Ontwikkelen Afdrukken Kostelijke Kerstwens van de familie Kiela Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? zie Pluspagina. Schoenmakers terug, Gelderblom weg Januari is een hele goedkope maand! Paardensport Tijd van bezinning Verhalenwedstrijd VOOR DE INTRODUKTIEPRIJS VAN SLECHTS 12 24 OF 36 FOTO'S RENAULT Boekenmarkt IMP Aad van Schie en zijn levenslange passie voor paarden Mensen uit de regio over heden, verleden en toekomst Winnend duo schrijft sprookje zonder goede a floop Schiedam »«a»w IOxl5(M KIAT OF GLAHIEND GELDIG T/M 29 FEBRUARI FOT# VIDE# AUDH Zie onze advertentie elders in deze krant. >wasmachines-1jaargarantie Eigen service dienst A/a ad vies Van Dijk over CDA-re I SCHIEDAM - Zoals al werd verwacht, heeft de commissie Van Dijk geadviseerd het CDA- raadslid Theo Schoenmakers weer in genade aan te nemen. Het raadslid was eerder in opspraak geraakt, nadat hij tijdens een werkbezoek in Zweden zich had misdragen met een fles whisky. Met het bindend advies van de commissie in de hand kan Schoenmakers echter weer fractiever- gaderingen bijwonen. Daarbij zal fractievoorzitter N. Gelderblom niet meer de voorzittersha- mer hanteren. Voor haar is het advies reden geweest om haar biezen te pakken. De klant centraal, de auto optimaal FANTASTISCHE PORTABLE KTV MET TELETEKST FOTO VIDEO AUDIO EDITIE-OPL AGE 42.850 OverdeVesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322-Fax010-4731589 Bezorging: 010-4514555 WOENSDAG 3 JANUARI 1996, 3e jaargang nr. 1 Rotterdam in 1996 op weg naar de voltooiing in#*** nil ROTTERDAM - De stad van de toekomst? Zeker, maar dan wel een toe komst die heel dichtbij ligt. Want zoals Rotterdam altijd al in beweging was, gaat dat de komende jaren gewoon door. Voor het begin van de nieu- we eeuw zal de stad weer een complete metamorfose hebben ondergaan. Hoge gebouwen zullen zijn verrezen, vaak gebouwd volgens een futuris- tisch aandoende architectuur, want dat hoort nu eenmaal bij het einde van deze eeuw. Twee wel heel duidelijke voorbeelden van de enorme bouwlust van Rot terdam zijn zonder meer het Beursplein in het centrum en de Kop van Zuid. Wat enige tijd geleden nog een 'gewoon' plein was met in het mid den een lunchroom met een terras en daaromheen winkels is inmiddels een immense bouwput geworden waar de verschillende niveau's al goed zichtbaar zijn. Straks kan het publiek zowel 'boven' als 'onder' winkelen. Het ligt in de bedoeling het nieuwe Beursplein halverwege dit jaar 'ruw' op te leveren. In december 1996 moet het nieuwe bruisende hart van Rot terdam helemaal klaar zijn. Dat geldt overigens niet alleen voor het Beursplein. Voor die ti jd moet ook de rust weerkeren op de Kop van Zuid en rond de Erasmusbrug. De Kop van Zuid wordt reeds meer en meer een volwaardig stadsdeel van Rotter dam. De eerste bewoners hebben hun nieuwe woningen op de Kop van Zuid betrokken, woningen in gebouwen met nostalgische namen als 'De Statendam'. Ook de infrastructuur begint langzamerhand vaste vormen aan te nemen. Maar er gebeurt nog meer op de Kop van Zuid dan het bouwen van wo ningen en wegen alleen. Het voormalig havengebied moet een gebied worden waar het naast wonen en werken ook verder goed toeven wordt. L Zo is het de bedoeling dat op de Kop van Zuid de cruisevaart weer terug- komt. De voormalige vertrekhallen van de Holland Amerika Lijn (HAL) worden omgebouwd tot cruiseterminal. Verder wordt op de begane grond van het voormalige pakhuis 'de Vijf Werelddelen' in het Entrepotgebied de Exotic Festival Market gerealiseerd. Worden alle cijfers op een rijtje gezet, dan wordt de Kop van Zuid een ge bied met 5300 nieuwe woningen, vierhonderdduizend vierkante