Populaire programma's van Radio Schiedam zenden uur langer uit 1 POLITIE RAPPORT ERIS VEEL WERK AAN DE WINKEL BU KINORAMA DEEBI 21'° Pearle is weer open Gezonderwijs Alcohol bij en voor zwangerschap taboe Nolenslaan viert openingsfeest 'Tijdens de uitzendingen wordt bijna constant gebeld' MaasposT Visitatiekerk definitief dicht t Amivedi Oorsmeer Zilver en brons voor bowlers me MaasposT .BETER IN BEELD... En GELUIDI V Eigenaar cafe overvallen Overvaller buit afhandig gemaakt Aanrijding tussen auto en fiets Jongen met mes aangehouden Loslopende koeien in straat Fietser gewond na aanrijding met bromscooter SCHIEDAM - Het kerkge bouw aan de Schaepmansin gel is pas zesendertig jaar oud. En ouder zal het ook niet worden. Na vijf jaar wikken en wegen heeft het kerkbestuur van de Rooms- katholieke parochies O.L. Vrouw Visitatie en St. Jan de Doper uiteindelijk de knoop doorgehakt en met instemming van het Bisdom besloten de kerk af te stoten. De gemeente Schiedam zal het gebouw overnemen waarna sloop onvermijde- lijk wordt. Over een nieuwe bestemming voor het stuk grond dat daarbij in de wijk Nieuwland vrijkomt, is nog geen definitief besluit geno- men. Het lijkt echter waar- schijnlijk dat de plek op nieuw een geloofsbestem- ming krijgt, maar dan voor de bouw van een moskee. Klant is koning A v OPROEPKRACHTEN FOTO VIDEO AUDIO TELECOM CONTACTLENZEN per maand v.a. Parochie wordt voortgezet op een nieuwe lokatie Zondag 1 juni gaan de deuren van de kerk aan de Schaepmansingel voorgoed dicht. gang van zijn parochie alles te maken met de samenstelling van de wijk waarin zowel de visitatie kerk als de St. Jan de Doper zijn gesitueerd: „Nieuwland is een wijk die leegloopt wat betreft au- tochtonen, en de nieuwe bewo- ners hebben nu eenmaal vaak een niet-christelijke geloofsbeleving. Daarnaast is het kinderaantal nu veel kleiner. En natuurlijk heb je ook hier te maken met ontkerke- lijking of secularisatie of hoe je dat noemen wilt." In zo'n situatie is het volgens Durenkamp ook niet leuk voor een voorganger om een dienst te verzorgen. „Je moet er enorm veel energie insteken om in een leeg gebouw met zo'n kleine groep mensen nog een beetje warmte en intimiteit te brengen," aldus de secretaris. Alles bij elkaar zag het kerkbe- stuur, dat ook de St. Jan de Doper onder haar hoede heeft, daarom vijf jaar geleden al genoeg reden om dan maar een van beide kerk- en te sluiten. Of om beide kerken af te stoten en vervolgens een nieuwe start te maken met een nieuw kerkgebouw op een nieu we lokatie. Omdat alle goede lo- katies in de diverse bestemmings- plannen inmiddels al bleken te zijn ingevuld, is er uiteindelijk met instemming van het bisdom een soort compromisoplossing gekomen. Beide kerkgebouwen worden afgestoten en te zijner tijd gesloopt. Dit laatste is noodzake- lijk omdat vanwege een bisschop- pelijke afspraak kerkgebouwen niet voor andere doeleinden dan de christelijke geloofsbeleving mogen worden gebruikt. Hier- voorin de plaats komt op de plek van de pastorie, de bijgebouwen en de tuin van de St. Jan de Doper aan de Nolenslaan een nieuwe kerk. Secretaris Durenkamp is tevreden met deze oplossing. Met het weg- vallen van de kosten die twee af- zonderlijke gebouwen met zich meebrengen, kan er in de toe- komst meer geld worden vrijge- maakt voor dingen waar het vol gens hem eigenlijk om gaat. Bij- voorbeeld de diaconale hulp aan behoeftigen of