Het eerste winkeldorp in Engeland Drie nieuwe jeugd- herbergen in Nederland Overzichtwerk Delvaux in Brussel Nieuw blad van Track Trail Nieuwe Noorwegen brochure is uit Baobab bestaat 25 jaar Agenda Waar kun je beter een taal leren dan in het land zelf? Nergens na- tuurlijk. Maar in een stoffige bui- tenlandse school leer je niet zo- veel meer dan in een Nederlandse. Daarom biedt de organisatie Stu- dyTravel de mogelijkheid om een intensieve taalcursus Spaans of Italiaans te combineren met een interessante rondreis door ruige natuurgebieden in Spanje, Italie of Latijns Amerika. Attractieve en leerzame vakanties waarbij zon, taal, cultuur en plezier centraal staan. *In Nijmegen vindt op 26 januari de Beurs voor Verre Reizen plaats in het Kolpinghuis aan de Smetiusstraat 1Ope ningstijden: van 10.30 tot 17.00 uur. De spectaculaire film 'Reunion Magique' is nog tot en met 4 maart te zien in La Villette - Cite des Sciences et de l'ln- dustrie in Parijs. Drie on- derzoekers gaan op zoek naar een vermiste foto- graaf in de wildernis van het eiland La Reunion. Ze worden geconfron- teerd met zeer extreme omstandigheden, een vulkaaneruptie, tropische stormen en dalen af in een vierhonderd meter diepe waterval en wagen meerdere malen hun le- ven. Commentaar in het Engels via een koptele- foon. De beleving van deze film is levensecht door het enorme, half- ronde projectiescherm. De film is gemaakt door Alain Gerente en Jean Pierre Chardon. Het ta- rief van de voorstelling is ongeveer achttien gul den. MaasstaD VAKANTIE De Nederlandse Jeugdherberg Centrale opent dit jaar maar liefst drie nieu we vestigingen. In Den Haag en Amsterdam komt een New Generation City Hostel en op Ameland opent een groene herberg. Het NJHC City Hostel in Den Haag opent in juni zijn deuren in het Am- sterdamse School-pand aan de Scheepmakersstraat. Dit ligt in hartje cen trum. City Hostel Vondelpark in Amsterdam verbouwt het pand aan de rand van het Vondelpark. Deze populaire herberg had dringend behoefte aan meer bedden. In plaats van 325 zullen er nu 475 mensen per nacht te- recht kunnen, in twee-, vier-, zes- en achtpersoons kamers. Tevens komt er een groot restaurant, een Backpackers Brasserie en een serre met uit- zicht op het Vondelpark. Het pand blijft gedurende de verbouwing ge- opend. De nieuwbouw zal in december klaar zijn. Op Ameland wordt hard gewerkt aan de nieuwbouw van Waddencentrum Ameland, dat vorig jaar afbrandde. Het komt op dezelfde plaats, aan de westkant van het eiland, aan het strand. Het is bij uitstek geschikt als basis voor het maken van na- tuureducatieve uitstapjes. De herberg voert een milieuvriendelijke huis- houding. Bij de NJHC in Amsterdam is meer informatie te verkrijgen, telefoon (020) 551 31 23. De Belgische musea voor Schone Kunsten organiseren dit jaar een om- vangrijke overzichtstentoonstelling rond Paul Delvaux. Het is dit jaar hon- derd jaar geleden dat de Belgische kunstenaar werd geboren. Met 130 schilderijen en 120 werken op papier is dit de grootste tentoonstelling die ooit is gehouden rond Delvaux. Melancholie is een steeds terugkerend thema in zijn werk dat wordt getypeerd door starende vrouwen, naakte fi- guren en levende skeletten. De tentoonstelling komt tot stand met mede- werking van de Stichting Paul Delvaux en door musea en priveverzame- lingen uit verschillende Europese landen, Japan en de Verenigde Staten. De tentoonstelling, die op 21 maart wordt geopend en duurt tot 27 ju- li, is te zien in het Museum voor Oude Kunst aan de Regentschaps- straat 3 in Brussel. