i INEKE'S MODE IP EEN LUXE VAKANTIE NAAR SIBERIE? op de BEIJERLANDSELAAN160-162 Uw lichtadviseur heeft de ideeen in huis! van den heuvel verlichting en kleinmeubelen Een Heffie voor uw favoriete Rotterdamse advertentie en de leukste radioreclame (En een prachtprijs voor u K DIERGAARDE BLIJDORP Antwoordbon Rotterdamse "Heffie" INRUILWAGENS DAT MAG WEL IN DE KRANT. Beijerlandselaan 160-162 Rotterdam-Zuid Tel. 010-419 58 35 DAGELIJKS VAN 09:00 TOT 17:00 'De Rotterdamse Heffie' MaasstaD weekbladen Postbus 1685 3000 BR Rotterdam k THAI THANI Iedere dinsdag en donderdag traditioneel Thais dansen. Bermweg 57 2906 LB Capelle a/d IJssel Tel. 010-451.05.05 R oy a I Thai Cuisine A la Carte vanaf 20,50 7 dagen per week geopend vanaf 17.00 uur Hofplein 652 010-4133896 AUTO VAN DE WEEK BMW316i 2 drs. M-technik Diamantzwart 84.000 km 1989 otters Lezeressen en lezers van Maas- staD weekbladen gaan voor de der- de achtereenvol- gend keer hun 'Heffie' toeken- nen voor hun favoriete Rotter damse adverten tie van het jaar 1995. Nieuw is dat nu ook Stads Radio Rotterdam meedoet met een 'Heffie' voor de leukste Rotter damse radiorecla me van 1995. Doe mee. Stuur uw voorstel in voor een 'Hef fie'. Maak zelf ook kans op een prachtige spon- sorprijs. Advertenties uit alle kranten, tijdschriften en zelfs uw clubblad dingen mee naar een 'Heffie'. Ook de radioreclames van alle zenders. Ze moe- ten wel aarl minstens een van drie voorwaarden voldoen: het moeten adver tenties of radio- spots van Rotterdam se adverteerders zijn, meteenduidelijk Rotterdams accent, en/of duidelijk tot het Rotterdamse publiek gericht. Doe mee en win zelf ook een prijs! Stuur uw favoriete advertentie voor woens dag 6 december (uitge- knipt of een hele pagina) samen met de bon hier- naast naar MaasstaD weekbladen t.a.v. 'De Rot terdamse Heffie'. Vul op de bon het waarom van uw keuze in. ■"To*oV< teerd. Stads Radio Rot terdam zendt een verza- melspot uit met de 5 leuk ste radioreclames. U kunt dan weer uw keuze maken en de win- naars van een 'Heffie' aanwijzen. Met de leuk ste toelichting maakt u Rotterdam. Alle prijzen, ook de sponsorprijzen voor het publiek, worden uitgereikt op de feestelij- ke nieuwjaarsreceptie van de Publicity Club Rotterdam, donderdag 11 januari 1996 in Hotel New York. De 'Heffie' is inge- steld door het Rotter dams Dagblad C.V, MaasstaD weekbladen en Stads Radio Rotter dam, in nauwe samen- werking met de Publi city Club Rotterdam, de club van Rotterdam se reclamemakers. Met de leuk ste toelich ting bij een prijs win- nend voor stel maakt u kans op een prachtige sponsor- prijs! Voor de leukste radiorecla me vult u op de bon de naam van de adverteer- der in, met ook een toe lichting als u kans op een sponsor- prijs wilt maken. Voor de eerste 50 inzenders zijn er vier vrijkaarten van de mid- dagvoorstelling van het Kerstcircus in Ahoy' op zondag 24 december. Nominatie en slot- ronde De tien advertenties en vijf radioreclames die de meeste stemmen krij- gen, worden op woensdag 13 december op een voile pagina in MaasstaD weekbladen gepresen- opnieuw kans op een sponsorprijs! DIERGAARDE BLIJDORP PRESENTEERT: Publieks-Heffie en Radio-Heffie De makers van de winnende adverten tie en radiospot wor den onderscheiden met een beeldje van de fameuze Rotter damse brug 'De Hef. Met een leuke toelichting bij uw prijswinnend voorstel voor een 'Heffie' maakt u kans op prachtige prijzen. Voor hun opdracht- gevers is er gratis advertentieruimte in MaasstaD weekbla- den of gratis reclame- zendtijd op Stads Radio (De Publieks-Heffie 1995. ARA/BDDP voor Blijdorp.) Vakjuryprijs De Rotterdamse Heffie'. Er is nog een derde 'Rotterdamse Hef fie'. Deze wordt door een vakjury toege- kend voor 'de meest originele Rotter damse reclame van het jaar 1995'. Alle vormen van reclame dingen mee. Alle reclamemakers en hun opdracht- gevers in Rotterdam gevestigd of elders, worden bij deze verzocht om voor 1 januari 1996 hun voorstellen voor de vakjuryprijs te richten aan het correspondentie-adres van De Rotter damse Heffie'. Dit is mijn favoriete Rotterdamse advertentie van 1995. De advertentie kwam uit (hier graag naam van het blad en datum van verschijnen): Deze advertentie is mijn favoriet omdat (graag uw mening in maximaal 30 woorden): Dit vind ik de leukste Rotterdamse radioreclame van 1995 (hier graag naam van de adverteerder en zender): Ik vind dit de leukste Rotterdamse radioreclame omdat (graag uw mening in maximaal 30 woorden): (Ruimte te kort? Dan graag een briefje erbij!) Uw naam: Ad res: Postcode: Plaats: Telefoon: Insturen voor woensdag 6 december met uw favoriete Rotterdamse advertentie, voorzien van een toelichting als u kans op een sponsorprijs wilt maken. Frankeren als brief naar: GEKIEKT ACCEPTED Fiat Panda CLX, Cabrio top. L.met. velgenrood met1992 Rat Uno Turbo, 1 e eig., i.erood8-1992 Alfa 33, 1.4ie Imdazwartmet1993 Volkswagen Golf, 1.6 Pasadena, 3 dis.Lmet. velgensign.rood1991 Opel Astra, 1.6 Sportivegroen met1994 OpelAstra. Station 1.7dteselwit1994 Opel Astra, 1.616 V Sport div. optiesgeel1995 Opel Corsa, Sport 1.4SI, Im. velgencaribeau met... 11 -1993 Opel Calibra 2.0 i auto, aircogroen met1994 Opel Manta, 2.(3 GSI zeer mooie autoblauw met1986 Opel Vectra, 1,6i HB 5drsfrisco nova black ...1992 Ford Escort, XFI3 isign, rood1989 Renault21 Nevada, 1e eiggroen met1988 Auto's worden afgeleverd met APK keuring - Grote beurt - VVN keuring - 3 mnd. 100% garantle Ceintuurbaan 133 - Rotterdam - Tel. 010-4181810 VAN DEN HEUVEL RUIMTOPU _^JCHTWG EN ,SU>D weekb/ao. ^dioprijs sruds^^ s/Vdoipea 5 MAATWERK VOOR PRAKTIJK, PROJEKT A PARTICULAR. Maak 'n afspraak voor aandacht op maat 010-461.20.66 IE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 27