Hafkamp ziet belangrijke rol weggelegd voor theater fDe Teerstoof heeft gewoon iets extra's' brilfludio E VAN ME House of hair gOWNSFESTIVAt Clowns strijden om de Gouden Neuzen Trofee TheatertripsooWo<® Bestel nu de Theaterpluscard met al zijn voordelen! MULTICOPV Wij staan garant voor een HELDER advies TOYOTA POLDERMAN Theater de Teerstoof Het Groot Smartlappen Festijn Theater kanye een spiegel voorhouden' Naar Belgie verhuisde fa mi lie blijft terugkomen Kleurkopieen nu extra voordelig! (ACfifttotcwtL cdee! Voor de betere wijnen relatiegeschenken Oogmeting zonder afspraak en 22 t/m 26 oktober 1997 Clownslessen sjgP Arno Huibers Rijn&Trijn Ruud van't Hooft Strijd om de Gouden Neuzen Trofee Zelf in de spotlights? SCHIEDAM - Een wethou der heeft het druk. Heel druk. Zo druk dat zelfs een wethou der van cultuur moet beken- nen in de afgelopen maanden nauwelijks in Theater de Teerstoof te zijn geweest. „Ik moet er echt diep voor terug grijpen in mijn geheugen", bekent wethouder L.A. Haf kamp. „Wanneer was ook al weer mijn laatste voorstel ling?" SCHIEDAM - 'Hardcore' Teerstoof, zo zou je de fami- lie Zeeuw het beste kunnen omschrijven. Jaarlijks be- zochten ze in de Teerstoof zeker zo'n twintig tot vijfen- twintig voorstellingen, totdat Schiedam verruild werd voor een knus Belgisch plaatsje. Maar de verhuizing hield geen definitief afscheid van De Teerstoof in. Zes keer per jaar stapt de familie Zeeuw in de auto om een voorstelling in Theater de Teerstoof te gaan bekijken. Een dikke honderd kilometer rijden al- leen maar voor de Teerstoof en weer terug? Gekkenwerk? Max Zeeuw vindt van niet. Multicopy Schiedam 's-Gravelandseweg 600 3119 NA Schiedam Tel. 010 - 427 19 86 Druk't met MULTICOPY 's-Gravelandseweg 612, Schiedam Info 010-427 02 69 tapijten zonwering gordijnen behang bedden verf Dam 15*3111 BC Schiedam Tel.: 010 - 473 37 35 Uw vrieridelijke Toyota dealer SLAAPCOMFORT "De Slaapvoorlichter® voor het Waterweggebied" Voor advies, ontwerp en realisatie van meubels, gordijnen, tapijt en verlichting BINNENHUISADvidnui\2> kapsalon Dam 7, 3111 BC Schiedam, Tel.: 010-2730272 AutoGarant O Vorig seizoen was het Smartlap- penfestijn een enorm succes. De voorronde in Cafe van Diggelen en de avond in de Teerstoof waren he- lemaal uitverkocht. Op 14 maart 1998 wordt het nog eens dunnetjes overgedaan. Een bonte verzame- ling zangers en zangeressen zullen zich opmaken voor de enige echte (Sm)artiesten Trofee, ontworpen door beeldend kunstenaar Martin Moesman. De mooiste, origineel- ste smartlap zal uiteindelijk wor- den bekroond. Het voorprogramma wordt weder- om verzorgd door 'Moeders in Nood' met een nieuw programma en een nieuwe outfit. De avond zal gepresenteerd worden door een be- kende Schiedammer en deze zal op gepaste wijze de levensliederen in- leiden. Vorig jaar was de winnaar van de (Sm)artiesten Trofee niemand Nu alweer voor de derde achter- eenvolgende maal wordt in Schiedam het Clownsfestival ge- houden met als afsluiter de 'Strijd om de Gouden Neuzen Trofee'. Het festival begint op woensdag met clownslessen (workshops). Op donderdagmiddag is de voorstel- ling van Arno Huibers met De Ko- ning is een Clown, op vrijdagmid- dag Rijn en Trijn met Roodkapje en de boze wolf en op zaterdag- middag Ruud van't Hooft. En na- tuurlijk op zondagmiddag de Strijd om de Gouden Neuzen Trofee. De winnaar ontvangt de door beel dend kunstenaar Peter Hellemonds ontworpen trofee. Komt dat zien, komt dat zien! Meer informatie hierover vindt u in de Jeugdbrochure die in Septem ber zal verschijnen. Ql Wij organiseren het aankomend seizoen speciale theatertrips naar het Rotterdamse Ro Theater en het Scapino Ballet. Het Ro Theater is een stadsgezel- schap van Rotterdam en een van de drie grote repertoire gezelschap- pen van Nederland. Het Ro Thea ter brengt jaarlijks acht tot tien nieuwe produkties uit, is de hoofd- bespeler van de Rotterdamse Schouwburg en bespeelt daarnaast het eigen theater (capaciteit 320 personen) en meer dan vijftig thea ters in het land. De theatertrips worden georgani- seerd om het publiek alvast kennis te laten maken met het repertoire dat straks ook te zien zal zijn in het Theater a/d Schie. Met een Thea- Romeo