95 1 1 IK Bergweg 110, Rotterdam Rotterdam gelooft in Feyenoord 'Hermes DVS krijgt meer uitstraling Feyenoord-seizoenboek een mooi document hir^e 3 Voor gg 10 Voor 0750 3 Voor Betaling met bank- of giropas pincode. Enorme toeloop bij eerste training Voorzitter Wim van der Sloot trots op nieuwe behuizing Aanbieding voor MaasposT-lezers Voorde Walkman Videocamera bezitters opgelet! 27MC zender/ontvanger Incl. RTL 4/5 decoder p* Parkeren in de 2 parkeergarages t/o Correct. Teiefoon010-4.6i8.6i8, ook vrijdagavond tot 21.00 uur. SONY SONYMDR-E 535 STEREO 00RTELEF00N Een fantastische aanbieding voor de Walkman gebruiker is deze prima klinkende stereo oortelefoon die is aangepast aan de vorm van uw oor. Vergulde miniplug en het speciale snoer zorgen voor een maximale geleidingvan hetmuzieksignaal. Incl. handig opbergdoosje. normale prijs-69".- Correct Summersale Prijs SONY SONY E 5-90 HMED HI-8 VIDEOTAPE Metaal opgedampte Hi-8 videotape met een superieure beeld- en geluidskwaliteit. Geschikt voor iedere Hi-8 videocamera. NORMALE PRIJS PER STUK 27.50 Correct Summersale Prijs FUJI FUJI EC 45 SHG VHS-C VIDEOTAPE In diverse vakbladen vele malen goed geteste VHS-compact cassette voor het vastleggen van briljante kleuren met een uitstekende geluidskwaliteit. NORMALE PRIJS PER STUK 11.95 Correct Summersale Prijs Premier PREMIER CB-1000 27 MC ZENDER/ONTVANGER Niet alleen leuk om gezellig mee door de ether te "tokken". Maar het is ook een zeer handig apparaat als u met twee auto's op vakantie gaat. Voorzien van 40 kanalen waarvan kanaal 9 direct oproepbaar is. Compleet met PTT handmicrofoon, gelijkstroomkabel en installatie materiaal. NORMALE PRIJS4€9T" Correct Summersale Prijs Hertzinger rtJJI FUJI JP-II60 CHROOM AUDIOCASSETTE Vele malen goed geteste chroomcassette met een bijzonder goede lage- en hogetonen weergave. NORMALE PRIJS PER STUK 3.50 HERTZINGER 32 CM SCHOTEL ANTENNE Deze schotelset heeft al vele goede recenties op zijn naam staan van o.a.: "De vakantie- man""RTL-4", "Kampeer en Caravan Kampioen" en het vakblad "Video uit en Thuis". De basis van deze set wordt gevormd door de kleine schotel met een doorsnee van 32 cm en een receiver met afstands- bediening. Inclusief RTL4 en 5 decoder en afstandsbediening. Werkt op 12/220 volt. NORMALE PRIJSj899a Correct Summersale Prijs 11.00-18.00 UUR 9.00-18.00 UUR 9.00-18.00 UUR _9.00-18.00 UUR 9.00-21.00 UUR 9.00-17.00 UUR BEREIKBAARHEID VAN CORRECT: SCHIEDAM Wanneer wordt de nieuwe kantine officieel geopend? Wim van der Sloot, voorzitter van het 111 jaar jonge Hermes DVS, corrigeert de vraag meteen. „We spreken liever van clubhuis'grinnikt de 65-jarige Schiedammer. „Die bena- ming vinden we beter bij onze nieuwe behuizing passen." En Jelijk heeft hij. Natuurlijk, helemaal af is het complex van trim 1,3 miljoen gulden op Sportpark Harga nog niet. Hier en aar dient nog wat gesloopt of geegaliseerd te worden en de ianplant moet nog worden aangebracht. Ook moeten de mees- te inpandige deuren nog worden vervangen. De aannemer had het materiaal tien centimeter te kort geleverd. Maar het ge- bouw staat. Als een riant huis. ROTTERDAM-ZUID Met duizenden stonden ze tij- dens de eerste training van Feyenoord om de hekken van het trainigsveld. Sinds de da- gen van Johan Cruijff was het niet meer zo druk geweest. De trouwe aanhang gelooft er weer in, want 'De Stadion- club heeft nu een behoorlijk elftal bij elkaar' Open dag Woensdag 19 juli 1995 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.54 Bergweg110 Arl.nr. 5580 39; SONY SONY SONY Art. nr. 6937 79.