616.000 A Vervuilde grond gooit roet in eten TUDLLUK DUBBLLPRJNT ZfOTO GRATIS 48 DORZO Zeven geitjes geboren s UITGESLAPEN? GRATIS GSM TELEF00I1 Z0NDER VERPLICHTlil S'S ••215° per maand V ook in uw huiskamer kConin$nneda& £een opliaaUa^ BOUMAN - Discussie Gat van Mak: I PHILIPS GSMTEIiFOON Totale opiage Zing mee in Maasstad- koor Bibliotheek wijzigt prijzen Lezing over de Gouden Eeuw 'jS#""""' Deze week in Anthonisgilde Sibeliusplein Voetbal Wijziging Sluiting Schiedam Opiage 37.745 wamm SCHIEDAM - „De burgemeester heeft geen recht van spreken als hij zegt dat de Schiedamse ondernemers eens wat initiatief moeten tonen. De gemeente is zelf laks." Koos Wiegel, eige- naar van Zeilmakerij Mak, is boos. Inzet van de onenigheid tussen Wiegel en de gemeente vormt een stukje verontreinigd Broersveld, in de volksmond al omgedoopt tot Het Gat van Mak. Wiegel wil bouwen op het stukje grond. De gemeente zegt dat dat niet kan. ECHT BRUYNZEELPARKET ALLEEN OP DIT ADRES L 24 24 FOTO VIDEO AUDIO TELECOM ...BETER IN BEELD... £N GELUID! LIESVELD 147 VLAARDINGEN 010-43590(1 Een gezellig stamcafe op het dak Marco Klein sinds drie weken buitenspel RENAULT Wijzi$n^ ophalen huisvuil en GFl VIDEOCAMERA 3-DAAGSE BIJ FOTO KLEIN OP 00 24, VRIJ 25 EN ZA 26 APRIL m BETAALBARE m NEDERLANDSE I KWALITEIT Zoehl u iets lekhers! Zie onze advertentie elders in deze krant! CONTACTLENZEN Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 WOENSDAG 23 APRIL 1997 4ejaargang nr. 17 Voordekomst van deNieuwe Pas sage was in de zaak van Wiegel be- halve een zeilmakerij ook een han- del in kampeer- en watersportarti- kelen gevestigd aan het Broers veld. De zaak moest, toen het win- kelcentrum werd gebouwd, ver- dwijnen naar de Nieuwe Haven. Zeer tegen de zin van Wiegel, die behalve zijn goede stek ook de helft van zijn zaak zag verdwijnen. „Ik heb hier niet eens plaats voor een winkel, dus ik heb alleen maar de zeilmakerij overgehouden in de overtuiging dat ik binnen de korts- te keren terug mocht keren naar het centrum, want de gemeente had mij een stukje grond beloofd aan het Broersveld. Nu zit ik hier nog en de gemeente laat niets of nau- welijks van zich horen." Wiegel laat in 1995 een nieuwe zaak ont- werpen door een architect. Na wat heen en weer gepraat over hoe de te bouwen zaak er uit moet komen te zien (volgens Stadsontwikkeling in de stijl van het Broersveld en naar de zin van de stadscommissie in de stijl van de Nieuwe Passage), worden de bouwplannen goedge- keurd. Wiegel gaat vervolgens naar het stadskantoor voor zijn bouwvergunning. „Toen bleek pas dat ik geen bouwvergunning kon krijgen omdat de grond vervuild was. Die moest eerst gesaneerd WATERWEG - De Storm- vloedkering Nieuwe Water- weg wordt zaterdag 10 mei officieel in gebruik genomen door Koningin Beatrix. Op de zuidoever op de landtong van Rozenburg zai een enorm feest worden georga- niseerd waarvoor vocalisten worden gezocht voor het Maasstad-koor. Dit Maas- stad-koor moet het grootste Nederlandse publiekskoor alier tijden worden. Er zal voor de koningin een pot pourri van zeventien beken- de Nederlandse liedjes ten gehore worden gebracht. Zangers en zangeressen die deel uit willen maken van dit Maasstad-koor kunnen zich aanmelden op nummer 411 98 55 of via de bon die vol- gende week in speciale jubi- leumkrant '5 jaar Maas- stad' is opgenomen. SCHIEDAM - De openbare Bibliotheek Schiedam wij zigt per 1 mei haar abonne- mentsprijzen. Vanaf dat moment betalen 16- en 17- jarigen fl. 13,- en volwasse- nen van 18 jaar en ouder fl. 30,-. Een plusabonnement kost dan fl. 47,-. Op deze ta- rieven wordt een tientje re- ductie verleend aan houders van een CJP-pas, Rotter- dampas of Pas 65. Per abonnementhouder wordt maar eenmaal reduc- tie