iMSPcJSf MaasposT Rotterdams Dagbiad 2 weken gratis...? Vul deze bon in CORRECT GAAT VERB0UWEN BERGWEG IHOEK BENTHUIZERSTR. 1 ROTTERDAM BON 30 ALGEMENE INFORMATIE TEL: 010-4.618.618 Schat Produkties Optreden Radboud Programma Oorsmeer Stadsgehoorzaal hee ft programma voor nieuw seizoen rond Turnsters Leonidas VERRASSING VERJAARDAGSHOW LOU PRINCE LUIDT DE ZOMER IN ROUND THE WORLD RALLY 1998-2001 ARNO BREMER KARAOKE EIND FEEST Woensdag21 mei 1997 VLAARDINGEN - Vooral liefhebbers van muziek en cabaret worden in het nieuwe seizoen op hun wenken be- diend. Zoveel werd donder- dag 15 mei duidelijk tijdens de presentatie van het pro- grammaboekje voor het sei zoen 1997/1998 van de Stadsgehoorzaal. Medewer- kers van het Vlaardingse theater, enige tijd bijgestaan door K. van der Windt (wet- houder van cultuur), hadden hun handen vol aan het in en- veloppen steken van de pro- grammaboekjes. Visie Wethouder Van der Windt met nieuwe programma van de Stadsgehoorzaal. Foto Roger van der Kraan Publiekswerver flMiMtt De vier meisjes laten een aantal oefeningen zien. Foto Roger van der Kraan Over DeVesten 3a 3116 AD Schiedam Voor een voordelig abonnement op het Rotterdams Dagbiad. rj Bezorg mij het Rotterdams Dagbiad 4 weken yrijblij HI vend op proef voor maar 13,75. Q Ik neem een kwartaalabonnement. De eerste twee weken zijn gratis, daarna betaal ik /30.40 automa tisch per maand. Naam: Adres: Postcode:Plaats: Telefoon: Bank/gironummer: Handtekening: woensdag Vanaf 2 juni krijgt het Correct Studio Cafe wegens verbouwing van ons pand aan de Bergweg 110 voorlopig een andere bestemming. Voor de laatste vier activiteiten van het Correct Studio Cafe kunt u nog reserveren. Met als afsluiter een karaoke eind feest op zaterdag 31 mei. Tevens willen wij al onze vaste Correct Studio Cafe klanten bedanken voor hun belangstelling in de afgelopen jaren. woensdag 28 mei Het kinderfeest van Correct met Hans Somers als presentatoren Clown Berry als grote goochelaar. Samen met alle kinderen die iets te vieren hebben, maken zij er een dolle boel van. Breng je instrumentje mee, verkleed komen mag ook en wie weet win je nog een prijsje. Voordejarigen hebben wij een cadeautje klaar liggen. Entree is 7,50 p.p., aanvang show 14.30 uur en voor reserveringen kunt u bellen 010- 4.618.581Helene van Leersum. donderdag 29 mei Lou Prince brengt zijn tiende CD feestelijk uit in het Correct Studio Cafe. Zijn nieuwste CD 'Zomer' is een swingende zomerhit, die hij in de Nacht van Oranje als voorproefje heeft laten horen aan een uitbundig Ahoy'. De CD-uitreiking is in handen van Sugar Lee Hooper en zoals wij van Lou gewend zijn maakt hij er weer een swingende show van. Ontvangst vanaf 17.00 uur, uitreiking CD rond 17.30 uur en daama een gezetlig borreluurtje. ledereen is van 17.00 tot 20.00 uur van harte welkom, toegang gratis. donderdag vrijdag mei vrijdag 30 mei Aansluitend op de Rally IJmuiden- Lissabon 1998 organiseert Stichting Zeilrace Rally de Round the World Rally 1998-2001Wij houden op vrijdag- avond 30 mei een uitgebreide informatie avond rond deze rally voor zowel jacht- eigenaren als geinteresseerde bemanningsleden. Aanvang presentatie 20.00 uur in het Correct Studio Cafe. Voor reserveringen kunt u bellen 010-4.618.581 zaterdag 31 mei Bijna 10 jaar geleden gaf Amo Bremer het startschot voor de eerste Karaoke avond in het Correct Studio Cafe'. Wegens verbouwingen van Correct aan de Bergweg 110 krijgt het Studio Cafe voorlopig een andere bestemming en Amo sluit dan ook de Karaoke -Periode van het Correct Studio Cafe graag af. Aanvang show 21.00 uur, video-opnamen mogelijk en voor reserveringen, telefoon: 010-4.618.581 BEREIKBAARHEID: Met de tram: lijn 4,6 en 9. Met de bus: 170,171 en 173 stoppen praktisch voor de deur en bus 35, 