i/cm> 'Er zoemt iets rond door Schiedam' M Mitzi mode heeft my Avond wi nkel Parkweg Bestel nu de Theaterpluscard met al zijn voordelen! Rotanhuis NEUW1 B!KSTCH 0 P T C E N S -J'/ verzorgen en bezorg en Wij spelen geen theater bij't Rotanhuis zit U goed Het Theater a/d Schie ruikt bijzonder an MakelaarAnke Bodewes: a* r«rsu Hoe kom ik naarde Teerstoof? Reserveren en afhalen Aanvang Theater a/d Schie Theater huren? Invaiiden Colofon B A K K E R I J BAKKER: LOUIS VOLLERING BROERSVELD 149 - SCHIEDAM TEL:4266828 ...stijl ...variatie ...uitstraling ...klasse ...karakter ...deskundigheid ...allure ...elegantie ...exclusiviteit EETCAFE Na uw theaterbezoek gaat u toch zeker met voorbij aan De Passant, al 12 jaar het adres voor de lekkerste hapjes en drankjes. Hoogstraat 61 Schiedam 010-4261215 Woontrend in rotan, pitriet, koloniaal, Lloyd Loom en woonaccessoires. *£U xCl DE EERSTE AVONDWINKEL MET DAGPRUZEN Parkweg 1-3 Schiedam Telefoon 473 73 52 7 dagen geopend van 16.00 - 24.00 uur, dusookopzondag r w Boterstraat 89 (hoek Grote Markt) mode Schiedam/Telefoon:010-4270077 Hoogstraat 148 - Schiedam - Tel.: 010-4732388 IEDERE DAG EEN NIEUW HORLOGE UNIEKE CREATIEVE MOGEUJKHEDEN VEIUG HORLOGE -iSf Vanaf f 79,- Passage 3 Schiedam Tel.: 010-426 95 93 Pearle Rembrandtlaan 83b Schiedam tel.: 010-2732291 fax:010-2732122 Broersvest Schiedam tel. /fax: 010-2732656 Hoogstraat 155-157 Schiedam 010-4268432 Hoogstraat 131 Vlaardingen 010 4342404 '-Jzafftn rA, Eznfto EJotrcnaazi EJfaJjoatzxi OA/e. aax ooH uzU [jolIzui '\Jantaitj, dV[acjU £n dVzw tcAcjs.J^1/Viziooll, ZiziaAzn, Ua-wtHaauzn.E^riitaffcn Ho[[zn zn ^PyxamiAzi, ^Poitzxi zn D^aaxtzn, j ^ung zoni ^xagoni zn ezA/\agic ifiz atfizxingJ D(oxtom tz vzztom ofi tz nozmzn. (^/Vcint (ZtxaAxa. is di (xrintzzC(joor j~CLtitci±Lj stz magis.. Broersveld 6a, 3111 LH Schiedam, 010-427 16 26. Een vleugje Italiaans temperament in Schiedam Van buitenafziet het theater er heel lichtvoetig uit, ondanks de toch wel forse muren. Foto Jacco Zanstra/WDB SCHIEDAM - Prof ir H.J.M. Ruijssenaars heeft zich bij het ontwerpen van het Theater aid Schie laten inspireren door een theater in Parma. Ergens in de ze- ventiende eeuw bouwde de hertog van Farnese een houten theater, om zo de bruiloft van zijn dochter spectaculair op te luisteren. Maar het was niet zomaar een theater. De wanden waren waterdicht, zo- dat er jn het theater een complete zeeslag kon worden opgevoerd. Het theater werd daarna nooit meer gebruikt, een lot dat het Theater a d Schie met aan zekerheid gren- zende waarschijnlijkheid niet zal overkomen. Het theater bestaat nog steeds en toen Ruijssenaars het gebouw in Parma bezocht, raakte hij er diep van onder indruk. Het houten karakter van het theater transponeerde hij naar de Schiedamse situatie: van binnen zal het Theater a/d Schie compleet met hout worden bedekt en dat zal de bezoeker ook ruiken en ervaren. Van buiten overheerst het metsel- werk, tien meter hoog opgetrok- ken, gevolgd door een glasstrook van viereneenhalve meter. Het dak wordt gedragen door houten span- ten en liggers. Aanvankelijk was het de bedoeling dat op het dak een grastuin zou worden aangelegd, om zo de gebruikers van het Stads- kantoor een mooi uitzicht te ver- schaffen. Het plan sneuvelde ech- ter door geldgebrek. Verschillend metselwerk in banen en groeven zorgt er verder voor dat de lange muur aan de westkant de omge- ving niet domineert. Een uitdaging voor Ruijssenaars vormde de burcht van Aleida. Zou dit markant punt van de stad niet volledig