MaasposT 85-jarige Schiedammer loopt de Vierdaagse voor 35ste keer uit I 1 Amivedi Bouw overkapping winkelcentrum Nolenslaan start in augustus Mc Drive Spaanse Polder viertgiga-jubileumfeest MaasposT KORT Hiilsta Now I en II Nu bij Bouman T BOUMAIM MaasposT Kaarsen veroorzaken brand 'Je moet steeds in beweging blijven' Iff itife Levens redden KERKDIENSTEN SCHIEDAM SCHIEDAM - „Zo, de paal zit erin. Nu schei ik ermee uit." G. Collignon (85) kijkt met een tevreden glimlach naar de medaille die voor hem op tafel ligt. 35 keer heeft hij de Nijmeegse Wan- delvierdaagse inmiddels uit- gelopen. Collignon pakt de medaille op, bekijkt hem even en legt hem teder terug op het tafelkleed. ,,'t is mooi geweest. Het zit er op. Dat heb ik toch weer mooi ver- sierd." P Wandelziekte Blaren SCHIEDAM - Meer dan alleen maar ballen in de lucht gooien, dat is jongleren. Iedereen vanaf 24 jaar krijgt in de maand au gustus de kans hieraan mee te doen in het Julianapark. De les sen worden verzorgd door dans- en bewegingsdocente Roos Crama, vinden plaats op donderdag 18 en 15 augustus en du- ren van 18.30 tot 19.30 uur. De kosten zijn fl.20,- per les en fl.50,- voor drie lessen. Er wordt verzameld in de Tielman Oemstraat 16a. Voor meer info: 4267702. Bridge Koersbal Busreis Playback Koersbal Soos Country tijd Koffie-inloop Erker Damesbiljart Bridge Boeken Threnody Swingen Elvis Spel Concert De nieuwste Hiilsta- programma's kunt u zien bij Bouman Meubelen. Voor wie kwaliteit en design zoekt in wonen en slapen de aanleiding om snel te komen kijken! Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Woensdag 31 juli 1996 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.52 Hervormde gemeente Schiedam Opstandingskerk, Burg. Honnela- ge Gretelaan. Aanvang: 10.00 uur. ds. G. de Lang. Grote Kerk. Lange Kerkstraat. Aanvang: 10.00 uur. ds. E.J.N. Kronenburg. Aanvang: 17.00 uur, ds. T. Ouwerkerk. Huize Thomas, Grieksestraat. Aanvang: 10.00 uur, drs. S. Koop- mans. Bethelkapel, NieUwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur. hr. G.A. Bruin. Gereformeerde Kerk Schiedam De Ark, Hargplein. Aanvang: 09.30 uur, ds. F. van Zuthem. Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. Aanvang: 10.00 uur, geen dienst (zie Opstandingskerk). Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur. hr. G.A. Bruin. Dorpskerk, Noordeinde. Aanvang: 09.30 uur, geen dienst (zie Ark/ Martinus). St. Martinuskerk, W. Andriessen- laan. Aanvang: 09.30 uur, ds. Kop- mels. Schieland Ziekenhuis Hal polikliniek. Aanvang: 10.30 uur, ds A.H. van Erp. Gereformeerde Bond Gilde College, Nieuwe Damlaan. Aanvang: 10.00 uur, ds. K. Schip- per. Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang: 17.00 uur, ds. T. Ouwer kerk. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. Zondag 09.30 uur: dr. C.P. Kleingeld, 16.30 uur: ds. J. Schouls. R.K. Parochiekerk O.L.V. Visi- tatie Dr. Schaepmansingel 3. Zondag 09.30 uur Zondagsviering met koorzang/samenzang. Vrijdag 09.15 uur weekviering in dagka- pel. Oud-Kathoiieke Kerk Dam 30. Zondag 10.15 uur: gezon- gen eucharistieviering. Basiliek van de H. Liduina en O.L.V. Rozekrans Singel 106. Vrijdag 08.30 uur och- tendmis, 19.00 mis. Zaterdag 18.30 uur: eucharistieviering. Zon dag 09.15 uur: hoogmis (m.m.v. herenkoor I.H.D), 11.00 uur: eu charistieviering. Celebrant en pre- dikant: pastoor P.M. Vismans. Ka- pel Huize Frankeland. Zaterdag 17.15 uur eucharistieviering (paro- chieviering). Zondag 09.15 uur eu charistieviering (huisviering). V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. Aanvang: 10.30 uur, ds. M.C. Stubbe. Leger des Heils Lange Haven 27. Aanvang: 10.00 uur, Kapt en mevr. A.J. Plaisier. SCHIEDAM - Door zijn vroege thuiskomst heeft een 34-jarig be- woner van de Mgr. Nolenslaan voorkomen dat zijn woning is uit- gebrand. De man liet bij het verla- ten van de woning per abuis twee kaarsen in een boekenkast bran- den, die na een tijdje brand veroor- zaakten in een aantal leesboeken. De brand was net uitgebroken op het moment dat hij thuiskwam. De Schiedammer bluste de brand met een pan water, maar de brandweer moest wel ter plaatse komen voor het nablussen. MaasstaD weekbladen KANTOOR: Over de Vesten 3a Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. MANAGER: G. van Horssen Telefoon 010-4004291 KLANTEN SERVICE GROEP: Telefoon 010-4004471 4004296 VERTEGENWOORDIGERS: R. Versnel R. de Hoog Telefoon: 010-4738322 VERKOOPLEIDER: R. van der Heijden Telefoon 010-4004283 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDAKTIE: Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Redaktie: M. Heijnen Telefoon: 010-4004484 Chef-redakteur: Harry Mulder Telefoon: 010-4004491 FOTOGRAFIE: Fotoburo Willem de Bie Pelgrimsstraat 5b 3029 BH Rotterdam 010-4778066 Foto(na)bestellingen: 010-4775301 INZENDTERMIJN REDAKTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur In het diepste geheim heeft de Schiedammer zich de afgelopen maanden op de Nijmeegse Vier daagse voorbereid. Vorig jaar viel Collignon nog uit. Om teleur- stellingen te vermijden wilde hij er dit jaar absoluut zeker van zijn dat hij een goede kans had om de Vierdaagse ook daadwerkelijk voor de 35ste keer uit te lopen. Vrienden, familie en kennissen: iedereen vroeg zich af of het bij 34 keer zou blijven. „Ik kreeg er een punthoofd van: 'Ga je dit jaar nog meedoen?' Ja dag, het moest een verrassing blijven. Maar in- derdaad: die ouwe heeft 'm gelo- pen." In zijn Adidas-jasje liep hij het af gelopen jaar elke dag opnieuw de deur van Woon- en zorgcentrum Frankeland uit. 'Tippelen', zo omschrijft Collignon zijn noeste trainingsarbeid. „Ach, een uurtje of drie, vier tippelen. Ik loop eerst de stad in. Dan via Overschie en Delft, Kethel en Vlaardingen weer terug naar Schiedam. Ge- woon om in beweging te blijven, anders red je het niet." Zou je het nou wel doen?, vroegen sommigen zich vantevo- ren bezorgd af. Collignon nam het zekere voor het onzekere en liet zich in het Schieland Zieken huis van top tot teen nakijken. Het verlossende fiat volgde. Zijn huisarts vertrouwde het toch niet helemaal: met de auto volgde hij heimelijk zijn patient. „Bij de Branderssteeg kreeg ik hem in de smiezen. 'Zo, je hebt nog een flinke pas, meester.' ,,Mooi is dat. Je wordt nog gecontroleerd ook' zegt Collignon quasi verontwaar- digd. Toch is het hem aan te zien dat al die bezorgdheid hem goed Si#... I A Na 35 Nijmeegse Vierdaagses zit het er voor de 85-jarige Gerard Collignon echt op doet. ,,Kijk, die bloemen heb ik van mijn familie en vrienden ge- kregen." Op zijn vijftigste, in 1960, liep Collignon voor de eerste keer de Vierdaagse, op aandringen van zijn collega's van de Schiedamse vrijwillige politie. Collignon: „Ben je belazerd, zei ik. Maar ik heb het toch maar gedaan." Col lignon werd vervolgens genade- loos door de wandelziekte gegre- pen en beperkte zich niet alleen tot de Nijmeegse Vierdaagse. Sa- men met zijn vrouw heeft hij ver- scheidene malen de Arnhemse Airbornemars