V A Arabische voorstelling Musical met Suske en Wiske Cinekid kinderfilmfestival 45.000ste Rotterdampashouder T t R Twee dagtochten met Snelle Vliet Korting bij VTC Chris Dijkgraaf Verrassingscoupons Tabac Gift s Jongleren en acrobatiek bij Ravioli Taptoe Rotterdam Ahoy' Colofon Handbalvereniging de Meeuwen NaarDuinrell met RET-Tours OKTOBER NOVEMBER 1995 NUMMER 9 0 w Veertig procent korting voor Rotterdampashouders Mededelingen Internationaal Vrouwencentrum Charlois Gilde Rotterdam De Doelen R.I.B. City Club, sportschool voor vrouwen Slagzinactie Walibi Flevo Kippenbingo 1mm De volgende Paspartout verschijnt: 6 december in MaasstaD 7 december in Rotterdams Dagblad Drie ballen M W nr W ir Paspartout is een uitgave van het project Rotterdampas. Het ver- schijnt 10 keer per jaar elke eerste woensdag van de maand in Maas- staD Weekbladen en donderdag in het Rotterdams Dagblad. Redactieadres Rotterdampas: Postbus 1024, 3000 BA Rotterdam, Informatie: tussen 10.00 - 12.00 uur 06-8998877 (40 ct p/m). Snelle Vliet heeft voor Rotterdam pashouders twee voordelige dag tochten. Op 19 oktober a.s. gaat Snelle Vliet naar Walibi Flevo en op 14 november a.s. organiseert Snelle Vliet de stuntdagtocht Kip- penbingo. Walibi Flevo is het jongste familie- park van Nederland en ligt aan 't Ve- luwemeer. Ook dit jaar heeft Walibi Flevo nieuwe attracties waaronder 'King Solomon's Mines' een sensa- tionele show uit het oude Egypte. Rotterdampashouders gaan voor slechts 26,- i.p.v. 48,50 naar Wa libi Flevo en mogen een introduce meenemen, waarvoor ook 26,- be- taald moet worden. Kinderen t/m 3 jaar kunnen gratis mee. Een veelzijdige dagtocht. Kip eten, bingo spelen en een toer door het rijk van Nijmegen. In Grave wordt u eerst ontvangen met een kopje koffie en een lekker- nij. Daarna begint de speciale toer door het rijk van Nijmegen met o.a. de Zevenheuvelenweg en Groes- beek. Terug in het restaurant in Gra ve kunt u onbeperkt kip eten, zo veel als u kunt en lekker vindt. 's Middags worden er twee spannende ronden bingo gespeeld waarbij u een dag tocht kunt winnen. Rotterdampas houders betalen voor de dagtocht Kippenbingo slechts 25,- i.p.v. 29,95. Voor meer informatie, reserveringen en vertrektijden: Snelle Vliet, Frits Ruysstraat 30-32, tel. 45 21 522. Rotterdampashou ders krijgen korting op de voorstelling 'De Beschaving, Mijn Moeder!'. Deze voorstelling wordt in het Arabisch ge speeld en heeft een Nederlandse boven- titeling. Rotterdam pashouders krijgen een extra korting voor de try-out van 23 november a.s. en betalen f 15,- i.p.v. f 20,- voor deze voorstelling. Boven- dien krijgt u op pas- vertoon een gratis kopje koffie of thee. Het verhaal speelt zich af in Marokko en gaat over een ongeletterde, maar wijze vrouw. Haar twee zonen le- ren haar lezen en schrijven en met de komst van de telefoon ontwikkelt ze een landelijk netwerk van vrienden en vrien- dinnen. Uiteindelijkconfronteert ze haar omgeving met een acute strijdlust naar een vrij en zelfstandig Marokko. Een verhaal over de verbazing en de bevrij- ding die het gevolg zijn van de ontmoe- <1\\ ting tussen culturen. Voor de voorstellingen van 24 en 25 no vember krijgen pashouders 2,50 kor ting en betalen 22,50 i.p.v. 25,-. De voorstelling wordt gespeeld door Onaf- hankelijk Toneel met acteurs uit Marok ko en is te zien in Theater Zuidplein. Voor informatie: tel. 47 69 029 I Als Rotterdampashouder krijgt u vanaf vandaag 50% korting op het lidmaat- schap van het eerste kwartaal om kennis te maken