DICHTGESPIJKERD Rotterdam marathon is veel meer dan alleen een loopfestijn am m 1 SPARTA Rotterdamse zeiler Serge Kats naar de Olympische Spelen Eerste bondswedstrijd voor Zuiderhoefslag Powerlifters strijden om titel op NK in Charlois Stand IIHKI I fll Sport Twee tegengoals voor SHO Vele randactiviteiten naast de 42 kilometer en 195 meter Na sfeerproeven in Barcelona nu zelf meedoen in Amerika BALORIG EE mm*.. ZONDAG 28 APRIL Rondom de marathon Brons voor badmintonner Van Dijk Tejas Trojans tegen Oslo Trolls ROTTERDAM - „Het is meer dan een sportevene- ment. Het heeft met zo'n ach- thonderdduizend toeschou- wers langs het parcours ook een volksfeest-functie. We willen meer aandacht gaan schenken aan het randgebeu- ren", liet Mario Kadiks, di- recteur van de Stichting Rot terdam Marathon, vorige week in zijn kantoor in het Feyenoordstadion weten. Want aanstaande zondag om 13.00 uur is het weer zover. Dan zijn miljoenen ogen weer gericht op de Rotterdam Marathon. „Wie zal de zes- tiende editie winnen", zullen honderdduizenden zich af- vragen. „Zal ik die 42 kilo meter en 195 meter uitlopen en in wat voor tijd", vragen op hun beurt weer zo'n tien- duizend deelnemers zich af. Sr P ROTTERDAM - De 24-jari- ge Serge Kats heeft zich vori ge week middels een zesde plaats bij het WK Laser ge- plaatst voor de Olympische Spelen, die komende zomer in Amerika plaatsvinden. De Rotterdamse zeiler voldeed met die zesde plaats in de Zuidafrikaanse plaats Simon- stown ruimschoots aan de li miet van het NOC*NSF. „Ik moest bij de eerste vijftien en als achtste land eindigen", vertelt Serge Kats tussen het uit- en inpakken van de kof- fers door. Want de afgelopen dagen vertoefde Kats alweer in Zuid-Frankrijk voor een World Cup-wedstrijd. Barcelona Woensdag 24 april 1996 CX9.53 De meeste deelnemers legden een dressuurproef met paard af. BARENDRECHT - Tien jaar bestaat de ruitervereniging Zui derhoefslag inmiddels en afgelo- pen zondag vond voor de eerste keer een door henzelf georgani- seerde bondsdressuurwedstrijd plaats. Een goede reden om eens een kijkje te gaan nemen bij die NBVR-dressuurwedstrijd op het 'Geitenkamp' aan de Smeet- landsedijk 41, pal naast het handbalveld van Atomium. „Vroeger hadden we onze accom- modatie een paar honderd meter verderop bij De Klok. Daar hadden we meer ruimte ter beschikking, maar we zijn toch heel blij met de- ze accommodatie", vertelt Silvia van den Berg, die het secretariaat voor haar rekening neemt. „We zijn als ponyclub begonnen en po ny's voeren nog steeds de boven- toon. Vanaf 1,569 meter is het een paard", zegt ze, terwijl ze de stal- len met paarden en pony's laat zien. „Alles hier", vervolgt Van den Berg, „is zelf opgebouwd. Wat we nog missen is een sproei-installa- tie. Dat zou ideaal zijn. Maar zo- lang we de centjes hiervoor niet hebben sproeien we zelf. Vroeger reden de ongeveer tachtig leden onderling veel wedstrijden. Dit is de eerste landelijke wedstrijd waar winstpunten te behalen zijn. Er staan voor dit seizoen zeven wed strijden gepland." Aan het ochtendprogramma deden ongeveer twintig combinaties mee en aan het middagprogramma na- men zo'n 25 deelnemers en deel- neemsters met hun pony en paard deel. De meesten legden deze dag de dressuurproef met paarden af. Wenda v/d Wal was met haar ruim 22 jaar oude paard Palermo 's och- tends namens R.V. Zuiderslag met een eerste plaats erg succesvol. Ook de Zuiderhoefslag-'jongeda- mes' N. Blanker, E. Haze en D. v/d Berg vielen met