Korenbeurs start slecht in Voorjaarscompetitie 1997 Sport flitsen n ^■1 Vakaturebank Van Sweeden wint Districts Finale Libre Handbalvrouwen UVG tenminste kampioen van Schiedam Rotterdams Dagblad Trofee Knock-out amateurvoetbal- toernooi weer van start 'De Korenbeurskrach SCHIEDAM - Het is een troostprijs, maar beter iets dan niets. Het vrouwenteam van handbalvereniging UVG mag zich dit seizoen kampi oen van Schiedam noemen. De ploeg van trainer Roy van Gurp rekende zondag in sporthal Groenoord voor de tweede keer af met aartsri- vaal DWS. UVG zegevierde met 13-11, na de eerste wed- strijd vorig jaar al met 19-16 te hebben gewonnen. „Dit is een belangrijke stap richting lijfsbehoud", concludeerde Van Gurp na afloop tevre- den. „Het was geen grootse wedstrijd, maar een derby van hoge kwaliteit heb ik nog nooit gezien. Daarvoor spe- len de emoties een te grote rol. Ik vind niettemin dat we dik verdiend hebben gewon- nen. ROTTERDAM - Het ama- teurvoetbaltoernooi om de Rotterdams Dagblad Trofee 1997, het grootste knock-out amateurvoetbaltoernooi van Nederland, staat weer voor de deur. Op dinsdag 1 april zullen de eerste teams aftrap- pen voor een serie wedstrij- den, die op donderdag 5 juni eindigt in een ongetwijfeld spetterende finale. Ruim twee maanden zullen de teams hun beste beentje voor- zetten om de felbegeerde Trofee in handen te krijgen. 0 Steunpilaar Comeback Resultaat Dagbesteding Discussiestuk KNVB Excelsior 20 en De Rover uit elkaar Feike Waque naar Verenigde Staten Refoba ongeslagen Goede prestaties VZC "'yc 'c" V3 Woensdag 22 januari 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 55 WATERWEG - De WON, afde- ling Rijnmond, houdt sinds jaren een vakaturebank bij. Trainers die zonder vereniging zitten en zijn aangesloten bij de WON, kunnen zich bij deze vakaturebank aan- melden. Maar ook verenigingen worden in kennis gesteld van de vakaturebank en de mogelijkheden a die deze biedt. Zij kunnen daar vanzelfsprekend gebruik van ma- ken. Met deze speciale service hoopt de WON te bereiken dat het trainersvak alleen maar uitge- oefend kan worden door gedegen opgeleide en gediplomeerde trai ners. Trainers en clubs kunnen zich voor meer informatie (schriftelijk) wen- den tot het secretariaat van de WON. Dit is gevestigd in de Jo- han Wagenaarstraat 84, 3122 BD in Schiedam. VLAARDINGEN - Co van Swee den heeft de Finale Libre Eerste Klas van de Koninklijke Neder- landse Biljart Bond District Nieu- we Waterweg Noord gewonnen. Over twee dagen versloeg hij Mar co van Hattum, Chris Vermeulen en Aad Lens. Van Sweeden stond na de over- winning in ieder geval niet met de mond vol tanden: „Ik ben erg blij met de zege. Ik ben nu geplaatst voor de Gewestelijke Finale Libre. Het lijkt mij echter verstandiger dat Marco van Hattum in plaats van mij naar de Gewestelijke Libre gaat. Hij is jonger dan ik en dus heeft hij meer kans." De feiten van de Districts Finale Libre op een rij; Van Sweeden (Apollo 75 uit Cafe Rotterdam) met 10 punten en een moyenne van 4.54 won van Van Hattum (DVK 73 uit Cafe De Kroon) met 8 pun- ten en een moyenne van 6.05, Chris Vermeulen (SOS uit Cafe De Kroon) met 6 punten en een moy enne van 4.29 en Aad Lens (De Kroon uit Cafe De Kroon) met 0 punten en een moyenne van 3.09. De biljartkalender vertoond nog enkele