meter kantoorruimte, 35.000 vierkante meter bedrijfsruimte en dertigduizend vierkante meter onderwijsvoorzieningen. Daarnaast wordt er nog eens dertigduizend vierkante meter ingeruimd voor recreatieve en overige voorzieningen. Naast al deze activiteiten wordt er ook in dit nieuwe jaar nog hard gewerkt aan de broodnodige verbindingen tussen al deze 'nieuwe' stadsdelen. De Lodewijk Pincoffsbrug, de Binnenhavenbrug en de Spoorweghavenbrug zijn nieuwe bruggen die onlangs in gebruik werden genomen in het gebied Kop van Zuid. De bouw van de Erasmusbrug vordert eveneens gestaag. Deze achthonderd meter lange brug wordt in de zomer van 1996 feestelijk geopend. Onlangs konden de Rotterdammers al een klein voorproefje zien van de toekomstig verlichte Erasmusbrug. In november werd een proef genomen met het verlichten van de pyloon en tuien, hetgeen een prachtig schouwspel tegen een donkere nacht opleverde. In de loop van dit jaar zal de proef nog een keer worden uitgevoerd, zodat bij de opening alles per fect is. Hoe wereldhavenstad nummer een er over zo'n twintig a dertig jaar uit- ziet, kan niemand met zekerheid zeggen. Rotterdam kennende zal er onge- twijfeld nog het een en ander gaan veranderen. Bovenstaande collage biedt in ieder geval een aardige blik in het Rotterdam van nu en in de toe komst. ILLUSTRATIE: JOOP BEEN ALLEEN IN FILIAAL SCHIEDAM kliin I DE LOREIUTZ, UW 2* HANDS WITGOED SPECIALIST Lorentzlaan 13<Tel. 010-2623949 De commissie, die de knallende mensen er net zo over zouden den- als mijn gelijk. Maar we moeten er controverse binnen het CDA ken. Maar na eerdere uitspraken nu maar een streep onder zetten en moest bezweren, heeft in een bin- van mijzelf en van Schoenmakers ervoor zorgen dat de neuzen weer dend advies de schuld over alle partijen in het conflict verdeeld. Het gedrag van Schoenmakers was weliswaar Taakbaar', maar onvol- doende reden om hem uit de fractie te weren, aldus de commissie. Waar ook het bestuur niet zonder fouten was, krijgt de fractie toch de meeste zwartepieten toegescho- ven. De fractie moet in de toe komst beter communiceren om on- derhuidse irritaties eerder uit de weg te ruimen. Het besluit Schoen makers te weren ging de commis sie veel te ver. Het opstappen van Gelderblom is opvallend, omdat vooraf juist was afgesproken dat alle partijen in zouden stemmen met het advies van de commissie Van Dijk. Het advies stelde haar echter danig te- leur. ,,Een slap advies vind ik het, geschreven op lijmen en plakken. Ik lees er geen woorden van advies richting Schoenmakers in." Voor af had Gelderblom niet door laten schemeren bij een bepaalde inhoud van het advies op te stappen. „Ik heb altijd het gevoel gehad: ik wil aan de commissie laten zien wat voor soort man Schoenmakers is. En ik heb altijd gehoopt dat die kan ik nu niet verder, anders kom ik in gewetensnood. Dat doet trou- wens hartstikke zeer, want ik heb het werk met veel liefde gedaan." Schoenmakers zelf laat zich diplo- matiek uit over de verrassende stap van Gelderblom. „Eerder is afge sproken dat iedereen zich aan het advies zou houden, maar je moet respecteren dat iemand andere stappen neemt dan je zelf in zo'n geval misschien zou nemen." Het raadslid wil echter niet te lang ach- terom blijven kijken. „Een deel van de schuld is bij mij terecht ge- komen, dus ik zie het advies niet in dezelfde richting wijzen. Er is immers veel werk te doen in een fractie die door deze zaak haar nummers een en twee heeft verlo- ren." Wie uit de CDA-fractie Gelder blom als fractievoorzitter op zal volgen, is nog niet bekend. Ver wacht wordt dat W. Leijendekkers, die in de vorige raadsperiode al fractiemedewerker was, tot