Holland Casino ■Holland Casino Centrale Discotheek Festival-informatie Spido's Jazz Cruise Hans Dulfer drie maal op Heineken Music Rotterdam: ■OHS9I H Nighttown De Blauwe Vis Dizzy Popular Doelencafe Cafe Floor Rotown ROTTERDAM „De overheid laat culture- le evenementen tegen- woordig over aan spon sors. Aan de ene kant is dat jammer, want daardoor raak je het clubcircuit kwijt. Je kunt nergens meer gewoon een bandje laten spelen. Aan de ande re kant is het goede van Heineken Music Rotter dam dat het gedeeltijk in kleine gelegenheden wordt gehouden." Saxo fonist Hans Dulfer (56) is tijdens dit vierdaagse mu- ziekfestival aan de Maas drie maal te horen en te zien. Experimenteren Afwijkend Brutaal {Augustus 1996 Een rondje langs Rotterdamse clubs De legendarische saxofonist Ma- ceo Parker geeft op vrijdag 23 au gustus in Nighttown een concert. Maceo Parker begon zijn carriere bij James Brown en stapte later over naar George Clinton. Hij had dus de allerbeste funk-leerschool die iemand zich maar kan wensen. Inmiddels heeft deze nog altijd in Amerika woonachtige muzikant een vaste basis in Europa gevon- den. Regelmatig treedt hij op in Nederland, Duitsland, Frankrijk en Engeland. Maceo Parker is tegen- woordig een minstens zo grote ster als zijn vroegere broodheren en zijn optredens zijn zowel kwalita- tief als kwantitatief (vaak meer dan 3 uur achtereen) het summum van funky zwarte muziek. De Blauwe Vis geeft, als nachtelijk etablissement, een knipoog naar de oude nachtclubs uit Berlijn, Parijs en New York. En perfecte omge- ving voor de artiesten die hier de aandacht vragen. Stuk voor stuk zijn zij eigenwijs in hun repertoire en vinden het een uitdaging actuele invloeden in hun muziek te ver- werken. Op donderdag de trendsetter Hans Dulfer. Zijn cd's 'Big Boy' en 'Dig Dulfer' zijn hier bewijzen van. Dat hij het experi ment niet schuwt blijkt ook uit zijn uitstapjes richting dance, als hij het duet met de DJ aangaat. Vrijdag al- le aandacht voor Michiel Borstlap met zijn kwartet, met onder andere Yuri Honing. Zowel Yuri als Michiel gelden in de Europese jazz als voorlopers. Elke toon zit bij hen als gebeiteld. In de Nederland- se jazz gaat Borstlap blijmoedig zijn eigen weg, al blijven de Ame- rikaanse reuzen van vroeger een grote inspiratiebron. Op zaterdag aanstormend talent met The Jazz- meteors. Agressieve grunge-jazz met improvisaties en zware, pom- pende grooves. Als een van de meest vooruitstrevende bands van Nederland debuteerden de Jazzme- teors in de finale van de Heineken Crossover Award 1994. Zij wer- den direct gecontracteerd door VIA Records en hun eerste live- CD 'Ugly Beauty' ligt inmiddels in de winkels. Michiel Borstlap. Foto: Rob Hendriks In Dizzy op donderdag een optre- den van The Poolsharks, een Rot terdamse vijfkoppige formatie die oude tijden doet herleven in een nieuw jasje met opzwepende swing, buikschuddende boogaloo, dampende dansfunk, groovy tunes en jazzdance. Op vrijdag Ham- mondspirit D'Wys Voices of Soul, meerstemmige vocalisten en solisten in een spetterende show. Op het podium weet de band het publiek steevast voor zich te win- nen met onstuitbaar swingende muziek. Gospel, souljazz, rhythm 'n blues, alles komt aan bod in de ze show door drie muzikanten en acht vocalisten. Op zaterdag- avond swingen in Dizzy met Hit the Boom!, top-jazzdance van ei gen bodem met elementen van de soul van Sly Stone, funk en jazzrock. Hit The Boom! was de ontdekking van 1995 op het terrein van de crossover muziek. Last but not least op zondagmiddag een ter- rasconcert door het Ben van den Dungen/Jarmo Hoogendijk Quintet. Beide virtuozen brengen Nederlandse jazz uit de hoogste re- gionen die in binnen- en buiten- land steeds voile zalen trekt. Nueva Manteca, het onvolprezen Latin Jazz Experiment, bijt op donderdag 22 augustus het spits af voor Popular. Niet voor niets ge- niet het beste Nederlandse latin- Maceo Parker. Foto: Wolfram Eder Aschaffenburg Wie het jazzgevoel mee naar huis wil nemen, kan bij de Centrale Disco theek