden van andere orkesten. Gelukkig kan dat tegenwoordig zonder pro- blemen, haat en nijd tussen orkes ten onderling is er gelukkig niet meer", licht Wouters toe. Het stuk is al met al een ware uitda- ging geworden. dat een gedegen studie vereist. In tegenstelling tot andere toporkesten heeft Harmo nie Wilton-Feijenoord echter nog geen serieuze aanvang gemaakt met de repetities. „Wij zijn van origine een perso- neelsvereniging en dat komt in ons programma van tijd tot tijd weer bovendrijven. We willen ook gewoon bijvoorbeeld een vooijaarsconcert kunnen doen met wat luchtiger muziek. Van de kopjes koffie die je daar ver- koopt. haal te toch de broodnodi- ge inkomsten binnen", vertelt Wouters. Het ligt in de bedoeling het stuk in twee tot drie maanden in te studeren en dat moet volgens Wouters goed te doen zijn. „Sommige orkesten oefenen nu al twee keer per week, wij begin- nen gewoon na het voorjaarscon- cert." Geen nerveuze toestanden bij Wilton-Feijenoord dus. Natuur lijk zullen er over enige tijd wat extra repetities worden gepland. maar voor het overige vertrouwt men volledig op de routine en vaardigheid van de leden. Ook met de concurrerende orkesten uit Zeist, Tilburg en Hilvarenbeek heeft men zich nog niet echt be- zig gehouden. „Wij zien het alle maal wel op 27 mei. Wij zijn overtuigd van ons stuk en dat is genoeg. Onze dirigent Jean Gru- ten heeft ons wel al meerdere ke ren medegedeeld, dat we een monument gaan oprichten". Dat enthousiasme weet hij goed over te brengen op de groep. Trou- wens, je kan vaak nog zoveel re- peteren. en voor je eigen gevoel een gigantisch stuk hebben. je bent voor een groot deel toch af- hankelijk van de jury", licht Wouters toe. Die jury bestaat tij dens het concours overigen uit een gezelschap dat in muziek- kringen in zeer hoog aanzien staat. De namen van de jury leden, de heren Van Lijnschoten. Koops en Van Diepen. zijn volgens Wouters het beste te vergelijken met die van Van Hanegem en Cruijff in de voetbalwereld. ,.Wij zijn dus in goede handen", stelt Wouters vast. „En winnen we niet, dan zijn we in ieder geval nog vierde van Nederland gewor den". Karin v.d. Knaap SCHIEDAM Radio Modern mocht zich afgelopen week een aantal keren in een enorme belang- stelling verheugen, al was het be- drijf daar niet zo blij mee. Woensdagavond vlak nadat de zaak werd afgesloten brak name lijk een enorme brand uit in de Su- perwinkel van Radio Modern aan de Nieuwpoortweg in de Spaanse- polder, vlak langs de snelweg tus sen Schiedam en Rotterdam. De Verwoestende vlammen legden de reclamestudio de winkel en het hoofdkantoor in de as. Slechts het centrale magazijn vanwaaruit vele Radio Modern filialen in de regio worden bevoorraad, bleef ge- spaard. En dat centrale magazijn was het afgelopen weekeinde ge opend voor het publiek dat daar werkelijk massaal electronica-in- leed van de brand enigszins ver- kopen kwam doen. hetgeen het lichtte voor het getroffen bedrijf.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 5