'We gaan gewoon lekker ballen' Wie wordt beste en meest populaire voetballer van de regio Rijnmond? flitsen Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul deze bon in... Sport Zilver voor Engelsman Jonkers weg bij Holy Winst Van Assendelft Sportnieuws SVV begint vol vertrouwen aan nieuw avontuur Woord is aan lezers MaasstaD weekbladen en luisteraars Radio Rijnmond mm BON r x Woensdag 21 augustus 1996 SCHIEDAM - Het huidige SVV roept herinneringen op aan het roemrijke verleden van de Schiedamse club in het betaalde voetbal. Want de ploeg van trainer Henk Salari 'haalt' in de oefenperiode overal geld op. In amper een week verdiende de nieuwe tweedeklasser liefst 2500 gulden aan winstpremies: 250 bij Nieuwenhoorn, 1250 bij het Schiedamse kampi- oenschap en 1000 bij RKS- VM. Succestrainer Salari heeft nog net niet om salaris- verhoging gevraagd, maar droomt er - bij wijze van spreken - al wel van. „Het geld gaat niet rechtstreeks naar de spelersgroep", laat de oud-prof weten. „Maar in direct komt het wel ten goede aan de selectie. Het bestuur zal de extra inkomsten aan- wenden om een trainings- kamp of een etentje te bekos- tigen. Dat is wel zo leuk." De strijd om het Kampioenschap van Schiedam werd uiteindelijk na veel inspanning beslecht in het voordeei van SVV: 3-2. REGIO - Feyenoord heeft dinsdag tegen Roda JC het voetbalseizoen '96-'97 offi- cieel geopend. Onbewust hebben de Rotterdammers daarmee ook het startsein ge geven voor de elfde editie van de Radio Rijnmond Voetballer van het Jaar ver- kiezing. In MaasstaD week bladen wordt met ingang van volgende week de tussen- stand van deze prestigieuze competitie afgedrukt. Daar- naast worden ook de verrich- tingen van de keepers en 'goalgetters' op de voet ge- volgd. Aan het einde van het seizoen worden de drie beste voetballers, de topscorer en de beste keeper gehuldigd. Bovendien kiezen de luiste raars van Radio Rijnmond en de lezers van deze krant hun favoriete voetballer. Hans van Vliet (rechts) en enkele verslaggevers van Radio Rijnmond. 25 jaar vrouwenvoetbal in Maasland Districtsfinale Libre 6e Klasse Open trainingsdag voor de jeugd Grote ballen of kleine ballen Oefen- en bekervoetbal in de schaduw Vrouwenvoetbal DVO'32 op de wip Voor een voordelig abonnement op het Rotterdams Dagblad. Bezorg mij het Rotterdams Dagblad 4 weken vrijblij- vend op proef voor maar /13,50. Ik neem een kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal ik 29,75 automatisch per maand. Naam: Adres: Postcode:Plaats: Telefoon: Bank/gironummer: Handtekening:. vC o MAASPOST SCHIEDAM XQ7.54 4. d^SLPCDL^'Tf' SCHIEDAM - De Schiedamse zwemmer Jur- jen Engelsman heeft tijdens de Paralympics reeds twee maal een zilveren medaille behaald. Engelsman zwom in de finale van de 200 meter wisselslag naar een tweede plaats achter landgenoot Al- win de Groot. In de eind- strijd van de 100 meter vlin- derslag ging de Schiedam- mer vervolgens als favoriet van start. Engelsman die in de series reeds een wereldre- cord gezwommen, bleef door pech steken op een tweede plaats. In de slotfase van het zwemnummer ver- loor hij te veel snelheid omdat hij zich verslikte. Jurjen Engelsman komt in het verdere verloop van de alternatieve Spelen in Atlan ta nog diverse malen op de startblokken. Een grotere oogst dan hij tot nog toe heeft binnen gehaald be- hoort zeker tot de mogelijk- heden. Zelf dicht hij zich nog kansen toe op bijvoor- beeld de 100 meter