m mWtem UW LENING WORDT BIJ ONS DISCREET EN GEMAKKELIJK GEREGELD! aassiaD 698.-!! 010-41194 34 Speciale arrangementen Chicago Music Restaurant in Madrid Winkelen in Oost-Londen IK WIL HET V0LGENDE BEDRAG LENEN: I U L h V V I V I V I Uitgestrekte velden vol met lage heide of grote vlakten vol met dennen en loofbo- men. Zandverstuivingen en grasvlakten. Alles wisselt elkaar af. Hier leeft het wild nog in het wild. Everzwijnen, edelherten, moeflons, reeen, we komen er veel tegen maar toch niet alle dieren laten zich zien, als we op een vroege zondagmorgen aan het wandelen zijn. J mm TIP: •SuTw. C I DOORLOPENDE KREDIETEN ZONDER AFLOSSING IN DE EERSTE 5 JAAR" Effectieve rente op jaarbasis Theoretische looptijd** DOORLOPENDE KREDIETEN MET EEN AFLOSSING VAN 1% SPAAR-KREDIETLENING 3.000,- 12.000,- 24.000,- 30.000,- /80.000,- een ander bedrag, nl. PmCI A Max. wil ik p.m. terugbetalen. 1ml 1 Naam:heer/mevr. FINANCIER! NGEN PC+Woonplaats: Tel.nr.:1 Geb. datum: Beroep: Gehuwd Ongehuwd Netto inkomen aanvrager: p.m. y Kerkstraat70i 1687ASWogn„ Netto inkomen partner: p.m. PRACHTIGE 10-DAAGSE EXCURSIEREIS SEIZOENSAFSLUITING VERTREKDATA REIS KZ 495 September Oktober 13-20-27 4-11 Toeslagen p.p. -1-persoonskamer - tol/toeristenbel. 698,- 698,- 125,- 29,- INBEGREPEN - hele reis vervoer per comfortabele Tourist Class touringcar met o.a. toilet en airco - diensten ervaren chauffeur - tussenovernachting op heen- en terugreis op basis van l/o - verblijf in het New Hotel in Italie op basis van half- pension - prachtig excursieprogramma - afscheidskoffietafel Niet inbegrepen: overige maaltijden, evt. entrees, extra excursies, verzekeringen. Min. aantal deein. 35. Uiterste ann. termijn bij onvold. deeln. 10 dgn voor vertrek. In de touringcar mag niet gerookt wor den. VRAAG UfTGEBREID PROGRAMMA REIS KZ 495 xs wr Inlichtingen en reserveringen: 010-4119434 of persoonlijk aan de Westblaak 180 in Rotterdam. Geopend: ma-vrij 09.30-17.30, zaterdag 10.00-14.00 Woensdag 21 augustus 1996 CX9.55 VAKAIUTIE Wandelen tussen de pratende dennen We lopen in het Nationale Park de Hoge Veluwe; het grootste natio nale park van Nederland. Dit park wordt beheerd door een stichting, die ooit in het leven is geroepen door het echtpaar Kroller-Moller. De fantastische kunstverzameling die te zien is in het gelijknamige museum en in het beeldenpark, be- hoort ook tot hun nalatenschap. Overigens is de toegang tot het museum en het beeldenpark gratis voor parkbezoekers. Maar daar straks meer over. Onze groep, van bijna dertig man, staat meteen stil op het gefluister van de boswachter. „Kijk, daar!", zegt hij zachtjes. Alsof het een film is, draait iedereen zijn hoofd naar rechts en de blikken richten zich op n punt in het bos. ,,Daar, ik zie iets bewegen", zegt iemand zacht. wMuf k HP ,x De Stichting Natuurvoorlichting Veluwe organiseert natuurbele- vingsarrangementen op de Veluwe. Zo is er onder meer een program- ma van ongeveer drie uur. Dit bestaat uit ontvangst met koffie/thee/ fris en cake in het natuurcentrum te Leuvenum, Daarna volgt een dia- klankbeeld over de Veluwse natuur in het bijzonder het grofwild. Een excursie/wildspeurtocht maakt eveneens deel uit van het programma. De deelnemers maken een avontuurlijke wandeling in een wildrijk gebied. Onderweg krijgen zij uitleg over het beheer van het gebied, de fauna en de