39 en 40 stoppen bij Station Noord. Met de auto: volg de diverse aanwijsborden. MAASPOST SCHIEDAM XQ 54 TCtis SCHIEDAM - Schat Pro dukties, bekend van buiten- produkties als 't Spul van Jonker Frans en Verduis- terd speelt in mei 1998 we- derom een buitenvoorste- iing. Dit keer duikt Schat minder ver in de historie, namelijk de jaren zestig, een periode waarin ook in Schiedam veel maatschap- pelijke veranderingen piaatsvonden. Regisseur Bernard Bredero wil daar- bij graag gebruik maken van authentiek filmmate- riaal uit de periode 1955- 1970. Hij vraagt hiervoor materiaal waarop het straatbeeld figureert, waar op evenementen maar ook alledaagse gebeurtenissen in Schiedam zijn vastgelegd zoals film- of fotobeelden van een Koninginnedag, sportevenement, schooluitje of trouwerij. Men kan con tact opnemen met Nancy MacGillavry tel. 470 43 04 (na 17.00 uur). Schat zoekt verder spelers voor dit theaterstuk. Schat is op zoek naar spelers met name in de leeftijdscategorie 15 - 25 jaar. De audities vin- den plaats op enkele avon- den en zaterdagen in juni. Aanmelden kan bij Nancy MacGillavry tel. 470 43 04 na 17.00 uur of bij Andreas Fleischmann tel. 020- 6850105. SCHIEDAM -Muziekver- eniging St. Radboud neemt op zaterdag 24 mei deel aan het Molen en Muziekfesti- val. Radboud zal om 15.30 uur op de Vismarkt een op treden verzorgen. Wederom worden uit het populaire programma enige nummers gespeeld, met muziek van de musical 'Miss Saigon'. Dit concert geeft belangstellen- den de gelegenheid om eens te luisteren naar moderne muziek, die speciaal voor een harmonie-orkest is ge- componeerd. SCHIEDAM - Dyzack is de singer/songwriter die tijdens het Klootuh-festival 1996 helaas op het laatste mo ment werd verhinderd. Hij komt uit Den Haag, de stad waar zijn ster vorig jaar is gaan stralen. Sindsdien is hij langzaam maar zeker aan de verovering van de rest van Nederland begonnen. Enkele stukjes uit (Haagse) recensies, uit 'Doen': „Als je de Haagse gitarist/zanger/ songwriter nog niet kent en kele ijkpunten; een gitaar, een galmpje, een ruzzbox, Jimmy Page en Robert Plant in een persoon, de sfeer van Pink Floyd en tek- stueel gelijkenissen met songwriters als Peter Ha- mill, Roy Harper en John Martyn, jong en eigenwijs." Het Soul/Bluesgevoel bevat geen voorspelbare schemaa- tjes. Doordat Dyzack zijn in strument uitstekend be- heerst mis je de begeleiden- de band geen moment." Dergelijke persberichten be- loven het Schiedamse pu- bliek het leukste op muziek- gebied: een nog-net-niet doorgebroken fenomenale ras-artiest in Oorsmeer don- derdag 22 mei vanaf 21.30 uur in Podium Cafe, Lange Haven 28 in Schiedam, (en tree is zoals altijd gratis). Het programma van RDTV duurt circa 15 minuten en bevat het laat ste lokale en regionale nieuws. Op maandag en dinsdag is er een groot aanbod van koopwoningen. Elke dag wordt Auto TV uitge- zonden om 07.00 uur, 16.30 uur en 20.30 uur. Op zaterdag en zondag om 09.30 uur, 16.30 en 20.30 uur. Auto TV is een programma met nieuws op het gebied van auto's, verkeer en vervoer. Ook wordt dagelijks 'Vrij Va- kantie TV' uitgezonden. Dat is een programma over reizen. vakantie en vrije tijs. Veel aandacht wordt er besteed aan diverse vakantiebe- stemming. Vrij Vakantie TV is elke dag te zien om 10.00 uur, 15.00 uur en 21.30 uur. 'Wij blijven een breed programma aanbieden' Het seizoen 1997/1998 wordt een belangrijk seizoen voor de Stads gehoorzaal. In augustus 1998 wordt het theater zelfstandig en het komende seizoen wordt proefge- draaid. Die verzelfstandiging bete- kent overigens niet dat er geen re- latie met de gemeente zal zijn. De gemeente blijft subsidie geven. De angst dat de verzelfstandiging zal leiden tot een verschraling van het programma-aanbod is volgens S. Gora, bedrijfsleider van de Stads gehoorzaal, ongegrond. „Wij zul- len, ook na de verzelfstandiging, een breed programma bieden. Wat dat betreft is er dus niets nieuws onder de zon want ook voorgaande jaren was het pro gramma al breed." Van der Windt beaamt dat. „De visie van een theater is heel belangrijk. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen de financiele mogelijkhe- den en een gevarieerd programma- aanbod. Ook nieuwe theatervor- men moeten aan bod kunnen ko- men." Een greep uit het programma voor het volgende seizoen: Gek van liefde, een toneelstuk met Rick En- gelkes en Frederique Huydts. Rick Engelkes was vorig seizoen ook al in de Stadsgehoorzaal met het stuk de Minnaar. Dit jaar komt hij terug met het stuk Gek van liefde. Een eigentijds drama over aantrekken en afstoten, over de strijd tussen vrijheid en geborgenheid, een to- nelstuk vol verboden liefde. Maar liefst vier dagen zijn gereserveerd voor de musical Pajama game. Een in het Nederlands vertaalde musi cal-comedy gebaseerd op de ro- man 7,5 cents van Richard Bissell. Een verhaal over diepe gevoelens van liefde tussen een bedrijfsleider en een strijdbare werkneemster die onbeantwoord dreigen te blijven omdat de geliefden in een arbeids- conflict recht tegenover elkaar staan. lets bijzonders wordt het Ligconcert van Coen Bais. On- langs werden er in het Amsterdam- se concertgebouw twee ligconcer- ten gegeven, die beiden in een mum van tijd waren uitverkocht. Het idee is dat het, geheel ontspan- nen, liggend naar muziek luisteren voor een unieke ervaring kan zorgen. Het is dan mogelijk om met het hele lichaam te genieten, zittend met de ogen open is de er varing minder intensief. In novem- ber in Vlaardingen. Maximaal zes tig ligplaatsen. Ook Hans Liberg zal met zijn show De vier jaargetij- den weer in de Stadsgehoorzaal optreden. In deze show zal Liberg analyseren hoe het mogelijk is dat het publiek heeft gekozen voor Andre Rieux en Helmuth Lotti. Hij speelt daarbij op vleugel, contra- bas en gitaar en introduceert de eerste vleugel die op internet is aangesloten. Een van de weinige dansvoorstellingen is Ocho. Een tangovoorstelling geworteld in de internationale moderne dans. Een zoektocht naar de ziel en zaligheid van de Argentijnse tango. Dansvoorstellingen genieten in Vlaardingen weinig populariteit, maar toch zijn er een aantal gepro- grammeerd. „Dat is waar, vooral moderne dans slaat niet erg aan", vertelt Gora. ,,Maar op voorwaar- de dat er een bodempje aan publiek is willen wij dans toch in het pro gramma blijven opnemen. Als er maar tien mensen zitten in een zaal met 650 stoelen heeft een voorstel- ling geen sfeer." Een aantal Vlaar- dingers heeft plannen om de kleine maar gezellige ftlmzaal in de Stadsgehoorzaal weer in gebruik te nemen. Veel valt er over die plan nen nog niet te vertellen. Er heerst nog veel onduidelijkheid over de invulling en financiering van deze plannen. Gora staat wel positief tegenover het idee. „Het zou meer mensen binnen de muren van de Stadsgehoorzaal brengen." Om dezelfde reden is hij zeer te spreken over het idee om de ver- schillende kunstinstellingen in Vlaardingen gezamenlijk te huis- vesten in een nieuw te bouwen vleugel aan de Stadsgehoorzaal. Om meer mensen binnen de deu- ren te krijgen heeft de Stadsge hoorzaal sinds kort een publieks werver. Het is zijn taak om het enorme potentieel aan bezoekers van het Vlaardingse theater te be- reiken. Ook het nieuwe program- maboekje dient als aansporing om het theater te bezoeken. Het is ont- worpen door twee studentes Vormgeving en Communicatie aan de Ichthus Hogeschool in Rotter dam. Het programmaboekje is vanaf dinsdag 27 mei te verkrijgen in de Stadsgehoorzaal. ERIK MEIJER 'De concurrentie is voor de meisjes echt heel groot' Mirre en