terecht. Aan de Mauritsweg 4 in Rotterdam staan Louisiana swamp- blues en dixieland uit een grijs verleden broederlijk naast de nieuwste blues-rock, free-jazz en jazzdance. De Centrale Discotheek leent alweer 35 jaar lang geluidsdragers uit. Alle cd's die in Nederland uitkomen wor- den in de collectie opgenomen. Door de jaren heen is daardoor een bijzon- der complete en uitgebreide jazz- en bluescollectie ontstaan die tot een van de grootsten in Europa gerekend mag worden. Ook de lp's worden nog steeds zuinig bewaard. Voor echte jazz-liefhebbers dus zeker een be- zoekje waard. Deze krant geeft een uitgebreide voorbeschouwing op het programma van Heineken Music Rotterdam. Bijna alle concerten zijjn gratis toegankelijk. Deze programmakrant is los verkrijgbaar in vele horecagelegenheden en openbare gebouwen in Rotterdam. Daarnaast verschijnt deze krant als bij- lage in de MaasstaD weekbladen op 21 en 22 augustus 1996. Heineken Music Rotterdam 1996 wordt georganiseerd door de Stichting Heineken Jazzfestival Rotterdam. Het evenement wordt mogelijk ge- maakt door hoofdsponsor Heineken Nederland BV en medesponsors Hol land Casino, Moret Ernst Young, Two Dogs en Rotterdam Festivals. De programmering en produktie van het festival worden verzorgd door B- produkties Rotterdam. Heineken Music Rotterdam is een van de Rotter damse Zomerfestivals. Natuurlijk ook dit jaar. tijdens Heineken Music Rotterdam, de vermaarde Jazz Cruise van Spido en wel op vrijdag 23 augustus. Op deze avondtocht wordt u meegevoerd op de swingende klanken van The Midland Youth Jazz Orchestra uit Birmingham, terwijl de skyline van 's werelds groot- ste haven aan u voorbijtrekt; waarbij u gefascineerd zult worden door het fraaie lichtspel dat de Rotterdamse haven biedt. The Midland Youth Jazz Orchestra is een big band bestaande uit jongeren die, na deze prijs al meerdere malen gewonnen te hebben, ook in 1996 weer winnaar waren van de Britse 'BBC National Big Band Competition'. Afvaart is om 21.00 uur, inschepen kan vanaf 20.30 uur. De prijs bedraagt fl.32,50. dat is inclusief een welkomstdrankje. Reserveren bij de Spido, tel.: 010-413.54.00. jazz orkest internationale faam. Een latijnsere piano dan die van Laurens-Jan Hartong bestaat niet. Aangevuld met de virtuoze in- breng van Jarmo Hoogendijk, Ben van den Dungen, Lucas van Merwijk, Martin Vredon, Toon de Gouw en Nils Fischer is een con cert van Nueva Manteca een on- vergetelijke gebeurtenis. Zaterdag een optreden van Fernando La- meirinhas Oxala, muziek met een Portugese slagader, de fado en saudade aangevuld met Latijns- Amerikaanse elementen uit Brazi- lie. De zevenmans bezetting van Oxala bestaat uit musici van aller- lei continenten die hun eigen 'roots' met zich meebrengen en de symbiose compleet maken. De Ar- gentijnse tango, de Portugese fado en de Braziliaanse chorinho klin- ken bij hen zo droevig en zo vro- lijk als maar mogelijk is. Donderdagavond een optreden van Ugly White Belly, een quintet dat garant staat voor solistisch vuur- werk en boeiende composities. Oordeel zelf, jazz wordt gemengd met popmuziek en dat levert en aanstekelijk swingend resultaat op. Niet verwonderlijk als je weet dat de bandleden afkomstig zijn uit The Houdini's, Lois Lane, Back to Basic en Nueva Manteca. Verder op vrijdag een dame die allang geen introductie meer behoeft, ten- orsaxofoniste en zangeres Rosa King. Op het podium verandert zij steevast in een niet te stuiten or- kaan, die blijft razen tot de zaal op z'n kop staat. Zaterdagavond een concert door Carlo de Wijs. De unieke manier waarop hij met zijn voeten de baspedalen van zijn Hammond B3 bespeelt, is zijn han- delsmerk. Een week na het festival D' Wijs Voices of Soul. Foto.Anko Wierlnga The Handsome Harry Company. komt er een gloednieuwe cd van hem uit. Reden om kennis te ma ken met zijn 'groovende' muziek. Cafe Floor opent op donderdag avond met Handsome Harry Company, theatrale jazz met een knipoog. Jumpin' jive muziek was in de 40'er en vroege jaren '50 de meest succesvolle zwarte