Medewerkers Thuiszorg herkenbaaraan naamspeld De Gorzen opnieuw in beeld POLITIE RAPPORT oud<s Ksssssssj^; ITAL iSOCafeOQD CDA wil 'Groene poort' MaasposT FM 106.7 en kabel 96.1 De Vrijheid maalt weer op voile toeren Woningstichting gaat gevelbeplating Stationstraatvervangen Gemeente wil uitbereiding experiment Klussendiensten Bruggetjes afgesloten Techniekweek Nieuwe sirenes -j De specialist in designvloeren MAASPOST SCHIEDAM X07.53 SCHIEDAM Voor de liefhebber van bijzondere broodvarianten valt er weer genoeg te genieten in de lan delijke 'week van het brood' die zaterdag 30 September van start is gegaan. Vooral omdat volgens goede tradi- tie een nieuwe variant van het Echte Bakkers Gilde het licht ziet. Dit jaar is dat de 'Molenloper. Een rond brood uit bestanddelen als volkoren molenmeel, rozij- nen, krenten, kaneel en een vulling van zuiver roombo- teramandelspijs. Om al het meel voor dit nieuwe, echte molenbrood te malen zijn de drie molenaars van de Schiedamse molen De Vrij heid druk in de weer. Ruim twintig jaar malen zij al meel voor de veertig Echte Bakkers uit de regio Rotter- dam-Dordrecht-Leiden. Een niet weg te denken schakel in de Echte-Bakkers-Brood- keten is de molen daardoor inmiddels geworden. Een volwaardig bedrijf ook, dat helaas alleen tijdens festivi- teiten rechtstreeks in contact komt met de consument van het zo begeerde eindpro- dukt. Uitstervend Brandweer haalt inzittenden uit auto Rijbewijs ingenomen Verdacht persoon gearresteerd Verkeerscontrole; 59 boetes Man beroofd en in benen geschoten Dronken man raakt auto kwijt Man loopt tegen tram en breekt onderarm TT^rvefwarmlng. CERAMICA NATUURSTEEN Vierhavenstraat 19 Rotterdam Tel. (010)4762054 ITAL: U komt er graagover de vloer! Woensdag 4 oktober 1995 SCHIEDAM Het programma van Radio Schiedam. Donderdag 19-21 Jazz Melodies, Jaap Wape- naar 21-22 Groove garden, Menno Sprang en Rick Rietveld 22-23 Een klassiek toetje toe, Ellen van den berg Vrijdag 18-20 Marokkaans programma, Hassan Aissati e.a. 20-22 Turks programma, Huseyin Cayire.a. Zaterdag 09-10 Non-stop muziek. Micha In- genkamp 10-12 Passage 12, Laurette Lan- kester en Jan Willem de Boer 12-14 Muzikale omloop. Peter Voorburg 14-16 Muzikale omloop. Lennard de Bles 16-18 Muziekmuseum, Rob van der Heiden 18-20 Top 25, Paul de Jongh en Patrick de Boer 20-22 Infobeat, Stefan de Ruiter Zondag 09-10 Kinderradio, Chrit Wilshaus 10-11 Vijf kwartier in 1 uur, Bas Barendregt 11-12 Goedemorgen Schiedam, Paul de Jongh 12-14 nationaal Produkt, Ed van Dommelen 14-16 Infotainment, Rob van der Meer en Marina Steijn 16-18 Patrick de Boer 18-19 Gospel Channel, Marcello Stewart 19-20 Koers, Mies den Hartog 20-21 De Klassieken, Cees van Giezen 21 -22 Ron van den Ende SCHIEDAM Tussen maandag 16 oktober en woensdag 25 okto ber worden vier fiets/voetgangers- bruggetjes afgesloten omdat de brugdekken nieuwe slijtlagen krij- gen. Het gaat om een drietal voet- bruggen over de singel langs de Burgemeester van Haarenlaan (ter hoogte van de Laan van Spierings- hoek, de Hugo de Grootstraat en de Willem Pastoorstraat) en om de fiets/voetbrug over de singel achter de Schiedamse weg, nabij Sport- park Kethel. Per brug duren de werzaamheden een week. Eerst wordt de oude slijtlaag verwijderd met leidingwa- ter onder hoge druk. Het afval wordt opgevangen en afgevoerd. Vervolgens worden eventuele be- tonbeschadigingen hersteld en daarna wordt