MaasposT KORT MaasposT ITAL SEAC REIZEN 'Steek vuurwerk diervriendelijkaf' Plan van aanpak voor Spaland-Oost MaasposT Preken met opgestroopte mouwen Werkgroep Jaarwisseling boekt goede resultaten FM 106.7 en kabel 96.1 Clownscursus in Nieuwland De specialist in designvloeren V.D. VALK ELECTRONICS Wij iv ens en u een v>oor*spoedLig 1996 Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam en de Beneden-Maas ROTTERDAM - Johnnie leeft al bijna tien jaar 'op straat'. Bij een echtschei- ding raakte hij niet alleen zijn vrouw, maar ook zijn huis kwijt. Sindsdien zwerft hij. In officiele termen is de 46-jarige Johnnie dak- en thuisloos. Eigenlijk bevalt het hem niet eens zo slecht. Hij is aan de vrijheid ge- hecht geraakt. Maar 's win ters vindt hij het minder leuk. Het is te koud om bui- ten te blijven en het valt niet altijd mee om een slaapplek te vinden. X, X SCHIEDAM - Het laatste inloopconcert van het jaar zal plaatsvinden op zaterdag 30 december. In de Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat zal dan het Blokfluit Ensemble onder lei- ding van Magda van der Geer optreden. De aanvang is 15.00 uur en de toegang is gratis. KERKDIENSTEN SCHIEDAM SCHIEDAM - Het inluiden van het nieuwe jaar is een feest. Een feest dat in het ver- leden nog wel eens uitliep op een drama. Klachten over ro- tjes die al dagen van te voren werden afgestoken en het on- dervinden van schade ten ge- volge van brand waren vaste zaken waar politie, gemeente en brandweer in de eerste da gen van het jaar veelvuldig mee werden geconfronteerd. Dit leidde een aantal jaar ge- leden tot de oprichting van een werkgroep die van de jaarwisseling weer een echt, maar controleerbaar, volks- feest wilde maken. Berenochtend Nieuwjaarsbal Salsa en Merengue Klussenclub Polynesisch dansen Toneel en CERAMICA NATUURSTEEN ITAL: U komt er graagover de vloer! Komeens langs voor een vrijblijvende prijsopgave! Inkoop-verkoop-reparatie audio-video-KTV Broersveld 911 Schiedam. Tel. 010 - 4737208 Vanwege een nieuwjaarsreceptie voor ons personeel zijn wij op 2 januari a.s. vanaf 9.30 uur geopend. De rest van een zakelijk succesvol 1996 zijn wij iedere werkdag open van 8.30 tot 16.30 uur. GRATIS VERVOER naar: indien u uw vliegvakanties boekt bij (ANVR Reisadviesburo, lid SGR) B.v. Haarenlaan 782 in Schiedam Tevens een enorme keus in de GOEDKOOPSTE reizen met eigen vervoer. Huisjes, hotels, appartementen in o.a. Tsjechle, Hongarije, Slowakije, Frankrijk, Beigie, Duitsland, Spanje, Itaiie - Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijkop stad en wijk Kijkop stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijkop stad en wijk Decembermaand altijd weer druk voor Leger des Heils Volgens Kapitein Stoffers kan je mensen niet vlak voor Kerst op straat laten staan. hoeven dan niet te betalen, zodat ook de daklozen die geen geld hebben binnen kunnen slapen als het zo koud is. Het Leger des Heils derft dus inkomsten. Bo- vendien verstrekt de organisatie extra maaltijden en moeten er meer bedden verschoond worden, waardoor er ook meer personeel nodig is. Het Leger des Heils heeft het er graag voor over. Vol gens Stoffers is de december maand ook voor daklozen een speciale periode. ..Iedereen heeft bepaalde emoties rond deze tij d vertelt hij. „De meeste dak- en thuislozen hebben vroeger in een gezin geleefd. waar de kersttijd een speciale tijd was. Het huis werd