hun respectievelij- ke pony's Starsky, Marry-ann en Lucky Rasja in de prijzen. Het da- gelijkse bestuur, dat naast Silvia van den Berg bestaat uit voorzitter Henk Tuk en penningmeester Sjaan de Bruin, kan tevreden te- rugkijken op een goede en ge- slaagde ouverture. RUUD GRAVENDIJK ROTTERDAM - Bij Krachtsport Vereniging Olympia kunnen zon dag 26 april de krachten weer ge- meten worden. In het sportcom- plex aan de Boergoensevliet wor den die dag de Nederlandse Kam- pioenschappen Powerlifeten ge- houden. In totaal zullen zo'n dertig deelnemers strijden om het kampi- oenschap powerliften in de catego- rie Junioren en Masters. Tevens zullen de vrouwen die dag een po- ging doen om de wereld- of Euro- pese records in beide categorieen te verbeteren. Het kampioenschap staat onder auspicien van de Koninklijke Ne derlandse Krachtsport Bond. Deze individuele krachtsport staat onder enorme druk, daar de animo in het land om deze sport te beoefenen sterk achterwege blijft. De vereni- gingen, aangesloten bij de KNKB doen er alles aan om deze sport te behouden dan wel uit te breiden. Zo ook bij Krachtsport Vereniging Olympia. De vereniging heeft sinds een half jaar weer een powerliftploeg. Deze zijn hard aan het trainen om de komende jaren weer nieuwe kampioenen in huis te halen. ,,Onze hoop is het komend kampioenschap gevestigd op Mehmet Ulu, een junior van grote klasse, waarvan wij veel verwach- ten", zegt een van de bestuursle- den. ,,Ook mogen we Joop van Prooijen niet vergeten, een gewel- dige master van boven de 50 jaar, die op 26 april hoge ogen gooit naar het Nederlands Kampioen schap. Dit zou toch erg mooi zijn voor Charlois om weer kampioe nen in de wijk te hebben." Het bestuur van Olympia hoopt dan ook dat men op 26 april in gro te getale zal komen kijken naar dit NK aan de Boergoensevliet, waar powerlifters uit het hele land strij den om het Nederlands kampioen schap. De wedstrijd begint om 12.00 uur en de entree is vijf gul den. Voor eventuele inlichtingen kunnen belangstellenden de ver eniging bereiken op telefoonnum- mer 429.53.35 of 485.52.32. Dichtgespijkerd is een competitie die vorig jaar door de helaas veel te vroeg overleden Paul de Bakker in samenwerking met MaasstaD Weekbla- den is gestart. Dit sei zoen gaat deze com petitie door in een iets gewijzigde opzet. Er doen nu in totaal 107 voetbalclubs uit de hele MaasstaD-regio mee. De eni- ge voorwaarde waaraan de clubs moeten voldoen, is dat ze uitko- men in een van de divisies van de KNVB. Aan het eind van het sei zoen gaat de Paul de Bakker-trofee naar de club, die gedurende het he le seizoen het minste aantal tegen- goals heeft moeten incasseren. Daarnaast heeft Foto Klein voor de winnende vereniging een videore- corder en -camera ter beschikking gesteld. Hiermee kunnen trainin- gen en wedstrijden worden opge- nomen en geanaly- seerd. Ook de num- mers twee en drie zullen niet worden <AA. vergeten. V De stand wordt we- kelijks bijgewerkt en gepubliceerd in deze krant. Bij een gelijke stand wordt de volgorde bepaald door het aantal gespeelde wedstrijden. Gestaakte wedstrijden worden als niet gespeeld in de stand opgeno- men. Bent u het niet eens met de stand? Neem dan contact op met de redac- tie van MaasstaD weekbladen, postbus 1685, 3000 BR Rotter dam. Telefoon: 010-400.44.91. SHO werd zaterdag in Den Bosch kampioen van de tweede klasse. BLC werd met 2-3 geklopt terwijl naaste concurrent Dinteloord drie dure pun- ten morste bij Veere (3-2). Ondanks