'De grote rivaliteit is verdwenen' flitsen DICHTGESPIJKERD verschijnt in een oplage van 735.000 exemplaren in Rotterdams Dagblad en MaasstaD weekbladen ■Ctomeer informatie of plaatsing bel (010) 400 42 47 svv Laatste record sneuvelt Stand Hattrick Refoba Handbalderby UVG-DWS geen meedogenloze strijd meer SCHIEDAM - Wat in de voetbal- en cricketwereld Ex celsior'20 en Hermes DVS nog steeds van elkaar zijn, waren de handbalclubs UVG en DWS ook lange tijd in Schiedam: aartsvijanden. Maar de grootste tegenstel- lingen lijken verdwenen. Bei- de vrouwenteams openden zondag in Sporthal Margriet het nieuwe zaalseizoen in de eerste divisie met de onder- linge derby. UVG won met 19-16 in een tamelijk 'normale' wedstrijd. „Ach, de echte rivaliteit leeft alleen nog bij de oudere leden", zei een trouwe handbalsupporter op de lang niet voile tribunes. Holy-dames goed van start VZC opent sterk in ZRO A-competitie Avondtoernooi bij ODO Woensdag 9 oktober 1996 MAASPOST SCHIEDAM XQ7.55 VLAARDINGEN - Maar weinig wedstrijden werden er het afgelopen weekeinde op de Vlaardingse velden gespeeld. Maar die ene die wel gepeeld werd, was met- een een onvervalste Vlaar dingse derby. Voetbalver- eniging H VO ontving aan de Zwanensingei Deltasport. In de eerste helft was het Delta- sport dat de wedstrijd dic- teerde. Hoewel de Delta- sport-aanval regelmatig voor keeper Mark van der Kroon kon opduiken wer- den de kansen niet verzil- verd. Een persoonlijke fout in de verdediging was er voor nodig om Deltasport op de verdiende voorsprong te zetten. Vlak voor rust kon Patrick Hartog van HVO de thuisciub echter toch nog op gelijke hoogte sehieten. Na de thee was het HVO dat het spel dicteerde. Patrick Har tog rook zijn kans en maak- te de hattrick vol. In de spannende slotfase van de wedstrijd kon Deltasport te- rugkomen zodat er werd af- gesloten op 3-3. VLAARDINGEN - Een spannende eindstrijd was nodig bij de Refoba-heren om de nieuwe clubkampioen aan te wijzen. Ruud van Oorsehot en Peet van Land- schoot hadden drie sets no dig om te bepalen wie de langste adem had. Geen punt gaven zij elkaar kado. Van Landschoot bleek uit- eindelijk de sterkste in de fi nale. Bij de dames was het de jeugdige eigen kweek die uit moest maken wie de sterkste was. Eva Heyblom of Dana Kuii, De wedstrijd werd besloten in het voor- deei van Kuil in de setstan- den 11-8 en 11-9. Ook hij de herendubbel werd een Van Landschoot-feestje gevierd. Peet en Nitte van Land schoot bieken te sterk voor Paul Mennen en Ruud van Oorsehot. Bij de damesdub- bel ging de eerste prijs naar het duo Van den Dungen/ Kuil. SCHIEDAM - Een verzame- laar van voetbalgedenkboe- ken, H. van Kleef, is naar- stig op zoek naar exempla- ren van de SVV-jubileum- boeken die zijn verschenen ter ere van het 25- en 50-ja- rig bestaan van de vereni- ging. Inmiddets is de noeste verzamelaar ai wel in het be- zit van het boek 'SVV 90 jaar, van Gorzen tot Harga', maar zijn collectie zou pas compleet zijn als hij ook die andere twee boeken te pak- ken zou kunnen krijgen. Wie een of meer boeken in zijn collectie heeft en hier- van afstand wil doen, wordt verzocht contact op te ne- men met H. van Kleef, Deurnesingel 26, 3077 TN Rotterdam. Telefonisch is hij te bereiken onder num- mer: 4823119. UVG-trainer Roy van Gurp was afgelopen weekeinde trots op zijn meiden. Handbalpromotor Huib Zandwijk (DWS) beaamde de woorden van de verstokte fan. „Het zogenaamde haat- en nijdsfeertje bestaat al lang niet meer", stelde de Schiedamse manager. „De