549 499 35 349 Kinderen genieten van eetlees-festijn BERGWEG 110 ROTTERDAM Rotterdams Dagblad 2 weken gratis...? Vul deze bon in... BERGWEG110, ROTTERDAM m- m- m- II TEL.: 010-4.618.600 BON CORRECT DE GROOTSTE KEUZE IN SPIEGELREFLEX, COMPACTCAMERA'S, DIGIT ALE CAMERA'S, APS CAMERA'S EN ACCESSOIRES. AUTOFOCUS SPIEGELREFLEX 38-135 MM ZOOM COMPACTCAMERA COMPACTCAMERA MET TAS m- APS CAMERA VAN DE TV-REKLAME mr 24 FOTO'S™* Nieuwe seizoensbrochure is uit Stemmen gonsden door het land Film Kansas City Revue Boemerang Threnody zoekt zanger Op de eerste verdieping aan de Bergweg 110 te Rotterdam vindt u de Correct foto-afdeling. Daar vindt u tientallen spiegelreflex camera's, 100 geselecteerde foto compact camera's en de nieuwste APS camera's. Alles staat overzichtelijk opgesteld en vakkundige verkopers staan u met raad en daad terzijde. Ook op het gebied van alle toebehoren heeft Correct een groot assortiment. CONSUMENTENTEST VOORDEUGE KEUS Kodak SCHIEDAM - Theater de Teerstoof blijft in beweging. Wie zou verwachten dat de programmamakers van het gezellige zoldertheater rustig voort zouden gaan op de suc- cesvolle weg van het afgelo- pen seizoen heeft het hele- maal mis. In de nieuwe sei zoensbrochure, die deze week in de MaasposT te vin- den is, wordt duidelijk dat ook nu weer gezocht is naar nieuwe uitdagingen en nieu we attrakties om het publiek tot op het bot te boeien. Nieuw in het seizoen 97/98 zijn de Theaterpluscard en een schrijversfestival dat in samenwerking met het Film- huis wordt georganiseerd. Maar ook de al wat meer be- kende Theatertrips staan weer op het programma. Meest opvallend zijn echter de optredens van jazzsterren als Marjorie Barnes en Deni- se Jannah. Bijzonder grote namen in een klein, maar oh zo succesvol theater. Zullen we even de agenda's trek- ken? W® Voor een voordelig abonnement op het Rotterdams Dagblad. CORRECT FOTO Canon Dankzij het handige voorkeuze- instelwiel boven op de camera maakt iedereen met de EOS 5000 de mooiste foto's. De camera heeft een groot instelvlak voor de autofocus en een ingebouwde flitser. Hiemaast ook nog een zelfontspanner. In zwart. Art.nr. 16142 CANON EOS 5000 SPIEGELREFLEX CAMERA MET EF 38-76 OBJECTIEF CUKHCl/irniuj Canon CANON PRIMA SUPER 135 38- 135MM ZOOM COMPACT CAMERA Nlet alleen inzoomen, maar ook de speciale 'S-auto' stand zorgt voor weinig geluid bij door- of terugspoelen van de film. Binnen fotograferen is ookgeen probleem metde ingebouwde automatische flitser met een rode ogen reductielampje. In zwart uitgevoerd. Art.nr. 23288 CORRECTPRIJS >f>iSCW HALINA SILHOUETTE COMPACTCAMERA MET TAS Deze camera stelt zelf de gevoeligheid van de film in, zorgt voor het doorspoelen van de film en flitst als het nodig. Daarbij is deze camera bijzonder compact en licht van gewichfijn grijs uitgevoerd. Inclusief tas en fotorolletje. Art.nr. 27130 mncuirmu KODAK ADVANTIX 4100 AUTO FOCUS ZOOM COMPACT CAMERA Met deze fotocamera maakt u meer en betere foto's door het nieuwe "Advanced Photo Systeem". Voorzien van een 35-60 mm zoomlens, automatische flitser, filmtranport en heeft de mogelijk tussentijds drie beeldformaten in te stellen: Normaal, Breedbeeld en Panorama. Art.nr. 22627 CORRECT KHW3 FUJI SG-100/24 OPNAMEN 3 PAK 3 Fantastische kleuren-negatief-films voor briljante foto's Art.nr. 14213 V FILM 24 OPNAMEN Ontwikkelen en afdrukken 10x15 cm. Kodak kwaliteit. Art.nr. 29714 BEREIKBAARHEID: Met de tram: lijn 4,6 en 9. Met de bus: 170,171 en 173stoppen praktisch voor de deur en bus 35, •r39 en 40 stoppen bij Station (7s-r>_x Noord. Met de auto: volg de diverse aanwijsborden. OPENINGSTIJDEN: maandag 11.00-18.00 uur, dinsdag t/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur. ledere 1e zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur. MAASPOST SCHIEDAM XQ 54 