r MaasposT w.vvn Januari 1997 Februari 1997 I Maart 1997 A A. April 1997 Mei 1997 THE A TER LJJJjl V THEATER Woensdag 22 januari 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 58 THEATER Get Teerstoofed! mm—ml 24 en 25 januari 1997 Hans Visser and Friends One night hot music III Hans Visser zet in deze muziek- theatershow zijn muzikale reis voort. Een reis door het onuitputte- lijke Black Music repertoire. Zowel bekende als onbekende ar- tiesten zullen de revue passeren. Door Vissers vakkundige, geraffi- neerde en verassende manier van arrangeren, weet hij bestaande mu- ziekstijlen als Gospel, Blues, Soul en Motown op zeer eigenzinnige manier uit te voeren. Ook in deze theatershow speelt de Amerikaan- se zangeres Marianne Rolle een centrale rol. Een zangeres in hart en ziel, die rauwe scherpte en ont- roerende warmte op unieke wijze combineert. Hans Visser and Friends zorgen dat artiesten als Billy Holliday, Mathalia Johnson, Smokey Robinson, The Tempta tions en vele andere weer tot leven komen. Kortom, een muzikale avond van de bovenste plank! Kom dat zien! Theater de Teerstoof 21252 fl. 19,50 31 januari en 1 februari 1997 Bram Vermeulen Polonaise De man hoste enthousiast mee, de woorden volop meezingend, dat hij niet merkte voorop te zijn ge- raakt. Het gevoel mee te doen veranderde in voortgeduwd worden, voort. Gelukkig lag de weg duidelijk voor hem platgewalst en diep door de voorgaande stoet Bram staat voor blues, Neder- landstalige blues. Maar dat niet al- leen. Bram gaat verder. Na Achter mijn ogen - zijn vorige solopro- gramma en gelijknamige boek- zingt zanger, muzikant, tekstdich- ter Bram Vermeulen de blues in Polonaise. Over Achter mijn ogen: predi- kaat van de enige Nederlandse blueszanger. Maar als dit program- ma iets aantoont, is het dat die be- naming toch niet afdoende is om zijn bijzondere theaterpositie aan te duiden (Trouw). de beste oerkreetstem van Ne- derland (NRC Handelsblad). Theater de Teerstoof 21312 en 22012 fl. 19,50 7 februari 1997 Jaap Mulder De opmars van de Wilde Artisjok Zijn vorige soloprogramma Mijn baarde al opzien. De pers was en thousiast en hoe! Trouw noemde hem een rasverteller, de Volks- krant zelfs een kanjer. Ook het pu- bliek waardeerde de spannende mix van diepgang en hilarische kolder. Mulder gaat binnen het ca- baretgenre zijn eigen weg. Hij wil niet als leukste moppentapper te boek staan. Hij zoekt liever de on- voorspelbaarheid en zet het pu- bliek in een zin liefst twee keer op het verkeerde been. Wie Mijn ge- zien heeft vergeet niet het prachti- ge toneelbeeld met Tibetaanse vlaggetjes. Nu ook weer zal Mul der zijn verhalen vertellen en zijn liederen zingen. Hij zal vermaken en ontroeren, zalven en zeiken. Met heel zijn lijf, zijn sterke mi- miek en veelkleurige stem sleept hij het publiek mee in zijn wereld. Een wereld vol gevaren: De Op- mars van de Wilde Artisjok. Is dat alles? Nee, het wordt nog mooier, nog leuker. Twintig procent meer Mulder voor dezelfde prijs! Theater de Teerstoof 22072 fl. 19,50 8 februari 1997 Jan Rot en Hans Breedveld Dans met Mij Na drie soloprogramma's sloot zanger, cabaretier, publicist en pre- sentator Jan Rot het drieluik over zijn leven af. Alles is gezegd en het is tijd voor uitbreiding. Daarom vroeg hij acteur Hans Breetveld ten dans voor zijn nieuwe pro- gramma. Hans Breetveld is bekend van het theaterprogramma Beste Maatjes en speelt Rambo in de te- levisie-comedy Wat schuift het. Jan Rot is zanger, Hans Breetveld acteur. Samen delen ze nu een po dium. Als Jan zingt, houdt Hans zn bek. Als Hans acteert, zingt Jan in het donker. Als Jan acteert, gaat Hans zingen. Als Hans zingt, speelt Jan er doorheen. Wacht, nu zingen ze samen. Maar ieder een ander lied. Samen delen ze een po dium. Eenmalig. Dans met mij. nr.7, het gevecht tussen gevoel