Oud-judoka Chantal Henneveld-Han maakt bodyshapelessen populair Schrijversavond met Kees van Beijnum Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul deze bon in... Stadsgehoorzaal A Theater Schuurkerk Theater de Teerstoof MaasposT Tiiea^er progranmia Oorsmeer Filmhuis Lezing Conditie op peil bij Mahorokan Voor een voordelig abonnement op het Rotterdams Dagblad. Programma Souplesse MAASSLUIS - Ooit verte- genwoordigde ze ons land op de Olympische Spelen in Barcelona. Diverse judotitels heeft ze op haar naam staan. Van Europees kampioene tot tweede van de wereld. Nu, in rustiger vaarwater terecht ge komen, is ze nog steeds actief op sportgebied. Bij het Maas sluise Sportcentrum Mahoro kan geeft zij conditietraining op muziek: 'bodyshape'. Pittige trainingen, gegeven door een pittige persoonlijk- heid. In alle bescheidenheid vertelt Chantal Henneveld- Han hoe topsport haar leven verrijkte en hoeveel profijt zij daar nog dagelijks van onder- vindt. Zowel in haar privele- ven als tijdens het geven van bodyshapelessen. Woensdag 22januari 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 54 (PCus SEX De Vliegende Panters I3K De Vliegende Panters (foto: Chris Goeken) De Vliegende Panters nemen u mee in hun orgien van pre-pubera- le jongensfantasieen. Dit resulteert in een bonte aaneenschakeling van absurde liedjes, opmerkelijke pop- penkast, een stukje Sesamstraat en nog veel meer. Het is gruwelijk, ontroerend en hilarisch wat zij doen. En misschien zegt het ge- noeg dat Youp van t Hek hen, na het zien van hun voorstelling, per- soonlijk heeft uitgenodigd om deel uit te maken van zijn theaterbu- reau. Met Remko Vrijdag, Rutger de Bekker en Diderik Ebbinge. Woensdag 29 januari, Grote Zaal. aanvang 20.00 uur, toegang fl. 25,- /fl.22,50. Moordscenario HoIIandse Comedie Moordscenario speelt zich af in een appartement aan de kust waar twee scenarioschrijvers zich heb- ben teruggetrokken om intriges te verzinnen voor hun succesvolle misdaad-TV-serie. Hun samen- werking en vriendschap komt on- der druk te staan wanneer hun in- spiratie op een dood punt belandt. Een van de mannen besluit een einde te maken aan hun compag- nonschap. Een bloedstollende thriller met een vieugje humor waarin de rollen van dader en slachtoffer voortdurend worden omgedraaid. Donderdag 30 januari, Grote Zaal, aanvang 20.00 uur, toegang fl. 35,- /fl. 32,50. Dans met mij Jan Rot Hans Breetveld Het is tijd voor uitbreiding vindt zanger, cabaretier, publicist en pre- sentator Jan Rot. Daarom heeft hij acteur Hans Breetveld, bekend van Wat schuift het, ten dans gevraagd voor zijn nieuwe programma. Jan Rot is zanger en Hans Breetveld acteur. Samen delen ze een po dium. Als Jan zingt, houdt Hans zijn bek. Als Hans acteert, zingt Jan in het donker. Eenmalig delen ze samen het podium. Dans met mij. Vrijdag 31 januari, Harmonie, aan vang 20.00 uur, toegang fl. 20,-/fl. 17,50. Boem, Beng, Kabam Mark van de Veerdonk Mark van de Veerdonk schudt za- terdag 25 januari het Maassluise publiek wakker met Afrikaanse rit- mes, Amerikaanse marimba-klan- ken, Japanse slagen en vreemd la- waai. Samen met slagwerker Rene Spierings slaat Van de Veerdonk alles. Boem Beng Kabam is een unieke combinatie van slagwerk en cabaret. In Boem Beng Kabam blijkt dat Van de Veerdonk hoogbegaafde oren heeft. Dichtslaande boeken, borrelende afwasteilen, krakende bedden; zijn oren vangen alles op. Het roeren in de koffie klinkt oor- verdovend hard. Hij hoort zelfs het schiften van de melk, het trillen van een puddinkje en het bederven van een bakje kipsalade in de koel- kast. En al deze geluiden maken hem bang, doodsbang. Zaterdag 25 januari, aanvang 20.30 uur, toegang fl. 20,-. Extra film The Rock Generaal Hummel en zijn elite- commando's nemen op Alcatraz een groep toeristen in gijzeling en dreigen gifgasraketten af te schie- ten. De redding moet komen van Goodspeed, expert in chemische wapens en Mason, die ooit van het eiland heeft kunnen ontsnappen. Met onder andere Sean Connery. Donderdag 23 januari, aanvang 20.30 uur, toegang fl. 8,-. Extra film Twister Twee rivaliserende groepen we- tenschappers begeven zich op het pad van tornado's om hun meetap- paratuur in de kern te kunnen lan- ceren. Alles wordt in het werk ge- steld om gegevens over het gedrag van tornado's te verzamelen. Met Jan de Bont als regisseur. Donderdag 30 januari, aanvang 20.30 uur, toegang fl. 8,-. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de informatiebalie van het stadhuis, Koningshoek, op werkdagen tus- sen 09.00 en 17.00 uur en aan de kassa van de Schuurkerk op werkdagen tussen 12.00 en 14.00 uur. Een kaartje kan ook aan de zaal worden gekocht. Polonaise (try-out) Bram Vermeulen Bram Vermeulen (foto: Lieve Blanckaert) Bram staat voor Blues, Neder- landstalige Blues. Maar dat niet al- leen, Bram gaat verder. Deze zan ger, muzikant, tekstdichter brengt de Blues in 'Polonaise'. Dezebeste oerkreetstem van Nederland komt maar liefst twee avonden in de Teerstoof. Vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari. aanvang 20.30 uur, toe gang fl. 19,50. Het betoverde Sprookjesboek Jacobus Wieman Koos, de poppenspeler, wil voor de poppenkast een sprookje voor- lezen. De poppenspeler is een beetje dom, want het verhaal dat hij zou gaan spelen is op een ge- heimzinnige manier verdwenen. Het zit hem niet mee. Er gebeuren mysterieuze dingen met het sprookjesboek. Maar het is ook al niet pluis in de poppenkast. Waar de muizen de baas zijn. Dan komt een dappere muis Koos te hulp. De muis gaat op zoek naar een middel om alle problemen op te lossen. Samen moeten ze heel veel geva- ren trotseren. Zondag 2 februari, aanvang 14.00 uur, toegang fl. 7,50. Expositie Monique Veldhoven Kunstenares Monique Veldhoven exposeert van 12 januari tot en met 17 februari haar werk in de foyer van theater de Teerstoof. Zij is ge- boren en getogen in Schiedam, maar nu woonachtig in Rotterdam. Naast haar werk als beeldend kun stenares is ze docente tekenen aan de Ichtus Hogeschool. Tijdens haar opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht heeft ze samen met een Griekse kunste- naar fresco's aangebracht in de Griekse kerk in Rotterdam. Dit heeft haar sterk gei'nspireerd. Haar werk ademt een sprookjesachtige sfeer uit waar beelden uit de my- thologische wereld kunnen worden herkend. Opvallend is het kleine formaat van haar schilderijen en het gebruik van goudverf. Reserveren kan bij de Schiedamse Theaterkassa van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Telefoon 4269563. n Bezorg mij het Rotterdams Dagblad 4 weken vrijblij- vend op proef voor maar 13,75. i Ik neem een kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal ik /30,40 automa- tisch per maand. Naam: Adres: Postcode:Plaats: TelefOOn: {i.v.m. controle bezorging) Bank/gironummer: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad Abonnee Service Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam TQ2g ELLEN WUNBERGEN Kees van Beijnum (foto: Paul Levitton) SCHIEDAM - Ter gelegen- heid van de verjaardag van Richard Boekelaar organi- seert Ko Boekelaar een Oorsmeer-avond waarbij diverse artiesten zullen op- treden. Ko heeft vrijwel alle artiesten die ooit in Oorsmeer hebben opgetre- den gevraagd om 'Lang zal- ie-leven' te komen zingen. Het belooft een aardig spek- takel te gaan worden, ook omdat 66k Richard diverse (muzikale) vrienden en ken- nissen heeft uitgenodigd. Ondanks alle spontane en geplande verrassingen, staat een ding wel vast; het is en blijft akoestisch op donder- dagavond 23 januari in het Podium Cafe aan de Lange Haven 28 in Schiedam. SCHIEDAM - In het Film huis Schiedam wordt vrij dag 24 en zaterdag 25 ja nuari de film 'Trainspot ting' vertoond