het oppakken van het jongerenpastoraat. „Want het is toch eigenlijke doodzonde om geld dat je voor andere noden kunt gebruiken in dat gebouw te stoppen," aldus Durenkamp. De laatste jaren zag hij bovendien veel energie verdvftjnen in het sa- mengaan van de twee parochies. De medewerkers van het Marokkaanse programma, waaronder Hasan Aissati. Foto: Roger van der Kraan SCHIEDAM - Drie onbekende mannen met bivakmutsen op hebben maandagavond 12 mei rond 22.45 uur de eigenaar van een cafe aan de Parkweg overvallen. De 31-jarige man moest onder bedreiging van een mes zijn gouden ketting afstaan. Vervolgens doorzochten de overvallers de zaak en gingen ze er met een buit van enkele duizenden guldens en een onbekende hoeveelheid weed vandoor. De politie van het district Schiedam stelt een onderzoek in. SCHIEDAM - Zaterdagmiddag 10 mei rond 16.45 uur werd door een met een mes gewapende man een overval gepleegd op de eigenaar van een parfumeriewinkel aan het Broersvest. Nadat de 58-jarige eigenaar de overvaller, die een zonnebril droeg en een petje op had, een plastic zakje met geld had overhandigd, veriiet de overvaller de winkel. Op het laatste moment zag de eigenaar echter kans de buit uit de handen van de overval ler te trekken. die daarop wegrende. SCHIEDAM - Een 81-jarige Schiedammer raakte zaterdagochtend 10 mei rond 10.45 uur gewond bij een aanrijding op de Churchillweg. De man reed op zijn fiets en kwam door nog onbekende oorzaak in botsing met een personenauto. Het slachtoffer werd met verwondingen aan hand, schouder en hoofd naar het Schielandziekenhuis vervoerd. SCHIEDAM - Een 13-jarige Schiedammer is donderdagmiddag 8 mei rond 14.00 uur op het Broersveld aangehouden. Hij liep daar, in aanwe- zigheid van wat leeftijdsgenoten, met een mes in het rond te zwaaien. Het mes werd in beslaggenomen en de jongen werd overgebracht naar het po- litiebureau. SCHIEDAM - Politiemensen troffen donderdagmorgen 8 mei rond 18.00 uur in de Van Doornestraat twee loslopende koeien aan. Ze hebben de die- ren, die voorzien waren van een oormerk, tijdelijk ondergebracht op een dichtbijgelegen weiland, dat toebehoort aan een veehouder. Een door de herrie wakker geworden omwonende veehouder bood de politiemensen een helpende hand bij het onderbrengen van de dieren. Onderzoek moet uitwijzen wie de eigenaar is van twee koeien. SCHIEDAM - Woensdagavond 7 mei rond 23.45 uur raakte een 58-jarige Schiedamse gewond op de Van Beethovenlaan. Ze reed met haar fiets op het fietspad toen ze door een 18-jarige plaatsgenoot op een bromscooter vanachter werd aangereden. De Schiedamse viel en brak haar been op meerdere plaatsen. Ze werd voor behandeling overgebracht naar het Schielandziekenhuis. Woensdag 14 mei 1997 SCHIEDAM - Amivedi regi- streert gevonden en vermis- te dieren en brengt vinder en eigenaar met elkaar in contact. Telefonische infor- matie over onderstaande dieren is te verkrijgen op nummer 4711857. Gevonden 25-04: cyperse gecastreerde kater, donkerblauw bandje met bel, Donker Curtiusstraat. 25-04: groene parkiet met ge- le kop en blauwe streep op neus, Meeuwensingel. 26-04: cyperse muisgrijs/don- kere/lichtgrijze kater Hen ry Polakstraat. 26-04: twee kleine papagaai- en, rode kop, blauw/gele rug, groen blauwe staart, La Mar- plein. 30-04: rode ongecastreerde kater, Fabriplein. 30-04: cyperse, witte onge castreerde kater, witte achter- poten en voor tenen, Haven- dijk (overleden). 