en rede een lust voor oog en oor. Theater de Teerstoof 22082 fl. 19,50 14 februari 1997 De Dulle Roeckers Chickentales In Chickentales gaan de Dulle Roekers de boer op met hun eigen bereide kippenverhalen. Ze gooien de knuppel in het hoenderhok en bezorgen elk haantje de voorste dat te hoog van zijn kerktoren kraait kippenvel. Want De Dulle Roeckers staan garant voor ra- zendsnel, brutaal, tweestemmig, muzikaal, maniakaal, amicaal, maar vooral niet kaal cabaret. De Dulle Roeckers zijn Ingrid Dul- lens en Hilde de Roeck. Zij zijn uitstekende performers en ze kun- nen prachtig tweestemmig zingen. Bovendien staan ze hun mannetje op de biihne. Hun grappen zijn sterk, de timing perfect, het Vlaams is tintelend. In Chickenta les worden zij muzikaal begeleid door een pianist, hun vierde pas. Nummer vijf en zes weten nog niet welk onheil hun boven het hoofd hangt. Ga dus niet met de kippen op stok want het belooft een vuig en ruig avondje te worden. Niet goed, helaas geen geld terug. Want hier staat uw vernieuwde waspoe- der: Belgisch hoop in vuile dagen. Theater de Teerstoof 22142 fl. 19,50. 15 februari 1997 Robert Brouwer De jam is op! Er is een misdaad gepleegd. Een man staat terecht. Maar de rechter zal bepalen of de man terecht staat. Een spreekbeurt over het parings- gedrag van hamsters, snertversla- ving. sex fnet Zorro, en strippende wolf, een foetus-praatgroep, surfen op de rode bloedlichaampjes. In De jam is op! wordt alles aange- wend als verzachtende omstandig- heden. In zijn vierde cabaretprogramma dendert Robert Brouwer als een fy- sieke en verbale trein langs talloze onderwerpen. Hij moet wel, want deze keer hangt zijn leven er van af. Getuigen worden gehoord, de waarheid komt boven water, de veroordeling is nabij. Robert ver- telt over zijn bijzondere leven. Zo- lang er nog jam is, is er nog hoop. Theater de Teerstoof 22152 fl. 19,50. 19 februari 1997 Els de Schepper Aaibaarheidsfaktor nr.7 Na Konijnen, Schoenen en de Schepper en Vlaamse Zeep komt nu het derde theaterprogramma van Els de Schepper, met in het voorprogramma monsieur Leclerc, starring Isomo en een gratis recept ter verhoging van uw eigen aai- baarheid. Men neme 3 muzikan- ten, 1 Els de Schepper. een groot blik muziek. evntueel absurditeit en een emmertje vol vettigheid. Overvloedig overgieten met een sausje van mieren en ontroering, goed schudden. bestrooien met hu mor et voila: Aaibaarheidsfaktor Theater de Teerstoof 12142 fl. 19,50 21 februari 1997 Mylene d'Anjou en Wim Boor Platina De Comedy Explosion is inmid- dels een van de meest succesvolle stand-up formaties. Naast ruim twintig Nederlandse stand-uppers maken sinds een jaar ook enige Amerikanen, Engelsen, Australiers en zelfs een Nieuw Zeelander deel uit van de Comedy Explosion. Al- tijd bezig met nieuwe en bijzonde re produkties lanceerden Frans Ruhl en Wim Visser vijf jaar gele- den als seizoensopener van het Nieuwe de La Mar Theater een eerste theaterproduktie met vier stand-up comedians onder de titel New York Comedy Nights. In kor- te tijd waren zij ongekend popu- lair. Als u houdt van improvisaties en goede grappen die elkaar in snel tempo opvolgen is het zeer de moeite waard deze avond naar de Teerstoof te komen. Theater de Teerstoof 22282 fl. 19,50 1 maart 1997 Postbank Kleinkunstfestival 14 maart 1997 Maarten van Roozendaal Platina is een pijnlijk hilarische voorstelling over een hitzangeres die weigert mee te doen aan het verstrijken van de tijd. Drie perio- des van een succesvoil duo passe ren de revue. Het succes heeft hen niet veel veranderd. Hoewel de roem genoeg problemen met zich meebracht. Toch laden zij zich tel- kens weer op en zijn ze zo jong als ze zich voelen. Al dertig jaar lang. Hun muzikale legbatterij kan niet leeg zijn. Hun show must go on! Van het supergladde levenslied via