klaargemaakt voor het feest, er was een kerstboom, noem maar op. Velen gingen ook naar de mis. Wij maken regelmatig mee dat mensen het kerstevange- lie woordelijk mee kunnen preve- len. Dat kennen ze dan nog van vroeger." Vlak voor kerstmis zijn er in de verschillende opvanghuizen van het Leger des Heils kerstmaaltij- den, gecombineerd met een dienst. „Die diensten houden we in een ongedwongen sfeer", ver telt Stoffers. „We zingen veel en hebben een koor om het program- ma te vullen. Veel van onze klan- ten brengen het niet op om lang en geconcentreerd stil te zitten." Toch doet volgens Stoffers ieder een enthousiast mee. ,,Ze weten dat de diensten er zijn. Het is ook logisch, want we zijn een evange- lisatiebeweging. We koppelen de evangelisatie aan hulpverlening. Het komt neer op preken met de mouwen opgestroopt." Zowel in de nachtopvang als in de dagop- vang waren vorige week kerst- vieringen. In de dagopvang kun nen mensen de hele dag binnenlo- pen om even op te warmen, een praatje te maken, hun kleren te wassen of een douche te nemen. Er is altijd een maatschappelijk werker aanwezig. Bij het Leger des Heils noemen ze deze voorziening het Social Service Centre. „Het is een po- ging om de daklozen te helpen wat structuur in hun leven te brengen", legt Stoffers uit. „We kiezen er bewust voor om deze voorziening apart van de nacht opvang te houden. Het is niet goed om 24 uur op dezelfde plek te blijven. Wij gaan zelf's och- tends naar ons werk; dat geeft een bepaalde structuur." Naast deze twee vormen van opvang heeft het Leger des Heils nog een inter- naat in IJsselmonde, waar tachtig bewoners - vaak met psychiatri- sche problemen - op adem kun nen komen en kunnen werken aan een nieuw perspectief voor hun leven. Het doel is om mensen weer op het goede spoor te krij- gen, aldus Stoffers. Als dat goed gaat, kunnen ze deelnemen aan een begeleid wonenproject, waar tien voormalig daklozen zelfstan- dig wonen, maar nog wel een tijd- je begeleid worden door het maatschappelijk werk van het Le- 'Overlast zal er altijd zijn' Vuurwerk boven de stad, voor de een een verademing voor de ander overlast (archieffoto). Woensdag 27 december 1995 Hervormde Gemeente Schiedam Opstandingskerk, Burg. Honnela- ge Gretelaan. Aanvang: 10.00 uur Ds.G.de Lang. Grote Kerk, Lange Kerkstraat Aanvang: 10.00 uur Hr- .G.A.Bruin. Aanvang: 17.00 uur Ds.D.J.Cuperus. Huize Thomas, Grieksestraat. Aanvang: 10.00 uur Hr.A.van Santen. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur Ds.E.J.N.Kronenburg Gereformeerde Kerk Schiedam De Ark. Hargplein. Aanvang: 10.00 uur Ds.W.R.van Wieren. Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. Aanvang: 10.00 uur Ds.A.N.Ver- heul. Aanvang: 19.00 uur Ds.R.A .Bosch. Dorpskerk. Noordeinde. Aanvang: 10.00 uur Ds.N.K.Mos. Aanvang: 19.30 uur Ds.N.K.Mos/ pastor C.Veldman. Martinuskerk. W.Andriessenlaan. Aanvang: 10.00 uur Hr.W.de Bone. Bethel kapel, Nieuwe Maasstraat. Aan vang: 10.00 uur ds.E.J.N. Kronen- burg. Schieland ziekenhuis. Aan vang^ 10.30 uur Ds.W.van Haften Hervormde evangelisatie op ge reformeerde grondslag Gilde College, Nieuwe Damlaan. Aanvang: 10.00 uur Ds.G.H.van Kooten. Grote Kerk, Lange Kerk straat. Aanvang: 17.00 uur Ds.D.J. Cuperus R.K. Parochie H.Liduina en O.L.V. Rozekrans Singel 106. Zaterdag 30/12: 17.15 uur Kapel. Zondag 31/12: 09.15 uur Herenkoor I.H.D., 11.00 uur Eucharistieviering. Aanvang: 18.00 uur Feestelijk lof met Te De- um. Maandag 01/01: 10.30 uur Herenkoor I.H.D. Leger des Heils Lange Haven 27. Aanvang: 10.00 uur Kapt. en mevr. A.J.Plaisier V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. Aanvang: 16.30 uur Ds.D. Koster (NPB) Maandag 18-20 Muzikale Massa ge, Aad Ouweneel en Arie van Wingerden. 