van regisseur Danny Boyle. Hoofdpersoon in 'Transpot- ting' is Mark Renton, een jongen die er maar niet in slaagt om van zijn hero'i'ne- verslaving en zijn verkeerde vrienden af te komen. Die vrienden heten Sput, Sick Boye en Begbie, respectieve- lijk gek, gezond en gevaar- lijk. Ze hangen in de kroeg, zetten een shot of maken een wip. Renton is iets slimmer dan de rest en probeert zijn leven een andere wending te geven. Grimmig, maar hila risch beeld van het leven aan de zelfkant van Edinburgh in de jaren tachtig. De film, naar het boek van Irvine Welsh, was dit voorjaar in Engeland een enorme hit. Het Filmhuis Schiedam is gevestigd is gebouw de Teer stoof, Nieuwstraat 12 in Schiedam. Aanvang van de film is 21.30 uur op vrijdag- avond en 20.30 uur op zater- dagavond. Toegang fl. 7,-. Kaarten kunnen worden ge- reserveerd via de Schiedam se Theaterkassa (4169563) van dinsdag tot en met vrij dag van 10.00 -16.00 uur en zaterdag van 12.00 - 16.00 uur. MAASSLUIS - In de Open- bare Bibliotheek Maasluis houdt Frank van Rijn don derdag 6 februari een lezing over zijn fietstochten door Azig, Afrika en Zuid-Ameri- ka. Zijn lange fietstochten door verschillende werelddelen heeft hij inmiddels uitge- breid beschreven: Azie in 'Pelgrims en pepers', Afrika in "Op de fiets door Sahara en Sahel', en in 'Knipoog van het Nijlpaard' en Zuid- Amerika in 'Duizend -en e6n redenen om terug te gaan' en in 'Zuid-Amerika op de Fiets'. "Vijf-en twintig jaar later' bevat een keuze uit zijn verhalen. Regelma- tig levert hij bijdragen aan de ANWB-uitgave 'Op Pad: tijdschrift voor actieve va- kanties'. De bibliotheek or- ganiseert deze avond in het kader van het 'Jaar van het reizen'. Gedurende de maand februari is er een uit- gebreide presentatie van de collectie van de bibliotheek rond het thema Reizen. De lezing van Frank van Rijn begint om 20.30 uur in de Openbare Bibliotheek aan de Uiverlaan 18. De zaal is geopend vanaf 20.00 uur en de toegang is gratis. Toe- gangskaarten zijn vanaf he- den verkrijgbaar in de bi bliotheek. Het programma van Rotterdams Dagblad TV duurt circa 15 minu- ten, met daarin het laatste lokale en regionale nieuws. Met op maandag en dinsdag een groot aanbod van koopwoningen. Elke dag wordt Auto TV uitgezonden om 07.00 uur, 16.30 uur en nog een herhaling om 00.15 uur. Op zaterdag en zondag om 09.30 uur, 16.30 uur en 20.30 uur.Auto TV is een programma met nieuws op het gebied van auto's, verkeer en ver- voer. Woensdag: buurt waar hij zijn jeugd door- bracht beschrijven. Het is dan ook een prachtig verhaal geworden dat geschreven is met hartstocht en te- derheid. In 1995 werd 'Dichterop de Zeedijk' genomineerd voor de AKO literatuurprijs. De schrijversavond die gehouden wordt in de bibliotheek aan het Bachplein vangt om 20.15 aan. De toegangsprijs is fl. 7,50. Tijdens de schrijversavond wordt onder de aanwezigen een gesigneerd boek en een jaarabonnement op het cul- turele maandblad 'Musis, een nieuw elan' verloot. Voor meer in- formatie: boekhandel Mercurius, tel. 4712313. ANITA BEIJER ziek. Het programma bouw ik op vanuit een paar basisblokken. Ik zorg dat er altijd voldoende arm- en beentraining in voorkomt. Arm- spieroefeningen zijn vaak een ver- geten hoofdstuk. Ik vind het juist belangrijk dat je ook je bovenli- chaam traint. Er zijn uren die qua zwaarte en inhoud wat verschillen van andere uren. Dat is in de loop der jaren eigenlijk spontaan ge- groeid. Zo komen er in de ochtend- uren voornamelijk dames die puur voor het sporten komen en na af- loop nog even blijven zitten voor het sociale gebeuren. De avond- uren verschillen onderling ook wat van elkaar. Het tweede uur op don- derdagavond bijvoorbeeld. Dit is wel een pittig uur, maar er wordt veel minder in gesprongen dan normaal. Vooral de wat oudere da mes vinden dit een heel prettig uur." Toch hebben alle