Jeugdtheater V Hello Kids Join de Intertoys Jeugdtheat Smartlappenfestijn bij Van Diggelen LIDMAATSCHAP INTERTOYS JEUGDTHEATERCLUB 1997 KLARE TAAL Bestelformulier 7 MaasposT Februari 1997 Maart 1997 nw April 1997 Clowns in Winkelcentrum De Nieuwe Passage Gratis ijshoorn McDonalds WAT KRIJGJE DAARVOOR: la, ik word lid van de Jeagthealerclab en kies minimal twee voor ail. En ik krijg alle mrdelen van het lidmaalsihapl Rotterdams Dagblad Kies nu minimaal 2 voorstellingen uit en u krijgt 2 weken het Rotterdams Dagblad GRATIS in uw bus! rsj INJ IX/M M=" iva T Inleveren bij de: Schiedamse Theaterkassa, Brede Marktsteeg 3,3111 NE Schiedam THEATER THEATER Het is clowns, clowns en nog eens clowns wat de klok slaat in maart en april. Natuurlijk treden er heel wat op in theater de Teer- stoof, maar ook de Nieuwe Passage wordt niet overge- slagen. Zaterdag 1 maart zijn hier veel verschillende clowns te vinden. Er wordt onder meer een clowns- spel gespeeld, waarmee leuke prijzen zijn te win nen. Kinderen die het spel slim spelen kunnen gratis kaartjes voor de clowns- voorstelling op zondag 9 maart in de Teerstoof win nen. Komen en kijken dus! Het nieuwe filiaal van Mc Donalds aan de Broersvest is enige maanden geleden feestelijk geopend. Maar het feest is nog niet voor- bij. Kinderen die de Teer stoof bezoeken zullen dat merken. Het hele jaar door krijgt iedere bezoeker van een jeugdvoorstelling in Theater de Teerstoof een waardebon op vertoon van het toegangskaartje een gratis ijshoorn bij aankoop van een Happy Meal bij McDonalds. In het nieuwe seizoen heeft Theater de Teerstoof spe- ciaal voor de jeugd een jeugdtheaterprogramma sa- mengesteld. Hierin staan alle voorstel- lingen vermeld die te zien zullen zijn in Theater de Teerstoof. Het aanbod is heel afwisselend: Clowns, poppentheater, muziekthea ter en toneel wisselen elkaar af. Dus voor elk wat wils! Maar er is nog meer nieuws. De jeugdvoorstellingen zijn niet meer op zaterdagmid- dag, maar op zondagmid- dag. De aanvangstijd is wel gelijk gebleven namelijk 14.00 uur. Maar er is meer. Je kunt nu ook lid worden van de Intertoys Jeugdthea terclub. Als je twee of meer voorstellingen in Theater de Teerstoof bezoekt ben je au- tomatisch lid. De eerste driehonderd leden krijgen een tas met verassende inhoud van de speelgoedzaak Intertoys. Kortingsbonnen van Intertoys. Een strippenkaart met vijf voorstellingen waarvan de vijf de gratis. Als je jarig bent mag je na de voorstelling in de Teerstoof een kadootje grabbelen uit de Intertoys grabbelton en ga je op de foto met de sprekende camera. Naam: Voornaam: I I Naam ouders verzorgers I I Adres: I I I I I I I I I II II II II II II II II II II IL Postcode Woonplaats: Telefoon: INLEVEREN BIJ: Schiedamse Theaterkassa Brede Marktsteeg 3 3111 NE Schiedam Tel.: 010-4269563 Op 17 maart kunt u genieten van het Smartlappenfestijn. Maar een voorproefje vindt plaats op zaterdag 1 maart in Cafe Van Diggelen op de Grote Markt in Schiedam. De aanvang is 22.00 uur. Hier vinden voorrondes plaats voor de Van Diggelen Smart- lappen Trofee. Iedereen die vindt dat hij een respectabele smartlap kan presenteren, kan zich inschrijven. U kunt u opgeven onder vermelding van naam, adres, telefoon- nummer en onderwerp bij de Schiedamse Theaterkassa, telefoon 010 - 4269563. IN HET Naam m/vr:Voorletters: Geb. datum: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon overdag: Telefoon avond: Nummer: Voorstelling: Totaal aantal kaarten waarvan CJP/Pas 65 Korting 10% 10% 10% 10% 10% J L. Woensdag 22 januari 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 59 Zondag 2 februari 1997 Jacobus Wieman Het Betoverde Sprookjesboek (poppentheater) vanaf 5 jaar vindt het wel erg stil in zon grote mand. Zowel het konijntje als Sal- miak krijgen enorme heimwee. In het donker lijkt er voor beide die- ren geen weg terug. Maar in het licht van de maan blijkt veel te kunnen veranderen. Aanvang 14.00 uur, prijs fl. 7,50, 22095 Zondag 16 februari 1997 Juffrouw Dotje en Juffrouw Lot- je (toneel) vanaf 4 jaar Knuffels Koos, de poppenspeler, wil voor de poppenkast een sprookje voor- lezen. Hij is een beetje dom, want hij is het verhaal dat hij zou voorle- zen op een geheimzinnige manier vergeten. Maar het zit