02-05: Rothweiler reu kruising, gecoupeerde staart, ongeveer 3,5 maand, slipket- ting, groene riem, Slimme Watering. 04-05: fel rode poes, witte po- ten en borst, wit bandje, pen ning met nummer en een vaal rode gecastreerde kater, witte neus, bef en pootjes, Haring- vlietstraat. 04-05: cypers met rode poes, vier witte voetjes, bef km en punt staart, tenger, Prof. Aak- berselaan. Vermist 29-04: zwartAvitte gesterili- seerde poes, witte bef, witte plek op borst, buik witte vlek, witte snorharen, witte neus en streep naar kin. Misty. 05-05: licht grijze gecastreer de kater van een jaar, Dismo, een witte sokje, wit over ge- zicht. 01-05: zwartAvitte kleine ge- steriliseerde poes, vijf jaar, linker voorpoot wit, bef en buik wit. 06-05: ongesteriliseerde lap- jespoes, witte voetjes, bef en kin, rood/zwarte rug, rood ge- zichtje, gele ogen, een rood oor en een zwart oor. SCHIEDAM - De singer- songwriter Hoom speelt donderdag 15 mei in de serie Oorsmeer. Een artiest die echt rustige muziek weet te brengen op zijn elektroni- sche piano in de stijl van Neil Young en John Hiatt. Ter afwisseling brengt hij tussendoor ook nog wat imi- taties van Jerry Lee Lewis ten beste. Hoom in Oorsmeer vanaf 12.30 uur in Podium Cafe aan de Lan- ge Haven 28. SCHIEDAM - Pearle Opticiens aan de Hoogstraat was onlangs een week gesloten om bedrijfsleider Rob Epker de gelegenheid te ge- ven zijn winkel grondig te verbou- wen. Zaterdag 17 mei opent hij echter opnieuw de deuren van de gemoderniseerde winkel. Reden voor de verbouwing was een toe- name van het aantal klanten. De winkel is nu een stuk ruimer en De O.L. Vrouw visitatie, de kerk die in 1961 volgens 'moderne' opvattingen werd gebouwd, met een voor die tijd karakteristieke vormgeving en het altaar demo- cratisch temidden van de kerk- gangers in plaats van aan het hoofd, zal op zondag 1 juni haar deuren voorgoed sluiten. Geheel onverwacht kwam dit besluit niet omdat het gebouw eigenlijk al ve- le jaren onrendabel is. De paro chie is leeggelopen. De laatste ja ren worden de diensten gemid- deld door nog slechts 25 tot 30, hoofdzakelijk oudere mensen bij- gewoond. Evenveel als het voltal- lig kerkkoor. De krimp van de pa rochie bracht bovendien met zich mee dat ook de noodzakelijke geldelijke middelen als kerkbij- dragen en collecte danig teruglie- pen. De gaten in de uitgaven voor onderhoud en personele lasten werden zolang met subsidies van het bisdom gedicht. Maar structu red leverde dat een volstrekt on- houdbare situatie op. Voor secretaris Durenkamp van het kerkbestuur heeft de terug- ook lichter geworden. Om de her- nieuwde opening te vieren heeft Pearle een leuke aktie bedacht. Klanten kunnen hun leeftijd in pro- centen korting krijgen op het mon- tuur bij aankoop van een complete bril. Bovendien staat 17 mei de koffie met gebak klaar en zijn er voor de kinderen twee grimeurs aanwezig. SCHIEDAM - Het Marokkaanse programma Radio Azhar en het Turkse programma Radio Boga- zji, zenden sinds een paar weken een uur langer uit. Het Marok kaanse programma begint een uur eerder. Dat kan sinds kort beluisterd worden tussen vijf en acht. De Marokkaanse program- mamakers worden om acht uur afgelost door hun Turkse colle- ga's die een uur langer door kunnen gaan. Radio Bogazp wordt door Radio Schiedam tus sen acht en elf uitgezonden. Rob van de Heijden, een van de me dewerkers