verleend. De korting be- draagt dus ten hoogste tien gulden. De leengeldtarieven worden overigens niet ge- wijzigd. Deze blijven fl.5,- per week voor CD-Roms, fl. 2,50 per week voor audio-CD's en fl. 2,50, fl. 5,- en fl. 7,50 per week voor videofilms. De ta- rieven gelden voor alle fili- alen van de Openbare Bibi- liotheek Schiedam. SCHIEDAM - De gemeente- archivaris van Schiedam, de heer Charles Jeurgens, geeft zondag 27 april in de aula van het Stedelijk Museum een lezing over de Gouden Eeuw van Schiedam. Voor- naamste aanleiding is de tentoonstelling over de Gou den Eeuw die nog tot en met 29 oktober te zien is in het museum. Jeurgens wordt gezien als de kenner bij uitstek van de ge- schiedenis van Schiedam. Het gemeente-archief be- waart immers veel van het Schiedamse erfgoed en heeft ook diverse voorwerpen in bruikleen afgestaan aan het museum voor de expositie. Bij de lezing zal de nadruk liggen op de plaats die Schiedam tijdens de Gouden Eeuw innam binnen de re- publiek. De tentoonstelling wordt op deze manier in een algemene context geplaatst in die tijd. Natuurlijk wordt er tijdens de lezing ook specifiek inge- gaan op de tentoongestelde attributen door de gemeen- te-archivaris. De lezing begint om 15.00 uur in het museum aan de Hoogstraat. De toegang is een entreebewijs voor het museum. worden en voordat ze besloten hadden hoe ze dat zouden doen waren we al weer een jaar verder. Pas in 1996 werd in de gemeente- raad besloten dat het stuk grond zou worden opgeleverd door een betonnen plaat over het vervuilde gedeelte te leggen. Ik was het daar niet helemaal mee eens, maar goed, ik had niet veel keuze en ik wilde snel terug, dus ik ging ermee akkoord", aldus Wiegel. En dan wordt het verhaal zeer mistig. Wie gel zegt daarna niets tot zeer wei- nig van de gemeente te horen. „Ze verschuilen zich achter de provin- ciale overheid. Zeggen dat ze eerst daarmee moeten overleggen. Maar ik schakel ondertussen mijn advo- caat in, want ik ben het zat. Ik zit nu al jaren te wachten en dit hele geintje heeft me ondertussen ton- nen gekost." Volgens woordvoer- der Sjaak Poppe van de gemeente valt het allemaal wel mee. „Het klopt inderdaad dat we voorlopig nog geen bouwvergunning kunnen afgeven, omdat de grond vervuild is. Daar kwamen we zelf ook nogal laat achter. We zijn momenteel aan het overleggen met de heer Wiegel over hoe we de zaak gaan saneren. Over moeilijkheden met de pro- vincie is geen sprake. Het lijkt me sterk, dat we zelf een voorstel doen om de grond af te dekken met een betonnen plaat als dat niet in over- eenstemming is met de provinciale plannen." De ondernemer blijft vooralsnog bij zijn standpunt om de gemeente juridisch aan te pak- ken. ,,De hele gang van zaken is belachelijk gegaan. Ik moest uit de krant destijds vernemen dat het Gat van Mak gesaneerd zou wor- vioeren Rotterdam. Burg, van Wafsumweg 188-190 tel. (010) 414 73 68 SUPERSTVNTAANBIEDING VAN DE GOEDKOOPSTE FOTOONTWIKKELAAR VAN NEDERLAND AfORUKKEM (INCL. ONTW1KKEJJLN) FANTASTISCHE KLEURENFOTO'S GROOT FORMAAT 10 X 15 CM ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN GRATIS I FUJI fOTORQLLLTJL tw.v. 7.95 VOOR Dl WAANZINNICt TOTAALRRUS VAN MAAR (36 OPNAMEN 2 X AFGEDRUKT f 5,- MEERPRIJS) Deze actie is geldig tot 31-5-1997 en alleen in het filiaal Vlaardingen Ipp SCHIEDAM - Ruim twee weken geleden vierden de mannen van trainer Rob van Vliet al een mini-feestje op het veld. Zaterdag 19 april werd het kampioenschap van het eerste elftal van SVDPW echter in het groot gevierd. Met leden, supporters, spelers, aanhang en natuurlijk live muziek. ledereen was uitgenodigd de mijlpaal mee te vieren. De voetbalschoenen konden voor een avond in het vet blijven staan en worden omgeruild voor