school- slag. Voor rolstoelatleet Feike Waque zijn de Paralympics op een deceptie uitgelopen. De getalenteerde Schiedam se wheeler werd door de aanwezige keuringsartsen niet voldoende gehandicapt geacht om deel te nemen aan de wedstrijden. Onlangs had Waque, in een interview met de MaasposT, al aangeven dat deze kwestie in Atlanta aan de orde zou komen. Feike Waque ging er toen nog vanuit dat de medische argumenten die hij en zijn begeleiders inmiddels verza- meld hadden, de keurings artsen ter plaatse op andere gedachten zouden brengen. Nu dat niet gebeurd is, lijkt de sportieve carriere van de Schiedammer een voortijdig einde te krijgen. VLAARDINGEN - John Jonkers verlaat aan het eind van het seizoen honkbalver- eniging Holy. Het Delftse trainer/coach van het eerste honkbalteam van de Vlaar- dingse club keert terug naar Eurostars waar hij in het verleden als jeugdtrainer heeft gewerkt. Jonkers die lang aarzelde, is gezwicht voor de sportieve verbete- ring die de nieuwe uitdaging bij Eurostars met zich mee- brengt. Het bestuur van sc Holy toonde zich teleurgesteld over de beslissing van hun coach maar toonden er ook begrip voor te hebben. Holy dat dit seizoen maar niet goed wil draaien, verloor af- gelopen weekeinde met 10-5 van Feyenoord 2 en moet nog altijd vrezen voor de- gradatie. VLAARDINGEN - On- danks de mindere trainings- arbeid door zijn zakelijke beslommeringen verkeert Holy-tennisser Jeroen van Assendelft de laatste weken in een uitstekende vorm. Na een overwinning in het open tennistoernooi van VLTC was de voormalig A-speler ook in zijn thuistoernooi te sterk voor de concurrentie. In de finale van het Holy Open versloeg hij met de setstanden 2-6, 6-1, 6-3 te- genstander Raymond Barzi- lay. In de vrouwenfinale won de eerst geplaatste Sigrid Ra- vensbergen volgens ver- wachting het toernooi. Holy- ers Sander Penning en Enri co de Boer wonnen voor ei- gen publiek het heren dub- belspel. SCHIEDAM - Sportvereni- gingen en individuele sport- ers uit het Waterweg-gebied worden opgeroepen persbe- richten, clubbladen, agen da's, etc. te sturen naar de sportredactie van Maaspost. Het enig juiste adres daar- voor luidt: Postbus 373, 3100 AJ Schiedam. Het kantoor, gevestigd aan de Over de Vesten 3a in Schiedam, is ook te bereiken via de telefax, (010) 4731589. SVV ging. zaterdag op het sfeer- volle veld van HBSS als grote fa voriet van start in de Schiedamse voetbalfinale tegen PPSC (3-2). De Salari-brigade, vorig seizoen kampioen in de derde klasse, maakte de hoge verwachtingen vooral in de eerste helft (2-0) waar. Het verzwakte PPSC, dat om uit- eenlopende redenen vijf potentiele basisspelers miste, kon geen kant op. Binnen een kwartier leidde het oppermachtige SVV met 2-0 dank- zij treffers van Moerad Hajajou en Rene van de Velde (eigen doel). De spanning leek door de vroege voorsprong al snel verdwenen. Maar het dappere PPSC, onder lei- ding van de nieuwe trainer Ron de Bruijn. hield stand. En kwam kort na de rust zelfs terug in de wed- strijd. RutgerZijdenbos verkleinde de marge uit een mooie pass van Zakaria Mehjed. SVV, met drie wissels, bleek nauwelijks aange- slagen. Maar de scherpte in de ploeg was er wel een beetje uit. De mooiste kansen gingen in de twee de helft verloren. Pas een kwartier voor tijd besliste Richard Nieuwdorp de derby. Het doelpunt van Gerben Harms kwam te laat om SVV nog serieus te bedreigen: 3-2. Een uitslag waarmee iedereen vrede kon