bijzonderheden die de groep tegenkomt. Er is ook een kans orn wild te zien. Dit arrangement is onder begeleiding van een ervaren gids van de Stichting Natuurvoorlichting Veluwe. De kosten zijn fl.12,50 voor volwassenen en fl. 10,- voor kinderen tot tien jaar. De mogelijkheid bestaat dit arrangement te combineren met een diner na afloop in een restaurant. Bijvoorbeeld steengrilien in de Gasterij te Vierhouten. Convert: fl.32,50. Voor meer informatie bel met de Stichting Natuurvoorlichting Veluwe, tel. 0577 - 407772. Het reeds uitgebreide aanbod van restaurants in de stad Madrid wordt steeds groter. Onlangs is er weer een nieuw restaurant bijgeko- men en wel het Chicago Music Restaurant, met gerechten uit de Amerikaanse keuken. De gemid- delde prijs van een menu bedraagt 2.200 peseta's (ongeveer dertig gulden). Aardig en ook speciaal aan dit res taurant is dat er in het weekeinde muzikale optredens plaatsvinden. Je vindt het 'Chicago Music Restaurant' aan de Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid, tele- foon (91) 5775239. Overigens be- vindt zich op nummer 2 het 'Hard Rock Cafe' van Madrid. Dit jaar is het ook mogelijk om fietsen te huren op de Ho ge Veluwe. Daarnaast blijven de (800) gratis witte fietsen beschikbaar, net als in de vori- ge jaren. Wie de hele dag een fiets voor zichzelf wil hebben, kan nu een fiets huren, zowel individueel als in groepsver- band. De verhuur vindt plaats naast restaurant de Koperen Kop. Voor meer inlichtingen en reserveringen kun je beilen met het bezoekerscentrum, tel. 0318-591627. Het bronzen beeldje van Rodin, bij de ingang van het beeldenpark. Na een snelle blik door de verrekij- ker ziet bijna iedereen het. Een grote groep wilde zwijnen met jon- gen in schutkleuren houdt zich angstvallig verborgen tussen het groen en de takken. Het is onze eerste ontmoeting met 'echt wild' deze ochtend. Later, komen we wel sporen tegen van herten, dassen en vele andere dieren. Maar te zien krijgen we ze niet. Waarschijnlijk zijn we ook te laat opgestaan. Volgens de bos wachter is de beste tijd om te gaan wandelen voor zeven uur 's och tend of 's avonds laat. Dan heb je de meeste kans iets te zien. Wat we wel veel zien zijn planten. bomen en ontelbare vogels. Alhoe- wel we die laatste meer horen dan zien.Bomen praten ook", vertelt de boswachter. Hierbij doelt hij op de dennen. Als het warm wordt dan hoor je de dennenappels lang- zaam openbarsten, hierdoor lijkt het bijna alsof ze tegen elkaar pra ten. Na een flinke wandeling van onge veer twee uur komen we aan bij bezoekerscentrum met het Muse- onder. Informatie over alle be- zienswaardigheden en de moge- lijkheden van het park zijn hier te verkrijgen. Zo geeft de expositie uitleg over de geschiedenis, de na tuur, het landschap en het wild. Bij de balie zijn ook brochures, folders en wandel- en fietsroutes gratis of De gigantisch blauwe spade. tegen geringe betaling verkrijg- baar. Beneden in het Museonder - de naam zegt het al - kan een blik worden geworpen in het binnenste van de aarde. Hier ligt ook een ver- zameling stenen die nadat je ze aanraakt, iets zeggen over hun her- komst en leeftijd. Achter het be zoekerscentrum is een landschap- pentuin ingericht. Een korte wan deling voert langs de verschillende landschappen van de Hoge Velu we. Ook een plaggenhut ontbreekt niet in het van