met de flitsende sport handbal. Handbalvereniging de Meeuwen is de oudste handbalclub van Rotterdam. De handbalvereniging is er voor iedereen: jong, oud, beginner of gevorderd. Voor meer informatie: Argonautenweg 55, tel. 42 29 957 VTC Chris Dijkgraaf is gespeciali- seerd in automaterialen en geeft vanaf vandaag 10% korting aan alle Rotter dampashouders. Het vrijetijdscentrum Chris Dijkgraaf heeft voor veel automerken een groot assortiment onderdelen tegen een lage prijs. VTC Chris Dijkgraaf is gevestigd in Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJs- sel. In beide vestigingen krijgen Rotter dampashouders 10% korting op alle au tomaterialen en tuinmeubelen. De kor ting is niet geldig op autotelefoons, het monteren van automaterialen en op pro- dukten in de aanbieding. VTC Chris Dijkgraaf, Kanaalweg 2 (Ca pelle a/d IJssel), tel. 451 32 44, van der Giessenweg 13 (Krimpen a/d IJssel) tel. 01807-10555. Achterin Kompas vindt u 27 verrassingscoupons. Elke maand wordt in Paspartout onthuld voor welke aanbieding u een verrassingscoupon kunt gebruiken. Bij het ge- bruik van deze coupons moet u uw Rotterdampas tonen en achterop de coupon uw pasnummer noteren. V er rassingscoupon 1/2/3/4/5/6/7/8/9/11/12/13/14/15/ 16/17/18/19/20/21 Verrassingscoupon 10 Bibliotheek Capelle Stadsplein 3 (bij de Koperwiek) tel. 45 03 244 Verrassingscoupon 22 Taptoe Rotterdam Ahoy' Zuiderparkweg 20-30 tel. 41 04 304 Verrassingscoupon 23 Cinekid kinderfilmfestival Gouvernestraat 133 tel. 43 61 311 Niet meer geldig. Rotterdampashouders krijgen 10,- korting op de aankoop of verlenging van een leners pas. Geldig op zaterdag 7 oktober. Zie artikel op deze pagina. Geldig van 15 t/m 19 oktober. Zie arti kel op deze pagina. Suske en Wiske, wie kent deze strip- helden niet? Dit jaar is het 50 jaar ge- leden dat Suske en Wiske geboren werden en daarom is er een musical over hun gemaakt. De musical is in oktober te zien in de Rotterdamse Schouwburg. U als Rotterdampas houder krijgt voor de avondvoorstel- ling van 27 en 29 oktober a.s. 40% korting. In de musical Suske en Wiske zingen, dansen en beleven alle bekende figuren spannende avonturen. Het verhaal van Suske, Wiske, Sidonia, Lambik, Jerom en professor Barbaras vertelt hoe profes sor Barbaras werkt aan een nieuwe uit- vinding die energie aftapt van de sterren. Wiske is zo nieuwsgierig dat ze niet kan wachten met het testen van het toestel. Alles loopt fout en er gebeuren vreselij- ke dingen. Om Wiske te redden gaat ie dereen naar Egypte, Mexico en het Ver- re Oosten. Sidonia beleeft ondertussen de tijd van haar leven: haar liefde voor de assistent van Barabas wordt beant- woord. Hoe loopt dit verhaal af? Af- wachten maar! De musical Suske en Wiske is voor ie dereen vanaf 8 jaar. De voorstelling van vrijdag 27 oktober begint om 20.15 uur en op 29 oktober om 19.30 uur. De toe- gangsprijzen voor Rotterdampashouders zijn f 21,-, 16,80 en 13,20 i.p.v. res- pectievelijk f 35,-, 28,- en 22,-. Voor informatie: Rotterdamse Schouw burg, Schouwburgplein 25, tel. 41 18 110 De vijf bekende figuren uit Suske en Wiske (Foto Jan Swinkels) In de herfstvakantie van 15 t/m 19 ok tober a.s. is in het theater Lantaren/ Venster het Cinekid kinderfilmfesti val. Met verrassingscoupon 23 beta len Rotterdampashouders 5,-. De normale prijs van het Cinekid kinder filmfestival is 7,50. Op zondag 15 oktober a.s. wordt het Cinekid feeste- lijk geopend met de film 'Buster is ja- rig'. Na afloop is er een balonnenwed- strijd. 