spetterende rock n roll naar rauwe blues. Zon succesvol duo kan niet uiteen gaan. Toen niet, nu niet. Ne ver Nooit. So let the music play. Platina is een bijzondere show, die geen moment verveelt. Gegaran- deerd genieten. Theater de Teerstoof 22212 fl. 19,50 22 februari 1997 Marcel Boon Stengelvrees Wij maken ons natuurlijk ook dit seizoen weer op voor het Postbank Kleinkunst Festival. Dit zonder meer de meest ambitieuze van alle cabaretfestivals is in de Teerstoof te zien. Deze landelijke try-out om de Wim Sonneveld-prijs is een jaarlijks terugkerend onderdeel binnen het Postbank Kleinkunst Festival en viert alweer het twee lustrum. Het concours biedt suc cesvolle artiesten de gelegenheid zich te presenteren en daarbij de kans om door te breken naar een breder publiek. Een avond Post- bank Kleinkunst bestaat uit vier optredens van elk ongeveer twintig minuten. De avond wordt op ge- paste wijze aangekleed. Naast lek- kere hapjes en drankjes kunt u in de pauze smullen van een span- nenede act. Bevindt zich onder de ze lichting wellicht een nieuwe Deelder of Brigitte Kaandorp? U neemt het risico en wij zullen er voor zorgen dat deze cabaretmara- thon een feestelijke avond wordt. Theater de Teerstoof 23012 fl. 19,50 Met piano, sigaret, zijn zondagse kloffie en vooral Kim Soepnel op bas slingert Maarten van Roozen daal zijn met Hollandse blues doorweekte poezie de zaal in. Kom genieten van deze bijzondere voor stelling. Theater de Teerstoof 23142 fl. 19,50 15 maart 1997 Moeders in nood!! Smartlappenfestijn Deze avond wordt echt fantastisch! Eerst een optreden van Moeders en Nood en na de pauze een bonte verzameling zangers en zangeres- sen die dingen naar de prijs die wordt uitgereikt aan de origineel- ste, meest bewogen smartlap. De avond wordt gepresenteerd door Bas Grevelink, bekend van de Co medy-Train. Een voorproefje van dit festijn vindt op zaterdag 1 maart plaats in cafe Van Diggelen op de Grote Markt in Schiedam. Vanaf 22.00 uur vinden de voorrondes plaats van de Van Diggelen Smartlappen Trofee. Iedereen die vindt dat hij een respectabele smartlap kan pre senteren, kan zich inschrijven. U kunt u opgeven onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer en onderwerp bij de Schiedamse Theaterkassa: tel. 4269563. Vier losgeslagen huismoeders brengen avond aan avond op geheel eigen wijze een selectie uit de spelonken van het Nederlands repertoire ten gehore. Zij zingen overal; van pop- [[Ho Mr Waar je bang voor bent gebeurt niet. Met deze gdachte heb je een zorgeloos leventje. Totdat je er achter komt dat er vervelende din gen gebeuren, die je van te voren niet hebt verzonnen. Je gaat je suf prakkizeren wat je zou kunnen overkomen, met als resultaat...een cabaret-programma. Op deze ma nier maakt Marcel Boon een weer- galoze Come Back! Zoals ge- woonlijk zit de voorstelling boordevol half-geengageerde la- riefarie, onwaarschijnlijk flauwe tot zeer harde grappen. Maar de allergrootste kracht van de Groninger is zijn direkte pu- blieksbenadering. Het enthousias- me waarmee hij op het podium staat doet menig criticus verstom- men. Na een periode eruit te zijn geweest was men even bang dat hij nooit meer te zien zou zijn in het theater. Maar waar je bang voor bent... Na een klein half uur waan je je in een gezellige huiskamer waar ge- praat, gelachen en gezongen wordt. Boon reageert op alles wat er in de zaal gezegd wordt en hangt de nuchtere jongen uit. Theater de Teerstoof 22222 fl. 19,50 28 februari 1997 Comedy Explosion 7 maart 1997 Henk van Ulsen Tekstbeeld Henk van Ulsen is een oude beken de van de Teerstoof en terug van weggeweest. Zijn programma Tekstbeeld is een licht-literaire blik op beeldende kunst in een theatrale vorm. Op basis van tek- sten van Ida Gerhardt, Liselore Gerritsen, Rutger Kopland, Kees Schippers en