mmsmmM MaasposT Directie weet inzet personeel goed t waarderen Circus Herman Renz in Schiedam Groots onbijt en exotisch feest trekken aandacht in Groenelaan Bang&Olufsen Rijnmondband Van der Ree-kwaliteit nu ook op Broersvestte vinden va^i1 0 D KERKDIENSTEN WBEKBUkMH SCHIEDAM SCHIEDAM - Voor de zie- kenverzorgenden van ver- pleegcentrum DrieMaasSte de hoort het jaarlijkse uitje met bewoners naar De Keu- kenhof er al helemaal bij. Net als het wassen en de verdere lichamelijke verzor- ging van de patienten, het opbeuren van zieken die het even niet meer zien zitten, het rondbrengen van de maaltijden en het bijhouden van de administratie. Een willekeurig rijtje dat meteen al weergeeft dat 00k de ver pleging, net als ieder ander beroep, zijn leuke en minder leuke kanten heeft. De werkdruk in deze beroeps- groep ligt bovendien be- hoorlijk hoog. Gelukkig weet de directie van Drie MaasStede de inzet van haar personeel goed te waarde ren. Zo bleek maandag 12 mei op de 'Dag van de Ver pleging' of eigenlijk de ver- jaardag van Florence Nigh tingale. m Uitjes EEN NIEUWE KIJK OP MUZIEK SCHIEDAM - Het wekelijkse inloopconcert in de Grote- of St. Janskerk staat zaterdag 17 mei in het teken van het Blok- fluit ensemble onder leiding van Magda van der Geer. De aan vang is 15.00 uur en de entree is gratis. Fotograferen Rommelmarkt Darttoernooi De Erker Lange Haven Geitenweitje Brandweer Vrijwilligers CONTACTLENZEN per maand Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk Kijk op stad en wijk £3 A A, Woensdag 14 mei 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 52 Hervormde gemeente Grote Kerk, Lange Kerkstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. G. de Lang. Aanvang: 17.00 uur, ds. J. Den Hoed. Bethelkapel, Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. A.J. Wtenweerde. Hervormde gemeente Kethel en Spaland Dorpskerk, Noordeinde. Aanvang: 10.00 uur, ds. N.K. Mos. St. Martinuskerk, Albert van Raal- teplein. Aanvang: 09.30 uur, ds. J. Sosef. Gereformeerde Kerk De Ark Hargplein. Aanvang: 10.00 uur, ds. W.R. van Wieren. Magnalia Dei Kerk, Albardastraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. A.N. Ver- heul. Bethelkapel. Nieuwe Maasstraat. Aanvang: 10.00 uur, ds. A.J. Wtenweerde. Schieland Ziekenhuis B.K. Laan, hal polikliniek. Aan vang: 10.30 uur, pastor G.J. War- merdam. Gereformeerde Bond C.S.G. Aquamarijn, Nieuwe Dam- laan. Aanvang: 10.00 uur, ds. L. Groenenberg. Grote Kerk, Lange Kerkstraat, ds. J. Den Hoed. Nederlands Gereformeerde Kerk Westvest 30. Aanvang: 09.30 uur, ds. C.A.A. Struik. Aanvang: 16.30 uur, ds. C.A.A. Struik. Evangelisch Lutherse gemeente Lange Nieuwstraat 219. Aanvang: 10.00 uur, Pinksteren, ds. A.I. Hy- varinen. Zondagslied: gezang 239. R.K. Parochiekerk O.L.V. Visi- tatie Dr. Schaepmansingel 3. Zondag 09.30 uur, zondagsviering met koor- en samenzang. Vrijdag 09.15 uur, weekviering in de dag- kapel. Parochiekerk St. Jan de Doper Mgr. Nolenslaan 99. Zondag 11.00 uur, zondagsviering met koor- en samenzang. Zaterdag 17.00 uur. Woensdag 09.15 uur, weekviering in de dagkapel. Oud-Katholieke Kerk Dam 30. Zondag 18 mei, aanvang: 10.15 uur, gezongen eucharistie- viering. Basiliek van de H. Liduina en O.L.V. Rozenkrans Singel 106. Zaterdag 18.00 uur, eucharistieviering. Zondag hoog- mis (m.m.v. Herenkoor I.H.D.), aanvang: 10.15 uur pastoor P.M. Vismans. Kapel Huize Frankeland. Zondag 09.15 uur, eucharistieviering. R.K. Parochiekerk v/h H. Hart Lekstraat 55. Woensdag 19.00 