hebben. „We speelden in de eerste helft heel goed", erkent Salari, die in de laatste drie seizoenen evenzoveel keer kampioen werd met SMC (twee keer) en SVV. „Het niveau verraste mij zelfs een beetje. Ik hoorde dat toekijkende trainers van andere clubs ook onder de in- druk waren. Na de rust verslapte de concentratie en de instelling. Daar- door kon PPSC enigszins terugko- men. Maar al met al ben ik tevre- den over onze prestatie. Ik zie in elk geval nog steeds een stijgende lijn in het spel. En dat is in de voor- bereidingsperiode de belangrijkste doelstelling." Salari werkt met zijn nieuwe assis- tent Eric Tanis (,,ik noem hem lie- ver collega") met een groep van 35 spelers en drie keepers toe naar de nakende competitie. Dat lijkt veel, maar gezien de zware inde- ling van de hoofdmacht (tweede klasse) en het tweede team (reser ve eerste klasse) beslist geen over- bodige luxe. Bij de officiele start van het seizoen (7-8 September) wil Salari doorgaan met een A- groep van zestien voetballers en twee keepers. „Het is dan de be- doeling dat we elke dinsdag ge woon nog met de voltallige selec tie trainen en dat ik donderdag de hoofdgroep klaarstoom voor de eerstvolgende wedstrijd", legt de 36-jarige Schiedammer uit. ,,Het eerste team van zestien spelers zal ih de loop van het seizoen nogal wat wijzigingen ondergaan. Want door blessures en schorsingen kun je nooit de competitie met dezelfde groep afmaken. Vorig seizoen had ik ook 23 spelers nodig om kampi oen te worden. Van zo'n getal ga ik nu weer uit." Van de oude selectie van SVV zijn een drietal spelers weggevallen: Van Schijndel, Snoei en Andrade. Negen man - vijf op uitnodiging, vier op eigen initiatief - hebben zich bij SVV aangemeld. Ook is een aantal jeugdspelers overgehe- veld naarde A-selectie. De conclu- sie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat de Schiedamse kampioen niet slechter is geworden van de immer roerige 'transferperiode'. „De selectie is absoluut sterker, vooral in de breedte", geeft Salari toe. ,,Ik denk dat we voetbaltech- nisch beter zijn en dat ook het posi- tiespel erop vooruit is gegaan. Tenminste, dat maak ik op uit onze eerste serie wedstrijden in de oe fenperiode. In alle linies is de con currentie scherp. Vooral in de voorhoede is de strijd groot. Ik heb een stuk of acht spitsen voor twee plaatsen in het elftal en een op de bank. Dat is een luxeprobleem, maar ik zit er verder niet mee. De jongens moeten het onderling maar uitvechten." Er zijn trainers, Louis van Gaal bij- voorbeeld, die een hekel hebben aan een te grote en te gelijkwaardi- ge selectie. Ze zijn bang voor de onrust die teleurgestelde spelers kunnen veroorzaken. Salari daar- entegen vreest niets of niemand. „Iedereen weet wat er dadelijk gaat gebeuren", stelt hij. „De spe lers maken zelf uit of ze wel of niet bij de eerste groep van zestien zit- ten. Als ze hun ogen en oren goed open houden, zal het allemaal geen verrassing zijn. Spelers die in eer ste instantie afvallen, krijgen van mij tekst en uitleg over het hoe en waarom. Dat doe ik altijd. Daarna ben ik eventueel bereid om nog een keer een toelichting te geven. Maar dan kap ik er toch mee. Nog- maals, de spelers stellen zichzelf op door goede prestaties op de trai ning en in de wedstrijd. En de bes- te elf spelen, zo simpel is het. Ik zou als trainer wel gek zijn als ik andere argumenten zou laten mee- wegen." Salari, die vanaf 31 juli in training is, begint