Uitbreiding stadsgidsen-team gewenst Stof Studio Shop: Trend Collection Denim Forny Naaigaren 10.- r NIEUWE ok dit jaar heeft de Nieuwe Passage weer in samenwerking met theater De Teerstoof een voorstelling gesponsord. Kaarten worden in de herfstvakantie d.m.v. een speciale actie uitgedeeld. Tevens is de Nieuwe Passage medesponsor voor het in het najaar te houden Clownsfestival. N I E U W E X Burda NERGENS GOEDKOPERM! L zelfmaakmodecentrum no 12.W "Daar maak je de mooiste mode meeJ Pi Krij^t u er Jit jaar no^ 32 kilo bij? stichting vvv schiedam Schiedam lO 95 nu 6 klosjes voor EN NEUE MODE PATRONEN Hoogstraat 117, Schiedam, Tel.: 010-427 04 83 If stichting vw schiedam Moederdag CD van de VVV Scheiden in Schiedam: dat Sffeict op! buitenhavenweg 9 3113 BC schiedam De VW Schiedam beschikt mo- menteel over een team van 8 stadsgidsen. Uitbreiding van dit team met vooral meertalige gid- sen is dringend gewenst. Stads gidsen begeleiden groepsbe- zoek aan Schiedam. Dat kan een stadswandeling zijn, een bezoek aan het Nederlands Gedistil- leerd Museum "De Gekroonde Brandersketel" of een gehele dagtocht. Met name bij groeps- bezoek aan "De Gekroonde Brandersketel" dreigt de situatie dat op korte termijn onvoldoen- de kan worden voldaan aan de vraag naar meertalige gidsen. Gidsen dus die naast de Neder- landse taal een of meer vreemde talen werkelijk beheersen. Bij- voorbeeld zullen er dit jaar al mi- nimaal 8 gemengde groepen En- gels/Duits de stad en "De Gekroonde Brandersketel" be- zoeken. Maar ook moeten groe pen uit Belgie soms in het Ne derlands en Frans begeleid worden. In 1995 boekte de VW Schiedam 26 groepsbezoeken, in 1996 waren dat er 149. En ge- let op het feit dat de VW in het eerste kwartaal van 1997 al meer dan 100 groepsbezoeken boekte, is het niet denkbeeldig dat dit aantal voor 1997 zal oplo- pen tot circa 300. Ook om die re- den dus is uitbreiding van het stadsgidsen-team gewenst. Het werk van de stadsgids moet voor een groot deel gezien wor den als vrijwilligerswerk. Voor het andere deel wordt een be- scheiden vergoeding verstrekt. De VW Schiedam zoekt dus stadsgidsen, die naast de Ne- derlandse taal een of meer vreemde talen beheersen en over voldoende vrije tijd be- schikken om met een zekere regelmaat een groep te kun- nen begeleiden. Bent u gei'nte- resseerd of wilt u nadere infor- matie dan kunt u contact op- nemen met de VW Schiedam, tel.: 010-473 30 00. De heer R.H. Pillard, directeur of me- vrouw M. Schuitman, hoofd- informatrice, verstrekken u graag alle informatie die u wenst of maken met u een af- spraak voor een orienterend gesprek. molens en jenever I 100% katoen krimp- en stri|kvri| j multi combineerbaai j van 14.95 nu MET BON stoere strepen/ j ruiten y vele kleuren van 24.95 keus uit 280 kleuren per klosje 200 mtr. •van 2.50 per stuk MCTBON Nieuw in Rotterdam aan de Vierhavensstraat 42 Teakmeubelen voor zowel binnen als buiten 100% Java, onbewerkt TEAKMARKT Vierhavensstraat 42 3029 BE Rotterdam Haven NR: 280 Tel: 010-2762810 Wij zijn geopend: van ma. t/m vr. 09.00 tot 17.00 uur zaterdag 09.00 tot 16.00 uur zondagen 10.00 tot 16.00 uur buitenhavenweg 9 3113 BC schiedam Bij aankoop van een landelijke VW- Geschenkbon kunt u een gezellige Moederdag CD kopen voor slechts 8.95. Op 'Moeders Love Songs' zijn bekende nummers samengebracht van Dinah Washington, Ray Charles, Pat Boone, The Platters, Bing Crosby, Peggy Lee, Al Martino, Sarah Vaughan en vele andere artiesten. Schiedam HS CtNTRZ IIP iMtES/Ufn; ISAtEJAUl:'1 WALE SALE W PASSAGE SCHIEDAM PASSAGE SCHIEDAM Het oud papier apart; dat doen we gelukkig steeds vaker. In Schiedam was dat vorig jaar zo'n 40 kilo per inwoner, alles bij mekaar dus ongeveer 2900 ton. Willen we echter de komende jaren het landelijke streefcijfer halen, dan zullen we met z'n alien nog een beetje moeten aankomen: 32 kilo om precies te zijn. Het streefcijfer is namelijk 72 kilo per persoon. Wilt u Schiedam wat meer gewicht geven, dan kunt u gebruik maken van de oud papierbakken die op 24 locaties in de stad staan. Bovendien zijn er 21 verenigingen en scholen in verschillende wijken actief met het inzamelen van oud papier. Een overzicht hiervan vindt u in de Afvalkalender van ONS Milieu. N.V. ONS Milieu, Van Heekstraat 15, Telefoon 446 53 85 w molens en jenever

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 37