uur, weekviering in de pastorie. Eerste vrijdag van de maand, 19.00 uur in de pastorie. Zondag 10.00 uur, zondagsviering met koor- en sa menzang. V rijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Schiedam Westvest 90-92. Aanvang: 10.30 uur, ds. J.F. Klijnsma. Pinkstergemeente Morgenstond De Ark, Hargplein. Zondag 13.30 uur, samenkomst met spreker. Woensdag 20.00 uur, bijbelstudie/ bidstond. t Paxhuis, Schie 11. Zaterdag 19.30 uur, jeugdavond. Leger des Heils Lange Haven 27. Aanvang: 10.00 uur, kapt. en mevrouw A.J. Plai- sier. Jehova's Getuigen Nieuwe Haven 155a. Openbare le- zingen. Gemeente Oud Mathenes- se, zaterdag 17.30 uur. Gemeente Nieuwland, zondag 10.00 uur. KANTOOR: Over de Vesten 3a Postbus 373 3100 AJ Schiedam Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Geopend ma. t/m vrij. 8.30-17.00 uur. MANAGER: G. van Horssen Telefoon 010-4004291 KLANTEN SERVICE GROEP: Telefoon 010-4004471 4004296 CHEF VERKOOP REGIO: R. Versnel Telefoon 06-53786942 VERTEGENWOORDIGERS: S. Haak M. van der Lee Telefoon: 010-4738322 VERKOOPLEIDER: G. de Boer Telefoon 010-4004288 INZENDTERMIJN ADVERTENTIES: Tot dinsdag 10.00 uur IM/VP advertenties tot maandag 16.00 uur REDACTIE: Telefoon: 010-4738322 Telefax: 010-4731589 Redactie: K. van der Knaap Telefoon: 010-4736543 Chef-redacteur: H. Mulder Telefoon: 010-4004491 FOTOGRAFIE: Fotoburo Willem de Bie Pelgrimsstraat 5b 3029 BH Rotterdam 010-4778066 Foto(na)bestellingen: 010-2440938 INZENDTERMIJN REDACTIE-KOPIJ: Tot maandag 12.00 uur UITGEVER: Rotterdams Dagblad b.v. BEZORGING: Stadskoeriers 010-4514555 ma. t/m vrij. 08.30-17.00 uur 'Dag van de Verpleging' ze DrieMaasStede op zijn kop Vnnr Hp zip- Naast koffie met gebak werden de medewerkers van DrieMaas Stede op 12 mei de gehele dag prettig in hun werk gestoord door de straatartiesten Flits en Lampie. Verkleed als Chinezen serveerde het duo op ludieke wijze bijvoor- beeld de Oosterse lunch die aan alle medewerkers werd aangebo- den. De werknemers van het ver- pleegcentrum zijn blij met deze blijk van waardering van de eigen staf. Maar ook zonder dit soort impulsen zou ziekenverzorgende Ria Schriek nog jarenlang in haar beroep bezig kunnen zijn. De communicatie, het contact met de mensen die ze verzorgt en waar- mee ze soms 'heerlijk' hele ge- sprekken over vroeger kan hou- den, zou ze niet willen missen. „Iedere keer denk ik: zal ik toch maar eens wat anders gaan doen. Maar ik weet echt niet wat. De mmmmm Met koffie en gebak werd het personeel van DrieMaasStede's morgens in alle vroegte verwend. continui'teit van dit werk is juist zo mooi. Verpleging gaat 24 uur per dag door en dan maak je echt alle kanten van de patienten mee." Hetzelfde geldt voor haar collega Vivian Winter, die soms het gevoel heeft dat het hele cen trum compleet met patienten, fa- milie van patienten, artsen en ver- zorgers een grote familie is. DrieMaasStede is een verpleeg- centrum voor psycho-geriatrische patienten. Grotendeels demente ouderen, waarbij de zorg door de verpleging gedeeltelijk uit han- den wordt genomen. Tegelijker- tijd worden de patienten gestimu- leerd om zelf die dingen te blijven te doen waartoe ze nog in staat zijn. De zorg vanuit DrieMaas Stede gaat daarbij verder dan ver pleging alleen. Er wordt van alles ondernomen om de patienten die in het centrum verblijven een zo normaal mogelijk leven te ver- schaffen. Zo gaan verzorgers met hen winkelen als deze daartoe in staat zijn, en worden er uitstapjes naar bijvoorbeeld Blijdorp of zelfs