fo Lol, enthousiasme en lef kenmerken DiDi Fashion De klant is koning aan het Broersveld Primafoon voor alles wat met telecommunicatie te maken heeft 1 w J MaasposT [j 1 -f M jM1 SCHIEDAM - De voor jaarsfeesten staan weer voor de deur. Deze zijn ontstaan door een geza- menlijk initiatief van de W inkeliers verenigingen, gecodrdineerd door het Centrummanagement wat al enkele jaren in de Schiedamse binnenstad ac- tief is. Door een gevarieerde in- breng van diverse winke- iiersverenigingen wordt de consument een hoop gezel- ligheid geboden, alsmede uiteraard de nodige aanbie- dingen. Voor het eerst zul- len standwerkers de Hoog- straat en Lange Kerkstraat opvrolijken met hun koop- manskunsten. Kortom het doel van deze activiteiten is, dat er veel extra voordeel te behalen is in de stad naast alle andere activiteiten. Na een jaar van actief le- denwerven om zodoende meer evenementen te kun- nen organiseren zijn nu al 75 leden lid van Winke- liersvereniging Hoogstraat. Daar het de bedoeling is om uit te gaan groeien naar zo'n 100 leden zal er ook dit jaar weer hard aan ge- werkt worden. Met alle mogelijke middelen wordt gezocht om mensen te overtuigen van het belang van een winkeliersvereni- ging. Manieren hiervoor zijn al een beetje gevonden doordat men alleen kan inhaken op een evenement als men lid is van de W.V., is men niet lid, dan valt men buiten de boot en pro- fxteert men niet van de ex tra privileges welke leden hebben. Deze privileges zullen het komende jaar al leen maar worden uitge- breid. In samenwerking met de centrale vereniging van de Ambulante handel 'afde ling standwerkers' is er een standwerkersconcours ge- organiseerd. De standwer kers staan verdeeld over de Hoogstraat en de Lange Kerkstraat. Ze zullen be- oordeeld worden op hun vakmanschap waarna de drie beste standwerkers een prijs krijgen. Deze prijs zal feestelijk uitgereikt worden om 17.15 uur bij eetcafe de Passant op de Hoogstraat. Op Koemarkt Plaza zal een modelbouwvereniging, de met de hand gemaakte bootjes demonstreren. Het geheel zal radiografisch gaan en zal een schitterend gezicht zijn. De bootjes zullen varen in een met wa ter gevuld bassin en is 7 bij 7 meter. Ter hoogte van de Appel- markt kunnen kinderen gratis ponyrijden onder vakkundige begeleiding. Dit is mogelijk gemaakt door leden van W.V. Hoogstraat. De pony's staan vanaf 09.00 uur te tr- appelen van ongeduld en lopen hier tot 17.00 uur. Tijdens de voorjaarsfeesten kan geparkeerd worden op de parkeerplaats aan het Spinhuispad. (Gratis) b u SCHIEDAM - Interesse in de klant, daar draait het volgens Linda van Gogh allemaal om in de kledingbranche. Bij het verkopen van kleding is het- geen er in de zaak hangt wel- iswaar belangrijk, maar niet het belangrijkste. „Een col- bertje kun je overal kopen, dus de klant heeft heel wat in de melk te brokkelen. Deze moet jou de verkoop gun- nen." Nog maar enkele maanden geleden opende Van Gogh de deuren van haar DiDi Fashion in de Nieuwe Passage. Nu al kent de zaak een indrukwekkende kring van vaste klanten. Hoe ze dat voor elkaar heeft ge- kregen? Door een fantastisch team van verkoopsters en een filosofie gebouwd op drie be- grippen: lol, enthousiasme en lef. „Ik zeg altijd: verkopen kan ik iedereen leren, deze drie dingen niet. Die moet je van jezelf hebben." Klant- vriendelijkheid staat hoog in het vaandel bij DiDi. Voor Van Gogh en haar team is het niet zozeer van belang of een klant iets koopt, als wel dat hij met een prettig gevoel weggaat. „Sommige klanten vinden het een beetje genant als ze twintig jasjes hebben gepast en toch niets willen kopen. Dit wil ik nu juist voorkomen. Pas maar zoveel als je wilt, zeg ik dan. En zit er nu niets bij, dan misschien een volgende keer. Wat ik hier wil bereiken is dat men onze winkel ziet als een ver- lengstuk van de woonkamer. Ik zou bijvoorbeeld nooit in een winkel willen staan waar men er binnen een minuut weer uit zou willen rennen." Momenteel hangt de winkel in de Passage al vol met de allernieuwste zomermode. Groene, gele en oranje kle ding voert de boventoon, maar staat zeker niet alleen. DiDi staat immers bekend om de vele kleuren die men er kan vinden. Hetzelfde geldt voor de combinaties. Vrijwel alle kleding die in de rekken van de zeer ruime winkel hangt, is onderling met elkaar te combineren. „DiDi is gewoon een goed concept", verduidelijkt Van Gogh. „Doordat we eigen stylistes in dienst hebben, kunnen we kleding verkopen die apart is en door een breed publiek te dragen is. Zo loopt onze doelgroep bijvoorbeeld van 11 tot 60 jaar. Want een leuk rokje of jasje, is net zo goed te dragen door een tie- ner als door een wat oudere dame. Het gaat om het vin den van de juiste combinaties bij de persoon. Het zou on- realistisch zijn te denken dat iedere klant dat uit zichzelf kan. Wij geven graag advies en bovendien eerlijk advies." Om op nog meer punten een perfecte service te kunnen le- veren, is onlangs een kinder- hoekje ingericht. Voor onge- duldige partners was al vanaf September een zitje gereed, waar men