De winnaar is de Erasmusbrug De beste wensen van de redactie MaasstaD Wiele Jaarwisseling Decemberverhalen RENAULT Gerard Reve op festival in Rotterdam (TEGEN ELK AANNEEMUJK BOD) Schiedam De geestelijk vader van Sjaak Blaak heeft nog veel meer in huis Erzijn mensen die moeten werken als de anderen feestvieren En de winnaar is Elise Broeks met 'De beschermengel van Rotterdam' Avondwinkel Parkweg De vaste tekenaar van Maasstad heeft de feestdagen achter de te- kentafel doorgebracht. Hij werd geinspireerd door de, volgens het KNMI in de Bilt, koud- ste kerst van deze eeuw. Dat resulteerde in een aantal prachtige tekeningen waarmee Marco van der Wielen laat zien dat hij nog veel meer in zijn mars heeft dan alleen Sjaak Blaak. Daarom hier een kleine selectie van dit werk, dat de redac- tie zo mooi vond dat we het u niet wilden onthoudebn. Zie ook onze advertentie elders in deze krant. DE EERSTEAVO/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN EDITIE-OPLAGE 37.745 OverdeVesten 3a 3116 AD Schiedam Tel. 010-4738322 - Fax 010-4731589 Bezorging: 010-4514555 MAANDAG 30 DECEMBER 1996,3ejaargang nr. 52 Een stervende zwaan in Rotterdam het Groene Hart en in het gebied daaronder. De HSL zal namelijk ook door het kassengebied van de 3B-hoek en de Vinexlocaties aan de Noordrand van Rotter dam gaan. Ook de Hoeksche Waard krijgt, zoals het er nu uit- ziet, haar portie HSL mee. se werd geopend. En zoals dat gaat in de Maasstad kreeg dit opvallende winkelcentrum, be- staande uit twee verdiepingen, direct een bijnaam: de Koop- goot. Ook werden op de Kop van Zuid de contouren van een nieuw modern stukje Rotterdam zichtbaar. De eerste bewoners streken neer in hun nieuwe won- ingen, de medewerkers van de belastingdienst en rechtbank na- men plaats in hun nieuwe kanto- ren. Ook werd op de valreep van het oude jaar besloten, dat de Hoge Snelheids Lijn toch door het Groene Hart gaat lopen. De Bos-variant, het trace vlak langs de snelwegen A13 en A4 is defi- nitief van de baan. Een bittere pil voor sommige gemeentebe- sturen en andere betrokkenen in oranje banden. Maar er waren nog meer presti- gieuze projecten het afgelopen jaar. Zo kwam er na vele maan- den werkzaamheden een einde aan de puinhopen in het centrum van Rotterdam. De Beurstraver- herfststormen. De irillende tuien zorgden voor de nodige op- schudding in Rotterdam en ver daarbuiten. De prestigieuze brug moest worden afgesloten voor alle verkeer, de tuien wer den bij elkaar gebonden met En kijken we terug op bet afge lopen jaar. Een jaar waarin veel gebeurde. Zo kreeg Rotterdam zijn Erasmusbrug, en even later zijn 'stervende zwaan'. De tuien bleken in de huidige constructie niet bestand tegen onze natte de eeuwwisseling naar hun stad, maakten vele plannen en pre- senteerden die tijdens een groot Stadscongres. Voorlopig richten we onze blik echter toch nog maar even op 1997, het jaar dat nu voor de deur staat. In het Rotterdamse werd de af gelopen maanden flink gedis- cussieerd. Hoe moet Rotterdam er in het jaar 2005 uitzien? Ge- meente, bewoners, instellingen, organisaties en andere betrokke nen keken over de grenzen van Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00 - 24.00 uur dus ook op zondag *Nieuwjaarsdag open. De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101. 3131 KX Vlaardingen tel. (010)4353533 Westblaak 180 Postbus 1685 3000 BR Rotterdam ROTTERDAM - Gerard Reve komt, vijftig jaar na het verschij- nen van 'De avonden', op vrijdag 10 januari naar het Winternacht- festival in Nighttown in Rotter dam. Het Winternachtfestival is een groot cultureel evenement waarbij literatuur centraal zal staan. Aan het festival wordt, naast Gerard Reve, meegewerkt door tal van andere bekende auteurs, zoals Heere Heeresma, A. Moonen, Kar- in Spaink en Pamela Koevoets. Naast de aandacht voor literatuur is er ook veel ruimte voor muziek, acts en film (over literatuur). Van- daar ook dat hoofdrolspeler van 'De avonden' Thorn Hofmann zijn opwachting zal maken op het festi val. Ook zal er door recensenten (van onder meer Vrij Nederland) uitgebreid gediscussieerd worden over de stand van zaken binnen de literatuur. De slotshow van het fes tival wordt verzorgd door Serge van Duijnhoven. waarna het win ternachtfestival afgesloten zal wor den met een groot boekenbal. De redactie van Maasstad weekbladen heeft als mooiste kerstkaart de foto van de Erasmusbrug tijdens de opening uitgekozen. De kaart werd inge- stuurd door J.M.A. van der Horst. Pleinweg 81c uit Rotterdam. De redactie mocht zich weer verheugen in honderden prachtige kerstkaarten, de een nog mooier dan de ander. Maasstad heeft uiteindelijk gekozen voor de Erasmusbrug omdat de Zwaan dit jaar het nodige heeft losgemaakt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1996 | | pagina 1