de nieuwe slijtlaag aangebracht. SCHIEDAM Twee Schiedamse basisscholen geven een eigen in- vulling aan de landelijke 'Weten- schap- Techniekweek, die van 7 tot 15 oktober wordt gehouden. Op maandag 9 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur laten leerlingen van de openbare basisschool De Singel (singel 5, Centrum) zien hoe stoommachines werken. Men kan meedoen met eenvoudige proetjes met stoom en rondkijken in de tentoonstelling die leerlingen van de school hebben ingericht. Een dag later, op 10 oktober van 15.30 uur tot 17.00 uur, is het we- derom 'open huis'. Dit keer bij de openbare basisschool De Trouba dour P. van Anrooylaan 1Groen- oord), waar robots van legostenen bestuurd zullen worden met be- hulp van een computerprogramma. Alle Schiedamse scholen ontvan- gen een uitnodiging om een be- zoek te brengen aan De Singel en De Troubadour, maar ook andere belangstellenden voor deze 'tech- niek-projecten' kunnen de scholen met een bezoek vereren. Woens dag 11 oktober worden beide pro- jecten in het Feyenoord-stadion gedemonstreerd op de manifestatie 'Hand in hand voor de techniek'. SCHIEDAM Voor het waar- schuwen van de bevolking be- schikt Schiedam sinds kort over nieuwe sirenes. Deze sirenes, die bij rampen en ongevallen door de stad loeien. zijn bij het proefalarm van 2 oktober in gebruik genomen. Het nieuwe systeem brengt een in- dringender geluid voort dan het oude systeem. dat aan vervanging toe was vanwege veroudering. Verder is het nu mogelijk om slechts enkele sirenes te gebruiken wanneer slechts in een bepaald ge- deelte van Schiedam de inwoners gealarmeerd moeten worden. Het eerste halfjaar worden de sirenes elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur getest. Daarna ge- beurt dit nog maar een keer per jaar. omdat de nieuwe sirenes ook elektronisch getest kunnen worden zonder dat de inwoners dit merken. De sirenes staan op het dak van de brandweerkazerne aan de Breed- straat en bejaardentehuis De Harg, in de Celsiusstraat, de Laan van Spieringshoek, de Dirk Durrer- straat, de Muiderslotstraat en op de hoek van de Adm. de Ruyterstraat en de Westfrankelandsedijk. Klinkt de nieuwe sirene, dan advi- seert de gemeente net als bij de ou de sirene: 'Ga direct naar binnen, sluit deuren en ranten, en luister naar Radio Rijnmond.' Molenaars regelen alles van akker tot bakker Het gaat goed met de Schiedamse molens. Niet alleen herbergt De Vrijheid een volwaardig bedrijf, ook voormalige molenstompjes als De Nieuwe Palmboom en De Noord malen en draaien weer op voile toeren. De drie molenaars van De Vrijheid, Frans Kroon, Leendert Sprang en John Jansen, zijn dan ook vol goede moed over de toekomst van het molenbe- drijf. Als jonge molenliefhebbers was er in het Schiedam van eind jaren zestig voor hen echter niet veel te beleven. Een geluk was dat molen De Noord in 1970 open ging ter gelegenheid van 25 jaar bevrijding. De jongens melden zich dan ook gelijk aan de poort van de 83-jarige molenaar die hen vervolgens vertrouwd maakte met het vak. ..Vervolgens werd deze molen gerestaureerd en gin- gen we als vrijwilliger in de leer bij Fre Kodde. die hier molenaar was", vertelt Sprang. Het echte maalwerk konden de jongens in eerste instantie wel w f De molenaars voor hun 'Vrijheid'. vergeten. „We mochten helpen, maar daar was alles mee gezegd. We hebben hier dan ook wat af- geveegd, geschuurd en geverfd. We deden alles