I 'Ze zullen ons waarschijnlijk dood uit de oefenruimte moeten slepen' 'Nieuwe zaal versterkt de positie op de congresmarkt' A Rotterdams Dagblad 2 weken gratis--.? Vul deze bon In Theater de Teerstoof Stadsgehoorzaal Theater Schuurkerk Tliea^er progranrrna Bonebag naar finale Popjacht BON Adjunct-directeur Vliegenthart over uitbreiding van De Doelen - ihT Expositie Auditie Schrijver Miss ROTTERDAM - De ene avond luisteren 600 mensen naar een uitvoering van de Winterreise van Schubert, de volgende ochtend zit dezelf- de zaal weer vol met congres- gangers. Tussendoor moet de Kleine Zaal van de Doelen opnieuw ingericht worden. „Dat is niet erg praktisch. Het is handiger als we de concer- ten en de congressen kunnen scheiden." Anton Vlie genthart, adjunct-directeur van de Doelen, legt uit waar- om het congres- en concert- gebouw gaat uitbreiden. TeusTiTeUeiwGen: den/vis sol/hqc vissie.1' eooM Hmm ...LOcUW ujuwevPiv Popscene Voor een voordelig abonnement op het Rotterdams Dagblad. Woensdag 20 maart 1996 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.54 bestaan gemaakt heeft en blikt moeizaam vooruit. In deze avond- vullende cabaretvoorstelling, die door een getalenteerde schrijver is gemaakt en die zelf het leeuwen- deel voor zijn rekening neemt, kunnen we spreken over grote klasse. Theater de Teerstoof; Vrijdag 22 maart. Theater de Teerstoof, 20.30 uur, toegangsprijs fl. 19,50 Mijn tante en ik Heddy Lester en Eric Beekes Het draait in deze kinderkomedie om de bazige, bemoeizuchtige tan te Wies en de vrolijke, zorgeloze menrouw Serensia. Tante Wies wil dat haar nichtje Heddy haar helpt bij het winnen van een radio-quiz, waarmee zij de titel 'De leukste tante van Nederland' kan winnen. Maar Tante Wies is helemaal geen leuke tante! Wat nu? Dan komt de Surinaamse bovenbuurvrouw Se rensia langs, waarmee tante Wies meteen ruzie krijgt. Na een aantal doldwaze situaties wooden zij toch vriendinnen. Ze proberen samen de radio-quiz te winnen voor een reis naar Suriname. Maar het nich tje zorgt voor een heel onverwach- te ontknoping. Deze voorstelling is voor kinderen vanaf 5 jaar. Zaterdag 23 maart, Theater de Teerstoof, 14.00, toegangsprijs fl.7,50 Theater De Teerstoof is te vinden aan de Nieuwstraat 12. Kaarten zijn te reserveren bij de Schiedam- se Theaterkassa, tel. 426 95 63. Vette Jus Bert Klunder Serf Klunder (foto: Iris Rbmer) Bert Klunder won enige jaren gele- den als de ene helft van het duo Klunder en Co., zowel de pu- blieks- als de juryprijs op Cameret- ten. Deze Alkmaarder is ook be- kend als regisseur van Brigitte Kaandorp en Jeroen van Merwijk. Nu staat hij voor het eerst alleen op het podium. In deze voorstelling zien we een vervaarlijk uitziende man, maar Henk is geen kwaaie. Wei is hij een beetje een norse, bierdrinkende, onbehouwen boer. Hij krijgt echter meer zinnigs uit zijn strot dan zijn voorkomen doet vermoeden. In 'Vette Jus' overziet Henk de puinhoop die hij van zijn Au Artemis De wereld op zijn kop. Vijf vol- wassenen raken de tijd kwijt en stappen dapper in een griezelig, maar betoverend avontuur. Alsof ze kinderen zijn. Een spannend, geheimzinnig en lachwekkend ver- haal voor iedereen vanaf 8 jaar. Woensdag 20 maart, Harmonie, 14.00 uur, toegangsprijs fl.8,-/kor- tingspassenfl.6,50. Zelfmoord van de meisjes Els Theaterkollektief Een voorstelling voor iedereen vanaf 14 jaar, naar het gelijknami- ge boek van Jeffrey Eugenides. Vier volwassen mannen vertellen over een jaar uit hunjeugd. Als vij- tienjarige vrienden verzamelden zij alles van de vijf zusjes Lisbon. Ze waren verliefd op die ongrijp- bare wezens en sommigen van hen I zijn dat nog. Het jaar dat ze zich al- tijd zullen blijven herinneren be- gon met de zelfmoord van de der- tienjarige