IPflfi Toyota Hi-Ace nu een grote knul Lancia reserveert Y voor compacte auto Bescheidenheid siert de meester KALFSBEEK Autotest m Renault Rotterdam Sportief sparen Skoda: meer kwaliteit voor minder geld Daihatsu Applause - ,v De Chrysler New Yorker: Technische gegevens: Autobedrijf Lar Lancia Elanden „Wat ben jij een grote knul geworden", roept menig tante als die een achterneef na geruime tijd weer eens ontmoet. Bij het zien van de danig gegroeide Toyota Hi-Ace schoot deze uit- spraak ons in gedachten. De bestel- en personenbus is een flink stuk groter dan zijn voorganger en zal daarmee een be- langrijke concurrent kunnen worden in het segment van de lichte bedrijfsauto's. Veiligheid Afgestapt De Y10 van Lancia krijgt een even compacte opvolger. Geheel in de lijn van de nieu we type-aanduidingen met letters uit het Griekse alfabet zal de nieuweling de markt opgaan onder de naam Lan cia Y. jmfM" Wie het heeft gemaakt in het leven, hoeft zich niet meer zo hoognodig te bewijzen. Het 'bescheidenheid siert de meester' lijkt treffend op te gaan voor de jongste aan- winst van BMW: de 5-serie. Met een subtiel veranderd, zeer elegant uiterlijk mani- festeert de nieuweling zich als een bijzonder stijlvolle auto. Het design houdt zich verre van schreeuwerige pro perties. De -5- heeft zich im- mers zijn plaatsje op de markt al lang verworven. Solide Het is niet gebruikelijk om voor auto's een prijs per strekkende meter te hanteren. Ze zijn immers niet verkrijg- baar in elke gewenste lengte. Wanneer je echter een Chrys ler New Yorker neemt, met een lengte van ruim vijf me ter, die in elk opzicht extrava gant en afwijkend is van de gemiddelde automobiel, is het wel aardig om eens een andere aanpak te hanteren. V De grootste Top Occasion dealer! BMW MAAKT RIJDEN GEWELDIG SCHIEDAM/MAASSLUIS/WATERINGEN Off. dealer voor Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en Maasland. K. Speelmanstraat 1b, Vlaardingen, Tel. 010-460 48 88/460 17 80 Woensdag 4 oktober MAASPOST SCHIEDAM XQ7.59 '»»sm De stompe neus bij de Hi-Ace heeft het veld geruimd voor een meer gestroomlijnde voorkant voorwielen het werk moeten doen. De klant kan kiezen uit een 2,4 li ter benzine, een 2,4 liter diesel of een 2,4 liter turbodiesel. Deze Iaat- ste krachtbron is nieuw. Hij geeft een maximaal vermogen van 66 kW/90 pk af. De onafhankelijke achterwielop- hanging is evenzeer nieuw. Die zorgt voor een voor dit type auto ongebruikelijk hoog comfort en ui- teraard voor goede koersvastheid. De stabiliteit is vergroot door een toegenomen spoorbreedte. Dat le- vert uiteraard ook een bredere auto op en dus meer ruimte. Daardoor passen in de bestel-uitvoering zo- genaamde Europallets. De auto is trouwens ook leverbaar met twee schuifdeuren, een links en een rechts. De nieuwe Hi-Ace sluit naadloos aan bij de stijl van veel andere mo- dellen. De gestroomlijnde neus zie je vaker in dit segment. Toyota stelt dan ook de vormgeving te hebben afgestemd op de Europese markt. waarbij het niet alleen ging om maximale ruimte maar ook om representativiteit. „Er is afgestapt van het 'One Box Design'", zo meldt Toyota. „Het is de meest radicale verandering in de 28-jarige geschiedenis van de Hi-Ace. Aan de vormgeving is een belangrijke bijdrage geleverd door het Europese Toyota Design Cen trum in Brussel." Het doosvormige uiterlijk van de vorige Hi-Ace is derhalve pass. Daarnaast heeft Toyota veel ge- daan aan verbetering van de rij-ei- genschappen. In de uitvoering als bus met zitplaats voor negen per- sonen wordt zelfs gesproken van een auto met het karakter van een ruimtewagen of MPV (Multi Pur pose Vehicle). Ruirn is hij dan zeer zeker. zoals we met eigen ogen