hem ook niet mee. Er gebeuren mysterieuze dingen met het sprookjesboek. En het blijkt ook niet pluis te zijn in de poppenkast, waar het rijk van de muizen is. Dan komt een dappere muis Koos te hulp. De muis gaat op zoek naar een middel om alle moeilijkheden op te lossen. Daar- voor moet hij met de hulp van het publiek heel wat gevaren trotseren. Aanvang 14.00 uur, prijs fl. 7,50, 22025 Zondag 9 februari 1997 Theater jojo Vertel het maar aan de maan (poppentheater) vanaf 4 jaar schermt, maar vooral zijn ontmoe- ting met vergeet-me-nietje die hij zijn liefde toezingt en met wie hij uiteindelijk op huwelijksreis gaat naar het land van de vijf zonnen. Kortom; een zeer spannend sprookje dat opmuzikale wijze wordt verteld. Aanvang: 14.00 uur, prijs fl. 7,50,22235 Zondag 2 maart 1997 Kindertheater Kijk Haar Nou De verdwenen stem (toneel en meespelen) vanaf 4 jaar Schiedam kregen zij het grootste applaus. Poco Petit brengen een levendige combinatie van clowne- rie, mime en dans, waarbij impro- visatie en contact met het publiek een belangrijke rol speelt. Ze bui- telen, dollen, vallen en staan weer op. Worden ze ook verliefd? Jaze- ker, verliefd, ze houden van, ze zijn gek op, zij zijn stapelgek! M'n tante en Ik (muziektheater) vanaf 4jaar De kat Salmiak krijgt te maken met een rivaal die zijn leventje dras- tisch verstoort. Gekke Oma heeft namelijk zijn poezenmand wegge- geven aan een konijntje. Salmiak besluit weg te gaan. Maar zo ver van huis schuilen er ongemakken en gevaren. Het wordt een grote nachtmerrie. Salmiak denkt met verlangen terug aan thuis en vraagt zich af of het konijntje nu lekker in zijn mandje ligt te slapen. Het ko nijntje dat eerst heel tevreden leek. Juffrouw Dotje en Juffrouw Lotje zijn hele goede vriendinnen. Al- leen over een ding zijn ze het niet eens: Knuffel, de knuffel van Juf frouw Dotje. Juffrouw Lotje vindt dat Juffrouw Dotje een beetje te groot is voor zo een grote knuffel en plaagt haar daarmee. Wanneer de knuffel zoek is, blijkt dat Juf frouw Lotje daar meer van weet en is voor Juffrouw Dotje de maat vol. Natuurlijk krijgt ook dit avon- tuur van de dames een goede af- loop: moe van de drukke dag gaan ze ieder met hun eigen knuffel naar bed. Aanvang: 14.00 uur, prijs fl. 7,50, 22165 Zondag 23 februari 1997 Majeur Plus Sprookjes van ijskristal (muziektheater) vanaf 6 jaar Dit verhaal is opgebouwd uit Ne- derlandse, Duitse en Keltische sprookjes en sagen. Samenge- voegd tot een speels-muzikaal geheel. Het beschrijft het tragi-ko- mische leven van Joris de Roofrid- der en zijn verrukkelijke ontmoe- tingen met de lieve, boze stiefmoe- der. Wanneer ze Joris uit het moe- ras redt, verliest ze zelf haar hoofd van ijs. De man met een vogelnest- je op zijn hoofd, de fee met haar lange golvende lokken, de ijsvogel die zich verhuurt als detective, de drie reuzen die alle drie gewond zijn, de diabetische suikerspin, de altijd lachende prinses van ijskris tal, de jonge koning, die alle vrolij- ke biggetjes in zijn paleis be- Aanvang: 14.00 uur, prijs fl. 7,50, 23095 Zondag 16 maart 1997 Mijn Broer Echte Helden (toneel en meespe len) vanaf 4 jaar Olivia, de beroemde operazange- res, is voor een belangrijk concert in de stad. In haar kamer in het Bil- ton hotel bereidt ze zich voor op het concert dat de volgende dag zal plaatsvinden. Ze is zich echter niet beuwst van de snode plannen van Salim de stemrover, die in een on- bewaakt ogenblik haar prachtige zangstem steelt. Olivia is radeloos. Ze zoet immers de volgende dag dat belangrijke concert geven. Hoe vindt zij haar stem terug? En wat wil de stemrover met haar stem? Kinderen worden actief bij deze voorstelling betrokken. Aanvang: 14.00 uur, prijs fl. 7,50, 23025 Zondag 9 maart 1997 Clowns Poco Petit (winnaar van de eerste prijs VSB-clowns- festival) Met glans won dit duo de eerste prijs. Volgens de voorzitter van de jury Jan Willem de Boer van Radio Een koning is dood. Hij laat twee zoons achter met twee totaal ver- schillende karakters. Berkus en Coronel. Om uit te maken wie er nu koning wordt, moeten zij elkaar bestrijden op het vlak van drie oer- elementen: water, vuur en aarde. Het volk zal uitmaken wie er ge- wonnen heeft. Het publiek speelt het volk, dat is makkelijk. Aanvang: 