20-21 Tracks, Ed van Dommelen. 21-22 Hitmixer, Peter Voorburg. Dinsdag 18-19 Non Stop. 19-20 Rondje Middellandse Zee, Asher Omissie. 20-22 Infobeat, Stefan de Ruiter. Woensdag 18-19 De tachtiger ja- ren, Patrick Koster. 19-20 Beesten- boel, Irma Bolijn. 20-21 Country tijd. Daan Zonnenveld. 21-22 Tijd genoeg, Jan Willem de Boer. Donderdag 18-19 Warming up, Daan Zonneveld. 19-21 Jazz Me lodies, Jaap Wapenaar. 21-22 Groove garden, Menno Sprong en Rick Rietveld. 22-23 Een klassiek toetje toe, Ellen van den Berg. Vrijdag 18-20 Marokkaans pro- gramma, Hassan Aissati e.a.. 20- 22 Turks programma, Huseyin Cayire.a.. Zaterdag 13-18 De Schiedamse Top 100. 18-20 Top 25, Paul de Jongh. 20-22 Rustpuntjes met wis- selende presentatie. Zondag 9-10 Het koude zeil, Ron v.d. Ende. 11-12 Goederriorgen Schiedam, Paul de Jongh. 12-14 Nationaal Produkt, Ed van Dom melen. 14-16 Infotainment, Mari na Steijn. 16-18 Sport, Patrick de Boer. 18-19 Gospel Channel, Mar- cello Stewart. 19-20 Koers, Koers- team. 20-22 De Klassieken. Cees van Giezen. MaasstaD weekbladen KANTOOR: Over de Vesten 3a Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. MANAGER: Goswin van Horssen Telefoon 010-4004291 KLANTEN SERVICE GROEP: Telefoon 010-4004471 4004296 VERTEGENWOORDIGERS: R. Versnel Telefoon: 010-4738322 R. de Hoog Telefoon: 010-4738322 VERKOOPLEIDER: R. van der Heijden Telefoon 010-4004291 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDAKTIE: Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Redaktie: M. Heijnen Telefoon: 010-4004484 Chef-redakteur L.M. Hartman Telefoon: 010-4004491 FOTOGRAFIE: Fotoburo Willem de Bie Pelgrlmsstraat 5b 3029 BH Rotterdam 010-4778066 Foto(na)bestellingen: 010-4775301 INZENDTERMIJN REDAKTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Dagbladunie b.v. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur Bij het Leger des Heils kennen ze vele Johnnies. Voor hen zijn het hele jaar door bedden beschik- baar, bijvoorbeeld in het passan- tenverblijf aan de Coolhaven. Vanaf half vier 's middags kun nen daklozen er terecht voor een maaltijd, een douche en een bed. Vijf gulden betalen ze daarvoor. In normale weersomstandigheden zijn er 35 bedden beschikbaar, maar als het erg koud is wordt de capaciteit uitgebreid naar zestig bedden. Of het koud genoeg is om de zogenoemde winternood- regeling in te stellen, bepaalt de gemeente. Kapitein Stoffers, di- recteur van het Maatschappelijk Centrum van het Leger des Heils, zegt dat het Leger soms van het besluit van de gemeente afwijkt. Vorige week bijvoorbeeld. ..De cember was dit jaar uitzonderlijk koud, tot zo'n drie dagen voor Kerst", vertelt Stoffers. „De ge meente trok toen de winternood- regeling in. Wij besloten de extra opvang toch voort te zetten. Je kunt mensen niet vlak voor Kerst op straat laten staan." Stoffers legt een verband met het kerstverhaal. „Jezus kon ook ner- gens terecht. Tegen Maria en Jo- zef zeiden ze: 'Zoek het maar uit". Dan kun je het niet maken om deze mensen nu op straat te laten staan", vindt Stoffers. „Wij zijn tenslotte