konden vaststellen tijdens de auto- show in Frankfurt. Toyota heeft de achterwielaandrij- ving gehandhaafd, omdat een der- gelijke constructie bij een zware lading voor een evenwichtiger weggedrag zorgt dan wanneer de De veiligheid van de Hi-Ace heeft veel zorg gekregen. Zeker in het segment van de bedrijfswagens groeit de aandacht voor dit aspect. Omdat het auto's zijn met relatief korte voorkanten is het van groot belang dat bestuurder en passagier voldoende bescherming genieten bij een ongeluk. Toyota stelt dat in de carrosserie en de bodemplaat veel verstevigingen zijn aange- bracht om de klap op te vangen, terwijl tegelijk de cabine stevig ge- noeg is om niet te vervormen. Dat voorkomt letsel aan benen. Daar naast is een airbag standaard in het stuurwiel. Als optie zijn een airbag voor de passagier en abs op de remrnen te leveren. De nieuwe Hi-Ace staat nog dit jaar bij de dealer. In een later sta dium volgen een verlengde versie en uitvoeringen met vierwielaan- drijving. Het Italiaanse merk dat volledig onder de vlag van het Fiat concern opereert, staat voor de luxe tak van de familie. Dat zien we dan ook te- rug in de compacte auto. Alle uit voeringen zullen elektrisch te be- dienen zijruiten, centrale portier- vergrendeling en een airbag stan daard krijgen. Daarnaast zijn tegen meerprijs zaken als een aircondi- tioning en een vanaf het stuur te bedienen stereo-installatie te leve ren. Nog het meest opvallend aan de Lancia Y is de vormgeving. De de signers hebben er echt werk van gemaakt. Heel apart zijn de gebo- gen lijnen, die niet alleen het uiter lijk maar ook het interieur sieren. Het geeft de auto een zekere ele- De ontwerpers hebben echt werk gemaakt van de Lancia Y. gantie. Typische stylings zijn bij- voorbeeld de centraal in het dash board geplaatste tellerbehuizing en de portiergrepen in de middelste ruitstijl. De nieuwe Lancia zal begin vol- gend jaar op de markt komen. Hij heeft een lengte van slechts 3,72 meter en is 1,69 meter breed. Drie uitrustingsniveaus en twee moto- ren zijn er in eerste instantie be- schikbaar: een 1.2 liter FIRE motor met een vermogen van 44 kW/60 pk en een 1,4 liter twaalfklepper van 59 kW/80 pk. Behalve de airbag in het stuurwiel is de Lancia Y voorzien van veilig- heidszaken als balken in de portie- ren, een energie-absorberende stuurkolom en gordelaanspanners en verankeringspunten voor de ba- gage. De BMW 5-serie verschaft zijn bestuurder veel rijgenoegen. Niet voor niets hanteert het merk al jaren de slogan: 'Freude am fahren'. Hoe verrassend is het dan ook dat deze heel herkenbare opvolger van de 5-serie zich al rijdend ontpopt als een auto waarin toch wel de no- dige technische vernieuwingen zijn doorgevoerd. Carl Forster, bij BMW verantwoordelijk voor het project, wijst ondermeer op de voor- en achterwielophanging. Zowel de draagarmen als de sub- frames zijn van aluminium. Dat le- vert een besparing van vijftig kilo gewicht op. Om de frames waaraan de wielop- hanging is bevestigd voldoende sterk te maken, heeft BMW ge- bruik gemaakt van een speciaal procd. Zo zijn de aluminium bui- zen onder hoge druk met olie in hun vorm geperst. Deze methode wordt volgens Forster in de auto- mobielindustrie nog maar weinig toegepast. Met dit procd wordt be- reikt dat het materiaal op alle pun- ten even sterk is. In theorie klinkt het allemaal prachtig. het draait uiteindelijk om de praktijk. Een kennismaking met zowel de 523i (voorzien van een 2,5 liter zescilinder van 125 kW/ 170 pk) als de 528i (met een 2,8 li ter zescilinder van 142 kW/193 pk) toont aan dat het nieuwe onderstel voor een zeer hoge koersvastheid zorgt. Op een bochtig traject in Oostenrijk kost het zelfs moeite om de BMW op een onvolkomen- heid te betrappen. De besturing voelt solide aan en ook als je het gas behoorlijk hard intrapt. dan straft de auto je niet met een uitbrekende achterkant. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de BMW's standaard zijn uit- gerust met een systeem dat het slippen en glippen van de aange- dreven achterwielen onderdrukt. Het heet ASC T (Automatische Stabiliteits- en Tractiecontrole). Niet alleen de 523i en de 528i, die vanaf 9 december bij de dealer staan, maar ook de 520i en de 525tds, die later volgend jaar vol gen, zullen hiermee zijn uitgerust. Uiteraard dient het systeem de vei ligheid, die verder wordt gewaar- borgd door zaken als airbags voor bestuurder en bijrijder, abs op de remmen, flankbescherming en gordelspanners. Ook al mag het lijken alsof de nieuwe 5-serie subtiel is veran derd, van het design is wel degelijk werk gemaakt. Jurgen Haussmann van BMW design hierover: „Het is niet moeilijk een nieuwe auto te ontwikkelen, maar bij een BMW is dat wel anders." De typische ken- merken van het merk, zoals de gril le in de vorm van 'dubbele nieren', zijn heilig. Zodoende oogt de nieu we -5- gewoon als een BMW. De auto is wel groter dan zijn voor ganger. In de lengte gaat het om zo'n zeven centimeter. Toch oogt hij compacter dan het vorige mo del. Haussmann vertelt dat dat is bereikt door subtiele ingrepen, zo als de wat slankere achterkant, die toch een riante kofferbak herbergt. Comfort staat bij de BMW hoog in het vaandel. Zowel de 523i als de 528i houden motor- en rijgeluiden buiten het interieur. Bij 120 km/ uur is slechts wat gesuis en licht rolgeluid van banden te horen. Er- gens ver weg zoemt de zescilinder motor. Ook bij hoge toerentallen blijft die op de achtergrond. De prestaties van beide krachtbronnen staan op hoog niveau. Zeker in Ne- derland komt de koper van de 523i niets tekort. Dat geldt evenzeer voor de uitrusting met zaken als een axiaal en in hoogte verstelbaar stuur. stuurbekrachtiging, elek trisch te bedienen ramen voor, cen trale portiervergrendeling en een links/rechts gescheiden elektroni- sche temperatuurregeling. BMW rijden is niet goedkoop, maar daar tegenover staat een hoge restwaarde. Door de degelijkheid zijn de occasions ook heel gewild. De 520i moet 79.600 gulden kos- ten. De 523i gaat 85.800 gulden kosten. Deze is standaard evenals de 528i (97.800 gulden) uitgerust met airconditioning. De dieselva- riant 525tds staat in de prijslijst voor 84.600 gulden. Ruim 22 duizend gulden de meter Type: Chrysler new Yorker Motor: 3,5 liter V6, 24-klep- pen 155 Kw/208 pk bij 5.850 t.p.m. 303 Nm bij 3.350 t.p.m. Prestaties: 0-100 km/h: 10,5 seconden Topsnelheid: 200 km/u Gem. Verbruik: I op 8,5 km Leverbaar: Nu Prijs: fl. 119.195,- Zo is het ook niet onze gewoonte om met de prijs van een auto te be- ginnen: de Chrysler new Yorker kost 119.195 gulden. Voor dat geld biedt de Amerikaan echter al- les wat een hartje kan begeren: le- ren bekleding, elektrisch verstelba- re voorstoelen, airconditioning, een dikke geluidsinstallatie (120 watt) en cruisecontrol of zoals Chrysler dat noemt speedcontrol. Met het comfort zit het dus wel goed. Op het gebied van veiligheid is echter ook niet beknibbeld. Zo weten de bestuurder en de voor- passagier zich verzekerd van een airbag. Andere standaard zaken zijn een abs-remsysteem en tractie controle. Dat laatste zorgt voor de nodige grip bij gladheid of wan neer er al te guitig met het gaspe- daal wordt omgesprongen. De Amerikaan valt in de categorie 'slagschepen' en een meerkoppige berrianning komt in bepaalde situ- aties beslist van pas. Bijvoorbeeld tijdens een ritje door de Amster- damse