wegvallen tegen de ach- tergrond van het nieuwe bouw- werk? Ruijssenaars meent van niet. Door opengewerkte glazen wanden wordt de rui'ne niet weg- gedrukt en is zo van alle kanten voor het publiek zichtbaar. Bij de bouw stuitte men op de fundamen- ten van de Aleidaburcht. Er is voor gekozen om deze fundamenten in de bestrating van het plein te laten uitkomen. Bovendien wordt er over gedacht om op een van de fundamenten op het plein het beeld van Aleida te herplaatsen. Zeker is het nog niet: de beslissing ligt nog bij de gemeente. MMMBMRMnHMMMMMM Cultuur leeft echt in Schiedam, legt makelaar Anke Bodewes uit, en daarzij is heel blij om. Foto: Jacco zanstra/WDB SCHIEDAM - Schiedam ligt ma kelaar Anke Bodewes nauw aan 't hart. Met haar projecten en hoar betrokkenheid bij de Stichting Woonpromotie heeft Bodewes een grote invloed op de ontwikkeling van de stad. „Ik ben blij met het nieuwe theater", zegt ze. „Het wordt ontzettend mooi. Het is een heel bijzonder gebouw. Het ruikt er ook bijzonder, een beetje krui- dig. Door de houten aankleding en kleurstelling heeft 't ook iets warms. Ik denk dat het Theater a/ d Schie de spil wordt van cultureel Schiedam. Bodewes kijkt geregeld geamu- seerd naar Paul van Oort, de direc- teur van het Theater a/d Schie. „Hij ziet emit alsof hij met het ge bouw de hoofdprijs in de loterij heeft gewonnen." En terecht, meent Bodewes, want het nieuwe theater heeft alles in zich om een nieuw elan aan Schiedam te geven. „En dat kunnen we in Schiedam wel gebruiken." Ze heeft al veel Schiedammers nieuwsgierig om het gebouw zien rondlopen, om zo een glimp van het interieur te kun nen opvangen. Nog even geduld, zegt Bodewes, en iedere Schiedammer kan het theater be- zoeken. Op 28 juni, de dag van de architectuur, wordt naast rondlei- dingen door interessante architec- tonische gebouwen in Schiedam, ook het Theater a/d Schie voor het publiek opgesteld. „Ik denk dat dat wel de klapper van de dag wordt, met uitleg van Ruijssenaars, de archtitect van het nieuw theater. De mensen kunnen dan ook in het Woon Informatie Centrum de ma- quette zien van het hele Stadserf." De bouw van het nieuwe theater verloopt volgens schema. Sommi- ge mensen maken zich een beetje zorgen om de lange muur aan de westkant. Wordt het niet een te massaal aangezicht? „Ik heb vol- doende vertrouwen in de architect dat het er mooi uit komt te zien. Je kunt het nu eigenlijk, met alle bouwactiviteiten, nog niet echt be- oordelen. Maar ik vind het nu al vanaf de pleinzijde heel mooi om te zien." Laatst kreeg Bodewes met een groepje een rondleiding door het gebouw. Twee dames ke- ken toch wel verwonderd naar de verwarmingsbuizen die bovenop de westmuur voor iedereen zicht baar is. ,,'Goh, zouden ze dat zo la ten?', zei een van hen. Ze denken zeker dat er later een bloemetjes- gordijn voor wordt gehangen", lacht Bodewes. Ze hoopt dat er in het Theater a/d Schie ook ruimte komt voor het vertonen van films. „Mijn man beklaagt zich er vaak over dat veel films niet eens in Rotterdam worden gedraaid. Je zou je kunnen voorstellen dat er hier in Schiedam, we hebben ei genlijk alleen het Filmhuis, een gat in de markt zit. Paul van Oort heeft me gezegd dat hij er in ieder geval over denkt." Schiedam heeft in cultureel opzicht moeilijke tijden achter de rug, meent Bodewes. Dit kun je voor een groot deel wijten- aan het verdwijnen van het Passa ge Theater. „Terwijl er in Schiedam toch een goede voe- dingsbodem voor bestaat. Er zoemt nu iets door Schiedam rond, dat heb ik