oudsher agrarische landgoed. Vlakbij het Museonder, op loopaf- stand, ligt ook het Kroller-Moller Museum en het beeldenmuseum. Het Kroller-Moller is de meeste mensen al bekend vanwege de schitterende verzameling kunst met schilderijen van Van Gogh, Mondriaan, Seurat, Picasso en vele anderen. Het merendeel werd ver- zameld door Helene Moller. Zoals zij kunst bijeenbracht, zo verza- melde haar man Anton Kroller woeste grond. Het beeldenmu seum ligt buiten naast het grotere museum. Dit is vooral een aanra- der bij mooi weer. De beelden - de een sierlijk de ander van een bijna groteske grootte - staan verscholen tussen de rododendrons en bomen. Zo groeide er op de Hoge Veluwe, in de loop van de jaren, een land schap van beelden, in een land schap van heide, bos en wild. kWr-STti - mmmm Op het zachte gefluister van de boswachter staat de groep meteen stil. De winkels en markten in Oost- Londen doen hun uiterste best om bezoekers aan West End, Knights- bridge en Kensington naar zich toe te trekken. De nieuwe gratis folder zou hun daarbij goed kunnen hel- pen. Hierin staan alle aantrekkelij- ke plekjes van Oost-Londen met meer dan 26 markten en ruim hon- derd winkels. Wat dacht je van de Who Shop International, een uniek winkeltje dat geheel gewijd is aan de bekende Britse tijdreiziger Dr. Who. Of de Elvis Shop, die gespe- cialiseerd is in Presley memorablia - beide bevinden zich in East Ham. In de folder is ook de Nicole Farhi/ French Connection fabriekshal te vinden bij Bow Road Un derground station. Andere grappi- ge winkeltjes zijn onder meer de twee die gespecialiseerd zijn in worstjes, een glasblaas winkeltje, een smid die handgemaakte meu- bels maakt en een winkeltje waar ze allerlei soorten vliegers verko- pen. 'Shopping and Markets' is verkrijgbaar bij de London Dock lands Visitor Centre, en bij de ver schillende VVV's in Oost-Londen. Voor meubels, wonirtgverbetering, auto, caravan of boot tot 200.000,-. Desgewensf bij u thuisbezorgd. Meestal kwijt- schelding bij overlijden. Andere looptijden en tussenliggende bedragen mogelijk. Rente fiscaal aftrekbaar. Gevolmachtigd intermedial. Toetsing en registratie bij BKR in Tiel. Geopend maandag t/m vrijdag van 08.30 - 21.00 uur, zaterdags van 09.00 - 16.00 uur. Deze tariefvoorbeelden zijn individueel maatwerk; het kan zijn dat u hiervoor niet in aanmerking komt, Informeer dus naar uw mogelijkheden. Het is vertrouwd geld lenen via een NVF-lid. Kredietlimiet 51.000,- 65.000.- 475.000,- 100.000.- Te betalen per maand 313,- 459,- 612,- 7,6% 7,6% 7,6% Rente per maand 0,612% 0,612% 0,612% 0,612% 85 mnd. 85 mnd. 85 mnd. 85 mnd. *De eerste 5 jaar betaalt u alleen rente, daarna 1,6% van de limiet. "Ingangsdatum na 6 jaar. Kredietlimiet Te betalen per maand Effectieve rente op jaarbasis Rente per maand Theoretische tooptijd 55.009,- - 550,- 7,6% 0,612% 155 mnd. 70.000,- 700,- 7.6% 0,612% 155 mnd. 90.000,- 900,- 7,6% 0,612% 155 mnd. 100.000,- 1.000,- 7,6% 0,612% 155 mnd. Krediet Lasten per maand Krediet Lasten per maand 52.500,- 322,- 92.500,- 567,- 62.500.- 383.- 102.500,- 628,- 72.500.