binnenstad. Dan is een op- lettende bijrijder toch wel handig. Op de snelweg komt de New Yor ker pas goed tot zijn recht. Wegge- zakt in de riante fauteuils is het pri ma toeven en zoeven. De krachtige 3,5 liter zescilinder motor brengt welhaast onmerkbaar 155 kW/208 pk aan de wielen. De belangrijkste reden voor het zijdezacht over- brengen van dit aanzienlijke ver mogen moet gezocht worden in de viertraps automaat. Deze is perfect afgestemd op de vierentwintig- kleps V6 motor. Het verdient aanbeveling om bij snelwegritten de speedcontrol te gebruiken. Dat is eigenlijk de eni- ge manier om het verbruik een beetje binnen de perken te houden. Gemiddeld joegen wij elke 8,5 ki lometer een liter ongelode super benzine door het injectie systeem. Dat is niet eens zo slecht wanneer je de maten van de auto nog even in gedachten neemt: ruim vijf me ter lang met een totaalgewicht van 1670 kilo. De tankinhoud van 68 liter betekent dus dat je ongeveer elke 575 kilometer zegeltjes kunt plakken. Na een weekje laveren en manoeu- vreren met de New Yorker - in ons krap bemeten land kun je niet echt spreken van rijden met een derge- lijke reissloep - kunnen we niet an ders concluderen dan dat het Chrysler vlaggeschip een in elk opzicht riante auto is. Het is vooral dankzij zijn prijs en rijke uitrusting dat hij het op kan nemen tegen concurrenten als de BMW 7-serie en Mercedes S-klasse. Het enige punt dat Chrysler voor de Europese markt nog wat aan dacht zou moeten geven, is de ve- ring. Anders dan al het voorgaande doet vermoeden, heeft de Chrysler bepaald geen zeebenen. De auto is Amerikaans slap geveerd. Vooral voor de achterpassagiers is dat niet altijd even prettig. Met name het na-deinen na een 'golf in het weg- dek zorgt voor nogal wat opschud- ding. Op een auto van dit kaliber mag het echter geen probleem zijn om een en ander wat straffer af te laten stellen. En dan heb je aan de Chrysler een prima reisgenoot die bovendien netjes geprijsd is voor wat hij biedt. Showroom en werkplaats: Koperstraat 16, 3067 GL Rotterdam, (Alexanderpolder, nabij Winkelcentrum Oosterhof). Tel. 010-2071111 RENAULT EEN EIGEN WA1SIER VAN LEVEN Gratis sparen voor leuke artikelen blijkt nog altijd immens populair en juist met zegeltjes omdat je dan tussentijds kunt zien of je dat be- geerde koffiezetapparaat al bij elkaar hebt. Super (Unigro) en Texa co hebben de handen ineengeslagen en deze week een nieuw spaar- programma gepresenteerd: Rocks genaamd. Er wordt bovendien gespaard voor een goed doel: educatieve hard- en software voor ba sis- en middelbare scholen. Elk tientje aan boodschappen en elke drie liter brandstof leveren steeds een Rocks op. Speciale promotie artikelen en de gratis Super 5 cent zegels op produkten geven bij de Super eveneens recht op Rocks. Een vel met 100 Rocks staat weer gelijk aan twee Rocks waardecheques waarmee de artikelen zijn te sparen. Vele van de aangeboden artikelen stralen avontuur uit. Dat is ook de rode draad die door de campagne loopt. De waardecheques kunnen eveneens als betaalmiddel worden gebruikt bij Batavus fietsdealers. Bever Zwerfsport winkels, Tiekano speciaalzaken, ANVR reisbureaus en Rabobanken, waar Vrij Uit Autovakanties geboekt kunnen worden. Het verhoogde kwaliteitsniveau van Skoda leidt tot een prijsverla- ging! De betere bescherming van de carrosserie af fabriek heeft eer- der al een garantie van zes jaar tegen roest van binnenuit opgele- verd. Nabehandelingen van de auto zijn daarmee niet meer nodig waardoor verschillende Skoda-modellen in prijs omlaag gaan. De Skoda Felicia 1.3 LXi heeft nu een rijklaar-prijs (inclusief een voile tank benzine) van fl. 21.032,-. Dat betekent voor de klant een voor- deel van fl. 392,-. De kortgeleden geintroduceerde Skoda Felicia Combi LXi staat rijklaar bij de dealer met een voile tank voor de prijs van fl. 23.532,-. Dat is zelfs fl. 642,- minder dan het vorige sta- tionwagen-model van Skoda, de Forman SLXi. Er zijn twee actiemodellen van de Daihatsu Applause uitgekomen: de Applause Osaka Limited (fl. 29.995.