gelopen. Ook in het buitenland zette Collignon zijn beste beentje voor. Op het trofeeenbord in de slaapkamer hangen tientallen speldjes en me- dailles. Tastbare herinneringen aan Collignon's wandelziekte. ,.Kijk, deze heb ik in Bern ver- diend." Middenin het gesprek staat Col lignon opeens op. Op de televisie is te zien dat de pastoor van Fran keland de vrijdagochtendmis heeft beeindigd. „Ik moet even naar beneden om het altaar op te ruimen. Als je goed oplet kan je me straks op tv zien. Ben zo te rug." Even later stapt Collignon zijn woning weer binnen. „Ach ja, ik ben altijd bezig, bedrijvig. Als je op je luie stoel voor de tv blijft zitten, gaat het fout. Waar was ik gebleven?" Dinsdag 16 juli was de grote dag. De dag tevoren waren Collignon en zijn familie naar een camping bij de boer in de buurt van Nijme- gen afgereisd. Een sjiek hotel vindt Collignon maar niks. „Nee hoor, gewoon bij de boer is het veel leuker. Een verdomd gezelli- ge sfeer. Al dat jonge grut en die tentjes. Je komt elk jaar steeds weer dezelfde mensen tegen." Collignon pakt een stapel foto's. „Kijk, deze is gemaakt bij de voortent van mijn zoon." Op de foto staan Collignon en zijn fami lie breed lachend voor een groot spandoek: 'Deze 85-jarige heer loopt voor de 35ste keer' Uitslapen was er voor Collignon tijdens de Vierdaagse niet echt bij. Om half acht begon voor hem de dagelijkse dertig kilometer lange tocht. De eerste dag was ei- genlijk nog de lastigste. „Naar Elst moet je een heel stuk over de de dijk lopen. Dat is een moeilijk gedeelte." Om twee uur, soms om half drie, kreeg Collignon Nijmegen weer in zicht. Blaren heeft hij niet gehad. „Nee, ook nooit last van gehad. Alleen de allereerste keer toen ik in 1960 de vijftig kilometer heb gelo pen." Het geheim schuilt volgens Collignon in het meenemen van drie paar goed ingelopen stevige schoenen. Elke dag trekt hij een ander paar aan. „Verder moet je onderweg natuurlijk veel drinken en eten. Grote meloenen en zo. En op tijd rusten." Het is best wel een mooi gezicht, zegt Collignon. Al die mensen die in een lang lint door het Brabant- se landschap lopen. „Net een kudde schapen." Onderweg kreeg hij verbaasde readies van mensen die wanneer ze zijn leef- tijd te horen kregen, maar moei lijk konden geloven dat deze heer toch echt 85 jaren telt. Een vrouw in een sportwagen probeerde Col lignon nog mee in de auto te krij- gen. ,,Moet je een lif hebben? Stap maar in." Met een zwierige sprong belandde Collignon voor- in de bolide. „Gewoon voor de lol. De Vierdaagse was alleen maar leuk. Ik heb nooit iets ver- velends meegemaakt." Een groot spandoek opgehangen door zijn buren verwelkomde Collignon vrijdag 19 juli weer thuis. De volgende keer gaat hij weer naar Nijmegen toe. Als toe- schouwer. JALMAR TEUNISSEN SCHIEDAM - Amivedi registreert gevonden en vermiste dieren en brengt vinder en eigenaar met elkaar in contact. Het telefoon- nummer van de afdeling Schiedam is 010-4711857. Vermist 18-7: Exotic langhaar wit to heel licht grijs, 9 jr., kater. 18-7: kater, gecast., 5 jr., zwart, klein beetje wit aan achterpoten, Heeft kluskin. Vermist sinds 12 ju- ni. 20-7: zw. kater, gee., 13 jr., rood blauw bandje. 22-7: zw. poes, wit op kop, witte bef, witte pootjes, 3 jr. 23-7: sinds 17/7 kater gecast., 3 jr., cyp Br (Tijgertje), klein beetje wit bij bek, beruit bandje bel. 23-7: Sinds 19/7 rode poes met witte borst, 1 jr., voorpoten wit - Pipi. 23-7: witte langh noorse boskat, grote groene ogen, 3 jr. Gevonden 17-7: Schildpadpoes, 3 jr., rood kinnetje, oude wond aan zij. 17-7: Cyp. Br. poes met rood, 1 jr., mager rood op zij, kin wit. 20-7: Wit half pers, groene ogen. 20-7: cyp grijs, gecast. klein, wit vlekje onderkin. 