MaasposT tVCtis Teerstoof verrast met gedurfde voorstell ingen Waar Deborah Lens, cultureel ma nager van Theater de Teerstoof, elk jaar weer de inspiratie vandaan haalt om het theater van September tot en mei vol te boeken lijkt een mirakel. Zo verrast ze vriend en vijand met het (wederom) vastleg- gen van grootheden als Lebbis Janssen om vervolgens uit te pak- ken met een gekke, maar redelijk onbekende, meidenact als Tur- kisch Delight. Over het hoe en waarom van die laatste keuze kan Lens duidelijk zijn: „De Teerstoof gaat het komend seizoen een beetje vreemd. We hebben een paar rede lijk exotische groepen geboekt waarvan wij denken, en verwach ten, dat ze het heel goed in de Teerstoof zullen doen. Turkisch Delight is er daar 66n van; twee gekke meiden die met veel ironie een beeld geven van hun eigen cul- tuur. Cabaret, maar dan net even anders. Ook opvallend zijn de jazzconcerten die op stapel staan. Niemand minder dan Marjorie Barnes en Denise Jannah hebben toegezegd het ook eens in de Teer stoof te willen proberen. Lens zal de eerste zijn om toe te geven dat zij razend benieuwd is hoe deze concerten zullen aanslaan. „We praten hier dus echt over grote na men die naar Schiedam komen. Best wel bijzonder dus. In december begint Lens meestal met de planning voor het nieuwe Het nieuwe Theater aan de Schie wordt volgend jaar officieel in gebruik genomen. Foto Jacco zanstra seizoen. In razend tempo bepaalt ze de koers die ze het seizoen erop wil gaan varen. In februari moet al les, geboekt en al, klaar zijn. Ver volgens gaat p.r.-medewerkster Desiree Jacobs aan de slag met het beschrijven van alle geboekte pro- grammas en artiesten. Een klus die pas enkele weken voor het ver- schijnen van de nieuwe seizoens brochure geklaard is. Bij de pro- grammering van het kleine zolder theater aan de Nieuwstraat bleef het dit jaar echter niet. Ook voor het Theater aan de Schie moesten enkele voorstellingen worden ge boekt. Deze voorstellingen, die in de maanden april en mei van het volgend jaar plaatsvinden, zijn be- doeld als try-outs voor het theater zelf. Ook hiervoor werden weer niet de minste artiesten vastgelegd. Gevestigde namen als Waarden- berg en De Jong, Rob de Nijs en het Koninklijk Ballet van Vlaande- ren bleken graag bereid eens een keer in Schiedam te komen proef- draaien. „Het was heel belangrijk dat er van iedere discipline een ar tiest of groep werd geboekt, legt Lens uit. „Zodat de techniek op alle gebieden aan een goede test zou kunnen worden onderworpen. Dus treedt er in april een operagezelschap op, is er een musical te zien en komt Rob de Nijs op de planken met zijn theaterconcert. Tijdens die proefvoorstellingen kunnen ook alle mensen die achter de schermen bij het theater bestrokken zijn een aantal keren volledige meelopen voordat we echt gaan draaien. Het is vooral heel belangrijk dat het geluidssysteem goed wordt getest, want dat is een van de belangrijkste paradepaardjes van het nieuwe theater Voor wie dat allemaal te lang duurt heeft de Stichting Schiedamse Theaters een aantal theatertrips in petto die worden ondernomen naar het Ro-theater en het Scapino. Ook dit zijn weer totaal verschillende voorstellingen. In oktober kan bijvoorbeeld een theatertrip worden geboekt naar het vrij zware Antonius en Cleopatra, in december naar de familievoorstelling Kleine Sofie en Lange Wapper. Lens ziet uitstapjes als deze als de voorgerechten voor het diner dat Theater aan de Schie heet. ,,De Theatertrips gaan naar echt grote voorstellingen. Voorstellingen waar de Teerstoof te klein voor is en die men wellicht in het Theater aan de Schie wel zou WATERWEG - In heel Neder- land namen kinderopvangcentra woensdag 14 mei deel aan de Na- tionale Voorleesdag. Het thema voor deze vierde Voorleesdag was voorlezen aan