de feestvreugde in Oud-Beijerland waren de twee tegengoals tegen BLC een domper. Vlak voor tijd stond de 'BSN-brigade' namelijk nog met 0-3 voor. Sander Groenendijk werd in korte tijd twee keer gepasseerd en was een illusie armer. Vlak voor de winterstop had hij nog laten weten het aantal tegengoals zeker onder de tien te willen houden. Inmiddels kreeg hij er elf achter z'n oren en voelde hij de hete adem van met name CKC en Heinenoord in zijn nek. De wedstrijd tussen CKC en HION eindigde in 1-1. HION werd hiermee kampioen in de vierde klasse F. Zowel CKC-keeper Marcel van Oosten als HION-goallie Dennis Branderhorst werd dus een keer gepasseerd. CKC heeft nu een achterstand van twee tegengoals op SHO en het is voor de Oud-Beijerlanders niet te hopen dat er -nu het kampioenschap is be- reikt- in de resterende wedstrijden te makkelijk over de tegenstanders wordt gedacht. Botlek 21 tegengoals: 11. SC Feyenoord, SVV, Excelsior'20 22 tegengoals: 14. NSW, Zwaluwen vld.. Delta Sport, EDS 23 tegengoals: 18. Smitshoek, Zuidland, BZC'95 24 tegengoals: 21. Hellevoetsluis 25 tegengoals: 22. 11 tegengoals: 1. SHO 13 tegengoals: 2. CKC 15 tegengoals: 3. Heinenoord 16 tegengoals: 4. HI ON 19 tegengoals: 5. DOTO, De Zwervers, Slikkerveer. Zwervers 20 tegengoals: 9. Ex celsior Maassluis, SC PPSC, Puttershoek, Overmaas 26 tegengoals: 25. TOGB 27 tegengoals: 26. Rozenburg, VVOR, Spartaan'20 28 tegengoals: 29. RVVH, HBSS, LMO, SMV/Hille- gersberg, DHZ 29 tegengoals: 34. Bolnes, DCV, De Musschen, Alexan dria'66, Sparta Vorig jaar op 23 april won Martin Fiz in een Spaanse recordtijd -2 uur 8 minuten en 57 seconden- en werd R. Bassant als 7608 in 5 uur 7 minuten en 32 seconden als laatste geregistreerd. Zowel winnaar Mar tin Fiz als de nummer twee van vo rig jaar, landgenoot Bert van Vlaanderen, zullen zondag op de Coolsingel niet aan de start ver- schijnen. Wel van de partij is de Ethiopier Belayneh Densamo, die acht jaar geleden in de Maasstad zijn wereldrecord liep in 2 uur 6 minuten en 50 seconden. Een andere oude bekende is Willie Mtolo. De Zuid-Afrikaan won on der andere in 1992 de marathon van New York en werd in 1994 tweede in Rotterdam. Tot de favo- rieten mogen ook de Duitser Step- han Freigang, de Namibier Luck- etz Swartbooi en de Keniaan Elija Lagat worden gerekend. Wellicht dat ook de in ons land verblijvende Ethiopier Teckey Gebrselassi voor een verrassing kan gaan zorgen. Aan de Rotterdam Marathon is te vens het Nederlands kampioen schap verbonden. Twee jonge landgenoten, Marco Gielen en Luc Krotwaar, behoren tot de grootste kanshebbers en zij gaan tevens proberen een startbewijs voor At lanta in de wacht te slepen. Maar of beiden al in staat in de buurt te komen van de NOC*NSF-limiet (2 uur en 12 minuten) moet worden betwijfeld. Routinier Aart Stigter, die een paar jaar geleden verras- send de Nederlandse titel verover- de, moet zeker niet uit het oog worden verloren. - *liSTis«» Bij de start van de circa tienduizend deelnemers is het altijd even dringen. Archieffoto Bij de dames zal de strijd, nu Carla Beurskens geblesseerd heeft afge- haakt, wel gaan tussen Anne van Schuppen en Wilma van Onna. Van Schuppen maakt de meeste kans om als winnares te worden gehuldigd. Maar de Haagse atlete zal nog blijer zijn als zij de limiet loopt voor de Olympische Spelen. Naast de marathon is er ook dit jaar weer de (derde) Radio Rijnmond Recreatieloop, de Business Esta- fette, waar vier werknemers van een bedrijf de 42195 meter