22-7: Blauw grijs witte bef, geen voortanden, 12 jr., gecastr. 22-7: Cyp wit grijs gecast., 16 jr. 23-7: Sinds 2 mnd zwarte kat groot witte bef en witte voetjes. 23-7: Wit en licht grijs cyp wit bef, witte sokjes achter. Kater? 23-7: zw met witte poten en witte bef. 23-7: witte kat met zw. streepje op kop, bl en gro'en oog, doof? 23-7: Zwarte kat met beetje wit ka le plek staart, rechteroog staar, ou de kat. SCHIEDAM - De E.H.B.O. Schiedam start maandag 23 Sep tember weer met de opleiding tot het behalen van het E.H.B.O.-Een- heidsdiploma. De cursus bestaat uit ongeveer 16 lessen die weke- lijks op maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in het vereni- gingsgebouw aan de Korte Haven 127 zullen worden gegeven. Het cursusgeld bedraagt 150 gulden. Deelnemers kunnen het aanmel- dingsformulier voor de cursussen aanvragen bij de heer Jos Prein Vendelhof 112, 3119 DM Schiedam. Bellen kan ook: 4735467. SCHIEDAM - De nieuwbouw en renovatie van winkelluifels aan de Mgr. Nolenslaan gaat op 12 augus tus van start. Het winkelgebied krijgt een opvallende overkapping, die bestaat uit V-vormige metalen kolommen. Hierop wordt een doorzichtige kap aangebracht. Aan de bouw van de 200 meter winkel luifels ging een intensieve plan- voorbereiding met alle betrokke- nen vooraf. Dit project, ter verbe- tering van de positie van de laan, is onderdeel van het Beheerplan Nieuwland. Voor het ontwikkelen van de luifels is gezocht naar een lichte constructie met moderne uitstra- ling die toch past bij het jaren '60 karakter van de winkels. Het ont- werp is van architect L. de Bruijn van Woningstichting Noordvest in samenwerking met architect E.Mathot van VDM Architecten. De gemeente Schiedam is op- drachtgever. Het renovatieplan is tot stand ge- komen in nauw overleg met de winkeliersverenigingen en de be- woners. De totale kosten voor het project bedragen een en een kwart miljoen gulden. Voor een groot deel wordt de verbouwing gefinan- cierd uit een huurverhoging van de winkeliers. De Mgr. Nolenslaan is gelegen in de wijk Nieuwland, waarvan in de afgelopen jaren de bevolkingsaan- tallen zijn afgenomen en de sa- menstelling van de populatie is ge- wijzigd. Om de wijk beter af te stemmen op de wijzigingen en om technisch en sociaal verval te voor komen is het Beheerplan Nieuw land opgesteld. Dit stadsvernieu- wingsplan geeft voor een periode van tien jaar uitvoering aan verbe- teringen op het gebied van wonin- gen, woonomgeving, winkels, be- drijven en voorzieningen. Een van de onderdelen van het T:I J;T I SCHIEDAM - Een jaar gaat snel, dat weten ze bij het McDonalds restaurant in de Spaanse Polder ook. Het lijkt nog maar zo kort ge- leden dat de deuren van het restau rant voor het eerst opengingen en nu al kan er feest worden gevierd met het oog op het 1-jarig bestaan. Voor de vele vaste klanten en kin- deren die het restaurant regelmatig aandoen was zaterdag 27 juli een groots giga-jubileumfeest georga- niseerd. Met natuurlijk nog goed- kopere hamburgers dan anders, maar ook veel extra aktiviteiten voor de kinderen. De allerkleinsten konden zich naar hartelust vermaken op het giganti- sche springkussen dat de hele dag op de Thurledeweg stond opge steld. Wie uitgesprongen was kon doorlopen naar de schminktafel