Schiedam eerste ecostroom-gemeente Hoogste punt voor Rembrandt Panorama 1,85 Keukens half geld D0RZ0 0 klein Schiedam in vogelvlucht w MaasposT VIRKOPIRS "At JUNIOR vmontts "At -2150 per maand 1 II KOPIE Zwart/wit Kleur-KOPIE OP= OP Plan van Groen Links u MaasposT tSyMvfr-y.vy.vo:::::: i NHK Schiedam Muzikanten welkom bij Harpe Davids Hulp bij stress en fobieen Nestkast naar keuze voor de tuin Deze week in Gouden Eeuw Volleybal Smartlappen 6 ct RENAULT tn Opiage 37.745 SCHIEDAM - Schiedam moet de eerste gemeente worden die eco-stroom verbruikt. Dat is tenminste het plan dat Groen Links maandagavond 3 februari in de gemeenteraad opperde tijdens de behandeling van het Energiebeleidsplan 1997. Over de precieze inhoud van de plannen kon men nog niet alle de tails geven, maar wel werd duidelijk dat in de ogen van Groen Links in ieder geval een deel van de energie uit zogenaamde eco-energie zou moeten bestaan. Nadeel Coach duwt damesploeg langzaam omhoog Tranentrekkers gezocht voor nieuw festival Metro 55 V- vanaf vanaf GIGA-COPY-SHOP Voor Gigantisch Goedkoop kopieren Lange Kerkstraat 35 b (tegenover ABC-gebouw) Tel./ Fax: 010-2730321 Schiedam-centrum LAAGSTE PRIJS VAN nederland NU VANAF: FOT# VIDE# AUDM Zie ook onze advertentie elders in deze krant. IIIMIHT FULLTIME EN PARTTIME ItESTANTEN COLLECTIE96 KORTINC CONTACTLENZEN Oftuit A I' Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 5 FEBRUARI 1997 4e jaargang nr. 6 SCHIEDAM - De christelijk muziekvereniging Harpe Davids is sinds het begin van de jaren taehtig in het bezit van een drumfanfare voor leerlingmuzikanten. In dit opleidingsorkest, het zoge naamde B-orkest, leren jon- gens en meisjes, maar ook dames en heren de eerste be- ginselen van samenspel. Op dit moment bestaat het B- orkest uit ongeveer 25 muzi kanten. In verband met ko- mende optredens kunnen er hier best nog wat bij. Harpe Davids is daarom hard op zoek naar beginnende muzi kanten die een houten of ko- peren blaasinstrument zoals klarinet, hobo of trombone, bespelen. Het B-orkest repeteert op maandagavond van 18.45 tot 19.30 uur in de grote zaal van verenigingsgebouw De Tamboerijn aan het Nijhoff- plein 22. Belangstellenden kunnen contact opnemen, tel: 273 07 21/471 59 59. SCHIEDAM - De Neder- landse Hyperventilatie Ver- eniging is een vereniging voor mensen met angsten, stress, depressies en fobieen die veelal uitmonden in hy perventilatie. Geconstateerd is dat steeds minder mensen zich de laat- ste tijd aanmelden. Dat zou kunnen komen door berich- ten in de media waarin hy perventilatie niet langer als ziekte wordt omschreven. Hyperventilatie is vaak het gevolg van... en wordt dik- wijls gebruikt als verzamel- naam voor allerlei klachten. Omdat het geen ziekte is, schamen mensen zich er- voor, willen ze er niet over praten en doen ze niets aan hun klachten. Maar hieraan valt wel degelijk iets te doen. De eerste stap op weg naar genezing is de Hyperventila tie Vereniging. De vereni ging heeft een groep in Schiedam-De Gorzen. De hoofdvestiging is gevestigd in Rotterdam aan de Gerard Scholtenstraat 128 en ge- opend van maandag tot en met donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. SCHIEDAM - De Hoofdaf- deling Groenvoorziening en Natuur organiseert in sa- menwerking met Dagcen- trum 'De WoutershoP en de KNNV de aktie: 'een nest kast voor uw tuin'. Inwo- ners van Schiedam krijgen de kans om voor het geringe bedrag van fl. 10,- een nest kast aan te schaffen. De verstandelijk en/of licha- melijk gehandicapten van Dagcentrum 'De Wouters hoP uit Schiedam hebben de nestkasten gemaakt. Men hoeft dus niet zelf te passen en te meten. Bij de nestkast krijgt men gratis aluminium spijkers en een folder van de Vereniging van Vogelbe- scherming. Wie een nestkast naar keuze wil bestellen kan contact op nemen met de Hoofdafde- ling Groenvoorziening en Natuur, 2465522, Het Energiebeleidsplan houdt een besparing van energie in voor on- der andere scholen. bedrijven en gemeentelijke gebouwen. Voor elk