uren iets ge- meen, ze zijn allemaal even popu lair en worden druk bezocht. Chantal hierover: „Je ziet mensen binnenkomen die eerst een keer in de week komen trainen. Dan pro- beren ze het eens twee keer, uitein- delijk komen ze drie keer en na verloop van tijd zijn ze zo enthou- siast dat ze vier keer komen." Een bewijs te meer dat sport verslavend werkt. De lerares heeft dat ook ervaren. Zij begon haar judocarriere in eer ste instantie omdat haar broer op judo zat. „Ik deed regelmatig aan toernooien mee en merkte dat ik net iets beter was dan de rest. Op mijn veertiende jaar kwam ik in de nationale ploeg. Toen kwam van het een het ander. Nederlands kampioen, Europees kampioen, tweede van de wereld, naar de Olympische Spelen. Ik heb het al lemaal meegemaakt. Natuurlijk was het een zwaar en gediscipli- neerd leven, maar het had ook veel mooie kanten. Wie maakt er op die leeftijd allerlei grote reizen? Door topsport maak je dingen mee die anderen niet zo gauw mee zullen maken." Naast judo heeft Chantal ook aan Dag en nacht Rotterdams Dagblad TV, onderbroken door Stads TV van 17.00 tot 24.00 uur Donderdag en vrijdag: Dag en nacht Rotterdams Dagblad TV, onderbroken door Stads TV van 17.00 tot 24.00 uur Zaterdag: Dag en nacht Rotterdams Dagblad TV Zondag: Dag en nacht Rotterdams Dagblad TV om 11.00 uur kerkdienst Maandag en dinsdag: Dag en nacht Rotterdams Dagblad TV, onderbroken door Stads TV van 17.00 tot 24.00 uur. en dromen. Van Beijnum is niet dat jongetje Constant Wegman, maar hij heeft wel veel van wat er in het boek gebeurd zelf meege maakt. Cafe De Rode Laars was in werkelijkheid van zijn oom. Hij woonde zelf in de Warmoesstraat waar zijn moeder hotel Centrum dreef. Toen hij op het gymnasium zat, op de Osdorper scholenge- meenschap, wilde hij nooit vertel- len dat hij in de Warmoesstraat woonde. Dan zei hij hooguit dat hij vlakbij het Centraal Station woon de. Van Beijnum heeft nu hij schrijft over zijn eigen leven pas het ge- voel dat hij schrijft zoals hij ook echt wil schrijven. Hij wilde graag op een tedere, poetische manier de De pittige Chantal Henneveld-Han verzorgt de zo niet nog pittigere Bodyshapelessen bij sportschool Mahorokan. klassiek ballet gedaan. „Mijn le- nigheid is mij altijd goed van pas gekomen want judoka's zijn over het algemeen wat stijvere mensen. Judo en ballet gaan heel goed sa men: souplesse, lenigheid. muziek en aan de andere kant: kracht, uit- houdingsvermogen en knokken. Ik had naast de vele uren judotraining ook nog eens vier a vijf uren ballet- les in de week. Judo of ballet.... ik kon altijd moeilijk kiezen. De uren sloten gelukkig goed op elkaar aan zodat ik het een niet voor het ander hoefde te laten. Totdat ik in de na tionale ploeg kwam. Toen moest ik echt kiezen en stopte met ballet." Door judo leerde Chantal haar man Rob Henneveld kennen. Rob, eveneens een befaamd oud-judo ka, geeft judolessen en traint de kernploeg op de sportschool. Sa men hebben zij twee zoontjes. Chantal: ,.Het lesgeven is goed te combineren met mijn gezin. Het is best wel druk maar alles past goed in elkaar en het is als met zoveel dingen: wanneer je ergens veel plezier in hebt kan je een heleboel aan." Naast bodyshape is volgens de le rares ook de afslankcursus op de sportschool heel gewild. „Vooral na de feestdagen en vlak voor de vakantie melden zich veel mensen voor het afslankgebeuren aan. Het belangrijkste in deze cursus, die wordt begeleid door een fysiothe- rapeut, is dat je gaat sporten. Daar- naast moet je natuurlijk wel je voe- dingsgewoonte aanpassen want je kan niet afvallen als je veel blijft eten en snoepen. Voorop staat dat je twee keer in de week komt trai nen. Dat kan zowel fitness zijn als bodyshape. Daarnaast krijg je een basisdieet en word je door ons be geleid. Na verloop van tijd bouwen wij dat af en is het de bedoeling dat je blijft