Julia f- i terpluscard krijgt u een flinke kor- ting op deze reisjes en gratis ver- voer! Wij hebben vijf trips. Op 31 oktober gaat de reis naar het Ro Theater voor de voorstelling William Shakespeares Antonius en Cleopatra. Op 2 december nemen we een kijkje achter de schermen bij het Scapino Ballet. Tijdens het kijkje achter de schermen zal Ed Wubbe, de artistiek leider in eigen persoon al uw vragen beantwoor- den na een openbare repetitie. Op 7 december gaan we naar de voorstelling Romeo en Julia van dit gezelschap. Vervolgens op 21 december naar de familievoorstel- ling Kleine Sofie en Lange Wap- per en als laatste gaan we op 13 maart naar het toneelstuk Borkman van Hendrik Ibsen. U kunt in deze brochure over de voorstellingen le- zen. Op de bestelbon kunt u aange- ven of u informatie wil ontvangen. minder dan de wereldberoemde Schiedammer Peter Ferrari alias Peter de Vries. Hij zal dit seizoen zijn titel natuurlijk komen verdedi- gen. Wij zijn nu al benieuwd wie met hem zal wedijveren om deze felbegeerde prijs. Ook de voorron- den zullen weer worden gehouden in Cafe van Diggelen en zullen na- der worden aangekondigd. Tra- gisch verlopen liefdes. de hardheid van het bestaan en moederverdriet zullen onderwerpen zijn die in de liedjes bezongen worden. In Schiedam is hier toch zeker een vruchtbare voedingsbodem voor. Het verdriet en de ellende is bij de ander altijd erger. Iedereen kan zich aanmelden voor de voorronden. Bel even de Schiedamse Theaterkassa voor een inschrijfformulier, tel. 4262987. Ook de wethouder van Cultuur, de heer Hafkamp, heeft grote verwachtingen van het nieuwe theater. Foto: jacco zanstra/WDB Theater speelt al sinds de vijfde eeuw voor Christus een belangrij ke rol in de westerse maatschappij. De werken van Aeschylos, Euripi des en Sophokles: het zijn stukken die in veel gevallen nog niets van hun actualiteit hebben verloren. „Het theater is er in eerste instantie toch voor ontspanning en ver- maak", zegt Hafkamp. „Dat geldt ook voor mij als ik naar het theater ga. Ik ga primair om een leuke avond te beleven. Maar een voor stelling kan je ook confronteren met de maatschappij, je een spiegel voorhouden op ludieke wijze." En Schiedam heeft met Theater de Teerstoof niet zomaar een theater in huis, meent Hafkamp. „Het is in de Teerstoof een feit dat je dicht op het podium zit, vlak bij degene die zich in 't zweet werkt om wat over te brengen op het publiek. De ge- zelligheid en de intieme sfeer van Theater de Teerstoof heb ik altijd zeer op prijs gesteld." Natuurlijk, zegt wethouder Hafkamp, de sfeer in het nieuwe theater, het Theater a/d Schie, zal anders zijn vergele- ken met de Teerstoof. „Maar dat kun je ook niet vergelijken met de Teerstoof. Met zeshonderd stoelen in de zaal kun je nooit dezelfde in- timiteit bereiken als in de Teer stoof. Hoeveel stoelen zullen ze daar hebben? Honderd? Je zult in het Theater a/d Schie ook andere producties krijgen, de artiesten zullen wat groter zijn, grootschali- ger. Maar dat houdt niet in dat de sfeer er onder zal lijden. Het zal gewoon een andere uitstraling krij gen." Het lijkt erop alsof Schiedam in cultureel opzicht weer begint op te bloeien. „Schiedam heeft een bloeiend cultureel leven als je bij- voorbeeld kijkt naar de muziek- en zangverenigingen: daar hebben we een behoorlijk aantal van. Ik ben niet ontevreden op cultureel ge- bied, maar het kan natuurlijk altijd beter. Wat ik hoop en verwacht is dat het nieuwe theater aan dat cul- turele klimaat een schitterende bij- drage zal leveren. Het zal zeker '.voor nieuwe impulsen zorgen. Ik hoop verder dat het Theater a/d Schie ook flinke aandacht zal heb ben voor amateurtoneel." Het zoldertheater aan de Nieuwstraat is depiek waarmen van heinde en verre voor naar Schiedam komt. Foto: Jan vanderPioeg „De Teerstoof heeft gewoon iets extra's. Je kunt het niet precies de- fmieren, maar het is er wel. We hebben theaters in Belgie bezocht, zijn in Amsterdam geweest, en toch verkiezen we de Teerstoof bo- ven de grote theaters. Het is in de Teerstoof meer dan alleen kijken naar de artiesten die op de planken hun best doen. Het is ook de klein- schaligheid: alles wat op het po dium fout gaat, zie je direct. Je