korte vakanties op de Velu- we georganiseerd. De uitjes worden net zo hard door de verzorgers zelf gewaardeerd als door de patienten. Voor Schriek en haar collega Anneke van Lieshout is het vooral leuk om te zien dat patienten tijdens de vakanties dingen doen die ze nor maal nooit doen. ,,Ze doen ineens de afwas en vragen bij alles of ze kunnen helpen terwijl ze hier het hele jaar niet naar buiten zijn te krijgen", aldus Schriek. Tijdens de vakantieszijn de patienten ook spraakzamer, wat volgens Van Lieshout te danken is aan het feit dat de groepen per verzorger 'maar' 12 personen tellen. Dat geeft zowel voor de verzorgers als de bewoners meer rust en een prettiger contact. Al zijn de patienten vanwege hun geestelij- ke gesteldheid twee dagen na te- rugkomst vaak al weer vergeten dat ze ooit op vakantie zijn ge- weest. Voor Winter en haar collega-zie- kenverzorgenden staat inmiddels vast dat respect en waardering voor de patient de sleutels vormen voor een echt goede uit- oefening van hun beroep: ,.mis- schien ben ik ouderwets, maar het is een roeping. lemand 's och- tends wassen is een bijzaak. Dat kun je aanleren. Maar houding en attitude niet." Een opmerking die bijval ontlokt van Schriek: „als iemand nieuw uit de opleiding de afdeling opkomt, dan zie je in de omgang met patienten direct of het wat is of niet." Betuttelen of kleineren van een patient is er voor haar daarom ieder geval niet bij, omdat „je nooit mag vergeten dat ook deze mensen vroeger an ders zijn geweest en soms zelfs hele goede banen als directeur of zo hebben gehad." IRENE VERINGMEIER Oudste circus van Nederland presenteert wervelende show SCHIEDAM - Het rondreizende circus Herman Renz geeft op woensdag 21 en donderdag 22 mei een aantal voorstellingen op het Bachplein in Schiedam. Het bekroonde nationale circus pre senteert een programma met acrobatiek, dressuur, jongleren en een clownsact. Tijdens de voorstelling worden de artiesten begeleid door een showorkest en wordt er gebruik gemaakt van tal van bijzondere licht- en ge- luidseffecten. Het circus heeft een nieuwe theatertent. De houten banken zijn vervangen door comfortabele zitkuipjes. Het grootste circus van de Bene lux gaat wat de techniek en com fort betreft met de tijd mee, maar 'circus moet wel circus blijven', aldus de directie. Een karavaan van ruim vijftig voertuigen met aanhangers komt op dinsdag 20 mei in Schiedam aan. Twintig specialisten hebben vervolgens acht uur nodig om het circuspaleis speelklaar te maken. Er werken in totaal vijftig mensen uit tien verschillende landen voor het circus. Het programma wordt verzorgd door de muzikale clowns Milko en Christiaan, de Italiaanse jongleur Alex Caroli en verschil- Circus Renz en haar artiesten zetten de tent binnenkort op in Schiedam. lende acrobaten. Ivan Vladimiriv haalt bloedstollende toeren uit in de nok van de tent met de 'Rad des Doods'. Deriza en Dorothe zijn te zien in een Hoela Hoep-act, de equilibriste Gina Giovanni zal stra- len met een handstandnummer, de Vladimir-sisters presenteren een klassiek luchtnummer zonder vangnet en de springplankgroep Mario Catana Troupe zal naast een scala van salto's en flick flac's een menselijke piramide bouwen. Tus- sen deze clowns-, jongleur- en acrobatiekacts staan verschillende dierennummers op het program ma. De dieren worden door de ver zorgers met liefde en geduld gedresseerd. Naast een kleindie- renrevue staat een dressuur van acht mannelijke leeuwen van de Amerikaan Jason Peters