andere. Teksten (zowel proza als poezie) over beel dende kunst, lichtvoetige anekdo- tes, voorvallen op schippersate- liers, kortom van alles wat indruk kan geven van de relatie tussen woordkunstenaars en beeldende kunstenaars komt aan bod. Het geheel wordt doorvlochten met muziek in een verassende vormge- ving. Door de eeuwen heen worden woordkunstenaars en beeldende kunstenaars door elkaar beinvloed, bewonderd en verguisd. Er heerst al zo lang een bijzondere band tus sen de ogenschijnlijk tegengestel- de kunstuitingen. Meer nog dan in hun eigen kunstvorm vinden kun stenaars hun grote voorbeelden en inspiratie in andere disciplines. Henk van Ulsen als solo-speler bij uitstek, die zelf ook nog een bedre- ven schilder is en groot liefhebber en kenner van beeldende kunst maakt deze bijzondere voorstelling Tekstbeeld tot een mooie theater- avond. Wie anders? Theater de Teerstoof 23072 fl. 19,50 8 maart 1997 Internationale Vrouwendag Bloeiende Maagden Muts festival tot Tupperware-party, hierbij vakkundig begeleid door een voile achternicht van onze ar tiest Johnny Woodhouse. Deze Rotterdamse stembandprinsessen worden aanbeden tot ver buiten onze landsgrenzen en toch zijn ze allemaal bescheiden gebleven. De Bloeiende Maagden. Ze ko men. En ze blijven. En ze gaan nooit meer weg. Muts is gezellig, ontroerend en verpletterend. Een ondragelijke uitbarsting van nood- zakelijk leed. Voor drie kleine meisjes is een droom werkelijk- heid geworden. Ze schreeuwen. ze vechtenen ze worden er nog voor betaald ook. Het zijn de dansma- riekes van het Nederlands cabaret. De gezegende onder de vrouwen. Mensen die in Eindhoven wonen kunnen altijd mee terug rijden. De Bloeiende Maagden zijn Min- ou Bosua. Anamoon Langenhoff en Ingrid Wender. Theater de Teerstoof 23082 fl. 19,50 Theater de Teerstoof 23152 fl. 19,50 21 maart 1997 Anti Racismedag De Sphinx Op Huwelijkse Voorwaarden In de voorstelling Op Huwelijkse Voorwaarden ontmoet de jonge Egyptenaar Karim de veertigjarige Hollandse Miranda. Zij is net een paar maanden van haar tirannieke echtgenoot gescheiden. Ze ont- moeten elkaar in de shoarmatent waar Karim werkt voor een hon- gerloontje en waar hij ervan droomt papierea te krijgen en niet langer illegaal in Nederland te zijn. Miranda valt voor zijn ongecom- pliceerde charme en na enkele we- ken aftasten komt het tot een im- pulsief huwelijk. Maar, en daar zit de de angel, ook weer niet zo im- pulsief dat Miranda in gemeen- schap van goederen wil trouwen. Gewaarschuwd door haar achter- dochtige moeder wil ze uitsluitend op huwelijkse voorwaarden trou wen, dat wil zeggen: niet bij voor- baat allesdelen. Ook Karim heeft een geheime agenda: hem gaat het meer om de papieren dan om de passie. Daarmee is wederzijds zaad van wantrouwen gezaaid en ont- staan langzaam breuken in de jo- mantisch gestart relatie. Karim houdt zoveel mogelijk vast aan zijn cultuur, maar komt daarmee in botsing met de vrijgevochten Mi randa. Dit huwelijk is dan ook ge- doemd om te mislukken. Het thea- terstuk gaat over vertrouwen en wantrouwen, begrip en onbegrip. Een bitterzoet verhaal waarin met enige humor de boodschap wordt gebracht. Theater de Teerstoof 23212 fl. 19,50 22 maart 1997 Job Schuring Eindelijk Het leven is een ramp. Maar geluk kig komen daar altijd veel mensen naar kijken. De cabaretier Job Schuring was de eerste winnaar van de Wim Sonne veld-prijs in 1988 en de Pall Mall Exportprijs in 1992. Job Schuring wordt beschouwd als een van de zeldzame maatschappij-kritische cabaretiers van zijn generatie. Na zijn vijf theaterprogramma's zet hij met zijn voorlaatste programma Net Niet de eerste stap in een nieuw ingeslagen weg. Hij zal nu wel dwars door de voordeur van de theaters binnenvliegen met zijn nieuwe show. Komend seizoen presenteert hij Eindelijk. Nog mu- zikaler, met veel