onbevangen en onbe- vreesd aan zijn eerste seizoen in de tweede klasse. Ook al door de in- deling in de Haagse afdeling weet hij niet precies hoe de krachtsver- houdingen liggen. Bovendien wil de voormalige verdediger zijn jon- ge spelersgroep niet opzadelen met een te hoog verwachtingspatroon. Maar Salari zou liegen als hij zou zeggen, dat hij genoegen neemt met een anonieme rol in de mid- denmoot. „Ach, wat zei mijn goede collega Paul de Roos van SMC vorig sei zoen ook alweer?: 'Wij zijn niet meer dan een debutant'. In feite is daarmee alles verteld. We moeten niets. Maar een beetje bovenin meedraaien, wil ik wel. En als we dan heel stiekem een periodetitel kunnen meepikken, is het seizoen voor mij al geslaagd. Maar het uit- gangspunt is: plezier maken en lekker ballen. Dan zien we wel waar we uitkomen." Salari heeft eigenlijk nog maar een wens: zoveel mogelijk thuiswed- strijden op zaterdagavond bij kunstlicht spelen. Alle tegenstan- ders hebben weer een verzoek ge- kregen om mee te werken aan het nostalgische 'Avondje SVV'. Voorlopig heeft alleen SJC geen toestemming gegeven. „Ik hoop dat het bij die afmelding blijft", besluit Salari. „Want vorig seizoen is de zaterdagavond ons prima be- vallen. Het geeft een aparte sfeer, het is goed voor de baromzet en een vrije zondag is ook nooit weg. Kan ik lekker bij tegenstanders gaan kijken." Norbert Kleinherenbrink Vorig jaar werd de populaire Feye- noorder Ronald Koeman uitgeroe- pen tot voetballer van het jaar. „Dat was te verwachten", vertelt Hans van Vliet, de huidige chef- sport van Radio Rijnmond en be- denker van de Voetballer van het Jaar competitie. „Spelers met een dergelijke staat van dienst en voet- bal-intellect zijn zeldzaam. Koe man laat zijn medespelers beter voetballen. Hij straalt iets uit." Even was het nog twijfelachtig of de voormalig speler van onder- meer FC Barcelona, Ajax en PSV zijn uitverkiezing van vorig jaar zou verdedigen. Koeman kreeg het tijdens de perspresentatie aan de stok met Arie Haan, die had beslo- ten hem niet mee te nemen naar Spanje, waar twee oefenwedstrij den op het programma stonden. In middels heeft Koeman na een ge- sprek met Haan besloten zijn con tract bij Feyenoord gewoon uit te dienen. Toch zal de naam Koeman de eerste drie weken van de com petitie niet terug te vinden zijn in de tussenstand van de Voetballer van het Jaar competitie. De verde diger is voor drie wedstrijden ge- schorst naar aanleiding van een aan het einde van vorig seizoen uitgedeelde elleboogstoot. De allereerste Voetballer van het Jaar was Joop Hiele. Daarna volg- den Regi Blinker, Ed de Goey (twee keer), Michel Valke, Peter Bosz, wederom Regi Blinker, John de Wolf, Bram Marbus en Ronald Koeman. In de eerste jaren eindig- den de keepers steeds hoog in het klassement. Daarom is er sinds het seizoen '90-'91 een apart keepers- klassement. Ed de Goey is sinds- dien steeds uitgeroepen tot de bes te keeper van het Rijnmondgebied. De eerste twee jaar was dat nog in het shirt van Sparta, daarna maakte hij de overstap naar Feyenoord. Hans van Vliet heeft goede hoop voor het nieuwe seizoen. „Van Sparta verwacht ik veel. Helaas hebben ze vorig jaar net naast Eu- ropees voetbal gegrepen. In Henk ten Cate hebben ze een trainer die het optimale uit de groep kan ha- len. Ik denk dat het publiek op het Kasteel leuke wedstrijden kan ver wachten. Wel jammer dat Nico Ja- link weg is." Feyenoord versterkte zich gedurende de