Molen de Walvisch middelpunt van Twaalfde Muziek- en Molenfestival ieo.ujgto'ef'ip zt'ms in onze msMm van 4.49 VOOr half pond P.CKN/CKMAND LTIVERII VERINGMEIER MaasposT 'Genieten onderde wieken' (MO MJCL8- &Kgt00tKi Bedrijven en instellingen 24 uur service Nu voor 1695,- SCHIEDAM - Het is rais- 3chien een cliche, maar daar- bm ook niet minder waar: Wat zou Schiedam zijn zon- der zijn molens? Amper der- tig jaar geleden vond de ge- meente Schiedam ze maar niks: het waren stille getui- gen van een duister branders- verleden dat Schiedam maar zo snel mogelijk diende te vergeten. In museummolen De Nieuwe Palmboom kun je op een kaart zien hoeveel schitterende molens er door deze houding in de twintigste eeuw achteloos gesloopt zijn. Gelukkig zijn er vijf molens bewaard gebleven die een be- hoorlijke toeristische aan- trekkingskracht hebben. Schiedam is trots op zijn mo lens en dat komt ook tot ui- ting in de twaalfde editie van het MUziek- en Molenfesti val. St. Luidinastra ok gordijnen, dekens, dekbedden U kunt uw was zelf doen, of geheel laten verzorgen. Zelf doen,§6,5 kg a 10,-. Geheel verzorgd, 6,5 kg a 16,50. Ook strijken wij uw was tegen een redelijke vergoeding. Ophalen en terugbrengen van uw was jfipko Bel gerust 010-4266176. >ok dekbedden, paardedekens, et Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 -18.30 uur. Zatdfdag: 8.30 -17.00 uu St. Uduinastraa 59a 3117 CP Schiedam 010-4268203 Om het in- en uitstappen te vergemakkelijken biedt dit ledikant een aangepaste slaaphoogte. Ledikant, 90 x 200, verkrijgbaar in blank en donker eiken, compleet met electrische lattenbodem en prachtige duurzame Comfort- schuim matras: WON INGIN RICHTING St. Liduinastraat 52,3117 CT Schiedam Tel. 010-4260193 VOLOP GRATIS PARKEERGELEGENHEID! Woensdag 21 mei 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 65 Volop muziek zal er ook tijdens de twaalfde editie van het Muziek- en Molenfestival zijn. Foto Jacco Zanstra Het thema van het Muziek- en Mo lenfestival is dit jaar 'Lekker mee- doen'. Op zaterdag 24 mei van on- geveer 11.00 tot 16.30 uur (en la ter) worden er in de binnenstad al- lerlei leuke activiteiten georgani- seerd. Het programma is heel breed opgezet. Families, kinderen en tieners, ouderen: er is voor elk wat wils. Een beetje slenteren langs de Lange Haven van open huis naar al weer een optreden van een band, een Proveniersbiertje in de hand en happend in molen- broodje: de zomer is in aantocht. Cultuur en historie zullen een be- langrijke rol spelen in de twaalfde editie van het Muziek- en Molen festival. De prachtige panden van de Lange Haven zullen het toneel vormen van een hele ploeg musici, straatartiesten, zangers en dansers die zullen laten zien wat de Schiedamse cultuur voorstelt. De afmeerde schepen en de te bezoe- ken molens vormen de ideale ach- tergrond voor een onbezorgde za- terdagmiddag. En natuurlijk mag je de Gekroonde Brandersketel niet overslaan. Je kunt er zakken dragen net zoals vroeger de stoere zakkendagers en verder treedt er het Mandolinekoor op, vergezeld door het Shantykoor. Een vogelvlucht over de activitei ten rondom de Lange Haven. In Cafe de Unie treden bands op van de Schiedamse Popschool. Vorig jaar verraste de school Schiedam nog met een Mammoet Popband, en ook dit jaar zal er in muzikaal opzicht veel te genieten zijn. Op de Vismarkt treden harmonie-orkes- ten op, een Spaanse folkloregroep en er wordt gedanst. Op de West- vest drumbands, een diavertoning en met Greenpeace als speciale gast. Deze lokatie zal het toneel vormen van 'Speel mee voor de Walvisch'. Molen de Walvisch verdient het om weer even stil te staan bij de wederopbouw, vindt de organisatie. Kinderen kunnen door het meedoen aan spelletje bij- dragen aan het herstel van een van de hoogste molens van de wereld. De jeugdafdeling van De Erker verzon een heel spelparcours 'Mo- lenpret' met onder andere schatra- den, sjoelen, grabbelen in de de grabbelton en wal-vissen, Voor een gering bedrag kan er met een M strippenkaart aan acht spelletjes worden meegedaan. De opbrengst gaat naar de molen Langs de Lange Haven liggen meer dan twintig historische sche pen afgemeerd. Niet te versmaden zijn de stands met poffertjes, ge- bakken vis en andere lekkernijen En natuurlijk kunnen de voorbij- gangers even uitpuffen op de di verse terrasjes. Bovendien wordt er op de kade Het Gouden Eeuw- spel gespeeld. Doel van het spel is op speelse wijze inzicht te krijgen in de ontwikkeling van Schiedam in de periode 1598-1795. De vijf thema's die centraal staan in de tentoonstelling die momenteel te zien is in het Stedelijk Museum (bestuur, stedenbouw, economie, religie en kunst en cultuur) dienen als leidraad voor een stadswande- ling door Schiedam. Het spel wordt gespeeld op een bord met als drager de stadsplattegrond van Rutger van Bol'Es uit 1770. Het spel wordt gespeel in teamverband (drie tot vier spelers) die door het gooien van een dobbelsteen een vastgestelde route door de stad lo- pen. Het maximaal aantal teams dat kan meedoen is acht. De spel- leider zorgt voor de vragen die door de woordvoerder worden be- antwoord. Het klinkt een beetje cryptisch, maar het loont zeker de moeite om er even naar te gaan kij- ken. In de Korenbeurs wordt een rom- melmarkt gehouden. Ook treedt een Japans vrouwenkoor op. Op de Beursbrug spelen Portugese, Spaanse en Griekse dansgroepen. Bij De Oude Sluis Ensembles Op- Maat, een kinderkoor, Bigband en Bras Band. Rond Molen 3 Koorn- bloemen (Vellevest) kunnen gezel- lige koffieterrasjes worden gevon- den. de verzamelershoek en kun nen kinderen zich bezig houden met versieren van molenkoekjes. Molen de Vrijheid (Noordvest 40) is het opstappunt van de stadsveer naar het open huis van distilleerde- rij Nolet. Swingorkest The Steam- blowers zorgen voor de muziek en ook branderij De Tweelingh gooit zijn deuren voor het publiek open. Kinderen kunnen verder bij Noordvest terecht om zich te laten schminken. Daarnaast kunnen ze genieten van een magische show en van poppen zonder kast. Een paar meter verderop loopt je van- zelf tegen museummolen De Nieu we Palmboom op die ook open huis houdt. Genoeg te doen dus. JALMAR TEUNISSEN Molens staan natuurlijk centraal tijdens het feest. Foto archief MaasstaD ■Wfioa.nev b mmnwm w n9gn6l9d Douche Drop Jasmijn- mix m Comfortabel slapen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 30