kinderen in de voorschoolse leeftijd. In Schiedam, Vlaardingen en Maassluis deden verschillende opvangcentra voor kinderen in de leeftijd van zes weken tot vier jaar hieraan mee. Aan alle opvangcentra in Neder- land is gevraagd een voorleesont- bijt voor de jongste kinderen te or- ganiseren. De stemmen van de voorlezers gonsden door heel het land en probeerden zo de kinderen mee te voeren naar een imaginaire wereld. Opvangcentrum De Singel in Schiedam organiseerde een ont- bijt met wethouder Bart de Leede (GroenLinks) als lezer. Hij had te- voren een lijst met aanbevolen boeken gekregen, waaruit hij zelf een keuze maakte. De kinderen ge- noten van het eetlees-festijn. Ans Pladdet van de Singel: „We wilden de kinderen een gezond ontbijt voorzetten. Zoetigheid hebben we daarom zoveel mogelijk achterwe- ge gelaten." In Maassluis nam onder andere het opvangcentrum Pardoes deel aan het Voorleesontbijt, zij het in een iets andere vorm. Ellen Vonk van Pardoes: „Omdat de kinderen 's morgens om beurten binnen drup- pelen, hebben wij besloten een brunch te houden om half elf. Rond die tijd zijn alle kinderen binnen." Ook bij Pardoes zijn ge- meente-ambtenaren uitgenodigd om voor te lezen. „De boeken handelen over eten," vertelt Vonk. In aansluiting op het thema heeft een groep kinderen een picknick gehouden. Voor de kinderopvangcentra is voorlezen oude koek. Voorlezen is een dage- lijks onderdeel in de opvangcentra. In Pardoes wordt zelfs voorgele- zen aan baby's. Vonk kijkt er niet raar van op: ,,Op die manier raakt het kind vertrouwd met het stem- geluid van een volwassene." Op Voorleesdag wordt extra aan- dacht besteed aan lezen. In Mu- ziekcentrum Vredenburg in Utrecht werd op dezelfde dag de finale van de Nationale Voorlees- wedstrijd gehouden. Aan het voor leesontbijt nemen behalve de echte professionals ook diverse bekende Nederlanders deel. Staatssecretaris Erica Terpstra (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) was van de par- tij. Zij las ergens in het land voor uit een bekend kinderboek. Maar ook de andere leden uit het paarse kabinet lieten niet verstek gaan. Zeven ministers en staatssecreta- rissen probeerden aan te tonen dat ze behalve in de Tweede Kamer ook een aanmerkelijk jonger ge- hoor konden laten boeien. Mis- schien dat ze er iets van hebben op- gestoken. Want peuters worden nog niet geremd door begrippen als fatsoen. Als de verteller niet boeit, dan keren zij zich onbarm- hartig om, om vervolgens dan maar met de blokken te spelen. Jeroen van Merwijk keert ook komend seizoen terug in de Teerstoof. kunnen verwachten. En er blijkt veel vraag naar te zijn. Een van de trips waar de cultureel manager zelf heel veel van verwacht gaat naar Scapino. ,,We nemen daar ook een kijkje achter de schermen, dus dat maakt de trip nog waardevoller dan hij al was. De echter theaterfanaten worden het komend seizoen extra in de watten gelegd door de Stichting Schiedamse Theaters. Er is namelijk een Theaterpluscard geintroduceerd waarmee men verschillende voordeeltjes kan doen. Wie voorstellingen in de voorverkoop reserveert kan de kaart aanschaffen voor slechts fl. 19,50, maar de trouwe Teerstoof- fans krijgen hem een jaar gratis en voor niets. Ook degenen die voor het komend seizoen vier of meer voorstellingen boeken hoeven niets voor de Theaterpluscard te betalen. De voordelen van de kaart zijn legio, legt Lens uit. „Tien procent korting op voorstellingen in de voorverkoop, de Theaterladder in de bus met nieuws en wetenswaardigheden over het nieuwe theater en zes maal per jaar een Theatertijdschrift gratis thuis ter waarde van dertig gulden. En dat is maar het tipje van de ijsberg. We hopen dat veel mensen het nut van de kaart in gaan zien, want het is zeker iets dat blijvend is. De seizoensbrochure 97/98 Zullen