zomermaanden met acht spelers. „Als Arie Haan de groep tot een hecht team kan smeden is er nog veel mogelijk. Toch denk ik dat PSV kampioen wordt." De eerstedivisionisten Dor drecht'90 en Excelsior hadden een alles behalve gelukkige voorberei- ding. De Rotterdammers verloren achtereenvolgens van Barendrecht (2-1) en AFC (1-0). Dirk-Jan Dercksen, een belangrijke pion van Dordrecht'90, brak vrijdag- avond in de bekerontmoeting te gen NAC zijn kuit- en scheenbeen en is daarmee in ieder geval tot de winterstop uitgeschakeld. Alle spelers worden beoordeeld door commentator Dick v.d. Pol der en de verslaggevers van Radio Rijnmond, zoals Herman Stal, Jack Kriek en Hans van Vliet. „Deze re porters zitten afwisselend bij Spar ta, Excelsior en Dordrecht'90. Dit om eventuele vriendjespolitiek uit te sluiten. Zelf zit ik altijd bij Feye noord, maar het geven van cijfers laat ik vaak over aan anderen", al- dus Hans van Vliet. Aan het einde van het seizoen worden tijdens een grote feestavond alle prijzen uitge- reikt. Een aantal luisteraars van Radio Rijnmond en lezers van MaasstaD weekbladen krijgt de kans deze avond bij te wonen. Om te bepalen wie de publieksprijs in ontvangst mag nemen wordt na- melijk in mei via deze krant de me- ning van alle voetbalkenners ge vraagd. MARCEL VAN BEUSEKOM VROUWENVOETBAL - De vrouwentak van de Maaslandse voetbalvereniging MVV'27 viert in 1997 een, naar eigen zeggen, uniek jubileum. Om de festiviteiten van dat 25-jarig jubileum voor te bereiden is nu reeds een speciale commissie in het leven geroepen. Edn van de te organiseren activiteiten is een renie. Om zo veel mogelijk oud-speelsters, begeleiders en trainers te berei ken wordt al in dit stadium een oproep gedaan aan deze personen om zich te melden bij John van Dijk, Haagwinde 10, 3155 WB Maasland, (010) 5921574, en Lex Krabbenbos, Morgentale 3, 3155 NM Maasland, (010) 5922227. Dezelfde organisatoren zijn naarstig op zoek naar historische fo- to's en krantenberichten met als onderwerp het vrouwenvoetbal binnen MVV'27. Deze zaken zullen worden gebruikt voor het in- richten van een kleine expositie met als onderwerp 25 jaar vrou wenvoetbal in Maasland. BILJARTEN - Acht spelers uit de 6e klasse van het Libre-biljar- ten spelen van vrijdag 23 augustus tot zondag 25 augustus in cafe De Kroon hun finale van het KNBB-district Nieuwe Waterweg Noord. De wedstrijden in het etablissement aan de Hoogstraat 21 in Vlaardingen beginnen vrijdag om 19.30 uur, zaterdag om 19.00 uur en zondag om 12.30 uur. Biljartvereniging SOS ver- zorgt de wedstrijdleiding. A. 't Hart van DVO'95, J. Hattem van SOS en C. Lowes de Boer DOC lijken, als best geplaatsten in de finale, de grootste kansheb- bers om op vrijdag 1 november tot en met zondag 3 november in Rotterdam de gewestelijke finale te spelen. VOETBAL - De jeugdafdeling van de Vlaardingse voetbalver eniging RKWIK organiseert op zaterdag 24 augustus een open trainingsdag. De eerste trainingen van het seizoen die traditioneel toegankelijk zijn voor de 125 jeugdleden van RKWIK en alle an dere in voetbal gei'nteresseerde jongens en meisjes vanaf 5 1/2 jaar, beginnen om 10.00 uur. De open dag die bestaat uit verschil- lende voetbalspelletjes, conditietrainingen en oefenpartijtjes wordt afgesloten met een barbecue. De speciale eerste trainingsdag is de eerste in een reeks van eve- nementen die RKWIK voor de jongere leden organiseert. In de loop van het seizoen volgt nog een