0 Zf icr/f KLARE TAAL Rotterdam s Dagblad o TWEE WEKEN GRATIS EN EEN PLACEMAT VAN UW FAVORIETE FOTO OOK VOOR VASTE LEZERS REAGEER SNEL I tk -w—odnBaBpg I 1 I I Rott erdams Dagblad Rotterdams Dagblad 1 IN HET OOK VOOR VASTE LEZERS Rotterdams Dagblad geeft elke dag een uitgebreid overzicht van actuele gebeurtenissen, Bmnen- en buitenlands nieuws, rnaar ook nieuws uit uw eigen omgeving. Een kenmsinakingskorting van maar liefst 2 weken maakt een abonnement extra aantrekkelijk Als u nu een abonnement neemt met automatisehe betaiing, krijgt u bovendien een waardebon voor een heel persoonlijke verrassing. U kunt gratis een fraaie plaeemat laten maken van uw favoriete foto Leuk voor uzelf of als cadeau voor een bijzondere gelegenheid. Vul snel bon 1 in. Vaste lezers van het Rotterdams Dagblad kunnen ook voordelig in het bezit komen van zo'n verrassende plaeemat. Plak drie verschillende datumregels op bon nummer 2 en vul hem volledig in. Stuur 'm in een envelop met een of meer scherpe kleurenfoto's op brief- kaartformaat. Vergeet niet uw naam en adres achterop de foto('s) te vermelden. Per plaeemat betaalt u sleehts f 12,50 inclusief verzendkosten. Binnen een maand heeft u de originele placemat(s) in huis. Stuur vandaag de bon van uw keuze in een envelop - zonder postzegel - naar: afdeling Abonnee Service Antwoordnummer 1579 3000 VB ROTTERDAM JA, IK PROFITEER VAN DIE VERRASSENDE AANRIEDING JA, IK BE8TEL ZO'N VERRASSENDE PLACEMAT i M WM r ti r--x f2- i U Ik neem een kwartaalabonnement op het Rotterdams Dagblad. De eerste twee weken zijn gratis. Daarna betaal ik: I—I f 30,40 per maand (automatiseh) met waardebon voor een gratis plaeemat* LI f 89,00 per kwartaal (automatiseh) met waardebon voor een gratis plaeemat* f 92,80 per kwartaal (aeeeptgiro) Ik neem een vrijblijvend proefabonnement op het Rotterdams Dagblad van 4 weken voor f 13,75. Gewenste datum ingang abonnement: Bij automatiseh betalen oofcuw uank-/giromjmnier invuller* eri uw handtektnmg pfastsen Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Bank-/gironummer: j Voorl: Nr: m/v L Ik heb al een abonnement op het Rotterdams Dagblad Ik koop het Rotterdams Dagblad regelmatig los. Hiernaast heb ik drie verschillende datumregels van de voorpagina geplakt: voorbeeld Ik bestelplacemats en machtig u om per plaeemat eenmaligf 12,50 van mijn bank/giro-rekemng af teschrijven. Bij de bon stuur ik u de foto'sop briefkaartformaat. Maandag 7 april 1997 controle bezorging) HandLekening: O Naam: Adres: Postcode: Telefoon: Plaats: Deze bon isgeldig tot en met 15 augustus 1997. Voorl: Nr: Handtekening: m/v O o CJ - i - 7 a'f 1#" 771::. t-5-^tv 0 x V A.-k V' o*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 16