we even de agendas trekken is te vinden in het tweede deel van deze MaasposT. Dit is een uitgave van de Stichting Schiedamse Theaters in samenwerking met MaasstaD weekbladen. De voorpagina werd ontworpen door Onpgerpforum Amsterdam. KARIN VAN DER KNAAP SCHIEDAM - In het Film- huis Schiedam wordt vrij dag 16 en zaterdag 17 mei de film Kansas City ge- draaid van regisseur Robert Altman. Kansas City speelt zich af in 1934, de tijd van de Grote Depressie en de herkiezingscampagne van Roosevelt. Terwijl de stad op zijn kop staat omdat ie dereen wordt geronseld om (op de Democraten) te gaan stemmen, ontvoert het volksmeisje Blondie O Hara de chique mevrouw Stilton. Dit is de echtgenote van de adviseurvan de president. Blondie eist dat de machtige Stilton zijn invloed gebruikt om haar man vrij te krijgen. Deze is namelijk in handen gevallen van een zwarte nachtclubeigenaar, een op- merkelijke rol van Harry Belafonte. Sociaal portret van Amerika waarin de hy- pocrisie van de gevestigde orde wordt gemixt met de behoefte van ontsnapping van de gewone mensen. Het Filmhuis is te vinden aan de Nieuwstraat 12 en de film begint om 21.30 uur op de vrijdag- en 20.30 uur op de zaterdagavond. Entree is fl. 7,-. VLAARDINGEN - Om het vaste patroon van musical en muzikale show te door- breken, zal het Vlaardings Musical Gezelschap in 1998 een revue spelen. De hier achterliggende gedachte is het feit dat Vlaardingen in 1273 officieel zijn stadsrech- ten verkreeg van graaf Flo- ris de Vijfde. Voor het Vlaardings Musical Gezel schap is dit een reden om in navolging van de revue Even goeie maatjes rond de festiviteiten bij Vlaardingen rond 700 jaar stad in 1998 een revue op te voeren met als onderwerp het 725-jarig bestaan van Vlaardingen, waarvoor de titel kort en bondig zal luiden 'Boeme rang'. De titel is gei'nspi- reerd op de vondst van de Vlaardingse boemerang. Het is juist dit voorwerp dat door de schrijvers Dick Borst en Christ Bezooien als een symbool zal worden ge bruikt om de geschiedenis van vijftig eeuwen Vlaar dingse cultuur in beeld te brengen. De revue wordt volgend jaar april gespeeld. SCHIEDAM - De Schiedamse band Threnody is op zoek naar een nieuwe zanger en gitarist (of bei- den). Zanger/gitarist Rene Scholte heeft na negen jaar in de band te hebben gezeten besloten te stoppen met Threnody. Hij kiest voor een maatschappelijke carriere, waardoor er geen ruimte meer is voor een band. De voorkeur gaat uit naar een zanger en/of gitarist afkom- stig uit Schiedam of omstre- ken. Threnody roept met name de 'zolderkamer' ta- lenten op om te reageren. Eventuele gegadigden kun nen bellen: 473 09 30. Threnody gaat weer op tour zodra de juiste nieuwe per- sonen zijn gevonden. Overi- gens wordt de derde cd van Threnody in juni ook in Ja pan uitgebracht. Deze uitga ve is de eerste release in Ja pan in dit genre. Verder be- vat de cd niet eerder uitge bracht materiaal waaronder geremasterde live-opnamen en demo-materiaal uit 1992. Het programma van RDTV duurt circa 15 minuten en be vat het laat ste lokale en regionale nieuws. Op maandag en dinsdag is er een groot aanbod van koopwoningen. Elke dag wordt Auto TV uitge- zonden om 07.00 uur, 16.30 uur en 20.30 uur. Op zaterdag en zondag om 09.30 uur, 16.30 en 20.30 uur. Auto TV is een programma met nieuws op het gebied van auto's, verkeer en vervoer. Bezorg mij het Rotterdams Dagblad 4 weken vrijblij- vend op proef voor maar /13.75. Ik neem een kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal ik /30.40 automa- tisch per maand. Naam: Adres: Postcode:Plaats: Telefoon: tu Bank/gironummer: Handtekening: Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagblad Abonnee Service Antwoordnummer 1579. 3000 VB Rotterdam trole t sr

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 23