- 444,- 112.500,- 689,- 82.500,- 505,- 122,500,- 750,- Rente 0,612% p. mnd, nominaai 7,3% p.jr, effectieve rente op jaarbasis 7,6%; theoretische tooptijd 15 jaar. U betaait aiieen rente met een spaarpolis. WAl Bedrag Min, effectieve rente 120 mnd 180 mnd 240 mnd 360 mnd in handen op jaarbasis terug te bet. terug te bet. terug te bet terug te bet 25.000,- 7,6% 294,- 229,- 199,- 172,- 40.000,- 7,6% 471,- 367,- 318,- 275,- f 60.000,- 7,6% 707,- 550,- f 477,- f 413,- 80,000,- 7,6% 943,- 734,- f 636,- f 550,- "GEMAKKEiUK-G ELD"b"0N] flOOQ.™ fil Deze bon invullen, uitknippen en opsturen in een gesloten envelop zonder postzegel ooetl tot oeccC! naar: Frisia, Antwoordnummer 2510,1620 XG Wognum. U ontvangt dan gratis I r een vrijblijvende een offerte. HUIS 9633 weekbladen LIDO Dl JESOLO NIEUW EN BUITENGEWOON VOORDELIG! Speciaal voor de LEZERS VAN MAASSTAD WEEKBLADEN organiseert KRAS SterVakanties een aantal heerlijke 10-daagse reizen naar een van de bekendste badplaatsen van Italie, Lido di Jesolo. Dankzij de uitstekende contacten van KRAS SterVakanties in Italie, zijn wij er wederom in geslaagd om een heerlijk en voordelig arran gement samen te stellen. Want zeg nu zelf.... 698,- voor deze complete 10-daagse reis is eigenlijk BIJNA VOOR NIETS! Zeker als u beseft dat hierbij ook is INBEGREPEN een prachtig excur- sieprogramma naar o.a. SLOVENlE, PADUA, VICENZA, een bergtocht door de DOLOMIETEN en natuurlijkhet unieke VENETlE! Voeg daarbij het verblijf in een alleraardigst hotel gele- gen VLAKBIJ het strand, en u heeft een prachtige reis! BELANGRIJK: WE VERWACHTEN VOOR DEZE REIS EEN ENORME BELANGSTELLING. WILT U MEE? WACHT DAN ZEKER NIET TE LANG WANT AANMELDINGEN WORDEN OP VOLGORDE VAN BINNENKOMST BEHANDELD EN HIER GELDT DUS STRIKT: VOL=VOL!!!l! LIDO Dl JESOLO Lido di Jesolo is ongetwijfeld een van de leukste badplaatsen van Italie. Door de gunstige ligging aan de kust is het er bijna altijd goed weer. De plaats biedt u alles wat u van een leuke bestemming mag verwachten; mooie, lange boulevard met tal van winkels, goudgeel strand, sportfaciliteiten, talloze eethuis- jes, bars, nachtclubs en een heerlijke, ontspannen sfeer! UW HOTEL KRAS SterVakanties contracteerde voor u het alleraardigste New Hotel in Lido di Jesolo. Het hotel is op korte afstand van het strand gelegen. Het New Hotel beschikt over een receptie, bar, restaurant, lift enzwembad. Uw kamer is ingericht met min. bad of douche en toilet en (meestal) balkon. U verblijft hier op basis van halfpension d.w.z. met ontbijt en diner. EXCURSIEPROGRAMMA Bij de reissom is een uitermate boeiend excursieprogramma inbegrepen. Dit brengt u allereerst naar SLOVENlE. Een bezoek aan het leuke en bekende plaatsje PORTOROZ mag daarbij natuurlijk niet ontbreken. Onze volgende excursiebestemmin- gen zijn PADUA en VICENZA. Deze laatste plaats is wellicht niet zo bekend, maar zeker een bezoek waard! Prachtig is bijv. het historische centrum met de Dom, de Basilica Palladiana en de San Lorenzo. Tijdens deze week maken we ook een schitteren de tocht door de DOLOMIETEN. U kunt daarbij genieten van de prachtige, ruige bergen met de vele vergezichten. We bezoeken daarbij o.m. de bekende plaats CORTINA D'AMPEZZO. Enuiteraard ontbreekt de unieke stad VENETlE niet! Beroemd zijn de Rialtobrug, het Dogenpaleis en het San Mar- coplein. Bij voldoende belangstelling gaan we bovendien nog een 2e keer naar Venetie (niet inbegr.). Uiteraard kunt u ook lek- ker naar het prachtige strand gaan; het strand is op zeer korte afstand gelegen! ANVR RBSADVIEMimo SGR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 17