sporten. Ook nadat het streefgewicht is bereikt. Zodra mensen minder gaan sporten gaat het meestal direct weer verkeerd. Door te trainen zet je je stofwisse- ling op een hoger niveau. Daar- door verbrand je meer. Natuurlijk kan je best wel eens een taartje bij de koffie nemen of wat snoepen. Als je maar blijft bewegen, dan hou je het goed in bedwang." Voor meer informatie over bodys hapelessen, de afslankcursus, fit ness of judotrainingen kan men te- recht bij Sportcentrum Mahoro kan, Rozenlaan 4 in Maassluis. te lefoon: 010-5914300. „Ik kwam uit Amsterdam, zat zelf op Aerobics, een sport die in die tijd in Nederland net aan populari- teit won. Ik ben toen bij meneer Henneveld - inmiddels mijn schoonvader - een uurtje les gaan geven op de sportschool. Dat sloeg zo aan dat het steeds meer uren zijn geworden" aldus Chantal Henne veld. ..Bodyshape is een beetje te vergelijken met een ouderwets de- gelijke conditietraining, maar dan in een nieuwe verpakking en op muziek. Doordat je zelf aan top sport hebt gedaan weet je wat ie- mand kan hebben. Je durft daarom net een stapje verder te gaan, al hou ik het wel veilig. Dat staat bij mij echt voorop. Laatst had ik hier een meisje dat zwanger was en nog tot twee weken voor de uitgereken- de datum oefeningen deed. Na tuurlijk hield ik haar goed in de ga- ten, maar het mocht van de verlos- kundige en zelf heb ik het ook al tijd gedaan. Het leuke van lesge ven is dat je wat opbouwt met die groepen. Als ze aan het einde van het jaar een goede conditie hebben opgebouwd is dat 6cht kicken. Je hebt het dan toch maar weer voor elkaar gekregen." De lessen zijn verdeeld over een aantal ochtend- en avonduren. „Iedere week ver- ander ik het programma en de mu- SCHIEDAM - Kees van Beijnum verzorgt de eerste schrijvers avond van 1997. Na succesvolle avonden met Levi Weemoedt en Chaja Polak kunnen literatuur- liefhebbers uit Schiedam en om- geving vrijdagavond 31 januari luisteren naar Van Beijnum, een schrijver met een scherp obser- vatievermogen en veel overtui- gingskracht. Een schrijver die opgroeide in de buurt van de Zeedijk, die na het gymnasium allerlei verschillende baantjes had en de journalistiek in is ge- gaan. Uiteindelijk schreef hij een roman over zijn jeugd en De Buurt die hij zo goed kent, 'Dichter op de Zeedijk'. Kees van Beijnum debuteerde in 1991 met'Overhet IJ', eenjourna- listieke reportage over een ge- ruchtmakende moordzaak. Deze reconstructie van een brievenbus- moord werd door de pers lovend ontvangen. In 1994 verscheen zijn eerste roman 'Hier zijn leeuwen'. In deze roman gaat Hans Kolk, een eenzelvige oude man die in een psychiatrische inrichting verblijft, op zoek naar de witte plekken in zijn geheugen. Hij belandt in Oost- Afrika waar hij zich als jongeman kort na de Eerste Wereldoorlog bij een medische expeditie heeft aan- gesloten. Na een periode van om- zwervingen in Afrika gaat hij met een zwarte kameraad naar New York, waar een eind komt aan hun vriendschap. Het boek dat echt als Van Beij num's doorbraak beschouwd wordt is 'Dichter op de Zeedijk', een semi-autobiografische roman. Van Beijnum zegt zelf dat dit werk het dichtste in de buurt komt van zijn eigen leven. Hij schreef ooit een fragment over de dood van zijn vader. Toen hij dit herlas trof het hem op een onaangename manier. Hij stopte het weg en vervolgens zou het twintig jaar duren alvorens hij er weer aan toe was om iets te schrijven dat betrekking had op zijn eigen leven.In de roman staat de jonge Constant Wegman cen traal en het verhaal speelt zich af in en rond het cafe van zijn groot- moeder; 'De Rode Laars'. Een ge- legenheid van twijfelachtige repu- tatie. Om te overleven in de harde werkelijkheid van kroegen en bor- delen creeert hij een eigen wereld, een veilige haven voor romantiek

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 13