m gescl WRHDWNKELS ik it it it it it it it it it it it it it it it it it it 1 Als u het grote diagram juist hebt ingevuld, kunt u de gevraagde letters uit het kleine diagram opzoeken en invullen. Er ontstaat dan een wens. Stuur uw oplossing naar: MaasposT weekbladen Over de Vesten 3a 3116 AD Schiedam t.a.v. Remy Versnel Doe mee en maak kans op een van de vele waardebonnen. Veel succes! oop oricjinele moo! je aa n (Je wereldwinkel d< EEN QOEOE ZAA/C Adressen vindt u in de Gouden Gids. HORIZONTAAL: 1 aarde; 6 klokken- spel; 12 gewas; 19 bevroren damp; 25 neerslag; 31 plant; 33 nauwe doorgang; 35 knaagdier; 36 pi. o.d. Veluwe; 38 stookplaats; 40 zang- spel; 41 onderricht; 42 delfstof; 45 gemeente; 46 schreeuw; 47 gewricht; 49 vernis; 50 gulden; 52 december; 53 namelijk; 54 koraalei- land; 55 rund; 56 keurig; 58 geslo- ten; 59 voorz.; 60 landbouwer; 61 provincie; 62 voegw.; 63 godin; 65 koor; 67 zeebocht; 69 voorschrift; 70 Noorse god; 72 platina; 73 onder- wie; 75 oude plaats; 76 vogel; 77 rund; 79 Kon. Marine; 80 Europe- aan; 81 titel; 82 rijksgrond; 83 bari um; 85 zangnoot; 87 voorz.; 88 buidel; 90 uitroep; 91 bevestiging; 92 poste restante; 93 zaadkorrel; 95 kloosterlinge; 96 selenium; 97 titel; 98 dagelijks bestuur; 100 vaatwerk; 101 rechercheur; 104 vr. munt; 105 zangnoot; 106 op dit moment; 107 hemelgeest; 108 kosten koper; 110 gewicht; 111 voorz.; 112 pepereter; 115 in orde; 116 ontkenning; 118 larve; 119 aanbouw; 121 Z-Am. stad; 122 uitroep; 124 insekt; 125 Europeaan; 127 deegwaar; 129 Ver. Staten; 130 pers. vnw.; 132 voorz.; 134 Frans lidw.; 135 bijb. vrouw; 137 boom; 139 hert; 140 zangnoot; 142 riv. in Siberie; 144 muz. aand.; 145 pers. vnw.; 146 scheepstrap; 149 Techn. Hogeschool; 151 voorz.; 152 levensonderhoud; 154 vaartuig; 156 drassig land; 157 gevaarte; 158 hoofddeksel; 159 halfedelsteen; 161 opmerkzaam; 163 pers. vnw.; 164 water in Friesland; 165 zuster; 166 Romeinse Rijk; 168 rustend; 169 werkloosheidswet; 171 huid; 172 Int. org.; 175 laatstleden; 176 naschrift; 178 keer; 181 slaapplaats; 183 voor- bij; 186 maanstand; 187 hectare; 188 oosterlengte; 190 de oudere; 192 lekkernij; 194 congresgebouw; 195 spraakkunst; 197 watervogel; 199 loopvogel; 200 proteet; 203 etenbereider; 204 opening; 206 deltstof; 208 tegenover; 209 getij; 2I0 eenzekere; 211 afgelopen; 2I3 spie; 2I4 godin; 2I6 waterstand; 2I7 vr. munt; 218 opnameapparaat; 220 naaldboom; 222 modder; 223 meis- jesnaam; 225 pi. in Engeland; 227 toegeven; 229 aankomend; 230 namiddag; 231 gram; 232 eerwaar- de heer; 233 bovenbeen; 235 onzes inziens; 237 kleine plaats; 239 ne- derduits; 241 riv. in Italie; 242 naald boom; 246 vleesgerecht; 247 pi. o.d. Veluwe; 248 numero; 250 vervol- gens; 251 muziekaand.; 253 oude maat; 254 bar; 256 verfstof; 258 vlaktemaat; 259 lot; 261 kledingstuk; 263 schop; 265 de onbekende; 266 paling; 267 achternagaan; 268 op- schudding; 269 register; 270 klaar; 271 loot; 273 zangvogel; 275 groet; 276 tout; 277 riv. in Spanje; 279 zwemvogel; 283 zirkonium; 284 elektr. traktie; 285 kleintje; 286 tot afscheid; 289 muz. aand.; 291 krui- derij; 293 graanopslag; 295 wester- lengte; 296 motorrace; 298 beleid; 299 slede; 302 stuurboord; 304 lidw.; 305 en volgende; 307 reeds; 309 Vrije Universiteit; 310 bordpa- pier; 312 mondwater; 314 torenbel; 3I6 wederkerig; 3I8 bijb. fig.; 3I9 eenjarig dier; 322 familielid; 324 