I Gezonderwijs Naar de huisarts toe? 215° WEGENS VERB 29 39 999 39 m- CORRECT SPECIAL, DE KOOPJESKELDER VAN CORRECT. TEL.: 010-4.618.600 ip. 99Fceintuurbaanih ROTTERDAM If 3sBSSfc Zaalvoetbal Schapen drijven Vier jaar na Amsterdam Reuma-avond VANAF VRIJDAG 23 MEI INTELLIGENT HQ VIDE0REC0RDER MET ZELFREINIGENDE K0PPEN 449i- SURROUND SPEAKER Stf- PER STUK 63 CM STEREO Kt-fURENTELEVISIE MET TELETEKST 429T- RADIO/CASSETTE MICR0SYSTEEM MET CD-SPELER 349T- ■SSK-KwwSSw' PER STUK RIJNMOND - Vooruitlo- pend op de vorming van de stadsprovincie Rotterdam treedt op 1 juni de Digitale Regio Rijnmond in werking. De Digitale Regio Rijnmond vormt een elektronisch plat form waar burgers, bedrijven en overheden elkaar relatief eenvoudig op de digitale snelweg kunnen ontmoeten. Tegelijk met de oprichting van de Digitale Regio Rijn mond krijgt ook Rotterdam vanaf 1 juni zijn plek op In ternet. De hoogste tijd, vin- den Sander Versluys en Ruud Kimmelaar, de initiatiefne- mers die eerder betrokken waren bij het opzetten van de Digitale Stad Schiedam/ Vlaardingen. Versluys: „De Digitale Stad Amsterdam be- staat nu al vier jaar en is een groot spraakmakend succes. Dan kun je het als Rotterdam toch niet maken om bij Am sterdam achter te blijven?" CONTACTLENZEN per maand v.a. K00PJES KELDER Correct aan de Bergweg 110 te Rotterdam gaat verbouwen, Het gehele pand wordt gemoderniseerd en alle afdelingen worden opnieuw ingericht. Om u daar als klant zo weinig mogelijk last van te laten hebben zal de verbouwing in 3 fases gaan. De Correct Koopjeskelder is het eerst aan de beurt en verhuist tijdelijk naar ons pand aan de Ceintuurbaan 111 te Rotterdam op een paar minuten loopafstand van de Bergweg. In onze tijdelijke noodwinkel van ruim 1000m2 vindt u honderden leuke aanbiedingen: televisies, videorecorders, audio, video/fotocamera's, computers, telefoons, faxen, autoradio's, etc.. Het gaat om demo/inruilapparatuur en speeiale partijen van de bekende merken die weggaan tegen hoge kortingen met volledige garantie. Voor de aanbiedingen geldt: meeneemprijzen, contante betaling en geen telefonische reserveringen mogelijk. Laat u verrassen in de tijdelijke koopjeskelder noodwinkel aan de Ceintuurbaan 111 te Rotterdam. HIHI AKAIVS-G 241VIDE0REC0RDER Videorecorder met Intelligent-HQ systeem. Voorzien van o.a. Quick Servo Drive, 60 voorkeuze zenders en verschillende automatische tuncties. 4 programma's kunt u binnen 1 jaar programmeren. Zelfreinigende videokoppen geven een constante beeldkwaliteit weer. Incl. afstandsbediening. Met scart-aansluiting. In antraciet uitgevoerd. Afm. 38x9x28 cm. Art.nr. 22598 KELDERPRIJS AIWA HS-GS162 PORTABLE CASSETTESPELER Met regelbare Super Basregeling voor lage tonen-weergave. Geschikt voor metal, chroom en normaal tape. Compleet geleverd met stereo oortelefoon. KELDERPRIJS JVC JVC SP-ES7 SURROUND LUIDSPREKER Belastbaarheid tot 40 Watt. Ideaal voor gebruik in Dolby Pro-Logic Surround installaties of gewoon als extra kleine luidspreker in de keuken. In zwart. Afm. 16x24x15 cm. KELDERPRIJS SHARP 63CS-06S STEREO KLEUREN- TELEVISIE MET TELETEKST Correct kocht voor de Koopjes Kelder deze schitterende kleurentelevisie met een "Sharp" prijsje. Een stereo kwaliteits toestel met teletekst. Door zijn 63 cm beeldbuis (eft. 59 cm) wordt het genieten van een prachtige contrastrijke kleurenweergave. Voorzien scart aansluiting. Incl. afstandsbediening. In zwart uitgevoerd. Atm. 70x54x43 cm. KELDERPRIJS AKAI AJ-105 RADIO CASSETTERECORDER Met ontvangst voor FM, MG en LG. Voorzien van een gemakkelijk te bedienen cassetterecorder met ingebouwde microfoon. In wit. Afm.: 30.5x14.5x11.5 cm. KELDERPRIJS TOT 150 IWATTI MAGNATCONCEPT 20 LUIDSPREKER Boekenplankmodel met een 2-weg luidspreker systeem, een belastbaarheid van 80/150 Watt. In zwart uitgevoerd. Afm.: 35x22x26 cm. Art.nr. KELDERPRIJS AIWA LCX-100 MICROSYSTEEM MET CD-SPELER EN LUIDSPREKERS. Microsysteem met een cassette- recorder, een muziekvermogen van 2x8 watt en een ingebouwde equalizer. Geschikt voor FM/AM, 32x voorkeuze. De CD-speler heeft een programmeer- mogelijkheid. Set Incl. 2 luidsprekers, afstandsbediening. In zwart. Afm.