- DOUBLE DOUBLE COATING vhsh Art.nr.7617 29.9 Art.nr. 4806 99? Art.nr. 909 799 Art.nr. 33 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG (KOOPAVOND) ZATERDAG Met de tram: lijn 4,6 en 9. Met de bus: 170,171 en 173 stoppen praktisch voor de deur en bus 35,39 en 40 stoppen bij Station Noord. ook vlakbij. Met de auto: volg de diverse aanwijsborden. Voorzitter Wim van der Sloot poseert op een bankje, dai voor deze gelegenheid even op een van neergezet. Niet alleen burgemeester Reinier Scheeres, die op 25 augustus de ac- commodatie officieel opent, zal zijn ogen uitkijken. Het nieuwe onderkomen van Hermes DVS ziet er prachtig uit en is van alle ge- makken voorzien. „Als je een ver- eniging met enige klasse wil zijn, moet je die klasse ook uitstralen", vindt Van der Sloot. „Ik denk dat we met dit gebouw aan allure win- nen. Natuurlijk, 1,3 miljoen gulden is heel veel geld, maar Hermes hoeft niet alles alleen op te hoes- ten. We hebben financiele steun van drie regionale fondsen gekre- gen en de gemeente heeft een sub s-idle gegeven op het natte gedeel- tfe. Dankzij tal van acties en veel zelfwerkzaamheid hebben we een paar ton meteen terugverdiend. Maar het blijft niettemin een forse lening. Je moet het zien als een hy- potheek. Het bestuur heeft een in- gecalculeerd risico genomen en ze- ker geen onverantwoorde uitgaven gedaan." Het onderhouds- en milieuvriende- lijke bouwwerk van twee verdie- pingen oogt modern en strak. Be- neden blinkt de originele bar, de ruime keuken en de onvolprezen koelcel. Het zitgedeelte van het clubhuis is even compact als effi cient. De negen kleedkamers zijn groot. De drie bestuurskamers be- vinden zich op de eerste etage. De inrichting van de hoofdbestuurska- mer zou bij een topclub niet mis- staan. ,,Een sponsor heeft de meu- bilering verzorgd", meldt Van der Sloot. „Een cadeau voor het nieu we onderkomen dat door het be stuur uiteraard in dank is aan- vaard." De drie squashbanen. met aparte kleedkamers, vormen het pronkstuk van het gebouw. Ze lig- gen er nu nog schoon en maagde- lijk bij. Maar als het goed is, staan over een paar maanden de witte muren vol met afdrukken van bal- len en rackets. „We hopen op de aanwas van honderden leden", geeft Van der Sloot te kennen. „We merken nu al dat de vereni- ging door de oprichting van de squash-afdeling nieuwe impulsen krijgt. Het gaat toch vaak om jonge mensen met andere ideeen en een andere aanpak. Van hun frisse in- breng kan op den duur heel de ver- eniging profiteren. Ook Hermes is vrijwel volledig afhankelijk van vrijwilligers en een beetje vers bloed kan nooit kwaad natuur lijk." Van der Sloot, gepensioneerd di- recteur van een Rotterdams scheepvaartbedrijf, erkent dat het voor een voetbal- en cricketvereni- ging niet meteen voor de hand ligt om de squashsport te adopteren. „Maar het past wel volledig in de filosofie van het Hermes-bestuur. Tien jaar geleden hebben we met de drie nieuwe squashbanen is de oprichting van een tennisafde- ling en de aanleg van vier banen de eerste aanzet gegeven tot een om- ni-vereniging. We wilden toen al een sportclub zijn die het hele jaar rond recreatie voor het hele gezin kon bieden. Nu was de tijd rijp voor een vierde sport, ook al in verband met de nieuwbouw die we gingen plegen. Uit onderzoek on- der onze leden kwam squash verre- weg als beste optie naar voren. Ik geloof dat we in deze regio een unieke combinatie van sporten bie den." Van der Sloot, al 54 jaar lid van Hermes waarvan de laatste 13 jaar als voorzitter, heeft hoge verwach- tingen van de nieuwe discipline. „We zijn op een gat in de markt gedoken. Squash behoort nog al- tijd tot de nelstgroeiende sporten in Nederland. Ik heb begrepen dat squash- en tenniscentrum Klaver- stede in de 's-Gravelandsepolder goed vol zit. Bij ons daarentegen is nog plaats zat. We hebben een spe ciale reclamefolder laten maken om onze mogelijkheden en tarie- ven onder de aandacht van het pu- bliek te brengen. We pakken het professioneel aan. Dat moet ook wel, want een belangrijk deel van onze nieuwe exploitatie moet door de squash-afdeling opgebracht gaan worden." De nieuwbouwplannen van Her mes DVS, dat op 18 november 1994 de eerste paal de grond in- sloeg, zijn niet van vandaag of gis- teren. Al in 1984, rond de viering van het honderdjarige bestaan, werden de eerste bouwtekeningen gelanceerd. „De gemeente kon ons toen echter geen garantie geven