afleg- gen en het klassement voor de Bom to Run Trophy (de beste re- gioatleet), beschikbaar gesteld door het Rotterdams Dagblad. Het is weer mogelijk de tijd feilloos electronisch te laten registreren door de veterchip. „Het grootste eendaagse sporteve- nement van Nederland moet een gezinsdag worden. Echt een dagje uit", meent Mario Kadiks. „Plein 1940, bij het beeld van Zadkine, wordt aangekleed tot een jeugd- dorp, waar onder meer Coca-Cola met tien laserguns staat. Per ronde kunnen maximaal tien personen meedoen aan deze lasergame, die ongeveer zes minuten duurt. Nieuw is bijvoorbeeld ook de Co ca-Cola Video Road Show, nabij het Metrostation Kralingse Zoom." Bij voetbalvereniging Spartaan'20 ERATON Bert van Vlaanderen, vorig jaar tweede, zal deze keer niet aan de start verschijnen. Archieffoto AANVANG 14.30 UUR SPARTAANS SPEKTAKEL Eretribune 40,- Rijnmond 30,- Kasteei 20,- Staanplaats 15,- aan de Oldegaarde worden -voor het eerst- activiteiten ontwikkeld en in Pendrecht is weer de grote braderie. „En, vervolgt Kadiks, „laten we ook de Marathon Sport- Expo (een beurs voor alle loop- sportfanaten van 26 tot en met 28 april in Ahoy, RG) en de winkelac- tie die de stichting City Rotterdam organiseert, met als hoofdprijs een reis naar de New York Marathon, niet vergeten." Met nog de diverse looporkesten wordt het verblijf in Rotterdam en langs het parcours danig vergroot. „Ik verheug me nu al op volgend jaar", vertelt de eveneens aanwe- zige Dick van Maaren. „Want dan wordt de Erasmusbrug in het par cours opgenomen. Dat zal een ge- weldig gezicht zijn en een mooi plaatje opleven", glimlacht de Heerjansdammer. Dit jaar is het parcours (praktisch) hetzelfde als vorig jaar. Na de start op de Cool singel gaan de lopers en loopsters eerst weer naar Rotterdam-Zuid. Achter het Feyenoordstadion gaat men richting IJsselmonde, Lom- bardijen, Pendrecht en via de Brielselaan keert men terug naar de Willemsbrug. Na een rondje Kralingse Plas begint men op de Maasboulevard aan de laatste tweeeneenhalve kilometer. De RET en ZWN geven zondag 28 april weer een speciale Marathon- dagkaart uit. Met het openbaar ver- voer kunnen de bezoekers op ver- schillende plaatsen dicht bij het parcours komen. Volwassen beta- len vijf gulden en kinderen tot en met 11 jaar en PAS-65-houders kunnen al voor drie gulden heel de dag reizen. Het is maar dat de men- sen, die de marathon van dichtbij willen volgen het weten, want met de eigen auto dicht in de buurt van de atleten komen is vrijwel on- doenlijk. RUUD GRAVENDIJK ROTTERDAM - Organisatorisch komt er heel wat voor kijken om de zestiende Rotterdam Marathon goed te laten verlopen. Om de tienduizend deelnemers aan de wedstrijdloop en de ongeveer vijfduizend recre- atielopers van de Radio Rijnmondloop in goede banen te leiden, zijn ruim vierhonderd politiemensen inge- zet. Vanuit de organisatie zijn daarnaast nog eens twaalfhonderd medewerkers actief. Daarnaast worden er ruim 2700 dranghekken, een kleine vierhonderd meter bouwhekken en ruim veertien- honderd verkeersborden gebruikt. Het parcours zal geheel verkeersvrij zijn. De eerste aankomenden zullen ruim 19,5 kilometer per uur afleggen en de laatste deelnemer, uitgaande van een tijd van vijf uur, zal 'slechts' een gemiddelde snelheid van 8,5 kilometer hebben ontwikkeld. ,,Ik ben trouwens benieuwd hoe mijn geblesseerde knie het daar houdt", vervolgt Kats in zijn wo- ning aan de Helene Swarthstraat. „Ik ga me daar zeker niet force- ren." Tien