ontmoetingen. De moeite waard is de HETO Bokaal Finale van 28 februari tot en met 2 maart in Cafe De Kroon. Ingrid Dulferdoet oudetijden herleven Zijn collega Zsigmond Makay zocht na de wedstrijd meteen weer zijn bed op. De kersverse vader van een dochter (Emily Livia) was amper hersteld van een zware grie- paanval. In de aanloop naar het duel met de stadgenoot had hij der- halve niet gericht kunnen trainen met zijn ploeg. „En dat vormde een grote handicap", meende Ma kay. „Toch is dat niet de oorzaak van deze nederlaag. We hebben opnieuw veel te wisselvallig ge- speeld. Pas als het team twee keer dertig minuten voluit gaat, zijn er winstkansen. Het is een kwestie van zelfvertrouwen. Te veel spe- lers kunnen nog niet met de wed- strijdspanning omgaan." De 'burenruzie' was voor beide ploegen van cruciale betekenis. Een vierpuntenduel in de zware Het amateurvoetbaltoernooi be- leeft dit jaar alweer zijn zevende editie. Jaarlijks nemen meer dan tweehonderd teams aan het toer- nooi deel. Vorig jaar ging SC Feyenoord met de eer strijken. In- middels hebben alle voetbalclubs, gevestigd in het verspreidingsge- bied van het Rotterdams Dagblad, een inschrijfformulier voor deelna- me ontvangen. Gedurende het toernooi wordt ge- speeld in verschillende ronden. Tot en met de derde ronde is het toer nooi verdeeld in twee districten met als natuurlijke scheidslijn de Maas, de Nieuwe Maas en de Nieuwe Waterweg. Alle clubs ten noorden van de Maas, inclusief de op de rechter Maasoever gevestig- de clubs in Rotterdam, spelen in District I. De overige clubs spelen in District II. Deze ronden duren tot en met dinsdag 6 mei, als in bei de districten de inhaalronde wordt gespeeld. Vanaf de achtste finales worden de districten samenge- voegd in een totaal eindtoernooi met uiteindelijk een eindwinnaar. De eerste loting wordt gehouden op dinsdag 25 februari in de Bur- gerzaal van het Rotterdamse stad- huis. De finalewedstrijd wordt op donderdag 5 juni gespeeld bij SC Feyenoord aan de Olympiaweg 74 in Rotterdam-zuid. Evenals in voorgaande jaren is met medewerking van de sponsors Akai, Diadora, Drukkerij Brink- man, Recreatie Rotterdam, Ron Koebrugge, Coca Cola en Eddy PG Promotions een uniek prijzen- pakket samengesteld. Het winnen- de team kan, naast de wisseltrofee van het Rotterdams Dagblad, een trainingsweekend ter waarde van vijfduizend gulden op het KNVB Sportcentrum in Zeist tegemoet zien. Verder zijn er voor het hele team Diadora-trainingspakken en een blijvend aandenken uit de col- lectie van Eddy PG Promotie-arti- kelen. Maar ook de verliezende finalist gaat niet met lege handen naar huis. Voor dit team zijn er 25 Dia- dora-wedstrijdballen, een Oranje- boom-sporttas voor iedere speler en eveneens aan aandenken van Eddy PG Promotie. De twee ver liezende teams in de halve finale krijgen tien Diadora-wedstrijdbal- len. Tot slot is er nog een extra prijs voor het team, dat gedurende het hele toemooi de meeste doel- punten heeft gescoord: een vide- orecorder, beschikbaar gesteld door Fodor-Akai. Dit geldt voor District I en II. Bij de samenvoe- ging in de achtste finale blijft de districtherkomst van het scorende team bepalend voor de ranglijst. Meer informatie over het amateur voetbaltoernooi is verkrijgbaar bij Bondsbureau KNVB district West IV, Toernooicommissie