dat we op deze lokatie in Harga moch- ten blijven", blikt Van der Sloot terug. „Het was heel goed moge- lijk dat onze grond samen met het terrein van SVDPW een economi- sche bestemming zou krijgen. Ge- lukkig zijn al die voorstellen afge- blazen. Maar eigenlijk weten we pas sinds 1991 dat we ons geen zorgen meer over een gedwongen verhuizing hoeven te maken. Van- af dat moment zijn we serieus met een nieuwe accommodatie bezig geweest. Begin vorig jaar hebben we dedefinitieve beslissing geno men en is de bouwcommissie on der leiding van Frans van Mol hard aan het werk gegaan. Het resultaat mag er zijn, dacht ik." Van der Sloot geeft ronduit toe, dat een moderne accommodatie hard nodig was. ,,We wisten natuurlijk al een tijdje dat we nieuwbouw gingen plegen. Daarom hebben we aan het onderhoud van het' oude gebouw de laatste jaren niet al te- veel meer gedaan. Dat was goed te merken. Alles ging langzaam maar zeker kapot. Het was een lange aaneenschakeling van problemen. Het grootste struikelblok waren de douches in de kleedkamers. Die gingen om de haverklap stuk. Sommige jeugdspelers wilden bij ons niet eens meer een douche ne- men. Dat was een slechte zaak die ons misschien wel een paar leden heeft gekost. Maar nu zit de loop in de voetbalafdeling er weer goed in. We schrijven het komend seizoen twee of drie seniorelftallen meer in dan vorig jaar. Dat geeft aan dat de mensen weer zin hebben en weer vertrouwen hebben in de toekomst van Hermes DVS." Van der Sloot, die in de topdrukte bij de club veel steun heeft gekre- gen van zijn 'compagnon' Jan Stahlie, wil in het voorjaar van 1996 afscheid als voorzitter ne- men. De nieuwbouw was in feite zijn laatste kunstje. „Het is mooi geweest", vindt Van der Sloot. die in 1982 de hamer overnam van Mister Hermes DVS Manus Stolk. „Het wordt tijd dat een jonge vent het van mij overneemt. Ik heb wel een paar kandidaten op het oog, maar het is niet aan mij om mijn opvolger aan te wijzen. Dat laat ik aan de leden over. Zelf zal ik, zo- lang mijn gezondheid het toestaat, voor de club hoe dan ook actief blijven. In welke functie? Dat laat ik nog even in het midden." Norbert Kleinherenbrink Trekpleister was de van Barcelona afkomstige Ronald Koeman. Bij het betreden van het trainingsveld werd hij door de supporters met een daverend applaus onthaald. De Groninger, die toch wel het een en ander gewend is, was hier toch wel van onder de indruk. Hij liet zich dan ook meteen van zijn goede kant zien door bij de looptraining - niet een van z'n favoriete onderde- len - mee voorop te lopen. Belang- stelling was er natuurlijk ook voor de aangekochte Australische inter national Aurelio Vidmar. De van Standaard Luik afkomstige aanval- ler zette na de training definitief zijn handtekening onder een vier- jarig contract. Als schaduw hing de afwezigheid van de van Roda JC afkomstige Tomek Iwan over de training. De Poolse aanvaller - die bij Feye noord inmiddels een vierjarig con tract heeft getekend - had de vorige avond van de arbitragecommissie van de K.N.V.B. gehoord dat hij niet voor Feyenoord mocht uitko- men. Een uitspraak die bindend, maar voor hem moeilijk te verwer- ken bleek. Hij meldde zich de vol- gende dag dan ook ziek bij zijn Limburgse werkgever. Voorzitter Jorien van den Herik liet weten dat Feyenoord de Pool zal blijven steunen. „Een speler heeft toch het recht om zelf te be- palen waar hij wil spelen. Omdat Iwan absoluut niet meer bij Roda JC wil spelen, ontbreekt daar de basis voor een goede samenwer- verkocht als vorig seizoen. name- lijk 15.000. En de verkoop is nog lang niet beeindigd. Bovendien komt de open dag er aan. Vaak de gelegenheid voor veel supporters om een seizoenkaart te kopen. Nadat vorig jaar door de renovatie van het stadion de open dag niet door kon gaan, wordt dit seizoen de draad weer opgepakt. Het fami- liefeest zal plaatsvinden op woens dag 9 augustus op de geheel ver- nieuwde grasmat van het hoofd- ROTTERDAM Het boek 'Feyenoord Seizoen 