en zich laten schminken als vlinder, tijger of Ronald Mc Donald. Voor de wat ouderen stond de Karaoke Discoshow klaar waar het grote of minder grote zangtalent kon wor den tentoongespreid. plan is de herstrukturering van de detailhandel in de wijk. De Mgr. Nolenslaan wordt hierin aangewe- zen als het centrale winkelgebied van de wijk. Dat wil zeggen dat winkelpanden elders in de wijk een andere bestemming krijgen en dat op de Mgr. Nolenslaan ruimte is voor bijzondere projecten. Zo is vorig jaar het openbaar ge bied opgehoogd en geheel op nieuw ingericht. Het resultaat is een overzichtelijke straat met een aantrekkelijke brede wandelpro- menade voor de winkels. Ook zijn er bijzondere speelobjecten voor de kleintjes, kleurrijk groen en na tuurlijk ook gratis en voldoende parkeergelegenheid. Met de renovatie en nieuwbouw van de luifels wordt de uitstraling van de winkels nog beter. In de nieuwe luifels zijn diverse voorzie ningen geintegreerd zoals extra lichtspotjes, luidsprekerboxen, vlaagggemasthouders en vaste ruimten vor het aanbrengen van re clame. De bouw zal ongeveer ne- gen weken in beslag nemen en wordt uitgevoerd door Slaven- burg's Bouwbedrijven. SCHIEDAM - In dienstencentrum De 4 Molens aan de Nieuwe Dam laan wordt maandag 5 augustus een potje bridge gespeeld. De mid- dag duurt van 12.30 tot 16.15 uur. SCHIEDAM - Vrij inlopen bij het Koersbal kan op dinsdag 6 augus tus in dienstencentrum De Woud- hoek. Het spel wordt tussen 14.00 en 16.00 uur gespeeld. De inloop kost belangstellenden maar twee gulden. SCHIEDAM - Een leuke en infor- matieve tocht door oude en nieuwe gedeelten van Rotterdam wordt woensdag 14 augustus georgani- seerd door Ouderenwerk Schiedam. De reis duurt van 13.00 tot 17.00 uur en kost fl. 18,50 per persoon (inclusief koffie en gebak) Opgeven kan bij dienstencentrum de Woudhoek voor 9 augustus. Er is plaats voor 45 personen. SCHIEDAM - Stichting Welzijn Nieuwland organiseert op donder dag 1 augustus om 14.00 uur een (voorronde van een) playback- show voor kinderen van 5 tot en met 14 jaar. De finale wordt ge- houden op 31 augustus tijdens het Nieuwland Nazomer Festival. SCHIEDAM - Elke week wordt in de grote zaal van dienstencentrum De 4 Molens zomeravond koersbal gespeeld. De spelers komen woensdag 7 augustus tussen 19.30 en 22.00 uur bij elkaar. Belangstel lenden zijn van harte welkom. SCHIEDAM - Een soos-instuif wordt woensdag 7 augustus ge- houden in dienstencentrum De 4 Molens. De soos vindt plaats tus sen 19.00 en 22.00 uur en als gast- vrouw zullen Mary en Riet funge- ren. Voor deze gezellige avond is zaal5 gereserveerd. SCHIEDAM - In het programma Country Tijd van Radio Schiedam is woensdag 7 augustus de zange- res Jany Szabo te gast. Tijdens het programma. dat van 20.00 tot 21.00 uur te beluisteren is, zullen nummers van de cd 'Here is Jany' te horen zijn. SCHIEDAM - Bij de SVO aan het Broersveld gaat de koffie-inloop op vrijdagochtend tijdens de zo- mermaanden door. Helaas is er ge- durende de vakantieperiode geen kinderopvang. Wel mogen ze wor den meegenomen. De inloop op de woensdagochtend is gedurende de maanden juli en augustus gesloten. SCHIEDAM - De Erker organi seert speciale zomeraktiviteiten voor de thuisblijvers. Kinderen kunnen donderdag 1 augustus bui- ten tekenen in het Julianapark. Om 10.30 uur komen zij bij elkaar in De Erker en om 12.30 uur zijn ze weer terug voor de lunch. De kos ten, incl. lunch, zijn 15 gulden. Aanmelden bij A. van der Klink, tel. 