een beweging die werkt vanuit het evangelie." Het Leger des Heils draait zelf op voor de kosten van de verlenging. De gemeente betaalt de extra op vang zolang de winternoodrege- ling van kracht is. De passanten Inmiddels is duidelijk dat de ge'in- tegreerde aanpak van de werk groep, waarin vertegenwoordigers van gemeente, brandweer en poli tie zitting hebben, zijn vruchten heeft afgeworpen. Waren schade- posten van meer dan een half mil- joen gulden in het verleden geen uitzondering, tegenwoordig is men al ontevreden wanneer dit bedrag net onder de tienduizend blijft. De oorzaak van de positieve ontwik- kelingen rond de jaarwisseling moet volgens H. Nossent van de gemeente vooral gezocht worden in een preventieve aanpak van mo- gelijke problemen. „Een van onze belangrijkste doelen is het voorko- men van overlast. Dat houdt dus in dat je ruim voor de feestdagen al- lerlei bedrijven, groepen en bewo- nersverenigingen gaat bezoeken. Leegstaande panden worden vol- doende afgedicht, caravans en wrakken worden gestald en aan collega's vragen we even te wach- ten met slopen of juist heel snel te slopen zodat de brandweer het brandbare materiaal weg kan ko men halen. Het zijn op het oog lo- gische maatregelen, maar je moet het wel even doen." Daarnaast rij- den brandweer en politie juist in de dagen na Kerst met de 'ogen van dejeugd' doorde stad. Men inven- tariseert de plekken die mogelijk voor overlast kunnen gaan zorgen en grijpt waar nodig in. „Het com plex Vijfsluizen is daar een goed voorbeeld van", vertelt H. Ooms van de politie. ,,Er moeten daar zo'n zestig huisjes verdwijnen voor de tweede Beneluxtunnel. Omdat die huisjes bronnen van overlast zouden kunnen worden, als de jeugd ze eenmaal heeft ont- dekt. vragen we van te voren of die huisjes voor die tijd gesloopt kun nen zijn. Wanneer je uitlegt waar het voor is, heeft men meestal wel begrip." De preventieve aanpak houdt overigens niet in dat met na me de brandweer bij het minste ge- ger. „Kijk, die mensen hebben soms nog nooit echt zelfstandig gewoond", licht Stoffers de noodzaak tot begeleiding toe. ,,Ze moeten leren koken, leren om- gaan met geld, dat soort zaken." Dit project is tot nu toe erg suc- cesvol; slechts een heel enkele keer komt de soepbus van het Le ger des Heils een voormalige deelnemer weer op straat tegen. De soepbus, of het Mobile Ser vice Centre zoals ze bij het Leger zelf zeggen, gaat iedere nacht de straat op om daklozen die buiten blijven van soep, broodjes en kof- fte te voorzien. 's Winters gaat de bus er vaker op uit dan 's zomers, aldus Stoffers. De bus wordt be- mand door vrijwilligers. Een doel is om contact met de daklozen te leggen en ze eventueel door te verwijzen naar de nachtopvang. Johnnie heeft er geen behoefte aan, zegt hij. ,,Ik vind altijd wel een warm plekkie." EMMY STARK ringste vreugdevuurtje met loeien- de sirenes uitrukt. „Dat werkt al leen maar averechts",aldus H.van Doom, preventiemedewerker bij de gemeentebrandweer. ,,Komt de politie een vreugdevuur op het spoor, dan wordt bekeken of het onder controle is of niet. Is dat zo, dan kan men doorgaan met het vie- ren van het feestje. Zijn er echter aanwijzingen dat het uit de hand kan lopen, dan grijpen wij in." Hoewel de werkgroep al sinds Sep tember regelmatig bijeenkomt, zal het echte spel pas na Tweede Kerstdag beginnen. Vanaf die dag is men iedere avond stand-by op