Rotter dams Dagblad Trofee 1997, Post- bus 8200, 3009 AE Rotterdam. De handbalderby tussen UVG en DWS leverde veel bekijks en gespreksstof op strijd tegtfn degradatie. Het Schiedamse handbalpubliek kende de belangen maar al te goed. Een paar honderd toeschouwers zorg- den voor een ouderwetse derby- sfeer op de tribune. Dat was overi- gens bij het eerste duel tussen bei de kemphanen wel anders. Toen was er zowel binnen als buiten de lijnen van enige animositeit geen sprake. Niet alleen de bruisende ambiance deed aan 'vroeger' den- ken. Ook een speelster bij UVG liet oude tijden herleven. Want wie verdeelde met rugnummer zeven het spel alsof ze nooit was wegge- weest? Juist, Ingrid Dulfer, Miss UVG in eigen.persoon. Terugge- roepen door Van Gurp om DWS letterlijk en figuurlijk op afstand te houden. De rentree van de oud-in- ternational was een doorslaand succes. Ze dwong ontzag af bij de tegenstander, kreeg zelfs meteen weer persoonlijke dekking, gaf 'natuurlijke' leiding aan haar jeugdige ploeggenoten en pikte tussen de bedrijven door ook nog twee doelpunten mee. De oud- gediende kreeg gelijk weer heel UVG op haar hand door doodleuk de score in het agressieve duel te openen. „Dat was een meevaller, ja", lachte Dulfer (32) na afloop. „Vooraf was ik toch wel een beetje gespannen. Ik voelde dat men veel van mij verwachtte. Ik wist dat ik eigenlijk alleen maar kon afgaan. Gelukkig zat ik snel in mijn ritme, mede door die eerste treffer." Ingrid Dulfer was ooit een van de steunpilaren van het 'grote' UVG. Onder de bezielende leiding van coach Leon Luysterburg klom het Schiedamse vrouwenteam aan het einde van de jaren tachtig naar de nationale top. Door een gebrek aan financiele middelen kon UVG zich echter niet ontwikkelen tot een vaste waarde in de eredivisie. Dul fer, die ook als cricketer (bij Ex celsior) het Nederlands team haal- de, zette in 1993 een punt achter haar fraaie loopbaan. Helemaal los van het handbal kwam ze echter nooit. Dit seizoen stelde de Schiedamse, inmiddels moeder van twee dochters, zich weer beschikbaar voor het tweede team. „Ik sprak met Roy van Gurp af dat ik alleen zou meespelen in de wedstrijden dat het echt nodig was", legde Dulfer uit. „In de praktijk komt het erop neer dat ik bijna in alle thuiswedstrijden van de partij ben. Dat bevalt me eigen lijk best wel. Het niveau in de tweede divisie is lang niet slecht. In verre uitwedstrijden heb ik ech ter geen trek meer. Ik wil niet meer hele zondagen van huis zijn, ook al omdat ik doordeweeks nog drie dagen aan het werk ben." Van Gurp wilde tegen DWS geen enkel risico nemen. Dus polste hij Dulfer voor een comeback in de hoofdmacht, ook al omdat hij met een voile ziekenboeg kampte. Veel bedenktijd had ze niet nodig. „In- grid is een echte UVG-dame", sprak de Haagse coach plechtig. „Ze wist dat het om een beslissen- de wedstrijd ging. Daarom stemde ze ook vrijwel onmiddellijk toe. Ik sluit echter niet uit dat ik dit sei zoen nog een paar keer bij haar aanklop." Terecht wilde Van Gurp de triomf op DWS niet helemaal alleen op het conto van Dulfer schrijven. Hij loofde ook het 'le- vensgevaarlijke' spel van Manon Rooders. UVG leverde in sporthal Groenoord feitelijk een goede teamprestatie. Geen moment dreigde een nederlaag. Alleen bij een voorsprong van 10-5 kort na de