zware races moest Ser ge Kats in Simonstown varen om een ticket voor het grootste sport- evenement ter wereld te bemachti- gen. „In januari had ik al de kans om me te plaatsen voor Atlanta. Ik moest toen bij World Cup-wed- strijden in Miami bij de eerste zes eindigen. Dat lukte toen niet. Ik werd elfde. Zodoende moest ik me Ot\te£-/{ Serge Kats zal dit jaar aanwezig zijn bij de Olympische Spelen in Amerika. Foto.Soenar Chamid nog eens bewijzen. Ik was na mijn Nederlands kampioenschap vorig jaar op het IJsselmeer bij de Spa- regatta te Medenblik potentieel kandidaat voor de Olympische Spelen. Gelukkig heb ik nu aan de eis voldaan." Varen in de Laserklasse is fysiek zwaar. Je moet er jong en sterk voor zijn. Kats traint dan ook veel. Niet alleen op het water maar ook op het vaste land. Regelmatig doet hij aan krachttraining of zit hij op de fiets. ,,Maar varen is natuurlijk het mooiste, zeker bij een middel- matig windje. Bij de afgelopen WK waaide het soms wel hard." Kats heeft door het zeilen al heel wat van de wereld gezien. Begin van het jaar was de student werk- tuigbouwkunde te Delft bijvoor- beeld te vinden in Australie, Nieuw Zeeland en Brazilie. „Daar vind je ook de beste zeilers. De Braziliaan Robert Scheidt is veruit de beste. Maar voor de rest is het wel een breed veld. Een goede klassering hangt vaak van kleine factoren af. Een paar mindere races en je kan het schudden. Om een voorbeeld te geven: in 1994 was ik in Japan tijdens het WK derde en vorig jaar, toen ik me ook goed voelde, kwam ik niet verder dan de 27ste plaats." Eind mei doet Kats weer mee aan de Spa-regatta te Medenblik en een week later neemt hij deel aan het Europese Kampioenschap. Dan volgen de Olympische Spelen. „Vier jaar terug heb ik, als reserve, al sfeer mogen proeven in Barcelo na. Dat was geweldig. Nu zijn we een paar honderd kilometer van het Olympisch Dorp verwijderd. Dat is jammer. Ik ken de zeilomstan- digheden in Savanna. Je kan daar prima varen. Alleen de faciliteiten zijn niet optimaal, maar wellicht dat daar de komende maanden nog wat aan gedaan wordt." Wat verwacht Serge Kats van de Spelen? „Minimaal toch bij de eer ste acht te komen. Met wat geluk zelfs een zilveren of een bronzen medaille weg te slepen", zegt de geboren en getogen Rotterdammer optimistisch. Kats is trouwens heel tevreden over zijn begeleiding. „Het is bij de Bond, het NOC, bij Rotterdam Topsport en sponsor O'Neill allemaal prima geregeld en voor mekaar", laat de sympa- thieke Kats op de valreep nog we ten. RUUD GRAVENDIJK De rubriek Balorig heeft een nieuw jasje gekregen. In Balorig 'nieuwe stijl' vermeldt de redactie de meest opvallende mededelingen en rari- teiten uit uw clubbladen. maar is er tevens plaats voor mededelingen en oproepen. Ook dit jaar geldt: hoe leuker de clubbladen, des te leuker wordt de rubriek. Uw club bladen zijn voor Balorig dus on- misbaar. Stuur al uw post naar de redactie MaasstaD weekbladen, Postbus 1685, 3000 BR Rotter dam. Het deed Balorig deugd om weer veel (35) clubbladen te mogen ont- vangen. Dank voor alle informatie die wij weer tot ons mochten ne men. Op verzoek van secretaris Ruud de Groot van hockeyclub Tem- po'34 delen we hierbij mede dat het eerste herenteam inderdaad vo rige week zondag in Bleiswijk, na een 11-0! zege, kampioen gewor den is. Bij CVV houdt men op zaterdag 1 juni een familiedag. Een dag la ter, op zondag 2 juni dus, organi seert S.C. Maasstad eveneens een grootse familiedag. Bij FC Boszoom