Cecilia, de jongste van de vijf zusjes Lisbon. Nu na vele jaren pakken ze de verzamelde spullen weer uit en proberen ze zich dat merkwaardige jaar voor de geest te halen. Zaterdag 23 maart, Harmonie, 20.15 uur, toegangsprijs fl.12,50/ kortingspassen fl. 10.00. Jeugd tot 18 jaar: fl.10,00. De zee is ons land Vlaardings Musical Gezelschap Deze musical is het logische en schitterende vervolg op de succes- rijke musical 'Brood uit het water', die acht uitverkochte opvoeringen in de Stadsgehoorzaal kende. Woensdag 20 tot en met zondag 24 maart, Grote Zaal, toegangsprijs fl.25,-/kortingspassen fl.22,50. De Stadsgehoorzaal is te vinden aan de Schiedamseweg 51 in Vlaardingen. De kassa is geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur en een uur voor aanvang van de voorstellin- gen. Reserveren, tel. 434 05 00. Het Vlaardings Musicalgezelschap speelt 'De zee is ons land'. Kloosterboer op Solotoer 'Kloosterboer op Solotoer' is een muzikaal programma over de alle- daagse dingen van het leven als de geur van een kopje koffie, de voor- delen van het geautomatiseerde be- talingsverkeer, de herinnering aan de Mobylette en het vrijen in de ca ravan. Eigentijdse humoristische liedjes in een warm bedje van swingende muziek, waarin stijlen van The Ramblers, Django Rein- hardt, Eddy Christiani en Dorus doorklinken. Maar ook wordt de beroemde spaghettiwestern Once Upon a Tme in the West van een nieuwe muzikale interpretatie voorzien. Jan Veldman schreef de teksten. Samen met Rob Elzenga componeerde hij een aanzienlijk deel van de muziek, waarbij stevig wordt geciteerd uit het naoorlogse populaire muziekrepertoire. Arno vd Heyden is cabaretier, en heeft naast 'Kloosterboer' een eigen programma, dat er voor zorgt dat er een hoog gehalte aan grappen aanwezig zal zijn. Zaterdag 23 maart, Theater de Teerstoof, 20.30 uur, toegangsprijs fl. 15,- Swing Revival Jassband Op zaterdag 30 maart staat de fameuze Revival Jassband in Theater Schuurkerk. Onder leiding van Richard Endlich, Mr. Banjo himself, geeft Theater Schuurkerk weer eens een dijk van een concert 'weg'. Zaterdag 30 maart, Theater Schuurkerk, 20.30 uur, toegangs prijs fl. 15,- Toegangskaarten zijn vanaf heden verkrijgbaar bij het Informatiecen- trum in het stadhuis Maassluis. Te- lefonisch kaarten reserveren: tus- sen 12.00 en 14.00 bij Theater Schuurkerk, tel. 010 - 591 37 00. VLAARDINGEN - Muzikaal was het allemaal niet zo lekker gegaan, vonden ze zelf. Toch is het de Vlaardingse band Bone- bag afgelopen zondag in Night- town gelukt door de halve finale van de Zuid-Hollandse Popjacht heen te komen. De finale wordt 30 maart in het Leidse LVC ge- houden. De winnaar van de fina le mag meedoen aan de Grote Prijs van Nederland. ,,Het was technisch niet perfect", geeft zanger/gitarist Ronald Utens toe. „Ik heb alle jongens vandaag aan de lijn gehad, maar ze hebben er allemaal een gemengd gevoel aan over gehouden. Het is ook zo'n rare ervaring. Eerst moet je de hele dag backstage wachten voor- dat je aan de beurt bent, dan kom je op en voordat je het weet is het op- treden al weer voorbij. Je hebt maar twintig minuten om het pu- bliek te kunnen overtuigen, iets opbouwen is niet mogelijk." Hoewel het een wedstrijd betrof, besloot het viertal om niet alleen maar gemakkelijk in het gehoor liggende nummers te spelen. Het eerste nummer was nog behoorlijk poppy, zegt Utens, maar het twee- de nummer was absoluut niet dans- baar. Het derde nummer, nota bene een ballad, stond ook niet bepaald garant voor een heftig pogoend pu- bliek. Toch wierp deze songkeuze z'n vruchten af. ,,Ik denk dat de jury daar wel een goede kijk op had. Je kan natuurlijk besluiten om alleen maar nummers spelen waar- van je zeker weet dat het publiek uit hun bol