rust verslapte de concentratie. DWS kwam terug tot 11-10, mede dankzij drie gemiste strafworpen op rij van UVG. In het doel van DWS was ook al een 'topper van toen' te bewonde- ren. Inge Kornet fungeerde als tweede keepster wegens vakantie van de vaste kracht. Ze bleek het vak nog niet verleerd. Op speelse wijze stopte Kornet op een belang- rijk moment (stand: 11-9) een strafworp van Nicole van Boles. Eerste keepster Lisette Eijgermans kwam daarna echter weer handen en voeten te kort om haar heilig- dom schoon te houden. De eind- stand van 13-11 was derhalve even logisch als rechtvaardig. „Ingrid Dulfer was misschien niet de beste speler van de wedstrijd, maar wel de slimste", meende Van Gurp. „Haar rendement is nog al- tijd heel hoog. Ze stuurt de jeugd en straalt vertrouwen uit. Haar tak- tische ervaring hebben we dit sei zoen in veel wedstrijden gemist. Normaal geven we legio kansen weg door het centrum. Voor DWS was er echter bij Dulfer geen door- komen aan. Ze stond voortdurend op de goede plaats." Dulfer, die nog minimaal een keer per week traint, was zoals gebruikelijk be- scheiden in haar commentaar. „Ik kon aardig meekomen. Maar ik moet eerlijk zeggen, dat het niveau van de wedstrijd me ook tegenviel. DWS was matig en wij waren niet veel beter. Ik merkte bij mezelf dat ik vooral schotkracht te kort kwam. Dat is puur een kwestie van training. Met de timing en het bal- gevoel had ik verder geen moeite. Ik denk wel dat ik een beetje spier- pijn aan deze wedstrijd overhoud. Mijn benen voel ik nu al." Dulfer bekijkt al haar handbalacti- viteiten per week. Ambities om toe te treden tot de technische staf van UVG heeft ze (nog) niet. ,,Zolang ik redelijk kan meekomen, speel ik liever zelf nog. Later, als de kinde- ren wat ouder zijn, kan ik aitijd nog iets in het kader gaan doen." Norbert Kleinherenbrink SCHIEDAM - De Schiedamse tafeltennisvereniging De Koren beurs is de Voorjaarscompetitie 1997 slecht gestart. Zowel het eerste herenteam als het tweede herenteam leed een zware neder laag. Beide herenteams, ge plaatst in de Eerste Divisie, ver- loren met 2-8. De ANWB, voluit de Algemene Nederlandse Wielrijders Bond, presenteert De Korenbeurs door middel van een bord op de muur van het gebouw: 'Gebouwd in 1787-1792 naar ontwerp van Gio vanni Giudici en de stadsarchitect Rutger van Bol 'Es. Klassicisme. Hier werd de moutwijn, grondstof voor de jenever, verhandeld. Her steld na brand in 1840. Tot 1918 als zodanig in gebruik. Gerestau- reerd in 1952.' Het gebouw staat scheef, maar de vloer ligt water- pas. Twee Schiedamse tafeltennis- verenigingen, De Korenbeurs en NOAD, hebben er hun intrek ge- nomen. De Gemeente Schiedam kijkt naar het grote onderhoud, ter- wijl beide clubs zorgen voor het kleine onderhoud. De toekomst van zowel De Korenbeurs als NO AD is en blijft onzeker. De volgen- de verkiezingen moeten worden afgewacht. Een slechte start van de Voorjaars competitie 1997 voor De Koren beurs dus. Het eerste herenteam, bestaand uit Mark Heemskerk, Ar- jan Karbaat en Mermin Smajic en spelend in de Eerste Divisie Groep 1ging ten onder tegen Kluis met 2-8. Het doel van Heemskerk, Kar baat en Smajic is promotie. Integer Groep, zaterdag 25 januari, Swift, Odion en Cosmos zijn de overige opponen. Het tweede herenteam, gevormd door Jeroen Bastiaansen, Hans Lingen en Rene Waterreus en uitkomend in de Eerste Divisie Groep 2, was de mindere van Jum- per/Flist met 2-8. De opzet van Mark Heemskerk had een totale off-day Bastiaansen, Lingen en Waterreus is klassebehoud. 