gemerkt, en dat versterkt elkaar. Maar je moet er wel heel hard aan trekken." Heel gemakkelijk. Met tram lijn 1 en 4, uitstappen op de Broersvest, Lange Kerkstraat inlopen, tweede straat links is de Nieuwstraat. Deze straat ligt tegenover de Grote Markt. Als u met de auto komt dan kunt u deze gratis parkeren op de Parkweg. Op maar vijf mi- nuten lopen van Theater de Teerstoof. Wij willen u vriendelijk ver- zoeken toegangskaarten ten- minste drie dagen vooraf- gaand aan de voorstelling af te komen halen. In andere geval- len moeten de gereserveerde kaarten voor 20.00 uur zijn af- gehaald, omdat ze na 20.15 uur zonder nader bericht wor den doorverkocht. Als u ver- hinderd bent, wilt u ons dat dan even laten weten? Veel voorstellingen in de Teerstoof zijn ver van te voren uitver- kocht. U kunt op een wacht- lijst worden geplaatst, zodra er kaartjes terugkomen wordt u daarover ge'mformeerd. U kunt ook op de avond zelf langskomen om te kijken of er kaarten niet zijn afgehaald. Er is dan vooralsnog de moge- lijkheid de voorstelling te zien, De jeugdvoorstellingen in Theater de Teerstoof begin- nen om 14.00 uur. De avondvoorsteliingen be- ginnen om 20.30 uur. Iedereen wordt dringend ver- zocht voor aanvang van de voorstellingen aanwezig te zijn. In alle theaters geldt dat er na aanvang van de voorstel ling geen toegang meer is tot de zaal. U krijgt dan dus ook geen geld terug. Het moge duidelijk zijn dat laatkomers de voorstelling kunnen versto- ren en irritatie oproepen bij ar tiest en overig publiek. Als u na aanvang van de voorstel ling aankomt, krijgt u een gra tis kopje koffle en mag u de voorstelling na de pauze gaan bekijken. Dit nieuwe theater gaat in april en mei 1998 proefdraai- en. De voorstellingen zijn in deze brochure opgenomen. U kunt vanaf januari 1998 hier- voor reserveren. Wilt u meer informatie, bestel dan de Theaterpluscard. Ja, het kan nog steeds. Voor uw personeelsfeest, receptie, uitvoeringen of presentaties kunt u de foyer van Theater de Teerstoof huren. Voor meer informatie kunt u bellen met de Schiedamse Theaterkassa en vragen naar Paul van Oort, tel. 010 - 4262987. Theater de Teerstoof beschikt over een infrarood-afluiste- ringssysteem voor slechtho- renden. Het systeem werkt door middel van infra rood geluidsgolven en is dus draad- loos. Bezoekers die van dit systeem gebruik willen ma ken, kunnen zich voor de voorstelling melden aan de kassa. Helaas is het theater niet toegankelijk voor rolstoelrij- ders. Voordat u de zaal van het zoldertheater heeft bereikt, moeten er namelijk twee trap- pen worden beklommen. Deze speciale uitgave van de Stichting Schiedamse Thea ters is tot stand gekomen in samenwerking met Maas- posT, een onderdeel van MaasstaD weekbladen. Redactie: Desiree Jacobs Karin van der Knaap Deborah Lens JalmarTeunissen Vormgeving: Joop Langeveld Foto's: Adrie Kauwenberg, Peter van Aalst, Evert Thiry, Eric de Bree, Katinka Krijgsman, Claude Vanheye, Mark Kohn. Patricia Steur, Hans Oostrum, Andre Veldkamp, Suzan v.d. Roemer, Frits Falkenhagen, Jan Lankveld, Double Focus, Huib Rutten, Evelyne Jacq. Patrick Meis, Saskia Holtjer. Angelo Goedemondt, Joris van Bennekom, Jaap Vre- negoor, Cees Dubbeld, Eric van den Elsen, Bart van Hat- tem, Hans Heus, Verne Foto- studio. Frame Wijdenbosch, Herman Delaheye, Ben van Duin, Herman Poppelaars, William Rutten. Martin Ouds- hoorn, Jan Swinkels, Chris Goeken, Govert de Roos, The Tjong Khing, Hans Gerritsen, Leo van Velzen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 32