616.000 Milieu en meer werk gaan hand in hand DORZO HITTEGOLF? klein Moo/joL Help een Welp 1 TUDELUK DUBB tfOTO GRATIS keller 21'° BOUMAN OtMM® ISTi D wmmm Totale opiage Thema-avond voorpolitiek en ondernemers Uitslag Lego wedstrijd OBKnieuw slagwerk Kunstuurtjes in Stedelijk s Deze week in Teerstoof Verpleging Ursus Politie zoekt medebewoner zaakkelderlijk VERKOPEN WE ALLE KTV'S, VIDEORECORDERS EN HIFISETS BETER IN BEELD... IN GELUID! ULSVLLD 147I'LAARDINGLN 010-4359061 Schiedam Opiage 37.745 SCHIEDAM - Werken aan meer werkgelegenheid en aan een beter milieu. Dat gaat heel goed samen, vindt Groen Links. En om dat te bewijzen organiseert de partij op woensdag 21 mei een thema-avond voor de politiek en de Schiedamse onderne mers. Op de avond zullen drie milieu-vriendelijke onderne mers uit de regio hun iniatieven uit de doeken doen, die werk gelegenheid opleveren. De gasten komen uit drie verschillen- de branches, te weten recycling, detailhandel en produktie. Zoekt u iets lekkers! Zie onze adxertentie elders in deze krant! RENAULT 2E PINKSTERDAG GE0PEND VAN 10.00 TOT 17.00 UUR. 300 GRATIS PARKEERPLAATSEN SCHIEDAM - De bewoners rondhet 'Grevelingenpleintje'in de Gorzen hebben een oud volksfeest doen herleven. Zaterdag 10 mei richtten zij een Meiboom op die met kransen en linten werd versierd. Vroeger was het oprichten een algemeen gebruik dat in verband stond met het overbrengen van de groeikracht uit de ontwakende natuur op de mens. De Meiboom zal de komende weken het middelpunt vormen van allerlei activiteiten. FotoJaccoZanstra/WDB Personeel geniet van Dag van de Verpleging Kampioensclub van Jan van der Velden is helemaal 'hot' cvjwiilll ALLEEN OP ZATERDAG 1 7 MEI VAN 08.00 - 12.00 UUR zie ook onze odvertentie elders in deze kront FOT# VIDE# AUDI! Wijzi^m^ ophalen huisvuil grootste collectie teak ^ERREMgggSi VANAF 1 MEI VIA DE KABEL IN UW HUISKAMER 105.9 FM of 99.0 FM SUPERSTUNTAANBILDING VAN DE GOEDKOOPSTE FOTO ONTWIKKELAAR VAN NEDERLAND 24 24 FOTO VIDEO AUDIO TELECOM k o u k e n s Keller keukens v. Vollenhovenstraat 1 o 3016 BE Rotterdam tel. (010) 436 48 88 Zie onze wekelijkse advertentie elders in deze krant. Plusmarkt Woudhoek van Dilk Plusmarkt Schiedam Koornneef Avondwinkel Parkweg DE EERSTE zAl/OA/DWINKEL MET DAGPRIJZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00-24.00 uur dus ook op zondag CONTACTLENZEN t- Over de Vesten 3a Schiedam Tel. 010 - 4738322 Fax 010 - 4731589 Bezorging 010 - 4514555 HHBI WOENSDAG 14ME11997 4e jaargang nr. 20 SCHIEDAM - De Nieuwe Passage stond enkele weken geleden in het teken van Le go. Kinderen maakten fan- tasierijke Lego-bouwwer- ken en gingen op zoek langs de winkels om verdwenen Lego-modellen op te sporen. Met de aldus verkregen let ters werd een slagzin duide- lijk: 'Legoshow in de Nieu we Passage te Schiedam'. Ook moesten de kinderen erachter zien te komen uit welke Lego-doos de model- len gemaakt waren en waar ze in de Nieuwe Passage ge- vonden konden worden. Doos 6097 stond in de Bart Smit,' 6047 in Hennis Mauritz, 6441 in Van Woen- sel, 6087 in de Primafoon, 6007 in Milo, 6560 in Jerzees Store, 6037 in Chiqi Cheri en 6027 in Van Reeuwijk Sport. Anne Vonk behaalde de eerste prijs. Jennifer Adriansjah sleept de tweede prijs in de wacht. Ferrad Sahin verdiende de derde prijs. Alle prijswinnaars hebben inmiddels persoon- lijk bericht gekregen. SCHIEDAM - Muziekver- eniging OBK, het show- korps Majorettes Amuse ments Orkest, heeft een reeks verbouwingen in het onderkomen achter de