om maar in de molen te kunnen zijn en een bij- drage te kunnen leveren." Kodde maalde vervolgens de baaltjes meel, zestig per week. Inmiddels is die produktie wel wat opge- voerd. Van maandag tot vrijdag zijn de molenaars in de weer om alle werkzaamheden die in de cy- clus 'van akker tot bakker' voor- komen te regelen. Het vak mole naar houdt anno 1995 dan ook veel meer in dan het laten draaien van de molen alleen. Molenaar Sprang, die afwisselend chauf feur, inkoper/verkoper, admini strates en promotor is, kan dit beamen. „Vroeger was de mole naar de hele dag boven te vinden. Voor de overige klusjes had hij op de benedenvloeren acht of ne- gen hulpjes lopen. De tarwe kwam men met paard en wagen brengen, zodat hij voor iedereen een beetje maalde. Wij lopen, als dat nodig is, de hele dag vari bo ven naar beneden. Terwijl je be- neden bezig bent, houd je met een half oor toch de draaisnelheid in de gaten. We kennen de molen intussen door en door, elk geluid- je heeft een betekenis. Je merkt het meteen als er iets hapert." In de Vrijheid wordt tegenwoor- dig meel gemalen voor zo'n veer- tig Echte Bakkers uit de regio. Het tarwe wordt door de mole naars zelf opgehaald bij de boer. Drie maal per week vertrekt een vrachtwagen vol authentiek ge malen meel naar de verschillende bakkers. Door de grate produktie van de afgelopen twintig jaar is alles aan de molen al een keer vernieuwd. Toch slijt de molen, hoe paradoxaal het ook mag klin- ken, aanzienlijk minder nu hij draait, dan in de tijd dat hij stil- stond. ,.Het eventuele water dat er inzit, kan hij er nu uitslaan", legt Kroon uit. „Ik heb wel eens ge- hoord dat een molen die een jaar stilstaat evenveel slijt, als een die tien jaar draait. Dat is natuurlijk nogal wat. Maar natuurlijk houd je bij alles wat je doet rekening met het feit dat je met een monu ment bezigbent." De grootste zorg van de molenaars is echter niet de conditie van de molen zelf. Terwijl Sprang voorgaat en de kap van de molen beklimt, legt hij uit dat deoprukkende flats rond de molen in de toekomst ze- ker voor problemen kunnen gaan zorgen. „We hebben weliswaar de vijf grootste molens van de wereld, maar wanneer deze inge- bouwd worden tussen verschil lende torenhoge flats, wordt het steeds moeilijker om op de wind te draaien. En dat is toch het ide- aal van iedere molenaar." Hoewel het Schiedamse molen- bedrijf meer floreert dan ooit, rea- liseren de drie molengekken zich dat ze naar alle waarschijnlijk- heid behoren tot de 'laatste der Mohikanen'. „Het is waar dat dit een uitstervend beroep is. Op dit moment zijn er in Nederland zo'n vijftig tot zestig beroepsmole- naars. Het is hard werken, maar onder normale omstandigheden kunnen ook wij het met een acht tot negen-urige werkdag af." Een uitzondering hierop vormde het laatste weekend van de Branders- feesten, toen de molenaars beslo- ten de Jazznight wat extra sfeer te geven door de wieken te laten draaien. ,,Met festiviteiten als de ze kunnen we de aandacht trek- ken en dan hebben we een nachtje doordraaien er graag voor over. De molens worden steeds meer een vast onderdeel van de Schiedamse cultuur en daar doen we dan ook ons uiterste best voor." Oude tijden lijken dus weer helemaal te herleven, met dat verschil dat men zich aan een aanzienlijk aantal meer regels van bovenaf moet houden dan vroeger het geval was. Zo zijn ju te zakken al geruime tijd taboe vanwege