(bxhxd): 15x23x20cm. Art.nr. KELDERPRIJS KOOPJES KELDER yi - Woensdag21 mei 1997 MAASPOST SCHIEDAM XQ 53 MAASSLUIS - Een zaal- voetbaltoernooi wordt woensdag 11 en vrijdag 13 juni gehouden in de Olym- piahal aan de Rozenlaan. Tot nu toe hebben negen teams zieh ingeschreven voor dit spektakel. Deze teams zijn atkomstig uit de Componistenwijk, Bloemen- buurt en Burgemeesters- wijk. De teams worden in twee leeftijdscategorieen- verdeeld. Jongeren tussen de 8 en 12 jaar zijn 11 jnni tussen 13.00 en 16.00 uur aan de beurt en jongeren tussen de 13 en 15 jaar zijn 13 juni tussen 16.00 en 19.00 anr aan de beurt. Eike wed- stryd duurt vijftien minu- ten. Dit zaalvoetbaltoernooi is een gezamenlyk initiatief van twee bekende straat- voetballers uit de Compo nistenwijk; Kevin Rijnsdorp en Peter Borsje en het So- ciaal Cultureel Werk in de Wijken. Het is de derde keer dat tieners van de Compo nistenwijk een voetbaltoer- nooi organiseren. Voor meer info kan er contact worden opgenomen met Margarita Mena, teL 5915211. SCHIEDAM - Kinderboer- derij't Hoefblad in het Prin- ses Beatrixpark staat op zondag 25 mei in het teken van het Schaapscheerders- feest. Speeiale attrakties zyn dit jaar het schapen drijven met een Border Collie en het schapen scheren. De ope ning is am 13.00 uur en het feest duurt tot 16.00 uur. Het schapen drijven met een Border Collie is een vak apart. De heer Brabander laat door middel van de- monstraties zien hoe het in zijn werk gaat De hond zorgt er uiteindelijk voor dat de schapen in hun hok terecht komen. Daarnaast verlost schaapscheerder Van der Knaap met vak- knndige hand schapen van hunwinterjas'. Ais de scha pen van hun vacht verlost zyn, gaat de wol naar een spinster. Zy laat de bezoe- kers zien hoe je wol spint en verft. Klnderen mogen met een spinstokje meehelpen of een wolopdracht uitvoeren. Een poppenmaakster laat zien hoe je wol verwerkt tot kleertjes voor een pop. Een zelfgemaakt springtouw kan de feestvreugde vergroten. Bovendien hebben de Kids voor Animals voor de deel- neraers een aantal verras- singen in petto. Digitale Regio Rijnmond binnenkort van start Veel mensen denken dat er al een Digitale Stad Rotterdam bestaat. Ten onrechte, meent Kimmelaar. „Mediaport is geen echte digitale stad. Het is heel statisch van opzet en je kunt je ook niet aanmelden als bewoner. Verder bieden ze geen gratis inbelmogelijkheden, zoals wij. Ik denk dat het onder an- dere door Mediaport komt dat er geen gunstig klimaat bestond voor het oprichten van een Digitale Stad Rotterdam." Internet is een blijvertje gebleken. Elke dag dringt het nieuwe me dium dieper door in het dagelijks leven. Een advertentie in de krant is tegenwoordig niet meer com- pleet zonder een verwijzing naar de website waar het bedrijf meer informatie over de desbetreffende baan geeft. Ook grote evenemen- ten als Pinkpop geven op Internet in woord, beeld en geluid impres- sies wat er allemaal te beleven valt. De bezoekers en bewoners van de regio Rijnmond kunnen vanaf 1 ju ni (bijna) drempelloos met dit nieuwe medium kennismaken. Het enige dat nodig is, is een computer die werkt met Windows en een modem. Via telefoonnummer 435 19 44 of Internet (http://www.dr- rijnmond.nl) kan tegen lokale ge- sprekskosten de Digitale Regio Versluys en Kimmelaar brengen Internet bij de mensen thuis. Foto Roger van der Kraan Rijnmond worden bezocht en zo informatie worden opgevraagd. Mensen die geen computer hebben kunnen wellicht, net zoals nu in Vlaardingen het geval is, via de bi- bliotheek de digitale steden bezoe- ken. De contacten met bijvoor- beeld de bibliotheek van Rotter dam zijn in ieder geval hecht te noemen, zeggen Versluys en Kim melaar. Een mooi voorbeeld van informatie die via de Digital stad kan worden opgevraagd