't Zand, zaterdag 25 januari, Scansped/SKF, STI/ Westa en Scylla zijn de verdere te- genstanders. Karbaat en Lingen hebben na af loop van de Najaarscompetitie 1996 van positie gewisseld. Kar baat van het tweede herenteam naar het eerste herenteam en Lin gen van het eerste herenteam naar het tweede herenteam. Waarom? Daarom! Karbaat, 18 jaar, is nog jong en Lingen, 42 jaar, al oud. Karbaat heeft de toekomst en Lin gen is aan het laatste seizoen be- gonnen. Het resultaat moet nog blijken. Baas boven baas. Het eer ste herenteam is belangrijker en ambitieuzer dan het tweede heren team. Het scoreverloop was ont- hutsend: Smajic 0-1 (1-2, eerste game gewonnen), Heemskerk 0-2 (1-2, eerste game gewonnen), Kar baat 0-3 (1-2, eerste game gewon nen), Karbaat/Smajic 0-4 (0-2), Heemskerk 0-5 (1-2, eerste game gewonnen), Smajic 1-5 (2-1, eerste game verloren), Karbaat 1-6 (0-2), Heemskerk 1-7 (0-2), Karbaat 2-7 (2-1, tweede game verloren) en Smajic 2-8 (1-2, eerste game ge wonnen). Smajic is een verhaal apart. Het grote talent, geboren en getogen in Bosnie, opereerde in 1995 op het Wereld Kampioenschap voor juni- oren in China. De terugreis verliep via Nederland. Een bezoek aan de familie in Rotterdam kreeg een vervolg met een verblijf in het asielzoekerscentrum in Eindho ven. Inmiddels heeft hij een ver- blijfsvergunning voor vijf jaar ge- kregen. Van Smajic naar Maas. Danny Maas om precies te zijn. Maas is weliswaar lid van De Ko renbeurs, maar hij speelt elders. De dissonant won onlangs het club kampioenschap van De Koren beurs. De vraag is en blijft of hij in de toekomst wederom uitkomt voor De Korenbeurs. De trainer en sponsor, Luc Janssen en Toeleveringsbedrijf Vlaardin- gen. Janssen is werkzaam voor zowel De Korenbeurs als de NTTB, voluit de Nederlandse Ta- fel Tennis Bond. Bij de Koren beurs is hij hoofdtrainer van het eerste herenteam, het tweede he renteam, het derde herenteam en het eerste damesteam en bij de NTTB is hij assistent- trainer van de nationale jeugdselectie. De NTTB heeft voor de nationale jeugdselectie vier trainers in dienst: een hoofdtrainer en drie as- sistent-trainers. Toeleveringsbe drijf Vlaardingen, beter bekend als sociale werkplaats, biedt De Ko renbeurs kleding en trainingskam- pen en geestelijke gehandicapten en lichamelijk gehandicapten een nuttige dagbesteding. Het was echter niet enkel en alleen kommer en kwel voor De Koren beurs. Het derde herenteam, be staand uit Remco van der Does, Leon den Ouden, Jan Simons en Ron van der Wijk en spelend in de Tweede Divisie Groep 2, de klas- seerde B. de Goede/Trias met 8-2. Van der Does en Den Ouden zijn de jongeren, Simons en Van der Wijk zijn de ouderen en het doel is handhaving. Nedlin, zaterdag 25 januari, Nieuwenhagen, Be Quick en Red Stars zijn de overige oppo- nenten. Het eerste damesteam, ge vormd door Danielle Maas, Carola Thalen en Sylvia Waterreus en uit komend in de Derde Divisie Groep 1, vernederde Rijnsoever met 6-4. Maas, Thalen en Waterreus zijn gek op paardenstaarten en de opzet is klassebehoud. ZTTC, zaterdag 25 januari, Litac, Argus