de motjes en wormen die er zich in kunnen gaan neste- len. Daarom is de laadzolder van De Vrijheid gevuld met grate sta- pels papieren zakken waarin het meel per 25 kilo wordt verza- meld. „Ja, ook wij hebben ons he lemaal aangepast aan de Waren- wet", vertelt Sprang. „Men wil van alles van je weten: wat heb je in huis en waar komt het van- daan? Binnenkort zal ik daar maar weer eens een cursus over gaan volgen." Karin v.d. Knaap SCHIEDAM Ongeveer hon- derd bewoners van van de Sta- tionsstraat en omgeving waren 26 September aanwezig op een infor- matie-avond over de verwijdering van de gevelbeplating, die was be- legd door Woningstichting Noord- vest. Dit in verband met blaasvor- ming op de platen, waardoor de platen niet aan de garantie-eisen voldoen. In de platen is een per centage asbest verwerkt. Op de avond is ingegaan op de problema- tiek, het voorkomen van gevaar voor de bewoners en de wijze waarop de Woningstichting dit aan wil gaan pakken. Inmiddels is een aantal metingen verricht naar vrij- komende asbestconcentraties. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid asbestvezels in de lucht binnen de veiligheidseisen vallen. Op basis hiervan zijn de risico's die bewo ners momenteel lopen nihil. Wo ningstichting Noordvest heeft in middels de aannemer die indertijd het complex gebouwd heeft aan- sprakelijk gesteld voor de schade. Uit onderzoek is gebleken dat de vervuiling van de witte en blauwe gevelbeplating te wijten is aan een aantasting van de verflaag. Er zijn blaasjes en haarscheuren in de pla ten ontstaan, waardoor de asbestv ezels die in de platen zijn verwerkt vrij kunnen komen. Een onafhan- kelijk bureau, Bouwcentrum Tech- nologie uit Maarsen, heeft gecon- cludeerd dat de platen niet voldoen aan de garantie-eisen en dat er waarschijnlijk sprake is van een produktiefout die nu aan het licht komt. Omdat in de platen asbest is verwerkt heeft Bouwcentrum ge- adviseerd om alle gevelplaten te verwijderen. Dit advies is door de Woningstichting overgenomen. Bij de bewoners waren er met na me veel vragen over de gezond- heidsrisico's die ze momenteel lo pen en die ze lopen op het moment dat de platen verwijderd worden. Op basis van de metingen heeft de Woningstichting geconcludeerd dat de bewoners momenteel geen risico's lopen. Op het moment dat de platen verwijderd gaan worden, zal volgens de strenge landelijke geldende veiligheidsnormen wor den gewerkt. Alle draaiende ramen en deuren en de ventilatierooster in de woningen worden tijdelijk afge- plakt om te voorkomen dat dan eventuele vezels in de woning te- recht komen. De platen worden meteen ingepakt en elke dag ver- voerd naar het afvalverwerkings- bedrijf. Met de bewoners is afge- sproken om in een werkgroep ge- zamenlijk het plan van aanpak tot in detail verder uit te werken. Ook hebben de bewoners aangegeven dat zij graag zelf een tweede onaf- hankelijk onderzoek willen laten verrichten met betrekking tot de gezondheidsrisico's. Alle bewo ners ontvangen een verslag van de avond, met daarin ook alle ant- woorden op de vele vragen die ge steld zijn. SCHIEDAM Met ingang van de Dag voor de Thuiszorg, dinsdag 26 September, is iedere werknemer van Thuiszorg Nieuwe Waterweg- Noord uitgerust met een naam speld. De speld is voorzien van het logo van de organisatie en de ach- ternaam van de medewerker, voor- afgegaan door de voorletter of voornaam. De naamspeld wordt