op het programma. Gerry Jahn heeft de leiding over de dressuur van paar- den en olifanten. Voor Circus Her man Renz is het een erezaak de dieren een perfecte behandeling en verblijf te garanderen. Schiedam- mers die tijdens het verblijf van de circus in de stad zich op de hoogte willen stellen van het wel en wee van het circus, kunnen gratis een bezoek brengen aan de stallen of een repetitie bijwonen. De voorstellingen op 21 mei zijn besloten. Er kunnen alleen kaart- jes gekocht worden voor de voor stellingen van 16.30 uur en 19.30 uur op donderdag 22 mei. Voor kinderen tot en met 14 jaar en voor 65+-ers zijn er kaarten van fl. 12,50, 17,50, 15,- en 30,-. Voor volwassenen zijn er kaarten van fl. 15,-, 22,50, 30,- en 35,-. Voor in- formatielof reserveringen kan men vanaf 11.00 bellen met de circus- kassa 0909-50300600 bellen of contact opnemen met de VW in Schiedam. ANITA BEUER SCHIEDAM - Met honderden stadsgenoten een gezellig ontbijtje nuttigen en op de klanken van een exotische steelband swingen op een Caraibisch feest. Dat zijn de wapens die de winkeliersvereni- ging van de Groenelaan in de strijd gooit om de gunsten van het win- kelend publiek. ,,Wij hebben een gezellig winkel- centrum met leuke winkels en, heel belangrijk, volop parkeergelegen- heid. Met deze twee feestelijke ac- tiviteiten willen we de mensen eens de wijk in krijgen in plaats van dat ze altijd maar de stad in gaan", aldus Kees Hollander van de gelijknamige bakkerij aan de Groenelaan. Om de miskleun van vorig jaar de- cember eens en voor altijd uit ie- ders geheugen te wissen, pakken de winkeliers dus groot uit. Het feest begint al op zaterdag 31 mei. Dan organiseert de winkels geza- menlijk een feestelijk ontbijt voor vijf- tot zeshonderd Schiedam- mers. Aan lange mooi gedekte ta- fels in de Groenelaan zal men 's ochtend kunnen genieten van de lekkernijen die door de winkeliers- vereniging worden verzorgd. De kosten voor de eters van dit al les is te overzien. Bij de winkeliers zijn namelijk kaartjes te krijgen voor het zachte prijsje van fl.2,50. „Van dat geld wordt niet het ont bijt bekostigd, want dat doen wij, de winkeliers. Nee, dat geld gaat naar de kinderboerderij in het ka- der van het project Trots op de Gorzen. Sterker nog, bij ieder kaartje dat bij ons gekocht wordt, leggen wij er nog een fl. 2,50 bij. In totaal gaat er dus fl. 5,- naar de kinderboerderij!" legt Hollander enthousiast uit. Op deze manier snijdt het mes dus zelfs aan drie kanten. De kinder boerderij wodt financieel onder- steund, de Schiedammer krijgt voor weinig geld een lekker ontbij tje en de Groenelaan is het stralen- de middelpunt van de bezoekers. Het ontbijt duurt tot 11.00 uur, waarna de tafels gebruikt worden door tientallen verenigingen zoals het Rode Kruis en de modelspoor- vereniging. Deze laten de hele middag zien wat zij allemaal doen in de wijk. Bovendien is er het Rad van Fortuin, waarvan de opbrenst eveneens naar de kinderboerderij gaat. Om de zomer te verwelkomen or ganiseert de Groenelaan op don derdag 19 juni het Midzomer- nacht-festival. De feestelijkheden beginnen om 15.00 uur en duren de gehele koopavond voort tot on- geveer 22.00 uur. De opzet is een braderie maar dan een wel een aan- geklede volgens Hollander. „We wilden eens wat anders dan alleen die kraampjes, dat commerciele. Het is dus de bedoeling dat het echt een zwoel feest wordt met een Ca raibisch tintje. Dat betekent na- tuurlijk dat er volop muziek zal zijn." Voor wie meer thuis