Hannah. Ze zien wel. Het leven van een turnster gaat niet al tijd over rozen, vertelt het viertal lachend. Mirre: „Op school moe ten we op de gymles altijd alles voordoen." Joyce: „Of we moeten simpele koprolletjes maken." On- danks hun jonge leeftijd hebben de meisjes al het nodigde blessureleed achter de rug. „Ik heb al duizenden blessures gehad", beweert Hannah stellig. Hannah geeft een lijstje van haar blessures: „Blaren aan mijn handen, verzwikte enkels..." „Knieen", vult Joyce aan. Het fa- voriete turnonderdeel van Mirre, Laura en Hannah is de vloer. Al- leen Joyce verkiest de evenwichts- balk. De andere meisjes begrijpen er niets van. „De balk... getver. Ik ben altijd zenuwachtig voor de balk. Dan krijg ik zo'n draaierig gevoel in m'n maag", reageert Mirre. Medailles zullen ze niet ha- len, verwacht het viertal. Als ze bij de eerste twintig zitten is het toer- nooi voor hen al geslaagd. „Ze we- ten dat de concurrentie heel groot zal zijn", zegt Van Geest. VLAARDINGEN - Vier meisjes van de Vlaardingse gymnastiek- vereniging Leonidas hebben zich geplaatst voor de Nationale Kampioenschappen Turnen die op 31 mei en 1 juni in Vries wor den gehouden. Hannah (10), Mirre (10), Laura (11) en Joyce (9) zijn er in geslaagd zich door de pittige voor- en plaatsings- wedstrijden heen te worstelen. In de snikhete gymnastiekzaal van basisschool De Singel bereiden de meisjes zich op zaterdag 20 mei op hun kampioenschap voor. „Nu, zo twee weken voor de wedstrijd, houden we de training heel los, een beetje ludiek", zegt trainer Arlo van Geest ,,Vanochtend hebben we buiten lekker hardgelopen. En nu doen de meisjes rustig hun oe feningen. Volgende week gaan we er weer hard tegenaan. Het moei- lijkste is eigenlijk om ze niet te ge- spannen naar de NK te brengen, en ze het vertrouwen te geven dat ze nodig hebben." Vorig seizoen moest Leonidas een tegenslag in- casseren. Twee talentvolle meisjes besloten over te stappen naar het Zoetermeerse Pro Patria. ..Die wil- den echt topsport bedrijven. De ac- commodatie die Pro Patria biedt, konden we ze niet geven. Maar als je kijkt naar andere verenigingen die betere accommodaties hebben dan Leonidas, zie je dat we toch vergelijkbare resultaten behalen. Mirre kon ook naar Pro Patria, maar gelukkig wilde ze liever bij ons blijven. Toch wordt het moei- lijker om elk jaar de stijgende lijn bij ons vasthouden. We moeten een betere zaal krijgen." Het is sowieso een probleem voor Leoni das dat veel meisjes op hun zes- tiende, zeventiende jaar met turnen stoppen. ,,Ze gaan de puberteit in, of ze zijn niet meer gemotiveerd omdat ze door jonge meisjes wor den ingehaald." Ondertussen trai- nen de meisjes onverstoorbaar door. „Zeg jij tegen Hannah dat ze twist moet maken", lacht Marja van Geest. „Nu draaide ze al na de flik-flak!" Per week oefenen de meisjes negen uur, verdeeld over drie dagen. „Vaak denken mensen dat negen uur per week trainen in- houdt dat de school er onder lijdt", vervolgt Arlo van Geest. ,.We zien juist het tegendeel. De meisjes le- ren hier discipline en goed plan nen. De cijfers op school gaan juist omhoog." Om half twee ziet de training er voor de vier meisjes op. Echt zenuwachtig zijn ze nog niet. Giebelend gaan ze op de bank zit ten. „Voor mij wordt't het tweede NK'zegt Mirre. Voor mij ook' vertelt Hannah. „Maar het wordt voor mij een stuk zwaarder. De sprongen zijn moeilijker." Zij we- ten in ieder geval al wat ze moeten verwachten. Joyce en Laura heb ben nog geen idee en ze hebben 't er ook niet echt over gehad met Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Rotterdams Dagbiad Abonnee Seivice Antwoordnummer 1579, 3000 VB Rotterdam i-v,m. controle bezorging) ROUND THE L. RALLY 1998 2001

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 33