gedragen ge- durende werktijd op kantoor of bij clienten thuis. Hij is bedoeld om de herkenbaarheid van thuiszorgme- dewerkers voor zowel clienten als voor de medewerkers zelf te be- vorderen. Hieraan bleek behoefte te zijn. Bijvoorbeeld voor een cli ent in de thuissituatie die met een of meerdere Thuiszorgmedewer- kers te maken heeft, is het niet al- tijd eenvoudig de namen te ont- houden. Handig is het ook, dat de thuiszorgmedewerker die aan het werk is bij een client thuis, her- kend wordt door iemand die er op visite komt. Maar ook voor de me dewerkers zelf is de naamspeld handig. 'Inmiddels zijn er zoveel collega's (de organisatie telt 1200 medewerkers) dan herken ik ze voortaan in het gebouw en kan ik de namen beter bij de gezichten onthouden', zei een van de mede werkers toen zij naar haar mening gevraagd werd. De naamspeld is er voor de herkenbaarheid en duide- lijkheid dus! Een naamspeld is echter geen legitimatiebewijs. Daarvoor is het legitimatiepasje bedoeld, waarmee iedere mede werker van Thuiszorg Nieuwe Waterweg-Noord is uitgerust. Het pasje is voorzien van een pasfoto, naam en nummer. Clienten die een thuiszorgmedewerker op bezoek krijgen kunnen daar altijd naar vra gen. SCHIEDAM Met 'Omzwervin- gen door de Gorzen' is de achtste uitgave verschenen van de serie fo- toboeken over Schiedam van Hen- drik Kiela. In deze reeks verscheen er eerder een boekje met de titel 'De Gorzen en omgeving'. Voor de nieuwe uitgave over de Gorzen werden 112 foto's geselec- teerd en voorzien van informatieve teksten. De foto's bestrijken het gebied, omgeven door de Nieuwe Maas, de Voorhaven, de Buitenha- ven, de Nieuwe Haven, de Wester- haven en de Spuihaven. Tussen de geselecteerde foto's zijn o.a. beel- den te zien van de Gustobuurt. het voetbalveld van SVV en het open- luchtzwembad aan de Westfranke landsedijk. ,,Ik maak de boekjes uit een soort gedrevenheid. Voor de informatie bij de foto's put ik uit een archief en uit kranteartikelen. Ook beschik ik over een aantal adresboeken die vroeger werden uitgegeven. De laatste verscheen in 1950. In die boeken kan je alle namen en adres- sen terug vinden en wat aardig is, je kan wanneer bekend is waar ie mand heeft gewoond de naam op- zoeken", vertelt Kiela. Voor de foto's gebruikt Kiela voor een deel ansichtkaarten maar voor een groter deel foto-collecties van mensen. „Ik ben op zoek naar oude foto's waarop het wemelt van de Een van de foto's uit het boekje is uit de twintiger jaren en toont de bedrijvigheid van de handwerkflessenfabriek van W. Hasekamp Co aan de Havendijk (Foto: Neertands Welvaart). mensen. Bij het publiceren ervan doe ik een beroep op de nostaligi- sche gevoelens van de mensen." De uitgaven van de serie boekjes heeft Kiela helemaal in eigen be- heer ,,Op de computer maak ik de tekst die bij de foto hoort om het daarna af te leveren bij een letter- zetter. Op een gegeven moment krijg ik een proefdruk terug. De boekjes verkoop ik ook zelf. Ik ben te eigenwijs om er anderen aan te laten verdienen. Ik mag toch zeker wel mijn eigen product aan de man brengen? Tegen de tijd dat de feestdagen komen huur ik een kraam en ga met mijn boekjes in het centrum staan. Dat geld wat ik eraan verdien gebruik ik voor een stukje van de voorziening voor mijn oude dag. Het boekje 'Omzwervingen door de Gorzen' is voor 35 gulden te be- stellen bij de uitgeverij De Drie Glazen, tel. 4746510. In Vlaardin- gen