nieuwe generatie gaat juist heel vriendschappelijk met elkaar om. Na afloop van de wedstrijd zaten ze in de kantine ook gewoon gezamenlijk aan een paar tafels. Wat wil je ook? Ze zit- ten samen op school, ze trainen vaak samen in de regionale selectie en gaan daardoor bijna dagelijks met elkaar om. Dan kun je niet meer verwachten dat ze elkaar in de derby letterlijk en figuurlijk af- maken. Voor mij hoeft dat ook he- lemaal niet." De creatieve Zandwijk weet waar- over hij praat. Als organistor van het jaarlijkse Hollandtoernooi in Sporthal Margriet en als bestuurs- lid van de sectie Topsport van het Nederlands Handbal Verbond (NHV) is hij nauw bij het wel en wee van het handbal in Schiedam en daarbuiten betrokken. Als zoda- nig is hij dan ook een groot voor- stander van de revolutionaire plan- nen die NHV-voorzitter Luub Haf- kamp, toevallig of niet ook wet- houder in Schiedam, onlangs in het NOS-televisieprogramma Studio Sport ontvouwde en ferm verde- digde. Bondscoach Bert Brouwer wil de beste Nederlandse speelsters uit de competitie halen en via een inten- sieve en langdurige training voor- bereiden op ondermeer de Olym- pische Spelen in Sydney 2000. Het model is een beetje afgekeken van de volleyballers, die in Atlanta de zoete vruchten plukten van een soorgelijke afsplitsing. Uiteraard stuiten de plannen van Hafkamp c.s. nog op groot verzet van de top- clubs, die hun eerste vrouwenteam ernstig zien verzwakken. Maar ook volgens Zandwijk is een verzelf- standiging van de Nederlandse se lectie de enige manier om het handbal, met namen voor vrou- wen, zowel nationaal als interna- tionaal op een hoger plan te bren- gen. „Ware topsport vergt nu eenmaal een professionele aanpak", be- toogde hij. De jeugdige selecties van UVG en DWS lopen de eerste jaren waarschijnlijk nog niet het gevaar om door bondscoach Brou wer afgeroomd te worden. Daar- voor is het kwaliteitsverschil met de meeste eredivisieclubs nog te groot. Toch ziet Huib Zandwijk in de toekomst weer internationals in en uit Schiedam opkomen. Mits UVG, DWS en ook HVC gaan sa- menwerken. „Als we het handbal hier serieus willen nemen, moet er iets gebeuren", oordeelde het voormalige bestuurslid van SVV. „Wat mij betreft is de tijd rijp om gezamenlijk een Schiedamse fede- ratie of stichting in het leven te roepen. De beste speelsters van de drie clubs zouden dan voor die nieuwe organisatie moeten gaan uitkomen. Alleen op die manier kunnen we het handbal in Schiedam echt naar een hoger ni veau tillen. Het algemene belang voor het ei gen belang. UVG, DWS en HVC behouden daarnaast uiteraard wel gewoon de eigen identiteit. Ik zou het fantastisch vinden als we die plannen op den duur kunnen reali- seren. Maar voorlopig is de animo nog niet niet zo groot. Jammer, maar ik hoop dat het idee in Schiedam een eigen leven gaat lei- den. Dan wordt het klimaat vanzelf gunstiger." De nieuwe DWS-coach Szigmond Mackay, door sponsor Zandwijk naar Schiedam gehaald, conclu- deerde na de nederlaag tegen UVG dat er nog heel veel werk aan de winkel is. „Maar de achterstand op de topclubs uit de eerste divisie en eredivisie is minder groot dan ie- dereen denkt", gaf de oud-interna- tional van Hongarije te kennen. „Binnen een jaar of twee, drie kun nen we aansluiting krijgen met de nationale middenmoot. We moeten echter geduld hebben. Het heeft nu nog geen zin om met dit jonge en onervaren team te promoveren. Ik heb tijd nodig om de speelsters naar mijn hand te zetten. Het zijn bijna allemaal tieners