'Buster is jarig' is een voorstelling van drie korte films over Buster Keaton, een grappige man die allerlei spannende din gen meemaakt (vanaf 4 jaar). De voor stelling begint om 14.30 uur. Aan de balonnenwedstrijd van zondag is een wedstrijd gekoppeld. Iedere bezoeker krijgt een ballon die hij met zijn naam kan oplaten. Degene van wie de ballon het verst weg gevlogen is, krijgt twee vrijkaartjes voor Cinekid. Iedere dag heeft het Cinekid een andere voorstelling. De voorstellingen van maandag t/m donderdag beginnen om 13.30 uur. Een verborgen deel van Lantaren/Ven- ster is tijdens Cinekid omgetoverd tot 'Cine-Mini'. Het 'Cine-Mini' is een klein filmmuseum met o.a. tover- In de regio Rotterdam zijn verschillende Tabac Gift shops die vanaf vandaag korting geven aan Rotterdampashouders op strippenkaarten. Met coupon 14+15 kunt u bij deze Tabac Gift shops, on- der dezelfde voorwaarden als vermeld op pagina 48 van Kompas, korting krij gen op strippenkaarten. De Tabac Gift shops bevinden zich in de gemeenten; Schiedam, Vlaardingen, Spijkenisse, Zwijndrecht, Dordrecht, Hoogvliet en Rotterdam. Wilt u precies weten bij welke Tabac Gift shops u de coupons kunt inleveren dan kunt u contact opnemen met de Rot terdampas, tel. 06-899 88 77 tussen 10.00 en 12.00 uur (40 cent per minuut). lantaams, film boxjes en korte oude films. Het 'Cine-Mini' is op zondag 15 oktober geopend van 13.30 tot 14.30 en maandag 16 en dinsdag 17 oktober van 12.30 tot 13.30 uur. Het 'Cine-Mini' is voor iedereen gratis toegankelijk. Lantaren/V enster-V oordeelpashouders betalen ook f 5,- voor het Cinekid kin derfilmfestival. Rotterdampashouders krijgen de L/V-Voordeelpas met coupon 13 voor f 25,- i.p.v. 37,50. Voor meer informatie over de voorstellingen: Lan- taren/Venster, Gouvernestraat 133, tel. 43 61 311. In de herfstvakantie van 16 oktober t/m 23 oktober a.s. organiseert RET-Tours dagelijks een extra dagtocht naar het at- tractiepark Duinrell in Wassenaar. Rot terdampashouders betalen 17,50 i.p.v. 23,50. Duinrell is met het spectaculai- re tropische Tikibad een van de grootste overdekte waterparken in Nederland. Voor de dagtochten naar Duinrell moet u van tevoren reserveren. Reserveren: RET-Tours, tel. 44 75 591. Informatie: Duinrell, tel. 01751-55155. #8x> Sj&Sjg A,, Het Internationale Vrouwencentrum Charlois is een centrum voor vrouwen van alle nationaliteiten. Maandag t/m vrijdag worden iedere dag cursussen voor en door vrouwen gegeven. Rotter dampashouders krijgen 20% korting op alle cursussen van het Internationale Vrouwencentrum Charlois, Charloisse Kerksingel 24, tel. 42 81 400. Het Gilde Rotterdam organiseert een speciale rondleiding voor Rotterdam pashouders op 12 oktober a.s. Pashou ders kunnen tegen inlevering van cou pon 36 gratis mee (de normale prijs is f 3,50). De rondleiding door Delfsha- ven begint om 10.00 uur bij het Zakken- dragershuisje Voorstraat/Ac hter water) Wilt u meedoen dan kunt u zich van te voren aanmelden bij het Gilde, Wester- singel 23, tel. 43 62 844. Op 26 november is er een Rotterdamse Dag in de Doelen. Rotterdampashouders betalen f 6,- i.p.v. f 7,50. De Doelen, Kruisstraat 2, tel. 21 71 717. Het telefoonnummer van het R.I.B. is gewijzigd in 45 69 303. City Club biedt vrouwelijke Rotterdam pashouders op pasvertoon korting en de eerste maand gratis trainen. Rotterdam pashouders betalen 35,- per maand i.p.v. 52,50 voor onbeperkt trainen tot 18.00 uur (7 dagen per week). Voor on beperkt trainen 66k na 18.00 uur betalen Rotterdampashouders 45,- i.p.v. 