zangnoot; 325 hazeoor; 328 bouw- land; 330 Kon. Luchtvaart Mij; 332 hersenonderzoek; 333 riv. in Drente; 334 voegw.; 335 soort; 336 interest; 338 pi. o.d. Veluwe; 340 neerslag; 342 gewas; 344 kledingstuk; 346 hemellichaam; 348 boom; 350 eter; 352 daar; 354 slede; 355 vervoer- smij.; 356 bijbeldeel; 357 wreed heerser; 358 mak; 359 gewricht; 361 televisie; 363 hectogram; 364 zoog- dier; 366 Tib. buffel; 367 laatstleden; 369 plaats; 370 vaartuig; 372 bord- spel; 373 voorz.; 375 wereldkampi- oenschap; 376 door water omringd land; 379 adem; 383 wapen; 386 kleur; 389 pro Deo; 392 gulden; 393 wild varken; 394 Anno Domini; 396 Watt-uur; 397 pi. in Zeeland; 400 tangens; 401 Hoge Raad; 402 auto- onderdeel; 403 te koop; 406 hand- vat; 407 sneeuwschaats 408 hert; 410 water in Drente; 412 naschrift; 413 bergplaats; 414 heilige; 415 plant; 416 hoen; 417 gard; 418 uit roep; 420 water in Utrecht; 421 groots; 424 haringnet; 425 pi. o.d. Veluwe; 426 familielid; 427 beroep; 430 Publieke Werken; 431 partijtje; 432 Eur. taal; 434 bijwoord; 435 riv. in Siberie; 436 reeds; 437 myth, fig.; 441 rolsteen; 442 Anno Christi; 443 dieregeluid; 444 nieuwe stijl; 445 entree; 446 afgemat; 447 soort on- derwijs; 448 Anno; 449 voorz.; 450 sportterm; 452 spil; 453 bolgewas; 455 briefaanhef; 457 centraal stati on; 458 ruthenium; 459 grafvaas; 461 ter zee; 463 mister; 465 Ver. Naties; 466 kilometer; 467 voorz.; 468 megabyte; 470 familielid; 472 bloeiwijze; 473 bloem; 475 vruchtenat; 477 mnl. dier; 479 soort onderwijs; 480 vogel; 482 handweef werk; 483 sprookjesfig.; 484 vogel; 485 hoofd; 487 gevangenis; 488 kijken; 490 aankomend; 491 boom; 493 stelling; 494 erg; 496 pi. in Drente; 497 duisternis; 498 wraak- Een puzzelkluif voor de jaarwisseling 169 170 319 320 ti 39 308 265 7 409 63 386 376 56 9 218 3 23 479 234 480 344 107 139 450 504 392 47 114 293 208 9 146 11 223 220 2 406 50 473 307 194 52 440 m 9 240 9 373 283 19 377 397 334 1 327 230 85 205 95 213 328 391 288 412 499 61 313 179 298 488 384 30 31 289 268 38 254 348 198 170 491 390 105 347 497 9 505 136 248 44 163 388 59 231 28 367 304 94 362 18 294 417 229 325 455 284 273 164 26 89 185 514 a godin; 500 restprodukt; 502 voor; 503 keur; 505 verblijven; 507 een zekere; 509 meisjesnaam; 510 spiermassa; 512 open ruimte; 514 de oudste; 515 hert; 516 vervoer; 517 behendig; 518 godin. VERTIKAAL: 1 harde vrucht; 2 in- sekteneter; 3 soort; 4 en volgende; 5 Ned. rivier; 7 water in Friesland; 8 titel; 9 politieman; 10 atmosfeer; 11 zangnoot; 13 loven; 14 babbelaar; 15 heilige; 16 dierengeluid; 17 thea ter; 18 pi. in Ov.; 20 slecht horende; 21 speelgoed; 22 schoeisel; 23 zwaardwalvis; 24 jongensnaam; 26 bovendeel; 27 ex professo; 28 gelof- te; 29 stonden; 30 beiden; 32 kardi- naalshoed; 34 toespraak; 37 doop- vader; 39 vervoermiddel; 43 rond- hout; 44 vat; 46 schrobnet; 48 kans- briefje; 50 speelgoed; 51 daar; 57 vogelverblijf; 58 kraan; 63 bij de stukken; 64 en omstreken; 66 aan- drift; 68 vrucht; 69 shop; 70 argen- tum; 71 getij; 74 toename; 75 nacht- vogel; 76 sierpompoen; 78 haast; 82 neerslag; 84 werelddeel; 86 wereld- taal; 87 judograad; 89 droogoven; 90 aluminium; 94 voorz.; 95 noor- derlengte; 99 dieregeluid; 100 ver- lichting; 102 pers. vnw.; 103 aan- klampen; 106 mist; 109 Gr. eiland; 112apparaat; 113 Kon. Besluit; 114 bijb. vrouw; 117 metaal; 120 jaarge- tijde; 123 schrijfgerei; 126 