rug. Ondanks het ongemak heeft OBK een flink aantal nieu we leden mogen begroeten, waardoor het instrumenta- rium flink uitgebreid moest worden. Uniek in de regio is het slagwerk dat OBK heeft uitgekozen. De trommels, overslag en bekkens zijn geheel nieuw en wat betreft de kleur zal menig muzikant zijn ogen uitkijken, zo ver- wacht OBK. Op zaterdag 17 mei tussen 13.00 en 14.00 uur zal OBK een rondwan- deling maken door het Cen trum van Schiedam maken om het nieuwe slagwerk aan iedereen te laten zien. Ook zijn er nog altijd nieuwe le den van harte welkom op de maandagavond in het ge- bouw aan de Schiedamse- weg 200. Aanvang repetitie 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom, jong en oud SCHIEDAM - Het Stedelijk Museum Schiedam geeft op nieuw gelegenheid om op doordeweekse dagen deel te nemen aan het 'kunstuur tje', een rondleiding over tentoonstellingen van mo- derne kunst. De laatste kunstuurtjes voor de zomer- periode worden georgani seerd op dinsdagmorgen 20 mei om 11.00 uur en op don derdagmiddag 22 mei om 14.00 uur. De onderwerpen zijn de tentoonstelling 'Unisono 3. Dianne Hagen' die tot en met 29 juni wordt gehouden. Verder worden de bezoekers rondgeleid langs de eigen collectie, on der andere de Cobra. De ob jecten van Dianna Hagen balanceren op de grens van wand, vloer en ruimte en zijn samengesteld uit on ooglijke materialen afkom- stig van bouwmarkt en koopjeshal. Hierbij houdt ze rekening met tegengestelde eigenschappen als transpa rant en ondoorzichtig. De vreemdsoortige ob jecten die dit oplevert roepen associa ties met vertrouwde voor werpen op, maar weten te gelijk de kijker op een dwaalspoor te brengen. Als vertegenwoordiger van de recycling komt de firma Reconver ting Technologies uit Rotterdam. Deze zaak doet aan het hergebruik van oude materialen op het audio- visule vlak. Van oude televisies en stereo-torentjes maakt deze onder- nemer dus weer gloednieuwe spul- len. Aangezien dit werk zeer ar- beidsintensief is, levert deze werk- wijze veel werkgelegenheid op. Judith Boertjens is blij met het ini- atief. „Wij horen heel vaak dat het milieu wel belangrijk is maar dat milieu-vriendelijk bezig zijn, ten koste van de werkgelegenheid gaat. En dat hoeft natuurlijk niet. We zijn op zoek naar iets nieuws, niet iets dat alleen maar vervangt. Een goed voorbeeld is de kring- loop-winkel in Amsterdam. Daar worden werklozen aan een baan geholpen en worden gebruikte spulletjes verkocht. Een prima idee dus. Behalve dat we ondernemers hopen te inspireren, willen we daarom ook een discussie houden over dit onderwerp, later op de avond." Aan deze discussie zal behalve de burgemeester ook een afgevaardige uit het bedrijfsleven en de milieubeweging meedoen. Volgens Boertjens moet het mes eigenlijk aan twee kanten snijden. „Met deze avond willen we de Schiedamse ondernemers op idee- en brengen en tegelijkertijd de po litiek wakker maken. Daarom heb ben we ook burgemeester Scheeres uitgenodigd en verschillende ge- meenteraads-en commissieleden. Zij kunnen dit onderwerp mis- schien aansnijden in de commis- sies en kijken of er geen subsidies vrij gemaakt kunnen worden voor dergelijke plannen." GroenLinks verwacht ongeveer vijftig gasten op de thema-avond. Voor ondernemers die meteen en- thousiast zijn, is er de mogelijk- heid om samen met de partij te overleggen of er iets opgestart kan worden. Ook willen de 'groenen' kijken of ze in de gemeentelijke poltiek niet financieel kunnen be- middelen. Plaats van handeling is Zaal