dansschoenen. En ook daar konden de kampioenen prima mee uit de VOeten. Foto Roger van der Kraan den opgeleverd met betonnen pla ten. Soms schreef ik brieven en kreeg ik pas zes of zeven maanden later bericht." Poppe ontkent dat laatste. „De reden dat meneer dat niet rechtstreeks van ons gehoord heeft, zou weleens te maken kun nen hebben met het feit dat hij zelf ook via de media met ons commu- niceert, in plaats van rechtstreeks contact met de gemeente te zoe- ken." De klanl centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010)2488988 Avondwinkel Parkweg DE EERSTE Al/O/VDWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagengeopendvan 16.00 -24.00 uur dus ook op zondag - Vj Op woensdag 30 april (Koninginnedag) haalt ONS Milieu geen huisvuil en GFT op. De inhaaldag is dinsdag 29 april, dus een dag eerder. Zet alleen op de ophaaldagen uw vuilnis buiten. Dat voorkomt een hoop troep op straat. N.V. ONS Milieu, Van Heekstraat 15, Schiedam, Telefoon 446 53 85 SCHIEDAM - De commissiever- gadering Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting van woensdag 24 april, 20.00 uur is verplaatst van het oude Stadhuis naar de Viermo- lens. De gemeente verwacht dat agendepunt vijf de nodige belang- stelling trekt (verkoop woningen Noordvest) en heeft daarom tot de wijziging besloten. De Viermolens is gevestigd aan de Damlaan. SCHIEDAM - Het Anti-Diskrimi- natie Buro Schiedam (ADB) is ge- sloten van woensdag 30 april tot en met maandag 5 mei. Dinsdag 6 mei is het ADB vanaf 09.00 uur telefo- nisch bereikbaar op 4264406. Het maandagmiddag-spreekuur wordt nu gehouden op dinsdag 6 mei van 14.00 tot 16.00 aan de Van Swin- densingel 40. Men hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Op 8 Mei is het ADB eveneens gesloten. SCHIEDAM - Hoewel de lente officieel de winter 21 maart heeft aflost, valt het met de temperatuur nog behoorlijk te gen. Zo nu en dan breekt de zon door de wolken heen, maar het is nog lang geen korte broe- ken weer. Maar alles wijst erop dat de lente al druk bezig is om haar scheppende werk te ver- richten. Kleurige bloemen schieten uit de grond en ook de bomen vertonen al het nodige bladerschoon. Het dierenrijk staat eveneens volop in het te- ken van de lente. Op Eerste Paasdag werd er in de kinder- boerrij aan de Puccinistraat een geitjesdrieling geboren. Het eerste geitje meldde zich om tien over twaalf. Daarna volgden de andere twee geitjes. In de dagen erna werden nog vier andere geitjes geboren. Pi 24, 25 26 APRIL GEWELDIGE MAGAZIJNVERKOOP VOOR 12 UUR EXTRA VROEGE-VOGEL-KORTING! Uitgeslapen? Kom dan vooral op 24, 25 of 26 april naar die geweldige magazijnverkoop bij Bouman Meubelen! Want daar koop je nu de mooi- ste meubelen, accessoires en bedtextiel voor zeer uitgeslapen prijzen! Helemaal uitgeslapen is dat als je voor 12 uur 's morgens komt, je ook nog extra veel korting krijgt! Kom dus snel naar Bouman Meubelen! 300 GRATIS PARKE ERR LA ATS EN MEUBELEN *BIJ AANKOOP VAN EEN VIDEOCAMERA OP 24,25 OF 26 APRIL '97 Met 16 filialen in regio Rotterdam Couda Hoogvliet Middelharnis Numansdorp Nieuwerkerk a/d Ussel Klaaswaal Oud-Beijerland Rotterdam Schiedam Spijkenisse Zoetermeer Aonbieding geldt olleen op 24,25 en 26 opril. Zolong de voorroad strekt. zie ook onze advertentie elders in deze krant FOT# VIDE# AUDII klein ^^^omplete keuken al v.a. 4.500,-j Keller keukens v. Vollenhovenstraat 1 3016 BE Rotterdam tel. (010) 436 48 88 m Zie onze wekelijkse advertentie elders in deze krant. Plusmarkt WoudhoekvanDllk Plusmarkt Schiedam Koornneef de Beste Bakker v<«« Rotterdam Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 m-et UJUCHdc.ttj4.e. yio-cte*. s4ie0ic dt oJUicie*. TEMPE L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1