is het vir- tuele museum dat is opgezet in de Digitale Stad Schiedam/Vlaardin- gen. Lokale kunstenaars hebben hun werk ingescand en zo op het net gezet. Het rondleuren met een map eigen werk is zo overbodig. Iedere belangstellende kan zo via Internet het werk van kunstepaars in de Rijnmond vanuit de luie stoel thuis bekijken. Een ander initiatief waarmee men in de Rijnmond te maken krijgt is televoting. Bewo ners van de Digitale Regio Rijn mond kunnen stellingen poneren, waarop gestemd kan worden. De Digitale Stad Amsterdam kon zo redelijk nauwkeurige polls houden over de kwestie IJburg. Het is denkbaar dat ook de Digitale Re gio Rijnmond zo representatieve referenda kan houden over vraag- stukken als de vorming van de stadsprovincie Rotterdam. De Di gitale Stad Rotterdam (http://ww- w.dsr.nl) krijgt een digitaal cafe. „Dat houdt de stad levendig. In Amsterdam is het digitaal cafe een groot succes", zegt Versluys. „Je meldt je aan en dan kan je met de andere bezoekers over van alles en nog wat ouwehoeren. Je komt echt mensen tegen. En dat is ook de ge- dachte achter de digitale steden. om elkaar beter te leren kennen." Weerman Ed Aldus zal elke dag zijn weerbericht op het net zetten. Verder wordt er een grote nieuws- redactie opgezet die het regionale nieuws dagelijks zal verslaan. Daarnaast zal er in de Digitale Stad Rotterdam een jongerensite wor den opgezet. De Digitale Stad Rot terdam is opgezet volgens het stra- mien van de Digitale Stad Schiedam/Vlaardingen met rubrie- ken als Man en Macht, Preken en Passie en het Laatste Nieuws. Om een idee te krijgen van het succes van de Digitale Stad Schiedam/ Vlaardingen: per maand worden de steden veertigduizend keer be zocht. De Digitale Regio Rijnmond is de vergaarbak van vier digitale steden (Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam), bedrij ven en overheden. „We merkten in de Digitale Stad Schiedam/Vlaar dingen dat bedrijven zich niet in de speelse opzet thuisvoelden: 'het gehalte van serieuze uitstraling is te gering'. We hebben dus alle be drijven nu losgekoppeld van de di gitale steden en ze een plek gege- ven op de Digitale Regio Rijn mond. Het is allemaal heel sec en zakelijk." Bedrijven kunnen zich gratis aanmelden en krijgen ook kosteloos een e-mailadres. Ook het doorlinken naar bestaande websi tes kost geen geld. Heeft het be drijf nog geen site, dan kan de Stichting Digitale Regio Rijnmond tegen betaling een pagina ontwer- pen. Het is verder mogelijk om te adverteren in de Digitale Regio Rijnmond. De bedrijven kunnen zich on-line laten inschrijven. Wei wordt gecontroleerd of de bedrij ven wel bekend zijn bij de Kamer van Koophandel. Versluys en Kimmelaar verwachten dat de Di gitale Regio Rijnmond hierdoor een dynamische bedrijvengids kan bieden. Diensten kunnen alfabe- tisch, branchegericht en via plaats- naam worden opgezocht. De Digi tale Regio Rijnmond verwijst ook door naar de overheden. Versluys beweert de nodige tegenwerking van de gemeente Schiedam te on- dervindendie bezig is een eigen si te, Digitaal Schiedam, op te zetten. Versluys vindt het „maar een site van niks." „Het enige dat de ge meente Schiedam gedaan heeft is het zetten van de gemeentegids van 1996 op het net. De informatie wordt niet ververst. Sterker nog: Digitaal Schiedam is 'down' en is niet meer raadpleegbaar. We heb ben de gemeente Schiedam om hun persberichten gevraagd. Maar dat hebben ze geweigerd." Een woordvoerder van de gemeente Schiedam spreekt dit bericht tegen en heeft de Digitale Regio Rijn mond een persbakje toegezegd. JALMAR TEUNISSEN WATERWEG - In veel tijdschrif- ten en kranten verschijnen regel- matig artikelen waarin men kan le- zen hoe belangrijk gezondheid is en wat er aan gedaan kan worden om zo lang mogelijk gezond te blijven. Ondanks al die informatie en vele raadgevingen kan het no- dig zijn om een bezoek aan de huisarts te brengen. Om dit bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen is het