is in het vech- ten, organiseert cafe Wilhelmina die dag ook een heus Vrijworste- lentoernooi. Buiten wordt een ge- vechtsring gemaakt, waar verschil lende worstelaars zich van hun beste kant laten zien. Al met al ge- noeg te doen dus, van de zomer op de Groenelaan, waarmee de kin derboerderij ongetwijfeld nog het gelukkigste is. BeoSound 9000 BeoSound 9000 FM/AM radio en CD-speler. Dat alles in een vormgeving waarvan alleen Bang&Olufsen het geheim kent. Ooit kiest u voor mooist [T~C GEBR.DE VELD Parkweg 367 - 369 3119 CK Schiedam Telefoon 010-4268638 3 jaar garantie SCHIEDAM - Iedereen vanaf 16 jaar die leuke foto's met een een- voudige camera wil maken, of uit- leg wil hebben hoe een moeilijke camera werkt, kan terecht in Wijk- centrum De Blauwe Brug. Daar begint donderdag 29 mei een cur- sus fotograferen voor iedereen. Hierin komen verschillende aspec- ten van het fotograferen aan bod. Onder andere wordt geleerd hoe de eigen camera werkt, hoe mooie va- kantiefoto's gemaakt kunnen wor den en aan belangstellenden wordt uitgelegd hoe in de donkere kamer gewerkt kan worden. De cursus is iedere donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur en duurt van 29 mei tot en met 3 juli. De kosten voor de cursus bedragen fl. 48,50 per per- soon. Voor meer info: 4701049. SCHIEDAM - De Stichting Wel- zijn Nieuwland organiseert zondag 25 mei een rommelmarkt op het plein voor het Wijkcentrum aan het Dr. Willem Dreesplein. De markt duurt van 10.30 tot 15.00 uur en de toegang is vrij. Voor meer info: 4738671. SCHIEDAM - De Schiedamse Dart Competitie organiseert voor de "deelnemers aan de Zomercom- petitie een vijftal 501 darttoernooi- en op verschillende lokaties in het Schiedamse. Het tweede toernooi wordt gespeeld op zaterdag 17 mei in Cafe Stolk op de Hoogstraat 161. De kosten voor het meedoen bedraagt f 5,00. De eerste darts worden om 20.00 uur gegooid. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Rob Eekman 4263523 (na 18.00 uur). SCHIEDAM - Het Juliana Welzijn Fonds heeft aan stichting Wijkcen trum de Erker een bijdrage toege- kend van fl. 8.000,- ni de kosten en aanschaf en aanpassing van een bus voor het project voor pleinacti- viteitein in de westwijk van Schiedam. Het Juliana Welzijn Fonds ondersteunt projecten die mensen betrekken bij hun eigen omgeving. Voorbeelden zijn buurtverenigingen, buurt- en wijk- centra of projecten met en voor al- lochtonen. In veel bibliotheken ligt de folder 'Een beroep doen op het Juliana Welzijn Fonds. Hierin staat waarvoor bijdragen worden toege- kend en welke organisaties daar- voor in aanmerking komen-. SCHIEDAM - Een gedeelte van de Lange Haven wordt dinsdag 20 mei en woensdag 21 mei tijdelijk afgesloten omdat er dan werk- zaamheden worden uitgevoerd op de Lange Haven/hoek Havensteeg. Het eerste gedeelte van de Lange Haven, vanaf de toegang nabij de Koemarkt tot voorbij de Haven steeg is op deze dagen voor alle verkeer afgesloten van 's ochtends vroeg tot ongeveer 17.00 uur in de namiddag. Ter plaatse van de kruising met de Havensteeg is bo vendien een parkeerverbod inge- steld. Omdat er voor het autover- keer geen andere toegangen zijn tot deze kant van de Lange Haven betekent de afsluiting dat de gehele zijde van de Lange Haven op dins dag en woensdag onbereikbaar is voor autoverkeer. SCHIEDAM - In de week van 18 tot en met 24 mei wordt er langs de deuren in Schiedam gecollecteerd voor het Geitenweitje. De collecte is met name nodig omdat het hui- dige budget niet