14.00 uur, prijs fl. 7,50,23165 Zondag 23 maart 1997 Erik Beekes en Heddy Lester Bijna een uur lang worden kinde ren mateloos geboeid door de ver- rassende, muzikale kinderkomedie Mn tante en Ik. De bazige, bemoei- zuchtige tante Wies en de vrolijke, zorgeloze mevrouw Serensia. Daar draait het in deze kinderkomedie om. Tante Wies wil dat haar nich- tje Heddy haar helpt met het win- nen van een radiospelletje, waar- mee zij de titel de leukste tante van Nederland hoopt te behalen. Hed dy wordt wanhopig, verzint dat ze naar de tandarts moet en laat haar dikke onuitstaanbare tante Wies aan haar lot over. Onverwachts verschijnt Heddys vrolijke Suri- naamse bovenbuurvrouw mevrouw Serensia. A1 meteen krij gen de dames ruzie, maar via een bonbon wordt vriendschap geslo- ten. Erontstaan doldwaze situaties, waarin tante Wies en mevrouw Se rensia uiteindelijk vriendinnen voor het leven worden. Samen winnen ze de radioquiz en beslui- ten naar Suriname te vertrekken. Maar op het laatste moment zorgt Heddy toch voor een onverwachte ontknoping. Kinderen houden hun adem in... Aanvang: 14.00 uur, prijs fl. 7,50, 23235 Zondag 6 april 1997 Poppentheater Pandora Het Geheim van de Groene Kool (vanaf 3 jaar) De verhalenverstelster heeft zak- ken vol spullen en een wolk en een hamer en een zaag en een heel dik boek... een uitklapboek. Vos wil meedoen, maar hij hoort niet bij dit verhaal. In het boek zit het verhaal van vader en moeder ko- nijn, waaring vader wel drie wieg- jes timmert. Het zien van de lege wiegjes doen vader en moeder ko- nijn heel erg verlangen naar kleine konijnebabytjes. Moeder vraagt wat baby's bij de buren, want die hebben er toch al een heleboel. Geen sprake van, zeggen de buren, zorg zelf maar dat je bedjes vol ko- men. Maar vader heeft die mooie wiegjes niet voor niets getimmerd, hij stuurt moeder er weer op uit. En waar komt zij dan mee thuis? De ene baby is te groot, de andere te klein en eentje is wel erg wild en stout. En de vos die blijft ook niet braaf in zijn hok, hij gaat mee en zet de boel op stelten. De verhalen- vertelster heeft er een hele klus aan om het verhaal tot een goed einde te brengen. Maar...dan hebben alle baby's een vader en een moeder. verteld. Het verhaal Malle en de wind nodigt uit tot zelf toneelspe- len en vertellen, vrienden maken en molens bouwen. Mooie molens, zoals in Schiedam. Aanvang: 14.00 uur, prijs fl. 7,50 Zondag 20 april 1997 Theater Potdoosie Pestkopperij (vanaf 4 jaar) Juffrouw Dotje en Juffrouw Lotje zijn al jarenlang naaste buren. Wanneer de beide dames op een dag een gezellig potje domino spe- len, worden zij opgeschrikt door een hoop lawaai. Ze zijn aan het verhuizen. Krijgen we nieuwe bu ren? Precies tussen de twee huisjes van de juffrouwen in zet een klein mannetje zijn huisje neer. De da mes doen er alles aan om het man netje weg te krijgen. Wanneer het mannetje mannetje het zat is, en besluit weg te gaan komen Dotje en Lotje er precies op tijd achter dat plagen niet leuk is en dat je het met z'n drieen heel gezellig kunt hebben. Aanvang: 14.00 uur, prijs fl. 7,50, 24205 Zondag 27 april 1997 Clown Markus (winnaar van de tweede prijs van het VSB-clown- sfestival) Deze clown won welverdiend de tweede prijs. Clown Markus is een zeer beweeglijke clown. Hij be- weegt mee met alles wat er om hem heen gebeurt. Dat wordt dus ouderwets lachen. Zijn specialiteit is pannenkoeken bakken. Maar hij is ook zeer muzikaal. De kracht van deze leuke clown zit hem in het contact dat hij tijdens de voor stelling met de kinderen heeft. Ook veel leuke liedjes zullen de revue passeren. Aanvang: 14.00 uur, prijs fl. 7,50, 24275 Aanvang: 14.00 uur, prijs fl. 7,50,24135 Zondag 13 april 1997 Peter en Mario Malle en de Wind Peter en Mario lopen door de wei- landen. Ze zien Malle op zijn mo- len staan. Hij kan heel ver in de verte kijken. Lekker dromen. Al- leen. Malle praat met de wind. 'Hoor je het woesjen, het roesjen, het wiebelen, het fluiten langs de wieken en de vlaggen langs het dak?' Met viool en accordeon, spe- lend en zingend wordt het verhaal JEUGDTHEATERCLUB Handtekening: Nummer: Voorstelling: Prijs: 1 gratis ^1immrnm Ml ^Mi Mi ^Ml MMmmmmw Mi mm mm Mmmw m H

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 23