de fractie toe zal treden. Verder zullen waarschijnlijk eerder afgetreden bestuursleden hun functie weer op- pakken. De commissie Van Dijk heeft hen daartoe opgeroepen. ons Tenminste... als u voor 10 januari de ONS heeft gemachtigd om uw maandelijkse termijnrekening automatisch af te laten schrijven. Want dan... kunt u in januari fl. 500,-rijkerzijn! Dit jaar belonen wij ieder kwartaal een van onze automatische betalers met fl. 500,-. Doe mee en haal een machtigingskaart bij bank of postkantoor! N.V.ONS Energie Postbus79 3I00AB Schiedam 010-2621000 D0RZ0 EEN EIGEN MANIER VAN LEVEN Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen James Wattweg 12-14,3133 KK Vlaardingen, tel. (010) 4353533 WATERWEG - De redactie van MaasposT werd de afgelopen weken overstelpt met prachtige kerstkaarten met daarin de beste wensen voor kerst en het nieuwe jaar. Naast de vele gewone kaar- ten, werd de redactie ook getrof- fen door originele vaak zelfge- maakte plaatjes. Het was dan ook een moeilijke keuze de mooiste, leukste, kleurrijkste kerstkaart van dit jaar te selecteren. Uit Maasland bijvoorbeeld kre- gen we verschillende staaltjes van ambachtelijke handvaardig- heid te zien van C. G. v.d. Meer - v. Dorp, die prachtige tekeningen maakte van historische stukjes van de eerste stad aan de Water- weg, compleet met schitterend gecalligrafeerde wensen. Ook werden we getroffen door een vakkundig geborduurde kerst kaart van A. v. d. Beek uit Vlaar- dingen. Uit Maassluis ontvingen we erg leuke spotprenten van Pe ter Swart, die de Kerstman een met rendieren gevulde arreslee laat slepen. Op een andere prent gaat hij nog een stap verder; de kerstman aan het spit dat door de kuikens en kippen wordt rondge- draaid. Tenslotte kregen we van Ronald en Astrid Koorengevel uit Schiedam een 'in'stralend 1996 toegewenst, compleet met reservoirtje ingestraald water, made in Tiel. Dit geestige water hadden we natuurlijk op deze plek kunnen delen met alle lezers van de MaasposT, maar daarvoor was het toch net te weinig. Van- daar dat we dit hopelijk vruchtba- re water maar voor onszelf hou den, zodat wij in ieder geval ver- zekerd zijn van Jomanda's hulp bij het maken van schitterende kranten in het nieuwe jaar. Na lang overleg is uiteindelijk besloten de kerstkaart van de fa milie Kiela wonend aan de Bur- gemeester Knappertlaan in Schiedam, te verkiezen tot kerst kaart van het jaar. Het kostelijke, smakelijke en kleurrijke plaatje van het konijn met kerstmuts bracht bij de redactie een min- zaam doch cynisch glimlachje om de mondhoeken. Daarom bij deze nog een keer Kerstmis 1995. Met een knipoog, dat wel. 37 cm kleuren TV met teletekst 44 Voorkeurzenders Audio/Videoaansluiting Incl. afstandsbediening Van: 599 VOOR: INFORMATIE TELEFOON 010-4610106 I* Rotterdam - Hoogstraat 141 Vlaardingen Liesveld 147 Rotterdam - 2e Middellandstraat 23 Dordrecht - Voorstraat 274 Rotterdam - Groene Hilledijk 173 Leiden - Haarlemmerstraat 1701 Rotterdam Bergse Dorpsstraat 32 Den Haag - Venestraat 8-10 Rotterdam - Winkelcentrum Oosterhof Zoetermeer - Stadshart Passage Rotterdam - Wihkelcentrum Zuidplein Capelle a/d IJssel- Centrumpassage 103 I SCHIEDAM - Het Literair Cafe van het Filmhuis organiseert op za- terdag 20 januari een boekenmarkt waarop beginnende schrijvers, die werk in eigen beheer uitgeven, hun werk te koop kunnen aanbieden. Op het podium kan uit eigen werk worden voorgedragen. Aan deel- name zijn geen kosten verbonden en ook het publiek heeft gratis toe- gang. Tot 6 januari kunnen schrij vers zich voor de beurs, aanmelden bij Arthur Verhulst, tel. 4270956. Zie pag.TXOOi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1