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Het is mogelijk een draagbare cd-rorn te huren met informatie over de tentoonstelling. Ook is er een kleurencatalo- gus te koop in alle musea voor schone kunsten in Belgie. De entree be- draagt 350 BF (f 18,50). Track Trail, The Traveller's Store in Den Haag geeft sinds kort een ei- gen nieuwskrant uit: 'Track Trail Travel News'. Eigenaar Robin van Olphen wil zijn klanten op deze manier nog beter op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen in de wereld van de reisaccessoires en -kle- ding. Het blad verschijnt vier keer per jaar en staat vol interessante infor matie over nieuwe producten, beurzen en vakanties. Klanten en andere be- langstellenden kunnen het blad gratis ophalen in de winkel aan de Toren- straat 2 in Den Haag, het blad wordt ook kosteloos verstuurd. In Track Trail Travel News komen alle nieuwtjes aan bod die interessant zijn voor iedere reiziger. Het heeft onder andere een agenda met belangrijke beurzen en informatiedagen voor reisliefhebbers, informatie over reiskle- ding en schoeisel en nieuwe materialen en producten. De lezers komen zelf ook aan bod in Track Trail Travel News. Zo kan men reisverhalen en kaarten opsturen. De leukste post wordt gepubliceerd. Ook kunnen rei- zigers gratis een advertentie plaatsen. Zo is het mogelijk om in de rubriek Tracks een oproep voor een reisgenoot te plaatsen, een paar schoenen te koop aan te bieden en specifieke informatie over een land aan te vragen. Meer informatie telefoonnummer (070) 346 46 73. Een onmisbare informatiebron voor iedereen die belangstelling heeft voor het vakantieland Noorwegen. Die vind je in de 144 pagina's tellende Ne- derlandstalige brochure met de titel 'Noorwegen, land voor alle jaargetij- den 1997'. In de brochure wordt duidelijk hoe aantrekkelijk en veelzijdig het toeristi- sche aanbod is in Noorwegen. Op het terrein van actieve vakanties is het moeilijk een land te noemen dat meer mogelijkheden kan bieden. Onder meer wordt aandacht besteed aan de fabelachtige wereld van de Noorse fjorden, aan de spectaculaire 2.500 kilometer lange Noorse kust, de tien- duizenden eilanden en schiereilanden, de ontelbare watersportmogelijk- heden, het Noorse skiparadijs, de vele charmante steden en de uitgebreide logiesmogelijkheden. Van een hutje in de bergen tot een sfeervolle boer- derij of een comfortabel stadshotel, het is allemaal beschikbaar. De brochure 'Noorwegen, land voor alle jaargetijden 1997' is telefo- nisch te bestellen via de Noorwegen 06-brochurelijn. Het nummer is 06-899 11 70 (tegen normale gesprekskosten van 20 cent per minuut en 24 uur per dag bereikbaar). Ook kan de brochure worden opge- haald bij het Noors Verkeersbureau, Saxen Weimarlaan 58 in Am sterdam. Baobab, een organisatie voor actieve reizen door alle continenten, bestaat dit jaar 25 jaar. De aard van de reizen is door de jaren heen steeds dezelfde gebleven, maar het assortiment is geweldig uitgebreid. Baobab organi- seert reizen met respect voor de cultuur, de natuur en de lokale bevolking onder leiding van reisleiders die het land en zijn gewoontes op hun duimp- je kennen en hun talen spreken. De reizen zijn altijd origineel, worden in kleine groepen gemaakt waarbij de individuele vrijheid ook niet wordt vergeten. Een greep uit de landen waar Baobab reizen organiseert. - in Europa: Engeland, Ierland, Spanje, Polen, Griekenland - Midden-Oosten: Egypte, Syrie, Jemen, Iran - Azie: China, India, Nepal, Filippijnen, Vietnam, Indonesie - Australie - Amerika: Costa Rica, Guatemala, Venezuela, Ecuador, Peru, - Afrika: Mali, Kenia, Tanzania, Zuid-Afrika, Madagascar Als u een voorproefje wilt van