en Schiedam worden de boek jes gratis thuis bezorgd. SCHIEDAM Woensdagmiddag 27 September zijn twee inzittenden naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Bm. van Haaren laan. Een 31-jarige vrachtwagenchauffeur uit Nieuwkoop reed met een geschatte snelheid van 60 km/uur naar een kruising toe. Een personenau- to voor hem stopte voor het oranje verkeerslicht, maar de chauffeur kon niet meer stoppen en raakte de auto voor hem. Deze schoot daardoor de hele kruispunt over en kwam zo'n 60 meter verder tot stilstand. De be- stuurder. een 62-jarige Schiedammer, en de bijrijdster zijn door de brand weer uit het voertuig gehaald. Zij zijn met de ambulance naar het Schie- land ziekenhuis gebracht. SCHIEDAM Tijdens een verkeerscontrole op donderdagochtend 28 September bleek een 26-jarige Rotterdammer bij het parket nog enkele boetes moest betalen. Het parket had aan de politie doorgegeven dat zij zijn rijbewijs kan innemen totdat alle boetes betaald zijn. De gei'nfor- meerde politie kwam de gezochte Rotterdammer op de Industrieweg te gen. Zij nam zijn rijbewijs in. Nadat hij zijn boetes betaald heeft, geeft de politie hem het felbegeerde papiertje terug. ROTTERDAM Een politieman zag donderdag 28 September in de vroege ochtend een verdacht persoon rondsluipen over de kruising Indus trieweg met de Schuttevaerweg. De politieman hield de verdachte in de gaten. Deze stapte in een auto waarvan de politieman zag dat de bedra- ding was doorverbonden. Hierop sprak de ambtenaar de man aan. De au to bleek onlangs in Rotterdam-Noord gestolen te zijn. In de auto lag een straatklinker. De politie bracht de man naar het bureau en sloot hem voor een nader onderzoek in. SCHIEDAM De politie hield woensdagmiddag 27 September een snelheidscontrole op de Slimme Watering. Binnen een uur bekeurde de politie 59 verkeersdeelnemers. SCHIEDAM Een 34-jarige man uit Vlaardingen is zondagavond 1 ok tober rond kwart voor zes op de Overschieseweg beroofd van 10.000 gul den en daarna met een pistool in z'n beide kuiten geschoten. Het slachtof- fer reageerde op een advertentie, waarin een grate partij buzzers te koop werd aangeboden. Op de Overschieseweg gingen de twee verkopers, een man en een vrouw, in de auto van de Vlaardinger zitten om zaken te doen. In de auto beroofde de twee verdachten de man van 10.000 gulden. Voordat ze wegrenden, staken ze eerst de banden lek van de auto en schoten ze het slachtoffer met een schot door beide onderbenen. De Vlaardinger is op eigen initiatief naar het Holyziekenhuis gelopen waar hij strompelend binnenliep. De politie van het district Schiedam is een nader onderzoek gestart. ROTTERDAM Een 36-jarige Rotterdammer is in de nacht van zon dag 1 op maandag 2 oktober z'n auto kwijt geraakt, nadat hij onder in- vloed van alcohol 150 km per uur over de snelweg reed. De man viel niet alleen op door z'n hoge snelheid, maar ook doordat z'n auto hevig slin- gerde. De verdachte blies 730 ugl, rond 1,7 promille. Na het opmaken van een proces-verbaal werd de Rotterdammer heengezonden. Daarbij werd nadrukkelijk gezegd dat hij een rijverbod had gekregen van acht uur. Toch stapte de man in z'n auto en probeerde.weg te rijden. Agenten hebben hem toen voor de tweede keer aangehouden en vervolgens z'n voertuig inbeslag genomen. De dronkaard is lopend naar huis gegaan. SCHIEDAM Een 68-jarige Schiedammer liep zaterdagochtend 30 September op de