liedjes en iets minder met verhalen. Maar wel heel anders dan voorheen. Job Schuring laat zich niet meer voe- den door cabaretwoede. maar door persoonlijke kwaadheid! Pardon? Als u uitgesnikt bent kunt u zich te pletter lachen. Of andersom. Stap de wereld in die Schuring heet. Theater de Teerstoof 23222 fl. 19,50 Theater de Teerstoof 23042 fl. 19,50 5april 1997 Basterd Wild Vlees (try-out) 17 t/m 19 april 1997 Amateurgezelschap Apollo *61 28 maart 1997 Yvonne Keuls Theatraal Verhaal Yvonnen Keuls is een van Neder lands meest bekendste schrijfsters en columnistes. Daarnaast schrijft zij ook toneelstukken, film- en te- levisie-scenarios. Haar verhalen brengt ze nou al ruim twee seizoe- nen op het podium. Keuls procede lijkt eenvoudig: eigenlijk zijn het beeldende vertellingen over onder werpen die uit het leven zijn gegre- pen. Bovendien verstaat Keuls de kunst om haar zware onderwerpen met grote humor voor het voetlicht te brengen zonder daarbij aan de essentie voorbij te gaan. Yvonne Keuls zal onder meer iets voordra- gen uit Meneer en mevrouw zijn gek. Hiervoor bracht zij een jaar lang regelmatig een bezoek aan een psychiatrische inrichting. Om het geheel compleet te maken kunt u in de foyer, vooafgaand aan de voorstelling, genieten van de Poe zie Jukebox. Theater de Teerstoof 23282 fl. 19,50 29 maart 1997 De Vliegende Panters Sex Het debuurprogramma Sex waar mee de Vliegende Panters vorig jaar op overtuigende wijze het Amsterdamse Kleinkunstfestival wonnen, is nu uitgebouwd tot een avondvullende voorstelling. De heren; Remko Vrijdag, Rutger de Bekker en Diederik Ebbinge, nemen u in hun premiere naar or- gieen van puberale jongensfanta- sieen. Dit resulteert in een bonte aaneenschakeling van absurde liedjes, opmerkelijke poppenkast, een stukje Sesamstraat en nog veel meer. Hun show is tegelijkertijd gruwelijk, ontroerend en hilarisch. Hun grootste fan is Youp van 't Hek. Theater de Teerstoof 23292 fl. 19,50 4 april 1997 Schudden voor gebruik Geschud De Jong en Van Santen vullen het podium met beeld, mime, fysieke kunsten en zweet. Tekst wordt niet gemeden, maar deze heren spreken het liefst de taal van hun lichaam. Tijdens hun eerste programma Ge schud doen twee jonge honden een poging tot het vasthouden van het korte moment dat leven heet. In 1994 wonnen zij de jury- en pu- blieksprijs op het Groninger Stu- denten Cabaretfestival. Later ver- worven zij zilver op het Camaret- tenfestival. Wild Vlees is niet voor niets het vierde avondvullende programma van het cabaretduo Basterd, alias Onno Innemee en Robert Saapen. Wild Vlees woekert, gloeit, jeukt, een programma over vrouwen dus. In Wild Vlees wordt de appel defi- nitief geweigerd en de overbodig- Keid van vrouwen wordt eindelijk op hoog niveau en genuanceerd besproken. Dat vrouwen bijvoor- beeld geen humor hebben zal in de zaal worden bewezen. Door visueel verbaal geweld ont- poppen deze fysieke theatermakers zich als kwelgeesten van de lach- spieren en redders van de manne- lijke ziel. Beide heren hebben al ja- ren geen vaste vriendin kunnen krijgen, maar benadrukken dat dit geen invloed heeft gehad op de in- houd van Wild Vlees. Algemeen Dagblad: ...Complex. Valt moeiteloos te rangschikken onder de betere cabaretvoorstellin- gen van dit seizoen. Theater de Teerstoof 24052 fl. 19,50 11 april 1997 Mark van de Veerdonk Boem Beng Kabam! Zijn oren vangen bijna alles op. Het roeren in de koffie klinkt oor- verdovend hard. Hij hoort zelfs het schiften van de melk. het trillen van de pudding en het bederven van het vergeten bakje kipsalade in de koelkast. Doodsbenauwd ver- schanst de man zich in zijn bed. Je hoort zijn zenuwen knappen! Mark van de Veerdonk bracht als Odys seus zelfgemaakte filmbeelden en cabaret samen in het theater. Sa men met Rene Spierings, slagwer- ker bij Percossa