en Bijlsma zijn de verdere tegenstanders. RENE VAN DER MEU DE BIE VOETBAL - De sectie amateurvoetbal van de KNVB staat mogelijk di verse veranderingen te wachten. Het bestuur van de sectie amateurvoetbal heeft een discussiestuk laten ontwerpen met doorstroming naar de sectie betaald voetbal, amateurbepalingen en overschrijvingen als aandachts- punten. Deze en volgende week. 20 januari District West IV, wordt met de Hoofd- en Eerste Klassers veldvoetbal en de Ere- en Eerste Divisionisten zaalvoetbal gesproken. Vooral het voorstel tot wijziging van het overschrijvingsbeleid zal veel clubs interesseren. Nu is het nog zo dat spelers na elk seizoen en voor 31 mei een verzoek tot verandering van club kunnen indienen. Bij naleving van de huishoudelijke regels van een club kan niets een transfer in de weg staan. Wel kan een speler voor het spelen van een officieel duel op zijn be- sluit tot overschrijving terugkomen. De speler is dan met onmiddelijke in- gang weer speelgerechtigd voor de oude club. De nieuwe regeling stelt twee overschrijvingstermijnen voor. De eerste loopt van 1 maart tot en met 30 juni. De overschrijving gaat dan op 1 augustus in. Tussen 1 augustus en 28 en 29 februari kan een speler nog slechts eenmaal overschrijving krijgen. Een verzoek kan alleen wor den ingewilligd indien de te verlaten club daarmee instemt. Zo niet, dan gaat de verandering pas op 1 augustus in. De nieuwe regeling houdt ook in dat de vaste regel 'Bij verhuizing van minimaal 15 kilometer' komt te ver- vallen. Ook het voorstel van de nieuwe amateurbepalingen zal menig club boeien. Vooral de hoogvliegers (de Hoofd- en Eerste Klassers zijn niet voor niets uitgenodigd) zullen het document met aandacht lezen. Volgens het plan mogen de Hoofdklassers maximaal 125.000 gulden uitbetalen. Opvallend is dat in het reglement is vastgelegd dat een speler minimaal 9.500 en maximaal 15.000 gulden ontvangt. Uitgaande van het minimum- bedrag betekent het dat in een selectie slechts 13 spelers kunnen worden betaald. De Eerste Klassers hebben maximaal 65.000 gulden te besteden en de Ere- en Eerste Divisionisten zaalvoetbal respectievelijk 65.000 en 35.000 gulden. Overigens, om aan het spel te mogen meedoen moeten de clubs in de hoogste en op een na hoogste klasse een licentie aanvragen. Doorstroming naar de sectie betaald voetbal wordt vanaf het seizoen 1997/1998 gemakkelijker. Zowel de kampioen van het zaterdag- als zon- dagvoetbal kan aanspraak maken op promotie. Willen beiden omhoog, dan krijgt de algeheel amateurkampioen voorrang. De club die degradeert uit de sectie betaald voetbal krijgt een overgangsregeling. VOETBAL - Excelsior 20 en Hans de Rover treden in de voetsporen van HBSS en Jos Houweling, Hermes DVS en Frans Schaap, SMC en Paul de Roos en Zwaluwen en Wim van Til. De club en de trainer hebben in goed onderling overleg besloten aan het eind van het seizoen 1996/1997 uit elkaar te gaan. SMC heeft voor het seizoen 1997/1998 reeds Joop Molen- dijk gecontracteerd, terwijl Zwaluwen belangstelling heeft voor broer Danny Molendijk. De ex-betaald voetbalspeler, nu Kozakken Boys en toen Zwaluwen, heeft inmiddels ook de interesse van SVV opgewekt. Danny Molendijk kent de gerachten, maar zegt vooralsnog geen contact met beide clubs te hebben gehad. ATLETIEK - De Schiedamse