-) en de Applause Tokyo Li mited (fl. 31.995,-) met extra's, die een voordeel tot fl. 5.550,- bie- den. Beide uitvoeringen hebben standaard een 1.6 liter 16 kleppen multipoint injectiemotor, deelbare en verstelbare achterbankleu- ning, middenconsole met opbergvak, contactslot met verlichting, bumpers en zijstrips in de carrosseriekleur. in hoogte verstelbare gordels en lichtwaarschuwingszoemer. De Applause Osaka Limited biedt nog stuurbekrachtiging, elektrisch bedienbare ramen, sport- stoelen, lichtmetalen velgen met brede 185/60 banden en is lever baar in vier verschillende kleuren en eventueel met een geavanceer- de viertraps automaat (meerprijs: fl. 3.200,-). Naast de extra's van de Osaka heeft de Tokyo nog centrale deurver- grendeling, een in hoogte verstelbaar stuurwiel. aparte regelbare verwarming voor de inzittenden achter, van binnenuit te ontgrende- len brandstofklepje en vijfde en elektrisch verstelbare buitenspie- gels. Chromen sierlijsten, getint glas en in carrosseriekleur gespoten buitenspiegels typeren de Tokyo aan de buitenzijde. P.C. Hooftlaan 11 Maassluis Telefoon: 01899 - 19588 Nieuwe Haven 233 Schiedam Telefoon: 010 - 4731155 Kerklaan 65-67 Wateringen Telefoon: 01742 - 93580 Chrysler New Yorker: zowel op comfort als veiligheid is bepaald niet beknibbeld. Autofabrikanten mogen graag duidelijk maken dat ze veel inspannin- gen plegen om de veiligheid van hun produkten te vergroten. Het is in de praktijk vaak zeer indrukwekkend. Denk maar eens aan de ontwikkeling van de airbag: zo'n luchtzak moet zich bij een aanrijding in een fractie van een seconde vullen om de klap op te vangen. Dat dit mogelijk is, kun je gerust een wonder van moderne techniek noemen. Maar bedenk ook eens aan welke ei- sen een onderstel moet voldoen om te zorgen dat het rijkarakter van de auto zo veilig mogelijk is onder allerlei omstandigheden. Dit soort zaken gaat gepaard met grote investeringen. Er valt ook heel wat over te vertellen en dat gebeurt met grote regelmaat. Een van de grappigste bijeenkomsten op dat gebied heb ik onlangs beleefd in Zweden. Saab had een workshop belegd om te onderstre- pen dat auto's in het thuisland Zweden aan zwaardere eisen moeten voldoen dan elders in de wereld. In Zweden zijn namelijk nog relatief veel onverharde wegen en vormen ijs en sneeuw een extra risico. Bo vendien komen hier heel erg veel elanden voor. Met de regelmaat van de klok komen auto's in botsing met deze dieren, die al gauw meer dan vierhonderd kilo wegen. Om dat gewicht te weerstaan heeft Saab extra versterkingen aangebracht: wie een eland op de motorkap krijgt, loopt daardoor een goede kans in leven te blijven. Als bewijs dat geen sprookjes werden verteld, werd een botsing met een eland nagebootst. Nee, geen echte, dat zou te ver gaan. Voor deze gelegenheid werd een takkenbos van 400 kilo opgehangen op een hoogte van iets minder dan een meter. Zo hoog staat een eland name lijk op zijn poten.'Een Saab 900 reed met een snelheid van circa 50 kilometer per uur tegen deze bos. Zo werd duidelijk dat de bestuurder van een Saab een goede kans maakt een dergelijke botsing te overle- ven. Hetgeen toch een veilig idee is als je als Saab-rijder weer eens door een gebied rijdt waarin veel elanden voorkomen. Henri Stolwijk

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 9