gaat, maar we wilden laten horen dat onze muziek heel verschillend is. Een ballad komt De Vlaardingse band Bonebag in de finale van de Zuid-Hollandse Popjacht. inderdaad in een grote zaal niet uit de verf, maar na afloop kwam er wel iemand naar me toe die me zei dat het het enige nummer was waarbij hij kippevel kreeg." Bonebag timmert nu al zo'n zeven jaar aan de weg. Ronald Utens (zang/gitaar), Marco van de Berg (bas), Manfred de Winter (drums) ..Rotterdam staat in Nederland op de ranglijst voor internationale congressen op de vierde plaats. Dat is geen gekke prestatie. Die positie willen we graag versterken. De Doelen is in 1966 gebouwd. Toen kon men nog niet voorzien dat het aantal activiteiten zo sterk zou toenemen", vertelt Vlie genthart. Naast 550 concerten vin den er jaarlijks 1500 congressen, bedrijfspresentaties en feesten plaats. Het huidige gebouw van De Doelen kan de toeloop nog wel aan, maar voldoet niet altijd meer aan de eisen die zulke manifesta- ties tegenwoordig stellen. „De tijd van de grote mammoet-congressen is voorbij", licht de adjunct-direc teur toe. „Men wil in kleinere groepen kunnen opsplitsen. Van- daar dat we, naast een nieuwe gro te zaal, ook negen kleinere zalen gaan bou\ven, de zogenoemde break-out rooms. Daar kunnen tus- sen de 75 en de 300 mensen in." De nieuwe grote congreszaal voor 725 mensen komt boven de huidi ge binnenplaats van de Doelen. Aan de kant van het Kruisplein, rond de ingang van de Kleine Zaal, is een uitbouw met break-out rooms gepland. Om die zalen heen bouwt het Rotterdamse conserva- torium zijn nieuwbouw. Onder de nieuwe zaal, die omgeven zal wor den door een ruime foyer, komt een expositieruimte. De bezoeker komt via de eigen entree in de ex- positiehal en gaat van daaruit met een roltrap naar de congreszaal. Dat is bewust zo ontworpen, aldus Vliegenthart. „De exposities vormen vaak het commerciele hart van dat soort bijeenkomsten. Die moet je dan niet in een achteraf- zaaltje wegstoppen. In de nieuw bouw vormt de expositieruimte het centrale punt." Het heeft een aantal voordelen om de nieuwe zaal boven de binnen plaats te bouwen. De fundering van De Doelen is berekend op drie keer het gewicht van het bestaande pand. Door de zaal bovenop het gebouw te plaatsen hoeft er niet geheid te worden en hoeft er bin- nen het complex niet verbouwd te worden. Alle evenementen kunnen dus tijdens de bouw gewoon door- gaan. Bovendien sluit de uitbrei ding aan bij de bestaande architec- tuur van De Doelen; de bestaande grote concertzaal ligt als het ware ook op het dak. De Doelen is 6en van de weinige gebouwen in Nederland waarin de functies van concertzaal en con- gresruimte optimaal zijn gecombi- neerd. Deze unieke samenstelling maakt de Doelen extra aantrekke- lijk, denkt Vliegenthart. „We kun nen bijvoorbeeld lunch-concerten aanbieden aan het bedrijfsleven. En als het nieuwe conservatorium bij De Doelen aanbouwt, heeft dat ook een speciaal effect op de en tourage." De Doelen tracht ook op andere wijzen de aantrekkelijkheid te ver- groten. Bij het overdekte winkel- centrum Plaza komt een nieuw vijf-sterren hotel met tweehonderd kamers, dat via een overdekte luchtbrug met De Doelen wordt verbonden. Volgens Vliegenthart vergroot dat de aantrekkelijkheid van De Doelen als congrescen- trum. ,,De bezoekers hebben alle faciliteiten onder een dak. En dat is met het Nederlandse weer soms wel aangenaam." De nieuwbouw gaat ongeveer 35 miljoen gulden kosten. De ge- meente Rotterdam betaalt een deel van dat bedrag. Vliegenthart is zeer te spreken over de samenwer- king met de gemeente. „Ook de gemeente is er veel aan gelegen om de positie van Rotterdam op de congresmarkt te behouden. Cijfers van het Nederlands Congresbureau geven aan