het politiebureau. Om 19.00 uur evalueren we met z'n alien wat er die dag gebeurd is. Dat is met na me handig omdat de politie rond dat tijdstip van wacht wisselt en die groep dus met de allerlaatste gegevens de straat op kan", ver- duidelijkt Nossent. „Maar voor be paalde groepen in de stad heeft de politie standaard een of twee men- sen vrij gemaakt om zo'n groep te begeleiden." De werkgroep heeft de zaakjes blijkbaar goed voor elkaar. Toch blijft het ook voor de groepsleden elk jaar weer afwach- ten wat er op de grens van Oud en Nieuw gaat gebeuren. „Vorig jaar was het rustig, maar dat is geen en kele garantie dat dat dit jaar ook weer zo zal zijn", zijn de leden eensgezind van mening. ,,Een ding staat echter wel vast: overlast zal er altijd zijn. Het is alleen de kunst die zoveel mogelijk te beperken." Karin v.d. Knaap SCHIEDAM - Buurthuis Nieuw land organiseert voor kinderen tus- sen de zeven en twaalf jaar elke za terdag van 10.00-11.00 uur een Clownscursus. De cursus omvat tien lessen en een uitvoering. De kosten zijn fl.35.-. Het maximaal aantal deelnemers is acht en een goede motivatie is een vereiste. Meer informatie bij Guy Demol. Het telefoonnummer is 010 - 473 8671. SCHIEDAM - Kinderen van 0 tot 6 jaar zijn op vrijdagochtend 29 december welkom op de Beren ochtend in Zwembad Zuid. Naast het spelen van spelletjes kunnen ze zich laten schminken en kijken naar films over beren. De entree bedraagt fl.5,- en begeleiders mo- gen gratis mee. Meer informatie is te verkrijgen bij de receptie van het zwembad, tel. 4261682. SCHIEDAM - Een gezellig Nieuwjaarsbal wordt op zondag 7 januari georganiseerd door Zaal Beatrix. Orkest Mustang zal hier- aan natuurlijk de muzikale mede- werking verlenen. De aanvang is 13.30 uur, maar de zaal gaat al een half uur eerder open. De toegangs- prijs is fl.7,50 inclusief een kopje koffie. In het nieuwe jaar zal in dit partycentrum elke eerste zondag van de maand een dansmiddag worden gehouden. SCHIEDAM - De belangstelling voor Zuidamerikaanse dansen wordt steeds groter. De Erker biedt daarom een cursus Salsa en Me rengue aan van tien lessen. De kos ten bedragen fl. 135,- per persoon en fl.220,- voor een koppel. Er wordt elke woensdagavond van 21.00-22.00 uur les gegeven en op 17 januari is er een gratis open les. SCHIEDAM - Voor de toekomsti- ge wijk Spaland-Oost in Schiedam Noord heeft het college van b w een Plan van aanpak opgesteld. Via een projectmatige aanpak, met een stuurgroep, een projectgroep en werkgroepen, moet de organisa tie van de nieuwe wijk gestalte krijgen. De stuurgroep wordt bemand door bestuurders, waarin wethouder A. Reijnhout (Stadsontwikkeling) als voorzitter zal optreden. In ver schillende werkgroepen dragen ambtenaren van verschillende af- delingen hun steentje bij aan het uit de grond stampen van de nieuwe wijk. Het gaat dan om het zoge- naamde voorwerkzaamheden, al dus J. Peppelaar namens de ge meente. De feitelijke uitvoering ligt in handen van een project- MAASPOST SCHIEDAM XQ7.52 SCHIEDAM - Buurthuis Nieuw land start op dinsdag 9 januari met een Klussenklub. De clubdag duurt van 13.15 tot en met 15.15 uur en d ekosten zijn fl. 15,- voor 5 bijeen- komsten. Bij opgave kunnen de deelnemers zelf aangeven wat zij willen leren. Meer informatie bij het Buurthuis, tel.4738671 SCHIEDAM - Polynesisch dansen is de naam van een nieuwe cursus die in Buurthuis Nieuwland