wheeler Feike Waque gaat naar de Verenig de Staten. Niet om te wonen, maar wel om te sporten. Vrijdag 24 januari start in Tampa Bay (Florida) de Gasparilla Distance Race, een drie-daagse wheelerclassic. Achtereenvolgens werken de beste wheelers ter wereld een proloog over 10 kilometer (vrijdag 24 januari), een wedstrijd over 10 engelse mijl (zaterdag 25 januari) en een halve marathon (zondag 26 ja nuari) af. Feike Waque vertrekt, samen met vaste trainster Emmy Gerrits- ma, reeds woensdag 22 januari om zodoende donderdag 23 januari een dag lang de tijd te hebben om zowel het parcours als de tegenstanders te observeren. Ondanks de deelname van enkele honderden wheelers ver- wacht Feike Waque met de besten mee te kunnen strijden. Er is weliswaar spreke van enige trainingsachterstand, omdat de weersomstandigheden in Nedeland de afgelopen tijd niet optimaal waren en er speelt nog steeds iets in het hoofd omtrent de uitkering rond de Paralympics in Atlanta (Geor gia), maar de verwachtingen zijn groot. BADMINTON - De Vlaardingse badmintonvereniging Refoba heeft het seizoen in stijl afgesloten. Zaterdag 18 januari liep de kampioen in Mid- delburg met 8-0 over Avanti heen. De wedstrijd stond in het teken van het afscheid van Peet van Landschoot, volgend seizoen zit hij vanwege werk- zaamheden regelmatig in het buitenland, en Remco Hakhoff, volgend sei zoen gaat hij naar alle waarschijnlijkheid stage lopen in het buitenland. Christa Boeters ontbrak de laatste wedstrijd vanwege een verhuizing. Het resultaat in vogelvlucht weergegeven: Peet van Landschoot 15-7 en 15-4, Nitte van Landschoot 15-10, 10-15 en 15-2, Dana Kuil 11-4 en 11-1, He- lene van den Dungen 11-1 en 11-0, Peet van Landschoot/Remco Hakhoff 15-5 en 15-3, Dana Kuil/Helene van den Dungen 15-4, 17-18 en 15-6, Re mco Hakhoff/Dana Kuil 15-3 en 15-5 en Nitte van Landschoot/Helene van den Dungen 15-4 en 15-0. Refoba heeft de competitie uiteindelijk be- eindigd met 28 punten uit 14 wedstrijden. Naaste concurrent Blauw Wit bleef steken op 19 punten uit 14 wedstrijden. ZWEMMEN - De Vlaardingse zwemvereniging VZC blijft goed preste- ren. Zaterdag 18 januari kwam de B-ploeg onder leiding van Tonnie van Ettinger in Sliedrecht uit tegen DWF en Hippocampus. Er werden in totaal 27 medailles behaald. De meest opvallende prestaties werden geleverd door Wouter Oomkes met goud op de 100 meter vrije slag in 1.22.7 en de 50 meter schoolslag in 51.5, Ferdi Koudijzer met goud op de 100 meter vrije slag in 1.27.8, Chantal Achterberg met goud op de 100 meter vrije slag in 1.07.7, Wendy Meter met goud op de 100 meter vrije slag in 1.08.4 en Hetty Siebel met goud op de 200 meter wisselslag in 2.29.9. Zondag 19 januari kwam de A-ploeg onder leiding van Ronald van Ombergen in Spijkenisse uit tegen Kempvis, Nautilus en WVZ. Er werden in totaal 14 medailles behaald. De meest opvallende prestaties werden geleverd door Finn van de Bas met goud op de 50 meter vrije slag in 27.4 en de 100 me ter rugslag in 1.11.3, Eddy van Vliet met goud op de 100 meter vlinder- slag in 1.02.0 en Renee Snoek met goud op de 100 meter schoolslag in 1.16.6. IcmgeIcochTe Docltiak) LMl BflLLeu DooQ V00C ILLe&rLe I lAjeDDEsjScrtAPPtiu •jSfti MOMflflC HoPOv n-T DAHk KiiEToPiJfiL'.J -±f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 19