dat een gemiddelde con- gresbezoeker ongeveer vijfhon- derd gulden per dag besteed aan hotel, eten en wat daar allemaal nog bij komt. Volgens onze meest gematigde doelstelling voor het jaar 2000 betekent dat een beste- ding van 35 miljoen gulden in deze stad door mensen die congressen in de Doelen bezoeken." Behalve de congresganger heeft ook de cultuurliefhebber profijt van de uitbreiding, meent Vlie genthart. „Met het geld dat we met de congressen verdienen, betalen we een deel van het muziekaan- bod. We krijgen weliswaar subsi- die van de gemeente Rotterdam, maar concerten worden steeds duurder. Daar moet dus geld bij." De bouw begint in de zomer van 1997. Vliegenthart vertelt dat er bewust voor gekozen is om in de zomermaanden te beginnen met bouwen. „In dat seizoen zijn er minder concerten in de Doelen. We veroorzaken dan de minste overlast." Op 1 januari 1999 wordt de nieuwe congreszaal ge opend. En dan is De Doelen klaar voor de 21ste eeuw. EMMY STARK speelden al jaren in andeVe bands voordat ze op een goede dag Bone bag oprichtten. Na vijf jaar werd gitarist Martijn Horsten aangetrok- ken om het bandgeluid wat voller te maken. „Elk bandlid komt uit een andere muzikale richting; we houden allemaal van verschillende muziek", zegt Ronald Utens. ,,En dat maakt ons wel bijzonder, vind ik. Bij een optreden spelen we op ons gevoel. Als ik me 's avonds klote voel, dan merk je dat aan m'n spel. Het heeft allemaal te maken met wat je die dag beleefd hebt", stelt Utens. „Dat geldt voor ieder een in de band. We laten't uit de muziek komen. Voor mij is spelen niets anders dan een vorm van kunst, een uiting van een gevoel." Utens blijft er maar over doorpra- ten. Dat het zo raar is, zo vreemd dat een jury bepaalt welke band goed is, en welke niet. ,,Dat kan je gewoon niet zeggen. Iedereen heeft een eigen muzieksmaak. Ik haat bijvoobeeld house, terwijl an- deren daar volledig in op kunnen gaan. Verder speelde er in Night- town een band waar muzikaal ge- zien heel wat op aan te merken viel. Toch hadden ze wat talents- vol, ze straalden wat uit. Voor mij als muzikant had 't wel wat", meent Ronald Utens. „Terwijl een andere groep, zo'n gelikte conser- vatoriumband, op mij gemaakt overkwam. Maar zij gaan wel door naarde finale." Ondanks deze bedenkingen heeft Ronald Utens geen spijt dat Bone bag aan de wedstrijd heeft meege- daan. Kritiek leveren is altijd mak- kelijk, zegt hij, maar als je als band verder wilt dan zal je toch aan dit soort wedstrijden mee moeten doen. Bovendien houdt de Pop jacht gratis oefenen in en optreden in Nighttown voor veel publiek is natuurlijk ook een feest, zegt Utens. „Echt, dat gevoel dat je hebt als je opkomt, dat is niet te be- schrijven. Een heel andere wereld: een 'natural kick'." Vlaardingen heeft tegenwoordig een echte popscene. Volgens Utens is deze opbloei vooral te danken aan het Pandemonium, waar bands goedkoop kunnen oe fenen, en aan de vrijwilligers van het Vlaardingse Popoverleg. ,,Het is nu een hele leuke scene, er zijn allerlei leuke bands. En die worden ook echt door het publiek ge- steund. Als er een professionele Groningse band komt, met een cd en promotionele ondersteuning, dan komen er in het Pandemonium hooguit dertig man opdagen. Maar als er een Vlaardingse band op- treedt die net negen maanden in de oefenruimte heeft gezeten, dan zit er driehonderd man in de zaal." Het deed hem echt wat dat ook in Nighttown vele Vlaardingers naar Bonebag was komen kijken. „En ze hebben er wel tien gulden voor moeten neertellen." De toekomst van Bonebag ziet Utens met vertrouwen tegemoet. Duurzaamheid, dat kenmerkt de band dan ook. Het is niet niks, stelt hij, dat een band al zeven jaar be- staat. „We weten wat we met de band kunnen bereiken. De