toereikend is voor de aanschaf van voldoende voer voor de beesten en voor het onder- houd van de kinderboerderij. SCHIEDAM - Met ingang van 6 mei zijn de kantoren van de Ge- meentebrandweer Schiedam be- reikbaar onder het nieuwe tele- foonnummer: 4091999. Het fax- nummer van de brandweer blijft gelijk: 4267640. SCHIEDAM - Een hobby combi- neren met vrijwilligerswerk is mo gelijk in verpleeg- en reactive- ringscentrum DrieMaasStede. Vrijwilligers kunnen hier een taak oppakken die aansluit op de eigen interesse. Op dit moment is er be- hoefte aan vrijwilligers voor het wekelijks contact met de patienten. Geinteresseerden kunnen tussen 09.00 en 14.00 uur contact opne men met Yvonne Scheper, bureau vrijwilligerswerk DrieMaasStede, tel. 4278123. WATERWEG - De Rijnmond band en de Jeugd Rijnmondband geven zondag 25 mei een concert op het Shell-sportpark Vijfslui- zen' aan de rand van Schiedam. De aanvang is 14.00 uur. De Rijn mondband zal op een van de sport- velden van het complex de show presenteren die ze op 26 juli tijdens het Wereld Muziek Contours in Kerkrade zal uitvoeren. Ook wor den de rff&rsen die tijdens de mars- wedstrijden in Kerkrade gespeeld worden, uitgevoerd. Bij slecht weer vindt het concert in de kanti- ne van het complex plaats. Na af- loop kan men zich bij de promotie- stand uitgebreid laten informeren over het lidmaatschap van de (Jeugd) Rijnmondband. Het lid maatschap is tegenwoordig ook opengesteld voor vrouwen. Nico van der Ree in de spiksplinternieuwe zaak. Foto:laccozanstra/ WDB SCHIEDAM - Trots laat Perry van der Ree het logo van zijn zaak zien: een ree met als hoorns vork en mes. Een cadeautje van een kennis ter gelegenheid van de ver- bouwing van zijn zaak aan de Rembrandtlaan 83b. „In 1956 zijn mijn moeder en vader de zaak be- gonnen en dat hebben ze volge- houden tot 1977. En daar profiteer ik nog steeds van, van de kwaliteit die zij hebben geboden." Een snackbar mag je de gezellige winkel van Perry van der Ree niet noemen. „Vroeger nam je genoe- gen met wat patat, bitterballen en een broodje kroket. Maar dat is veranderd: de generatie van nu wil meer. We bieden veertig verschil lende schotels, die in prijs varieren van twaalf tot twintig gulden. Sate- schotels, tong- en scholfilets. En alle schotels bevatten rauwkost, gebakken aardappelen uit de pan en verse groenten." Van der Ree gaat nu ook het centrum verove- ren. Sinds april staat zijn broer Ni co van der Ree achter de toonbank van Broodje van der Ree. ,.Het is een heel lief pandje, aan de Broers- vest 79 en stamt uit 1820. Het heeft een van de oudste horecavergun- ningen van Schiedam." De twee winkels zijn nauw met elkaar ver- bonden, legt Van der Ree uit. Als de zaak aan de Rembrandtlaan ge- sloten is, op maandag en dinsdag, kunnen de vaste klanten een keuze maken uit de tien schotels die Broodje Van der Ree in huis heeft. En de vaste klanten kunnen sparen voor een gratis schotel ter waarde van fl. 12,50 (na tien afgehaalde schotels). Broodje Van der Ree heeft uiteraard een grote keuze uit belegde broodjes: stokbrood, pis- toletjes, warme broodjes. „En de meeste vleeswaren als fricandeau en rosbief roosteren we zelfzegt Van der Ree. Zijn vader en moeder helpen nog steeds in de zaak. ,,We zijn een echt familiebedrijf. Zon der hun steun hadden mijn broer en ik het nooit gered." Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 m-et </>Ue*delif6e yio-eten, /fucbie de ofttieiei. ft r

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 3