of jonge twintigers. Dus een sterke groei is zeker mogelijk." Mackay (39), werkzaam in Zoeter- meer bij een autoschadebedrijf, gaf ronduit toe dat hij moet wennen aan de sfeer en de entourage van de eerste divisie. De oud-speler van Hermes en Hellas was als coach in Nederland op het hoogste niveau actief bij Ancora en West- landia. DWS was niettemin een be- wuste keuze van de voormalige Hongaar. Hij wil binnen de con- tractduur van drie jaar iets neerzet- ten in Schiedam. „Ik ben niet van plan om tussentijds te vertrekken als een vereniging uit de eredivisie mij plotseling wil hebben", verze- kerde hij. „Ik ben geen wegloper. Dat zou niet eerlijk zijn ten opzich- te van de club en de speelsters. Ik heb me voor drie jaar verbonden aan DWS. In die tijd moet het ge beuren." Zijn UVG-collega Roy van Gurp. bezig aan zijn tweede seizoen in Schiedam, kijkt minder ver voor- uit. Hij was afgelopen zondag in elk geval trots op zijn ook al jeugdige speelsters. ,,Omdat zij en- kele taktische omzettingen in de tweede helft heel goed hebben uit- gevoerd", legde de gedreven coach uit. „Eerlijk gezegd, had ik niet verwacht dat zij daartoe nu al in staat waren. Dat belooft nog wat voor deze competitie. Mijn selectie is heel gretig. Ik zie het niveau we- kelijks met sprongen vooruitgaan. In fysiek, technisch en taktisch op- zicht is de overgang van de junio- ren naar de senioren voor veel speelsters groot. Ze moeten en kunnen nog veel leren. Dat biedt dus mogelijkheden voor de toe komst. Ik ging aan het begin van het seizoen uit van een goede posi- tie in de middenmoot. Maar als mijn selectie de huidige progressie doorzet, zit er meer in. We hebben zeker nog geen kampioensploeg, maar misschien al wel een ploeg die het kampioenskandidaten knap lastig kan maken. En dat is ook wat waard." Van Gurp heeft het goed naar zijn zin bij UVG. Al hoopt hij wel dat het bestuur de organisatie rond het eerste team nog een beetje kan en wil verfijnen. Met de aanstelling van Erik Troost als manager (en keeperstrainer) heeft de clublei- ding al de goede wil getoond. „De kwestie is sirripel", gaf Van Gurp aan. „Wat moet er gebeuren om topsport mogelijk te maken? Het bestuur moet wegen vrijmaken en faciliteiten aanreiken om te kunnen presteren. Dat lukt de ene keer wat beter dan de andere keer. Ik zou bijvoorbeeld dolgraag vaker per week in de sporthal willen trainen. Handbal is nu eenmaal een snel en dynamisch spel, met lange en vaste patronen. Die kun je eigenlijk niet fatsoenlijk oefenen in een gymnas- tiekzaal. Als het bestuur in 1997 de sporthal drie keer in plaats van een keer per week kan regelen, ben ik al een gelukkig man." Norbert Kleinherenbrink VOLLEYBAL - Het eerste damesteam van V.V. Holy is het nieuwe sei zoen begonnen met een overwinning. Tegen de dames van Hou Stand 2 werden zaterdag 5 oktober alles sets in het voordeel van de Holy-ploeg be sloten. De eerste set begon de Vlaardingse ploeg zeer overtuigend tot de stand 1-11. Wat slordigheden aan Holy-kant zorgden ervoor dat Hou Stand terug kon komen, maar hierna kon de set toch nog winnend worden afgesloten met 8-15. De tweede en derde set werden vervolgens binnege- haald met respectievelijk 12-15 en 11-15. De overwinning op Hou Stand betekende een succesvol en veelbelovend begin voor Holy in de tweede klasse. ZWEMMEN - De zwemploeg van VZC kwam zaterdag 5 oktober in Zwijndrecht uit tijdens de eerste wedstrijd in de ZRO A-competitie. In to- taal werden er 14 medailles in de wacht gesleept, waarvan zes