Koemarkt tegen een passerende tram. Daarbij brak hij z'n onderarm en liep enkele schaafwonden op. Het slachtoffer verklaarde even niet opgelet te hebben. Hij is naar het Schielandziekenhuis vervoerd voor behandeling. SCHIEDAM Het centrum van Schiedam binnenkomen via een 'Groene Stadspoort'Die suggestie doet het CDA in het zogeheten Omgevingsplan Schiedam-Cen trum dat de partij op 30 September presenteerde. Ter hoogte van de keerlus voor de tram in het cen trum, staat het CDA aan beide zij- den van de Broersvest „een groen stadsparkachtig geheel voor ogen dat kan uitgroeien tot een volwaar- dige pendant van de Plantage." Met de groene voorzieningen wil het CDA voorkomen dat het cen trum van Schiedam verwordt tot een overweldigende steenmassa van grote nieuwe gebouwen en ka le pleinen. Verder menen de chris- ten-democraten dat met de aanleg van veelsoortig groen het histo- risch aanzicht van de oude gebou wen beter blijft gewaarborgd. De groene toegangspoort moet een na- tuurlijke overgang gaan vormen naar het Stadserf, dat het kloppen- de hart van de stad moet worden. In het Omgevingsplan pleit het CDA tevens voor een goede archi- tectonische inpassing van toekom- stige bebouwing op het He- maplein, temidden van de oude historische gebouwen en de nieuwbouw rond het Stadserf. Hierom beveelt het CDA het hou den van een prijsvraag voor de te realiseren nieuwbouw op het He- maplein aan. ook verwijzend naar de positieve ervaringen op dit vlak bij bouw in de Westmolenstraat. Het CDA heeft het College van b w verzocht om behandeling van zijn plan in komende commissie- vergaderingen. SCHIEDAM Het college van b w is van oordeel dat zogenaam- de klussendiensten een goede ma- nier vormen om langdurig werklo- zen in Schiedam zinvolle arbeid te laten verrichten. Met deze diensten kunnen perso- nen met een laag inkomen worden geholpen bij het verrichten van werkzaamheden die men anders niet zou kunnen laten doen. Ech ter, pas in 1996 zal geld hiervoor beschikbaar zijn. Momenteel wordt met het fenomeen klussen diensten geexperimenteerd in de wijk Schiedam-Oost, waar het ex periment goed lijkt aan te slaan. Het college van b w wil dergelij- ke projecten waar mogelijk graag uitbreiden naar andere delen van Schiedam. „De reden waarom in Schiedam tot nu toe nog niet een dergelijk grootschalige opzet van de grand is gekomen, is gelegen in het feit dat ons verzoek om bij- standsuitkeringen om te mogen zetten in banen, is afgewezen", zo antwoordt b w op schriftelijke vragen van de PvdA-raadsleden A. Klepke en M. Siljee. Het college wil actief de bestaande contacten en netwerken aan spreken om klus sendiensten op te starten en te on- dersteunen, zodra vanuit Den Haag duidelijk wordt hoeveel 'Melkert- banen' aan Schiedam worden toe- gewezen. Pas vanaf 1996 zullen er meer mogelijkheden ontstaan om dergelijke werkgelegenheidspro- jecten voor Schiedam te financie- ren. De klussendiensten worden gecoordineerd in samenspraak tus sen het particulier initiatief en de Gemeentelijke Sociale Dienst. J® In onze uitgebreide showroom van 800m2 tonen wij onze collectie van meer dan 500 soorten wand en vloertegels en daar- naast een grote variatie in leisteen, mar- mer en graniet. slechts voor 2950,- Kom eens Idem met tegels 40x40 cm, langs VOOr een 45 x 45 cm of 50 x 5° cm^^V^J^ vrijblijvende pri/sopgave'. f 3350,- Miner

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 5