Bea trix aan de Lange Kerkstraat 68- 70. De avond begint om 20.00 uur. De klant centraal, de auto optimaal Uw Renault dealer voor Schiedam en Vlaardingen Dr. Moermanlaan 101, 3131 KX Vlaardingen, tel. (010) 2488988 Laat die hittegolf maar komen. want als u nil meubels koopt bij Bouman bent u er straks helemaal klaar voor! Voor elke 1.000,- die u besteedt krijgt u nu namelijk 100 punten. Deze punten kunt u weer inwisselen voor fantastische zomercadeaus: koelboxen, strandtassen, barbecues, tuinartikelen, parasols en ga zo maar door! Kom daar om snel naar Bouman en profiteer van deze zinderende zomeractie!! IISSELMONDSELAAN 175 3064 AS ROTTERDAM TELEFOON: 010-2842111 wmm SCHIEDAM - De recherche is op zoek naar een medebewoner van de man, wiens stoffelijk overschot op 21 april werd aangetroffen in een kelder. Het lijk lag in een kel- der van een flatgebouw aan de Jo- zef Oreliosingel. Het slachtoffer bleek een 24-jarige man uit Alba- nie. Hij woonde daar met twee an dere mannen, eveneens Albaniers die ook asiel zochten. De medebewoners van het slacht offer waren 23 en 27 jaar oud. De recherche heeft de jongste man al gehoord als getuige en is nu naar- stig op zoek naar de oudste van het drietal om hem over de zaak te spreken. T.EJL.B (tegen elk aanneentlijk bod) Met 76 filialen in regio Rotterdam Gouda Hoogvliet Middelharnis Numansdorp Nieuwerkerk a/d IJssel Klaasv/aal Oud-Beijerland Rotterdam Schiedam Spijkenisse Zoetermeer Maandag 19 mei (Tweede Pinksterdag): geen inzameling huisvuil Eerstvolgende ophaaldag: donderdag 22 mei Zet alleen op de ophaaidagen uw vuilnis buiten Dat voorkomt een hoop troep op straat. N.V. ONS Milieu, Van Heekstraat 15, Schiedam, Telefoon 446 53 85 alle topmerken tuinmeubelen 13000 m2 showroom in de Randstad met de 1 alles uit voorraad leverbaar! BARENDRECHT/IJSSELMONDE WoonboulevaM Reijerwaard Tel. 010 - 4826987 vrijdag koopavond SPIJKENISSE lr, H. de Grootweg 2, onderaan Spijkenisserbrug Tel. 0181 - 615377 donderdag koopavond VLAARDINGEN U11 Woonboulevard Vlaardingen Tel. 010 - 4600714 vrijdag koopavond Onze winkels zijn op zondag gesloten WATERWEG - De Stichting Dieren- tuinen Helpen is onlangs de aktie Help een Welp gestart. Doel is het be- schermen van de Afrikaanse leeuwen in hun natuurlijke leefgebied. Schat- tingen van experts leren dat er nog tussen de 30.000 en 100.000 leeuwen leven in Afrika. Dit lijkt een redelijk aantal, maar door het verdwijnen van natuurlijk leefgebied, inteeltver- schijnselen en conflicten met mensen zijn de leeuwen in een benarde situ- atie terecht gekomen. Dierentuinen Helpen gaat daarom een projekt on- dersteunen van medewerkers van het Queen Elizabeth National Park in Uganda. Ook de Nederlandse Vereni- ging van Dierentuinen en het Echte Bakkersgilde zetten zich in voor de aktie. De bakkers bakken een zoge- naamd Leeuwenbrood waarvan de opbrengst gaat naar de welp. De die rentuinen dragen geld af op basis van het aantal verkochte broden. Meer in- formatie over de aktie is te vinden op internet: www.nvdzoos.nl. Foto: Jo- han W. Elzenga. AfOKVKXMM (IMCL. OtfTWHOULAN) FANTASTISCHE KLEURENFOTO'S GR00T FORMAAT 10 X 15 CM ONTWIKKELEN EN AFDRUKKEN VOOR Dl WAANIWNHL TOTAAIPRUS VAN MAAR 136 Of NAMEN 2 X AFGEOfiUKT I 5, MEERPRUSi Deze actie is geldig tot 31-5-1997 en alleen in het tiliaal Vlaardingen per maand v.a. Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 met <vUettdelij&e pio-etett. /tudnc de p&tp, ofrtieieK. TEMPEL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 1