Percussion, de Afrikaanse groep Anumadutchi Percussion en de Japanse groep Circle Percussion betreedt Van de Veerdonk de wereld van het ge- luid. Boem Beng Kabam! Theater de Teerstoof 24112 fl. 19,50 12 april 1997 Kees Torn Als ik het niet dacht Met zijn eeuwig sigaar en zijn ij- zersterke debuut Laat maar laaien wist Kees Torn (1967) het niets- vermoedende publiek steeds op het verkeerde been te zetten. Want in werkelijkheid heette het al die tijd De wonderen der natuur. terwijl de titel Als ik het net dacht afkomstig is van zijn derde programma waar mee hij reeds in 1992 zijn debuut had willen maken. Tijdens de dwaaltochten door zijn gedachten verwondert hij zich over het van- zelfsprekende. Het vanzelfspre- kende dat hij liefst op een zo om- slachtig mogelijke manier zou wil len inpassen in de vertrouwde wanorde. Kees Torn schrijft muzi kaal veelzijdige en vormelijk em inhoudelijk uitstekende teksten. Daarnaast vormen die originele. veelal absurde visuele vondsten eem wezenlijk bestanddeel voor zijn show. Theater de Teerstoof 24122 fl. 19,50 Theater de Teerstoof 24172, 24182 en 24192 24 april 1997 Erik van Muiswinkel Nieuw Programma Het spelen van typetjes kun je wel aan Van Muiswinkel overlaten. Daarin hoeft hij alleen maar Van Kooten en De Bie boven zich te duiden. Dat schreef de Volkskrant eens over Van Muiswinkel. Gedre- ven door de Wens om nooit meer alleen op het podium te staan om- ringt de cabaretier zich nu met een bonte stoet personages; kinderen, ooms, buurtgenoten, cricketclub- bestuurders, dominees en leuke vrouwen. Hij heeft met elk het bes te voor. Zijn enige probleem is dat niemand naar hem luistert. Erik van Muiswinkel zorgt voor anderhalf uur aangenaam vermaak met een hoog amusementsgehalte. Theater de Teerstoof 24242 fl. 19,50 25 en 26 april 1997 Harry Sacksioni Lopend vuur Harry Sacksioni trekt al jarenlang voile zalen. En is ook dit jaar we- derom in de Teerstoof te zien. De grote stad en voetbal, dat zijn Sacksionis passies. Via zijn gitaren en ondersteund door percussie, saxofoon, viool, mandoline en bas vertolkt Sacksioni zijn ideeen over de uitersten in de grote stad. Zo ko men we de New Yorkse baglady tegen, de zwerfster die altijd met tassen loopt rond te zeulen en de verdwaalde toerist. De voorstellin- gen van The Roaring City Tour zijnakoestisch. Theater de Teerstoof 24253 en 24262 fl. 19,50 1 mei 1997 Stef Bos Schaduw in de nacht Stef Bos, enige jaren geleden door- gebroken met de hitsingel Papa, is inmiddels breed erkend als zanger, componist, tekstschrijver en verta- ler. Zijn laatste programma werd door pers en publiek geprezen. Op- vallende elementen in zijn werk zijn de ingetogenheid van zijn repertoi re, de poetische kracht van zijn tek sten en de strijd tussen gevoel en verstand. De emotie is hierbij het sterkste. Theater de Teerstoof, fl.19.50 2 mei 1997 Sense Jiddische verhalen en muziek Muziek (verhalen en liedjes) waar- bij gepraat. een glas wijn gedron- ken of gegeten mag worden. Zo luidt de geruststellende program- matitel van het Nederlandse duo Ilona Cechova en Rolindha Kross. Je mag bijna alles bij een optreden van Sense: praten, eten, dansen of je mond houden en luisteren. Doe maar en geniet! Mazzel en broche (als je maar gezond bent). Theater de Teerstoof 25022 fl. 19,50 3 mei 1997 Trio Hasjee Hasjee Show Het supergladde saxwerk van Joh nny, de diepgravende bas van Cor en het optimistische gitaarspel van Nico vormen samen een pittig ge- recht waar u uw vingers bij zult af- likken. Door hun zoete samenzang brengen ze elke menigte tot een kookpunt. Volgens onmiskenbaar Rotterdams recept bereiden zij in eigen keuken Nederlandstalig re pertoire. Van sappige smartlappen tot hartige meezingers. Theater de Teerstoof 25032 fl. 19,50

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 22