de reizen die Baobab organiseert, kunt u terecht op de speciale informatiedagen in februari, maart en april in het Jaarbeurs Complex in Utrecht. Daar worden dia's vertoond en geven reisleiders een persoonlijke toelichting op de reis. Voor de exac- te data en tijden kunt u bellen met telefoonnummer (020) 627 51 29. Spaans of Italiaans leren tijdens een rondreis groot. Deze acht-daagse reizen bieden een compleet pakket van vervoer, ver- blijf, excursies en natuurlijk een cursus Spaans tegen concurrerende prijzen. Zo zijn ze geschikt voor jong en oud, kleine groepjes en individuen. StudyTravel or ganiseert deze studiereizen vaak in sa- menwerking met (volks)universiteiten, dag/avondopleidingen en andere scho- len die Spaans in het lespakket hebben. Hornsea Freeport is een van de meest populaire winkelcentra van Engeland. Dat komt door de combinatie van amu sement en de vele winkels - waar je tot zeventig procent minder betaalt dan in de stad. Het ligt slechts op een half uur- tje rijden van de ferry terminal van Hull. Dat maakt het voor veel Nederlandse be- zoekers interessant om even een kijkje te gaan nemen. Duizenden mensen bezoeken Freeport, want alle 34 stijlvolle winkels verkopen hun waren tegen prijzen die veel lager liggen dan die in de winkels van het En- gelse stadscentrum. Merken zoals Laura Ashley, Simson of Piccadilly, Farah, Wrangler, Alexon, Windsmoor en War ners bieden allerlei soorten koopwaar van modeartikelen tot sieraden, ge- schenken en meubelstoffen. Hornsea Freeport ligt aan zee, niet ver van het strand. Daardoor is het voor de toerist ook een leuke bestemming. De winkels bestaan uit een verdieping en zijn van rode baksteen en hout ge- bouwd; ze worden verbonden door aan- trekkelijke voetpaden en lijken veel op typische Britse bungalows. Er zijn niet alleen winkels in Freeport. Zo is er ook schitterende roofvogels, ui- len, haviken, gieren en adelaars. Zij ma ken deel uit van een nationaal conserve- rings- en broedprogramma en verzorgen dramatische publieke vliegdemonstra- ties, door snel en laag over de hoofden van de toeschouwers te vliegen. Hornsea Freeport heeft ook een van de beste col- lecties klassieke auto's van het land, van zowel Engelse als buitenlandse oor- sprong. Aan de inwendige mens is ook gedacht. Zo zijn er diverse restaurants en bars. Ook kan men op het plein terecht om de net gekochte 'fish and ships' of hamburger te verorberen. Winkelstad Hornsea Freeport in Engeland. Sean Collidge is Algemeen Directeur van Freeport Leisure Pic, de firma die de eigenaar is van Hornsea Freeport en nog andere winkel- en amusementsdorpen heeft bij Edinburgh in Schotland en in Fleetwood aan de westkust van Enge land. Hij zegt: "Wij weten dat Hornsea Freeport zeer aantrekkelijk is voor be- zoekers uit Nederland die in ons land op vakantie zijn. Een van de redenen waar- om zij naar Hornsea komen, is omdat wij unieke attracties hebben. Maar ze komen vooral om te winkelen, op zoek naar uitstekende maar voordelig geprijs- de souvenirs van hun Engelse vakantie. Wij hebben precies wat ze willen, mo- dieuze kleding met designer-labels, huishoudelijke artikelen, kristal en prachtig Engels porselein. Door in Free- port te winkelen kunnen bezoekers uit Nederland aanzienlijke besparingen ma ken en dat is altijd aantrekkelijk voor ie dereen, niet alleen voor vakantiegan- gers." De rondreizen in Spanje vinden plaats in de Pyreneeen en in de Picos de Europa. De deelnemers krijgen elke dag vier uur les van een Spaanse docent(e) die met de groep meereist. Daarnaast is er ruim de tijd om de steden en dorpen te bezoeken die tijdens de