72,50. De trainingen worden door top instructeurs en instructrices van Neder land gegeven. City Club, Villapark 7, tel. 42 25 101. Mevrouw Usley heeft met haar slagzin: 'De Rotterdampas levert mij van ginds tot hier, uitbundig plezier', het Rotter dams prijzenpakket gewonnen. Aan het prijzenpakket werkten mee: Blijdorp, Tropicano, Spido, de Euromast en de RET. Stichting Ravioli start weer haar cur sussen voor beginners en gevorder- den, jong en oud. Rotterdampashou ders krijgen op pasvertoon maar liefst 50,- korting op een cursus van 12 lessen en betalen slechts 100,- i.p.v. f 150,-. Stichting Ravioli leert mensen van alle leeftijden op een speelse manier jongle ren of acrobatiek. De cursussen van Ra violi werken als een soort verslaving. Wanneer je eenmaal een bepaalde true onder de knie hebt wil je meer leren. Bouke van Tongeren, leraar jongleren, heeft jongleren ooit geprobeerd en had daar zoveel voldoening in dat hij nu al sinds 6 jaar presentaties geeft. Je hoeft helemaal niet lenig of sterk te zijn om te beginnen met een cursus acro batiek. Met goede uitleg en hulp leer je verrassende trues waaronder bijvoor- beeld de menselijke piramide. Tijdens de cursus voor gevorderden neemt de moeilijkheid en het aantal trues toe. De veiligheid tijdens de trues is erg belang- rijk en daarom gebruikt Ravioli de lon- ge, een veiligheidsgordel. Tijdens de cursus jongleren wordt er niet alleen met ballen gegooid, maar ook met andere voorwerpen zoals ringen en knotsen. Verder leert u rijden op een eenwielfiets of lopen op een bal. Wat dacht u van jongleren met vuur, uiter- aard buiten en kegels? Bij Ravioli leert u dat tijdens een gevorderde cursus. Alle cursussen zijn op woensdagavond en beginnen 11 oktober a.s. Vooi meer informatie of om u aan te melden kunt u contact opnemen met de Stichting Ra violi, Essenburgstraat 24b, tel. 47 80 345. Mevrouw J. Bhikhi is de 45.000ste geregistreerde Rotterdampashouder en wordt door Rotterdampas vertegenwoordigd door meneer M. Porfirio en Snelle Vliet in de bloemetjes gezet. (Foto Rick Keus) Bouke van Tongeren en Paul Griffioen van Ravioli Bijna 10 jaar weggeweest, maar za terdag 7 oktober a.s. is Taptoe weer terug en Rotterdampashouders krij gen met verrassingscoupon 22 maar liefst 10,- korting op een toegangs- kaartje van f 25,-. Kinderen t/m 12 jaar met een Rotterdampas betalen tegen inlevering van verrassingscou pon 22 f 5,- i.p.v. f 10,-. Toonaange- vende muziekkorpsen zorgen voor een drie uur durende spectaculaire show. De oorstrelende massaliteit van een Taptoe is een schitterend schouw- en luisterspel voor groot en klein. Tijdens Taptoe Rotterdam Ahoy' treden er maar liefst acht korpsen op, waaronder de Rotterdamse Marinierskapel en de Roy al Artillery Band uit het Verenigd Ko- ninkrijk. Tijdens het drie uur durende 'audio-visueel' vertier kunt u ook genie- ten van 120 ballroomdansers, het Rot terdams Majoretten Peloton en het mo- tor-demonstratieteam van de Koninklij- ke Marechaussee. Taptoe Rotterdam Ahoy' geeft op 7 ok tober a.s. twee voorstellingen. De mati- neevoorstelling begint om 14.00 uur en de avondvoorstelling om 20.00 uur. Rotterdampashouders krijgen 10,- korting op het toegangskaartje van 25,- en introduces van Rotterdampas houders krijgen 2,50 korting. De kor ting is niet geldig op de overige toe- gangskaarten. Kinderen met een Rotter dampas betalen 5,- i.p.v. 10,-. Voor meer informatie kunt u bellen naar: Ahoy', tel. 41 04 304

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 28