wordt op zater dag 18 mei een voetbalgala gehou- den. Op het programma staat onder meer de verkiezing 'speler en elftal van het jaar' en de huldiging van de topscorer. Trainer Pieter Versteegh verlaat hockeyvereniging Victoria. Na de zomerstop zal Remco Hartgens trainer/coach worden van Heren I Ook bij v.v. Zwart-Wit'28 een trainerswissel. Jan Everse ver- dwijnt naar PEC-Zwolle en Jack van de Berg gaat komend seizoen de scepter zwaaien over de A-se- lectie. De nieuwe hoofdtrainer is trouwens een oude bekende aan de Vaanweg. De KNVB en Feyenoord organi- seren op woensdag 15 mei een in- formatiedag voor trainers van jeugdelftallen. Op zaterdag 27 en zondag 28 april organiseert de R.W.&O.V. 'Sportbondvrienden' voor de 35ste keer haar 'Nationale Bloemen- mars'. Voor een wandeling van 5, 10, 15, 25, 30 of 40 kilometer kunt u vanaf 8.30 uur starten vanuit het buurthuis 'De Wielewaal' aan de Rollostraat 75 te Rotterdam-Char- lois. Voor meer informatie kunt u bellen naar M.J. van Tour, tel. 484.38.77. Sporting Lodewijk Pioniers or ganiseert op zaterdag 1 juni op sportcomplex Duyvestein het der de 'openluchtzaalvoetbaltoer- nooi' Het bestuur van FC Boszoom roept alle oud Dindua, TRH, TDC en/of FC Boszoom leden op voor een gezellige middag op zaterdag 1 juni. Dit ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan. De bestuurssamenstelling bij DOS'32 zal aan het eind van het seizoen fors wijzigingen. Cock van der Poel, Johan Spilt en Ben Mid- deldorp hebben besloten hun func- tie neer te leggen en zijn derhalve op de komende jaarvergadering niet meer herkiesbaar. Annelies Kerkum en Leo Hokke zijn bij korfbalvereniging Het Zui- den hard bezig om renteloze lenin- gen los te peuteren bij (oud)leden, donateurs en ouders. Per 1 april was de thermometer al opgelopen tot fl. 4150,-. Bij EDS zijn ze weer begonnen met de aanleg van de tennisbanen. Balorig is, voordat hij een week op vakantie gaat naar Spanje, be nieuwd hoe de dames afgelopen vrijdag bij EDS de 'Ladies-Night' hebben gevonden. En dames: wa ren er veel aantrekkelijke strip pers? ROTTERDAM - De Rotterdamse badmintonner Jeroen van Dijk heeft vorige week tijdens de Euro pese kampioenschappen in het. Deense Herning een bronzen me daille gehaald. Van Dijk wist op fraaie wijze door te dringen tot de halve finale in het enkelspel. In de halve eindstrijd moest Jeroen van Dijk met 9-15 en 13-18 zijn meer- dere erkennen in de als tweede ge- plaatste Deen Peter Rasmussen. De 25-jarige Rotterdammer liet weten dat zijn trainingsmaatje net een tempo hoger kan spelen als dat no- dig is. ROTTERDAM-ZUID - De Rotter damse American Football club Te jas Trojans speelt zondag 28 april de tweede thuiswedstrijd voor de Euro-league. Op het complex Var- kenoord is het Noorse Oslo Trolls tweede tegenstander in de strijd om de felbegeerde Euro Bowl, de Europacup voor American Foot ball. In de eerste thuiswedstrijd werd het Deense Kopenhagen Towers met 34-19 verslagen. In mei zullen de Rotterdammers de returns in Scandinavie afleggen. Door de goede prestaties van vorig seizoen op nationaal niveau heeft de Trojans recht op deelname aan de Euro-league. Ruint twintig clubs strijden in deze competitie om de Europese titel. Na de voor- ronden gaat alleen de poulewin- naar door naar de play-offs in Zwitserland. De finale wordt uit- eindelijk op 23 juni in Bern ge speeld. De kick-off is aanstaande zondag om 14.00 uur; de toegang is gratis.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 9