zit practisch bij de artiesten op schoot. In de grote theaters wordt dat ver- doezeld, glad gemaakt. Ik zit liever in de Teerstoof dan in een luxe zaal waar alles door de artiest van A tot Z is getimed. En na de voorstelling even doorzakken in het Theaterca- fe, waar je vaak een praatje met de artiest kan maken. Wat ook leuk is, zijn de nevenactiviteiten die Debo rah Lens bedacht heeft om het pu bliek te behagen: een grappig pau- zemuziekje of iets anders. Dat geeft een sfeer die, vind ik tenmin- ste, uniek is." Door stom toeval is de familie Zee uw zeven jaar geleden in de Teer stoof verzeild geraakt. „Ik hoorde op een dag dat er in Schiedam een leuk zoldertheater moest zijn", vertelt Max Zeeuw. „En op een willekeurige zaterdag, we hadden net gegeten, heb ik ge woon gezegd: 'we gaan vanavond naar de Teerstoof. Wij zoeken, konden't eerst niet vinden. Uitein delijk toch de Teerstoof gevonden. We kregen de laatste twee kaartjes en toen stommel-de- stommel de trap op. Wild enthousiast kwamen we er vandaan! In dat eerste jaar bezochten we vervolgens zeker twintig tot vijfentwintig voorstel lingen. En vandaar uit selecteer je voor het volgend seizoen." Behalve de ambiance spreekt de programmering van de Teerstoof Max Zeeuw zeer aan. „De Teer stoof heeft een vrij breed aanbod, voor elk wat wils. Rijp en groen door elkaar. De grote artiesten van morgen kun je nu in de Teerstoof zien. Maar je hebt ook een enorme berg talent die weliswaar niet doorbreekt, maar toch een heel hoog niveau bereikt. Het is altijd leuk om te zien hoe ze in 't diepe springen en er echt voor gaan. Ze weten niet half wat ze missen, de mensen die nooit naar de Teerstoof gaan. Youp van't Hek die er zijn try-out doet. Dat was fantastisch. Hij kwam het podium op met een bos papier, hij moest 't nog ople- zen. Je zag gewoon hoe hij de voorstelling ter plekke in elkaar zette." Het ttieuwe theaterseizoen zal heel bijzonder zijn. Wij hebben speciaai voor u voorstellingen geprogrammeerd die u niet van ons gewend bent. We gaan dus een beetje vreemd. Allereerst met de exotische meiden van Turkisch Delight op 28 novem- ber. Spuugzat zijn deze dames de onbeschofte insinuaties over hun maagdelijkhetd, besnijde- nis en uithuwelijking. Daarom reageren ze er niet meer rustig op, maar maken ze cabaret. Op een zeer amusante wijze bren gen ze herkenbare sketches over vooroordelen en het leven in een multieultureel Neder land. Jetty Mathurain doet met haar programma "Schiphof er nog een schepje bovenop Ook het toneelstuk van Spiros op 6 december is geen doorsnee voorstelling. Een jongen wordt geconfronteerd met twee uiter- sten: zijn opvoeding in een streng gereformeerd Hollands milieu en de wetenschap gebo- ren te zijn uit een Griekse moe- der. Na een lange speurtocht vindt hij zijn Griekse moeder, maar zijn dan meteen alle vra- Echt gewaagd zijn natuurlijk de jazzconcerten. De Teerstoof leent zich uitstekend voor intie me jazzconcerten. Helemaai nieuw zijn deze sprankelende concert en. Achtereenvolgens treden voor u op: Jose Kerning op 4 oktober. Marjorie Barnes op 31 januari en niemand min der dan Denise Jannah op zater dag 7 maart. Deze charmante dames hebben hun voetsporen in de jazzwereld al dubbel en dwars verdiend. Waarom zou u genoegen nemen met zwart-wit kopieen? Kleurkopieen nu bij Multicopy vanaf 95 Cent" per stuk. bij 1.000 kopieen van r origineel PRINTING COPYING DIGITAL NETWORK OOGLENSINSTITUUT Laan van Bol'Es 2 Aristotelesstraat 22 Schiedam ta\/ata Rotterdam Tel. 010-4703800 TO YO TA Tel. 010-4323555 Oranjestraat 64- 3111 AP Schiedam - Telefoon: 010-426 87 17 's maandags gesloten - donderdag koopavond Parkeren "om de hoek" aan de Nieuwe Haven, Westvest en Lange Nieuwstraat. 11 [C] V V tCUIJC Oranjestraat 10-12,3111 AP Schiedam, Tel. 010 - 426 59 97/426 41 40 ORANJESTRAAT 11, 3111 AM SCHIEDAM, TEL.: 010-4267844 Voor de nieuwste VW of Audi hoeft u niet langer te zoeken. AutoGaranc B.V. Van Deventerstraat 15, 3029 AW Rotterdam Telefoon: verkoop 010 - 47 66 488 receptie/werkplaats 010 - 47 66 644 schade 010 - 47 66 209 magazijn 010 - 47 66 786 Tramhaltes: lijn 1 en 4 Metrdstation: Marconipleln

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 33