muziek staat voor ons allemaal op de eerste plaats, nog voor werk en studie. Ze zullen ons dan ook waarschijnlijk dood uit de oefenruimte moeten slepen. Toch zijn we realistisch ge- noeg om in te zien dat het in Ne derland bijna onmogelijk is om van muziek te kunnen leven." „We blijven gewoon onszelf, we gaan niet als een gek overal de mo's opsturen. Ik zeg niet dat we niet naar bekendheid streven, maar we willen dat niet tegen elke prijs bereiken door verregaande conces- sies te doen. Als je echt goed bent, echt bijzonder, dan word je vanzelf wel een keer opgepikt. Maar dan moet je wel, zoals vorige week in Nighttowm, je gezicht laten zien." JALMAR TEUNISSEN SCHIEDAM - Het Filmhuis Schiedam organiseert nog tot en met 4 mei 1996 een dubbelexpositie onder de ti tel 'Voorouders en tapirs' van Monique Veldhoven en Damy van der Waal. Beide zitten in het laatste jaar van de Eerste Graads Leraren- opieiding aan de Hoge School voor Kunsten in Utrecht. Veldhoven schildert vooral tapirs, die de kijker meene- men naar een eigen mytho- logische, schilderachtige we reld. Van der Waal lijkt vooral op zoek naar zijn roots te zijn. Zijn lino's, die in Het Filmhuis te zien zijn, wer- den daarnaast geinspireerd door Keltisch vlechtwerk. De expositie in het gebouw aan de Nieuwstraat 12 is te bezichtigen op vrijdag van 20.30-21.30 uur en op zater dag van 20.00-20.30 uur. Voor gei'nteresseerden ligt er een overzicht met prijs- lijst ter inzage. SCHIEDAM - Bands die tij dens het Plantagepopfestival van 30 april willen optreden, kunnen op zaterdag 23 en 30 maart komen auditeren bij Dick Makelaar van Stich- ting Blue Music en Auke Pol van de Popschool Schiedam. Inschrijfformulieren kun nen worden afgehaald in het gebouw van Muziekcen- trum OpMaat aan de Lange Nieuwstraat 183. Vanaf 14.00 uur zijn hier dagelijks inlichtingen te ver- krijgen onder nummer: 4269680. Makelaar is te be reiken op 4371678. SCHIEDAM - De Iraanse schrijver Kader Abdolah is vrijdag 29 maart te gast tij dens een schrijversavond in de Blauwe Brug. Hij zal een lezing geven over zijn zeer autobiografisch ge- tinte boeken. In 1985 ont- vluchtte Abdolah zijn ge- boorteland om politieke re- denen. De Nederlandse taal maakte hij zich daarna in rap tempo eigen door het le- zen van Annie M.G. Schmidt en de gedichten van Rutger Kopland. Zijn eerste verhalenbundel zag al in 1993 het licht: 'De Adelaars'. Hiervoor ontving hij zelfs het gouden ezelsoor 1994, de prijs voor het best verkochte debuut. Inmid- dels is zijn tweede verhalen bundel, 'Het meisje en de Partizanen' verschenen en staat deze op de long-list voor de AKO literatuurprijs '95. Ruud Aret zal het gesprek met de schrijver leiden. Toe- gangskaarten zijn voor vijf gulden te koop bij de Open- bare Bibliotheek aan het Bachplein en boekhandel Mercurius. De avond begint om 20.15 uur. SCHIEDAM - In cafe de Pacha wordt donderdag 21 maart de laatste voorronde voor de Miss Schiedam ver- kiezing gehouden. In totaal zullen na de voorrondes tien dames geselecteerd worden om mee te dingen naar de ti tel Miss Schiedam. De finale om de titel en de prijzen, de hoofdprijs is een reis naar Spanje wordt gehouden op donderdag 28 maart, weder- om in de Pacha. Aan de Miss Schiedam verkiezing doen meisjes uit de hele randstad mee, die zich zullen presen- teren in vrije tijd-, avond- en badkleding. Bezorg mij het Rotterdams Dagblad 4 weken vrijblij- vend op proef voor maar /13,50. Ik rieem een kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal ik 29,75 automatisch per maand. Naam: Adres: Postcode:Plaats:. Telefoon: Bank/gironummer: Handtekening: (i.v.m. controle bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam TO 29

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 12