pupilienkamp, een spellen- dag, een dropping, een kerst-zaalvoetbaltoernooi en een interna- tionaal jeugdtoernooi BASKETBAL - De Maassluise basketbalvereniging Green Eag les is dringend op zoek extra speelsters voor het damesteam, het meisjes juniorenteam en het meisjes kadettenteam. Het bestuur heeft dit seizoen besloten om deze drie teams voor de competities in te schrijven maar voldoet slechts nipt aan,de minimale eisen van de bond voor wat betreft het aantal speelsters per learn. De andere oplossing om, dan met een overschot aan meisjes, slechts twee teams in te schrijven, is met het oog op de spelvreugde van de basketbalsters verworpen. In basketbal gei'nteresseerde vrouwen en meisjes die zich melden bij bestuurslid Jenneke van Loon, (010) 5914558 kunnen zo mee helpen om de druk bij het formeren van de teams enigszins van de ketel te halen. De dames die zich melden bij Green Eagles ma ken tevens kans om met de, door de NBB gei'ntroduceerde, spe ciale damesbal te spelen. Momenteel wordt binnen de Maassluise basketbalvereniging bekeken of zij deze, voor rayon-clubs, nog niet verplichte overstap naar kleinere ballen maken of dat zij het nog even houden bij de traditionele grotere bal. VOETBAL - Zeker nu de cricketers van Hermes DVS nog volop meespelen om het landskampioenschap speelt het voetbalgebeu- ren van de Hargaclub zich nog af in de schaduw van deze succes- volle tak van de Schiedamse vereniging. Toch wordt onder trai ner Frans Schaap momenteel hard gewerkt om de ploeg klaar te stomen voor de komende competitie. In deze voorbereidingen op het seizoen speelt de selectie, na het afsluiten van het Schiedams voetbalkampioenschap, nog de volgende oefen- en bekerwed- strijden. Zondag 25 augustus om 13.00 uur tegen ODB uit, dinsdag 27 au gustus om 18.30 uur eventueel in de tweede ronde van de beker- competitie tegen de winnaar van SVS-SPV'81 anders om 19.00 uur thuis tegen buurman HBSS, zaterdag 31 augustus om 14.30 uur eventueel opnieuw voor de beker of anders op dezelfde tijd op eigen veld een oefenpot tegen Capelle. De dames, op hun beurt traditioneel weer in de schaduw van het mannenvoetbal, oefenen ook in de maand augustus. Zij spelen op zondag 25 augustus om 13.30 uur een bekerwedstrijd bij Scheve- ningen, op maandag 26 augustus om 19.00 uur een zaalvoetbal- wedstrijd tegen ZVVL in sporthal De Fluit in Leidschendam, op zondag 1 September wordt om 12.00 uur opnieuw voor de beker gespeeld ditmaal thuis tegen KFC'71. VROUWENVOETBAL - Na tien jaar vrouwenvoetbal aan de Marathonweg in Vlaardingen lijkt een tekort aan speelsters deze tak van DVO'32 te gaan nekken. Binnenkort vertrekkend be stuurslid en voorvechter van het DVO'32-damesvoetbal Jan van der Valk probeert momenteel uit alle macht een oplossing te vin den voor het gerezen probleem. Door overschrijvingen naar an dere clubs en voetbalsters die hebben besloten te stoppen heeft het hoogst spelende Vlaardingse vrouwenteam nog slechts negen voetbalsters in het bestand. Een van de mogelijkheden die wordt overwogen, is het inschrij- ven van een zevental. Negen speelsters blijkf echter zelfs voor deze competitie wat aan de krappe kant. Het is voor Jan van der Valk en de dames van DVO'32 te hopen dat zich op korte termijn een aantal nieuwe gezichten melden, (010) 4354659. (i.v.m. controls bezorging) Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam to 29

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 5