van Radio Schiedam, vertelt dat voor beide program ma's geldt dat het stormloopt met verzoekjes. Er is nooit on derzoek naar gedaan, maar het zijn waarschijnlijk de twee best beluisterde programma's van Radio Schiedam. Radio Azhar wordt gepresenteerd in het Marokkaans-Arabisch. Een van de vaste medewerkers en con- tactpersoon is Hasan Aissati. De uitzendingen dragen een informa- tief karakter. Ze hebben als doel de luisteraars te informeren over za- ken op maatschappelijk en cultu red terrein. De luisteraars blijken in de praktijk voornamelijk Ma- rokkanen te zijn, daarom wordt er heel weinig Nederlands gesproken tijdens het programma. Luisteraars kunnen tijdens de uitzendingen al- tijd bellen om een verzoeknummer aan te vragen, de groeten te doen, een boodschap door te geven, of te reageren op iets dat tijdens het pro gramma gezegd is. Huseyin £ahir, een van de presen- tatoren van het Turkse programma, is al vanaf de allereerste uitzending bij Radio Bogazi9 betrokken. Acht jaar geleden hoorde hij dat iemand met plannen rondliep om zendtijd te krijgen op Radio Schiedam. Dit kwam toen vrij snel daarna van de grond, en zo begon hij samen met de initiatiefnemer Ergin £etin en nog twee anderen met het maken van programma's. Ze kregen in eerste instantie een uur zendtijd per week. Dit werd al snel uitge- breid naar twee uur. (j'ahir is de enige vrijwilliger van het eerste uur, intussen werkt hij met twee andere vaste medewerkers Umit en Fatih, en doen een paar jongens op parttimebasis mee. Qahir werkt in middels fulltime als office engi neer in Leidschendam, maar blijft het radiomaken er als hobby bij- doen. ,,Na een hele week werken, zie ik mijn werk bij Radio Schiedam als afleiding. Het is voor mij een manier om de week van me af te schudden en rustig het week end te beginnen. Ik hoop dat de luisteraars dit ook zo zien. Ik wil entertainment bieden, de klant is koning. Er wordt op televisie al ge noeg aandacht besteed aan poli- tiek. We houden de luisteraar wel op de hoogte van zaken die voor hen van belang kunnen zijn. Als er bijvoorbeeld tijdens een feestdag geen huisvuil opgehaald wordt, zeggen we dit tijdens de uitzen ding." Doordat £ayir het pro gramma al een aantal jaren presen- teert weet hij inmiddels welke mu ziek hun luisteraars graag horen. In de loop van de tijd heeft hij samen met zijn collega's een uitgebreide muziekverzameling opgebouwd. Ze kunnen bijna altijd aan de ver zoekjes voldoen. De medewerkers van Radio Bogazi^i, Bosporus in het Nederlands, zijn blij met het extra uurtje zendtijd. In het verle- den werd er vooral tegen tienen veel gebeld. Door de uitloop die ze nu hebben. kunnen ze nog meer luisteraars tijdens de uitzending aan het woord laten. Vooral het in- teractieve uur is populaire. Tijdens dit gedeelte kunnen luisteraars bel len en een kiezen tussen rood, wit of blauw. Rood staat voor een lied- je zingen, wit voor een gedicht le- zen en blauw voor een spelletje spelen. Een spelletje kan zijn 'evet' en 'hayir', de Turkse versie SCHIEDAM - De Nolenslaan in Nieuwland heeft de laatste jaren een ware metamorfose ondergaan. Zaterdag 17 mei wordt de nieuwe luifel officieel geopend tijdens een openingsfeest in de winkelstraat van Nieuwland. Wethouder Wieg- man verricht de openingshande- ling. Om 10.00 uur zal hij een sleu- tel in een slot steken waardoor een wolk ballonnen ontsnappen. In de straat staat van 10.00 