4733288. Voor het uitvoeren van de vele kinderaktiviteiten tij dens de zomer kan De Erker veel vrijwillige medewerkers gebrui- ken. Belangstellenden kunnen bel len met: 4267767. SCHIEDAM - In de ontmoetings- ruimte van dienstencentrum De 4 Molens kunnen dames woensdag 7 augustus meedoen aan het dames biljart. Er wordt gepeeld tussen 18.00 en 22.00 uur. SCHIEDAM - Bridgevereniging Brandersstad organiseert in samen werking met de Schiedamse bridgeverenigingen een groot zo- mertoernooi in de maand augustus. Elke maandag-, donderdag- en vrijdagavond wordt er gespeeld in aparte lijnen. Er zijn prijzen en meesterpunten te verdienen. Daar- bij kan men zich ook plaatsen voor de finale. De speelavonden begin- nen om 20.00 uur en het adres is Boterstraat 6. Meer info: 4736466. SCHIEDAM - Dienstencentrum De 4 Molens zal tijdens haar Open Dag, op 27 augustus, een boeken- verkoop houden. De opbrengst hiervan komt ten goede aan de res- tauratie van De Walvisch. Wie boeken over heeft wordt verzocht deze bij het dienstencentrum aan de Nieuwe Damlaan te brengen. Voor meer info kan men tussen 09.00 en 12.00 uur en 13.00 en 16.00 uur bellen naar 4705500. Op deze tijden kan er ook worden in- geleverd. SCHIEDAM - De Schiedamse band Threnody is zaterdag 3 au gustus in nieuwe bezetting te zien en te horen in cafe Podium aan de Lange Haven. Bij dit optreden zal de band nagenoeg alle nieuwe nummers van de komende derde CD, getiteld Threnody, spelen. Vier dagen later zal de band ver- trekken naar Duitsland voor de op- name van deze CD. SCHIEDAM - Een gezellige swingavond wordt zaterdag 3 au gustus georganiseerd in wijkcen- trum De Erker. Er wordt muziek gedraaid voor jong en oud en de entree is gratis. Kaartjes kunnen aan de balie worden afgehaald. De zaal gaat open om 20.00 uur, maar de avond begint pas echt om 20.30 uur. Voor meer informatie kan men contact opnemen met De Er ker, tel. 4257767. SCHIEDAM - De datum 16 au gustus 1977 is er een waar sommi- ge muziekliefhebbers niet graag aan terug zullen denken. Toen overleed Elvis Presley. Fans moe- ten woensdag 14 augustus abso luut luisteren naar Radio Schiedam. Daan Zonneveld draait deze dag namelijk een drie uur du- rende special rond deze man. Be- kende hits komen langs, maar ook minder bekend materiaal. De spe cial wordt tussen 20.00 en 23.00 uur uitgezonden. SCHIEDAM - Wijkcentrum De Erker organiseert woensdag 7 au gustus een spelcircuit op hel Vriendschapsplein. Kinderen tus sen de 4 en 12 jaar kunnen hieraan meedoen. Onder andere koekhap- pen, straattekenen en een water- racespel staan op het programma. De pleinaktiviteit duurt van 13.30 tot 15.00 uur. Vanaf 13.00 uur zijn de deelnemerskaarten te verkrijgen op het plein zelf. Mensen die bij dit spel willen helpen worden ver zocht zich zo snel mogelijk aan te melden bij De Erker, tel. 4267767. SCHIEDAM - Het inloopconcert op de zaterdagmiddag in de Grote Kerk wordt 3 augustus verzorgd doorde 22-jarige Russische pianis- te Julia Oerinova. Op haar vijfde nam zij voor het eerste plaats ach ter de vleugel, waarna zij van 1993 tot en met 1996 haar pianostudie afronde aan het conservatorium in Charkow. Het concert begint om 15.00 uur en de toegang is gratis. MEUBELEN IJsselmondselaan 175, Rotterdam-Kralingseveer, telefoon 010 - 284 21 11 Openingstijden maandag 13.00-17.30 uur; dinsdag t/m donderdag 10.00 17.30; vrijdag 10.00 21.00 uur; zaterdag 9.30 -17.00 uur 300 gratis parkeerplaatsen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 3