nuttig dat men zich hierop voorbereidt. Schrijf klachten en vragen op, zo- dat niets wordt vergeten. Maak een lijstje van medicijnen clie worden gebruikt en controleer of een her- halingsrecept van eerder voorge- schreven medicijnen nodig is. Eventueel kan de apotheker om een medicijnpaspoort worden ge vraagd. Veel mensen en vooral ou- deren kunnen zich onzeker voelen als zij naar de dokter gaan; het kan prettig zijn als een vertrouwd ie- mand meegaat. Neem gerust ie- mand mee de spreekkamer in. Twee onthouden bovendien meer dan een. Dat even gewacht moet worden totdat men aan de beurt is, is rede lijk. Duurt het wachten te lang vraag dan aan de assistent(e) naar de reden ervan. Tijd is nu eenmaal kostbaar. Indien er een te lange wachttijd is en langer wachten is niet mogelijk, maak dan een nieu we afspraak of spreek af op een tijdstip dat de kans op wachten zo klein mogelijk is. Laat een voile wachtkamer vooral geen reden zijn om zich gehaast te voelen als men in de spreekkamer is. Neem in alle redelijkheid de tijd om met de WATERWEG - De Jongeren- groep Regio Rijnmond is een groep voor mensen van 16 tot 35 jaar die reuma hebben. De ze jongerengroep is aangeslo- ten bij de Reumapatientenver- enigingen Nieuwe Waterweg Noord en Rotterdam en om- streken. Op woensdag 23 mei is er een thema avond waar- voor een reumaconsulente uit het Zuiderziekenhuis is uitge- nodigd. Zij zal vertellen over het werk van een reumaconsu lente en informatie geven over de Wet Voorzieningen Ge- handicapten. Belangstellen- den zijn van harte welkom. De bijeenkomst duurt van 20.00 tot 22.00 uur in het VGR/ SPD-gebouw, Schiedamse Vest 154 in Rotterdam. huisarts te spreken. Probeer zo kort en duidelijk moge lijk uw klachten en/of vragen aan te geven en maak daarbij gebruik van het briefje met de aantekenin- gen. Dit spaart tijd en geeft blijk van een goede voorbereiding. Vra gen stellen is niet dom; zelf naar een antwoord raden is dat veelal wel. Vraag daarom ook uitleg over 'moeilijke' woorden en medische 'vak'-termen. Het is heel zinnig om te vragen wat de werking en de bijwerking van voorgeschreven medicijnen is en of er eventueel andere manieren zijn om van de betreffende klach ten af te komen. Het is heel begrij- pelijk dat men zich over bepaalde klachten veel zorgen maakt. Laat het de huisarts weten zodat hij of zij kan proberen iets van die zorgen weg te nemen. Soms is het niet mogelijk dat naar het spreek- uur van de huisarts gegaan kan worden en dat men thuis bezocht moet worden. Vertel dan door de telefoon zo duidelijk mogelijk wat de klachten zijn, zodat de huisarts of de assistent(e) de situatie goed kan beoordelen. Noodgevallen? Bel de huisarts; deze kan zonodig een ambulance regelen. Wanneet de huisarts afwezig is, bijvoor- beeld 's avonds of in het weekend^ bel dan de waarnemer. Wanneex dit allemaal niet snel lukt of geen gehoor, aarzel niet en bel dafi 112. (E6n, ddn, twee). Indien men onverhoopt vragen of klachten heeft over het bezoek aafl de huisarts kan men zich richten tqjt het Informatie- en Klachtenbu- reau Gezondheidszorg (IKG) Nieuwe Waterweg Noord, tele foon- en faxnummer 010 - 474 57 86. GezonderWijs is een publicatie van GGD Nieuwe Waterweg Noord, Holy Ziekenhuis, Thuis- zorg Nieuwe Waterweg Noord, Pa- tienten/Consumenten Platform Nieuwe Waterweg Noord, RIAGG Rijnmond Noord West en het Schieland Ziekenhuis. HodgStrabt 2 Schiedam 010-473 59 19 mtt vnitmltlc^t s4libit tit (fen?. ojUitien. mum DE CORRECT K00PJESKELDER TIJDELIJK AAN DE CEINTUURBAAN111 Art.nr. 27326 Art.nr. 756 SHARP Art.nr. 30203 Mftt Art.nr. 13153 24072 aiuia l-jk. Itll 24223 269 TE ROTTERDAM OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 9.00-18.00 uur, vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur. Iedere 1e zondag van de maand geopend van 12.00-17.00 uur. <4 a i 4 A A 4 J J a 3 a

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Maaspost / Maasstad / Maasstad Pers | 1997 | | pagina 5