tot 17.00 uur braderie opgesteld. Ook is er een Hetzelfde geldt nu weer voor de komende sloop en het begeleiden van de nieuwbouw. Hij kijkt dan ook hoopvol naar de toekomst. Voor de laatste viering in de Visi tatiekerk op 1 juni hoopt hij een klein beetje op een soort happe ning met een grote opkomst van vroegere bezoekers. De vaste kerkgangers van de huidige paro chie hoeven overigens niet bang te zijn. Hun kerkgemeenschap blijft bestaan, maar wordt alleen op een andere plek voortgezet. En voor wie door ouderdom of im- mobiliteit de afstand naar de nieuwe lokatie te groot is, kunnen er volgens Durenkamp ,,echt wel een paar tientjes voor een taxi uit de pot van de kerkgelden af IRENE VERINGMEIER van geen 'ja en geen nee'. Als het de luisteraar lukt om twee minuten geen ja of nee te zeggen, moeten depresentatoren een liedje zingen. Een ander spelletje heet 'degitir', oftewel veranderen. Een luisteraar zingt een liedje, en moet op een an der liedje overschakelen als een van de presentatoren zegt 'veran- der' of juist niet als er gezegd wordt 'verander niet'. £ayir doet ideeen voor spelletjes vaak op van de televisie. De luisteraars die bel len om mee te doen met spelletjes Karaokeshow in de Nolenslaan te vinden en voor de kinderen een clown die gratis suikerspinnen uit- deelt. Van 10.00 tot 16.00 uur kan er bovendien poppenkast worden gekeken en vertoont een gooche- laar zijn kunsten, vergezeld door een buikspreker. De muziek zal worden verzorgd door een dweil- band, gesponsord door de nieuwe eigenaar van de winkels Fortress BV. WATERWEG - Ik ben echt toe aan een borreltje, kom doe gezellig mee. Herkent u die gewone uit- drukkingen? Toch zijn er situaties die er om vragen even stil te staan bij wat wel en niet goed voor u is. Sinds het begin van de jaren zestig is het gebruik van alcohol meer dan verdrievoudigd. Momenteel zijn vaak vrouwen. De presentato ren proberen dan de mannen te motiveren om ook te bellen. Het programma wordt beluisterd door inwoners uit Schiedam, Vlaardin- gen en Rotterdam. Als het mooi weer is krijgen de medewerkers van Radio Azhar en Bosporus zelfs telefoontjes uit Delft en Rijswijk. De programma's zijn namelijk te ontvangen via de kabel op 96.1, maar ook via de ether op 106.7. De medewerkers van de program ma 's stellen readies altijd op prijs. Er kan tijdens de uitzendingen ge beld worden via nummer 4263600. Schriftelijk readies kunnen ge- stuurd worden naar Radio Schiedam Postbus 4030, 3102 GA Schiedam. De luisteraars van het Turkse programma met een inter- netaansluiting kunnen naar Boga- zici.@demon.nl een e-mail verstu- ren. ANITA BEUER SCHIEDAM - Op de Nederlandse Kampioenschappen singles en dubbels in Tilburg zijn twee ere- plaatsen behaald door de Schiedamse bowlers. In het event dubbels werd zilver behaald door het duo Marco vd Griend en Roel Mol met 2655 pins (221 gemid- deld). Hiermee kwamen zij 17 pins te kort voor goud. Het brons was voor Frans Maarse en John Kool met 2624 pins (218 gemiddeld). In de singles waren er voor de Schiedammers geen ereplaatsen. De kampioenschappen worden op 7 en 8 juni in Tilburg voort gezet met de All Events. Na de singels en dubbels staat in de tussenstand voor de all events Marco vd Griend tweede met 2481 pins en Frans Maarse derde met 2552 pins. In de eindstand van de dubbels staat het koppel Marcel vd Bosch/ Willem v Veen eerste met 2672 pins. Marco vd