dansmu- ziek. Jazz gemengd met blues en tearjerkers met komedie vertaald naar deze tijd. In 1993 wonnen zij de eerste prijs op het Carnevale di Venezia wat hen een tournee langs verschillende internationale podia opleverde. Op vrijdagavond de man die tijdens Heineken Music Rotterdam in wisselende bezetting op meerdere podia te beluisteren is, maar waarvan we geen genoeg kunnen krijgen: Hans Dulfer. Tot slot op zaterdag het spannende groovy en de Nederlandse podia bestormende Rotterdamse C-Mo- re Likely. Het repertoire bestaat puur uit eigen werk en met zijn vij- ven spelen ze elke zaal plat. Voor diegenen die het net even an- ders willen, biedt Rotown op zater dag Vitalis. Het gebeurt steeds minder vaak, maar soms komt het voor dat je muziek hoort die je echt raakt. Muziek waarvan je instinc- tief aanvoelt dat het heel bijzonder is. Vitalis is zo'n geval. Een nieu- we Nederlandse formatie die er een vreemd genoegen in lijkt te scheppen om de luisteraar op het verkeerde been te zetten. Op zondagavond aanstekelijke Su- rinaamse kaseko en andere warme klanken van het ambitieuze gezel- schap Young Cosje. Young Cosje won in 1987 een voetbaltoernooi in het Surinaamse Klaaskreek. De eerste prijs bestond eruit dat de winnaars gratis de instrumenten van een daar optredende muziek- groep mochten uitproberen. Tot grote verrassing van het aanwezige publiek bleken de jongens niet al leen te kunnen voetballen, maar ook nog goed te kunnen spelen. Inmiddels is Young Cosje 9 jaar, 5 grammofoonplaten, 2 cd's en on- telbare optredens verder en is hun ervaring navenant gegroeid. Hun Surinaamse roots zijn ze trouw ge- bleven, al zijn in hun muziek in middels reggae-, soca- en salsa-in- vloeden te bespeuren. In het Holland Casino staat tijdens Heineken Music Rotterdam iedere avond een concert gepland, het programma ziet er als volgt uit. Donderdag The Green River Jazz- band, vrijdag het Jaap van Bie- zen Quartet, zater dag Maaike Nicola Friends en op zondag The New Orleans Syncopators. The Green River Jazzband. on der leiding van Thomas Hipp en Rob Buytendijk zijn inmiddels graag geziene gasten in het Hol land Casino. Regelmatig zorgen zij voor de ntuzikale omlijsting van een avondje uit in deze omgeving. Het Jaap van Biezen Quartet be- geleidt in het Holland Casino zan geres Loes van Wees. Zij zingt prachtige ballads en goed in het gehoor liggende jazz standards, la tin en bebop. Jaap Biezen werkt momenteel met pianist Wim Ke gel, bas sist Alfred Smidt en drummer Eric Nij- hoff. Met het overwe- gend rus- tige reper toire van Maaike Nicola Friends (Jan Rath op piano, Peter Krijnen op contrabas en Cock Schelvis op drums) zal het Holland Casino vele fans een dienst bewijzen. Van The New Orleans Syncopa tors verwachten we vastberaden dixieland onder leiding van Geor ge Kaatee. Alle concerten in het Holland Casino beginnen om 22.00 uur, entree bij deze concer ten volgens de huisregels. Maaike Nicola. 'Ik ben op dit moment de enige Nederlander die echte jazz speelt' Dulfer staat bekend als een eigen- zinnige man, die er uitgesproken meningen op na houdt en met pas- sie zijn instrument bespeelt. Jaren geleden kwam er tijdens het (toen nog) Heineken Jazz Blues Fes tival zoveel geluid uit zijn saxo- foon dat in het cafe waar hij speel- de het glazen plateau achter de bar brak. Ook was hij een van de eersten die jazz combineerde met rap, heavy metal en latin. „Steeds meer bedrijven sponso- ren kleine clubs en dat is fantas- tisch. want cafes en live-muziek horen gewoon bij elkaar. Daarom is het jammer dat zo'n festival als dit zich op een paar dagen con- centreert en daarna weer afgelo- pen is. Ik wil namelijk elke dag optreden en voor mezelf speel ik niet, dat vind ik niet leuk. Ik pro- beer thuis wel eens wat, maar dat is meer je instrument even vast- houden", zegt Dulfer. Dulfer speelt graag in kleine gele genheden, maar komt er door zijn succes niet meer zo vaak aan toe. „Het leuke van optreden in cafes is dat je er kunt experimenteren. De muziek wordt anders zo