van die groepen is een plan onl- wikkeld dat bestaat uit concrete projecten die tussen 1996 en 1999 gestart en uitgevoerd worden. Daarvoor is maandagavond een eenmalig krediet van fl. 179.000,- beschikbaar gesteld. Groen Links is blij met de plannen. maar vindt ook dat het nog beter kan. Eco-energie wordt door de ener- giebedrijven, in samenwerking met het Wereld Natuurfonds aan- geboden en is stroom die op een milieuvriendelijke manier wordt opgewekt. Bijvoorbeeld door mid- del van windenergie. Ecostroom betekent dus minder vervuiling, minder koolstofdioxide-uitstoot en dus een verminderd ririco in ver band met het broeikas-effect. Grote nadeel van deze schone energie is wel dat deze duurder is dan gewone energie. Een kilowatt- uur ecostroom kost ongeveer ze- ven cent meer dan gewoner stroom. Voor een huishouden bete kent dat een meerprijs van een paar gulden per maand. Voor het gemeentelijk verbruik zal dat uiteraard meer bedragen. Dat is ook de reden waarom wethouder De Leede van milieu toezegde te zullen bekijken hoeveel de ecostroom gaat kosten. ..Op zich is het een goede gedachte om niet al- leen te kijken naar energiebespa- ring maar ook naar duurzame ener gie. Maar we moeten eerst naar de kosten kijken en zien of dit niet te hoog gegrepen is voor ons." Volgens Groen Links raadslid B. Oomens werkt de voorbeeldfunc- tie dubbelop door ecostroom bij het energiebeleidsplan te betrek- ken van Schiedam. „De gemeente geeft het goede voorbeeld, doordat we zelf energie besparen en door dat de energie die we gebruiken ook nog eens schone energie is." In het Stedelijk Museum is van 8 februari tot en met 26 oktober De Gouden Eeuw van Schiedam 1598-1795 fe zien. Het museum heeft met deze tentoonste/ling de pretentie om -door samenwerking met onder andere het Gemeente-archief, het stadskantoor en winkeliers- gedurende negen maanden de Gouden Eeuw opnieuw in de binnenstad tot leven te laten komen. (Foto: Roger van derKraan) SCHIEDAM - De Rembrandt Pa norama, het in aanbouw zijnde woongebouw op de hoek van de Rembrandtlaan en de Vlaardinger- dijk, bereikt donderdag 6 februari zijn hoogte punt. Een bijzonder feit dat tevens een hoogtepunt be tekent voor de 'Vernieuwde Stad'. die hiermee haar eerste project in de Schiedamse stadsvernieuwing duidelijk gestalte geeft. Ondanks de koude periode van de afgelopen maanden toont deze gebeurtenis aan, dat de bouw van deze markan- te woontoren precies op schema ligt. De oplevering wordt rond de bouwvakvakantie verwacht. Posi- tieve geluiden dus en reden om te juichen voor deze publiek private samenwerking tussen de gemeente Schiedam, Bokx Bouw BV, Sla- venburgs bouwbedrijven en Osta- deBV. Directeur C.BoImers van De Ver nieuwde Stad is zeer tevreden over het verloop van zijn eerste bouw- project. Temeer daar men nu aan de voet ervan is gestart met de bouw van de nieuwe Metrolijn. die het Marconiplein in Rotterdam over Schiedams grondgebied gaat verbinden met Hoogvliet en Spij- kenisse. Hierdoor zal een ringlijn ontstaan van hoogwaardig open- baar vervoer, welke in de nabije toekomst voor een belangrijke ont- sluiting zal zorgen van de stad en met name Nieuwland en Het Wes tern Aanvankelijk zijn er bij de plan- ontwikkeling van zo'n nieuwe Me trolijn uiteenlopende readies van voor- en tegenstanders. Je ziet dat overal. Destijds in onder andere Spijkenisse en Capelle aan den IJs- sel was dat ook zo. Het eigenaardi- ge is echter dat een dergelijke hoogwaardige railverbinding bij het gereedkomen en na de inge- bruikname als bijzonder positief en comfortabel wordt ervaren. Bewo- ners van de Rembrandt flat profite- ren daar straks in belangrijke mate van mee. In luttele minuten bereikt men via dit trajct het NS-station Schiedam en Rotterdam-Centrum. Anderzijds reist men in een oog- wenk naar Hoogvliet en Spijkenis se. Een prettig vooruitzicht en ide- ale situatie als het gaat om woon- werkverkeer. Vooral voor degenen die het dagelijkse autoverkeer er varen als een ware beproeving. Het