een kopje koffie of thee kan drinken. „Dat geeft de vrouw, waar het bij ons al lemaal om draait, ruimte om op het gemak even rond te kijken. Ook daar klinkt dus een stukje interesse voor de klant in door." DiDi Fashion organiseert op woensdag 27 maart een Beauty-avond voor haar klanten. Uiterlijk 17.45 uur wordt men in de winkel ver- wacht, waarna er modeadvie- zen worden gegeven onder het genot van een hapje en een drankje. Kapsalon Fox zal optreden als kleur- en mo- deladviseur. Vaste klanten die deze avond iets aanschaf- fen, kunnen rekenen op een aantrekkelijke korting. SCHIEDAM - Het Broers veld is een verzamelplaats van oude ambachtelijke en gezellige winkels. Broersveld is een feest van gemoedelijk- heid voor wie eens ergens an- ders wil winkelen dan in de hedendaagse megastores en immense vaak voerdekte winkelcentra. Op het Broers veld voelt de klant zich geen nummer. Hier wordt de klant nog vriendelijk te woord ge- staan en geholpen zoals 't hoort. Voor de oudere klan ten wordt hier zelfs nog een tasje ingepakt of een deurtje opengehouden. Vroeger hoorde je vaak de spreuk 'De klant is koning'. Wie komt winkelen op het Broersveld komt er gauw achter dat de winkeliers deze spreuk in ere houden. Welke winkel de consument ook binnenstapt, hij zal met een tevreden gevoel weer naar buiten komen. En winkels zitten er voldoende. Een klei- ne greep uit't Broersveld; Bakkerij van der Krogt. waar iedere dag op ambachtelijke wijze vele lekkernijen wor den gebakken. Keizer, met bijzonder mooie sieraden om een vrouw te versieren. Maltha sport, waar ooit Coen Moelijn z'n wondersloffen kocht. Jan Petit, loodgietersbedrijf die niet bang is voor een lek- kend kraantje. 't Masker, is een winkeltje waar ieder artikel verzekerd is van een hoop lol. En wat te denken van een lekker ge- grild kippetje van Poelier Sluis Mmm zalig toch! Ge- luidsapparatuur bij Van der Valk of tijdschriften en kran- ten bij Boekerij Ringeling. Volop winkels dus op het Broersveld. Maar wie even voorbij de Passage loopt vindt nog veel meer winkels zoals bijvoorbeeld Zitzo, de zak voor iedereen die in de zomer lekker buiten wil zit ten. Aan de overkant daarvan zit Chakra, een winkel vol magie en fantasie waar de Ef- teling jaloers op wordt. En er komen steeds meer winkels bij. Sinds kort Schoenmakerij Cat Schiedam en kapsalon Dat is nog maar een kleine greep uit't Broersveld-assor- timent, daarom reden temeer om een keer 't Broersveld aan te doen. Woensdag 20 maart 1996 Vooral veel voordeel op Voorjaarsfeesten Verkoopster Nicole en eigenaresse Linda van Gogh van DiDi Fashion. KM SCHIEDAM - Het is al weer een half jaar geleden dat de Primafoon van PTT Telecom in Schiedam haar deuren opende. Met de Pri mafoon hebben de inwoners van Schiedam en omgeving een win kel gekregen waar zij terecht kun nen voor alles wat met telecom municatie te maken heeft. Of het nou gaat om een hypermoderne mobiele telefoon verschillende kleuren of om een pieper in ver schillende vormen. Wat dacht u bijvoorbeeld van een orginele ka- nariegele buzzer of een groene mobiele telefoon. Het motto luidt dan ook; voor ie der wat wils. Or :ieh nie' zc ver- jaderlijk j.uia; ae apt'tuak- bc- reikbaarheid van elke klant bij de Primafoon hoog in het vaandel staat. Daarom krijgt u van de me- dewerkers in de Primafoon Schiedam deskundig advies. Ad vies dat u in staat stelt de razend- snelle ontwikkelingen binnen de telecommunicatie bij te houden. Maar vooral advies waarmee u een keuze kunt maken uit de ap- paratuur die het beste bij u past. Kiest u bijvoorbeeld voor een fax of antwoordapparaat omdat u thuis te alien tijde bereikbaar wilt zijn? Of twijfelt u tussen een buz zer en een mobiele telefoon, omdat u juist onderweg optimaal bereikbaar wilt zijn? In de Prima foon zijn het dit soort vragen waar u een deskundig antwoord op krijgt. Het is niet alleen dit advies maar ook de kwaliteitsprodukten en de service waar u bij Prima foon op kunt vertrouwen. Het maakt niet uit waar de apparatuur is gekocht, de service geldt in alle 100 vestigingen van de Prima foon. Deze service geldt natuurlijk ook voor de telefoonaansluiting die de Primafoon voor u verzorgt. Een- maal aangesloten op het telefoon- net van PTT Telecom bent u ver zekerd van een optimale service. Zo is een telefoontje naar het gra tis nummer 06-0407 al voldoende voor het melden van een storing. Ook kunt u met vragen over uw telefoonnota gratis bellen naar het telefoonnummer 06-0404. Kort om, voor dit soort zaken hoeft u niet naar de Primafoon. U regelt ze eenvoudig vanuit uw eigen huis. In het afgelopen halfjaar hebben al veel Schiedammers een kijkje genomen in de Primafoon in de Nieuwe Passage. Hieruit bliikt dus duidelijk dat in Schiedam een behoefte bestond aan een spe- ciaalzaak voor telecommunicatie- apparatuur. De medewerkers van de Primafoon in de Nieuwe Passa ge hopen hier ook in de toekomst aan tegemoet te kunnen komen. Daarom nodigen zij u graag uit voor een bezoek aan hun vesti- ging.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 20