winter- voertuig; 128 voorz.; 130 bevel; 131 ieder; 132 boom; 133 neon; 136 als onder; 138 spraakorgaan; 141 nau- welijks; 143 achter; 145 soort on- derw.; 146 vers; 147 dwarshout; 148 rivier in Italie; 150 uitroep; 153 bij beldeel; 154 hoofddeksel; 155 in sekt; 157 koud; 160 labiaal; 162 bez. vnw.; 163 muziekinstr.; 165 op dezelfde wijze; 167 in memoriam; 170 plant; 171 gevaarloos; 173 niets uitgezonderd; 174 van kantoor; 175 lichtdrager; 177 hoofddeksel; 179 spil; 180 roofvogel; 182 arts; 184 familielid; 185 edelachtbaar; 187 uitroep; 189 lich. opvoeding; 191 onmeetbaar getal; 193 omroep; 195 te kort; 196 drank; 198 pel; 199 eikeschors; 201 watering; 202 uit roep; 205 landbouwwerktuig; 207 hetzelfde; 210 slot; 212 plan; 213 bijt; 2I4 gogvruchtig; 215 Anno Do mini; 218 van onderen; 219 eivor- mig; 221 nieuw; 222 houtsoort; 224 decigram; 226 tijdelijk; 228 onbep. vnw.; 230 niet parkeren; 234 bevro ren water; 236 gereedschap; 237 spoedig; 238 Stengel; 240 plant; 241 kruiderij; 243 vacht; 244 Rijksscho- lengemeenschap; 245 insekt; 249 walkant; 250 gewetensrust; 252 haardos; 253 telw.; 254 een zekere; 255 opening; 256 boom; 257 hoef- dier; 258 Turkse titel; 260 pi. in Duitsland; 261 kanalje; 262 open bosplek; 263 groente; 264 vaartuig; 272 ongaarne; 274 hoefdier; 278 schaapkameel; 280 botterik; 281 houten loods; 282 pers. vnw.; 287 Europeaan; 288 reukstof; 290 kan- teel; 292 lichaamsholte; 294 rund; 295 voorspoed; 297 afbeelding; 298 verlichting; 300 vogel; 301 dieren- verblijf; 303 Steven; 304 zangnoot; 306 vliegenier; 307 emmer; 308 merken; 309 beroep; 311 verzoek; 313 titel; 315 oosterlengte; 317 ouderwets; 320 ontkenning; 321 kweken; 323 lokspijs; 324 elasticiteit; 326 deegwaar; 327 Europeaan; 329 ijskegel; 331 pers. vnw.; 336 titel; 337 geest; 339 familielid; 341 Kon. titel; 343 zangnoot; 345 boom; 347 gewezen; 349 daar; 351 huisraad; 353 Romeinse Rijk; 356 natrium; 357 dichtstbijzijnd; 359 toetsenbord; 360 Eminentie; 362 gevuld; 363 kloek; 364 voermansroep; 365 ziele- poot; 368 militair; 369 plaats; 371 metaal; 372 gewas; 374 foedraal; 375 waaronder; 377 neon; 378 grens; 380 bez. vnw.; 381 warboel; 382 tijdelijk; 383 soort onderwijs; 384 getijde; 385 goedzak; 386 ge- meentegrond; 387 pelsdier; 388 landbouwwerktuig; 389 Javaans orkest; 390 godsdienst; 391 dieren- verblijf; 392 sierlijk; 395 dyne; 398 voorz.; 399 radium; 401 hectoliter; 404 bloemenring; 405 aarde; 409 Eur. taal; 411 jongensnaam; 414 verslijtend; 415 klein deeltje; 419 klein kind; 422 pi. op Ameland; 423 gebak; 426 milliampere; 427 vrucht; 428 vogel; 429 Eur. munt; 432 munt- aand.; 433 sa majeste; 438 familie lid; 439 ijlbode betaald; 440 trek; 441 hoender; 451 herhaaldelijk; 454 bijenhouder; 456 schriftelijke overho- ring; 457 ongeveer; 458 losse draad; 459 Ver. Staten; 460 hals; 462 teer; 464 regeringsreglement; 465 Vrije Universiteit; 466 vervoermiddel; 469 buffet; 471 tijdvak; 472 drank; 473 strijdperk; 474 muziekterm; 476 hoofddeksel; 478 scheik. verbinding; 479 bloem; 481 telw.; 482 dat is; 484 bloedvat; 486 stel; 489 nummer; 490 zangsolo; 492 kerkdienst; 493 jongensnaam; 494 bekeuring; 495 dans; 498 op de wijze van; 499 gelofte; 501 familielid; 502 schil; 504 motorrace; 505 pers. vnw.; 506 neon; 508 voegw.; 509 waterstand; 510 familielid; 511 zangnoot; 513 laatstleden. r~ i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 2