afgelopen najaar is er regelma- tig geadverteerd voor het woon- project. Dit leverde opvallend veel reacties op uit zowel Vlaardingen. Spijkenisse als Hellevoetsluis. In- middels heeft dit geleid tot de ver- koop van een aantal appartemen- ten. De verwachting is, dat naar- mate de bouw zijn voltooiing na- dert, de verkoop gelijke tred zal houden. Belangstellenden die nog in aanmerking willen komen voor een appartement in Rembrandt Pa norama kunnen telefonisch contact opnemen met een van onderstaan- de Makelaars voor dit project. An- ke Bodewes Makelaardijk O.G., tel. 246444 of Wassenaar Make laars O.G.. tel. 4737933. GROOT AANTAL Hans Verkerk Keukens is bezig zijn 72e filiaal op te bouwen in Capelle a/d Ijssel en daarom hebben zij tijdens de bouw een te gekke magazijnvoorverkoop- actie! Een groot aantal keuken- merken bieden wij voor de helft van de door de leverancier aan- bevolen adviesprijs aan. Buiten deze half geld actie hebben wij ook diverse andere merken keukens en apparaten die wij tegen ongelooflijke stuntprijzen aanbieden. Neem gerust uw offertes mee en wij garanderen u echt de allerlaagste prijs. Kom snel echt geld verdienen! DONDERDAG EN VRIJDAG K00PAV0ND Actie niet in combmatie met andere aanbiedingen CAPELLE A/D IJSSEL WORMERHOEK 12 - 010-4506666 LANGS DE ABRAM VAN RIJCKEVORSELWEG (NAAST DE GOLFBAAN) De klant centraalde auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen. tel. (010) 2488988 SCHIEDAM - De ontwikkeling van een stad door de eeuwen heen, is goed zichtbaar wanneer 'luchtfoto's' van deze stad naast elkaar worden gelegd. Nemen we de kaart die Jacob de Gheyn in 1598 van Schiedam maakte en leggen we deze naast een van de meest recente lucht- opnames van diezelfde stad, dan kunnen we zien dat Schiedam een flink stuk groter is geworden. Ook wordt duidelijk dat de vorm van het oor, door de ronde vorm van de havens, er ook toen al uit- sprong. Meer over de kaart van De Gheyn, de eerste kaart met een topografisch correcte weergave van de stad, valt te lezen op de Pluspagina. HgSSLr pife,.. Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam Zie onze wekelijkse advertentie elders in deze krant. Plusmarkt Woudhoek van Dljk Plusmarkt Schiedam Koornneef Nubuck loafer in zwart, navy en naturel. Maten 36 - 42. Normaal 59.95 Bristolprijs 49.95 W ROTTERDAM: Binnenwegplein 20 (bovenZeamon) nplHin t/m fl fphrnari ROTTERDAM: op hal Zuiderterros van WC ZuidpleinUlllUij ROTTERDAM: jeiuig t/m o icuruan AUxanrfrium II (t/o W.C Ooslerhof) SPIJKENISSE: Stodhuispassoge 2 (v/hT«r Meultn) HOOGVLIET: Bmnenbon 54 VLAARDINGEN: Hoogslraal 219 OUD-BEIJERLAND: Oosldijk 45-49 IK] SCHIEDAM: Nieuwe Possoge 8 KINORAMA B.V. is een foto-, audio-, video- en telecomspeciaalzaak met 12 vestigingen in de Randstad. Service en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Binnenkort openen wij onze 13e vestiging. Wegens deze uitbreiding zijn wij op zoek naar U kunt goed werken in teamverband. U bent representatief en heeft een goede contactuele instelling. U heeft ervaring met de verkoop van foto-, audio-, video- en telecomproducten. U kunt goed werken in teamverband. U bent representatief en heeft een goede contactuele instelling. U bent gei'nteresseerd in de verkoop van foto-, audio-, video- en telecomproducten. Uw leeftijd ligt tussen de 18-25 jaar. Wij bieden u een boeiende en veelzijdige functie in een compacte organisatie een zeer goede werksfeer, een goed salaris en een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden. Bent u in voor een van deze functies en beschikt u over de gevraagde kwalificaties? Schrijft u dan binnen 7 dagen na plaatsing van deze advertentie een korte brief met c.v. en stuur deze samen met een recente pasfoto naar: Kinorama B.V., t.a.v. de heer P. de Graaf Postbus 4122, 3006 AC Rotterdam. FOTO VIDEO AUDIO TELECOM CT7M A.S. ZATERDAO Hoogsrraar 2 Schiedam 010-473 59 19 met vn.ie.H,eCtlCpbe. yvoettK, 4*cOie etc oJUicie*. T E M PE L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1