sta- tisch en ontwikkelt zich niet meer, dat zie je nu bijvoorbeeld in de popmuziek. Ik leg daarom wel eens geld bij om in cafds op te kunnen treden." „We repeteren nooit met de band. De muzikanten weten niet eens hoe de nummers heten en we stel- len ook geen setlijst op. Een groot deel is improvisatie en gebaseerd op themaatjes. Ik ben op dit mo ment de enige in Nederland die echte jazz speelt. Als je tenminste vindt dat jazz eenvoudige en ver- nieuwende muziek is met impro visaties. Een commentaar op de hedendaagse populaire muziek en een reactie op de omstandighe- den." „Natuurlijk ben ik wel een buite- nissige jazzmuzikant. Je moet in je gedrag een beetje afwijkend zijn van de rest, maar de rest is he- lemaal geen jazzmuzikant. Jazz is een goede muzieksoort, maar moet niet alleen op het verleden gericht zijn. Als jazzmuzikant moet je voorop lopen en ik hoor de meeste Nederlandse jazzmusi- ci zich nog teveel afkeren van nieuwe invloeden." „Ik heb voor mezelf een soort on- afhankelijke positie gecreeerd om te kunnen spelen wat ik wil. Ik ben ook de enige van mijn gene rate die nog speelt, de rest is al gestopt of dood. Ik zie optreden niet alleen als het maken van mu ziek, het is ook een manier van denken over de maatschappij. Ik heb nog steeds een enorme gel- dingsdrang. Jarenlang heb ik geen platen gemaakt en toen zag ik dat mijn dochter miljoenen cd's ver- kocht. Toen dacht ik, dat wil ik ook. Niet dat het een competitie is, maar je wilt graag bovenaan het lijstje staan en het stimuleert je wel." Zaterdagavond speelt dochter Candy ook op het ponton in de Oude Haven tijdens Hei neken Music Rotterdam. ,,Ik blijf zeker even hangen als ze moet spelen", belooft de beroemde va- der. In 1993 ontving Dulfer de Bird Award tijdens het North Sea Jazz Festival. Hij ziet dat als een teken van waardering. „Achteraf bleek de jury iets heel anders gewaar- deerd te hebben dan ik dacht. Op een gegeven moment hebben ze natuurlijk iedereen ook al een keer gehad voor die prijs, dus is Hans Dulfer. het niet zo verwonderlijk dat je hem een keer krijgt." Al jaren heeft Dulfer een radio- programma bij de VPRO. Per 1 September moet het huidige pro gramma, Hot House, gewijzigd worden omdat er een te selectief publiek ipar luistert. „Ik kan me dat wel indenken, ik wist op het laatst ook niet meer waar ik mee bezig was. Ik nam stapels cd's mee naar de studio en draaide dan alles door elkaar heen. Als iets heel mooi klonk, kon ik alleen niet meer achterhalen waar het vandaan kwam." In Japan is de saxofonist een grote ster. Vorige maand toerde hij nog drie weken door het oosterse land. De foto's van de optredens laten grote massa's mensen zien. De populariteit die hij daar geniet, vindt Dulfer nog steeds onwerke- lijk. ,,We weten niet goed wat we ermee aan moeten. Onze promo- tor daar denkt dat we er zo popu- lair zijn om de enorme vaart en power in ons optreden. We laten het publiek geen moment met rust en doen wat we zelf willen. Ze zien dat ik brutaal ben en niet doe wat de organisatie wil. Dat zijn ze daar niet gewend. Ik bekeek later een video van een optreden en toen zag ik dat het ook echt goed was wat we deden. Dat komt door die enorme ambiance, dan ga je vanzelf goed spelen. Op een ge geven moment kwamen er zo'n tienduizend meisjes op me af. En dan vragen ze me hier of ik dat nou leuk vind. Ja, dat vind ik leuk, dat is m'n doel en dat durf ik best te erkennen." In zijn eigen optredens vindt hij het showelement belangrijk. „Muziek maken is reageren op de dingen die je ziet. Het is een teken van je persoonlijkheid op dat mo ment en het voelt als jezelf weer terug op de wereld zetten." Ria Stout Hans Dulfer met band bestaan de uit Hans Eikenaar (drums), Kino Haitsma (keyboard), Izaak van Niel (bas), Egon Ver- hoeven (gitaar) en Boris van der Lek (tenorsax). Donderdag 22 augustus om 22.00 uur in de Blauwe Vis, vrijdag 23 augustus om 22.00 uur in Cafe Floor en zaterdag 24 augustus om 16.00 uur in de Oude Haven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 14