op 9 januari van start gaat onder leiding van Rita Lieuw. Er worden dansen uit Hawai, Tahiti en Samoa ge- leerd. De kosten zijn fl. 15,- per maand en de lestijden is van 10.00- 11.00 uur. Meer informatie bij Christine Pauw, tel. 4738671 SCHIEDAM - Het Rotterdams Wijktheater geeft op vrijdag 19 ja nuari een voorstelling van het stuk 'Op zoek' in Buurthuis Nieuw land. Het stuk speelt zich af in een jonge buurtwijk van Rotterdam waar iedereen op zoek is naar een nieuwe invulling van het bestaan. De voorstelling begint om 20.30 uur. maar de zaal is een uur eerder al open. Vanaf 2 januari kunnen er plaatsen gereserveerd worden bij het Buurthuis, tel.4738671. De toegangskaarten kosten fl.2,- per stuk. groep, waarin ir. C. Hoi met de cordinatie is belast. De toekomstige wijk Spaland-Oost krijgt een autoluw karakter. Met ondergrondse parkeergarages die vanaf de rand van het gebied be- reikbaar zijn moet de wijk prettig leefbaar worden. Grote inspirator achter de inrichting van de toe komstige wijk is de stedebouw- kundige R. Erskine. In de wijk, die uit vier leefgebieden moet bestaan, staat ook een centraal gebied met een 'voorzieningenapparaat' ge- pland. Op een gebied met een oppervlakte van veertig hectare worden tussen de duizend en dertienhonderd wo- ningen gebouwd. De eerste 120 woningen, waarvoor nog op de toestemming van de staatssecreta- ris wordt gewacht, komen in het wijkdeel 'Windas'. In onze uitgebreide showroom van 800m2 tonen wij onze collectie van meer dan 500 soorten wand en vloertegels en daar naast een grote variatie in leisteen, mar- mer en graniet. (totn - 1 v. slechts voor 2950 Idem mettegels 40x40cm, 45 x 45 cm of 50 x 50 cm 3350, Vierhavenstraat 19 Rotterdam Tel. (010)4762054 ^rverwarming. Gj^agtojzie Uw adres voor het vakkundig herstellen van al uw reparaties. Gratis prijsopgave. cd-rom v.a. f 14.95, zappers v.a. 39,95. Beursplein 37 - Postbus 30025 - 3001 DA Rotterdam - Tel. 010 - 405 77 77 - Fax 010 - 414 57 54 SCHIEDAM - De jaarwisseling is voor dieren bepaald geen pretje. Vandaar dat de Schiedamse afde- ling van de Dierenbescherming ie dereen oproept om bij het afsteken van vuurwerk rekening te houden met de dieren. Op dramatische wijze schetst de Dierenbescherming het dierenleed. ,,Het gevaar voor in paniek raken- de dieren is niet denkbeeldig". houdt de organisatie voor de rech- ten van hpt dier een ieder voor. ..Vogels worden doof geschoten of raken ledematen kwijt. Huisdieren lopen weg, verongelukken of ra ken zoek. Staldieren verwonden elkaar." Vandaar dat I.M. Vaz Diaz namens de Dierenbescherming een paar tips geeft. „Pas goed op de dieren tijdens de jaarwisseling. Laat de hond op Oudejaarsavond voor 22.00 uur uit. Hou de kat in huis en zorg dat katteluik, ramen en deu- ren gesloten zijn." Verder wordt geadviseerd kalmeringstabletten bij de dierenarts te halen voor die ren die snel in paniek raken bij al het geknal van de feestvierders. Voor mensen die toch nog zonder een slecht geweten vuurwerk af durven te steken. heeft de Dieren bescherming nog een laatste ad- vies. ..Steek uw vuurwerk alleen af in de toegestane tijd en Is u vuur werk koopt. neem dan siervuur- werk in plaats van knalvuurwerk." Mensen die meer informatie van de Dierenbescherming willen, kunnen contact opnemen met deze vereniging via postbus 4316, 3102 GG Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1995 | | pagina 5