Griend/Roel Mol tweede met 2655 pins en Frans Maarse/John Kool derde met 2624 pins. MAASPOST SCHIEDAM XQ 56 daalt het alcoholgebruik weer wat. Het alcoholbeleid, dat vooral ge- richt is op voorlichting, op het voorkomen van allerlei schade, werpt zijn vruchten af. Een belang- rijke bron van informatie is het boekje 'Feiten over alcohol', uit- gegeven door het Nationaal Insti- tuut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ). In dit boekje staat onder meer dat een zwangere vrouw die alcohol ge bruikt daarmee schade kan toe- brengen aan haar ongeboren kind. Het kind kan dan bij de geboorte onder andere afwijkingen vertonen aan het centrale zenuwstelsel, waaronder de hersenen, groeige- breken vertonen (de baby is blij- vend te klein en te licht) en ge- zichtsafwijkingen hebben aan oog- leden, lippen, neus en bovenkaak. Ook kan het kind misvormingen oplopen aan bijvoorbeeld het hart, de ledematen of de geslachtsorga- nen. De kans op schade ontstaat na dronkenschap en bij dagelijks al coholgebruik, vooral in combina- tie met roken. Uit recent onder zoek blijkt dat bij een consumptie van enkele glazen per dag of meer er een verhoogd risico op gebreken is. Met name in het begin van de zwangerschap is alcoholgebruik onverstandig. Ook bij borstvoeding is het ge bruik van alcohol af te raden. De alcohol komt namelijk in de moe- dermelk terecht, zodat de baby min of meer meedrinkt. Omdat de meeste vrouwen pas na ongeveer een maand weten dat ze zwanger zijn, is het aan te raden om te stop- pen met drinken voordat men zwanger wil worden. Vrouwen die moeite hebben met stoppen, kun nen naar hun huisarts gaan. Het is nooit te laat om hulp te zoeken. Voor meer informatie kan men ook terecht bij de informatiebureaus van het Holy- en Schieland Zie- kenhuis en de hieronder genoemde overige instellingen. GezonderWijs is een publicatie van GGD Nieuwe Waterweg Noord, Holy Ziekenhuis, Thuis- zorg Nieuwe Waterweg Noord, Pa- tienten/Consumenten Platform Nieuwe Waterweg Noord, RIAGG Rijnmond Noord West en het Schieland Ziekenhuis. KINORAMA B.V. is een foto-, video-, telecomspeciaalzaak met 13 vestigingen in de Randstad. Wij leveren een breed pakket foto-, video- en telecom-artikelen tegen een lage prijs. Service en kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Wij zin op zoek naar: U kunt goed werken in teamverband. U bent representatief en heeft een goede contactuele instelling. U bent ge'interesseerd in de verkoop van foto-/video- /telecomartikelen.-fErvaring is een pre.) U bent bereid zich 100 in te zetten. U bent snel oproepbaar in drukke perioden. U bent representatief en heeft een goede contactuele instelling. U bent bereid snel te leren. Kinorama biedt u: Een boeiende en veelzijdige functie in een compacte organisatie. Een zeer goede werksfeer in al onze filialen. Een goed salaris en een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Bent u in voor een van deze functies en beschikt u over de gevraagde kwalificaties, schrijft u dan binnen 7 dagen na plaatsing van deze advertentie, een korte brief met c.v. en stuur die samen met een recente pasfoto naar: Kinorama B.V. t.a.v. dhr. P. de Graaf Postbus 4122, 3006 AC Rotterdam Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam Hoogstraat 2 Schiedam 010-473 59 19 ucet w.ceictetij4ie <yi<yeten, s4ncOie de efUteie*. TEMPE L WW*

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 9