1994-1995' is deze week verschenen. Het vierde boek in de reeks, die in 1992 be- gon. De uitgave handelt over de prestaties van Feyenoord in het af- gelopen seizoen, met als hoogte- punt het (opnieuw) binnenhalen van de Nederlandse beker. Hoewel het om de voetbalprestaties van het elftal gaat, zijn ook een aantal pa- gina's ingeruimd voor de ingrij- pende renovatie van de Kuip. Met beelden van de oude situatie (sloop) tot het modernste voetbal- stadion van Nederland. Dat 'Feye noord Seizoen 1994-1995' een t mooi document is geworden, is vooral te danken aan Cees Kuiper, de fotojournalist van het Rotter dams Dagblad. Zijn werk van het afgelopen jaar, inclusief met een aantal opnamen van collegae, wordt breeduit weergegeven. Met tientallen foto's, die nog nimmer werden gepubliceerd. In totaal telt het boek meer dan honderdtwintig foto's. Na drie uitgaven met een slappe kaft heeft de uitgever gekozen voor het maken van het boek met een harde papieren band. Om die reden is de verkoopprijs verhoogd tot fl.24,95. De nieuwe uitvoering komt het boek ten goede, waardoor er een schitterende uitgave is ont- staan. De lezers van MaasposT Weekbla- den zijn. als ze het boek 'Feye noord Seizoen 1994-1995' willen kopen, in een bevoorrechte positie. In deze krant treft u op een van de advertentiepagina's een bon aan. Wie met deze bon naar een van on ze kantoren in Rotterdam, Oud- Beijerland, Schiedam, Capelle a7d IJssel en Spijkenisse gaat. kan daar 'Feyenoord Seizoen 1994-1995' kopen voor slechts fl. 19,95. Dal betekent een lezersvoordeel van maar liefst vijf gulden! v O -Mm king. Wij zullen de komende da- gen overleg plegen over eventueel te nemen stappen." Ook Regi Blinker, Bob Petta en Harvey Esajas ontbraken en Rob Maas kwam te laat. Ondanks dat het voor Blinker zo goed als zeker was dat Luzern geen aannemelijk bod meer op hem zou uitbrengen. wilde hij toch nog even de interes- se van andere buitenlandse clubs afwachten. Zaterdag koos hij toch eieren voor zijn geld en tekende een eenjarig contract bij Feye noord. Bob Petta wil ook niet tekenen, omdat hij eveneens van club wil veranderen. Na een botsing vorig seizoen met de leiding van de Sta- dionclub mag Esajas transfervrij vertrekken. Rob Maas tenslotte - waarmee Feyenoord een over- gangsregeling had getroffen - hoopte ook nog steeds op korte ter- mijn een nieuwe werkgever te vin den. In navolging van Blinker nam ook hij het zekere voor het onzeke- re en tekende eveneens zaterdag een eenjarig contract bij de Sta- dionclub. Het vertrouwen van het legioen in Feyenoord is niet alleen op te ma ken uit de grote belangstelling tij- dens de eerste training. Momenteel zijn er al evenveel seizoenkaarten veld. Op het programma staan op- tredens van Willy Batenburg, Ti meless en Sugar Lee Hooper, een voetbalwedstrijd tussen Oud-Feye- noord en het Veronica artiesten- team, een spectaculaire presentatie van de spelers en een demonstra- tietraining met live interviews. Van 10.00 tot 13.00 uur zal het sta dion geopend zijn voor een rond- leiding in de geheel vernieuwde accommodatie. Verder zijn er de gehele dag voor de kinderen vele attracties rondom het stadion en is de Voetbal International Tour aan- wezig. De toegang tot het families- pektakel is gratis. In de voorbereiding naar het nieu we seizoen speelt Feyenoord in de regio nog enkele oefenwedstrij- den. Op de zaterdagen 22 juli in Dirksland (15.00 uur); 29 juli in Bodegraven (16.00 uur); 5 augus tus in Barendrecht (16.00 uur) en 12 augustus in de Kuip tegen Chel sea (19.30 uur). Daarna moeten ze er klaar voor zijn om voor de Su per-Cup op woensdag 16 augustus (20.00 uur) Ajax te ontmoeten en de competitie op zondag 20 augus tus (14.30 uur) te starten met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. De supporters zijn er in ieder geval klaar voor. gezien de grote belang stelling bij de eerste training. Zal Feyenoord nu daadwerkelijk vol- gen? ROGERHDYS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 7