reis worden aangedaan. Ook zijn veel sportieve excursies moge lijk zoals wildwaterkanoen, een grotten- expeditie, mountainbike tochten en paardrijden. Zo vormen de cursusrond- reizen een unieke combinatie van Spaans leren en tegelijkertijd op een leu ke manier in contact komen met de Spanjaarden, het land en de cultuur. Het cursusprogramma van StudyTravel biedt nog andere mogelijkheden om Spaans te leren, namelijk cursussen op taalinstituten in vele Spaanstalige lan den, korte studiereizen en cursusreizen op maat. De cursusreizen duren twee weken maar ook voor langere tijd heeft StudyTravel vele mogelijkheden, De organisatie werkt samen mettwaalf taalinstituten in Spanje en zes scholen in Latijns-Ameri- ka (Cuba, Mexico, Guatemala, Costa Ri ca, Ecuador en Chili). Op deze taalinsti tuten worden taalcursussen verzorgd van twee weken tot negen maanden. Hiervoor bestaan complete studiepro- gramma's waarbij niet alleen aandacht wordt gegeven aan taalonderwijs maar ook aan cultuur, geschiedenis, literatuur, economie en actuele ontwikkelingen in Spanje en Latijns-Amerika. Een ander onderdeel van het programma van StudyTravel zijn de korte studierei zen naar Salamanca en de Costa Brava. De belangstelling voor deze reizen is Verrassende ontmoetingen vinden plaats tijdens de rondreis. De windmolens van Consuegra zij een kenmerk van La Mancha, het gebied ten zuiden van Madrid. StudyTravel is enkele jaren geleden be- gonnen met de organisatie van cursus- rondreizen door Spanje. Door het succes van deze formule is het aanbod geleide- lijk uitgebreid met taalcursussen op in- stituten in Spanje en andere Spaanstalige landen (Cuba, Mexico, Guatemala, Co sta Rica, Ecuador, Chili) en vervolgens met korte studiereizen. Daarnaast biedt StudyTravel tevens taalreizen naar Ita lie. Net als in de Spaanstalige landen, biedt StudyTravel cursusrondreizen, individu ele rondreizen en (groeps)studiereizen naar diverse bestemmingen in Italie. In de route zijn onder meer Florence, Sien na en San Gimignano opgenomen. De reizen worden begeleid door een reislei- der/chauffeur en een Italiaanse docent (e). De taalcursussen in de steden Rome, Florence, Milaan en Sienna duren twee weken tot negen maanden met aan- vangsdata het gehcle jaar door. Tijdens het taalonderwijs wordt ook aandacht besteed aan cultuur, geschiedenis, eco nomie, literatuur en actucle ontwikkelin gen in Italie. Voor wie niet zoveel tijd heeft biedt StudyTravel ook achtdaagse cursusreizen aan naar Sienna. Als enige in Nederland verzorgt Study- Travel taalreizen op maat naar Cuba. Dit land is nog niet overspoeld door het toe- risme en biedt daarom de mogelijkheid om door de bevolking te worden opge nomen en zo de cultuur te leren kennen. De taalcursussen worden verzorgd door het Casa del Carib in Santiago de Cuba. Deze organisatie houdt zich bezig met diverse aspecten uit de cultuur in het Ca- ribisch gebied. Zo organiseren zij veel activiteiten op het gebied van muziek, religie en theater. De cursus Spaans vindt plaats in het ontmoetingscentrum van deze organisatie, het Casa de las Tradiciones. Door de activiteiten van het Casa del Caribe leren de cursisten de cultuur goed kennen. Daarnaast verblij- ven zij bij Cubaanse gastgezinnen zodat zij meedraaien in het dagelijkse leven van de Cubanen. De docenten zijn ver bonden geweest aan de universiteit en hebben gedegen ervaring in het lesge- ven. Meer informatie over de cursus sen is te verkrijgen bij StudyTravel, telefoonnummer (024) 388 86 66. Aangename, rustige straatjes in het normaal zo drukke Madrid

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 17