gouden. Dit zorgde ervoor dat de ploeg in de tussenstand na een wedstrijd meteen al een voorsprong heeft genomen van ruim duizend punten op nummer twee De Devel. Uitblinkers waren Renee Snoek die goud pakte op de 100 meter vrije slag dames en de 200 meter vrije slag meisjes en Stefan Aartsen met goud op de 200 meter wisselslag. Ook de vrije slag estafetteploeg met Amanda Elfers, Annemarie Spruyt, Wendy Meder en Chantal Achterberg haalde een eerste plaats in 2.08.0. KORFBAL - Bij de Maaslandse Korfbalvereniging ODO wordt vrijdag 11 oktober een jeugdavondtoernooi gehouden. Dit toernooi, waaraan ver- schillende korfbalverenigingen uit de regio deelnemen, zal beginnen om 18.00 uur. De wedstrijden, waarin de jeugd de kans krijgt te tonen dat het met het korfbal ook in de toekomst wel snor zit, beloven een strijd op het hoogste niveau te laten zien. Na het sportieve gedeelte wordt de jeugd ge- trakteerd op een niet van echt te onderscheiden 'Tropical Party' in de ODO-kantine. De kosten voor het feest zijn fl. 15,-. In Dichtgespijkerd wordt gestre- den om de titel 'Minst gepasseerde keeper van het seizoen in de regio Rotterdam'De tussenstand wordt wekelijks bijgewerkt en gepubli- ceerd in deze krant. Bij een gelijke stand wordt de volgorde be- paald door het aantal gespeelde wedstrijden. Gestaakte wed strijden worden als niet gespeeld in de stand opgenomen. Alle clubs die uitkomen in de hoofd tot en met de vierde klasse van het ama- teurvoetbal, en gevestigd zijn in het gebied waar een editie van MaasstaD Weekbladen verschijnt doen automatisch mee aan Dicht gespijkerd '96-'97. In totaal zijn dit er dit seizoen 129. Aan het eind van het seizoen wordt het aantal te- gengoals per club gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden, zo dat er een gemiddel- de ontstaat. Voor de beste drie keepers en hun clubs zijn leuke prijzen weg- gelegd. Voor de club van de minst gepasseerde keeper stelt Kinorama een videocamera en -recorder beschikbaar. Bent u het niet eens met de stand? Neem dan contact op met MaasstaD Week bladen, Postbus 1685, 3000 BR Rotterdam, tel. 010 - 400.44.91. Na vijf weken voetballen zijn er in de MaasstaD-regio geen clubs meer zonder tegendoelpunten. Aeolus won met 3-1 van HWD. Die treffer van HWD betekende het einde van de ongeslagen status van keeper Gerard Bastemeijer. De zondagtak van Xerxes nam daardoor de koppositie over van Aeolus. Xerxes won zondag in Den Haag met 0-3 van GDS. Keeper Walter Londema stond in die wedstrijd zijn mannetje. De 25-jarige sluit- post kwam aan het begin van het seizoen van DCV uit Krimpen aAi IJssel. Voorlopig is men bij Xerxes zeer te spreken over zijn prestaties. Ook van de tegenstanders krijgt Londema vaak complimentjes. Naast Xerxes (zo) hebben nog vier andere clubs pas een tegengoal, maar zij hebben een of twee wedstrijden minder gespeeld. Aan de andere kant van de ranglijst heeft de eerste club inmiddels het aantal van twintig tegedoelpunten al ge- passeerd. De keeper van Steeds Volharden (zo) kreeg in vijf wedstrijden maar liefst 22 tegendoelpunten om zijn oren. 1 tegengoal: 1. Xerxes (zo), 2. Strij- en, Rijnmond Hoog- vliet Sport, Tansva- lia, 5. Aeolus, RKWIK 2 tegengoals: 7. Bol- nes(za) 3 tegengoals: 8. Nieuwenhoorn, TSB, 10. Rijsoord, Spirit, 12. Germinal 4 tegengoals: 13. Ca- pelle, Zwart Wit'28, SVV, Leonidas (zon) Soccer Boys, CION, GOZ, NBSVV, Alexandria'66 (za), Bernisse, 14. Ex celsior Pernis, Ber- kel. Vrij Vakantie 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 23